Bruke gruppepolicy til å kontrollere OneDrive-klienten synkroniseringsinnstillinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sist oppdatert: desember 2017

Denne artikkelen gjelder for IT-administratorer administrere OneDrive synkroniseringsklienten i en Windows Server bedriftsmiljø som bruker Active Directory Domain Services (AD DS).

Viktig: The ADML og ADMX filene er nå tilgjengelig i OneDrive installasjonsmappen, %localappdata%\Microsoft\OneDrive\nummer\adm\.

(Der nummer er de tall vises i synkronisering klientinnstillinger i kategorien om.)

Obs!: Hvis du ikke er en IT-administrator, kan du se Komme i gang med den nye synkroniseringsklienten for OneDrive i Windows for å få informasjon om OneDrive synkroniseringsinnstillinger. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker administrasjonssenteret OneDrive til å kontrollere synkroniseringsinnstillinger i organisasjonen, kan du se OneDrive-administrasjonssenteret.

Følgende policyer for brukeren konfigurasjonen er tilgjengelige:

Følgende konfigurasjon policyer er tilgjengelige:

Ved hjelp av gruppepolicy med OneDrive

Hvis du vil administrere OneDrive med gruppepolicy, Installer OneDrive og Kopier OneDrive.admx og OneDrive.adml filene fra %localappdata%\Microsoft\OneDrive\nummer\adm\ til det sentrale store gruppepolicy.

OneDrive-innstillinger i redigeringsprogrammet for databehandling

Disse policyene fungerer ved å endre registernøkler på datamaskiner i domenet ditt, som OneDrive -synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) gjenkjenner. Avsnittene nedenfor beskriver hva hver policy gjør og hva som er standard virkemåte hvis du ikke konfigurerer den.

Merknader:

  • Når du aktiverer eller deaktiverer en policy, oppdateres den tilsvarende registernøkkelen på datamaskiner i domenet ditt. Hvis du senere angir policyen tilbake til ikke konfigurert, endres ikke tilsvarende registernøkkelen og effektive policyinnstillingen endres ikke. Så når du har konfigurert en policy, bruker du innstillingene aktivert og deaktivert for policyen heretter.

  • Plasseringen der registernøkler skrives er oppdatert. Når du bruker den nyeste distribusjonspakken, kan du slette registernøkler som du tidligere har angitt.

Brukerpolicyer konfigurasjon

Policyer for brukerkonfigurasjonen finner du under User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Samtidig redigering og deling i appen for Office-filer   

Denne policyen gjør det mulig for brukere å samarbeide på dokumenter i sanntid og dele dem fra Office 2016 og 2103 for Office-skrivebordsprogrammer. Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword: 00000001

Hvis du aktiverer denne innstillingen, vises kategorien Office i OneDrive synkroniseringsinnstillinger, og merker «Bruk Office 2016 til å synkronisere Office filer som I Åpne» som standard.

Skjermbilde av Office-fanen i innstillingene for den nye OneDrive for Business-synkroniseringsklienten

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kategorien Office er skjult i synkroniseringsklienten og samtidig redigering og deling i appen for Office filer er deaktivert. Brukerne kan velge hvordan du behandler Office-filer i konflikt innstillingen skal fungere som deaktivert og tilfelle filen konflikter begge Kopier beholdes. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene i synkroniseringsklienten, kan du se bruke Office 2016 for å synkronisere Office-filer som jeg åpne.

Forsinke oppdatering av OneDrive.exe til den andre utgivelsesbølgen   

Vi slipp oppdateringer til OneDrive.exe i to ringer. Første ring, "Produksjon", er standardverdien. Det tar vanligvis en til to uker å rulle helt til denne ring. Når vi er ferdig med å rulle ut produksjon ring, slipper vi til andre ring, "Enterprise." Velge ring Enterprise gir deg opptil 60 dager til å klargjøre for oppdateringer og kontrollere distribusjonen din organisasjon. Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword: 00000001

Hvis du aktiverer denne innstillingen, oppdateres OneDrive Synkroniser klienter i domenet ditt (inkludert dem som brukes for å synkronisere personlige kontoer) under andre ring.

