Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruke Excel med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde skjermleseren i Windows, til å sortere og filtrere tabeller. Sortering av data hjelper deg med å organisere og finne dataene du vil bruke hurtig for raskere analyse. Filtrere data hjelper deg å fokusere på et bestemt sett med data, som er spesielt nyttig i store regneark.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Excel for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Hurtigtaster for sortering og filtrering

Denne tabellen viser hurtigtaster for sortering og filtrering.

Hvis du vil

Trykk

Slå av rullegardinlisten Autofilter-menyen i en kolonneoverskrift

CTRL+SHIFT+L

Åpne rullegardinmenyen i Autofilter fra en kolonneoverskrift

ALT + pil ned

Sorter fra minst til størst, eller fra A til Å

S piltast ALT + A, S + A eller Alt + Pil ned

Sorter fra størst til minst, eller Å til A

O piltast ALT + A, S + D eller Alt + Pil ned

Åpne Sorter-dialogboksen

ALT+A, S+S eller ALT+H, S, U

Bruke en sortering på nytt etter at du har endret dataene

CTRL+ALT+L (eller ALT+A, Y+3)

Filtrere etter farge

Alt + Pil ned piltast, jeg

Filtrere etter tall eller tekst

Alt + Pil ned piltast, F

Åpne Formater celler-dialogboksen

ALT + H, Nei, jeg

Bruk TRIMME-funksjonen

Alt + M, T, og Flytt til trimme med pil ned

Lær om sortering i Excel

Du kan sortere data etter tekst (fra A til Å eller Å til A), tall (minste til største eller fra største til minste) og datoer og klokkeslett (eldste til nyeste eller nyeste til eldste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere etter en egendefinert liste (for eksempel stor, middels og liten) eller etter format, inkludert cellefarge, skriftfarge eller ikonsett. De fleste sorteringsoperasjoner er kolonnesorteringer, men du kan også sortere etter rader.

Når du sorterer en tabell, lagrer Excel vilkårene du har brukt med arbeidsboken slik at du kan bruke den på nytt hver gang du åpner arbeidsboken. Dette er viktig for sorteringer eller sorteringer det tar lang tid å opprette. Imidlertid denne bare fungerer for data i en tabell, det gjelder ikke for et område av celler. Hvis du vil lagre sorteringsvilkår slik at du jevnlig kan bruke en sortering på nytt når du åpner en arbeidsbok, er det lurt å bruke en tabell.

Obs!: Når du sorterer dataene, kan du ikke gjenopprette den opprinnelige ordren. Hvis du ikke har lagret filen etter sortering, kan du bruke Angre (Ctrl + Z) for å gå tilbake.

Slik sorterer du tekst i en tabell eller et område

Slik sorterer du tekst i en tabell

 1. Gå til overskriftsrad i tabellen, bruker du piltastene. Når du er i overskriftsraden, i Skjermleser, du hører "topptekst vare-etter plasseringen celle.

 2. Trykk Pil høyre eller venstre for å flytte til kolonneoverskriften for dataene du vil sortere.

 3. Trykk Alt + Pil ned for å åpne filter-menyen, og trykk deretter Tab for å flytte til på menyen. Du hører i Skjermleser,: «Meny, Sorter A til Å, merket menyelementet.»

 4. Alternativene som vises, avhenger av hvilken type data i kolonnen. Du kan for eksempel sortere numeriske data fra minst til størst eller størst til minst. Du kan sortere alfanumeriske data fra A til Å, fra å til A eller etter farge.

  Bruk pil ned til å bla gjennom alternativene, og trykk Enter for å velge et alternativ. I Skjermleser, kan du høre "Sorted", etterfulgt av det valgte alternativet.

Slik sorterer du tekst i et område

 1. Bruk piltastene til å navigere til en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde eller en tabellkolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Trykk Alt + A. Data-fanen åpnes, og du hører: "båndet øverst, Gruppeboks, Data-kategorien." Du hører i Skjermleser,: "kategorier på båndet, merket, Data-fanen elementet." Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sortere i stigende alfanumerisk rekkefølge (Sorter A til Å), trykk S + A.

  • Hvis du vil sortere i synkende alfanumerisk rekkefølge (Sorter Å til A), trykker du på S+D.

Slik utfører du sortering som skiller mellom store og små bokstaver (en versalsensitiv sortering)

 1. Bruk piltastene til å navigere til en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde eller en tabellkolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Trykk Alt + H, S, U. Dialogboksen Sorter åpnes, og du hører i Skjermleser: "Sorter, OK-knappen." Du hører i JAWS,: "dialogboksen Sorter, OK-knappen."

 3. Trykk Alt + O for å åpne dialogboksen Sorteringsalternativer. Du hører i Skjermleser,: "sorteringsalternativer. Merket, store bokstaver avmerkingsboksen." Du hører i JAWS,: "dialogboksen for alternativer for sortering, store bokstaver avmerkingsboksen ikke sjekket."

 4. Trykk mellomrom for å merke avmerkingsboksen skiller mellom store bokstaver.

 5. Trykk Enter. Dialogboksen Sorteringsalternativer lukkes, og du hører i Skjermleser: "Sorter, alternativknappen." Du hører i JAWS,: "Dialogboksen Sorter."

 6. Trykk TAB for å lukke dialogboksen Sorter, og ta i bruk endringene, før du høre "OK-knappen", og trykk Enter.

 7. Sortere tekst som forklart i sortere tekst i et område.

Tips!: Hvis kolonnen du sorterer inneholder en blanding av tall og tekst, må du kanskje formatere dem alle som tekst. Ellers Excel sorterer tallene som tall først, og deretter sorterer teksten. Hvis du vil formatere dataene, trykker du Ctrl + mellomrom for å merke alle dataene i kolonnen, og trykk Alt + H, F, N. Trykk venstre piltast til du hører "Merket tall faneelement" Trykk TAB én gang, og trykk deretter pil ned til du hører : "Tekst". Trykk TAB én gang til å flytte til OK-knappen, og trykk Enter.

