Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjermleser til å skrive ut lysbilder, støtteark og notatsider for presentasjonen. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Skjermleser vil tastaturet automatisk gå til standardoppsettet. Hvis du vil endre dette i innstillingene for Skjermleser, kan du trykke på Windows-tasten + Ctrl + N. Trykk på TAB til du hører: «Velg tastaturoppsett, standard.» Hvis du vil endre oppsettet til Eldre, trykker du på Pil Ned en gang. Du hører: «Eldre, valgt». De nye kommandoene i Skjermleser vil ikke være tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykk for eldre kommandoer er i konflikt med de nyeste funksjonene for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Skriv ut en presentasjon

Enten du vil skrive ut lysbilder, støtteark eller notatsider for presentasjonen, har du kommet til riktig sted. Bruk følgende fremgangsmåte for å sette opp en utskriftsjobb i tråd med dine behov:

 1. Trykk Ctrl + P. PowerPoint Plasser fokus på knappen Skriv ut for å gå til Skriv ut rammen, og du hører "Skriv ut-knappen."

 2. Hvis du vil angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut, kan du trykke Tab for å flytte til eksemplarer rotasjon-boksen, eller trykk Alt + E, N. Du hører "Kopier, Verdisettingsknapp redigeringsboks." (I Skjermleser, vil du høre "Kopier, redigering.") Skriv inn hvor mange eksemplarer du vil skrive ut i Kopier Verdisettingsknapp kontrollen.

 3. Hvis du vil velge en skriver, kan du trykke Tab for å flytte til skriver-kontroll, eller trykk Alt + P, jeg. Du hører navnet på den valgte skriveren. Bruk tastene Pil opp og pil ned for å gå gjennom listen over skrivere. (I Skjermleser, vil du høre "Hvilken skriver," nummeret på den valgte skriveren og totalt antall skrivere som er tilgjengelig.)

 4. Hvis du ikke hører navnet på skriveren du vil bruke, trykker du PIL NED for å gå gjennom alle de opplistede skriveralternativene. Etter at listen over skriveralternativer er ferdig, kommer du til Legg til skriver-koblingen og Skriv ut til fil-alternativet.

  • Trykk ENTER for å åpne Finne skrivere-dialogboksen og bruk TAB-tasten for å navigere.

  • Trykk MELLOMROM-tasten for å velge Skriv ut til fil. Når du velger Skriv ut-knappen, åpnes en Filutforsker-dialog der du angir et filnavn.

 5. Trykk TAB-tasten for å flytte til Innstillinger-gruppen. Velg innstillingene du vil bruke. Den følgende listen har koblinger til mer detaljert informasjon om hvert alternativ senere i dette emnet:

  PowerPoint skriver som standard ut alle lysbildene i presentasjon som helsides lysbilder (ett lysbilde per side) og bruker standardinnstillingene for skriveren. Hvis du vil skrive ut med gjeldende innstillinger, trykker du ALT+P, P.

Utskriftsinnstillinger

I Innstillinger-gruppen kan du angi innstillinger for flere utskriftsalternativer:

Merk lysbildene som skal skrives ut

Hvis du vil skrive ut gjeldende lysbilde eller et bestemt sett med lysbilder, trykker du Alt + P, A for å velge alternativet Skriv ut alle lysbilder. Du hører: "Skriv ut alle lysbilder." Å velge et annet alternativ, bruker du opp og pil ned for å velge blant følgende alternativer:

 • Skrive ut merket område. Du hører "Skriv ut merket område." Dette alternativet vises bare hvis du allerede har valgt et sett med lysbilder.

 • Skrive ut gjeldende lysbilde. Du hører "Skriv ut gjeldende lysbilde." Dette alternativet, skrives bare gjeldende lysbilde.

 • Egendefinert område. PowerPoint plassere fokus i tekstboksen lysbilder. Du hører "Egendefinert område". Skriv inn en rekke lysbilder skal skrives ut, for eksempel, 10-12 eller 1,2,5.

