Bruke HTML-redigeringsprogrammet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

HTML-redigeringsprogrammet i Microsoft Office SharePoint Server 2007 er et fullstendig funksjonalitet rik tekst-redigeringsprogram. Du kan bruke formateringsstiler til tekst eller på innholdselementer ved hjelp av en meny på verktøylinjen for HTML-redigeringsprogrammet. Du kan sette inn elementer, for eksempel tabeller og lister, ved hjelp av knapper på verktøylinjen. Du kan søke innholdet og selv stavekontroll av innholdet, alle ved hjelp av verktøylinjen. Du kan også få tilgang til alle disse funksjonene ved hjelp av tastaturet.

Hva du vil gjøre?

Sette inn og redigere tekst

Merk teksten eller HTML-elementer og bruke formatering eller egendefinerte stiler

Sette inn og redigere tabeller og andre HTML-elementer

Bruke modus for redigering av HTML-kilde

Sette inn og redigere tekst

HTML-redigeringsprogrammet kan vises innebygd, eller det kan vises i en nettside i et nytt vindu. Som i et tekstredigeringsprogram, kan du skrive direkte i vinduet HTML-redigeringsprogrammet. Teksten vises i HTML-redigeringsprogrammet slik den vises i den publiserte siden. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige når HTML-redigeringsprogrammet vises innebygd.

Kopiere og lime inn

Kopiering og innliming av tekst fungerer på samme måte som det gjør i andre riktekstredigeringsprogrammer, bortsett fra at HTML-redigering tilbyr alternativer for å lime inn.

Når du limer inn tekst fra utklippstavlen og teksten er formatert, vises menyen Alternativer for innliming. Menyen Alternativer for innliming tilbyr følgende alternativer:

 • Fjern innebygde stiler      Dette alternativet fjerner alle innebygde stiler fra den innlimte teksten. Formatering som ikke er en del av en innebygd stil som gjenstår intakt.

 • Behold bare tekst      Dette alternativet hvis du fjerner alle innebygde stiler og formatering fra den innlimte teksten.

 • Behold innebygde stiler      Dette alternativet beholder alle innebygde stiler og formatering i den innlimte teksten.

Søke etter tekst i innholdet

Du kan søke etter tekst i innholdet ved å klikke knappen for å finne Knappesymbol . Når du klikker knappen Søk etter, vises det en Søk-boksen sammen med en knappen Søk etter neste. Skriv inn teksten du vil søke etter i Søk-boksen, og klikk deretter Søk etter neste. Hvis det oppstår teksten du skrev inn i boksen Søk i innholdet du redigerer, utheves den første forekomsten av teksten i innholdet. Klikk Søk etter neste på nytt for å søke etter neste forekomst.

Obs!: Hvis du flytter markøren av Søk-boksen, starter du finne kommandoen søke innholdet der markøren er plassert når du klikker Søk etter neste, og ikke gjenta gjennom innholdet etter at den kommer til slutten. For å sikre at alt innholdet er søkt, lar du markøren i boksen Søk etter når du klikker Søk etter neste.

Obs!: Søkefunksjonaliteten er ikke tilgjengelig når HTML-redigeringsprogrammet vises innebygd.

Stavekontrollere teksten

Du kan stavekontrollere teksten stavefeil ved å klikke Stavekontroll Knappesymbol verktøylinjeknappen. Når du klikker Stavekontroll-knappen, et nytt vindu åpnes og viser mulige stavefeil, sammen med forslag til retting.

Hurtigtasten for å kontrollere stavemåten, Trykk F7.

Obs!: Stavekontrollen er ikke tilgjengelig når HTML-redigeringsprogrammet vises innebygd.

Til toppen av siden

Merke tekst eller HTML-elementer og bruke formatering eller egendefinerte stiler

Når du vil endre utseendet på tekst i sideinnholdet, kan du bruke formatering og stiler.

Stiler er forhåndsdefinerte sett av formateringsalternativer som du kan bruke som om de var ett formateringsalternativ. Du må kanskje en forhåndsdefinert Artikkeltittel-stil som angir fet, 14-punkts skrift, skriftserien Arial, med en rødbrun skriftfarge. Når du bruker Artikkeltittel-stilen på et utvalg, brukes hver av de individuelle formateringsalternativene med stil i det merkede området.

At du kan velge innhold på to måter: du kan velge innhold manuelt, eller du kan velge HTML-elementer og innhold som inneholder disse elementene.

Til toppen av siden

Hva du vil gjøre?

Bruk musen eller tastaturet til å velge tekst

Bruk markering-menyen til å velge HTML-elementer

Bruke stiler ved hjelp av stiler-menyen

Angi formatering ved hjelp av verktøylinjeknappene

Bruke musen eller tastaturet til å merke tekst

Du kan merke en tekstblokk ved hjelp av musen eller tastaturet.

