Bruke filtre og slicere for å fokusere på bestemt informasjon

Du kan bruke et filter for å endre datavisningen i instrumentbordet eller en rapport. Filtre og slicere er kontroller som gir deg mulighet til å fokusere på de dataene du er mest interessert i. Du kan for eksempel bruke et tidsfilter for å vise informasjon for en bestemt tidsenhet.

I denne artikkelen

Instrumentbordfiltre

Rapportfiltre

Bruke et Ti på topp-filter til å isolere bestemt informasjon

Bruke verdifiltre til å finne informasjon

Filtrere tomme elementer i et PerformancePoint-analysediagram eller -rutenett

Fjerne et filter i en PerformancePoint-analyserapport

Instrumentbordfiltre

Et filter som brukes på en instrumentbordside, er vanligvis plassert nesten øverst på siden. Vanlige filtre som kanskje vises, er filtre for geografi, produkter, tid osv. De kan brukes bare på én rapport på instrumentbordet, eller de kan brukes på flere rapporter eller alle rapporter på en instrumentbordside. Hvis instrumentbordet har flere sider, kan det være at et filter også brukes på de andre sidene.

Følg med på instrumentbordet når du velger et element i et instrumentbordfilter, slik at du ser hvilke rapporter som oppdateres. Når du finner ut hvilke rapporter som oppdateres, vet du også hvilke rapporter som er knyttet til filteret. Rapporter som ikke endres, er ikke knyttet til filteret.

Noen instrumentbord har to eller flere filtre. I slike tilfeller kan du filtrere på bare én dimensjon, for eksempel tid eller geografi, eller du kan filtrere på begge dimensjoner. I tillegg er det noen filtre som brukes på flere sider på et instrumentbord. Hvis du vil sjekke om det er tilfellet eller ikke, kan du eksperimentere med å endre et filter på én side og se om det samme filteret oppdateres på samme måte på en annen side.

Rapportfiltre

Filtrene som er omtalt tidligere i denne artikkelen, er filtre som brukes på én eller flere rapporter på en instrumentbordside eller på flere instrumentbordsider. Noen filtre brukes imidlertid bare for enkeltstående diagrammer eller rutenett i et instrumentbord. Eksempler på slike filtre er Ti på topp-filtre og verdifiltre. Du kan få tilgang til disse filtrene ved å høyreklikke en rapport, en linje eller et datapunkt i en rapport.

Bruke et Ti på topp-filter til å isolere bestemt informasjon

Du kan bruke et Ti på topp-filter til å avgrense visningen til bare de øverste eller nederste settene med resultater i et analysediagram eller -rutenett. Selv om navnet er «Ti på topp», kan du velge å vise et hvilket som helst antall av de øverste eller nederste elementene.

Slik bruker du Ti på topp-filteret til å avgrense visningen til et bestemt antall elementer:

 1. Høyreklikk i en rapport, velg Filter, og velg deretter Ti på topp.

 2. Velg Øverst eller Nederst i dialogboksen Ti på topp-filter, angi et tall i tallfeltet, og velg deretter Antall, Prosent eller Sum.

 3. Velg det aktuelle elementet i rullegardinboksen etter, og velg deretter OK.

Til toppen av siden

Bruke verdifiltre til å finne informasjon

Verdifiltre er en annen type filtre, som du kan bruke til å vise bare data som oppfyller vilkår du angir.

Slik bruker du verdifiltre:

 1. Høyreklikk i en rapport, velg Filter, og velg deretter Verdifiltre.

 2. Angi vilkårene du vil bruke, i dialogboksen Verdifilter, og velg deretter OK.

Viktig!: Når du bruker dialogboksen Verdifiltre, kan du få en feilmelding hvis du angir et tall på mer enn 28 tegn, inkludert fortegn, komma eller punktum.

Til toppen av siden

Filtrere tomme elementer i et PerformancePoint-analysediagram eller -rutenett

Det kan være nyttig å filtrere bort tomme elementer i et analysediagram eller -rutenett for å fokusere på relevant informasjon.

Slik filtrerer du tomme serier eller rader i et diagram eller rutenett:

 1. Høyreklikk rapporten.

 2. Velg Filter.

 3. Velg Tomme serier eller Tomme rader.

Slik filtrerer du tomme elementer på den nedre aksen eller tomme kolonner i et diagram eller rutenett:

 1. Høyreklikk rapporten.

 2. Velg Filter.

 3. Velg Filtrer tomme akseelementer eller Filtrer tomme kolonner.

Tips!: Hvis du åpner et PerformancePoint-analysediagram i et eget vindu, kan du bruke filterikonene øverst i rapporten til å oppnå de samme resultatene.

Til toppen av siden

Fjerne et filter i en PerformancePoint-analyserapport

Du kan fjerne et filter i et PerformancePoint-analysediagram eller -rutenett ved å gjøre ett av følgende:

 • Bruk Nettdel-menyen, og velg Tilbakestill visning.

 • Høyreklikk den filtrerte rapporten, velg Filter, og velg deretter Fjern filter.

Viktig!: Når du bruker et Ti på topp-filter eller et verdifilter i en rapport eller poengoversikt, gjelder filteret for det høyeste nivået i et dimensjonshierarki. Anta for eksempel at et analysediagram viser informasjon om salgsbeløp i flere byer, og at disse byene er i ulike regioner/land. Anta videre at geografidimensjonen i databasen som er brukt i rapporten, har en hierarkisk struktur som ligner på følgende: Region/land > delstat eller provins > by. Når du bruker et Ti på topp-filter eller et verdifilter i analysediagrammet, vil resultatene inkludere byene som oppfyller kriteriene du angir, på tvers av alle regioner/land.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×