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, oppdateres OneDrive Synkroniser klienter så snart oppdateringer er tilgjengelige under første ring.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringen ringer og hvordan synkroniseringsklienten skal se etter oppdateringer, kan du se OneDrive synkroniseringsklienten oppdateringsprosessen.

Hindre at brukere endrer plasseringen av deres OneDrive-mappen   

Denne policyen kan du hindre at brukere endrer plasseringen av OneDrive-mappen på datamaskinen.

Hvis du vil bruke denne policyen, må du skrive inn din leier ID og ønskede banen i gruppepolicy redigeringsprogram. Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Leier ID}" = dword: 00000001

Hvis du aktiverer denne innstillingen, brukere ikke kan endre plasseringen av "OneDrive – {leier name}"-mappen under Velkommen til Veiviser for OneDrive. Dette tvinger brukere til å bruke enten standardplasseringen, eller hvis du har angitt innstillingen Angi standardplassering for mappen OneDrive sikrer at alle brukere har den lokale OneDrive mappen der du har angitt.

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere endre plasseringen av deres synkroniseringsmappen under Velkommen til Veiviser for OneDrive.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne policyen som en del av omadressere Windows kjente mapper (for eksempel mappen dokumenter) til OneDrive, kan du se omadressere kjente mapper til OneDrive for Business.

Hindre brukere fra å synkronisere personlige OneDrive-kontoer   

Med denne policyen kan du blokkere brukere fra å synkronisere personlige filer med OneDrive lagringsplassen de få med en Microsoft-konto. Brukere har tillatelse til å synkronisere personlige OneDrive kontoer som standard. Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword: 00000001

Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil brukerne være forhindret fra å konfigurere en Synkroniser-relasjon for sine personlige OneDrive-kontoen. Hvis de hadde blitt synkroniserer en personlig OneDrive-konto, vises de en feil når de starter synkroniseringsklienten, men filene sine beholdes på datamaskinen.

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere synkronisere personlige OneDrive kontoer.

Angi standardplassering for mappen OneDrive   

Denne policyen kan du angi en bestemt bane som standardplassering for mappen OneDrive når brukere går gjennom Velkommen til Veiviser for OneDrive å definere synkroniseringsklienten. Som standard er banen under % userprofile %.

Hvis du vil bruke denne policyen, må du angi din leier ID og ønsket standardbanen i redigeringsprogrammet. Denne policyen angir følgende registernøkkel til en streng som angir filbanen.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{leier ID}" = "{bruker bane}"

Hvis du aktiverer innstillingen, vil den lokale OneDrive – < tenant name >-mappeplasseringen bli standard for banen du angir i OneDrive ADMX-filen.

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil den lokale OneDrive – <tenant name>-mappeplasseringen bli standard for %userprofile%.

Hvis du trenger å bruke denne innstillingen på mer enn én leier, skriver du inn flere leier IDene ønsket standard banen oppføringene i redigeringsprogrammet.

Obs: Fungerer ikke % logonuser % miljøvariabelen via gruppepolicy. Vi anbefaler at du bruker % username % i stedet.

Brukerne kan velge hvordan de skal behandle Office-filer i konflikt   

Denne policyen bestemmer hva som skjer når det er en konflikt mellom Office 2016 filversjoner under synkronisering. Som standard i brukere tillatelse til å avgjøre om de vil flette endringer eller Behold begge kopier. Brukere kan også konfigurere synkroniseringsklienten for å alltid forgrener seg filen og beholde begge kopier. (Dette alternativet er bare tilgjengelig for Office 2016. Med tidligere versjoner av Office filen er alltid forked og begge Kopier beholdes.) Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword: 00000001

Hvis du aktiverer denne innstillingen, kan brukere bestemme hvis de vil flette endringer eller Behold begge kopier. Brukere kan også konfigurere synkroniseringsklienten for å alltid forgrener seg filen og beholde begge kopier som vist nedenfor.

Office-kategorien i dialogboksen Synkroniser innstillinger

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, er filen alltid forgrenet, og begge kopiene beholdes hvis det oppstår en synkroniseringskonflikt. Konfigurasjonsinnstillingen i synkroniseringsklienten er deaktivert.

