Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjons- eller synshemninger, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for PowerPoint på Windows.

Vi har en egen liste over snarveier til bruk for å holde presentasjonen.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Få disse hurtig tastene i et Word dokument på denne koblingen: hurtig taster i PowerPoint for Windows.

Hurtigkoblinger

Vanlige hurtigtaster

Naviger i båndet ved bare å bruke tastaturet

Bytt fokus ved bruk av tastaturet

Flytt mellom ruter

Arbeide i disposisjons visning

Arbeid med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

Legg til og rediger tekst og objekter

Formater tekst

Sette inn og svare på kommentarer

Endre rekkefølgen på lysbildene eller inndelingene i en lysbildevisning

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Egendefinerte hurtigtaster

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor spesifiserer de mest brukte hurtig tastene i PowerPoint.

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny presentasjon

CTRL+N

Gjøre merket tekst fet

CTRL+B

Endre skrift størrelsen for merket tekst

Alt + H, F, S

Åpne man Zoom -dialogboks

ALT+W, Q

Klippe ut merket tekst, objekt eller lysbilde

CTRL+X

Kopiere merket tekst, objekt eller lysbilde

CTRL+C

Lime inn utklippet eller kopiert tekst, objekt eller lysbilde

CTRL + V

angre den siste handlingen

Ctrl+Z

Lagre presentasjonen

Ctrl+S

Sette inn et bilde

ALT+N, P

Sette inn figurer

Alt + H, S, H

Velge et tema

ALT+G, H

Velge et lysbilde oppsett

ALT+H, L

Gå til neste lysbilde

PGDN

Gå til forrige lysbilde

PGUP

Gå til Hjem-fanen

ALT+H

Gå til Sett inn-fanen.

ALT+N

Starte lysbilde fremvisningen

F5

Avslutte lysbilde fremvisningen

ESC

Lukk PowerPoint

Ctrl+Q

Navigere i båndet ved å bruke bare tastaturet

Båndet er stri pen øverst i PowerPoint, som ordner kommandoer i faner. Hver fane viser et eget bånd bestående av grupper, og hver gruppe omfatter én eller flere kommandoer.

Du kan navigere i båndet med bare tastaturet. Tilgangs taster er spesielle snarveier som lar deg raskt bruke en kommando på båndet ved å trykke på noen få taster, uansett hvor du er i PowerPoint. Du kan få tilgang til alle kommandoene i PowerPoint ved hjelp av tilgangs taster.

Det er to måter å navigere kategoriene i båndet på:

 • Hvis du vil gå til båndet, trykker du alt, og deretter bruker du pil høyre-og venstre-tastene for å flytte mellom faner.

 • Hvis du ønsker å gå direkte til en fane på båndet, trykker du på én av følgende tilgangstaster:

  Hvis du vil

  Trykk på

  Åpne Fil-siden

  ALT+F

  Åpne Hjem-fanen

  ALT+H

  Åpne sett inn-fanen

  ALT+N

  Åpne utforming-fanen

  Alt+G

  Åpne overganger-fanen

  ALT + K

  Åpne animasjoner-fanen

  Alt+A

  Åpne lysbilde fremvisning-fanen

  ALT+S

  Åpne se gjennom-fanen

  Alt+R

  Åpne Vis-fanen

  ALT+W

  Åpne søke boksen, og søk etter en kommando

  ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet

Obs!: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi tilgangstaster for disse kategoriene.

Slik arbeider du i båndfanene med tastaturet

 • Hvis du vil gå til listen over bånd faner, trykker du alt. Hvis du vil gå direkte til en fane, trykker du en hurtig tast.

 • For å flytte mellom kommandoer trykker du TAB-tasten eller SKIFT+TAB. Du kan flytte fremover eller bakover gjennom kommandoene i rekkefølge. Du kan også flytte ved hjelp av pil tastene.

 • Kontroller aktiveres på forskjellige måter, avhengig av kontrolltypen:

  • Hvis den valgte kommandoen er en knapp, trykker du mellomrom eller Enter for å aktivere den.

  • Hvis den valgte kommandoen er en del-knapp (det vil si en knapp som åpner en meny med flere alternativer), trykker du på alt + pil ned for å aktivere den. Trykk TAB-tasten for å gå gjennom alternativene. For å velge det gjeldende alternativet, trykker du mellomrom eller Enter.

  • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel skrift listen), trykker du pil ned-tasten for å åpne listen. Hvis du vil flytte mellom elementer, bruker du pil opp-og pil ned-tastene. Når ønsket element er valgt, trykker du ENTER.

  • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykker du MELLOMROM-tasten eller ENTER for å velge kommandoen. Trykk deretter TAB-tasten for å gå gjennom elementene.

Tips!: I gallerier med mer enn én rad med elementer flytter TAB-tasten fokus fra begynnelsen til slutten av gjeldende rad, og når den når slutten av raden, til begynnelsen av den neste. Hvis du trykker pil høyre på slutten av gjeldende rad, flyttes tilbake til begynnelsen av gjeldende rad.

Bytt fokus ved bruk av tastaturet

Tabellen nedenfor viser noen måter å bytte fokus på ved bruk av tastaturet.

