Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Excel 2016 med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows skjermleseren, til å sortere og filtrere tabeller. Sortering av data hjelper deg med å organisere og finne dataene du trenger, og gjør analyser raskere. Filtrering av data hjelper deg med å fokusere på bestemte datasett, noe som er særlig nyttig i store regneark.

Obs!: 

I dette emnet

Hurtigtaster for sortering og filtrering

Denne tabellen viser hurtigtaster for sortering og filtrering.

Hvis du vil

Trykk

Slå av rullegardinlisten Autofilter-menyen i en kolonneoverskrift

Ctrl+Shift+L

Åpne rullegardinmenyen i Autofilter fra en kolonneoverskrift

Alt + Pil ned

Sorter fra minst til størst, eller fra A til Å

ALT + A, S + A eller Alt + Pil ned pil, S

Sorter fra størst til minst, eller Å til A

ALT + A, S + D eller Alt + Pil ned pil, O

Åpne Sorter-dialogboksen

ALT+A, S+S eller ALT+H, S, U

Bruke en sortering på nytt etter at du har endret dataene

CTRL+ALT+L (eller ALT+A, Y+3)

Filtrere etter farge

Alt + Pil ned, jeg

Filtrere etter tall eller tekst

Alt + Pil ned, F

Åpne Formater celler-dialogboksen

ALT + H, Nei, jeg

Bruk TRIMME-funksjonen

Alt + M, T, og Flytt til trimme med pil ned

Lær om sortering i Excel

Du kan sortere data etter tekst (fra A til Å eller Å til A), tall (minste til største eller fra største til minste) og datoer og klokkeslett (eldste til nyeste eller nyeste til eldste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere etter en egendefinert liste (for eksempel stor, middels og liten) eller etter format, inkludert cellefarge, skriftfarge eller ikonsett. De fleste sorteringsoperasjoner er kolonnesorteringer, men du kan også sortere etter rader.

Når du sorterer en tabell, lagrer Excel vilkårene som du brukte med arbeidsboken slik at du kan bruke den om igjen hver gang du åpner arbeidsboken. Dette er spesielt viktig for sorteringer i flere kolonner, eller for sorteringer som det tar lang tid å opprette. Dette fungerer imidlertid bare for data i tabellen og gjelder ikke bare et avgrenset celleområde. Hvis du vil lagre sorteringskriterier, slik at du med jevne mellomrom kan bruke en sortering på nytt når du åpner en arbeidsbok, er det lurt å bruke en tabell.

Obs!: Når du sorterer dataene, kan du ikke gjenopprette den opprinnelige ordren. Hvis du ikke har lagret filen etter sortering, kan du bruke Angre (Ctrl + Z) for å gå tilbake.

Slik sorterer du tekst i en tabell eller et område

Sortere tekst i en tabell

 1. Gå til overskriftsraden i tabellen.

 2. Trykk Pil høyre eller venstre for å flytte til kolonneoverskriften for dataene du vil sortere.

 3. Trykk Alt + Pil ned for å åpne filter-menyen, og trykk deretter Tab for å flytte til på menyen.

 4. Alternativene som vises, avhenger av hvilken type data i kolonnen. Du kan for eksempel sortere numeriske data fra minst til størst eller størst til minst. Du kan sortere alfanumeriske data fra A til Å, fra å til A eller etter farge.

  Bruk pil ned til å bla gjennom alternativene, og trykk Enter for å velge et alternativ.

Sortere tekst i et område

 1. Merk en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Trykk Alt + A. Data-fanen åpnes, og du hører: "båndet øverst, Gruppeboks, Data-kategorien." (Du hører i Skjermleser,: "kategorier på båndet, merket, Data-fanen elementet."

  • Hvis du vil sortere i stigende alfanumerisk rekkefølge (Sorter A til Å), trykk S + A.

  • Hvis du vil sortere i synkende alfanumerisk rekkefølge (Sorter Å til A), trykker du på S+D.

Utføre sortering som skiller mellom store og små bokstaver

 1. Merk en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Trykk Alt + H, S, U. Dialogboksen Sorter åpnes, og du hører: "dialogboksen Sorter, OK-knappen." (Du hører i Skjermleser,: "Sorter, OK-knappen.")

 3. Trykk kategorien nøkkel til du hører "Alternativer-knappen,", og trykk mellomrom for å åpne dialogboksen Sorteringsalternativer. Du hører "Sorter dialogboksen Alternativer for bokstaver avmerkingsboksen ikke sjekket." (Du hører i Skjermleser,: "sorteringsalternativer. Merket, store bokstaver avmerkingsboks.")

