Bruke Excel med tidligere versjoner av Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du har installert en ny versjon av Excel, kan du vil vite hvordan du kan fortsette å arbeide med arbeidsbøker som er opprettet i en tidligere versjon av Excel, hvordan du kan holde disse arbeidsbøkene tilgjengelig for brukere som ikke har den nyeste versjonen av Excel installert , og hvordan forskjellene mellom versjoner påvirker måten du arbeider.

Bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner av Excel, for eksempel Excel 97-2003, kan du bruke en av flere måter å utveksle arbeidsbøker mellom de forskjellige versjonene.

 • Arbeide i kompatibilitetsmodus    Du kan åpne en arbeidsbok som ble opprettet i en tidligere versjon av Excel og arbeide i kompatibilitetsmodus slik at arbeidsboken forblir i et filformat som enkelt kan åpnes igjen i den tidligere versjonen. Kompatibilitetsmodus er ikke tilgjengelig for Excel 2007-arbeidsbøker.

 • Laste ned filkonverteringsprogrammer    Du kan bruke filkonverteringsprogrammer som du kan laste ned for å åpne en Excel-arbeidsbok i en tidligere versjon av Excel.

 • Kontrollere en arbeidsbok for kompatibilitet    Hvis du vil arbeide i det gjeldende filformatet, men er nødt til å dele en arbeidsbok med personer som bruker tidligere versjoner av Excel, kan du kontrollere at dataene er kompatible med tidligere versjoner av Excel. Deretter kan du gjøre nødvendige endringer for å unngå tap av data eller gjengivelse som kan oppstå når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel.

Arbeide i kompatibilitetsmodus

I Excel 2010 og senere, når du åpner en arbeidsbok som ble opprettet i Excel 97-2003, åpnes den automatisk i kompatibilitetsmodus, og du ser Kompatibilitetsmodus i hakeparenteser ved siden av filnavnet i tittellinjen for Excel.

Filformatet i kompatibilitetsmodus

I kompatibilitetsmodus er nye eller forbedrede Excel-funksjoner ikke tilgjengelig, som hindrer tap av data og gjengivelse når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel. I stedet for å bruke et gjeldende filformat (XLSX, xlsb, xlsm, xltx, xltm), lagres også arbeidsboken i Excel 97-2003-filformatet (XLS), et filformat som kan åpnes av tidligere versjoner av Excel.

Kompatibilitetsmodus er automatisk

I motsetning til andre Office-programmer, for eksempel Word, du kan ikke slå på kompatibilitetsmodus i Excel manuelt, og du har ikke mulighet til å ta med eventuelle nye funksjoner når du arbeider i en arbeidsbok i kompatibilitetsmodus.

Avslutte kompatibilitetsmodus

Hvis du ikke lenger vil arbeide i kompatibilitetsmodus, kan du konvertere arbeidsboken til gjeldende filformat. Hvis du vil ha informasjon, kan du se konvertere en arbeidsbok til et nytt filformat.

Bruke filkonverteringsprogrammer i tidligere versjoner av Excel til å åpne en nyere Excel-arbeidsbok

Bestemte oppdateringer og filkonverteringsprogrammer er tilgjengelige på Office.com som kan hjelpe deg med å åpne en Excel-arbeidsbok i en tidligere versjon av Excel (Excel 97-2003). Hvis du ennå ikke har installert oppdateringene og konverteringsprogrammene, når du prøver å åpne en Excel-arbeidsbok, kan du bli bedt om å gjøre dette.

Når du har installert oppdateringene og konverteringsprogrammene, kan du åpnes arbeidsbøker, slik at du kan redigere og lagre dem uten å måtte oppgradere din versjon av Excel. Nyere versjon bestemte funksjoner og formatering kan ikke vises i den tidligere versjonen av Excel, men de er fremdeles tilgjengelige når arbeidsboken lagres og deretter åpnes på nytt i den nyere versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner og formatering som ikke vises, kan du se Excel 97-2003-funksjoner som ikke støttes i senere versjoner.

Laste ned og bruke filkonverteringsprogrammer

 1. På datamaskinen som har en tidligere versjon av Excel installert, laste ned Microsoft Office Compatibility Pack fra nettstedet til Microsoft Office er lastet ned og installere oppdateringene og konverteringsprogrammene du må åpne Excel-arbeidsbøker.

 2. Åpne arbeidsboken i den tidligere versjonen av Excel (Excel 97-2003).

Nye funksjoner som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel

Ikke alle nye funksjoner som støttes i tidligere versjoner av Excel. Når du arbeider i kompatibilitetsmodus, eller du vil lagre aworkbook i Excel 97-2003 (XLS)-filformat, kan Kompatibilitetskontroll enklere å identifisere problemer som kan føre til betydelig tap av funksjonalitet eller mindre tap av gjengivelse i den tidligere versjonen av Excel. Hvis du vil unngå tap av data eller funksjonalitet i en tidligere versjon av Excel, kan du deretter gjøre de nødvendige endringene i gjeldende arbeidsbok.

Når du lagrer en arbeidsbok i et Excel 97-2003-filformat, kjører kompatibilitetskontrollen automatisk. Imidlertid for å kontrollere at en arbeidsbok er kompatibel med den gjeldende versjonen av Excel, må du kjøre kompatibilitetskontrollen manuelt første gang du lagrer arbeidsboken. Deretter kan du angi at Kompatibilitetskontroll kjører automatisk hver gang du lagrer arbeidsboken. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kjører kompatibilitetskontrollen, kan du se kontrollere en Excel-arbeidsbok for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

Kompatibilitetskontrollen viser en liste over kompatibilitetsproblemene som finnes, og viser knappene Finn og Hjelp for mange problemer. Deretter kan du finne alle forekomster av problemet, og få informasjon om måter å løse problemet på. Når kompatibilitetskontrollen kjøres automatisk, angir den også i hvilken versjon av Excel et potensielt kompatibilitetsproblem oppstår.

Kompatibilitetskontroll med versjoner uthevet

Regnearkfunksjoner som ikke støttes

Regnearkfunksjoner som ikke støttes kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til betydelig tap av funksjonalitet eller mindre tap av gjengivelse.

Betydelig tap av funksjonalitet

Løsning

Arbeidsboken inneholder data i celler utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet. Data utenfor 65 536 rader høyt 256 (IV) kolonner bredt vil ikke bli lagret. Formelreferanser til data i dette området vil returnere feilverdien #REF! feil.

Hva det betyr    Begynner med Excel 2007, regnearkstørrelsen er 1 048 576 rader høyt by16, 384 kolonner bredt, men Excel 97-2003 bare er 65 536 rader høyt 256 kolonner bred. Data i celler utenfor denne rad- og kolonnegrensen går tapt i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene og områdene som faller utenfor rad- og kolonnegrensen, merk disse radene og kolonnene, og plasser dem innenfor kolonne- og radgrensen i regnearket eller i et annet regneark ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn.

Kontrollere kompatibilitet på menyen Kontroller for problemer

Arbeidsboken inneholder scenarioer med referanser til celler utenfor rad- og kolonnegrensene for det valgte filformatet. Disse scenarioene vil ikke bli lagret i valgt filformat.

Hva det betyr    Et scenario i regnearket refererer til en celle utenfor rad- og kolonnegrensen for Excel 97-2003 (65 536 rader x 256 kolonner), og er ikke lenger tilgjengelig når du fortsetter å lagre arbeidsboken i filformatet for den tidligere versjonen av Excel.

Gjør følgende    Bruk Scenariobehandling for å se etter scenarioet som inneholder en referanse som faller utenfor rad- og kolonnegrensen i den tidligere versjonen av Excel, og endre deretter referansen til en plassering innenfor grensen.

Klikk Hva-skjer-hvis-analyse i Dataverktøy-gruppen på fanen Data, og klikk deretter Scenariobehandling i Scenarioer-boksen. Finn scenarioet som forårsaker kompatibilitetsproblemet, og rediger deretter referansen.

Denne arbeidsboken inneholder datoer i et kalenderformat som ikke støttes av det valgte filformatet. Disse datoene vil vises som gregorianske datoer.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du opprette egendefinerte internasjonale kalenderformater, for eksempel hebraisk Lunar, japansk Lunar, kinesisk Lunar, Saka, kinesisk, koreansk Zodiac, Rokuyou Lunar og koreansk Lunar. Disse kalenderformatene støttes, ikke i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Hvis du vil unngå tap av funksjonalitet, bør du endre kalenderformatet til et språk (eller en lokal innstilling) som støttes i tidligere versjoner av Excel.

Denne arbeidsboken inneholder datoer i et kalenderformat som ikke støttes av det valgte filformatet. Disse datoene må redigeres ved hjelp av den gregorianske kalenderen.

Det betyr følgende    Fra og med Excel 2007 kan du bruke en ikke-vestlig kalendertype, for eksempel Thai Buddhistisk eller Arabisk Hijri. Disse kalendertypene kan bare redigeres i gregoriansk kalender i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Hvis du vil unngå tap av funksjonalitet, kan du endre kalenderformatet til et språk (eller en lokal innstilling) som støttes i Excel 97-2003.

Denne arbeidsboken inneholder flere celler med data enn det som støttes i tidligere versjoner av Excel. Arbeidsboken vil ikke kunne åpnes i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, er det totale antallet tilgjengelige celleblokker (CLBer) begrenset av tilgjengelig minne. I Excel 97-2003 er det totale antallet tilgjengelige CLBer begrenset til 64 000 i en forekomst av Excel.

En celleblokk inneholder 16 regnearkrader. Hvis alle radene i et regneark inneholder data, har du 4 096 celleblokker i regnearket, og du kan bare ha 16 slike regneark i en forekomst av Excel (uansett hvor mange arbeidsbøker du har åpne i Excel).

Gjør følgende    Hvis du vil forsikre deg om at arbeidsboken ikke overskrider grensen på 64 000 CLB og at det kan åpnes i Excel 97-2003, bør du arbeide i kompatibilitetsmodus når du lagrer arbeidsboken i Excel 97-2003-filformat. Excel holder rede på CLBer i den aktive arbeidsboken, i kompatibilitetsmodus.

