Office
Logg på

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjons- eller synshemninger, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for PowerPoint på Windows.

Vi har en egen liste over snarveier til bruk ved oppretting av presentasjonen.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Hvis du vil

Trykk på

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

F5

Starte en presentasjon fra gjeldende lysbilde.

Shift+F5

Vise Presentasjonsvisning.

Alt+F5

eller

Alt+S, B

I dette emnet

Kontrollere lysbildefremvisningen under presentasjonen

Kontrollere video og andre medier under en presentasjon

Manøvrere i presentasjonsvisning under en presentasjon

Kontrollere lysbildefremvisningen under presentasjonen

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører en presentasjon i fullskjerm-modus. Trykk ALT+S, B for å starte lysbildefremvisning-modus.

Hvis du vil

Trykk

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N

ENTER

EN SIDE NED

PIL HØYRE

PIL NED

MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P

EN SIDE OPP

PIL VENSTRE

PIL OPP

TILBAKE

Gå til lysbildenummer.

nummer+ ENTER

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

B eller PUNKTUM

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

W eller KOMMA

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutte en presentasjon.

ESC

Slette merknader på skjermen.

E

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Spille inn kommentarer og angi tidsberegninger på nytt.

R

Start laserpekeren

Trykk og hold venstre museknapp i flere sekunder

Endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Endre pekeren til en pil.

CTRL+A

Endre pekeren til et viskelær.

CTRL+E

Vise eller skjule håndskriftsmarkering.

CTRL+M

Skjule pekeren og navigasjonsknappen øyeblikkelig.

CTRL+H

Skjule pekeren og navigasjonsknappen om 15 sekunder.

CTRL+U

Vis dialogboksen Alle lysbilder.

CTRL+S

Vise datamaskinens oppgavelinje.

CTRL+T

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til neste hyperkobling (eller andre «hotspots») på det gjeldende lysbildet. («Hotspots» omfatter: hyperkoblinger, animasjonsutløsere, lydobjekter og videoobjekter.)

TABULATORTASTEN

Gå til siste eller forrige hyperkobling på lysbildet.

SKIFT+TABULATORTASTEN

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen. (Følg en valgt hyperkobling)

Enter mens en hyperkobling er merket

Kontrollere video og andre medier under en presentasjon

Disse hurtigtastene fungerer med videofiler som er importert fra datamaskinen eller en annen enhet. De fungerer ikke med videofiler på nettet.

Under presentasjonen kan du trykke på F1 hvis du vil se listen over snarveier for medier. Deretter klikker du Hjelp for lysbildefremvisning-dialogboksen og går til Medier-fanen. Trykk på pilen på tastaturet for å flytte fra én fane i dialogboksen til neste.

Hvis du vil

Trykk

Stopp medieavspilling.

ALT+U

Spill av eller sett på pause.

CTRL+MELLOMROM

Veksle mellom avspilling og pause.

ALT+P

Gå til neste bokmerke.

ALT+END

Gå til forrige bokmerke.

ALT+HOME

Øk lydvolumet.

ALT+PIL OPP

Reduser lydvolumet.

ALT+PIL NED

Demp lyden.

ALT+U

Søk fremover i tre sekunder.

ALT+SKIFT+PGDN

Søk bakover i tre sekunder.

ALT+SKIFT+PGUP

Søk fremover i 0,25 sekunder, og deretter ta en pause

Alt+Skift+Pil høyre

Søk bakover i 0,25 sekunder, og deretter ta en pause

Alt+Skift+Pil venstre

Vis/Skjul lyd og undertekst-menyen (for videoer som har flere lydspor og/eller undertittel-spor i støttede formater.)

ALT+J

Manøvrerere i presentasjonsvisning under en presentasjon

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører en presentasjon i presentasjonsvisning. Med presentasjonsvisning kan du vise presentasjonen med foredragsnotatene på én datamaskin (for eksempel en bærbar datamaskin), mens publikum ser presentasjonen din uten notater på en annen skjerm.