 4. Trykk mellomrom for å merke avmerkingsboksen skiller mellom store bokstaver.

 5. Trykk TAB til du hører "OK-knappen", og trykk Enter. Dialogboksen Sorter åpnes, og du hører: "Dialogboksen Sorter." (Du hører i Skjermleser,: "Sorter, alternativknappen.")

 6. Trykk TAB til du hører "OK-knappen", og trykk Enter.

Tips!: 

 • Hvis kolonnen du sorterer inneholder en blanding av tall og tekst, må du kanskje formatere dem alle som tekst. Ellers Excel sorterer tallene som tall først, og deretter sorterer teksten. Hvis du vil formatere dataene, Velg alle dataene i kolonnen, og deretter trykker du Alt + H, F, N. Bruk venstre piltast for å gå til kategorien tall, Bruk Tab for å flytte til kategori-listen, og trykk Pil ned til du hører "Tekst". Trykk TAB én gang for å flytte til OK-knappen, og trykk Enter.

Tips!: 

 • Når du importerer eller kopierer data fra en annen plassering, kan de ha innledende mellomrom satt inn før dataene. Navnet «Julie Simonsen» kan for eksempel være angitt som «(mellomrom) (mellomrom)Julie Simonsen».

 • Hvis du bruker en skjermleser, oppdager du kanskje ikke disse mellomrommene, fordi JAWS ikke leser tomme mellomrom i celler.

 • For å hjelpe deg med å finne dem, plasserer Excel celler med innledende mellomrom i toppen av en sortert kolonne.

Sorter tall

Sortere tall

 1. Merk en kolonne med numeriske data i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder numeriske data.

 2. Trykk Alt + A. Data-fanen åpnes, og du hører: "båndet øverst, Gruppeboks, Data-kategorien." (Du hører i Skjermleser,: "kategorier på båndet, merket, Data-fanen elementet.")

  • Hvis du vil sortere fra minst til størst, trykker du på S+A.

  • Hvis du vil sortere fra størst til minst, trykker du på S+D.

Kontroller at tallene er lagret som tall

 1. Trykk Alt + H, F + N. Dialogboksen Formater celler åpnes, og du hører: "Dialogboksen Formater celler." (Du hører i Skjermleser,: "Formater celler.")

 2. Hvis du vil flytte til kategorien tall, bruker du pil venstre (eller trykk Ctrl + Tab). Du hører: «Tall tab». (Du hører i Skjermleser,: "Tall faneelement.")

 3. Trykk Tab-tasten. Kategori-listen åpnes, og du hører den valgte kategorien, for eksempel «Generelle» eller «Dato».

 4. Trykk opp eller nedpilen til du hører "Number".

 5. Trykk TAB for å lukke dialogboksen, før du høre "OK-knappen", og trykk Enter.

Slik sorterer du datoer og klokkeslett

 1. Merk en kolonne med datoer eller klokkeslett i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder datoer eller klokkeslett.

 2. Trykk Alt + A. Data-fanen åpnes, og du hører: "båndet øverst, Gruppeboks, Data-kategorien." (Du hører i Skjermleser,: "båndet faner, merket, Data-kategorien.")

  • For å sortere fra eldste til nyeste, trykk S+A.

  • Hvis du vil sortere fra nyest til eldst, trykk S + D.

  • Du kan bruke en sortering på nytt etter at du har endret dataene, ved å velge en celle i området eller tabellen og så trykke på CTRL+ALT+L.

Slik sorterer du etter mer enn én kolonne

Du kan sortere etter mer enn én kolonne eller rad når du har data som du vil gruppere etter samme verdi i én kolonne eller rad, og deretter kan du sortere en annen kolonne eller rad innenfor den gruppen med like verdier. Hvis du for eksempel har en Avdeling- og en Ansatt-kolonne, kan du først sortere etter Avdeling (for å gruppere alle ansatte i samme avdeling sammen) og deretter sortere etter navn (for å sette navnene i alfabetisk rekkefølge innenfor hver avdeling). Du kan sortere etter opptil 64 kolonner.

Obs!: Du får best resultat har celleområdet du sorterer kolonneoverskrifter. Hvis du vil sortere etter rader, kontroller at det er merket av for tabellen har overskrifter i dialogboksen Sorter.

 1. Velg et celleområde med to eller flere kolonner med data, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell med to eller flere kolonner.