Tips!: 

 • Når du importerer eller kopierer data fra en annen plassering, kan de ha innledende mellomrom satt inn før dataene. Navnet «Julie Simonsen» kan for eksempel være angitt som «(mellomrom) (mellomrom)Julie Simonsen».

 • Hvis du bruker en skjermleser, oppdager du kanskje ikke disse mellomrommene, fordi JAWS ikke leser tomme mellomrom i celler.

 • For å hjelpe deg med å finne dem, plasseres Excel celler som har innledende mellomrom øverst på en sortert kolonne.

Sortere tall

 1. Bruk piltastene til å navigere til en kolonne med numeriske data i et celleområde eller en tabellkolonne som inneholder numeriske data.

 2. Trykk Alt + A. Data-fanen åpnes, og du hører i Skjermleser: "kategorier på båndet, merket, Data-fanen elementet." Du hører i JAWS,: "båndet øverst, Gruppeboks, Data-kategorien." Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sortere fra minst til størst, trykker du på S+A.

  • Hvis du vil sortere fra størst til minst, trykker du på S+D.

Kontroller at tallene er lagret som tall

 1. Bruk piltastene til å navigere til en kolonne med numeriske data i et celleområde eller en tabellkolonne som inneholder numeriske data, og trykk deretter Ctrl + mellomrom for å merke alle dataene i kolonnen.

 2. Trykk Alt + H, F + N. Dialogboksen Formater celler åpnes, og du hører i Skjermleser: "Formater celler." Du hører i JAWS,: "Dialogboksen Formater celler."

 3. Hvis du vil flytte til kategorien tall, bruker du pil venstre (eller trykk Ctrl + Tab). Du hører i Skjermleser,: "Tall faneelement." Du hører i JAWS,: «Tall tab».

 4. Trykk Tab-tasten. Kategori-listen åpnes, og du hører den valgte kategorien, for eksempel «Generelle» eller «Dato».

 5. Trykk opp eller ned piltast til du hører: "Number".

 6. Trykk Tab-tasten. Du hører "Desimaler," etterfulgt av hvor mange desimaler som brukes i Skjermleser. Hvis du vil endre denne verdien, skriver du inn det nye antallet desimaler. Hvis du vil fjerne desimaler, skriver du inn 0.

 7. Trykk TAB for å lukke dialogboksen Formater celler, og ta i bruk endringene, før du høre "OK-knappen", og trykk Enter.

Slik sorterer du datoer og klokkeslett

 1. Bruk piltastene til å navigere til en kolonne med datoer eller klokkeslett i et celleområde eller en tabellkolonne som inneholder datoer eller klokkeslett.

 2. Trykk Alt + A. Data-fanen åpnes, og du hører i Skjermleser,: "båndet faner, merket, Data-kategorien." Du hører i JAWS,: "båndet øverst, Gruppeboks, Data-kategorien." Gjør ett av følgende i:

  • For å sortere fra eldste til nyeste, trykk S+A.

  • Hvis du vil sortere fra nyest til eldst, trykk S + D.

  • Du kan bruke en sortering på nytt etter at du har endret dataene, ved å velge en celle i området eller tabellen og så trykke på CTRL+ALT+L.

Slik sorterer du etter mer enn én kolonne

Du kan sortere etter mer enn én kolonne eller rad når du har data som du vil gruppere etter samme verdi i én kolonne eller rad, og deretter kan du sortere en annen kolonne eller rad innenfor den gruppen med like verdier. Hvis du for eksempel har en Avdeling- og en Ansatt-kolonne, kan du først sortere etter Avdeling (for å gruppere alle ansatte i samme avdeling sammen) og deretter sortere etter navn (for å sette navnene i alfabetisk rekkefølge innenfor hver avdeling). Du kan sortere etter opptil 64 kolonner.

Obs!: Du får best resultat har celleområdet du sorterer kolonneoverskrifter. Hvis du vil sortere etter rader, kontroller at det er merket av for tabellen har overskrifter i dialogboksen Sorter. Trykk Alt + H, S, å åpne dialogboksen Sorter, og trykker du Tab-tasten til du hører: "Merket, Mine data har overskrifter" eller "Fjernet, Mine data har overskrifter." Hvis du trenger å fjerne merket, trykker du mellomrom, trykker du TAB til du hører "OK, knappen", og trykk Enter for å bruke endringen.

 1. Bruk piltastene til å navigere til et celleområde med to eller flere kolonner med data, eller til en tabell med to eller flere kolonner.

 2. Trykk Alt + A, S + S. Dialogboksen Sorter åpnes, og du hører i Skjermleser: "Sorter, OK-knappen." Du hører i JAWS,: "dialogboksen Sorter, OK-knappen."

 3. Trykk TAB til du finner den kolonne: sortere etter kombinasjonsboks. Du hører i Skjermleser, "Sorter etter < kolonnenavn >, redigerbar kombinasjonsboks." Bruk pil opp og pil ned for å merke den første kolonnen du vil sortere.

 4. Trykk TAB til du finner kombinasjonsboksen Sorter etter. I Skjermleser, kan du høre "Sorter på celleverdier, redigerbar kombinasjonsboks." Hvis du ikke hører "Celleverdier", trykker du opp og ned piltastene til å før du gjør.

 5. Hvis du vil velge hvordan du vil sortere celleverdiene, trykk TAB til du finner kombinasjonsboksen rekkefølge. I Skjermleser, kan du hører "Rekkefølge, < valgte alternativet > redigerbar kombinasjonsboks." Bruk pil opp og pil ned for å velge A til Å, fra å til A, minst til størst eller størst til minst.

 6. Trykk Enter for å legge til en annen kolonne å sortere etter, Bruk Tab for å flytte til knappen Legg til nivå, og deretter gjentar du trinn tre til fem..

  Obs!: Sorter etter kombinasjonsboksen kalles Deretter av for flere kolonner.