Hvis du vil

Trykk på

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangs tastene

ALT eller F10 Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Flytte ned, opp, til venstre eller til høyre blant elementene på båndet

Pil ned, opp, venstre eller høyre

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Vise hurtig menyen for det valgte elementet

SKIFT+F10

Flytte fokus til en annen rute

F6

Gå til neste eller forrige kommando på båndet

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet

MELLOMROM eller ENTER

Åpne den valgte listen på båndet, for eksempel Skrift-listen

Pil ned

Flytte mellom elementer i en åpnet meny eller et galleri

TABULATOR-tasten

Fullføre endringen av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet

ENTER

Slik bruker du tilgangstaster når du kan se tastetipsene

Du kan bruke taste tips til å gå til kommandoer på båndet. Du kan vise tastetips, som er bokstavene som brukes til å få tilgang til kommandoer, og deretter bruke dem til å navigere i båndet.

tastetips på båndet i PowerPoint

 1. Trykk ALT. Tastetipsene vises i små firkanter ved hver kommando på båndet.

 2. Hvis du vil velge en kommando, trykker du bokstaven som vises i det viktigste tipset som vises av den. Du kan for eksempel trykke F for å åpne fil -fanen, H for å åpne hjem -fanen, N for å åpne Sett inn -fanen og så videre.

  zoom inn på hurtigtasttips på båndet i PowerPoint

Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis du for eksempel trykker ALT+F, åpnes Backstage-visningen på Info-siden, som har et annet sett med tastetips.

Flytte mellom ruter

Hvis du vil

Trykk på

Flytt med klokken via ruter i Normal visning

F6

Bla mot klokken gjennom ruter i Normal visning

Shift+F6

Veksle mellom miniatyr bilde ruten og ruten disposisjons visning

CTRL+SKIFT+TAB

Arbeide i disposisjons visning

Hvis du vil

Trykk

Heve nivå på et avsnitt

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senke nivå på et avsnitt

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytte opp merkede avsnitt

Alt+Shift+Pil opp

Flytte ned valgte avsnitt

ALT+SKIFT+PIL NED

Vise overskrifter på nivå 1

ALT+SKIFT+1

Vise tekst under en overskrift

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjule tekst under en overskrift

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Arbeide med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

Sett inn figurer

 1. Hvis du vil sette inn en figur, trykker du alt + N, S, H.

 2. Bruk pil tastene til å bla gjennom de tilgjengelige figurene til du kommer til den du vil bruke.

 3. Trykk ENTER for å sette inn figuren.

Sette inn en tekstboks

 1. Hvis du vil sette inn en tekst boks, trykker du alt + N, X.

 2. Skriv teksten.

 3. Når du er klar, trykker du på F6 for å flytte fokus bort fra tekst boksen.

Sette inn et objekt

 1. Hvis du vil sette inn et innebygd dokument eller regne ark som et objekt, trykker du alt + N, J.

 2. Trykk TAB-tasten i dialog boksen Sett inn objekt for å flytte fokus til objekttype -listen.

 3. Bruk pil opp og pil ned for å velge hvilken type objekt du vil sette inn, og trykk deretter på Enter for å sette det inn.

Sette inn WordArt

 1. Trykk på alt + N, W for å sette inn WordArt.

 2. Bruk PILTASTENE til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn teksten.

 4. Når du er klar, trykker du på F6 for å flytte fokus bort fra tekst boksen.

Merke figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, må du trykke ESC før du kan bruke denne snarveien.

 • Hvis du raskt vil flytte fokus til den første flytende figuren, for eksempel et bilde eller en tekst boks, trykker du Ctrl + Alt + 5. Deretter trykker du på TAB for å bla gjennom de flytende figurene. Trykk på ESC for å returnere til den normale navigasjonen.

 • For å velge en enkelt figur trykker du TAB-tasten for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover) gjennom objektene til skaleringshåndtakene vises på objektet du vil bruke.

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder og WordArt-objekter

 • For å gruppere figurer, bilder eller WordArt-objekter må du merke elementene du vil gruppere og trykke CTRL+G.

 • Hvis du vil dele opp en gruppe, merker du gruppen, og deretter trykker du på CTRL+SKIFT+G.

Kopiere attributtene til en figur

 1. Merk figuren med attributtene du vil kopiere.

  Obs!: Hvis du merker en figur med tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten i tillegg til figurens attributter.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere objektattributtene.

 3. Hvis du vil merke objektet du vil kopiere attributtene til, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB.

 4. Hvis du vil lime inn attributtene til det merkede objektet, trykker du CTRL + SKIFT + V.

Merk and rediger tekst og objekter

Merke tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merk ett tegn til høyre

Skift + Pil høyre

Merk ett tegn til venstre

Skift + Pil venstre

Merke til slutten av et ord

CTRL + SKIFT + Pil høyre

Merke til begynnelsen av et ord

CTRL + SKIFT + Pil venstre

Merke én linje opp (med markøren i begynnelsen av en linje)

Skift + Pil opp

Merke én linje ned (med markøren i begynnelsen av en linje)

SKIFT+PIL NED

Merke et objekt (når teksten inne i objektet er merket)

ESC

Merke et annet objekt (når ett objekt er merket)

TAB-tasten eller SKIFT + TAB til objektet du vil bruke, er merket

Flytte objektet én posisjon tilbake

CTRL + venstre hake parentes ([)

Send objekt fremover én plassering

CTRL + høyre hake parentes (])

Plassere objektet lengst bak.