Én eller flere celler i denne arbeidsboken inneholder en sparkline. Sparkline-grafikk lagres ikke.

Det betyr følgende    I Excel 97-2007 blir ikke sparkline-grafikk som viser trender i en serie av verdier vist i regnearket.

All sparkline-grafikk imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 eller nyere.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder sparkline-grafikk, og gjør deretter de nødvendige endringene. Du kan for eksempel bruke betinget formatering i stedet for, eller i tillegg til, sparkline-grafikken som ikke vises i den tidligere versjonen av Excel.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Tidligere versjoner av Excel støtter ikke fargeformatering i topp- og bunntekst og vil vise informasjonen om fargeformatering som ren tekst.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du bruke fargeformatering topptekst og bunntekst. Du kan ikke bruke fargeformatering i topptekster og bunntekster i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Reparer i Kompatibilitetskontroll hvis du vil fjerne fargeformateringen.

Kompatibilitetskontroll

Denne arbeidsboken inneholder regneark med topp- og bunntekster for partallssider eller forside. Topp- og bunntekster kan ikke vises i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, har du muligheten til å vise ulike topptekst og bunntekst på oddetallssider eller på den første siden. I Excel 97-2003 partallsside topptekster og bunntekster eller kan ikke vises, men de fortsatt være tilgjengelige for visning når du åpner arbeidsboken i Excel 2007 og senere på nytt.

Gjør følgende    Hvis du ofte har behov for å lagre en arbeidsbok i Excel 97-2003-filformat, bør du la være å angi topp- eller bunntekster for partallssider eller forside for arbeidsboken.

Noen celler eller stiler i denne arbeidsboken inneholder formatering som ikke støttes av det valgte filformatet. Disse formatene vil konverteres til nærmeste tilgjengelige format.

Det betyr følgende    Fra og med Excel 2007 finnes det ulike alternativer for celleformatering eller cellestil, for eksempel spesialeffekter og skygger. Disse alternativene er ikke tilgjengelige i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Når du fortsetter å lagre arbeidsboken, brukes det nærmeste tilgjengelige formatet, som kan være identisk med et annet format du har brukt til noe annet. Du kan unngå kopiering av formater ved å endre eller fjerne celleformatering og cellestiler som ikke støttes, før du lagrer arbeidsboken i Excel 97-2003-filformat.

Denne arbeidsboken inneholder flere unike celleformater enn det som støttes av det valgte filformatet. Noen celleformater vil ikke lagres.

Det betyr følgende    Fra og med Excel 2007 kan du bruke 64 000 unike celleformater, mens du i Excel 97-2003 bare kan bruke opptil 4 000 unike celleformater. Unike celleformater inneholder spesielle kombinasjoner av formateringen som brukes i en arbeidsbok.

Gjør følgende    Hvis du vil unngå å miste bestemte celleformater som du vil beholde tilgjengelig i Excel 97-2003, kan du fjerne noen celleformater som det ikke er så viktig å beholde.

Denne arbeidsboken inneholder flere unike skriftformater enn det som støttes av det valgte filformatet. Noen skriftformater vil ikke lagres.

Det betyr følgende    Fra og med Excel 2007 finnes det 1024 globale skrifttyper, og du kan bruke opptil 512 av dem per arbeidsbok. Færre unike skriftformater støttes i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Hvis du vil unngå å miste bestemte skriftformater som du vil beholde tilgjengelig i Excel 97-2003, kan du fjerne noen skriftformater som det ikke er så viktig å beholde.

Se følgende artikler for å få mer informasjon om hvordan du kan løse et eller flere av disse kompatibilitetsproblemene:

Excel-tabellfunksjoner som ikke støttes

HvilkeExcel-tabell som ikke støttes kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til mindre tap av gjengivelse.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Tabellen inneholder en egendefinert formel eller ugyldig tekst i totalraden. I tidligere versjoner av Excel vises dataene uten tabell.

Det betyr følgende    Selv om formler og tekst forblir intakte i Excel 97-2003, vil området ikke lenger være i tabellformat.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne tabellen som inneholder en egendefinert formel eller tekst, fjern formelen eller teksten fra totalraden, og bruk deretter bare formler som er tilgjengelige i totalraden.

En tabell i denne arbeidsboken viser ikke en overskriftsrad. I tidligere versjoner av Excel, dataene vises uten en tabell med mindre det er merket av for listen har overskrifter (Data > liste > Opprett liste ).

Det betyr følgende    I Excel 97-2003 kan ikke en tabell vises uten overskriftsraden.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne tabellen som vises uten overskriftsrad, og vis deretter en overskriftsrad.

Det er brukt en tabellstil på en tabell i denne arbeidsboken. Formatering med tabellstil kan ikke vises i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 97-2003 er ikke temabaserte tabellstiler tilgjengelige, og de kan derfor ikke vises.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne tabellen der det er brukt tabellstil, fjern tabellstilen, og formater deretter tabellen manuelt.

En tabell i denne i denne arbeidsboken er koblet til en ekstern datakilde. Tabellfunksjonalitet vil gå tapt, men dataene forblir tilkoblet. Hvis tabellrader er skjult av et filter, forblir de skjult i en tidligere versjon av Excel.

Det betyr følgende    Tabellfunksjonalitet går tapt i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne tabellen som er koblet til en ekstern datakilde, og koble deretter tabellen fra denne datakilden. I Excel 97-2003 kan du deretter koble dataene til den eksterne datakilden på nytt.

En tabell i denne arbeidsboken har en skrivebeskyttet tilkobling til en Windows SharePoint-liste. Tabellfunksjonalitet går tapt sammen med muligheten til å oppdatere eller redigere tilkoblingen. Hvis tabellrader er skjult av et filter, forblir de skjult i en tidligere versjon av Excel.

Det betyr følgende    Tabellfunksjonalitet går tapt i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne tabellen med en skrivebeskyttet tilkobling til en Microsoft SharePoint Foundation-liste, og koble deretter tabellen fra SharePoint-listen. I Excel 2003 kan du deretter importere SharePoint-listen som en liste som kan leses og skrives.

Du kan også opprette en liste som kan leses og skrives, i en Excel 2003-arbeidsbok og deretter jobbe med denne arbeidsboken i kompatibilitetsmodus i Excel 2010, som beholder den i Excel 97-2003-filformat.

Alternativ tekst brukes i en tabell i denne arbeidsboken. Alternativ tekst i tabeller fjernes i tidligere versjoner enn Excel 2010.

Hva det betyr    Alternativ tekst er ikke tilgjengelig i Excel 97-2007, og kan ikke vises i disse tidligere versjonene av Excel.

Gjør følgende    Klikk Søk i kompatibilitetskontroll for å finne Excel-tabellen som inneholder alternativ tekst. Hvis du vil vise alternativ tekst i en tidligere versjon av Excel, kan du kopiere den til en tom celle i regnearket, eller du kan sette inn en kommentar som inneholder teksten.

Høyreklikk hvor som helst i tabellen, klikker du tabell og klikk deretter Alternativ tekst. Velg den alternative teksten i Beskrivelse-boksen, og trykk deretter CTRL + C for å kopiere den.

Se følgende artikkel for å få mer informasjon om hvordan du kan løse et eller flere av disse kompatibilitetsproblemene:

Pivottabellfunksjoner som ikke støttes

Pivottabellfunksjoner som ikke støttes kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til betydelig tap av funksjonalitet eller mindre tap av gjengivelse.

Betydelig tap av funksjonalitet

Løsning

En pivottabell i denne arbeidsboken overskrider tidligere grenser og vil gå tapt hvis den lagres i et tidligere filformat. Bare pivottabeller som er opprettet i kompatibilitetsmodus, vil fungere i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, en pivottabell inneholde 1 048 576 unike elementer per felt, men bare 32 500 elementer per felt støttes i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellrapporten som overskrider de tidligere grensene. Lagre arbeidsboken i Excel 97-2003-format, og gjenopprett deretter denne pivottabellrapporten i kompatibilitetsmodus.

En pivottabell i denne arbeidsboken inneholder betingede formateringsregler som er brukt på celler i skjulte rader eller kolonner. For å unngå at disse reglene går tapt i tidligere versjoner av Excel kan du vise disse radene eller kolonnene.

Hva det betyr    Reglene for betinget formatering som er brukt på celler i skjulte rader eller kolonner, går tapt i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de skjulte radene eller kolonnene som inneholder betingede formateringsregler, og utvid deretter disse radene og kolonnene før du lagrer arbeidsboken i et tidligere Excel-filformat.

Denne arbeidsboken inneholder navngitte sett som ikke er tilknyttet en pivottabell. Disse navngitte settene blir ikke lagret.

Hva det betyr    Navngitte sett som ikke er tilknyttet en pivottabell, fjernes i Excel 97-2007.

Hva du må gjøre    For å unngå dette problemet, må du passe på at du oppretter en pivottabell ved hjelp av en tilkobling.

En pivottabell i arbeidsboken har en aktivert hva-skjer-hvis-analyse. Upubliserte hva-skjer-hvis-endringer går tapt i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Endringer i hva-skjer-hvis-analyser som ikke er publisert til serveren, vises ikke i tidligere versjoner av Excel.

Gjør følgende    Pass på at du publiserer eventuelle hva-skjer-hvis-endringer før du åpner arbeidsboken i en tidligere versjon av Excel. (Pivottabellverktøy, fanen Alternativer, gruppen Verktøy, knappen Hva-skjer-hvis-analyse).

En pivottabell i arbeidsboken inneholder en dataakse som vises med samme mål flere ganger. Denne pivottabellen blir ikke lagret.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan du kopiere et mål i en pivottabell som er koblet til en datakilde for behandling av OLAP (Online Analytical). Pivottabellen kan ikke vises i Excel 97-2007.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellrapporten som inneholder en dataakse som viser samme mål mer enn én gang, og fjern deretter eventuelle duplikatmål, slik at bare ett mål beholdes.

