Bruke IRM (Information Rights Management) for en liste eller et bibliotek

Bruke IRM (Information Rights Management) for en liste eller et bibliotek

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke IRM (Information Rights Management) til å kontrollere og beskytte filer som lastes ned fra lister eller biblioteker.

Før du begynner

 • Microsoft AD RMS (Active Directory Rights Management Services) støtter IRM (Information Rights Management) for nettsteder. Ingen separate eller ekstra installasjoner er nødvendige.

 • Hvis du vil bruke IRM på en liste eller et bibliotek, må du ha administratorrettigheter for listen eller biblioteket.

 • Før du bruker IRM på en liste eller et bibliotek, må den først aktiveres av en administrator for nettstedet.

Merknad: Hvis du bruker SharePoint Server 2013, må en serveradministrator installere beskyttere på alle nettfrontservere for alle filtypene som personene i organisasjonen vil beskytte med IRM.

Bruke IRM på en liste eller et bibliotek

Innstillinger for Information Rights Management

 1. Gå til listen eller biblioteket du vil konfigurere IRM for.

 2. Velg fanen Bibliotek på båndet, og klikk deretter Bibliotekinnstillinger. (Velg fanen Liste, og klikk deretter Listeinnstillinger hvis du arbeider i en liste.)

  Innstillinger for SharePoint-dokumentbibliotek-knappene på båndet
 3. Klikk IRM (Information Rights Management) under Tillatelser og behandling.
  Hvis koblingen IRM (Information Rights Management) ikke vises, kan det hende at IRM ikke er aktivert for nettstedet. Kontakt serveradministratoren for å finne ut om det er mulig å aktivere IRM for nettstedet. Koblingen IRM (Information Rights Management) vises ikke for bildebiblioteker.

 4. Merk av for Begrens tilgang til dokumenter i dette biblioteket ved nedlasting på innstillingssiden for IRM (Information Rights Management) for å bruke begrensede tillatelser for dokumenter som lastes ned fra listen eller biblioteket.

 5. Skriv inn et beskrivende navn for policyen boksen Opprett et navn på tillatelsespolicy, som senere kan brukes til å skille denne policyen fra andre policyer. Du kan for eksempel skrive inn Konfidensielt for firmaet hvis du bruker begrenset tillatelse på en liste eller et bibliotek som skal inneholde konfidensielle firmadokumenter.

 6. I boksen Legg til en beskrivelse for tillatelsespolicy skriver du inn en beskrivelse som skal vises for personer som bruker listen eller biblioteket. Beskrivelsen skal forklare hvordan de skal håndtere dokumenter i listen eller biblioteket. Du kan for eksempel skrive Ikke diskuter innholdet i dette dokumentet med andre enn ansatte hvis du vil begrense tilgang til informasjonen i disse dokumentene til internt ansatte.

 7. Hvis du vil bruke flere begrensninger på dokumentene i listen eller biblioteket, klikker du Vis alternativer og gjør noe av følgende:

Hvis du vil gjøre dette:

Gjør du følgende:

Tillate at personer skriver ut dokumenter fra listen eller biblioteket

Merk av for Tillat at brukere skriver ut.

Tillate personer med minst tillatelsen Vise elementer å kjøre innebygd kode eller innebygde makroer på et dokument

Merk av for Tillat at brukere kan kjøre skript og skjermleser på nedlastede dokumenter.

Merknad: Hvis du merker av for dette alternativet, kan brukerne kjøre kode for å trekke ut innholdet i et dokument.

Kreve at personer bekrefter legitimasjonen med jevne mellomrom

Merk av for dette alternativet hvis du vil begrense tilgangen til innhold til en bestemt tidsperiode. Hvis du merker av for dette alternativet, utløper personers utstedelseslisenser for tilgang til innhold etter et angitt antall dager, og brukere må returnere til serveren for å bekrefte legitimasjonene og laste ned en ny kopi.