 7. Merk en celle i området eller tabellen for å bruke en kolonnesortering når du har endret dataene, og trykk deretter Ctrl + Alt + L.

  Obs!: Ctrl + Alt + L bruke ikke en radsortering.

Tips ved problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater når du sorterer data:

 • Kontroller om verdiene som returneres av en formel har blitt endret. Hvis dataene du har sortert inneholder én eller flere formler, kan det hende returverdiene for disse formlene endres når regnearket beregnes på nytt. I dette tilfellet må du sørge for at du bruker sorteringsfunksjonen på nytt for å få oppdaterte resultater.

 • Vis rader og kolonner før du sorterer. Skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner, og skjulte rader flyttes ikke når du sorterer rader. Før du sorterer data, er det lurt å vise de skjulte kolonnene og radene.

 • Kontrollere nasjonale innstillinger. Sorteringsrekkefølger varierer etter nasjonal innstilling. Kontroller at du har de riktige innstillingen i Regionale innstillinger eller Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel på datamaskinen.

 • Aktiver eller deaktiver overskriftsraden. Det er vanligvis best å ha en overskriftsrad når du sorterer en kolonne, for å gjøre det enklere å forstå betydningen av dataene. Som standard blir ikke verdien i overskriften inkludert i sorteringsoperasjonen. Noen ganger kan det hende at du må aktivere eller deaktivere overskriften, slik at verdien i overskriften inkluderes eller ekskluderes i sorteringsoperasjonen.

 • Hvis du vil utelate den første raden med data fra sorteringen fordi det er en kolonneoverskrift, trykker du Alt + H, S, U. Merk av for Mine data har overskrifter i dialogboksen Egendefinert sortering.

 • Hvis du vil inkludere den første raden med data i sorteringen fordi den ikke er en kolonneoverskrift, trykker du Alt + H, S, U. Fjern merket for Mine data har overskrifter i dialogboksen Egendefinert sortering.

Filtrere data i en tabell

Når du legger til data i en tabell, legger Excel automatisk rullegardinmenyen AutoFilter til hver kolonneoverskrift. Du kan åpne denne menyen til å filtrere raskt. Hvis du vil fjerne rullegardinmenyen AutoFilter fra en kolonneoverskrift, velger du overskriften, og trykk deretter Ctrl + Skift + L.

 1. Trykk Alt + Pil ned-pil i tabelloverskriften til kolonnen du vil filtrere. Rullegardinmenyen AutoFilter åpnes, og du hører i Skjermleser: «Meny.» Du hører i JAWS,: "Kontekstmeny."

 2. AutoFilter-menyen hvis kolonnen inneholder tall, bruker du pil ned til å flytte Tallfiltre, og trykk Enter. Hvis kolonnen har tekstoppføringer, Flytt Tekstfiltre, og trykk Enter. Undermenyen åpnes, og du hører "Er lik".

 3. Bruk piltastene for å flytte til Filtreringsalternativet du bil bruke, og trykk Enter. Dialogboksen Tilpasset AutoFilter åpnes, og du hører i Skjermleser: "Tilpasset AutoFilter." Du hører i JAWS,: "Dialogboksen tilpasset AutoFilter."

 4. Skriv inn eller velg filtreringsvilkårene.

  For å vise tall over en bestemt størrelse velger du Større enn eller lik, og deretter skriver du inn tallet du har i tankene i den neste kombinasjonsboksen.

  Du kan om ønskelig filtrere etter to betingelser ved å angi filtreringsbetingelser i begge settene med redigeringsbare kombinasjonsbokser, og deretter velger du Og for å kreve at begge betingelsene må sanne, eller du velger Eller for at enten den ene eller andre betingelsen skal være sann.

 5. Trykk TAB for å lukke dialogboksen, til du finner OK-knappen, og trykk Enter.

Filtrere data i et område

 1. Merk cellene du vil filtrere. Gå til cellen der du vil være cellen øverst til venstre i utvalget, holder du nede SKIFT og bruke høyre og pil ned for å utvide det merkede området med celler.

 2. Trykk Ctrl + Skift + L. Excel legger til en rullegardinmeny AutoFilter i den første cellen i hver kolonne i området.

 3. Merk cellen med rullegardinmenyen AutoFilter. Trykk Alt + Pil ned, pil. Rullegardinmenyen AutoFilter åpnes, og du hører i Skjermleser: «Meny.» Du hører i JAWS,: "Kontekstmeny."

 4. Bruk piltastene og Tab for å flytte til filtreringsalternativene du vil bruke. Bruke mellomrom til å tømme eller merker et for filter-verdien.

 5. Når du har angitt valgene, trykker du Enter for å bruke filteret.

Merk en celle i området for å fjerne filteret og fjerne rullegardinmenyer AutoFilter, og trykk Ctrl + Skift + L.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til en tittel på en tabell i Excel

Bruke en skjermleser til å opprette kolonneoverskrifter i en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel for Mac med tastaturet og en skjermleser, for eksempel Voiceover innebygde Mac OS skjermleseren, til å filtrere dataene i et område eller en tabell. Filtrere data hjelper deg å fokusere på et bestemt sett med data, som er spesielt nyttig i store regneark.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hurtigtaster, kan du gå til hurtigtaster i Excel for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Filtrere data i en tabell

Når du filtrerer data i en tabell, legges filtreringskontrollene automatisk til i tabelloverskriftene.

 1. Gå til første celle i dataområdet du vil filtrere.

 2. Trykk Fn + F8 for å aktivere muligheten til å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Bruk deretter piltastene til å velge alle dataene som kreves for området.

  Obs!: Du kan alternativt bruke disse hurtigtastene til å velge bestemte deler av regnearket:

  • Trykk kommando + A for å merke hele regnearket.

  • Trykk kommando + A + * (stjerne logg) til å velge bare de synlige cellene.

  • Trykk CTRL + MELLOMROM for å merke en hel kolonne.

  • Trykk SKIFT + MELLOMROM for å merke en hel rad.