En pivottabell eller datatilkobling i denne arbeidsboken inneholder serverinnstillinger som ikke finnes i tidligere versjoner av Excel. Noen serverinnstillinger for pivottabell eller datatilkobling lagres ikke.

Hva det betyr    Noen pivottabell eller serveren tilkoblingsinnstillinger som ikke er tilgjengelige i Excel 97-2007, går tapt.

Gjør følgende    Kontroller at innstillingene for serveren du bruker er kompatible med tidligere versjoner av Excel, og foreta deretter de nødvendige endringene (Pivottabellverktøy, fanen Alternativer, gruppen Data, knappen Endre datakilde, kommandoen Tilkoblingsegenskaper).

En pivottabell i arbeidsboken inneholder data representert ved hjelp av funksjonen Vis verdier som. Disse egendefinerte utdataene lagres ikke, men erstattes av de opprinnelige verdiene fra datakilden.

Hva det betyr    Funksjonen Vis verdier som støttes ikke i Excel 97-2007 og egendefinerte verdien du angav (for eksempel % av totalsum, % av kolonnesum eller Løpende sum i ) ikke kan vises.

Gjør følgende    I kompatibilitetskontroll, klikk Finn for å finne pivottabellene som inneholder resultater av definert verdi, og fjern deretter disse resultatene (Pivottabellverktøy, fanen Alternativer, Gruppen Beregninger, knappen Vis verdier som).

Alternativ tekst brukes i en pivottabell i denne arbeidsboken. Alternativ tekst i pivottabeller, fjernes i tidligere versjoner enn Excel 2010.

Hva det betyr    Alternativ tekst er ikke tilgjengelig i Excel 97-2007, og kan ikke vises i disse tidligere versjonene av Excel.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder alternativ tekst. Hvis du vil den vise alternative teksten i den tidligere versjonen av Excel, kan du kopiere den til en tom celle i regnearket, eller du kan sette inn en kommentar som inneholder teksten.

Høyreklikk hvor som helst i pivottabellen, og klikk Alternativer for pivottabell. Merk den alternative teksten i Beskrivelse-boksen på fanen Alternativ tekst, og trykk deretter på CTRL+C for å kopiere den.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Det er brukt en pivottabellstil på en pivottabell i denne arbeidsboken. Formatering med pivottabellstil kan ikke vises i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Temabaserte pivottabellstiler er ikke tilgjengelige i Excel 97-2003 og kan ikke vises.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellrapporten der det er brukt en pivottabellstil, fjern denne pivottabellstilen, og bruk deretter manuell pivottabellformatering, som støttes i tidligere versjoner av Excel.

En pivottabell i denne arbeidsboken fungerer ikke i versjoner tidligere Excel 2007. Bare pivottabeller som er opprettet i kompatibilitetsmodus, fungerer i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    En pivottabellrapport som du oppretter i Excel 2007 og senere kan ikke oppdateres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellrapporten som er opprettet i gjeldende filformat. Lagre arbeidsboken i Excel 97-2003-format, og gjenopprett deretter denne pivottabellrapporten i kompatibilitetsmodus, slik at den kan åpnes i Excel 97-2003 uten tap av funksjonalitet.

En pivottabell i denne arbeidsboken inneholder felt i kompakt format. I tidligere versjoner av Excel vil dette oppsettet endres til tabellformat.

Hva det betyr    Komprimert form (alene eller i kombinasjon med tabell- eller disposisjonsformat) for å hindre at relatere data spres vannrett utenfor skjermen, og for å redusere rullingen til et minimum, er ikke tilgjengelig i Excel 97-2003, og feltene vises bare i tabellformat.

Gjør følgende    Klikk Finn i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellrapporten som inneholder felt i kompakt format, og endre deretter om nødvendig formatet til disposisjonsformat eller tabellformat ved å fjerne merket for Slå sammen og midtstill celler med etiketter (Pivottabellverktøy, fanen Alternativer, gruppen Pivottabell, kommandoen Alternativer, fanen Oppsett og format).

Et pivotdiagram i arbeidsboken inneholder bestemte feltknapper som er aktivert eller deaktivert. Alle feltknapper lagres som aktivert.

Hva det betyr    Feltknapper som ikke vises i en pivotdiagramrapport, lagres som aktivert når du åpner og lagrer arbeidsboken i en tidligere versjon av Excel.

Hva du må gjøre    Når du åpner en arbeidsbok på nytt etter at du har lagret den i et filformat for en tidligere versjon av Excel, må du aktivere og deaktivere feltknapper til å vise de du vil skal vises (Pivotdiagramverktøy, fanen Analyser, Vis/Skjul-gruppen, Feltknapper-knappen).

Denne arbeidsboken inneholder slicere som kan brukes til å filtrere pivottabeller og kubefunksjoner i arbeidsboken. Slicere fungerer ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Slicere ble ikke introdusert til Excel 2010.

Hva du må gjøre    Du kan bruke pivottabellfiltre til å filtrere dataene i den tidligere versjonen av Excel.

Denne arbeidsboken inneholder slicere som kan brukes til å filtrere pivottabeller og kubefunksjoner i arbeidsboken. Slicere lagres ikke. Formler som refererer til slicere, returnerer en #NAVN?-feil.

Hva det betyr    Slicere støttes ikke i Excel 97-2007, og kan ikke vises.

Når du oppdaterer koblingen eller oppdaterer en pivottabell, vises ikke lenger filtre som ble brukt av slicere, og slicere vil gå tapt.

Oppdatering av tilkoblinger som har OLAP-funksjoner som refererer til slicere, returnerer #NAVN?-feil i stedet for de forventede resultatene.

Hva du må gjøre    Bruk pivottabellfiltre i stedet for slicere til å filtrere dataene.

Denne arbeidsboken har en slicerstil, og den støttes ikke i tidligere versjoner av Excel. Denne slicerstilen blir ikke lagret.

Hva det betyr    En egendefinert slicerstil går tapt når arbeidsboken lagres til filformatet for en tidligere versjon av Excel.

Gjør følgende    Endre egendefinert slicer-stil til en innebygd slicer-stil før du lagrer arbeidsboken i et tidligere Excel-filformat (Slicer-verktøy, fanen Alternativer, gallerietslicer-stiler).

En pivottabell i arbeidsboken inneholder et eller flere felt som inneholder gjentatte etiketter. Hvis pivottabellen oppdateres, går disse etikettene tapt.

Hva det betyr    Gjentatte etiketter som ikke støttes i Excel 97-2007, og etikettene, går tapt når du oppdaterer pivottabellrapporten i en tidligere versjon av Excel.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellen som inneholder gjentatte etiketter, og stopp deretter gjentagelse av etiketter (Pivottabellverktøy, fanen Utforming, Oppsett-gruppen, Rapportoppsett-knappen, kommandoen Ikke gjenta elementetiketter).

Se følgende artikkel for å få mer informasjon om hvordan du kan løse et eller flere av disse kompatibilitetsproblemene:

Sorterings- og filtreringsfunksjoner som ikke støttes

Sorterings- og filtreringsfunksjoner som ikke støttes, kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til mindre tap av gjengivelse.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Et regneark i denne arbeidsboken inneholder en sorteringsstatus med mer enn tre sorteringsbetingelser. Denne informasjonen vil gå tapt i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du bruke Sorter statusene med opptil 64 sorteringsbetingelser til å sortere data etter, men Excel 97-2003 støtter sortere statusene med opptil tre betingelser. Unngå å miste sorteringsstatus informasjonen i Excel 97-2003, vil du kanskje endre deretter sorteringsstatusen til en som bruker mer enn tre betingelser. I Excel 97-2003, kan du også sortere data manuelt.

All denne informasjonen imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne dataene som er sortert med mer enn tre betingelser, og endre deretter sorteringsstatusen slik at bare tre eller færre betingelser brukes.

Et regneark i denne arbeidsboken inneholder en sorteringsstatus som bruker en sorteringsbetingelse med en egendefinert liste. Denne informasjonen vil gå tapt i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du sortere etter en egendefinert liste. Hvis du vil ha lignende sorterings-resultater i Excel 97-2003, kan du gruppere dataene du vil sortere og sortere data manuelt.

All denne informasjonen imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne dataene som er sortert etter en egendefinert liste, og endre deretter sorteringsstatusen slik at den ikke lenger inneholder en egendefinert liste.

Et regneark i denne arbeidsboken inneholder en sorteringsstatus med en sorteringsbetingelse som angir formateringsinformasjon. Denne informasjonen vil gå tapt i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du sortere data etter et bestemt format, for eksempel cellefarge, skriftfarge eller ikonsett. I Excel 97-2003, kan du sortere bare tekst.

All denne informasjonen imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne dataene som er sortert etter et bestemt format, og endre deretter sorteringsstatusen uten å angi spesifikk formateringsinformasjon.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Enkelte data i denne arbeidsboken er filtrert på en måte som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel. Rader som er skjult av filteret, vil forbli skjult, men selve filteret vil ikke vises riktig i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du bruke filtre som ikke støttes i Excel 97-2003. Hvis du vil unngå å miste filterfunksjonalitet, kan du vil fjerne filteret før du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel. I Excel 97-2003, kan du deretter filtrere data manuelt.

Alle filtrere informasjon om sorteringsstatus vil imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de filtrerte dataene. Deretter kan du fjerne filteret for å vise de skjulte radene. Klikk Sorter og filtrer under Redigering på fanen Hjem, og klikk deretter Fjern for å fjerne filteret.

Enkelte data i denne arbeidsboken er filtrert etter en cellefarge. Rader som er skjult av filteret, vil forbli skjult, men selve filteret vil ikke vises riktig i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, du kan filtrere etter cellefarge, skriftfarge eller ikonsett – disse metodene ikke støttes i Excel 97-2003. Hvis du vil unngå å miste filterfunksjonalitet, kan du vil fjerne filteret før du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel. I Excel 97-2003, kan du deretter filtrere data manuelt.