Merk av for Brukere må bekrefte legitimasjonen ved hjelp av dette intervallet (dager), og angi deretter hvor mange dager du vil at dokumentet skal kunne vises.

Forhindre personer i å laste opp dokumenter som ikke støtter IRM, til listen eller biblioteket.

Hvis du merker av for dette alternativet, kan ikke brukere laste opp noen av følgende filtyper:

 • Filtyper som ikke har tilsvarende IRM-beskyttere installert på alle nettfrontserverne.

 • Filtyper som ikke kan dekrypteres av SharePoint Server 2010.

 • Filtyper som er IRM-beskyttet i et annet program.

Merk av for Ikke tillat brukere å laste opp dokumenter som ikke støtter IRM.

Fjerne begrensede tillatelser fra listen eller biblioteket på en bestemt dato

Merk av for Stopp begrensning av tilgang til biblioteket, og velg deretter ønsket dato.

Kontroller intervallet som legitimasjonen bufres i for programmet som er lisensiert til å åpne dokumentet.

I Angi gruppebeskyttelse og legitimasjonsintervall angir duintervallet for bufring av legitimasjon i antall dager.

Tillat gruppebeskyttelse slik at brukere kan dele med medlemmer av samme gruppe.

Velg Tillat gruppebeskyttelse, og angi gruppens navn for deling.

 1. Klikk OK etter at du har merket av for alternativene du vil bruke.

Merknad: Hvis du bruker SharePoint Online, kan du oppleve tidsavbrudd når du laster ned større IRM-beskyttede filer. I så fall kan du deretter bruke IRM-beskyttelse ved hjelp av Office-programmene dine, og lagre filene dine i et SharePoint-bibliotek som  ikke bruker IRM.

Til toppen av siden

Hva er IRM (Information Rights Management)?

Du kan bruke IRM (Information Rights Management) til å begrense hvilke handlinger brukere kan utføre på filer de har lastet ned fra lister eller biblioteker. IRM krypterer de nedlastede filene og begrenser settet med brukere og programmer som har lov til å dekryptere disse filene. IRM kan også begrense rettighetene til brukerne som har lov til å lese filer, slik at de ikke kan utføre handlinger som for eksempel å skrive ut kopier av filene eller kopiere tekst fra dem.

Du kan bruke IRM på lister eller biblioteker for å begrense spredningen av sensitivt innhold. Hvis du for eksempel oppretter et dokumentbibliotek for å dele informasjon om kommende prosjekter med valgte markedsføringsrepresentanter, kan du bruke IRM til å forhindre at disse personene deler dette innholdet med andre ansatte i selskapet.

På et nettsted bruker du IRM på hele listen eller biblioteket, ikke på enkeltfiler. Dette gjør det lettere å sikre et konsekvent beskyttelsesnivå for hele settet med dokumenter eller filer. På denne måten kan IRM gjøre det enklere for organisasjoner å håndheve firmapolicyer som kontrollerer bruk og spredning av konfidensiell eller fortrolig informasjon.

Merknad: Informasjonen på denne siden angående Information Rights Management erstatter eventuelle vilkår som refererer til Information Rights Management i noen Microsoft SharePoint Server 2013SharePoint Server 2016 lisens term avtalene og.

Hvordan IRM kan beskytte innhold

IRM beskytter begrenset innhold på følgende måter:

 • Forhindrer at en godkjent deltaker kopierer, endrer, skriver ut, fakser eller kopierer og limer inn innholdet for uautorisert bruk

 • Forhindrer at en uautorisert deltaker kopierer innholdet ved å bruke Print Screen-funksjonen i Microsoft Windows

 • Forhindrer at en uautorisert deltaker viser innholdet hvis det sendes i en e-post etter at det er lastet ned fra serveren

 • Begrenser tilgang til innhold til en angitt tidsperiode, hvoretter brukere må bekrefte legitimasjonsbeskrivelsen og laste ned innholdet på nytt