Ctrl + Skift + venstre hake parentes ([)

Plasser objektet lengst frem

Ctrl + Skift + høyre hake parentes (])

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt)

ENTER

Merke alle objekter

CTRL+A (på Lysbilder-fanen)

Spill av eller stans medier midlertidig

CTRL+MELLOMROM

Merk alle lysbilder

CTRL+A (i Lysbildesortering-visning)

Merke all tekst

CTRL+A (på Disposisjon-fanen)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk

Slette ett tegn til venstre

TILBAKE

Slette ett ord til venstre

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

SLETT

Slette ett ord til høyre

Obs!: Markøren må være mellom ord for å gjøre dette.

CTRL+DELETE

Klippe ut merket objekt eller tekst

CTRL+X

Kopiere merket objekt eller tekst

CTRL+C

Lime inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst

CTRL + V

Duplicate an object

CTRL+D

Ctrl + dra

angre den siste handlingen

Ctrl+Z

gjøre om siste handling

CTRL+Y

Kopier bare formatering

CTRL+SKIFT+C

Bare lime inn formatering

CTRL+SKIFT+V

Kopiere Kopier animering

ALT+SKIFT+C

Lime inn Kopier animering

ALT+SKIFT+V

Åpne dialog boksen Lim inn utvalg

CTRL+ALT+V

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk på

flytte ett tegn til venstre

PIL VENSTRE

flytte ett tegn til høyre

PIL HØYRE

Flytte én linje opp

Pil opp

Flytte én linje ned

Pil ned

Flytt ett ord til venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre

CTRL+PIL HØYRE

Gå til slutten av en linje

END

Gå til begynnelsen av en linje

HOME

Flytte ett avsnitt opp

CTRL+PIL OPP

Flytte ett avsnitt ned

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks

CTRL+HOME

Flytt til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis det er den siste plass holde ren på et lysbilde, vil denne handlingen sette inn et nytt lysbilde med samme lysbilde oppsett som det opprinnelige lysbildet

CTRL+ENTER

Flytt for å gjenta siste Søk -handling

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle.

TABULATOR-tasten

Flytte til forrige celle.

SKIFT+TAB

Gå til neste rad

Pil ned

Gå til forrige rad

Pil opp

Sette inn tabulatorstopp i en celle

CTRL+TAB

Begynne et nytt avsnitt

ENTER

Legge til en ny rad nederst i en tabell.

TAB-tasten i tabell cellen nederst til høyre

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Hvis du vil merke et objekt, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du kommer til objektet du vil bruke.

 2. Hvis du vil åpne hurtigmenyen, trykker du SKIFT+F10.

 3. Hvis du vil redigere objektet, trykker du på O, ENTER og trykker deretter på E.

Formatere tekst

Før du bruker disse hurtig tastene, merker du teksten du vil formatere.

Endre skrifttype eller -størrelse

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialog boksen skrift for å endre skriften

Ctrl+Shift+F

Øke skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + høyre vinkel parentes (>)

Redusere skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + venstre vinkel parentes (<)

Bruke tegnformatering

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialog boksen skrift for å endre tegn formateringen

Ctrl+T

Bytte mellom setnings bokstav, små bokstaver eller store bokstaver

SKIFT+F3

Bruke fet formatering

CTRL+B

Bruk understrekformatering

CTRL+U

Bruke kursiv formatering

CTRL+I

Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom)

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom)

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Fjerne manuell tegn formatering, for eksempel senket og hevet skrift

CTRL+MELLOMROM

Sette inn en hyperkobling

CTRL+ALT+K

Kopiere tekstformatering

Oppgave

Trykk på

Kopiere formatering

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formatering.

CTRL+SKIFT+V

Juster avsnitt

Hvis du vil

Trykk på

Midt stille avsnittet

CTRL + E

Blokkjuster avsnittet

CTRL+J

Venstrejustere avsnittet

CTRL + L

Høyrejustere avsnittet

CTRL + R

Sette inn og svare på kommentarer

Bruk kommandoen Sett inn kommentar før du bruker disse hurtig tastene (alt + N, L) for å åpne kommentar ruten.

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn en ny kommentar

CTRL+N

Svare på en valgt kommentar

CTRL+R

Endre rekkefølgen på lysbildene eller inndelingene i en lysbildevisning

Slik endrer du rekkefølgen på lysbildene eller inndelingene i en lysbilde fremvisning:

Hvis du vil

Trykk på disse tastene

Flytte merket lysbilde eller inndeling opp i rekkefølge

CTRL+PIL OPP

Flytte det merkede lysbildet eller inndelingen ned i rekkefølge

CTRL+PIL NED

Flytte det merkede lysbildet eller inndelingen til begynnelsen

CTRL + SKIFT + Pil opp

Flytte det merkede lysbildet eller inndelingen til slutten

CTRL + SKIFT + Pil ned

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykk på

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet.

F6

(Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.)

Gå til neste eller forrige alternativ i oppgave ruten når et alternativ for oppgave rute er i fokus.

Tab eller Skift+Tab

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+MELLOMROM

Gå til neste kommando på menyen i oppgave ruten.

Pil opp, pil ned

Velg det uthevede alternativet på menyen i oppgave ruten.

ENTER

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

(Noen oppgaver-ruter, for eksempel format bakgrunn, kan flyttes, mens andre, for eksempel utformingsideer, ikke kan brukes.) 

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Flytt, og trykk deretter ENTER.