Alle filtrere informasjon om sorteringsstatus vil imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de filtrerte dataene. Deretter kan du fjerne filteret for å vise de skjulte radene. Klikk Sorter og filtrer under Redigering på fanen Hjem, og klikk deretter Fjern for å fjerne filteret.

Enkelte data i denne arbeidsboken er filtrert etter en skriftfarge. Rader som er skjult av filteret, vil forbli skjult, men selve filteret vil ikke vises riktig i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, du kan filtrere etter cellefarge, skriftfarge eller ikonsett – disse metodene ikke støttes i Excel 97-2003. Hvis du vil unngå å miste filterfunksjonalitet, kan du vil fjerne filteret før du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel. I Excel 97-2003, kan du deretter filtrere data manuelt.

Alle filtrere informasjon om sorteringsstatus vil imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de filtrerte dataene. Deretter kan du fjerne filteret for å vise de skjulte radene. Klikk Sorter og filtrer under Redigering på fanen Hjem, og klikk deretter Fjern for å fjerne filteret.

Enkelte data i denne arbeidsboken er filtrert etter et celleikon. Rader som er skjult av filteret, vil forbli skjult, men selve filteret vil ikke vises riktig i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, du kan filtrere etter cellefarge, skriftfarge eller ikonsett – disse metodene ikke støttes i Excel 97-2003. Hvis du vil unngå å miste filterfunksjonalitet, kan du vil fjerne filteret før du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel. I Excel 97-2003, kan du deretter filtrere data manuelt.

Alle filtrere informasjon om sorteringsstatus vil imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de filtrerte dataene. Deretter kan du fjerne filteret for å vise de skjulte radene. Klikk Sorter og filtrer under Redigering på fanen Hjem, og klikk deretter Fjern for å fjerne filteret.

Enkelte data i denne arbeidsboken er filtrert etter mer enn to vilkår. Rader som er skjult av filteret, vil forbli skjult, men selve filteret vil ikke vises riktig i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du filtrere data etter mer enn to kriterier. Hvis du vil unngå å miste filterfunksjonalitet, kan du vil fjerne filteret før du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel. I Excel 97-2003, kan du deretter filtrere data manuelt.

Alle filtrere informasjon om sorteringsstatus vil imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de filtrerte dataene. Deretter kan du fjerne filteret for å vise de skjulte radene. Klikk Sorter og filtrer under Redigering på fanen Hjem, og klikk deretter Fjern for å fjerne filteret.

Enkelte data i denne arbeidsboken er filtrert etter et gruppert hierarki med datoer som resulterer i mer enn to vilkår. Rader som er skjult av filteret, vil forbli skjult, men selve filteret vil ikke vises riktig i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du filtrere datoer etter et gruppert hierarki. Fordi dette ikke støttes i Excel 97-2003, kan du vil dele opp hierarkiet med datoer. Hvis du vil unngå å miste filterfunksjonalitet, kan du vil fjerne filteret før du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel.

Alle filtrere informasjon om sorteringsstatus vil imidlertid fortsatt tilgjengelig i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre denne informasjonen redigeres i Excel 97-2003.

Hva du må gjøre    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne de filtrerte dataene. Deretter kan du fjerne filteret for å vise de skjulte radene. Klikk Sorter og filtrer under Redigering på fanen Hjem, og klikk deretter Fjern for å fjerne filteret.

Gruppering av data kan også være slått av fra fil > Alternativer > Avansert > Visningsalternativer for denne arbeidsboken > Fjern merket for alternativet gruppedatoer på AutoFilter-menyen.

Hvis du bruker Excel 2007, trykker du på Office-knappen Klikk Microsoft Office-knappen , deretter Alternativer for Excel.

Formelfunksjoner som ikke støttes

Formelfunksjoner som ikke støttes kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til betydelig tap av funksjonalitet eller mindre tap av gjengivelse.

Betydelig tap av funksjonalitet

Løsning

Noen regneark inneholder flere matriseformler som refererer til andre regneark, enn det som støttes av det valgte filformatet. Noen av disse matriseformlene vil ikke lagres, og de vil konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, arbeidsbokmatriser som refererer til andre regneark bare begrenset av tilgjengelig minne, men regneark i Excel 97-2003 kan bare inneholde opptil 65 472 arbeidsbokmatriser som refererer til andre regneark. Arbeidsbokmatriser utenfor maksimumsgrensen konverteres til og vise #VALUE! feil.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene med matriseformler som refererer til et annet regneark, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler inneholder flere verdier, referanser og/eller navn enn det som støttes av det valgte filformatet. Disse formlene vil ikke lagres, og de vil konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, maksimal lengde på formelinnhold er 8 192 tegn, og maksimal lengde for interne formelen er 16 384 byte. Maksimal lengde på formelinnhold er 1 024 tegn i Excel 97-2003, og maksimal lengde for interne formelen er 1 800 byte. Når kombinasjonen av formelargumenter (inkludert verdier, referanser og/eller navn) overskrider maksimumsgrensene for Excel 97-2003, resultere vil formlene i #VALUE! feil når du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene med formler som overskrider maksimumslengden for formler i Excel 97-2003, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler har flere nestenivåer enn det som støttes av det valgte filformatet. Formler med flere enn sju nestenivåer lagres ikke, og de konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan en formel inneholde opptil 64 nestenivåer, mens i Excel 97-2003, er det maksimale antallet nestenivåer bare 7.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med flere enn sju nestenivåer, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler inneholder funksjoner med flere argumenter enn det som støttes av gjeldende filformat. Formler med flere enn 30 argumenter per funksjon lagres ikke, og de konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan en formel inneholde opptil 255 argumenter, mens maksimumsgrensen for argumenter i en formel er bare 30 i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med flere enn 30 argumenter, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler bruker flere operander enn det som er tillatt for det valgte filformatet. Disse formlene vil ikke lagres, og de vil konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, er det maksimale antallet operander som kan brukes i formler 1024, mens maksimumsgrensen for operander i formler er bare 40 i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med flere enn 40 operander, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler inneholder funksjoner med flere argumenter enn det som støttes av gjeldende filformat. Formler med flere enn 29 argumenter til en funksjon lagres ikke, og de konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    Fra og med Excel 2007 kan en brukerdefinert funksjon (UDF) du oppretter ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA) kan inneholde opptil 60 argumenter, men i Excel 97-2003 er antallet argumenter i UDFer begrenset av VBA til bare 29.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder funksjoner som bruker flere enn 29 argumenter, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil. Du må kanskje bruke VBA-kode til å endre brukerdefinerte funksjoner.

En eller flere funksjoner i denne arbeidsboken er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel. Når disse funksjonene beregnes på nytt i tidligere versjoner, vil de returnere feilen #NAVN? i stedet for gjeldende resultater.

Hva det betyr    Begynner med Excel 2007, som nye og omdøpte funksjoner er lagt til. Fordi disse funksjonene ikke er tilgjengelige i Excel 97-2003, vil de returnere #NAME? feil i stedet for det forventede resultatet når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel...

I noen tilfeller legges prefikset _xlfn til i formelen, for eksempel =_xlfn.HVISFEIL (1,2).

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder funksjoner som ikke er tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #NAVN?-feil.

Det finnes kompatibilitetsfunksjoner for alle funksjoner som har fått nytt navn. Du kan bruke disse funksjonene i stedet for å unngå feil.

Nye funksjoner kan erstattes med egnede funksjoner som finnes i de tidligere versjonene av Excel. Du kan også fjerne formler som bruker nye funksjoner, ved å erstatte dem med formelresultatene.

Noen formler inneholder tabellreferanser som ikke støttes av det valgte filformatet. Disse referansene vil konverteres til cellereferanser.

Hva det betyr    Begynner med Excel 2007, kan du bruke strukturerte referanser til å gjøre det enklere og mer intuitivt å arbeide med tabelldata når du bruker formler som refererer til en tabell, deler av en tabell eller hele tabellen. Denne funksjonen støttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerte referanser konverteres til cellereferanser.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med strukturerte referanser til tabeller, slik at du kan endre dem til cellereferansene du vil bruke.

Noen formler inneholder referanser til tabeller i andre arbeidsbøker som ikke er åpne i denne forekomsten av Excel. Disse referansene vil konverteres til #REF når de lagres til Excel 97-2003-format, fordi de ikke kan konverteres til arkreferanser.

Hva det betyr    Begynner med Excel 2007, kan du bruke strukturerte referanser til å gjøre det enklere og mer intuitivt å arbeide med tabelldata når du bruker formler som refererer til en tabell, deler av en tabell eller hele tabellen. Denne funksjonen støttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerte referanser konverteres til cellereferanser. Men hvis de strukturerte referansene peker til tabeller i andre arbeidsbøker som ikke er åpen, de, konverteres til og vises som #REF feil.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med strukturerte referanser til tabeller i andre arbeidsbøker, slik at du kan endre dem for å unngå #REF-feil.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder datavalideringsregler som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder. Disse datavalideringsreglene vil ikke bli lagret.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan regler for datavalidering referere til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder. Denne typen datavalideringsregel støttes ikke i Excel 97-2007 og vil ikke være tilgjengelig.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder datavalideringsregler som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder, og gjør deretter nødvendige endringer.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark. Disse valideringsreglene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan du implementere datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark. Dette støttes ikke i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark, og gjør nødvendige endringer slik at datavalideringsreglene refererer til verdier i samme regneark.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark. Disse valideringsreglene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan du bruke datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark. Denne typen datavalidering støttes ikke i Excel 97-2007 og kan ikke vises i regnearket.

Alle datavalideringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark, og gjør nødvendige endringer i kategorien Innstillinger i dialogboksen Datavalidering (Dataverktøy-gruppen i kategorien Data).