 • Håndhever firmapolicyer som styrer bruk og spredning av innhold i organisasjonen

Hvordan IRM ikke kan beskytte innhold

IRM kan ikke beskytte begrenset innhold fra følgende:

 • Sletting, tyveri eller overføring av skadelige programmer som trojanske hester, tastetrykkloggere og visse typer spionprogrammer

 • Tap eller skade som følge av datamaskinvirus

 • Manuell kopiering eller innskriving på nytt av innhold fra en skjermvisning

 • Digital fotografering eller filmfotografering av innhold som vises på en skjerm

 • Kopiering gjennom bruk av skjermopptaksprogrammer fra tredjeparter

 • Kopiering av innholdsmetadata (kolonneverdier) gjennom bruk av skjermopptaksprogrammer fra tredjeparter eller kopiering og innliming

Til toppen av siden

Hvordan IRM fungerer for lister og biblioteker

IRM-beskyttelse brukes på filer på liste- eller biblioteknivå. Når IRM er aktivert for et bibliotek, brukes IRM på alle filene i biblioteket. Når IRM er aktivert for en liste, brukes IRM bare på filer som er knyttet til listeelementer, ikke selve listeelementene.

Når brukere laster ned filer i IRM-aktiverte lister eller biblioteker, krypteres filene slik at bare autoriserte personer kan vise dem. Hver rettighetsbehandlet fil inneholder også en utstedelseslisens som legger begrensninger på personene som viser filen. Vanlige begrensninger omfatter å gjøre en fil skrivebeskyttet, deaktivere kopiering av tekst, forhindre personer i å lagre en lokal kopi, og forhindre personer i å skrive ut filen. Klientprogrammer som kan lese IRM-støttede filtyper, bruker utstedelseslisensen i rettighetsbehandlede filer til å gjennomføre disse begrensningene. På denne måten beholdes beskyttelsen for rettighetsbehandlede filer etter at de er lastet ned fra serveren.

Typene begrensninger som brukes på en fil når den lastes ned fra en liste eller et bibliotek, er basert på de enkelte brukertillatelsene på nettstedet som inneholder filen. Følgende tabell forklarer hvordan tillatelsene på nettstedet samsvarer med IRM-tillatelser.

Tillatelser

IRM-tillatelser

Behandle tillatelser, behandle nettsted

Full kontroll (som definert av klientprogrammet): Med denne tillatelsen kan brukere vanligvis lese, redigere, kopiere, lagre og endre tillatelser for rettighetsbehandlet innhold.

Redigere elementer, behandle lister og tilpasse sider

Rediger, Kopier og Lagre: En bruker kan bare skrive ut en fil hvis det er merket av for Tillat at brukere skriver ut dokumenter på innstillingssiden for Information Rights Management for listen eller biblioteket.

Vise elementer

Lese: En bruker kan lese dokumentet, men kan ikke kopiere eller endre innholdet. En bruker kan bare skrive ut hvis det er merket av for Tillat at brukere skriver ut dokumenter på innstillingssiden for Information Rights Management for listen eller biblioteket.

Annet

Ingen andre tillatelser samsvarer direkte med IRM-tillatelser.

Kommentarer: 

 • Når du aktiverer IRM for en liste eller et bibliotek i SharePoint Server 2013, kan du bare beskytte filtyper i listen eller biblioteket som det er installert en beskytter for på alle nettfrontservere. En beskytter er et program som styrer kryptering og dekryptering av filer som behandles av IRM, for et bestemt filformat. SharePoint inneholder beskyttere for følgende filtyper:

 • Hvis organisasjonen har tenkt å bruke IRM til å beskytte andre filtyper i tillegg til filtypene ovenfor, må serveradministratoren installere beskyttere for disse filformatene også.

 • Microsoft Office InfoPath-skjemaer

 • 97-2003-filformatene for følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

 • Office Open XML-formatene for følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

 • Formatet for XML-papirspesifikasjon (XPS)

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×