Tips!: Hvis du har skjulte lysbilder, vil alternativet Skriv ut skjulte lysbilder være aktivt slik at du kan skrive ut skjulte lysbilder Hvis du vil. Du hører "Skriv ut skjulte lysbilder."

Når du er ferdig med å gjøre valg, trykker du ENTER for å lukke kombinasjonsboksen.

Skriv ut flere lysbilder på en side

Hvis du vil skrive ut flere lysbilder per side, trykker du Alt + P, H. Du hører "Helsidelysbilder."

I Helsides lysbilder-boksen trykker du ENTER for å åpne galleriet. Den øverste raden er Utskriftsoppsett-delen, etterfulgt av Støtteark-delen. Bruk PIL VENSTRE- og PIL HØYRE-tastene for å velge blant følgende alternativer for utskriftsoppsett:

 • Helsides lysbilder. Velg dette alternativet for å skrive ut hvert lysbilde på en egen side.

 • Notatsider. Velg dette alternativet for å skrive ut lysbildenotater, for en taler eller som støtteark for et publikum. Du hører: "Notatsider." Dette alternativet hvis du vil skrive ut ett lysbilde per side med Foredragsnotatene skrives ut under den.

  De andre alternativene under Utskriftsoppsett og alle alternativene under Støtteark skriver bare ut lysbilder eller lysbildeinnhold, ikke foredragsnotater.

 • Disposisjon. Velg dette alternativet for å skrive ut i et disposisjonsformat, som bare skriver ut teksten i lysbildene og ingen bilder.

Trykk PIL NED for å gå til Støtteark-delen, og trykk deretter TAB for å velge et oppsett. Trykk PIL NED-tasten på nytt for å gå til flere alternativer for utskriftsoppsett. Når du er ferdig med å gjøre valg, trykker du ENTER.

Angi én side eller dobbeltsidig utskrift

Hvis du vil skrive ut énsidige eller tosidige, trykker du Alt + P, D. Du hører "Skriv ut én side." Velg ønsket alternativ i listen Skriv ut énsidige. (Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skriveren støtter tosidig utskrift. Hvis du velger dobbeltsidig utskrift, kan du hører "Skriv ut på begge sider.")

Angi sortering og stifting

Du får bare alternativet kollasjonerte Hvis skriveren støtter det. Hvis du vil angi sortering, trykker du Alt + P, C. Trykk ned og opp piltastene for å velge fra Kollatert (du hører "Kollatert.") eller Ukollatert (du hører "Ukollatert"), og trykk deretter angi. Du får bare dette alternativet hvis skriveren støtter samordning.

Du får bare alternativet for stifting Hvis skriveren støtter det. Hvis du vil angi stifting, trykker du Tab for å flytte til kombinasjonsboksen stifting og trykker du ned og opp piltastene for å velge blant alternativer for Ingen stifter, En stift eller To stifter.

Endre sideretning

 1. For å endre retning trykker du ALT+P, R for å åpne Skriveregenskaper-dialogboksen.

 2. Trykk TAB til du kommer til Oppsett-fanen eller kategorien Paper\Quality, og om nødvendig, kan du bruke høyre eller venstre piltast til å flytte til Oppsett-fanen.

 3. Trykk TAB én gang for å nå retning-boksen, og velg Stående eller Liggende.

 4. Trykk TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen, og trykk deretter ENTER.

Skriv ut lysbilder i svart-hvitt eller gråtoner

PowerPoint skriver ut og vises i farger som standard, men lysbilder og støtteark skrives ofte ut i svart-hvitt eller gråtoner. Du kan skrive ut hele presentasjonen – lysbildene, disposisjon, notatsider og støtteark for deltakere – i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

Hvis du vil skrive ut i gråtoner eller svart-hvitt, trykker du Alt + P, O for å åpne farge kombinasjonsboksen åpnes. Trykk ned og opp piltastene til å velge det riktige alternativet, som beskrevet nedenfor:

 • Farge. Hvis du velger alternativet farge, men ikke har en fargeskriver, ser utskriften ganske lik ut som, men er ikke av samme kvalitet som en utskrift i gråtone.