Hvis du vil merke en tekstblokk ved hjelp av musen, gjør du ett av følgende:

 • Dra musepekeren for å merke teksten.

 • Dobbeltklikk teksten du vil merke et ord, eller klikk tre ganger teksten for å merke et avsnitt, et listeelement eller en tabellcelle.

Du merker en tekstblokk ved hjelp av tastaturet, holder du nede SKIFT, og trykk Pil venstre eller pil høyre for å justere det merkede området med ett tegn om gangen. Eller hold nede SKIFT, og trykk Pil opp eller pil ned for å justere utvalget ved én linje om gangen. Du kan også holde nede CTRL og SKIFT mens du trykker pil venstre eller pil høyre for å merke ett ord om gangen.

Til toppen av delen

Bruk markering-menyen til å velge HTML-elementer

Hvis du vil merke all tekst som inneholder et HTML-element, kan du bruke Velg-menyen på verktøylinjen.

Merk-menyen er kontekstavhengig, slik at alternativene, avhenger av elementet som markøren er på. Hvis du klikker Merk-menyen mens markøren er i et listeelement, viser menyen Velg disse alternativene:

 • Velg formatert innhold (bare teksten i det gjeldende elementet).

 • Velg formateringsblokk (teksten og DIV-elementet som inneholder teksten).

 • Velg listeelement (listeelementet, inkludert teksten og formateringsblokken som elementet inneholder).

 • Velg liste (alle listeelementene i den gjeldende listen, inkludert teksten og formateringsblokkene).

 • Velg alt innhold (alt innholdet som finnes i det gjeldende vinduet for HTML-redigeringsprogrammet).

 • Når sideinnholdet er åpent i HTML-redigeringsprogrammet, plasserer du markøren i teksten til HTML-elementet du vil velge, og deretter klikker du Velg på verktøylinjen.

 • Klikk menyelementet Velg som passer best til omfanget av det merkede området du vil bruke. Hvis markøren er i teksten i et punktlisteelement og du vil merke hele listen, klikker du for eksempel Punktliste.

Bruk Merk-menyen til å sikre at du formaterer eller bruke stiler på bestemte HTML-elementer og ikke bare teksten som er uthevet i redigeringsvinduet. Dette hjelper deg med å holde stiler og formatering konsekvente.

Til toppen av delen

Bruke stiler ved hjelp av stiler-menyen

Om du merker tekst ved hjelp av musen og tastaturet eller merkede elementer ved hjelp av menyen Velg, kan du bruke stiler-menyen til å bruke stiler som er definert for området. Flere slike stiler installeres som en del av Office SharePoint Server 2007 og områdeadministratoren eller en utvikler av sideoppsett kan definere egendefinerte stiler som du har tilgang til ved hjelp av stiler-menyen.

Stiler-menyen er kontekstavhengig. Stilene som vises på menyen, avhenger av det merkede området du bruker stilen på.

Til toppen av delen

Bruke formatering ved hjelp av verktøylinjeknappene

Du kan bruke verktøylinjeknappene formatering til et utvalg. Disse kommandoene er tilgjengelige ved hjelp av musen eller ved hjelp av hurtigtaster.

Når du bruker et format på et utvalg, legges det til andre formater som allerede er brukt på det merkede området med mindre de to formatene ikke er kompatible med hverandre. Hvis to formater er inkompatibel – for eksempel angir de to andre skriftfarger – andre formatet brukes i det merkede området.

Til toppen av delen

Til toppen av siden

Sette inn og redigere tabeller og andre HTML-elementer

Du kan bruke verktøylinjeknappene til å sette inn tabeller, lister, hyperkoblinger, bilder og innhold som kan brukes på nytt.

Innhold består av tekstblokker og HTML-elementer som kan settes inn i sideinnhold. Du kan ikke endre innholdet eller strukturen på innhold ved hjelp av HTML-redigeringsprogrammet. Du kan bruke HTML-redigeringsprogrammet til å bruke stiler og formatering på innhold.

Til toppen av siden

Hva du vil gjøre?

Sette inn og redigere en tabell

Sette inn en liste

Sette inn en hyperkobling

Sette inn et bilde

Sette inn innhold

Sette inn og redigere en tabell

Du kan sette inn en tabell ved å klikke knappen Sett inn tabell Knappesymbol verktøylinjen. Når du klikker Sett inn tabell, åpnes et nytt vindu der du kan velge blant følgende tabellegenskaper:

 • Egenskaper for Størrelse:

  • Rader      Bruk denne egenskapen til å velge antall rader.

  • Kolonner      Bruk denne egenskapen til å velge antall kolonner.