 3. Trykk Fn + F6 for å begynne å navigere gjennom kategoriene på båndet.

 4. Bruk venstre og høyre piltastene til å veksle mellom kategoriene til du hører "I kategorien Hjem." Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast for å få tilgang til alternativer for Hjem-fanen.

 5. Trykk Tab for å bla gjennom alternativene til du hører "Formatere som en tabell", og trykk ENTER.

 6. Du hører området med celler som er inkludert i tabellen du oppretter. Deretter du hører: "tabellen har overskrifter, merket avmerkingsboksen." Trykk mellomrom for å merke avmerkingsboksen hvis du ønsker Excel for Mac å legge til plassholdere for overskriftene over dataene i tabellen. Du kan gi overskriftene senere.

 7. Trykk Tab-tasten én gang. Du hører: "OK, knappen". Trykk ENTER. Du hører: "Tabell opprettes."

 8. Hvis du vil bruke et filter, trykker Fn + F6 til du hører: "Regnearket".

 9. Bruk piltastene til å navigere til overskriften for kolonnedataene du vil filtrere.

 10. Trykk mellomrom. Du hører: "Filter, popup-meny."

 11. Bruk pil opp og pil ned for å bla gjennom de viktigste filteralternativene. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned pil for å velge et filter, og åpne hurtigmenyen for dette alternativet.

 12. Bruk pil opp og pil ned for å bla gjennom alternativer. Trykk mellomrom for å foreta et valg.

 13. Trykk Tab-tasten én gang. Skriv inn filterkriteriene i tekstboksen, eller velg den aktuelle avmerkingsboksen eller alternativknappen ved å trykke mellomrom.

 14. Trykk ENTER. Du skal høre: "Brukt Filter".

Filtrere data i et område

Det er også mulig å filtrere data i et område. Hvis du vil oppnå de beste resultatene, må hver kolonne ha en overskrift.

 1. Gå til første celle i dataområdet du vil filtrere, ved hjelp av piltastene til du hører dataene i cellen som er nødvendig.

 2. Trykk Fn + F8 for å aktivere muligheten til å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Bruk deretter piltastene til å velge alle dataene som kreves for området.

  Obs!: Du kan alternativt bruke disse hurtigtastene til å velge bestemte deler av regnearket:

  • Trykk kommando + A for å merke hele regnearket.

  • Trykk kommando + A + * (stjerne logg) til å velge bare de synlige cellene.

  • Trykk CTRL + MELLOMROM for å merke en hel kolonne.

  • Trykk SKIFT + MELLOMROM for å merke en hel rad.

 3. Trykk Fn + F6 for å åpne båndfanene.

 4. Trykk Pil venstre eller høyre til du hører, "Data-kategorien." Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast for å åpne Data-kategorien, alternativer.

 5. Trykk Tab for å flytte fremover gjennom alternativene til du hører: "Filter". Trykk mellomrom for å åpne dialogboksen Filter.

 6. Trykk Tab for å bla gjennom filtreringsalternativene. Trykk mellomrom for å foreta et valg og åpne dialogboksen Egendefinert Filter.

 7. Trykk Tab for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for filteret du valgte. Angi vilkårene som er nødvendige, eller bruk mellomrom til merker eller fjerner alternativene etter behov.

 8. Trykk TAB til du hører: "OK, knappen". Trykk ENTER. Du skal høre: "Brukt Filter".

Filtreringsalternativer for områder og tabeller

Excel for Mac kan du bruke et generelt filter-alternativet som lar deg tilpasse filteret for å dekke behovene dine.

Når du velger en hovedfiltertype, hører du alternativene Egendefinert filter som er tilgjengelige for det bestemte filteret. Du hører tallområder og alternativer for Tallfiltre, fargealternativer for Fargefiltre, og tekst for Tekstfiltre. (Alternativene for tall, farger eller tekst kommer fra dataene du filtrerer.)

Alternativer for tekstfiltre

 • Er lik/ikke lik: Filtrerer kolonnedata for å vise eller skjule den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Begynner med / slutter med: filtrerer data i kolonne til å vise data som begynner med eller slutter med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert Filter.

 • Inneholder/inneholder ikke: Filtrerer kolonnedata for å vise eller skjule den nøyaktige teksten du skriver inn i Egendefinert filter-dialogboksen.

Alternativer for tallfiltre

 • Er lik/ikke lik: Filtrerer kolonnedata for å vise eller skjule det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Større Than/Less enn: filtrerer data i kolonne til å vise alle tall med en verdi større eller mindre enn nummeret du skriver inn i dialogboksen Egendefinert Filter.

 • Mellom: Filtrerer kolonnedataene for å vise alle tall innenfor et bestemt numeriske område skrevet inn i to tekstbokser som gis i dialogboksen Egendefinert filter.

  Obs!: Hvis du vil bruke dette alternativet, Skriv inn startnummeret for området, trykk TAB én gang, og skriv deretter inn slutten for området.

 • Topp 10: filtrerer data i kolonne for å vise de 10 (høyeste eller laveste) numeriske verdier eller prosenter. Hvis du vil bruke dette filteret, trykker du mellomrom for å merke topp 10 filter. Når dialogboksen åpnes, du hører: "Fokusere på redigering 10". Dette alternativet hvis du filtrerer automatisk høyeste tallene.

  Obs!: Hvis du vil filtrere laveste tallene eller prosenter, trykker du TAB til du hører: "øverste redigerbar kombinasjonsboks." Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned for å åpne hurtigmenyen for. Trykk pil ned til du hører: "Nederst." Trykk deretter mellomrom. Filtrere prosentdeler i stedet for numeriske verdier, trykker du TAB til du hører: "Prosent, alternativknappen." Trykk deretter mellomrom.

 • Above/Below gjennomsnitt: filtrerer data i kolonne til å vise numeriske verdier som er over eller under gjennomsnittsverdien av alle tallene i kolonnen.

