Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å holde en presentasjon for publikum å bruke Presentasjonsvisning eller Lysbildefremvisning-visningen. Hvis du vil få fullt utbytte av presentasjonen, anbefaler vi at du bruker Presentasjonsvisning.

I Lysbildefremvisning starter Presentasjonsvisning automatisk når du er koblet til en annen skjerm. I Presentasjonsvisning, kan du arbeide med notatene dine mens du presenterer, mens publikum ser bare lysbildene.

Obs!: 

I dette emnet

Starte en lysbildefremvisning

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint.

 2. Trykk på F5 for å starte lysbildefremvisningen.

  Hvis du er koblet til en annen skjerm, starter Presentasjonsvisning automatisk. Hvis du arbeider på én enkelt skjerm, for å gå til Presentasjonsvisning ved lysbildefremvisningen, trykk SKIFT + F10, R.

 3. Navigere i lysbildene:

  • Hvis du vil gå til neste lysbilde, trykker du på MELLOMROM.

  • Hvis du vil gå tilbake til forrige lysbilde, trykker du på TILBAKE.

  • Skriv inn lysbildenummeret for å gå til et bestemt lysbilde, og trykk på ENTER.

  • Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Naviger i alternativene i menyen med PIL NED. Skjermleseren leser opp elementene etter hvert som du beveger deg.

 4. Hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen, trykker du på ESC.

Vise et svart skjermbilde

Hvis du vil ta en pause i presentasjonen og vise en tom, svart skjerm, trykker du på B. Hvis du vil gå tilbake til presentasjonen og vise lysbildene på nytt, trykker du på ESC.

Tips!: Hvis du i stedet vil vise en tom hvit skjerm, kan du trykke på H. Hvis du vil gå tilbake, trykk på H på nytt.

Se også

Bruk en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og merknader i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å holde en PowerPoint-presentasjon

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å holde presentasjonen for publikum ved hjelp av lysbildefremvisning eller presentasjonsvisning. Lysbildefremvisning viser presentasjonen på dataskjermen din på samme måten som publikum ser den. Presentasjonsvisning lar deg beholde presentasjonen med foredragsnotatene på dataskjermen din, mens publikum ser lysbildene uten notater projisert på en annen skjerm.

Obs!: 

I dette emnet

Starte en lysbildefremvisning

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint.

 2. Hvis du vil starte en lysbildefremvisning, trykker du på KOMMANDO+SKIFT+ENTER.

 3. Trykk på MELLOMROM for å gå til neste lysbilde. For å gå til forrige lysbilde, trykk på SLETT.

 4. Hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen, trykker du på ESC.

Holde presentasjonen ved hjelp av presentasjonsvisning

Ved hjelp av to skjermer kan du kjøre andre programmer og få tilgang til foredragsnotatene på skjermen mens publikum ser lysbildene på en annen skjerm.

Konfigurere presentasjonsvisning

Hvis du bruker presentasjonsvisning, må du kontrollere at datamaskinen kan støtte flere skjermer, og at den andre skjermen eller datamaskinen er koblet til din datamaskin.

Fremføre presentasjonen på to skjermer

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint.

 2. Hvis du ikke allerede deler skjermen, trykker du på KOMMANDO+F2 på datamaskinen du vil vise presentasjonen på.

 3. Trykk på TILVALG+ENTER for å starte presentasjonen i presentasjonsvisning på datamaskinen.

  Foredragsnotatene og lysbildene er tilgjengelige på din skjerm, mens den andre skjermen bare viser presentasjonen.

  Tips!: Hvis foredragsnotatene vises på feil skjerm, kan du bytte på skjermene. Trykk på CTRL+TILVALG+I for å åpne elementvelgeren, og skriv inn Bytte skjerm-knappen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen, og trykk så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å bytte. Fokuset forblir på knappen. Hvis du vil navigere bort fra knappen, trykker du på PIL HØYRE.

 4. For å gå til neste lysbilde trykker du på N. Gå til forrige lysbilde ved å trykke på P.

 5. For å gå til foredragsnotatene trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE gjentatte ganger til VoiceOver sier: «Notatruten, oppsettsområdet.» Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å merke, og VoiceOver leser notatene. Hvis du vil lukke foredragsnotatene, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED.

 6. Hvis du vil slutte å presentere, trykker du på ESC.

Vise et svart skjermbilde

Hvis du vil ta en pause i presentasjonen og vise en tom, svart skjerm under presentasjonen, trykker du på B. Hvis du vil gå tilbake til presentasjonen, trykker du på B på nytt.

Tips!: Hvis du i stedet vil vise en tom hvit skjerm, kan du trykke på H. Hvis du vil gå tilbake, trykk på H på nytt.

Se også

Bruk en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og merknader i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med VoiceOver, innebygde iOS-skjermleseren for å gå gjennom lysbildene i presentasjonen. Lær hvordan du starter, navigerer og avslutte lysbildefremvisningen, og hvordan du bruker et svart lysbilde til å skjule presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Starte en lysbildefremvisning

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint.

 2. Sveip til høyre med én finger til du hører VoiceOver: «Start lysbildefremvisning fra dette lysbildet, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å starte lysbildefremvisningen.

Fremdrift gjennom lysbildene

 1. Du går videre til neste lysbilde i lysbildefremvisningen ved å sveipe til venstre med tre fingre. Hvis du vil gå tilbake til forrige lysbilde, sveiper du til høyre med tre fingre.

 2. VoiceOver leser tittelen på lysbildet når du kommer til et lysbilde. Hvis du vil lese resten av lysbildeinnholdet, sveiper du til høyre med én finger. Fokuset flyttes til neste tekstboks, og VoiceOver leser innholdet.

  Tips!: Når du hører en bankelyd, har du kommet til slutten av lysbildet, og det er ikke noe mer innhold å lese.

 3. Hvis du vil avslutte en lysbildefremvisning, sveiper du bare til venstre med tre fingre. Lysbildefremvisningen lukkes når du kommer til slutten av lysbildefremvisningen.

  Du kan avslutte lysbildefremvisningen umiddelbart ved å sveipe nedover med tre fingre for å vise verktøylinjen. Dra én finger sakte til øverste venstre hjørne av skjermen til VoiceOver sier: «Avslutt lysbildefremvisning, knapp.» Dobbelttrykk for å velge knappen og avslutte lysbildefremvisningen.

Skjule presentasjonen

 1. Du henter opp verktøylinjen i lysbildefremvisningen ved å sveipe nedover med tre fingre.

 2. Dra én finger sakte til øverste høyre hjørne av skjermen til VoiceOver sier: Lysbildefremvisning svart, knapp.» Dobbelttrykk for å velge knappen og skjule presentasjonen.

 3. Fokuset forblir på knappen. VoiceOver sier: «Lysbildefremvisning normal, knapp.» Hvis du vil vise lysbildene på nytt, dobbelttrykker du deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Online med en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å holde en presentasjon for publikum. Lær hvordan du starter, navigerer og avslutte lysbildefremvisningen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

Starte en lysbildefremvisning

 1. Hvis du vil flytte til visning-fanen, trykk Alt + Windows-tast, arb. Du hører: "Merket, Vis faneelement."

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil starte en lysbildefremvisning fra det første lysbildet i presentasjonen, trykk b

  • Hvis du vil starte en lysbildefremvisning fra gjeldende lysbilde, trykker du C.

 3. Lysbildefremvisningen starter. Gå til neste lysbilde, velger du N. Hvis du vil gå til forrige lysbilde, trykker du P.

 4. Hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen, trykker du Esc.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×