  • Angi dimensjoner      Merk denne avmerkingsboksen for å endre bredden og høyden på tabellen, i boksene Bredde og Høyde. Fjern merket i denne avmerkingsboksen hvis du vil at tabelldimensjonene skal håndteres av serveren.

  • Bredde og Høyde     Hvis du har merket av for Angi dimensjoner, kan du velge egenskapene Bredde og Høyde til å styre dimensjonene for tabellen. Skriv inn et tall i Bredde- eller Høyde-boksen, og klikk deretter pilen for å velge enten piksel eller prosent. Hvis du for eksempel skal angi at tabellen skal være halvparten så bred som siden, skriver du inn 50 i Bredde-boksen, og deretter klikker du prosent i listen.

 • Format-egenskaper:

  • Bruk forhåndsdefinert tabellformat      Merk dette alternativet hvis du vil velge et tabellformat fra fra rullegardinlisten. Office SharePoint Server 2007 gir deg en rekke forhåndsdefinerte tabellformater, og områdeadministratoren kan opprette egendefinerte tabellformater og legge dem til i listen.

   Når du velger et tabellformat på listen, vises det en forhåndsvisning av dette formatet i Forhåndsvis-boksen.

   Fjern merket for Bruk forhåndsdefinert tabellformat for å deaktivere alternativene under Format. Det brukes ingen formatering på tabellen.

  • Bruk spesiell formatering på      Hvert forhåndsdefinerte tabellformat kan inneholde formatering som brukes på overskriftsraden, den siste raden, den første kolonnen og den siste kolonnen. Bruk disse fire rad- og kolonnealternativene til å angi om den bestemte formateringen for denne raden eller kolonnen brukes. Hvis du for eksempel vil angi at overskriftsraden ikke skal formateres, slik det er angitt i det forhåndsdefinerte tabellformatet, fjerner du merket for Overskriftsrad.

   Obs!: Disse alternativene er bare tilgjengelige hvis det er merket av for Bruk forhåndsdefinert tabellformat.

Du kan også redigere en tabell for å endre størrelsen, formateringen og andre egenskaper i den. Den beste måten å redigere en tabell på, er å bruke Cellemeny. Hvis du vil åpne Cellemeny, klikker du pilen til høyre for tabellcellen du redigerer.

Cellemeny inneholder følgende kommando:

 • Sett inn rad over      Denne kommandoen setter inn en rad rett over cellen du redigerer.

 • Sett inn rad under      Denne kommandoen setter inn en rad rett under cellen du redigerer.

 • Sett inn kolonne til venstre      Denne kommandoen setter inn en kolonne rett til venstre for cellen du redigerer.

 • Sett inn kolonne til høyre      Denne kommandoen setter inn en kolonne rett til høyre for cellen du redigerer.

 • Slett rad      Denne kommandoen sletter raden som inneholder cellen du redigerer.

 • Slett kolonne      Denne kommandoen sletter kolonnen som inneholder cellen du redigerer.

 • Slå sammen celler      Denne kommandoen slår sammen cellen du redigerer, med cellen til høyre, og cellen til venstre i høyre mot venstre-språk.

 • Del celle      Denne kommandoen deler cellen du redigerer, og plasserer markøren i den resulterende cellen lengst til venstre.

 • Høyde og bredde      Denne kommandoen åpner en dialogboks der du kan endre radhøyden og kolonnebredden til raden og kolonnen som inneholder cellen du redigerer.

 • Rediger tabell      Denne kommandoen åpner en dialogboks der du kan endre alle egenskapene for tabellen som inneholder cellen du redigerer.

Du kan også utføre alle Cellemeny-handlingene ved hjelp av verktøylinjeknappene.

Til toppen av delen

Sette inn en liste

Du kan sette inn en liste ved å klikke Nummerert liste Knappesymbol eller Punktliste Symbol for Punktmerking-knappen verktøylinjeknappen.

Hurtigtasten for å sette inn en nummerert liste, trykker du CTRL + SKIFT + E. Hvis du vil sette inn en punktliste, trykker du CTRL + SKIFT + L.

Til toppen av delen

Sette inn en hyperkobling

Du kan sette inn en hyperkobling ved å klikke knappen Sett inn hyperkobling Knappesymbol verktøylinjen.

Hurtigtasten for å sette inn en hyperkobling, trykker du CTRL + K.

Når du setter inn en hyperkobling, åpnes dialogboksen Rediger hyperkobling Egenskaper nettside.

 • I boksen Valgt URL-adresse kan du skrive inn en URL-adresse eller klikke Bla gjennom-knappen for å bla til et element eller dokument på området.

 • Merk av for Åpne kobling i nytt vindu hyperkoblingen skal åpnes i et nytt vindu. Hvis det er merket av for dette, åpnes hyperkoblingen i samme vindu.

