Bruke matriseargumentet i en oppslagsfunksjon

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du oppretter en FINN.RAD- eller FINN.KOLONNE-funksjon, angir du et celleområde, for eksempel D2:F39. Dette området kalles matriseargumentet, og et argument er rett og slett data som en funksjon trenger for å kjøre. I dette tilfellet søker funksjonen i disse cellene etter dataene du prøver å finne.

Matriseargument er alltid det andre argumentet i en FINN.RAD- eller FINN.KOLONNE-funksjon (det første er verdien du prøver å finne), og funksjonene fungerer ikke uten dette argumentet.

Det første argumentet, verdien du vil finne, kan være en bestemt verdi, for eksempel 41 eller Berg, eller det være en cellereferanse, for eksempel F2. Det første argumentet kan altså se slik ut:

=Finn.rad (F2, ...

Matriseargumentet følger alltid oppslagsverdien:

=Finn.rad (F2, B4:D39, ...

Celleområdet oppført i matriseargumentet kan bruke relative eller absolutte cellereferanser. Hvis du skal kopiere funksjonen, må du bruke absolutte referanser:

=Finn.rad (F2, $B$ 2: BD$ 39, ...

Dessuten kan cellene i matriseargumentet være i et annet regneark i arbeidsboken. Hvis de er det, inneholder argumentet arknavnet, og syntaksen ser slik ut:

=Finn.rad (F2, Ark2! $C$ 14: E$ 42, ...

Pass på at du plasserer et utropstegn etter arknavnet.

Endelig angir du et tredje argument, nemlig kolonnen som inneholder verdiene du prøver å finne. Dette kalles oppslagskolonnen. I det første eksempelet brukte vi celleområde B4 til D39, som går over tre kolonner. La oss si at verdiene du vil ha, er i kolonne D, altså tredje kolonne i celleområdet. Derfor er siste argument 3.

=FINN.RAD(F2;B4:D39;3)

Du kan valgfritt bruke et fjerde argument: sant eller usant. Som regel bruker du Usant.

Hvis du bruker Sant, eller lar fjerde argument stå tomt, blir resultatet av funksjonen et omtrentlig samsvar med verdien i første argument. Hvis første argument er Berg og du bruker Sant, blir resultatet av funksjonen Berg, Bergset og så videre. Men hvis du bruker Usant, blir resultatet bare Berg, det vil si nøyaktig samsvar. Som regel er det dette du ønsker.

Hvis oppslagskolonnen (kolonnen du angir i tredje argument) ikke er sortert i stigende rekkefølge (A–Å eller laveste til høyeste tall), kan funksjonen gi feil resultat. Du finner mer informasjon om dette i Slå opp verdier med FINN.RAD og andre funksjoner.

Mer informasjon om FINN.RAD og FINN.KOLONNE finner du her:

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×