Alternativer for fargefiltre

 • Filtrer etter skriftfarge: filtrerer data i kolonne for å inkludere cellene som inneholder data som er skrevet i bestemte skriftfargene du har valgt. Når du åpner dialogboksen, kan du høre den numeriske verdien (RGB-verdi) for første skriftfargen vises i kolonnen. Bruk pil opp og pil ned for å veksle mellom de tilgjengelige fargene, trykke CTRL + MELLOMROM for å velge fargene du vil bruke.

 • Filtrer etter cellefarge: filtrerer data i kolonne for å ta med celler som er fylt med bestemte farger. Når du åpner dialogboksen, kan du høre RGB-verdien for den første cellefargen vises i kolonnen. Bruk pil opp og pil ned for å veksle mellom de tilgjengelige fargene, kan du trykke CTRL + MELLOMROM for å velge farger.

 • Automatisk: Velg dette alternativet for å vise cellene som inneholder data som er skrevet i Excel standard skriftfarge, svart.

 • Uten fyll: Velg dette alternativet for å vise celler uten en egendefinert bakgrunnsfarge – dette viser celler med hvite standardbakgrunnen.

Se også

Bruke en skjermleser for å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Hurtigtaster i Excel for Mac

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å sortere data i et område eller en tabell. Sortering av data hjelper deg med å organisere og finne dataene du vil bruke.

Obs!: 

 1. Plasser fokus på et sted i tabellkolonnen eller arkkolonne som inneholder dataene du vil sortere etter, i regnearket som inneholder en tabell eller et dataområde.

 2. Trykk nær toppen av skjermen med fire fingre for å flytte fokus på tittellinjen i arbeidsboken, sveip mot høyre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører navnet av kategorien gjeldende, for eksempel "Home-fanen."

 3. Trykk skjermen for å åpne kategorien-menyen, og sveip mot høyre eller venstre til du hører "Data, tab," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Hvis du vil sortere dataene alfabetisk eller numerisk, sveip høyre til du hører "Sorter stigende, knappen" eller "Sorter synkende, knappen" avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen. Tabell eller dataområde sorteres. Hvis den aktive kolonnen inneholder bare tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, dataene er sortert alfabetisk. Hvis den aktive kolonnen inneholder bare tall, dataene er sortert etter verdi. Data sortert fra minste til største Hvis du velger Sorter stigende og fra største til minste Hvis du velger Sorter synkende.

 5. For å lukke båndet og returnere fokus til regnearket, sveiper du mot venstre til du hører "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser for å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Bruke et eksternt tastatur med Excel for iPad

Bruke et eksternt tastatur med Excel for iPhone

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, for å sortere og filtrere tabeller. Sortering hjelper deg å organisere og analysere data. Filtrering av data er spesielt nyttig når regnearkene inneholder store mengder data.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Sortere data i Excel

Du kan sortere tekstdata og numeriske data i et Excel-regneark for å ordne dem i en bestemt rekkefølge, for eksempel tekster fra A til Å eller Å til A, tall fra minste til største eller fra største til minste, og datoer og klokkeslett fra tidligere til senere eller senere til tidligere.

Obs!: Når du sorterer dataene, kan du ikke gjenopprette den opprinnelige ordren.

 1. Trykk et sted i Excel-arket. TalkBack sier den merkede cellen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du er i kolonnen du vil sortere. Dobbelttrykk for å aktivere det merkede området.

 3. Hvis du vil utforske ved berøring, dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 4. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 5. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 6. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 7. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  • Velg Sorter stigende du vil sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra minste til største, eller hvis du vil sortere datoer og klokkeslett fra tidligere til senere. TalkBack gir beskjed om: "Sorter stigende, ikke er avmerket bryteren."

  • Velg Sorter synkende for å sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til minste eller til å sortere datoer og klokkeslett fra senere til tidligere. Talkback gir beskjed om: "Sorter synkende, ikke er avmerket bryteren."

  Når du finner alternativet du vil bruke, løft fingeren, og dobbelttrykk. Elementene er sortert i henhold til dette.

 8. Hvis du vil gå tilbake til regnearket, sveip høyre til du hører: "Sjekket flere alternativer-bryteren." Flere alternativer-knappen er merket, dobbelttrykk for å aktivere den.

Sortere et celleområde

Hvis det finnes tomme celler i arbeidsboken, kan du velge et område først, og deretter sortere området.

 1. Dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen i arbeidsboken, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knapp.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 2. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.»

 3. Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 4. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 5. Når TalkBack sier «Merk område», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 6. Dialogboksen Merk cellen eller celleområdet åpnes, og fokuset er i område-feltet. Skriv inn området du vil merke, for eksempel "A1:C15". Dra fingeren på skjermen til du hører TalkBack annonser "OK-knappen". Løft fingeren og dobbelttrykk. Området er nå merket.

 7. Dra én finger rundt den på øvre del av skjermen, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen». Løft fingeren og dobbelttrykk deretter for å aktivere knappen.

 8. Utforsk listen på nedre del av skjermen ved å dra én finger over elementene. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 9. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  • Velg Sorter stigende du vil sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra minste til største, eller hvis du vil sortere datoer og klokkeslett fra tidligere til senere. TalkBack gir beskjed om: "Sorter stigende, ikke er avmerket bryteren."

  • Velg Sorter synkende for å sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til minste eller til å sortere datoer og klokkeslett fra senere til tidligere. Talkback gir beskjed om: "Sorter synkende, ikke er avmerket bryteren."

  Når du finner alternativet du vil bruke, løft fingeren, og dobbelttrykk. Elementene er sortert i henhold til dette.

Formatere data

Noen ganger må du kanskje formatere dataene på nytt for å få riktige resultater når du sorterer.

 1. Naviger til cellen eller kolonnen du vil formatere. Dobbelttrykk for å aktivere det merkede området.

 2. Hvis du vil utforske ved berøring, dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 3. Trykk hvor som helst på skjermen for å aktivere-knappen. TalkBack gir beskjed om: "Fanen menyen Home valgt." Sveip opp med to fingre for å bla nedover i listen på den nedre delen av skjermen.