 2. Trykk Alt + A, S + S. Dialogboksen Sorter åpnes, og du hører: "dialogboksen Sorter, OK-knappen." (Du hører i Skjermleser,: "Sorter, OK-knappen.")

 3. Trykk TAB til du finner den kolonne: sortere etter kombinasjonsboksen, og bruk piltastene til å velge den første kolonnen du vil sortere.

 4. Du velger ønsket sortering ved å tabulere til kombinasjonsboksen Sorter på og bruke PILTASTENE.

  • Hvis du vil sortere etter tekst, Velg tall eller dato og klokkeslett, Celleverdier.

  • Hvis du vil sortere etter format, velger du cellefarge, skriftfarge eller ikon for betinget formatering.

 5. Velg hvordan du vil sortere:

  • Hvis du vil sortere etter verdiene, trykk TAB til du finner kombinasjonsboksen rekkefølge, og bruk piltastene til å velge hvordan du vil sortere.

  • Hvis du vil sortere tekst og tallverdier, velger du minst til størst eller størst til minst.

  • Hvis du vil sortere basert på en egendefinert liste, velger du Egendefinert liste.

  • Hvis du vil sortere etter cellefarge, skriftfarge eller celleikon, Bruk piltastene til å foreta dine valg, og trykk deretter TAB til du Søk etter neste rekkefølge kombinasjonsboksen, og bruk piltastene til å velge øverst eller nederst.

 6. Trykk Enter for å legge til en annen kolonne å sortere etter, Bruk Tab for å flytte til knappen Legg til nivå, og deretter gjentar du trinn tre til fem..

 7. Merk en celle i området eller tabellen for å bruke en kolonnesortering når du har endret dataene, og trykk deretter Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L ikke bruke en radsortering.)

Tips ved problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater når du sorterer data:

 • Kontroller om verdiene som returneres av en formel har blitt endret. Hvis dataene du har sortert inneholder én eller flere formler, kan det hende returverdiene for disse formlene endres når regnearket beregnes på nytt. I dette tilfellet må du sørge for at du bruker sorteringsfunksjonen på nytt for å få oppdaterte resultater.

 • Vis rader og kolonner før du sorterer. Skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner, og skjulte rader flyttes ikke når du sorterer rader. Før du sorterer data, er det lurt å vise de skjulte kolonnene og radene.

 • Kontrollere nasjonale innstillinger. Sorteringsrekkefølger varierer etter nasjonal innstilling. Kontroller at du har de riktige innstillingen i Regionale innstillinger eller Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel på datamaskinen.

 • Aktiver eller deaktiver overskriftsraden. Det er vanligvis best å ha en overskriftsrad når du sorterer en kolonne, for å gjøre det enklere å forstå betydningen av dataene. Som standard blir ikke verdien i overskriften inkludert i sorteringsoperasjonen. Noen ganger kan det hende at du må aktivere eller deaktivere overskriften, slik at verdien i overskriften inkluderes eller ekskluderes i sorteringsoperasjonen.

 • Hvis du vil utelate den første raden med data fra sorteringen fordi det er en kolonneoverskrift, trykker du Alt + H, S, U. Merk av for Mine data har overskrifter i dialogboksen Egendefinert sortering.

 • Hvis du vil inkludere den første raden med data i sorteringen fordi den ikke er en kolonneoverskrift, trykker du Alt + H, S, U. Fjern merket for Mine data har overskrifter i dialogboksen Egendefinert sortering.

Filtrer data i en tabell

Når du legger til data i en tabell, legger Excel automatisk rullegardinmenyen AutoFilter til hver kolonneoverskrift. Du kan åpne denne menyen til å filtrere raskt. Hvis du vil fjerne rullegardinmenyen AutoFilter fra en kolonneoverskrift, velger du overskriften, og trykk deretter Ctrl + Skift + L.

 1. Trykk Alt + Pil ned-pil i tabelloverskriften til kolonnen du vil filtrere. Rullegardinmenyen AutoFilter åpnes. I Skjermleser du hører: «Meny.»)

 2. AutoFilter-menyen hvis kolonnen inneholder tall, bruker du pil ned til å flytte Tallfiltre, og trykk Enter. Hvis kolonnen har tekstoppføringer, Flytt Tekstfiltre, og trykk Enter. Undermenyen åpnes, og du hører "Er lik".

