Bruke innboksregler i Outlook.com

Bruk innboksregler til automatisk å utføre bestemte handlinger for e-post som kommer inn i innboksen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Arkiv, Opprydding eller andre verktøy, kan du se Organisere innboksen med Arkiv, Opprydding og andre verktøy i Outlook.com.

Hvilken versjon av Outlook.com bruker du?

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker betaversjonen av Outlook.com. Velg hvilken versjon du bruker for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av beta-postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Et skjermbilde av øvre, venstre hjørne av den klassiske postboksen i Outlook.com

Se Instruksjoner for standardversjonen av Outlook.com.

Instruksjoner for betaversjonen av Outlook.com

Regler er brukt på innkommende meldinger og kan opprettes fra en mappe.

 1. Høyreklikk på en melding i meldingslisten som du vil opprette en regel for, og velg Opprett regel for å opprette en regel som flytter alle e-postmeldinger fra en bestemt avsender eller et sett med avsendere, til en mappe.

 2. Velg mappen der du vil at alle meldinger fra den avsenderen eller dette settet med avsendere skal flyttes, og velg deretter OK.

 3. Velg OK.

Hvis du vil gjøre mer enn å bare flytte meldingen fra en bestemt avsender eller et sett med avsendere til en mappe, velger du Flere alternativer.

 1. Hvis du vil opprette en helt ny regel øverst på siden, velger du Innstillinger Settings > Vis alle Outlook-innstillinger > e-post > regler.

 2. Klikk på Legg til ny regel.

Hver regel trenger minst tre ting: Et navn, en betingelse og en handling. Regler kan også inneholde unntak for betingelser. Du kan legge til flere betingelser, handlinger og unntak i hvert trinn ved å velge Legg til en betingelse, Legg til en handling og Legg til et unntak.

Hvis du vil kjøre andre regler etter denne, merker du av for Stopp behandling av flere regler. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Stoppe behandling av flere regler i Outlook.com.

Trykk på Lagre for å opprette en regel eller Forkast for å avbryte oppretting av regler.

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillinger Settings > Vis alle Outlook-innstillinger.

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg rediger i regelen du vil redigere.

 4. Trykk på Lagre for å lagre regelen du redigerte.

Obs!: Noen regler som er opprettet i andre versjoner av Outlook, kan ikke behandles av Outlook.com. Regelen kan ikke kjøres eller redigeres i Outlook.com.

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillinger Settings > Vis alle Outlook-innstillinger.

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Merk DELETE i regelen du vil slette.

  Tips!: Hvis du vil deaktivere regelen midlertidig, kan du velge veksleknappen ved siden av regelen.

Innboksregler brukes for innkommende meldinger basert på rekkefølgen deres i Innboksregler-listen. Du kan ordne rekkefølgen på hvordan reglene du oppretter, skal brukes på meldinger som kommer inn i innboksen:

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillinger Settings > Vis alle Outlook-innstillinger.

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg en regel, og bruk deretter PIL OPP eller PIL NED for å endre hvor i rekkefølgen regelen er brukt på innkommende meldinger.

Du kan foreløpig ikke kjøre innboksregler på eksisterende meldinger i betaversjonen av Outlook.com. En ny regel brukes bare for meldinger du mottar etter at regelen ble opprettet.

Du kan imidlertid bruke Arkiv, Flytt til og Opprydding for automatisk å flytte eller slette meldinger i innboksen din. Hvis du vil vite mer, kan du se Organiser innboksen med Arkiv, Opprydding og andre verktøy i Outlook.com.

Instruksjoner for standard Outlook.com

Reglene kjøres bare i innboksen din. Reglene kjører ikke i andre mapper.

 1. Høyreklikk på en melding i meldingslisten som du vil opprette en regel for, og velg Opprett regel.

 2. Skriv inn et navn på regelen, og velg deretter en betingelse og handling fra de respektive rullegardinlistene.

  Du kan legge til flere betingelser eller handlinger ved å velge Legg til betingelse eller Legg til handling.

 3. Legge til unntak for innboksregelen ved å velge Legg til unntak.

  Obs!: Som standard er alternativet Stopp behandling av flere regler aktivert. Når dette alternativet er aktivert og det kommer inn en melding som oppfyller vilkårene til flere regler, brukes bare den første regelen. Når dette alternativet er deaktivert, brukes alle innboksreglene som en melding oppfyller vilkårene for.

 1. Velg Innstillinger > Alternativer øverst på siden.

 2. Velg Innboks og oppryddingsregler under E-post > Automatisk behandling.

 3. Velg regelen du vil redigere, og velg deretter rediger .

 4. Når du er ferdig med å gjøre endringer, velger du OK.

 1. Velg Innstillinger > Alternativer øverst på siden.

 2. Velg Innboks og oppryddingsregler under E-post > Automatisk behandling.

 3. Velg regelen du vil slette, og velg deretter DELETE .

 4. Velg Lagre.

  Tips!: Hvis du vil deaktivere regelen midlertidig, kan du fjerne merket ved siden av regelen.

Innboksregler brukes for innkommende meldinger basert på rekkefølgen deres i Innboksregler-listen. Du kan ordne rekkefølgen på hvordan reglene du oppretter, skal brukes på meldinger som kommer inn i innboksen:

 1. Velg Innstillinger > Alternativer øverst på siden.

 2. Velg Innboks og oppryddingsregler under E-post > Automatisk behandling.

 3. Velg regelen du vil flytte, og velg deretter PIL OPP Flytt opp eller PIL NED Flytt ned for å endre hvor i rekkefølgen den brukes for innkommende meldinger.

Du kan foreløpig ikke kjøre innboksregler på eksisterende meldinger. En ny regel brukes bare for meldinger du mottar etter at den ble opprettet.

Du kan imidlertid bruke Arkiv, Flytt til og Opprydding for automatisk å flytte eller slette meldinger i innboksen din. Hvis du vil vite mer, kan du se Organiser innboksen med Arkiv, Opprydding og andre verktøy i Outlook.com.

Hva annet trenger jeg å vite?

Du kan ha opprettet en regel for å videresende eller omdirigere meldinger du mottar til en annen e-postadresse. Hvis dette er tilfelle, er det viktig å vite forskjellen mellom videresending og omdirigering.

 • En videresendt melding vises som en melding du mottok og deretter videresendte til en annen mottaker. Når mottakeren svarer, går svaret til adressen meldingen ble videresendt fra.

 • En omdirigert melding beholder den opprinnelige avsenderen på Fra-linjen. Når en mottakeren av meldingen som ble videresendt svarer, går svaret til den opprinnelige avsenderen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Se også

Organisere innboksen med Arkiv, Opprydding og andre verktøy i Outlook.com

Unngå søppelpost i innboksen i Outlook.com

Sorter e-postmeldinger i Outlook.com

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×