 4. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 5. Når TalkBack sier: «Tallformat-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker deretter skjermen.

 6. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  Du kan velge blant følgende formater: Generell, Tall, Valuta, Regnskap, Dato, Klokkeslett, Prosent, Brøk, Vitenskapelig, Tekst og Spesiell. Når du finner formatet du vil bruke, løfter du fingeren og dobbelttrykker for å bruke det.

Tips til å løse problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater når du sorterer data, gjør du følgende:

 • Kontroller om dataene du har sortert inneholder én eller flere formler. Da kan det hende returverdiene for disse formlene endres når regnearket beregnes på nytt. I dette tilfellet må du sørge for at du sorterer på nytt for å få oppdaterte resultater.

 • Skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner, og skjulte rader flyttes ikke når du sorterer rader. Før du sorterer data, er det lurt å vise de skjulte kolonnene og radene. Slik viser du skjulte rader og kolonner i Excel:

  1. Gå til en rad eller kolonne ved siden av en skjult kolonne eller rad. TalkBack gir beskjed om: "Adjacent til skjulte celler".

  2. Dra fingeren for å flytte opp til kolonnetoppteksten eller til venstre til radnummeret, og løft fingeren. Dobbelttrykk for å merke hele kolonnen eller raden.

  3. Dobbelttrykk igjen for å åpne menyen.

  4. Sveip mot høyre til du hører: «Vis-knapp». Dobbelttrykk for å vise. TalkBack sier gjeldende plassering i arbeidsboken, og kolonnen eller raden vil vises.

 • Kontroller den nasjonale innstillingen på telefonen. Sortering av resultater kan variere avhengig av den nasjonale innstillingen.

Filtrer data i en tabell

Ved å sette inn data i en tabell i Excel, kan du bruke filtre til raskt å finne verdier som oppfyller kriteriene dine.

 1. Dra fingeren på skjermen til du kommer i tabellen i Excel. TalkBack sier den merkede cellen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du er i toppteksten i tabellen du vil filtrere. Du kan også dra fingeren rundt på skjermen for å finne toppteksten.

 3. Dra én finger sakte rundt den på øvre del av skjermen, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 4. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 5. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 6. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 7. Se gjennom listen ved å dra én finger på den nedre delen av skjermen. Talkback gir listeelementene beskjed om mens du drar fingeren. Når du kommer Vis Filter knapper, løft fingeren, og dobbelttrykk.

 8. Hvis du vil gå tilbake til regnearket, dra fingeren på den øvre delen av skjermen til du hører TalkBack si tabelltoppteksten.

 9. Sveip høyre én gang for å nå filter-knappen. TalkBack gir beskjed om plasseringen, eksempel: "Kolonnen null, rad null topptekst, ingen filtre brukt". Sveip mot venstre til å gå til neste element. TalkBack gir beskjed om: "Brukt Filter". Løft fingeren og dobbelttrykk.

 10. Sorter og Filtrer-menyen åpnes. Sveip mot høyre til TalkBack gir beskjed om "Filter elementer for", og dobbelttrykk skjermen. Fokuset er i søkefeltet. Dobbelttrykk å aktivere søkefeltet og for å vise tastaturet på den nedre delen av skjermen.

 11. Dra fingeren på tvers av skjermtastaturet for å skrive inn vilkårene du vil filtrere med.

 12. Når du er ferdig, drar du fingeren på den øvre delen av skjermen til du hører TalkBack si de riktige vilkårene. Løft fingeren og dobbelttrykk for å merke.

 13. Dra fingeren på skjermen til TalkBack sier fra om Ferdig-knappen (i øvre høyre hjørne). Løft fingeren og dobbelttrykk.

 14. Filtrer elementer-menyen lukkes, og du går tilbake til tabellen med de merkede filterkriteriene tatt i bruk.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke et eksternt tastatur med Excel for Android

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel for Windows Phone 10 med et eksternt tastatur og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, skal plasseres og filtrere data i et område eller en tabell. Filtrere data hjelper deg å fokusere på et bestemt sett med data, som er spesielt nyttig i store regneark.

Obs!: 

I dette emnet

Filtrere data i et område

 1. Merk dataområdet du vil filtrere.

 2. Trykk Ctrl + Skift + L for å plassere en Filtrer og Sorter rullegardinmenyen pil i den første raden i hver kolonne du valgte. Når pilen i rullegardinmenyen vises hører du bokstaven og rad kolonnenummeret for den aktive cellen og "Ingen filtre brukt."

 3. Prosessen for å filtrere dataene dine varierer avhengig av dokumentets overskriftsstatus.

  • Hvis hver kolonne du valgte inneholder toppteksten, går du videre til det første trinnet i delen filtrere data i en tabell nedenfor for å filtrere dataene.

  • Hvis de merkede kolonnene ikke inneholder overskriftstekst, må du først plassere dataene i en tabell før du bruker Filtrer og sorter-menyen til å filtrere dataene i hver kolonne.

  Obs!: Hvis dataene du velger, ikke inneholder overskrifter, og du ikke legger dataene i en tabell, behandles den første cellen i hver kolonne som en overskrift, og filteret inkluderer ikke dataene i disse cellene.

Plassere dataene i en tabell

 1. Merk dataene du vil filtrere.

 2. Trykk Ctrl + L for å åpne dialogboksen Opprett tabell. Du hører "Opprett tabell- og celleområdet du valgte. Kontroller at det merkede celleområdet er riktig.

 3. Prosessen med å sette data i tabellen, avhenger av dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis dataene ikke har overskrifter, trykker du bare på ENTER etter at du har åpnet dialogboksen Opprett tabell for å plassere dataene.

  • Hvis dataene har overskrifter, trykk TAB til du hører "Fjernet tabellen har overskrifter avmerkingsboksen." Trykk mellomrom for å Merk, og trykk Enter for å plassere dataene.