Du må aktivere policyen "samtidig redigering og i app deler for Office-filer" å aktivere denne policyen. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene i synkroniseringsklienten, kan du se bruke Office 2016 for å synkronisere Office-filer som jeg åpne.

Angi maksimalt opplasting-ytelse som bruker OneDrive.exe   

Denne policyen lar deg angi maksimalt opplasting ytelse rente i kilobyte (KB) / sek for datamaskiner som kjører OneDrive synkroniseringsklienten. Minste satsen 50 KB/sec og maksimal hastighet er 100 000 KB/sek. Jo lavere opplasting gjennomstrømningshastigheten som du konfigurerer, lengre datamaskinene som kjører OneDrive.exe tar å laste opp filer.

Last ytelse rente er ubegrenset som standard og kan konfigureres av brukeren direkte i synkroniseringsklienten. Hvis du aktiverer denne innstillingen, datamaskiner som blir påvirket av denne policyen blir brukt maksimalt opplasting ytelse raten som du angir og brukerne vil ikke kunne endre opplasting vurdere synkronisert klientinnstillinger seg selv. Legg merke til at OneDrive.exe må startes på nytt på brukernes enheter til å bruke konfigurasjonen som er angitt i denne innstillingen. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, brukere kan konfigurere maksimal opplasting betalingssatsen for datamaskinen ved å åpne Synkroniser klientinnstillinger og klikke kategorien nettverk.

Vi anbefaler at du bruker denne innstillingen brukes bare i tilfeller der strenge trafikk begrensninger kreves, for eksempel når du først distribuerer synkroniseringsklienten i organisasjonen. Vi anbefaler ikke at du bruker denne innstillingen underveis fordi det vil senke Synkroniser klient ytelsen og ha negativ innvirkning på brukeropplevelsen.

Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til et tall fra 50 gjennom 100,000. Eksempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Registernøkkelen ovenfor angir rente-grense for filopplasting kapasiteten til 50KB/sec, ved hjelp av Heksadesimalverdien for 50, som er 00000032.

Nettverksbåndbredde du trenger for synkroniseringsklient og kontroll over Synkroniser ytelse, se informasjon om beregne bruken av nettverk planlegging for OneDrive-synkroniseringsklienten.

Angi maksimalt nedlasting-ytelse som bruker OneDrive.exe   

Denne policyen lar deg angi maksimalt nedlasting ytelse rente i kilobyte (KB) / sek for datamaskiner som kjører OneDrive synkroniseringsklienten. Minste satsen 50 KB/sec og maksimal hastighet er 100 000 KB/sek. Jo lavere nedlasting gjennomstrømningshastigheten som du konfigurerer, lengre datamaskinene som kjører OneDrive.exe tar å laste ned filer.

Som standard er ubegrenset gjennomstrømningshastighet nedlasting, og kan konfigureres av brukeren direkte i synkroniseringsklienten. Hvis du aktiverer denne innstillingen, datamaskiner som blir påvirket av denne policyen blir brukt maksimalt nedlasting ytelse raten som du angir og brukerne vil ikke kunne endre nedlastingen vurdere synkronisert klientinnstillinger seg selv. Vær oppmerksom på at OneDrive.exe må startes på nytt på brukernes enheter til å bruke konfigurasjonen som er angitt i denne innstillingen. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, brukere kan konfigurere maksimal nedlasting betalingssatsen for datamaskinen ved å åpne Synkroniser klientinnstillinger og klikke kategorien nettverk.

Vi anbefaler at du bruker denne innstillingen i tilfeller der filer ved behov er ikke aktivert, og der strenge trafikk begrensninger kreves, for eksempel når du først distribuerer synkroniseringsklienten i organisasjonen eller aktivere synkronisering av gruppeområder. Vi anbefaler ikke at du bruker denne innstillingen underveis fordi det vil senke Synkroniser klient ytelsen og ha negativ innvirkning på brukeropplevelsen.

Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til et tall fra 50 gjennom 100,000. Eksempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Registernøkkelen ovenfor angir nedlasting ytelse rente grensen til 50KB/sec, ved hjelp av Heksadesimalverdien for 50, som er 00000032.

Nettverksbåndbredde du trenger for synkroniseringsklient og kontroll over Synkroniser ytelse, se informasjon om beregne bruken av nettverk planlegging for OneDrive-synkroniseringsklienten.