Denne arbeidsboken inneholder et datakonsolideringsområde med referanser til celler utenfor rad- og kolonnegrensene for det valgte filformatet. Formelreferanser til data i dette området justeres og vises kanskje ikke riktig i en tidligere versjon av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan konsolidering dataområder inneholde formler som refererer til data utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet. I Excel 97-2003 regnearkstørrelsen på 65 536 rader høyt 256 kolonner bred. Formelreferanser til data i celler utenfor denne kolonne- og kolonnegrensen justeres og vises kanskje ikke riktig.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne datakonsolideringsområder som inneholder formelreferanser til data utenfor rad- og kolonnegrensen for Excel 97-2003, og gjør deretter nødvendige endringer.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Noen matriseformler i denne arbeidsboken refererer til en hel kolonne. I tidligere versjoner av Excel kan det hende at disse formlene konverteres til #NUM!-feil når de beregnes på nytt.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, matriseformler som refererer til en hel kolonne konverteres til og vises som #NUM! feil når de beregnes i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne matriseformlene som refererer til en hel kolonne, slik at du kan gjøre de nødvendige endringene for å unngå #NUM-feil.

Et eller flere definerte navn i denne arbeidsboken inneholder formler som bruker flere enn de 255 tegnene som er tillatt for det valgte filformatet. Disse formlene lagres, men de avkortes når de redigeres i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    Når navngitte områder i formler overskrider 255 tegn, som er grensen i Excel 97-2003, vil formelen fungere riktig, men den vil avkortes i dialogboksen Navn og ikke kunne redigeres.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder navngitte områder i formler, og gjør deretter de nødvendige endringene slik at formlene kan redigeres i Excel 97-2003.

Noen formler i denne arbeidsboken er koblet til andre arbeidsbøker, som er lukket. Når disse formlene beregnes på nytt i tidligere versjoner av Excel uten at de koblede arbeidsbøkene åpnes, kan ikke tegn utenfor grensen på 255 tegn returneres.

Det betyr følgende    Når formler i en arbeidsbok er koblet til andre arbeidsbøker som er lukket, kan de bare vise opptil 255 tegn når de beregnes på nytt i Excel 97-2003. Formelresultatene kan avkortes.

Gjør følgende    Finn cellene med formler som kobler til andre arbeidsbøker som er lukket, slik at du kan kontrollere koblingene og gjøre de nødvendige endringene for å unngå at formelresultatene avkortes i Excel 97-2003.

En datavalideringsformel inneholder flere enn 255 tegn.

Det betyr følgende    Når datavalideringsformler overskrider 255 tegn, som er grensen i Excel 97-2003, vil formelen fungere riktig, men den vil avkortes og ikke kunne redigeres.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder datavalideringsformler, og bruk deretter færre tegn i formlene slik at de kan redigeres i Excel 97-2003.

Noen formler inneholder matriser med flere elementer enn det som støttes av gjeldende filformat. Matriser med flere enn 256 kolonner eller 65 536 rader vil ikke bli lagret og kan gi annerledes resultater.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan du bruke matriseformler som inneholder elementer for mer enn 256 kolonner og 65 536 rader. I Excel 2007 dette overskrider grensen for matriseelementer og kan returnere forskjellige resultater.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder matriseformler med flere elementer en det som støttes i tidligere versjoner av Excel, og gjør deretter nødvendige endringer.

Denne arbeidsboken inneholder egendefinerte beskrivelser for brukerdefinerte VBA-funksjoner. Alle egendefinerte beskrivelser vil bli fjernet.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan du bruke Visual Basic for Applications (VBA) til å opprette brukerdefinerte funksjoner (UDF) med egendefinerte beskrivelser. Egendefinerte beskrivelser støttes ikke i Excel 97-2007, og vil bli fjernet.

Gjør følgende    Du behøver ikke foreta deg noe siden alle egendefinerte beskrivelser vil bli fjernet.

Se Nyheter: Endringer i Excel-funksjoner for å få mer informasjon om hvordan du kan løse et eller flere av disse kompatibilitetsproblemene.

Funksjoner for betinget formatering som ikke støttes

Funksjoner for betinget formatering som ikke støttes kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til betydelig tap av funksjonalitet.

Betydelig tap av funksjonalitet

Løsning

Noen celler har flere betingede formater enn det som støttes av det valgte filformatet. Bare de tre første betingelsene vil vises i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, betinget formatering inneholde opptil 64 betingelser, men i Excel 97-2003, ser du bare tre betingelser.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene der det brukes betinget formatering med flere enn tre betingelser, og gjør deretter de nødvendige endringene for ikke å bruke flere enn tre betingelser.

Noen celler har betingede formateringsområder som overlapper hverandre. Tidligere versjoner av Excel vil ikke evaluere alle de betingede formateringsreglene på de overlappende cellene. De overlappende cellene vil vise forskjellig betinget formatering.

Det betyr følgende    Overlapping av betingede formateringsområder støttes ikke i Excel 972003, og betinget formatering vises derfor ikke som forventet.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som har betingede formateringsområder som overlapper hverandre, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå overlapping.

En eller flere celler i denne arbeidsboken inneholder en betinget formateringstype som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel, for eksempel datastolper, fargeskalaer eller ikonsett.

Det betyr følgende    I Excel 972003 vises ikke betingede formateringstyper, for eksempel datastolper, fargeskalaer, ikonsett, verdier som er rangert øverst eller nederst, verdier over eller under gjennomsnitt, unike verdier eller duplikatverdier og tabellkolonnesammenligning, for å avgjøre hvilke celler som skal formateres.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk for å finne cellene der det brukes betingede Formateringstyper som er nye i Excel 2007 og senere i Kompatibilitetskontroll, og gjør deretter de nødvendige endringene for å bruke bare Formateringstyper som støttes i tidligere versjoner av Excel.

Noen celler inneholder betinget formatering med alternativet Stopp hvis sann uavmerket. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner ikke dette alternativet og vil stoppe etter den første sanne betingelsen.

Det betyr følgende    I Excel 972003 er det ikke mulig å bruke betinget formatering uten å stanse når betingelsen er oppfylt. Betinget formatering brukes ikke lenger etter at den første betingelsen er oppfylt.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder betinget formatering med alternativet Stopp hvis sann uavmerket, og klikk deretter Reparer for å løse kompatibilitetsproblemet.

En eller flere celler i denne arbeidsboken inneholder en betinget formateringstype i et usammenhengende område (for eksempel N høyeste/laveste, N % høyeste/laveste, over/under gjennomsnitt eller over/under standardavvik). Dette støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    I Excel 972003 vises ikke betinget formatering i sammensatte celler.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder en betinget formateringstype i et ikke-sammenhengende område, og gjør deretter de nødvendige endringene for å bruke betingede formateringsregler som er tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel.

Noen pivottabeller i denne arbeidsboken inneholder betinget formatering som kanskje ikke fungerer riktig i eldre versjoner av Excel. De betingede formateringsreglene vil ikke vise de samme resultatene når du bruker disse pivottabellene i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Resultatene av betinget formatering vises i Excel 97-2003-pivottabellrapporter, vil ikke være det samme som i pivottabellrapporter som er opprettet i Excel 2007 og senere.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2007 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne pivottabellrapportfeltene som inneholder betingede formateringsregler, og bruk deretter betingede formateringsregler som er tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder betinget formatering som refererer til verdier i andre regneark. Disse betingede formateringene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    I Excel 97-2007 vises betinget formatering som refererer til verdier i andre regneark ikke.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som refererer til verdier i andre regneark, og bruk deretter betinget formatering som ikke refererer til verdier i andre regneark.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder betinget formatering som bruker formatet "Tekst som inneholder" med en cellereferanse eller formel. Disse betingede formateringene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr     I Excel 97-2007 vises betinget formatering som bruker formler for tekst som inneholder regler ikke i regnearket.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som bruker formler for tekst som inneholder regler, og bruk deretter betinget formatering som støttes i tidligere versjoner av Excel.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder en regel som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel siden det finnes en formelfeil i området.

Hva det betyr    I Excel 97-2007 vises betinget formatering som bruker Områdebaserte reglene ikke riktig i regnearket når de Områdebaserte reglene inneholder formelfeil.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder områdebaserte regler med formelfeil, og gjør deretter nødvendige endringer for at de områdebaserte reglene ikke skal inneholde formelfeil.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder en ikonsettordning for betinget formatering som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Angi ordningen støttes ikke i Excel 97-2003, betinget formatering som viser et bestemt ikon og ikonsettordning vises ikke i regnearket.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excle 2007 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som viser en bestemt ikonsettordning, og sørg deretter for at betinget formatering ikke viser ikonsettordningen.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder en datastolperegel som bruker en innstilling for negativ verdi. Disse datastolpene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    I Excel 97-2007 vises betinget formatering som inneholder en datastolperegel som bruker en negativ verdi ikke i regnearket.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Finn i kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering med negative datastolper fordi det negative verdiformatet er satt til Automatisk i dialogboksen Ny formateringsregel, eller Akseinnstillinger er satt til Automatisk eller Cellemidtpunkt i dialogboksen Innstillinger for negativ verdi og akse, og gjør deretter de nødvendige endringene.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder betinget formatering som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder. Disse betingede formatene vil ikke bli lagret.

Hva det betyr    I Excel 97-2007 vises betinget formatering som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder ikke i regnearket.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder, og endre deretter antallet usammenhengende celleområder som den betingede formateringen refererer til.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder en datastolperegel som bruker en innstilling for fyll, kantlinje eller stolperetning. Disse datastolpene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    I Excel 97-2007, betinget formatering som inneholder en datastolperegel som bruker en heldekkende fargefyll eller en kantlinje eller venstre mot høyre og høyre mot venstre liggende Retningsinnstillinger for datastolper vises ikke i regnearket.

Alle betingede formateringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 eller senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder betinget formatering med datastolperegler som bruker et heldekkende fargefyll eller kantlinje eller retningsinnstillinger fra venstre mot høyre og høyre mot venstre for datastolper, og foreta deretter nødvendige endringer.

Se følgende artikkel for å få mer informasjon om hvordan du kan løse et eller flere av disse kompatibilitetsproblemene:

Diagramfunksjoner som ikke støttes

Diagramfunksjoner som ikke støttes kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til betydelig tap av funksjonalitet.