  Hvis oppgaven er forankret til PowerPoint-vinduet, trykker du CTRL, og deretter fortsetter du med trinn 4.

 4. Bruk pil tastene til å flytte oppgave ruten der du vil ha den, og trykk deretter ENTER. 

Hvis du vil forankre en flytende oppgave rute, bruker du pil høyre eller pil venstre for å flytte den flytende ruten til høyre eller venstre kant avPowerPoint vinduet til den forankres. 

Endre størrelse på en oppgaverute

(Noen oppgaver-ruter, for eksempel format bakgrunn, kan skaleres, mens andre, for eksempel utformingsideer, ikke kan brukes.)  

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å endre størrelse på oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

  Bruk disse tastene når oppgave ruten er forankret til PowerPoint-vinduet:

  Hvis du vil

  Trykk på

  Utvide oppgave ruten

  PIL VENSTRE 

  Begrense oppgave ruten

  PIL HØYRE 

  Bruk disse tastene når oppgave ruten er et flytende vindu:

  Hvis du vil

  Trykk på

  Utvide oppgave ruten

  PIL HØYRE 

  Begrense oppgave ruten

  PIL VENSTRE 

  Forlenge oppgave ruten

  PIL NED 

  Forkorte oppgave ruten

  PIL OPP 

Egendefinerte hurtigtaster

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i PowerPoint, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne tillegg for PowerPoint.

Trykk TAB for å merke Vis alt, og trykk ENTER og deretter CTRL+P hvis du vil skrive ut dette emnet.

Hurtigkoblinger

Hjelp på Internett

Grunnleggende funksjoner i Office

Navigere på båndet

Vanlige oppgaver i PowerPoint

Nettbasert hjelp

Hurtigtaster for å bruke Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne Hjelp-vinduet.

F1

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til hjelp og fremgangsmåter for PowerPoint og

ALT+HOME

Merke neste element i Hjelp-vinduet.

TAB

Merke forrige element i Hjelp-vinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

TAB, SKIFT+TAB

Velge henholdsvis utvide eller skjule valgt element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

ENTER

Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

Obs!: Hvis markøren ikke er i gjeldende hjelpeemne, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen. Det kan bli nødvendig å trykke på F6 flere ganger.

F6 (helt til fokuset er på boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter), TAB, PIL NED

Skriv inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter. Det kan hende du må trykke på F6 flere ganger.

F6

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Merke henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL OPP, PIL NED

Henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk på

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB, TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB, TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Kringkaste den åpne presentasjonen til en ekstern målgruppe ved hjelp av PowerPoint-webprogrammet.

CTRL+F5

Flytte til neste ppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med klokken). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

Obs!: Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke på F6, kan du trykke på ALT for å plassere fokus på båndet og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste PowerPoint-vindu når flere PowerPoint-vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige PowerPoint-vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skrifttypen eller -størrelsen

Obs!: Markøren må være i en tekstboks for å kunne bruke disse snarveiene.

Hvis du vil

Trykk på

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytt til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytt til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytt til neste plassholder for tittel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Søke og erstatte

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Søk.

CTRL+F

Åpne dialogboksen Erstatt.

CTRL+H

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TAB

Flytt til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytt til neste rad.

PIL NED

Flytt til forrige rad.

PIL OPP

Sett inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Begynn et nytt avsnitt.

ENTER

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykk på

Flytte til en ppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

TAB, SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+PIL NED

Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OPP

Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet merket knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge henholdsvis første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises.

HOME, END

Rulle henholdsvis opp eller ned i den valgte gallerilisten.

PGUP, PGDN

Flytte til toppen eller bunnen av den valgte gallerilisten.

HOME, END

Lukke en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM, C

Åpne utklippstavlen.

ALT+H, F, O

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Flytt, og trykk deretter ENTER.

  Hvis oppgaven er forankret til PowerPoint-vinduet, trykker du CTRL, og deretter fortsetter du med trinn 4.

 4. Bruk pil tastene til å flytte oppgave ruten der du vil ha den, og trykk deretter ENTER. 

Hvis du vil forankre en flytende oppgave rute, bruker du pil høyre eller pil venstre for å flytte den flytende ruten til høyre eller venstre kant avPowerPoint vinduet til den forankres. 

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM i ppgaverute for å vise en meny med tilleggskommandoer.

 2. Bruk PIL NED til å merke kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

Når du er ferdig med å endre størrelsen, trykker du ESC.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk på

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks. (En kategori må allerede være valgt i en åpen dialogboks.)

PIL NED

Bytte til forrige kategori i en dialogboks. (En kategori må allerede være valgt i en åpen dialogboks.)

PIL OPP

Åpne en valgt rullegardinliste.

PIL NED, ALT+PIL NED

Åpne listen hvis den er lukket, og flytt til et alternativ i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

PIL OPP, PIL NED

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

MELLOMROM

Velge et alternativ. Merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

Den understrekede bokstaven i et alternativ

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive inn eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytte til slutten av oppføringen.

END

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra markøren til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra markøren til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Åpne

ALT+F og deretter O

Åpne dialogboksen Lagre som

ALT+F og deretter A

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe

Piltastene

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

TAB

Åpne rullegardinmenyen for filbaner

F4 eller ALT+Ø

Oppdatere fillisten.

