Office
Logg på

Bruke nettarkivet med Outlook 2016 for Mac

Et nettarkiv, også kalt en arkivpostboks, er et sted der du kan lagre gamle e-postmeldinger, slik at de ikke tar opp plass i den primære postboksen din. IT- eller Office 365-administratoren oppretter arkivpostboksen for deg.

Obs!: For at arkivpostboksen skal kunne fungere med Outlook 2016 for Mac, må både arkivpostboksen og den primære postboksen din være på Exchange Server (lokalt) eller i Exchange Online i Office 365 (skyen). Hvis den primære postboksen for eksempel er på en Exchange Server og arkivkontoen er i Exchange Online i Office 365, vil du ikke kunne bruke nettarkivet. Snakk med systemansvarlig eller Office 365-administrator om å plassere dem på samme sted.

Anbefalte fremgangsmåter for å flytte e-post til arkivet

Selv om du kan flytte enkeltmeldinger fra Outlook 2016 for Mac til arkivpostboksen én etter én (du kan ikke flytte eller kopiere flere elementer samtidig), er den mest effektive måten å sikre at meldingene blir arkivert på, å bruke Outlook Web App arkiverings- og oppbevaringspolicyer.

Arkiverings- og oppbevaringspolicyer er angitt av IT- eller Office 365-administrator. Arkiveringspolicyer kontrollerer hvor lenge meldinger oppbevares i en e-postmappe før de blir flyttet til et arkiv. Oppbevaringspolicyer kontrollerer hvor lenge meldingene lagres. Selv om administratorer konfigurere policyer for hele organisasjonen, kan du overstyre policyer etter behov. Se Oppbevarings- og arkiveringspolicyer i Outlook Web App for instruksjoner.

Hvis du vil arkivere flere meldinger om gangen, men det ikke er angitt noen arkiverings- eller oppbevaringspolicyer, kan du bruke Outlook Web App til å flytte meldinger fra den primære postboksen til arkivet. Du kan ikke flytte mapper, men du kan flytte alle meldingene i en mappe på en gang.

  1. Merk av i boksen ved siden av alle meldingene du vil arkivere.

  2. Dra dem til mappen i navigasjonsruten merket Personlig arkiv - <ditt navn>.

    Obs!: Hvis mapper, kalenderelementer, kontakter, oppgaver eller notater ble flyttet til arkivet i en annen versjon av Outlook, for eksempel Outlook 2016 for Windows, kan du ikke flytte dem eller vise dem i arkivpostboksen ved hjelp av Outlook 2016 for Mac.

Flere tips

  • Hvis du vil søke i arkivet, velger du først en arkivmappe i mapperuten. Du kan ikke søke i postboksen og arkivene samtidig.

  • Du kan opprette innboksregler for automatisk å arkivere meldinger i mapper, tilordne meldinger til kategorier eller omdirigere meldinger til en annen konto. Disse reglene kan imidlertid ikke overføres til arkivpostboksen, og du kan ikke omadressere meldinger til arkivet ved hjelp av en innboksregel.

Se også

Legge til en Exchange- eller Office 365-konto i Outlook 2016 for Mac

Legge til en e-postkonto i Outlook

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×