 • Gråtone. Hvis du ikke har en fargeskriver eller ikke har bruk for en fargeutskrift, vil valg av gråtone skrive ut all objektene på siden i gråtoner. I gråtone ser objekter som diagrammer og tabeller tydeligere og renere ut, enn om du velger fargealternativet på en svart-hvitt-skriver.

 • Rent svart-hvitt. Dette alternativet skriver ut lysbilder i svart og hvitt. Det er ingen gråtoner. Som følger vil noen objekter i utformingstemaet for lysbildet, for eksempel relieff og slipp-skygger, ikke skrives ut. Tekst skrives ut i svart selv om du velger grått som originalfargen på teksten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke PowerPoint for macOS med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å skrive ut lysbilder, støtteark og notatsidene i presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint for Mac for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Tilgjengeligheten til utskriftsalternativene som beskrives i dette emnet, avhenger av funksjonene til skriveren din. Les brukerveiledningen for skriveren hvis du trenger mer informasjon.

I dette emnet

Skrive ut presentasjonen

Om du skriver ut lysbilder, støtteark eller notater for presentasjonen, kan du enten skrive ut raskt med standardinnstillingene eller bruke de mange metodene for flott PowerPoint for macOS tilbyr å optimalisere utskrift og utskriftene.

 1. Trykk på KOMMANDO+P i presentasjonen din. Du hører: «Utskriftsperiode, i dialog, vindu, <navn på presentasjon>, <valg skriver>.» Fokuset er på den valgte skriveren.

 2. Trykk på MELLOMROM for å velge en skriver. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører skriveren du vil velge, og trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB for å angi antallet kopier du ønsker å skrive ut. Angi antallet kopier du ønsker å skrive ut.

 4. PowerPoint skriver som standard ut alle lysbildene i presentasjon som helsides lysbilder (ett lysbilde per side) og bruker standardinnstillingene for skriveren. Hvis du vil skrive ut med gjeldende innstillinger, trykker du på TAB til du hører: «Skriv ut-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Optimalisere utskrift

Skriv ut-dialogboksen viser bare de grunnleggende utskriftsalternativene (som standard). Du får enkelt tilgang til de skjulte utskriftsdetaljene og kan optimalisere utskriften.

Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Vis detaljer-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM. Flere utskriftsalternativer er nå tilgjengelig.

Velge ett enkelt lysbilde for utskrift

Spar papir og skriv bare ut de lysbildene du trenger.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Skriv ut alle lysbilder.»

 2. Trykk på SKIFT+PIL NED til du hører: «Tilpassede fremvisninger, radioknapp.» Trykk deretter på TAB. Du hører: «Redigere tekst, tom.»

 3. Angi antallet lysbilder du ønsker å skrive ut.

  Tips!: Trykk på SKIFT+PIL NED for å skrive ut gjeldende lysbilde, til du hører: «Skriv ut valgte lysbilder.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Velge et utvalg av lysbilder for utskrift

 1. Trykk på SKIFT+PIL NED til du hører: «Skriv ut lysbildeområdet.»

 2. Trykk på TAB og skriv deretter inn nummeret til det første lysbildet i området.

 3. Trykk på TAB på nytt og skriv deretter inn nummeret til det siste lysbildet i området.

Skriv ut flere lysbilder på en side

Du kan skrive ut flere lysbilder på én side, enten som fullstendige lysbilder eller som støtteark.

Skrive ut flere hele lysbilder på en side

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «PowerPoint, PDE, popup-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Oppsett». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Sider per ark.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter på MELLOMROM.

Skrive ut støtteark

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Oppsett som skal skrives ut.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører støttearkalternativet du ønsker å velge, for eksempel: «Støtteark, fire lysbilder per side.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Angi dobbeltsidig utskrift

Du kan skrive ut på begge sidene av arket, selv om du har valgt å skrive ut flere lysbilder på en side.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av skriveren din, og er slått på i skriverinnstillingene. Les brukerveiledningen til skriveren for flere detaljer, eller kontakt IT-avdelingen for hjelp.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Tosidig, avmerkingsboks uten merke.» Trykk deretter på MELLOMROM. Innbinding med lang kant er på som standard.