F5

Navigere på båndet

Få tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

  Hurtigtaster i kategorien Fil

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker N, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen. Hvis kategorien Hjem er aktiv, vil for eksempelvis ALT+H, F, S føre deg til Størrelse-listen i Skrifter-gruppen.

  Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Endre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med båndet på, er å flytte fokus mellom fanene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises det hvordan man kan flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.

Flytte til en annen kategori til venstre eller høyre på båndet.

F10 for å velge den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen.

SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv fane på båndet

 • En åpen oppgaverute

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver kommando på båndet, henholdsvis fremover eller bakover.

TAB, SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endringen av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.)

F1

Vanlige oppgaver i PowerPoint

Opprette en ny presentasjon: CTRL+N

Flytte mellom ruter

Hvis du vil

Tastetrykk

Flytt med klokken blant ruter i normalvisning.

F6

Flytte mot klokken blant ruter i normalvisning.

SKIFT+F6

Bytte mellom kategoriene Lysbilder og Disposisjon i rutene Disposisjon og Lysbilder i normalvisning

CTRL+SKIFT+TAB

Arbeid i en disposisjon

Hvis du vil

Trykk

Hev nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytt opp valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vis overskrift på nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Vis tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjul tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Arbeid med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

Sett inn figurer

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N, S og H for å velge Figurer.

 2. Bruk piltastene til å bla gjennom kategoriene med figurer, og merk ønsket figur.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn figuren du merket.

Sett inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, deretter N og deretter X.

 2. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn tekstboksen.

Sett inn et objekt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter Y1 og J for å velge Objekt.

 2. Bruk piltastene til å flytte gjennom objektene.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn ønsket objekt.

Sett inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merk figurer

Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Hvis du vil merke én figur, trykker du TAB for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover) i objektene til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Hvis du vil merke flere elementer, bruker du valgruten.

Grupper eller del opp grupper med figurer, bilder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, bilder eller WordArt-objekter, merker du elementene du vil gruppere, og deretter trykker du på CTRL+G.

 • Hvis du vil dele opp en gruppe, merker du gruppen, og deretter trykker du på CTRL+SKIFT+G.

Vis eller skjul rutenett eller støttelinjer

Hvis du vil

Tastetrykk

Vis eller skjul rutenettet.

SKIFT+F9

Vis eller skjul støttelinjer.

ALT+F9

Kopier attributtene til en figur

 1. Merk figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten i tillegg til attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere objektattributtene.

 3. Trykk TAB-tasten eller SKIFT+TAB for å merke objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Merk tekst og objekter

Hvis du vil

Tastetrykk

Merk ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merk til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk én linje opp (med markøren i begynnelsen av en linje).

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned (med markøren i begynnelsen av en linje).

SKIFT+PIL NED

Merk et objekt (når teksten inne i objektet er merket)

ESC

Merk et annet objekt (når ett objekt er merket).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merk tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merk alle objekter.

CTRL+A (på fanen Lysbilder)

Merk alle lysbilder.

CTRL+A (i Lysbildesortering)

Merk all tekst.

CTRL+A (på fanen Disposisjon)

Slett og kopier tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk på

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slett ett tegn til høyre

DEL

Slette ett ord til høyre.

Obs!: Markøren må være mellom ord for å gjøre dette.

CTRL+DEL

Klipp ut merket objekt eller tekst.

CTRL+X

Kopier merket objekt eller tekst.

CTRL+C

Lim inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst.

CTRL+V

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Kopier bare formatering.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn bare formatering.

CTRL+SKIFT+V

Åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Flytt rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytt til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytt til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytt til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Flytt for å gjenta den siste søkehandlingen.

SKIFT+F4

Flytt rundt i og arbeid med tabeller

Hvis du vil

Tastetrykk

Flytt til neste celle.

TAB

Flytt til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytt til neste rad.

PIL NED

Flytt til forrige rad.

PIL OPP

Sett inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Begynn et nytt avsnitt.

ENTER

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Bruk PIL NED til Regneark-objekt velges, trykk på PIL HØYRE for å velge Rediger, og trykk på ENTER.

  Obs!: Navnet på kommandoen på hurtigmenyen avhenger av type innebygd eller koblet objekt. Et innebygd Microsoft Office Excel-regneark har for eksempel kommandoen Regneark-objekt, mens en innebygd Microsoft Office Visio-tegning har kommandoen Visio-objekt.

Formatere og justere tegn og avsnitt

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Obs!: Du må først merke teksten du vil endre, for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SHIFT+<

Bruke tegnformater

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+T

Endre bokstavtypen til setning, små bokstaver eller store bokstaver.

SKIFT+F3

Bruk fet formatering.

CTRL+F

Bruk understreking.

CTRL+U

Bruk kursiv formatering.

CTRL+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjern manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Trykk på

Kopier formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Juster avsnitt

Oppgave

Tastetrykk

Midtstill et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejuster et avsnitt.

CTRL+R

Kjøre en presentasjon

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører presentasjonen i lysbildefremvisning.

Hurtigtaster for lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykk på

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

F5

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N, ENTER, PGDN, PIL HØYRE, PIL NED eller MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P, PGUP, PIL VENSTRE, PIL OPP eller TILBAKE

Gå til lysbildenummer.

tallet+ENTER

Vise et svart skjermbilde, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra et svart skjermbilde.

B eller PUNKTUM

Vise et hvitt skjermbilde, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra et hvitt skjermbilde.