Hvis du vil

Trykk

Flytte fra ett område av presentasjonsvisningen (topptekst, verktøy under lysbildet og notatruten) til det neste

F6

Flytte fra ett verktøy til et annet innenfor et enkelt område av presentasjonsvisningen

TAB

Rulle ned én linje i notatruten

CTRL+PIL NED

Rulle opp én linje i notatruten

CTRL+PIL OPP

Rulle ned ett skjermbilde i notatruten

CTRL+PGDN

Rulle opp ett skjermbilde i notatruten

CTRL+PGUP

Hvis du vil skrive ut en presentasjon, trykker du på CTRL+P.

I dette emnet

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører en presentasjon i fullskjermmodus.

Hurtigtaster for lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykk på

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

F5

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N

ENTER

EN SIDE NED

PIL HØYRE

PIL NED

MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P

EN SIDE OPP

PIL VENSTRE

PIL OPP

TILBAKE

Gå til lysbildenummer.

tallet+ENTER

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

B eller PUNKTUM

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

W eller KOMMA

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutte en presentasjon.

ESC eller BINDESTREK

Slette merknader på skjermen.

E

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

Bruke museklikk til å gå videre under innøving.

M

Spille inn kommentarer og angi tidsberegninger på nytt.

R

Gå tilbake til første lysbilde.

Trykk og hold nede høyre og venstre museknapp i 2 sekunder

Vise eller skjule pilpekeren

A eller =

Endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Endre pekeren til en pil.

CTRL+A

Endre pekeren til et viskelær.

CTRL+E

Vise eller skjule håndskriftsmarkering.

CTRL+M

Skjule pekeren og navigasjonsknappen øyeblikkelig.

CTRL+H

Skjule pekeren og navigasjonsknappen om 15 sekunder.

CTRL+U

Vise dialogboksen Alle lysbilder.

CTRL+S

Vise datamaskinens oppgavelinje.

CTRL+T

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til første eller neste hyperkobling på et lysbilde.

TAB

Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER mens en hyperkobling er merket

Mediehurtigtaster under presentasjoner

Hvis du vil

Trykk

Stoppe medieavspilling.

ALT+Q

Veksle mellom avspilling og pause.

ALT+P

Gå til neste bokmerke.

ALT+END

Gå til forrige bokmerke.

ALT+HOME

Øke lydvolumet.

ALT+Opp

Redusere lydvolumet.

ALT+Ned

Søke fremover.

ALT+SKIFT+PGDN

Søke bakover.

ALT+SKIFT+PGUP

Dempe lyden.

ALT+U

Hvis du vil skrive ut en presentasjon, trykker du på CTRL+P.

Tips:   Du kan trykke på F1 under presentasjonen hvis du vil vise en liste over kontrollene.

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører en presentasjon i fullskjermmodus.

Hvis du vil

Trykk på

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

F5

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N

ENTER

EN SIDE NED

PIL HØYRE

PIL NED

MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P

EN SIDE OPP

PIL VENSTRE

PIL OPP

TILBAKE

Gå til lysbildenummer.

nummer+ ENTER

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

B eller PUNKTUM

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

W eller KOMMA

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutte en presentasjon.

ESC eller BINDESTREK

Slette merknader på skjermen.

E

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

Bruke museklikk til å gå videre under innøving.

M

Gå tilbake til første lysbilde.

1+ENTER

Vise skjult peker på nytt og/eller endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Vise skjult peker og/eller endre pekeren til en pil.

CTRL+A

Skjule pekeren og navigasjonsknappen øyeblikkelig.

CTRL+H

Skjule pekeren og navigasjonsknappen om 15 sekunder.

CTRL+U

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til første eller neste hyperkobling på et lysbilde.

TAB

Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER mens en hyperkobling er merket

Hvis du vil skrive ut en presentasjon, trykker du på CTRL+P.

Tips:   Du kan trykke på F1 under presentasjonen hvis du vil vise en liste over kontrollene.

Se også

Finn ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×