 3. Bruk piltastene for å flytte til Filtreringsalternativet du bil bruke, og trykk Enter. Dialogboksen Tilpasset AutoFilter åpnes, og du hører: "Dialogboksen tilpasset AutoFilter." (Du hører i Skjermleser,: "Tilpasset AutoFilter.")

 4. Skriv inn eller velg filtreringsvilkårene.

  For å vise tall over en bestemt størrelse velger du Større enn eller lik, og deretter skriver du inn tallet du har i tankene i den neste kombinasjonsboksen.

  Du kan om ønskelig filtrere etter to betingelser ved å angi filtreringsbetingelser i begge settene med redigeringsbare kombinasjonsbokser, og deretter velger du Og for å kreve at begge betingelsene må sanne, eller du velger Eller for at enten den ene eller andre betingelsen skal være sann.

 5. Trykk TAB for å lukke dialogboksen, til du finner OK-knappen, og trykk Enter.

Filtrere data i et område

 1. Merk cellene du vil filtrere.

 2. Trykk på CTRL+SKIFT+L. Excel legger til en Autofilter-rullegardinmeny i den første cellen i området.

 3. Merk cellen med rullegardinmenyen AutoFilter. Trykk Alt + Pil ned, pil. Rullegardinmenyen AutoFilter åpnes, og du hører: "Kontekstmeny." (Du hører i Skjermleser,: «Meny.»)

 4. Bruk PILTASTENE og TAB til å gå til filtreringsalternativene du vil bruke.

 5. Når du har foretatt valgene, tabulerer du til OK-knappen og trykker ENTER.

For å fjerne filteret merker du en celle i området og deretter trykker du CTRL+SKIFT+L.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til en tittel på en tabell i Excel

Bruke en skjermleser til å opprette kolonneoverskrifter i en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, for å sortere og filtrere tabeller. Sortering hjelper deg å organisere og analysere data. Filtrering av data er spesielt nyttig når regnearkene inneholder store mengder data.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Sortere data i Excel

Du kan sortere tekstdata og numeriske data i et Excel-regneark for å ordne dem i en bestemt rekkefølge, for eksempel tekster fra A til Å eller Å til A, tall fra minste til største eller fra største til minste, og datoer og klokkeslett fra tidligere til senere eller senere til tidligere.

Obs!: Når du sorterer dataene, kan du ikke gjenopprette den opprinnelige ordren.

 1. Trykk et sted i Excel-arket. TalkBack sier den merkede cellen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du er i kolonnen du vil sortere. Dobbelttrykk for å aktivere det merkede området.

 3. Hvis du vil utforske ved berøring, dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 4. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 5. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 6. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 7. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  • Velg Sorter stigende du vil sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra minste til største, eller hvis du vil sortere datoer og klokkeslett fra tidligere til senere. TalkBack gir beskjed om: "Sorter stigende, ikke er avmerket bryteren."

  • Velg Sorter synkende for å sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til minste eller til å sortere datoer og klokkeslett fra senere til tidligere. Talkback gir beskjed om: "Sorter synkende, ikke er avmerket bryteren."

  Når du finner alternativet du vil bruke, løfter du fingeren og dobbelttrykker. Elementene sorteres slik du har valgt.

 8. Hvis du vil gå tilbake til regnearket, sveip høyre til du hører: "Sjekket flere alternativer-bryteren." Flere alternativer-knappen er merket, dobbelttrykk for å aktivere den.

Sortere et celleområde

Hvis det finnes tomme celler i arbeidsboken, kan du velge et område først, og deretter sortere området.

 1. Dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen i arbeidsboken, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knapp.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 2. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.»

 3. Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 4. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 5. Når TalkBack sier «Merk område», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 6. Dialogboksen Merk celle eller område åpnes, og fokuset er i områdefeltet. Skriv området du vil merke, for eksempel «A1:C15». Dra fingeren på skjermen til du hører TalkBack si «OK-knapp». Løft fingeren og dobbelttrykk. Området er nå merket.

 7. Dra én finger rundt den på øvre del av skjermen, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen». Løft fingeren og dobbelttrykk deretter for å aktivere knappen.

 8. Utforsk listen på nedre del av skjermen ved å dra én finger over elementene. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 9. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  • Velg Sorter stigende du vil sortere alfanumeriske data fra A til å eller fra minste til største, eller hvis du vil sortere datoer og klokkeslett fra tidligere til senere. TalkBack gir beskjed om: "Sorter stigende, ikke er avmerket bryteren."