W eller KOMMA

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutte en presentasjon.

ESC eller BINDESTREK

Slette merknader på skjermen.

E

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

Bruke museklikk til å gå videre under innøving.

M

Spille inn kommentarer og angi tidsberegninger på nytt.

R

Gå tilbake til første lysbilde.

Trykk og hold nede høyre og venstre museknapp i 2 sekunder

Vise eller skjule pilpekeren

A eller =

Endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Endre pekeren til en pil.

CTRL+A

Endre pekeren til et viskelær.

CTRL+E

Vise eller skjule håndskriftsmarkering.

CTRL+M

Skjule pekeren og navigasjonsknappen øyeblikkelig.

CTRL+H

Skjule pekeren og navigasjonsknappen om 15 sekunder.

CTRL+U

Vise dialogboksen Alle lysbilder.

CTRL+S

Vise datamaskinens oppgavelinje.

CTRL+T

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til første eller neste hyperkobling på et lysbilde.

TAB

Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER mens en hyperkobling er merket

Mediehurtigtaster under presentasjoner

Hvis du vil

Trykk

Stoppe medieavspilling.

ALT+Q

Veksle mellom avspilling og pause.

ALT+P

Gå til neste bokmerke.

ALT+END

Gå til forrige bokmerke.

ALT+HOME

Øke lydvolumet.

ALT+Opp

Redusere lydvolumet.

ALT+Ned

Søke fremover.

ALT+SKIFT+PGDN

Søke bakover.

ALT+SKIFT+PGUP

Dempe lyden.

ALT+U

Du kan trykke F1 under presentasjonen hvis du vil vise en liste over kontrollene.

Bla gjennom presentasjoner på nettet

Følgende taster gjelder når du skal vise webpresentasjonen i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senere.

Hvis du vil

Trykk på

Flytte fremover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

TAB

Flytte bakover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER

Gå til neste lysbilde.

MELLOMROM

Bruke valgrutefunksjonen

Bruk følgende hurtigtaster i valgruten.

Starte valgruten, trykk ALT, og deretter H, og deretter S, og deretter L og deretter P.

Hvis du vil

Trykk på

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB 

Skjule alle grupper.

Obs!: Fokus må være i trevisningen i valgruten for å bruke denne snarveien.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne-tillegg for PowerPoint.

Trykk TAB for å merke Vis alt, og trykk ENTER og deretter CTRL+P hvis du vil skrive ut dette emnet.

Hurtigkoblinger

Hjelp på Internett

Grunnleggende funksjoner i Office

Navigere på båndet

Vanlige oppgaver i PowerPoint

Nettbasert hjelp

Hurtigtaster for å bruke Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne Hjelp-vinduet.

F1

Lukke Hjelp-vinduet.

ALT+F4

Bytte mellom Hjelp-vinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til hjemmesiden for PowerPoint.

ALT+HOME

Merke neste element i Hjelp-vinduet.

TAB

Merke forrige element i Hjelp-vinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

TAB, SKIFT+TAB

Velge henholdsvis utvide eller skjule valgt element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

ENTER

Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

Obs!: Hvis markøren ikke er i gjeldende hjelpeemne, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen. Det kan bli nødvendig å trykke på F6 flere ganger.

F6 (helt til fokuset er på boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter), TAB, PIL NED

Skriv inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter. Det kan hende du må trykke på F6 flere ganger.

F6

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Merke henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL OPP, PIL NED

Henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk på

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering.

CTRL+F5

Flytte til en ppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med klokken). Det kan hende du må trykke på F6 flere ganger.

Obs!: Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke på F6, kan du trykke på ALT for å plassere fokus på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, og deretter trykke på CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten. Båndet er en del av den nye Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Det erstatter de mange menyene og verktøylinjene med ett sentralt sted, så du enkelt kan finne alle kommandoene du trenger.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Kjør kommandoen Flytte (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Trykk på piltastene for å flytte vinduet, og trykk på ESC når du er ferdig.

CTRL+F7

Kjør kommandoen Størrelse (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Trykk på piltastene for å skalere vinduet, og trykk på ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare for noen Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skrifttypen eller -størrelsen

Hvis du vil

Trykk på

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SHIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytt til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytt til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytt til neste plassholder for tittel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Søke og erstatte

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Søk.

CTRL+F

Åpne dialogboksen Erstatt.

CTRL+H

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TAB

Flytt til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytt til neste rad.

PIL NED

Flytt til forrige rad.

PIL OPP

Sett inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Begynn et nytt avsnitt.

ENTER

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykk på

Flytte til en ppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

TAB, SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+PIL NED

Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OPP

Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet merket knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge henholdsvis første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises.

HOME, END

Rulle henholdsvis opp eller ned i den valgte gallerilisten.

PGUP, PGDN

Flytte til toppen eller bunnen av den valgte gallerilisten.

HOME, END

Lukke en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM, C

Åpne utklippstavlen.

ALT+H, F, O

Lukke en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Flytte en oppgaverute

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Flytt, og trykk deretter ENTER.

  Hvis oppgaven er forankret til PowerPoint-vinduet, trykker du CTRL, og deretter fortsetter du med trinn 4.

 4. Bruk pil tastene til å flytte oppgave ruten der du vil ha den, og trykk deretter ENTER. 

Hvis du vil forankre en flytende oppgave rute, bruker du pil høyre eller pil venstre for å flytte den flytende ruten til høyre eller venstre kant avPowerPoint vinduet til den forankres. 