 2. Du endrer innbindingstypen for tosidig utskrift ved å trykke på TAB til du hører: «PowerPoint, PDE, popup-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED til du hører: «Oppsett». Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Av, tosidig.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter på MELLOMROM.

Angi sortering

Hvis du trenger å skrive ut flere kopier av lysbildene, kan du velge om du ønsker å skrive ut alle lysbildene i en kopi før du skriver ut de andre.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av skriveren din, og er slått på i skriverinnstillingene. Les brukerveiledningen til skriveren for flere detaljer, eller kontakt IT-avdelingen for hjelp.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «PowerPoint, PDE, popup-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Papirhåndtering». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Av, sorter sider.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Endre sideretning

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «<Gjeldende retning>, retning.»

 2. Du endrer papirretningen ved å trykke på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge det andre alternativet. Trykk deretter på MELLOMROM.

Skriv ut lysbilder i svart-hvitt eller gråtoner

Du kan skrive ut hele presentasjonen – lysbildene, notatsider og støtteark for deltakere – i gråtoner eller svart-hvitt.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Farge, fargeformat.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører enten: «Gråskala» eller «Svart/hvitt.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Skrive ut lysbilder med foredragsnotater

Lysbildene skrives ut uten foredragsnotater som standard. Du kan raskt endre denne innstillingen og gi deltakerne notatene fra lysbildene også.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Lysbilder, oppsett.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Notater». Trykk deretter på MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint med VoiceOver, den innebygde skjermleseren for iOS, til raskt å skrive ut lysbildene fra iPhone til en skriver i nærheten. Du kan også endre standardinnstillinger for skriveren i PowerPoint til å eksempelvis velge lysbildene som skal skrives ut.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Tilgjengeligheten til utskriftsalternativene som beskrives i dette emnet, avhenger av funksjonene til skriveren din. Les brukerveiledningen for skriveren hvis du trenger mer informasjon.

I dette emnet

Skrive ut presentasjonen

Skriv ut lysbildene direkte fra iPhone til en skriver som støtter AirPrint. Hvis du vil lese mer om AirPrint og de støttede skriverne, kan du se Bruke AirPrint til å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch.

 1. Sørg for at iPhone og skriveren er tilkoblet det samme trådløse nettverket.

 2. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen til du hører: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fil-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «AirPrint.» Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Skriveralternativer, Avbryt-knapp.»

 5. Sveip til du hører: «Skriver.» «Velg skriver-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Listen over tilgjengelige AirPrint-skrivere åpnes.

 6. Sveip til høyre til du hører den skriveren du ønsker å velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Hvis du vil skrive ut ved bruk av standardinnstillingene, sveiper du til høyre eller venstre i Skriveralternativer-menyen til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Merk lysbildene som skal skrives ut

 1. Sveip til høyre i Skriveralternativer-menyen til du hører: «Område, Alle sider-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Sider <nummeret til det første lysbildet i det nåværende sideområdet> – <nummeret til det siste lysbildet>». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre. Du hører: «Fra side < nummeret på det første lysbildet i det gjeldende sideområdet >, elementvalg, justerbar.»

 4. Du velger det første lysbildet som skal skrives ut ved å sveipe opp eller ned med én finger, til du hører det lysbildenummeret du ønsker.

 5. Hvis du vil velge det siste lysbildet som skal skrives ut, sveiper du til høyre. Du hører: «Til side < nummeret på det siste lysbildet i det gjeldende sideområdet >, elementvalg, justerbar.» Sveip opp eller ned med én finger, til du hører det lysbildenummeret du ønsker.

 6. Sveip til venstre i Skriveralternativer-menyen til du hører: «Skriveralternativer, Tilbake-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Skriveralternativer, område, sider <det nye sideområdet>, knapp.»