  Obs!: Hvis en tabell ikke har overskrifter, oppretter Excel for Windows Phone 10 dem ved å sette inn plassholder for tekst i den første raden. Standard plassholdertekst er kolonne 1, kolonne 2, kolonne 3 og så videre. Endre navnet på toppteksten ved hjelp av piltastene til å flytte til den aktuelle cellen og skrive inn navnet på nye toppteksten.

Filtrere data i en tabell

 1. Velg overskriftcellen for kolonnen du vil filtrere. Du hører kolonnebokstaven, radnummeret, «avmerket, redigerbar», celleinnholdet, «Ingen filter er aktivert, menyelement».

 2. Trykk Alt + Pil ned for å vise rullegardinmenyen Filtrer og Sorter. Du kan også velge pilen helt til høyre i topptekst-cellen til tilgang til menyen. Du hører "egendefinert kontrollere" når menyen åpnes.

 3. P ress ned piltast på undermenyen til du hører filteret du vil bruke på dataene, trykk deretter Enter. Det åpnes en dialogboks for Egendefinert Filter med filteralternativer. Trykk Tab for å flytte mellom felt i dialogboksen Egendefinert Filter.

 4. Hvis du vil filtrere dataene, trykk Pil ned i menyen Filtrer og Sorter til du hører "Tekstfiltre" eller "Tallfiltre." Hvis dataene i den aktive kolonnen inneholder bare tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, er en Tekstfiltre-alternativet tilgjengelig på menyen. Hvis dataene i kolonnen inneholder bare tall, finnes det i stedet en Tallfiltre alternativ på menyen. Du kan også velge Filtrer etter farge eller sortere etter farge Hvis dataene du vil sortere eller filtrere inneholder en farget skrift eller hvis cellene funksjonen forskjellige farger. En undermeny åpnes når du har gjort det merkede området.

  Obs!: Hvis du vil sortere data i en kolonne alfabetisk i stigende rekkefølge, trykker du pil ned til du hører "Sorter A til Å", og trykk deretter Enter. Sortere data alfabetisk i synkende rekkefølge ved å trykke pil ned til du hører "Sorter Å til A", og trykk deretter Enter. Du har muligheten til å sortere alfabetisk hvis den aktive kolonnen inneholder bare tekst eller en kombinasjon av tekst og tall. Hvis du vil sortere tallkolonne data i stigende rekkefølge, trykker du pil ned til du hører "Minste til største", og trykk deretter Enter. Sortere numeriske data i synkende rekkefølge ved å trykke pil ned til du hører "Største til minste", og trykk deretter Enter. Du har muligheten til å sortere numerisk hvis den aktive kolonnen inneholder bare tall.

Filtreringsalternativer for tabeller

Alternativer for tekstfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik- filtre-kolonnen for å vise alt unntatt teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert Filter.

 • Begynner med – Filtrerer kolonnen for å vise data som begynner med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst slutt.

 • Slutter med – Filtrerer kolonnen for å vise data som slutter med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst begynnelse.

 • Inneholder – Filtrerer kolonnen for å vise data som inneholder den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Inneholder ikke – Filtrerer kolonnen for å vise data som ikke inneholder teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Egendefinert Filter- lar deg velge filteret du vil bruke på dataene fra en rullegardinmeny. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du først skrive inn teksten du vil filtrere. Deretter trykker du Tab til du hører "redigerbar kombinasjonsboks." Trykk Alt + Pil ned for å vise på rullegardinmenyen. Bruk pil ned til å velge ønsket filter, og trykk deretter Enter. Du hører "Filtrering er aktivert" når handlingen er fullført.

Alternativer for tallfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall unntatt det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Større enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med større verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mindre enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med mindre verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mellom – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall innenfor et bestemt numeriske område. Angi området i de to gitte dialogboksene Egendefinert filter

 • Topp 10- filtre-kolonnen for å vise tall med høyeste eller laveste numeriske verdier eller prosenter. Du hører navnet på den aktive cellen og "Fokusere på å redigere 10" når dialogboksen åpnes. Dialogboksen standarder øverste 10 tallene (kalt elementer), men du kan endre dette nummeret til en verdi. Hvis du vil filtrere prosentdeler i stedet for tall, trykker du Tab til du hører "Elementer", og trykk deretter Alt + Pil ned piltast. Trykk pil ned. Når du hører "Prosent", trykker du Enter. Hvis du vil filtrere nederste tallene eller prosenter, trykk tabulatortasten til du hører "øverste redigerbar kombinasjonsboks." Trykk Alt + Pil ned, pil. Trykk ned pil for å velge "Bottom", og trykk deretter Enter.

 • Over gjennomsnittet – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er over den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Under gjennomsnittet – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er under den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Filtrer etter skriftfarge- filtre aktive kolonnen for å vise skriftfargen du velger på undermenyen. Når menyen åpnes, hører du umiddelbart RGB-verdien for den første skriftfargen i kolonnen. Trykk Enter for å velge denne fargen, eller trykk Pil ned til du hører RGB-verdien for fargen du vil bruke.

 • Filtrer etter cellefarge- filtre aktive kolonnen for å vise cellefarge du velger på undermenyen. Når menyen åpnes, hører du umiddelbart RGB-verdien for den første cellefargen i kolonnen. Trykk Enter for å velge denne fargen, eller trykk Pil ned til du hører RGB-verdien for fargen du vil bruke.

 • Automatisk – Filtrerer den aktive kolonnen for å vise celler som inneholder Excels standard skriftfarge, svart.

 • Uten fyll – Filtrerer den aktive kolonnen til å vise celler uten farge. Disse cellene har Excels standard, hvite bakgrunn og svart skrift.

Sorter etter fargealternativer

 • Sorter etter cellefarge – Sorterer den aktive kolonnen etter cellefarge. Dette alternativet plasserer celler med fargen du velger fra undermenyen, først i kolonnen.