  • Velg Sorter synkende for å sortere alfanumeriske data fra å til A eller fra største til minste eller til å sortere datoer og klokkeslett fra senere til tidligere. Talkback gir beskjed om: "Sorter synkende, ikke er avmerket bryteren."

  Når du finner alternativet du vil bruke, løfter du fingeren og dobbelttrykker. Elementene sorteres slik du har valgt.

Formatere data

Noen ganger må du kanskje formatere dataene på nytt for å få riktige resultater når du sorterer.

 1. Naviger til cellen eller kolonnen du vil formatere. Dobbelttrykk for å aktivere det merkede området.

 2. Hvis du vil utforske ved berøring, dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 3. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre for å rulle nedover listen på nedre del av skjermen.

 4. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 5. Når TalkBack sier: «Tallformat-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker deretter skjermen.

 6. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  Du kan velge blant følgende formater: Generell, Tall, Valuta, Regnskap, Dato, Klokkeslett, Prosent, Brøk, Vitenskapelig, Tekst og Spesiell. Når du finner formatet du vil bruke, løfter du fingeren og dobbelttrykker for å bruke det.

Tips til å løse problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater når du sorterer data, gjør du følgende:

 • Kontroller om dataene du har sortert inneholder én eller flere formler. Da kan det hende returverdiene for disse formlene endres når regnearket beregnes på nytt. I dette tilfellet må du sørge for at du sorterer på nytt for å få oppdaterte resultater.

 • Skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner, og skjulte rader flyttes ikke når du sorterer rader. Før du sorterer data, er det lurt å vise de skjulte kolonnene og radene. Slik viser du skjulte rader og kolonner i Excel:

  1. Gå til en rad eller kolonne ved siden av en skjult kolonne eller rad. TalkBack gir beskjed om: "Adjacent til skjulte celler".

  2. Dra fingeren for å flytte opp til kolonnetoppteksten eller til venstre til radnummeret, og løft fingeren. Dobbelttrykk for å merke hele kolonnen eller raden.

  3. Dobbelttrykk igjen for å åpne menyen.

  4. Sveip mot høyre til du hører: «Vis-knapp». Dobbelttrykk for å vise. TalkBack sier gjeldende plassering i arbeidsboken, og kolonnen eller raden vil vises.

 • Kontroller den nasjonale innstillingen på telefonen. Sortering av resultater kan variere avhengig av den nasjonale innstillingen.

Filtrer data i en tabell

Ved å sette inn data i en tabell i Excel, kan du bruke filtre til raskt å finne verdier som oppfyller kriteriene dine.

 1. Dra fingeren på skjermen til du kommer i tabellen i Excel. TalkBack sier den merkede cellen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du er i toppteksten i tabellen du vil filtrere. Du kan også dra fingeren rundt på skjermen for å finne toppteksten.

 3. Dra én finger sakte rundt den på øvre del av skjermen, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 4. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 5. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 6. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 7. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren. Når du kommer til Vis filterknapper, løfter du fingeren og dobbelttrykker.

 8. Hvis du vil gå tilbake til regnearket, dra fingeren på den øvre delen av skjermen til du hører TalkBack si tabelltoppteksten.

 9. Sveip høyre én gang for å nå filter-knappen. TalkBack gir beskjed om plasseringen, eksempel: "Kolonnen null, rad null topptekst, ingen filtre brukt". Sveip mot venstre til å gå til neste element. TalkBack gir beskjed om: "Brukt Filter". Løft fingeren og dobbelttrykk.

 10. Sorter og Filtrer-menyen åpnes. Sveip mot høyre til TalkBack gir beskjed om "Filter elementer for", og dobbelttrykk skjermen. Fokuset er i søkefeltet. Dobbelttrykk å aktivere søkefeltet og for å vise tastaturet på den nedre delen av skjermen.

 11. Dra fingeren på tvers av skjermtastaturet for å skrive inn vilkårene du vil filtrere med.

 12. Når du er ferdig, drar du fingeren på den øvre delen av skjermen til du hører TalkBack si de riktige vilkårene. Løft fingeren og dobbelttrykk for å merke.

 13. Dra fingeren på skjermen til TalkBack sier fra om Ferdig-knappen (i øvre høyre hjørne). Løft fingeren og dobbelttrykk.

 14. Filtrer elementer-menyen lukkes, og du går tilbake til tabellen med de merkede filterkriteriene tatt i bruk.

Se også

Bruke TalkBack for å sette inn og redigere en tabell i Excel for Android

Bruke et eksternt tastatur med Excel for Android

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×