Endre størrelse på en oppgaverute

(Noen oppgaver-ruter, for eksempel format bakgrunn, kan skaleres, mens andre, for eksempel utformingsideer, ikke kan brukes.)  

 1. Trykk F6 for å flytte til oppgaveruten, om nødvendig.

 2. Trykk Ctrl + mellomrom for å åpne menyen i oppgave ruten.

 3. Bruk piltastene til å velge Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 4. Bruk piltastene til å endre størrelse på oppgaveruten, og trykk deretter ENTER.

  Bruk disse tastene når oppgave ruten er forankret til PowerPoint-vinduet:

  Hvis du vil

  Trykk på

  Utvide oppgave ruten

  PIL VENSTRE 

  Begrense oppgave ruten

  PIL HØYRE 

  Bruk disse tastene når oppgave ruten er et flytende vindu:

  Hvis du vil

  Trykk på

  Utvide oppgave ruten

  PIL HØYRE 

  Begrense oppgave ruten

  PIL VENSTRE 

  Forlenge oppgave ruten

  PIL NED 

  Forkorte oppgave ruten

  PIL OPP 

Åpne og bruke smartflagg

Hvis du vil

Trykk på

Vis menyen eller meldingen for et smartflagg. Hvis det finnes mer enn ett smartflagg, bytter du til neste smartflagg og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

ALT+SKIFT+F10

Merke neste element i en smartflaggmeny.

PIL NED

Merke forrige element i en smartflaggmeny.

PIL OPP

Utføre handlingen for det merkede elementet på en smartflaggmeny.

ENTER

Lukk smartflaggmenyen eller meldingen.

ESC

Tips

 • Du kan be om å få et lydsignal hver gang et smartflagg vises. I så fall må du ha et lydkort. Du må også ha Microsoft Office Sounds installert på datamaskinen.

 • Hvis du har tilgang til Internett, kan du laste ned Microsoft Office Sounds fra nettstedet for Microsoft Office Online. Når du har installert lydfilene, gjør du følgende i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:

  1. Trykk ALT + F for å Office-knappen Microsoft Office-knappen , og trykk deretter bokstaven i for program alternativer.

  2. Trykk på A for å flytte til Avansert, eller bruk PIL OPP eller PIL NED for å finne den.

  3. Under Generelt-emnet i Avansert-fanen, trykker du på ALT+F for å merke av i boksen Gi tilbakemelding med lyd. Trykk på TAB til du kommer til OK-knappen, og trykk deretter på ENTER.

   Obs!: Når du velger eller fjerner merket i avmerkingsboksen, påvirkes alle Office-apper som støtter lyd.

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM i ppgaverute for å vise en meny med tilleggskommandoer.

 2. Bruk PIL NED til å merke kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

Obs!: Når du er ferdig med å endre størrelsen, trykker du ESC.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Åpne en aktiv rullegardinliste.

ALT+PIL NED

Åpne listen hvis den er lukket, og flytt til et alternativ i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Piltaster

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet til den merkede knappen, eller merke av for eller fjerne merket for det valgte alternativet.

MELLOMROM

Velge et alternativ, eller merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

ALT+ bokstaven som er understreket i alternativet

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykker du

Flytte til begynnelsen av oppføringen.

HOME

Flytte til slutten av oppføringen.

END

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra markøren til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra markøren til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk på

Gå til forrige mappe. Knapp

ALT+1

Opp ett nivå Knappesymbol knappen: åpne mappen opp ett nivå over den åpne mappen.

ALT+2

Slett Knappesymbol -knappen: Slett den valgte mappen eller filen.

ALT+3 eller DEL

Opprett ny mappe Knapp knappen: Opprett en ny mappe.

ALT+4

Knapp knappen visninger : bytte mellom tilgjengelige mappe visninger.

ALT+5

Verktøy-knappen: Vis Verktøy-menyen.

ALT+L

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

TAB

Åpne Søk i-listen.

F4 eller ALT+I

Oppdatere fillisten.

F5

Navigere på båndet

Få tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

 1. Trykk ALT.

  Tastetipsene vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen. Følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

  Bånd der tastetipset vises

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker N, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke på bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen. ALT+H, F, S vil for eksempel føre deg til Størrelse-listen i Skrifter-gruppen.

  Obs!: Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Endre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med båndet på, er å flytte fokus mellom fanene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises det hvordan man kan flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.

Flytte til en annen kategori til venstre eller høyre på båndet.

F10 for å velge den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen.

SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv fane på båndet

 • En åpen oppgaverute

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver kommando på båndet, henholdsvis fremover eller bakover.

TAB, SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endringen av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.)

F1

Vanlige oppgaver i PowerPoint

Opprette en ny presentasjon: CTRL+N

Flytte mellom ruter

Hvis du vil

Trykk på

Flytt med klokken blant ruter i normalvisning.

F6

Flytte mot klokken blant ruter i normalvisning.

SKIFT+F6

Bytte mellom kategoriene Lysbilder og Disposisjon i rutene Disposisjon og Lysbilder i normalvisning

CTRL+SKIFT+TAB

Arbeid i en disposisjon

Hvis du vil

Trykk

Hev nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytt opp valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vis overskrift på nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Vis tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjul tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Arbeid med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

Sett inn figurer

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N, S og H for å velge Figurer.