Betydelig tap av funksjonalitet

Løsning

Et diagram inneholder en tittel eller en dataetikett med mer enn 255 tegn. Tegn som kommer etter det 255. tegnet, blir ikke lagret.

Det betyr følgende:    Diagram- eller aksetitler og dataetiketter er begrenset til 255 tegn i Excel 97–2003, og alle tegn utover dette vil gå tapt.

Gjør følgende    Klikk Søk i kompatibilitetskontrollen for å finne titlene eller dataetikettene som overstiger grensen på 255 tegn, merk titlene eller dataetikettene, og rediger dem deretter slik at de inneholder 255 eller færre tegn.

Noe formatering i diagrammer i arbeidsboken støttes ikke i tidligere versjoner av Excel og vises derfor ikke.

Det betyr følgende    Egendefinerte figurfyll, figuromriss og figureffekter (som for eksempel glød- og skråkanteffekter eller graderingslinjeformatering) er ikke tilgjengelig i Excel 97-2003 og kan ikke vises.

Gjør følgende    Klikk Søk i kompatibilitetskontrollen for å finne den egendefinerte formateringen som ikke støttes, og endre deretter den egendefinerte formateringen til formatering som støttes i tidligere versjoner av Excel.

Tidligere versjoner av Excel støtter bare farger fra fargepaletten. Når arbeidsboken åpnes i tidligere versjoner av Excel, tilordnes alle linjefargene den nærmeste fargen på fargepaletten, og et diagram kan vise flere serier med samme farge.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, det er støtte opp til 16 millioner farger, men Excel 97-2003 begrenser fargene til de som er tilgjengelige på standardfargepaletten. Farger som ikke støttes, endres til den nærmeste fargen på standardfargepaletten, som kan være en farge som er allerede i bruk.

Gjør følgende    Klikk Søk i kompatibilitetskontrollen for å finne de egendefinerte fargene som ikke støttes, og endre deretter fargene ved å bruke standardfargepaletten.

Arbeidsboken inneholder diagrammer med flere datapunkter enn det som kan vises i tidligere versjoner av Excel. Det er bare de første 32 000 datapunktene per serie i todimensjonale diagrammer og de første 4 000 datapunktene per serie i tredimensjonale diagrammer som vises når arbeidsboken åpnes i en tidligere Excel-versjon enn den gjeldende versjonen.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2010, kan du bruke flere enn 32 000 datapunktene per serie i 2D-diagrammer og flere enn 4 000 datapunktene per serie i 3D-diagrammer. Dette overskrider grensene for datapunktene per serie i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i kompatibilitetskontrollen for å finne diagrammet som overskrider grensen for datapunkter per serie, og foreta deretter nødvendige endringer for å holde datapunktene innenfor grensen.

Funksjoner for grafikk-, objekt-, og ActiveX-kontroll som ikke støttes

Grafikk som ikke støttes, objekt, og ActiveX-funksjoner kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til betydelig tap av funksjonalitet.

Betydelig tap av funksjonalitet

Løsning

Noen effekter på dette objektet vil fjernes. Tekst som flyter over grafikkgrensene, vil vises avkuttet.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du bruke spesialeffekter, for eksempel gjennomsiktig skygge, som ikke støttes i Excel 97-2003. Spesielle effekter, fjernes.

Begynner med Excel 2007, når du setter inn tekst i en figur som er bredere enn figuren, viser teksten også på tvers av grensene for figuren. Denne teksten er avrundet i Excel 97-2003. Hvis du vil unngå avkortet tekst, kan du justere størrelsen på figuren passer bedre.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne objektene der det er brukt spesialeffekter, slik at du eventuelt kan fjerne disse effektene.

Dette objektet vil ikke kunne redigeres lenger.

Hva det betyr    Innebygde objekter som er opprettet i Excel 2007 og senere kan ikke redigeres i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne objekter som inneholder tekst som ikke vil kunne redigeres, og gjør deretter nødvendige endringer.

Uinitialiserte ActiveX-kontroller kan ikke overføres til det valgte filformatet. Kontrollene vil gå tapt hvis du fortsetter.

Det betyr følgende    Hvis en arbeidsbok inneholder ActiveX-kontroller som regnes som usikre for initialisering (UFI), går de tapt når du lagrer arbeidsboken i et tidligere Excel-filformat. Du kan merke disse kontrollene som sikre for initialisering (SFI).

Gjør følgende    Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder uinitialiserte ActiveX-kontroller, og det er angitt høy sikkerhet for arbeidsboken, må du først bruke meldingslinjen til å aktivere dem før de kan initialiseres.

Ett eller flere objekter i arbeidsboken, for eksempel figurer, WordArt eller tekstbokser, kan tillate at tekst flyter over objektgrensene. I tidligere versjoner av Excel gjenkjennes ikke dette alternativet, og overflødig tekst blir skjult.

Hva det betyr    Begynner med Excel 2010, kan du vise tekstbokser på objekter som figurer og viser teksten utover grensene for disse objektene. Tekst som flyter over et objekt, vil ikke være synlig i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Finn i kompatibilitetskontroll for å finne tekstboksen som inneholder tekst som flyter utover grensene for figuren, gjør de nødvendige endringene for å beholde teksten innenfor grensene, og deaktiver deretter alternativet for overflyt av tekst (høyreklikk figuren, Formater figur, kategorien Tekstboks, avmerkingsboksen Tillat at tekst flyter utover figuren).

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Arbeidsboken inneholder tekstbokser med tekstformatering som ikke er tilgjengelig i tidligere versjoner av Excel. Teksten i tekstboksene vil se annerledes ut i de tidligere versjonene av Excel.

Hva det betyr    Når du starter med Excel 2007, kan du bruke en tekstboks på objekter som figurer som viser mer enn én kolonne med tekst. Teksten vises i Excel 97-2003, men i et annet format.

Gjør følgende    Klikk Finn i kompatibilitetskontroll for å finne tekstboksen som viser mer enn én kolonne med tekst, og gjør deretter de nødvendige endringene for å vise teksten i bare én kolonne (høyreklikk figuren, Formater figur, kategorien Tekstboks knappen Kolonner).

Tilpassingsfunksjoner som ikke støttes

Funksjoner for tilpasning som ikke støttes kan føre til følgende kompatibilitetsproblemer, som fører til mindre tap av gjengivelse.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Denne arbeidsboken inneholder en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang og/eller egendefinerte brukergrensesnittelementer som ikke støttes i tidligere versjoner av Excel. Disse egendefinerte funksjonene vil ikke være tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Fordi båndgrensesnittet som ble innført med Office 2007 er svært forskjellig fra menyene og verktøylinjene i Excel 97-2003, tilpasninger på verktøylinjen for hurtigtilgang som ble gjort i Excel 2007 og senere 060392 er ikke tilgjengelig i Excel 97-2003.

Gjør følgende    I Excel 972003 kan du legge til lignende egendefinerte kommandoer på verktøylinjer og menyer.

Funksjonen støttes ikke gjennomgang

Følgende funksjon som ikke støttes kan føre til at kompatibilitetsproblemer, som fører til mindre tap av gjengivelse.

Mindre tap av gjengivelse

Løsning

Denne arbeidsboken vil skrivebeskyttes, og delte arbeidsbokfunksjoner vil ikke være tilgjengelige når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel ved hjelp av et filkonverteringsprogram. Hvis du vil tillate at brukere fortsetter å bruke arbeidsboken som en delt arbeidsbok i tidligere versjoner av Excel, må du lagre den i filformatet for de tidligere versjonene.

Hva det betyr    Hvis du slår på innstillingen for Tillat flere brukere... (kategorien se gjennom > Del arbeidsbok-knappen), deretter formaterer personer med Excel 97-2003 ikke vil kunne bruke filen hvis den er i den nye filen (XLSX, for eksempel).

Gjør følgende    Lagre arbeidsboken i Excel 97-2003-filformatet, og deretter jobbe med arbeidsboken i kompatibilitetsmodus.

Konvertere en arbeidsbok fra xls-format

Når du åpner en arbeidsbok som ble opprettet i Excel 97-2003, og du ikke lenger har planer om andre skal arbeide med denne arbeidsboken i denne tidligere versjon, kan du konvertere arbeidsboken til det gjeldende XML-baserte filformatet (XLSX, xlsb, xlsm, xltx, xltm). Når du konverterer til gjeldende filformat, får du tilgang til alle nye og forbedrede funksjoner og funksjonalitet som tilbyr nyere versjoner av Excel, og filstørrelsen blir vanligvis mindre.

For å konvertere arbeidsboken, kan du:

 • Konvertere arbeidsboken til gjeldende filformat    Når du konverterer en Excel 97-2003-arbeidsbok, erstattes den med en kopi av arbeidsboken i gjeldende filformat velger (XLSX, xlsb, xlsm, xltx, xltm). Når arbeidsboken er konvertert, er det ikke lenger tilgjengelig i det opprinnelige filformatet.

  For å konvertere en arbeidsbok til gjeldende filformat, gjør du følgende:

  1. Åpne arbeidsboken du vil konvertere til gjeldende filformat.

   Merk    Arbeidsboken åpnes i kompatibilitetsmodus.

  2. Gå til fil > informasjon > Kompatibilitetsmodus > Konverter-knappen.

   Klikk Office-knappen Klikk Microsoft Office-knappen i Excel 2007.

  3. Klikk OK hvis du får en melding om konvertering av arbeidsbøker.

   Tips    Merk Ikke spør meg igjen om konvertering av arbeidsbøker hvis du ikke vil se denne meldingen om konvertering av arbeidsbøker.

  4. Klikk Ja for å lukke og åpne arbeidsboken på nytt, hvis du vil arbeide i gjeldende filformat.

 • Lagre arbeidsboken i gjeldende filformat    Hvis du vil beholde en kopi av arbeidsboken i det opprinnelige filformatet, i stedet for konvertering av arbeidsboken, kan du lagre en kopi av arbeidsboken i en av de gjeldende filformatene (XLSX, xlsb, xlsm, xltx, xltm).