 • Sortere etter skriftfarge – Sorterer den aktive kolonnecellen etter skriftfarge. Dette alternativet plasserer celler som har skriftfargen du velger, først i kolonnen.

 • Automatisk – Plasserer celler med Excels standard skriftfarge, svart, først i kolonnen.

 • Egendefinert sortering – Bruk dette alternativet til å sortere data slik du ønsker. Du kan for eksempel sortere alfabetisk først, deretter etter numerisk verdi, deretter etter skriftfarge og deretter etter cellekolonne.

Se også

Bruke en skjermleser for å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Bruke hurtigtaster med et eksternt tastatur i Excel Mobile for Windows 10

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel Online med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, skal plasseres og filtrere data i en tabell. Filtrere data hjelper deg å fokusere på et bestemt sett med data, som er spesielt nyttig i store regneark.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster i Excel Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Plassere data i en tabell

 1. Merk dataene du vil filtrere.

 2. Trykk på CTRL+L for å åpne dialogboksen Opprett tabell. Du hører «Dialogboks opprett tabell fokus på OK-knapp».

 3. Hvis tabellen ikke har overskrifter, trykker du bare på ENTER etter at du har åpnet dialogboksen Opprett tabell.

 4. Hvis tabellen har overskrifter, trykker du TAB til du hører "Fjernet tabellen har overskrifter avmerkingsboksen." Trykk mellomrom for å kontrollere boksen, og trykk deretter Enter.

  Hvis tabellen inneholder ingen radoverskrifter, oppretter Excel Online dem ved å sette inn plassholder for tekst i den første raden. Standard plassholdertekst er kolonne 1, kolonne 2, kolonne 3 og så videre. Endre navnet på toppteksten ved å klikke den og skriver inn navnet du ønsker.

Filtrere data i en tabell

 1. Velg overskriftcellen for kolonnen du vil filtrere.

 2. Trykk Alt + Pil ned for å åpne rullegardinmenyen Filtrer og Sorter. Du kan også velge pilen til høyre for celleoverskriften for å få tilgang til menyen.

 3. Trykk pil ned til du hører "Tekstfiltre" eller "Tallfiltre", og trykk deretter Enter for å få tilgang til på undermenyen. Du hører "Tekstfiltre" Hvis kolonnen inneholder bare tekst eller en kombinasjon av tekst og tall. Du hører "Tallfiltre" Hvis kolonnen inneholder bare tall.

 4. Trykk pil ned på undermenyen til du hører navnet på filteret du vil bruke på dataene, og trykk deretter Enter. Det åpnes en dialogboks for Egendefinert Filter for hver filteralternativ. Du hører "Dialogboksen Egendefinert filter fokus redigering" når dialogboksen åpnes, og du hører "Filter brukt" når handlingen er fullført.

  Trykk på TAB for å flytte mellom felt i dialogboksen Egendefinert filter, inkludert alternativknappene Og/eller.

 5. Fjern et aktivt filter ved å velge overskriftscellen i kolonnen du vil tilbakestille. Hvis du merker du celle A1, for eksempel Trykk Alt + Pil ned for å vise på rullegardinmenyen, og trykk Pil ned til du hører "Fjern filter fra kolonne 1". Trykk Enter. Du hører "Ingen filter brukt" når handlingen er fullført. Hvis du har fått nytt navn toppteksten for celle A1, vil du høre navnet på toppteksten i stedet for "Kolonne 1".

Filtreringsalternativer for tabeller

Alternativer for tallfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall unntatt det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Større enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med større verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mindre enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med mindre verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mellom – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall innenfor et bestemt numeriske område. Angi området i de to gitte dialogboksene Egendefinert filter

 • Topp 10- filtre-kolonnen for å vise tall med høyeste eller laveste numeriske verdier eller prosenter. Du hører navnet på den aktive cellen og "Fokusere på å redigere 10" når dialogboksen åpnes. Dialogboksen standarder øverste 10 tallene (kalt elementer), men du kan endre dette nummeret til en verdi. Hvis du vil filtrere prosentdeler i stedet for tall, trykker du Tab-tasten til du hører "elementer ", og trykk deretter Alt + Pil ned piltast. Trykk pil ned til du hører "prosent ", og trykk deretter Enter. Hvis du vil filtrere nederste tallene eller prosenter, trykk TAB til du hører "øverste redigerbar kombinasjonsboks." Trykk Alt + Pil ned, pil. Trykk ned pil for å velge "Bottom", og trykk deretter Enter.

 • Over gjennomsnittet – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er over den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Under gjennomsnitt – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er lavere enn den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Egendefinert Filter- Bruk dette alternativet for å velge filteret du vil bruke på det numeriske data fra en rullegardinmeny. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du først skrive nummeret du vil filtrere i dialogboksen. Deretter trykker du Tab til du hører "redigerbar kombinasjonsboks." Trykk Alt + Pil ned for å vise på rullegardinmenyen. Bruk pil ned til å velge ønsket filter, og trykk deretter Enter. Du hører "Filtrering er aktivert" når handlingen er fullført.

Alternativer for tekstfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik – Filtrerer kolonnen for å vise alt unntatt teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Begynner med – Filtrerer kolonnen for å vise data som begynner med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst slutt.

 • Slutter med – Filtrerer kolonnen for å vise data som slutter med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst begynnelse.

 • Inneholder – Filtrerer kolonnen for å vise data som inneholder den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Inneholder ikke – Filtrerer kolonnen for å vise data som ikke inneholder teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Egendefinert Filter- lar deg velge filteret du vil bruke på dataene fra en rullegardinmeny. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du først skrive inn teksten du vil filtrere. Deretter trykker du Tab til du hører "redigerbar kombinasjonsboks." Trykk Alt + Pil ned for å vise på rullegardinmenyen. Bruk pil ned til å velge ønsket filter, og trykk deretter Enter. Du hører "Filtrering er aktivert" når handlingen er fullført.

Se også

Bruk en skjermleser for å finne og erstatte data i Excel

Hurtigtaster i Excel Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×