 2. Bruk piltastene til å bla gjennom kategoriene med figurer, og merk ønsket figur.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn figuren du merket.

Sette inn en boks

 1. Trykk på og slipp ALT, og trykk deretter på X.

 2. Trykk på TAB hvis du vil flytte til Tekstboks som befinner seg på Sett inn-fanen i Tekst-gruppen.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn tekstboksen.

Sett inn et objekt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter Y1 og J for å velge Objekt.

 2. Bruk piltastene til å flytte gjennom objektene.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn ønsket objekt.

Sett inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merk figurer

Obs!: Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Hvis du vil merke én figur, trykker du TAB for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover) i objektene til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Hvis du vil merke flere elementer, bruker du valgruten.

Grupper eller del opp grupper med figurer, bilder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, bilder eller WordArt-objekter, merker du elementene du vil gruppere, og deretter trykker du på CTRL+G.

 • Hvis du vil dele opp en gruppe, merker du gruppen, og deretter trykker du på CTRL+SKIFT+G.

Vis eller skjul rutenett eller støttelinjer

Hvis du vil

Tastetrykk

Vis eller skjul rutenettet.

SKIFT+F9

Vis eller skjul støttelinjer.

ALT+F9

Kopier attributtene til en figur

 1. Merk figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med vedlagt tekst, kopieres utseendet og stilen til teksten samt attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere objektattributtene.

 3. Trykk TAB-tasten eller SKIFT+TAB for å merke objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Merk tekst og objekter

Hvis du vil

Tastetrykk

Merk ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merk til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Merke et objekt (når teksten i objektet er merket).

ESC

Merke et objekt (når et objekt er merket).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merk tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merk alle objekter.

CTRL+A (på fanen Lysbilder)

Merk alle lysbilder.

CTRL+A (i Lysbildesortering)

Merk all tekst.

CTRL+A (på fanen Disposisjon)

Slett og kopier tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk på

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slett ett tegn til høyre

DEL

Slett ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Klippe ut et merket objekt.

CTRL+X

Kopiere et merket objekt.

CTRL+C

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt.

CTRL+V

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjør om den siste handlingen.

CTRL+Y

Kopier bare formatering.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn bare formatering.

CTRL+SKIFT+V

Lime inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Flytt rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytt ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytt én linje opp.

PIL OPP

Flytt én linje ned.

PIL NED

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til slutten av en linje.

END

Flytt til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytt opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytt til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytt til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytt til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Flytt for å gjenta den siste søkehandlingen.

SKIFT+F4

Flytt rundt i og arbeid med tabeller

Oppgave

Trykk

Flytt til neste celle.

TAB

Flytt til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytt til neste rad.

PIL NED

Flytt til forrige rad.

PIL OPP

Sett inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Begynn et nytt avsnitt.

ENTER

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Rediger et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk på SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Hvis du vil velge Regnearkobjekt, trykker du på PIL NED, og deretter velger du Rediger.

Formatere og justere tegn og avsnitt

Endre skriften eller størrelsen på den

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Åpne dialogboksen Skrift for å endre størrelse på skriften.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SHIFT+<

Bruke tegnformater

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+T

Endre bokstavtypen til setning, små bokstaver eller store bokstaver.

SKIFT+F3

Bruk fet formatering.

CTRL+F

Bruk understreking.

CTRL+U

Bruk kursiv formatering.

CTRL+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjern manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Trykk på

Kopier formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Juster avsnitt

Oppgave

Tastetrykk

Midtstill et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejuster et avsnitt.

CTRL+R

Kjøre en presentasjon

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører en presentasjon i fullskjerm-modus.

Hvis du vil

Trykk på

Starte presentasjonen fra begynnelsen

F5

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N, ENTER, PGDN, PIL HØYRE, PIL NED eller MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P, PGUP, PIL VENSTRE, PIL OPP eller TILBAKE

Gå til lysbildenummer.

tallet+ENTER

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

B eller PUNKTUM

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

W eller KOMMA

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutte en presentasjon.

ESC eller BINDESTREK

Slette merknader på skjermen.

E

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

Bruke et museklikk til å gå videre under innøving.

M

Gå tilbake til første lysbilde.

1+ENTER

Vise skjult peker på nytt eller endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Vise skjult peker eller endre pekeren til en pil.

CTRL+A

Skjule pekeren og navigasjonsknappen øyeblikkelig.

CTRL+H

Skjule pekeren og navigasjonsknappen om 15 sekunder.

CTRL+U

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til første eller neste hyperkobling på et lysbilde.

TAB

Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER mens en hyperkobling er merket

Tips!: Du kan trykke på F1 under en presentasjon hvis du vil vise en liste over kontrollene.

Bla gjennom presentasjoner på nettet

Følgende taster gjelder når du skal vise webpresentasjonen i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senere.

Hvis du vil

Trykk på

Flytte fremover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

TAB

Flytte bakover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER

Gå til neste lysbilde.

MELLOMROM

Gå til forrige lysbilde.

TILBAKE

Bruke valgrutefunksjonen

Bruk følgende hurtigtaster i valgruten.

Hvis du vil

Trykk på

Åpne valgruten.

ALT, J, D, A, og deretter P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB 

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne-tillegg for PowerPoint.

Se også

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×