  Gjør følgende for å lagre arbeidsboken i gjeldende filformat:

  1. Gå til fil > Lagre som.

   Klikk Office-knappen Klikk Microsoft Office-knappen i Excel 2007.

  2. Godta det foreslåtte navnet, eller skriv inn et nytt navn på arbeidsboken i Filnavn-boksen.

  3. Gjør et av følgende i listen Filtype:

   • Klikk .xlsx for å lagre arbeidsboken i gjeldende filformat for Excel-arbeidsbok.

   • Klikk .xlsb for å lagre filen i det nye binære filformatet.

   • Klikk .xltx for å lagre arbeidsboken som en mal.

   • Klikk .xlsm hvis arbeidsboken inneholder makroer du vil beholde.

   • Klikk .xltm hvis arbeidsboken inneholder makroer du vil beholde, og du vil lagre arbeidsboken som en mal.

  4. Klikk Lagre.

Excel 97-2003-funksjoner som ikke støttes i nyere versjoner

Når du åpner en arbeidsbok i Excel 2007 eller senere som ble opprettet i Excel 97-2003, støttes ikke enkelte funksjoner i en tidligere versjon av Excel i arbeidsboken. Funksjoner som ikke støttes enten har blitt erstattet av nye funksjoner og funksjonalitet, eller de har blitt fjernet fordi de sjelden ble brukt.

Tips!    Hvis funksjoner ikke er tilgjengelige på båndet, men er fremdeles tilgjengelige i Excel, kan du fremdeles bruke disse funksjonene ved å legge dem til verktøylinjen for hurtigtilgang eller båndet.

Følgende Excel 97-2003-funksjoner kan fungere annerledes, har blitt fjernet eller er ikke tilgjengelige på båndet.

Regnearkfunksjoner som ikke støttes

I Excel 97-2003

I Excel 2007 og nyere

Du kan bruke funksjonen Autoformat for å bruke et av flere autoformater til å formatere et dataområde raskt.

Stilgallerier for tabeller, celler og pivottabeller gir deg et sett med profesjonelle formater som kan brukes raskt. Du kan velge blant mange forhåndsdefinerte stiler, eller opprette egendefinerte stiler etter behov. Stiler erstatter Autoformat som den enkleste måten å bruke formatering på et celleområde.

Du kan også fortsatt bruke kommandoen Autoformat, men du må først legge kommandoen til på Verktøylinje for hurtigtilgang.

Tabellfunksjoner som ikke støttes

I Excel 97-2003

I Excel 2007 og nyere

Du kan opprette en Excel-liste for å gjøre det enklere å administrere og analysere grupper med relaterte data i et regneark.

Excel-lister kalles nå Excel-tabeller for å samsvare med denne funksjonen i andre Microsoft Office-programmer, for eksempel Word og PowerPoint.

Du kan bruke en sett- inn-rad (en spesiell rad i Excel-lister) til raskt å legge til en ny rad med data på slutten av en liste.

Sett innsettingsrad er ikke lenger tilgjengelig. Hvis du vil legge til nye rader i en tabell, trykker du TAB, eller Skriv inn, lime inn dataene du vil ta med rett under en tabell. Du kan også sette inn rader for å inkludere flere rader med data.

Du kan definere navn for lister.

Når du oppretter en tabell, opprettes samtidig et definert navn for samme område. Dette navnet kan brukes for å referere til tabellen i formler som bruker den nye, strukturerte referansefunksjonen.

Navn som brukes for lister i tidligere versjoner av Excel oppfyller ikke kravene for områdenavn i Excel 2007 og senere, og dermed ikke kan brukes til å referere til tabellen i formler som bruker den nye funksjonen for strukturerte refereres. Hvis du vil bruke tabellnavn i strukturerte referanser, må du endre definerte navn.

Du kan publisere en Excel-liste til et Windows SharePoint Services-nettsted, og koble deg til den publiserte listen på SharePoint-nettstedet for å holde dataene i listen synkronisert mellom Excel og Windows SharePoint Services.

Toveis synkronisering av Excel-tabeller med SharePoint-lister støttes ikke lenger. Når du eksporterer tabell data til en SharePoint-liste, kan du bare opprette en enveis tilkobling til dataene i SharePoint-listen.

Med en enveis tilkoblingen til dataene i SharePoint-listen, kan du integreres endringer som gjøres til data i SharePoint-listen i Excel 2007 og senere. Når du oppdaterer tabelldataene i Excel 2007 og senere, overskriver de nyeste dataene fra SharePoint-området tabelldataene i regnearket, inkludert eventuelle endringer du gjorde tabelldataene. I Excel 2007 og senere, kan du ikke lenger oppdatere en SharePoint-liste for å inkludere endringer du gjør i tabelldataene i Excel, etter at dataene er eksportert.

Hvis du vil beholde en toveis tilkobling, må du beholde arbeidsboken i Excel 97-2003-filformat i stedet for å konvertere den til Excel 2007 og senere filformat.

Se følgende artikler for å få mer informasjon om hvordan du erstatter eller omgår en funksjon som ikke støttes:

Formelfunksjoner som ikke støttes

I Excel 97-2003

I Excel 2007 og nyere

Hele rad- og kolonnereferanser som brukes i en arbeidsbok, kan inkludere data i celler som ligger innenfor rad- og kolonnegrensen for Excel 97-2003.

Hele rad- og kolonnereferanser ta automatisk hensyn til cellene i større Rutenettstørrelse i Excel 2007 og senere. Dette betyr at den referanse = kolonnebokstav, som refererer til celler A1:A65536 i tidligere versjoner av Excel, refererer til celler A1:A1048576 i Excel 2007 og senere filformat.

Konvertere en arbeidsbok fra en tidligere versjon av Excel til Excel 2007 og senere filformat kan føre til problemer når hele rad- eller kolonnereferanser brukes i arbeidsboken, og data som ikke var ment å være inkludert i referanser er angitt i celler som er bey ond rad- og kolonnegrensen i den tidligere versjonen av Excel.

Hvis i tillegg bestemte funksjoner som teller antall celler, rader eller kolonner i referansen ble brukt (for eksempel TELLBLANKE, RADER, og KOLONNE), og disse funksjonene refererer til hele rader eller kolonner, kan resultatene som disse funksjonene returnerer, være annerledes enn forventet.

Bestemte navn som bruker en kombinasjon av bokstaver og tall (for eksempel USA1, FOO100, og MGR4), kan defineres og brukes i formler i Excel 97-2003 fordi de ikke kommer i konflikt med cellereferanser.

Kolonnene i Excel 2007 og senere utvide med en ny grense på 16 384 kolonner til kolonne XFD. Dette betyr at bestemte navn (for eksempel USA1, FOO100og MGR4) som du kan definere i tidligere versjoner av Excel, i konflikt med gyldig cellereferanser i Excel 2007 og senere. Excel 2007 og senere reserverer navn i tillegg som begynner med XL for intern bruk.

Når det finnes inkompatible navn når du konverterer en arbeidsbok fra en tidligere versjon av Excel til Excel 2007 og senere filformat, varsles du om konflikten. For å skille disse navnene fra cellereferanser, en understrek (_) er automatisk lagt til som et prefiks inkompatible navnene.

Eksterne arbeidsbokreferanser og -funksjoner som bruker strengreferanser (for eksempel INDIREKTE) oppdateres ikke – disse referansene og funksjonene må endres manuelt.

Excel 2007 og senere endrer heller ikke definerte navn som det refereres til Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kode. VBA-kode som refererer til inkompatible navn virker ikke, og må oppdateres.

Diagramfunksjoner som ikke støttes

I Excel 97-2003

I Excel 2007 og nyere

Opprette et diagram.

Du oppretter et diagram ved å klikke diagramtypen du vil bruke på båndet (Fanen Sett inn, gruppen Diagrammer). Etter at du har opprettet diagrammet, kan du bruke Diagramverktøy til å endre og formatere diagrammet.

Du kan endre størrelsen på flere diagrammer samtidig.

Du må endre størrelsen på hvert diagram enkeltvis.

Når et eksisterende diagramark som inneholder data er valgt, kan du trykke F11 for å opprette et diagramark med de samme dataene.

Du kan ikke lenger duplisere diagramark som inneholder data ved å trykke F11.

Et nytt diagramark uten data opprettes hvis du trykker F11 når et eksisterende diagram ark som inneholder data merkes.

Du kan endre rotasjonen av et 3D-diagram ved hjelp av musen.

Du kan ikke bruke musen til å endre rotasjonen av et 3D-diagram.

Du kan bare endre rotasjonen av et 3D-diagram ved å angi innstillinger i kategorien 3D-rotasjon i dialogboksen Formater diagramområde.

Du kan bruke Fyllmønstre i diagramelementer.

I stedet for Fyllmønstre i diagramelementer, kan du bruke bilde og teksturfyll.

Diagrammer med fyllmønstre som ble opprettet i en tidligere versjon av Excel, vises på samme måte når de åpnes i Excel 2007 og senere, men du kan ikke bruke fyllmønstre i andre diagramelementer.

Du kan bruke kommandoen Skaler med vindu for å skalere diagrammer som er plassert på diagramark automatisk når du endrer størrelsen på vinduet.

I stedet for kommandoen Skaler med vindu, kan du bruke kommandoen Zoom til merket område for å oppnå tilsvarende resultater.

En tekstboks opprettes automatisk når du klikker hvor som helst i et diagram og begynner å skrive.

Du kan ikke opprette en tekstboks når du klikker hvor som helst i et diagram og begynner å skrive.

Bruk kommandoenSett inn tekstboks for å legge til en tekstboks i et diagram.

Et kopiert diagram limes som standard inn som et bilde i et dokument i Word eller en presentasjon i PowerPoint.

Som standard er et kopiert diagram limes inn i et Word 2007 eller senere dokumentet eller PowrPoint eller senere presentasjonen som et objekt som er knyttet til Excel-diagram.

Du kan endre måten et kopiert diagram limes inn ved å klikke knappen Alternativer for lime inn som vises når du limer inn diagrammet, og deretter lime inn diagrammet som et bilde eller en hel arbeidsbok.