 • Merk av for Vis kobling med ikon for å vise et ikon foran hyperkoblingsteksten. Du kan gjøre dette ved å legge til en bildekode (< IMG >) i begynnelsen av koblingen. Som standard gjenspeiler ikonet som vises dokumenttypen som hyperkoblingen peker til, men senere kan du endre bildet som vises ved å redigere kildeattributtet av bilde-koden (< IMG src = >). Hvis det er merket av for Vis kobling med ikon, vises hyperkoblingen som hyperkoblingstekst.

 • Du kan skrive inn tekst som skal vises når musepekeren holdes over hyperkoblingen, i boksen verktøytips. Denne teksten lagres som title-attributtet for hyperkoblingens anker koden (< en tittel = >).

 • Du kan skrive inn et navn for hyperkoblingen i bokmerke-delen i navn-boksen. Dette navnet lagres som ID-attributtet til hyperkoblingens ankerkode (< en id = >). Bruk denne til å lage et bokmerke på siden som du kan koble til fra andre sider eller andre steder på samme side.

Du kan redigere en eksisterende hyperkobling ved hjelp av de samme verktøylinjeknappene eller ved å trykke CTRL + K når hyperkoblingen du vil redigere er valgt.

Slette en hyperkobling

Hvis du vil slette en hyperkobling, gjør du følgende:

 1. Merk koblingen du vil slette, ved hjelp av Merk-menyen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk DELETE eller TILBAKE.

  • Klikk knappen Fjern hyperkobling Knappesymbol verktøylinjen.

Til toppen av delen

Sette inn et bilde

Du kan sette inn et bilde ved å klikke knappen Sett inn bilde Knappesymbol verktøylinjen.

Hurtigtasten for å sette inn et bilde, trykker du CTRL + SKIFT + G.

Når du klikker Sett inn bilde-knappen eller trykker CTRL+SKIFT+G, åpnes websidedialogboksen Rediger bildeegenskaper.

 • Klikk Bla gjennom for å bla gjennom de tilgjengelige bildene. Når du klikker Bla gjennom, dialogboksen Velg et bilde webside åpnes og viser bilder som er lagret i biblioteket publisering bilder til området som inneholder sideinnholdet du redigerer. Klikk et bilde, og klikk deretter OK for å sette inn det nye bildet.

 • Du kan skrive inn alternativ tekst for bildet i boksen Alternativ tekst. Alternativ tekst leses av skjermlesere i stedet for bildet vises, og vises i leseren hvis bildet ikke kan gjengis besøkendes nettleser.

 • Velg alternativer i Oppsett-delen for å angi justering, kantlinjetykkelse og avstand for bildet.

 • Velg alternativer i Størrelse-delen for å angi størrelsen på bildet. Du kan angi at bildet vises med standardstørrelse, eller du kan velge visningsstørrelsen i piksler. Hvis du angir visningsstørrelsen, kan du velge høyden og bredden på bildet, eller du kan velge å beholde størrelsesforholdet (beholde forholdet mellom høyde og bredde).

 • Når du er ferdig med å redigere bildeegenskapene, klikker du OK.

Du kan redigere et eksisterende bilde ved hjelp av de samme verktøylinjeknappene eller ved å trykke CTRL + SKIFT + G når bildet som du vil redigere er valgt.

Til toppen av delen

Sette inn innhold som kan brukes på nytt

Du kan sette inn innhold ved å klikke knappen Sett inn innhold Knappesymbol verktøylinjen.

Når du setter inn innhold, kan du endre plasseringen på siden og størrelsen og bruke stiler og formateringsalternativ.

Hvis du vil endre plasseringen eller størrelsen på innholdet som kan brukes på nytt, klikker du innholdet og bruker innholdsrammen til å justere plasseringen eller størrelsen.

Hvis du vil bruke stiler eller formateringsalternativer, klikker du det gjenbrukbare innholdet, klikker du Merk-menyen, og klikk deretter Punktliste. Deretter kan du bruke stiler ved hjelp av stiler-menyen og bruke formateringsalternativene ved hjelp av knappene på verktøylinjen eller hurtigtaster.

Hvis du vil ha mer informasjon om innhold, kan du se artikkelen Bruke innhold.

Til toppen av delen

Til toppen av siden

Bruke modus for redigering av HTML-kilde

Du kan bytte fra tekstredigering til HTML-kilderedigering når som helst ved å klikke knappen Rediger HTML-kilde. Modus for redigering av HTML-kilde er nyttig for å endre attributtene til HTML-elementer i innholdet.

Når du er i modus for redigering av HTML-kilde, HTML-redigeringsprogrammet-vinduet viser innholdet i HTML, og de fleste av verktøylinjeknappene er deaktivert. Du kan redigere HTML-kilde ved hjelp av standard HTML-koder og syntaks. HTML-redigeringsprogrammet støtter HTML versjon 4.01 overgang standarden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×