Policyer for konfigurasjon av datamaskinen

Policyer for konfigurasjon av datamaskin finner du under Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Angi maksimalt prosent opplasting ytelse for OneDrive.exe   

Denne policyen kan du konfigurere den maksimale prosentandelen av datamaskinens tilgjengelige opplasting ytelse synkroniseringsklienten OneDrive kan bruke til å laste opp. (OneDrive bruker bare denne båndbredde når du synkroniserer filer.) Båndbredden i en datamaskin hele tiden endres, slik at definerer en prosentandel lar synkroniseringsklienten svare på øker og reduserer i båndbredde tilgjengelighet mens synkronisering i bakgrunnen.

Hvis du aktiverer denne innstillingen, som blir lastet opp en fil, hvor mye innhold som blir lastet opp OneDrive Synkroniser klient målene og hvor lang tid i 60 sekunder for å identifisere maksimalt laste opp kapasiteten til tjenesten på det tidspunktet. Maksimal opplasting ytelse er basert på høyeste observert rekkevidde verdi under målesystem intervall.

Laste opp rekkevidde beregning

Obs: Verdien oppnådde maksimal ytelse kan noen ganger være høyere eller lavere enn forventet på grunn av ulike trafikken begrensningsnivå måtene som kan bruke Internett-leverandøren (ISP).

Denne beregnede verdien multipliseres med prosentandelen du definerer i denne innstillingen og brukes som rekkevidde endepunkt for neste 10 minutter. Etter 10 minutter synkroniseringsklienten utføre en annen 60 sekunder mål og justere kompatibilitetsinnstillingene på nytt basert på resultatene av den nye maksimale opplasting ytelse verdien for mål perioden. Laste opp rekkevidde er ikke begrenset under intervall 60 sekunder mål, og gjør at filer kan lastes opp på maksimal tilgjengelig ytelse. Dette gjør at to viktigste scenariene. Først en liten skal få laste opp filen raskt fordi den får plass i intervallet der synkroniseringsklienten er måle maksimalt antall mulige hastigheten. Det andre for en hvilken som helst tidkrevende opplasting vil synkronisering beholde optimalisere opplasting hastigheten per prosentverdien som er angitt av denne innstillingen.

Hvis denne policyen angir følgende viktige registerverdien til et tall fra 10 til 99. Eksempel:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

Registernøkkelen ovenfor angir opplasting ytelse prosentdelen til 50%, med Heksadesimalverdien for 50, som er 00000032.

Jo lavere prosent du angir, jo lengre tid det tar synkroniseringsklienten å laste opp filer. Vi anbefaler en verdi på 50% eller høyere. Standard maksimale prosentandelen er 99%. Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil ikke brukerne kunne endre hastigheten for opplasting ved å åpne Synkroniser klientinnstillinger og klikke kategorien nettverk.

Nettverksbåndbredde du trenger for synkroniseringsklient og kontroll over Synkroniser ytelse, se informasjon om beregne bruken av nettverk planlegging for OneDrive-synkroniseringsklienten.

Hindre brukere i å bruke den eksterne filhentefunksjonen til å få tilgang til filer på datamaskinen   

Denne policyen kan du blokkere brukere fra å bruke funksjonen Hent når de er logget på med Microsoft-kontoen til OneDrive.exe. Funksjonen Hent gjør at brukerne kan gå til OneDrive.com, velger du en Windows-datamaskin som er pålogget og kjører OneDrive synkroniseringsklienten, og få tilgang til dine personlige filer fra datamaskinen. Brukere kan bruke funksjonen Hent som standard.

Det finnes to innstillinger – én for 32-biters datamaskiner og én for 64-biters datamaskiner. Aktivere disse innstillingene angir følgende register nøkkelverdier til 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword: 00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword: 00000001

Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil brukere forhindres fra å bruke hentefunksjonen.

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan brukere bruke hentefunksjonen.