Du kan bruke en tabell i Word som data for et nytt diagram.

En tabell i Word 2007 eller senere kan ikke brukes som data for et nytt diagram.

Når du lager et diagram i Word 2007 eller senere, får du et regneark med eksempeldata i stedet for dataene i den valgte tabellen i Word. Hvis du vil tegne inn dataene for Word-tabell til det nye diagrammet, må du kopiere disse dataene i regnearket, erstatte eksisterende eksempeldataene.

Du kan angi utskriftsstørrelse og skaleringsalternativer for diagrammet på fanen Diagram i dialogboksen Utskriftsformat. Fanen Diagram er bare tilgjengelig når et diagram velges (menyenFil, kommandoen Utskriftsformat).

Utskriftsstørrelse og skaleringsalternativer for diagrammet er ikke lenger tilgjengelig på fanen Diagram i dialogboksen Utskriftsformat. FanenDiagramer bare tilgjengelig når et diagram velges (fanen Sideoppsett, gruppen Sideoppsett, Dialogboksvelger Knappesymbol .

Du kan legge til data i et diagram ved å merke data i regnearket og dra de inn i diagrammet.

Du kan ikke lenger dra data fra et regneark inn i et diagram.

Du kan bruke andre metoder for å legge til data i et diagram.

Du kan dra datapunkt i et diagram og endre kildeverdiene deres i regnearket.

Dra datapunkter for å endre kildeverdiene i regnearket støttes ikke lenger.

Figurer tegnes i et format som er forskjellig fra figurformatet som brukes i Excel 97-2003.

Kan ikke gruppere figurer tegnes i tidligere versjoner av Excel med figurer som er tegnet i Excel 2007 og senere, selv når figurene er oppgradert til den nyeste versjonen. Du kan ikke velge figurer som er opprettet i ulike versjoner av Excel samtidig. Figurer som er opprettet i ulike versjoner av Excel er lagt lagvis oppå gjeldende figurer.

Måtte som figurer, diagrammer som er opprettet i Excel 2007 og senere kan ikke legges lagvis over dialogark som er opprettet i tidligere versjoner av Excel, og du kan ikke vise diagrammer som er lagt lagvis under disse dialogarkene.

Bruk valgboksen for diagramelement til å merke gjeldende diagram (Diagramverktøy, fanen Format, gruppen Gjeldende merket område).

Du må først legge til kommandoen Merke flere objekter på Verktøylinje for hurtigtilgang eller i en egendefinert gruppe på båndet, for å merke skjulte diagrammer eller figurer som ble opprettet i en tidligere versjon av Excel.

Se følgende artikkel for å få mer informasjon om hvordan du erstatter eller omgår en funksjon som ikke støttes:

Pivottabellfunksjoner som ikke støttes

I Excel 97-2003

I Excel 2007 og nyere

Du kan definere navn på pivottabellrapporter.

Navn som brukes til pivottabellrapporter i tidligere versjoner av Excel oppfyller ikke kravene for områdenavn i Excel 2007 og senere, og dermed ikke kan brukes til å referere til en tabell i formler som bruker den nye funksjonen for strukturerte refereres. Hvis du vil bruke pivottabell rapportnavn i strukturerte referanser, må du endre definerte navn.

Beregnede medlemmer som er definert i OLAP-kuber, vises som standard i pivottabellrapporter.

Beregnede medlemmer som er definert i OLAP-kuber, vises ikke lenger som standard i pivottabellrapporter, men beregnede mål (beregnede medlemmer i måldimensjonen) vises som standard.

Du kan vise beregnede medlemmer ved å merke Vis beregnede medlemmer fra OLAP-server på fanen Visning i dialogboksen Pivottabellalternativer (Pivottabellverktøy, fanen Alternativer, gruppen Pivottabell, Alternativer).

Versjoner av Microsoft SQL Server Analysis Services tidligere enn SQL Server 2005 Analysis Services brukes til å støtte OLAP-pivottabellrapporter.

De nye filtreringsalternativene i OLAP-pivottabellrapporter krever støtte for del-merker på OLAP-serveren. SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services støtter del-merker for å gjøre alle filtreringsalternativene tilgjengelig.

Når du konverterer en arbeidsbok fra en tidligere versjon av Excel til Excel 2007 og senere filformat, bare filtreringsalternativene som er tilgjengelige i pivottabellrapporter i Excel 2003, vil være tilgjengelig i Excel 2007 og senere pivottabell rapporter, fordi de tidligere versjoner av SQL Server Analysis Services støtter ikke del-merker.

Du kan bruke OLAP-kubeveiviseren til å lage OLAP-kubefiler fra relasjonsdatakilder. Ved hjelp av denne funksjonen kan du legge til en hierarkisk datastruktur til relasjonsdata slik at relasjonsdata kan vises i pivottabellrapporter, og lagres i en separat fil.

OLAP-kubeveiviseren er ikke lenger tilgjengelig. For å opprette pivottabellrapporter som er basert på relasjonsdata, kan du koble deg til relasjonsdata direkte, eller du kan importere relasjonsdata i en Excel-arbeidsbok.

Du bruker pivottabellveiviseren for å opprette en pivottabellrapport og pivotdiagramveiviseren for å lage en pivotdiagramrapport.

Pivottabellveiviseren og pivotdiagramveiviseren er ikke tilgjengelige på Office Fluent-båndet. I stedet bruker du kommandoene Sett inn pivottabell og Sett inn pivotdiagram for å opprette en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport i ett trinn (fanen Sett inn, gruppen Tabeller, knappen Pivottabell).

Du kan fortsatt bruke pivottabellveiviseren og pivotdiagramveiviseren ved å legge dem til på Verktøylinje for hurtigtilgang, eller i en egendefinert gruppe på båndet. Noen velkjente funksjoner er bare tilgjengelig når du bruker veiviserne, for eksempel serverdefinerte sidefelter, alternativet for å optimalisere minne, muligheten til å eksplisitt opprette en pivottabellrapport basert på en annen pivottabellrapport, og flere konsolideringsområder.

Egendefinerte etiketter og elementformatering går tapt når du skjuler felt.

Pivottabellrapporter bevarer tilpasning av elementer (for eksempel egendefinerte etiketter og elementformatering) selv om disse elementene er midlertidig ikke synlig i pivottabellrapporten.

Når du konverterer en arbeidsbok fra en tidligere versjon av Excel til Excel 2007 og senere filformat, brukes de egendefinerte etiketter og elementformatering når du skjuler felt. Egendefinerte etiketter er alltid tilgjengelig i arbeidsboken, selv når felt er fjernet fra pivottabellrapportene, og deretter legges til på nytt på et senere tidspunkt.

Se følgende artikler for å få mer informasjon om hvordan du erstatter eller omgår en funksjon som ikke støttes:

Filformater som ikke støttes

Støtte for følgende filformater er fjernet fra Office 2007 og senere. Du vil ikke kunne åpne eller lagre arbeidsbøker i disse filformatene.

Filformater som ikke støttes i Excel 2007 og nyere

WK1, ALLE(1-2 -3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3-japansk) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3-japansk) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works japansk) (*.wks)

WK3, FM3(1-2 -3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 japansk) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 japansk) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel-diagram (*.xlc)

Støtte for følgende filformater er endret.

Filformat

I Excel 2007 og nyere

Nettside (*.htm;*.html)

Office 2007 og senere lenger lagrer Excel-spesifikke funksjonsinformasjon i dette filformatet. Du kan åpne en fil i dette formatet bevarer alle Excel-spesifikke funksjoner som er opprettet i en tidligere versjon av Excel. Du kan imidlertid lagre slik fil (eller andre arbeidsbøker) i dette filformatet for publisering av bare.

Enkelfil-nettside (*.mht; *.mhtml)

Office 2007 og senere lenger lagrer Excel-spesifikke funksjonsinformasjon i dette filformatet. Du kan åpne en fil i dette formatet bevarer alle Excel-spesifikke funksjoner som er opprettet i en tidligere versjon av Excel. Du kan imidlertid lagre slik fil (eller andre arbeidsbøker) i dette filformatet for publisering av bare.

Kontrollere en Excel-arbeidsbok for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel

Hvis du vil forsikre deg om at en Excel 2007 eller nyere arbeidsboken ikke har kompatibilitetsproblemer som kan føre til betydelig tap av funksjonalitet eller mindre tap av gjengivelse i en tidligere versjon av Excel, kan du kjøre kompatibilitetskontrollen. Kompatibilitetskontrollen finner potensielle kompatibilitetsproblemer og hjelper deg å opprette en rapport, slik at du kan løse dem.

Viktig    Når du arbeider i en arbeidsbok i kompatibilitetsmodus, kjører der arbeidsboken er i Excel 97-2003-filformat (.xls) i stedet for de nye Excel 2007 og senere XML-baserte filformatet (XLSX) eller binære filformatet (XLSB), Kompatibilitetskontroll automatisk når du lagrer en arbeidsbok.

 1. Åpne arbeidsboken som du vil kontrollere for kompatibilitet i Excel 2007 og nyere.

 2. Klikk Informasjon på fanen Fil.

 3. Klikk knappen Kontroller for problemer, og klikk deretter Kontroller kompatibilitet.

  Dialogboksen Kompatibilitetskontroll

 4. Merk avmerkingsboksen Kontroller kompatibilitet når du lagrer denne arbeidsboken, for å kontrollere arbeidsboken for kompatibilitet hver gang du lagrer den.

 5. Du kan opprette en rapport i et eget regneark av alle problemene som vises i boksen Sammendrag ved å klikke Kopier til nytt ark.

  Tips    Hvis det er tilgjengelig, kan du klikke Finn for å finne problemer i regnearket, eller Løs for å løse enkle problemer. Klikk Hjelp for å få mer informasjon om mer komplekse problemer.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Excel-formatering og funksjoner som ikke overføres til andre filformater

Lagre en Excel-arbeidsbok for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel

Regnearket kompatibilitet problemer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×