Tillat synkronisering av OneDrive-kontoer for bare bestemte organisasjoner   

Denne policyen lar deg tillate brukere å synkronisere OneDrive-kontoer for bare noen organisasjoner ved å angi en liste over tillatte leier IDer. Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil brukerne få en feil hvis de prøver å legge til en konto fra en organisasjon som ikke finnes i listen. Hvis en bruker har allerede kontoen, slutter filene å synkroniseres.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(der "1111-2222-3333-4444" er leier-ID)

Hvis du vil blokkere bestemte organisasjoner i stedet, kan du bruke "Synkronisering av OneDrive-kontoer for bestemte organisasjoner blokk".

Denne innstillingen trer prioritet foran policyen "Blokkere synkronisere OneDrive-kontoer for bestemte organisasjoner." Ikke Aktiver begge policyene samtidig.

Blokker synkronisering av OneDrive-kontoer for bestemte organisasjoner   

Denne policyen kan du blokkere brukere fra å laste opp filer til en annen organisasjon ved å angi en liste over blokkerte leier IDer. Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil brukerne få en feil hvis de prøver å legge til en konto fra en organisasjon som er blokkert. Hvis en bruker har allerede lagt til kontoen, slutter filene å synkroniseres.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(der "1111-2222-3333-4444" er leier-ID)

Hvis du vil angi en liste over tillatte organisasjoner i stedet, kan du bruke "Tillat synkronisering av OneDrive-kontoer for bare bestemte organisasjoner."

Denne innstillingen vil ikke fungere hvis du har policyen "Tillat synkronisere OneDrive kontoer for bare bestemte organisasjoner." aktivert. Ikke Aktiver begge policyene samtidig.

(Forhåndsversjon) Konfigurere stille OneDrive ved hjelp av legitimasjon for Windows 10 eller domene   

Viktig: Hvis du aktiverer denne innstillingen, ADAL må være aktivert eller konfigurasjon av konto mislykkes. Laste ned og åpne EnableADAL.reg for å aktivere ADAL og starte på nytt synkroniseringsklienten.

Denne policyen kan du konfigurere OneDrive synkroniseringsklienten Lydløst ved hjelp av primære Windows-kontoen på Windows 10 og domenelegitimasjon i Windows 7 og nyere.

Hvis du aktiverer denne innstillingen, prøver OneDrive.exe å logge på jobb eller skole kontoen ved hjelp av disse legitimasjon. Det vil kontrollere tilgjengelig diskplass før du synkroniserer, og hvis det er stor, OneDrive be brukeren om å velge sine mapper. Terskel for brukeren blir bedt om kan konfigureres ved hjelp av DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive vil prøve å logge på hver konto på datamaskinen, og når vellykket, kontoen ikke lenger prøve stille konfigurasjon.

Hvis du aktiverer denne innstillingen, og brukeren bruker forrige OneDrive for Business-synkroniseringsklienten, vil nye synkroniseringsklienten forsøke å ta over synkronisering. Ny synkroniseringsklienten forsøke å importere brukerens synkroniseringsinnstillinger fra forrige synkroniseringsklienten.

Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil ikke OneDrive forsøke å logge automatisk brukere.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword: 00000001

Denne policyen kan brukes med DiskSpaceCheckThresholdMB samt DefaultRootDir.

Gi oss tilbakemelding Hvis du vil gi tilbakemelding på denne funksjonen eller støter på problemer. Høyreklikk OneDrive-ikonet i systemstatusfeltet, og klikk "Rapporterer et problem." Du kan merke tilbakemelding med "SilentConfig" slik at tilbakemeldingen sendes direkte til ingeniører som arbeider på denne funksjonen.

(Forhåndsversjon) Konfigurer maksimumsstørrelsen for OneDrive for å laste ned alle filer automatisk   

Denne innstillingen brukes sammen med SilentAccountConfig. Alle brukere som har en OneDrive som er større enn terskelen angitt (i MB) vil bli bedt om å velge mappene de vil synkronisere før OneDrive synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) laster ned filene.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Eksempel: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(der "1111-2222-3333-4444" er leier-IDen og 0005000 angir en terskelverdi for 5000MB)

Beslektede emner

Distribuere den nye synkroniseringsklienten for OneDrive i et bedriftsmiljø
forhindre brukere fra å installere synkroniseringsklienten
Tillat synkronisering bare på datamaskiner som er knyttet til bestemte domener
Blokker synkronisering av spesifikk fil typer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×