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruk en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke PowerPoint for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, du kan skrive ut lysbilder fra telefonen.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

Skrive ut presentasjonen

Skrive ut lysbildene direkte fra Android-telefonen til en kompatibel skriver. Kontroller at telefonen og skriveren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Obs!: 

 • Disse instruksjonene gjelder bare for skrivere som støttes av Android og Google Cloud Print. Hvis du vil kontrollere om skriveren støttes, kan du gå til skyen – klar skrivere.

 • USB, Bluetooth og Windows nettverksutskrift støttes ikke av Android. Google anbefaler konfigurasjon Cloud Print på en PC som er koblet til slike en skriver. Hvis du vil skrive ut til slike en skriver direkte, må du bruke en tredjeparts-app.

 1. I redigering-visning, sveip mot høyre eller venstre inntil du høre "ikke er avmerket, tilbake bryteren", og dobbelttrykk deretter skjermen. Det flyttes fokuset til miniatyrvisningen.

 2. I miniatyrvisningen, sveip mot venstre til du hører "Fil, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Fil-menyen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Skriv ut-knappen", og dobbelttrykk skjermen. Dialogboksen utskrift åpnes.

 4. Sveip mot høyre til du hører "rullegardinlisten," fulgt av valgte skriveren eller «Lagre som PDF.» Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne listen over utskriftsalternativer. Bla gjennom listen, og sveip mot høyre. Når du vil bruke på skriveren, trykk skjermen for å velge.

 5. Hvis du ønsker flere alternativer, for eksempel å velge antall eksemplarer samt utskriftsretning, fortsett å sveip mot høyre til du hører hvert alternativ. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne en liste med alternativer, sveip til høyre for å bla gjennom dem, og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge en.

 6. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører "Skriv ut-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å starte utskriften.

  Når du hører "PowerPoint-vinduet", er skrevet ut presentasjonen og fokus tilbake til presentasjonen i miniatyrbildevisningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint for Windows Phone 10 med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for raskt å skrive ut lysbilder fra telefonen.

Obs!: 

Skrive ut presentasjonen

Skriv ut lysbildene direkte fra Windows-telefonen til en trådløs skriver. Hvis du vil kontrollere at skriveren din støttes, kan du se listen i denne artikkelen: Støttede skrivere for Windows 10 Mobile. Sørg også for at telefonen og skriveren er tilkoblet det samme trådløse nettverket.

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen du ønsker å skrive ut, til du hører: «Fil-knapp.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen. Skjermleser sier: «Backstage-siderute, Gå tilbake-knapp.»

 3. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Hvis dette er første gang du skriver ut en PowerPoint-presentasjon fra telefonen, åpnes en dialogboks der du blir spurt om tillatelse til å koble til en nettbasert tjeneste som klargjør filen for utskrift. Fokuset er på Tillat-knappen og skjermleser sier: «Til Fortsett-vinduet, Tillat-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å fortsette å skrive ut.

 5. Dialogboksen skriver åpnes, og Skjermleser gir beskjed om: "Dialogboksen utskriftsvinduet." Sveip mot høyre til å gå til skriveren merket område-feltet. Skjermleser gir beskjed om: "Printer, kombinasjonsboks." Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne listen over utskriftsalternativer. Bla gjennom listen, og sveip mot høyre. Når du vil bruke på skriveren, trykk skjermen for å velge.

 6. Hvis du ønsker flere alternativer, for eksempel å velge antall eksemplarer samt utskriftsretning, fortsett å sveip mot høyre til du hører hvert alternativ. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne en liste med alternativer, sveip til høyre for å bla gjennom dem, og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge en.

  Tips!: Hvis du ønsker å velge papirstørrelse, sveip til høyre til du hører: «Flere innstillinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre på nytt til du kommer til Papirstørrelse, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne en liste med alternativer. Sveip mot høyre for å bla gjennom dem. Velg et alternativ ved å dobbelttrykke på skjermen.

 7. Trykk på TAB flere ganger når du er ferdig, til skjermleser sier: «Skriv ut-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og starte utskriften. Skjermleser sier: «Dialogboksen Skriv ut, og utskriftsjobben blir sendt til skriveren.

  Når du hører: «PowerPoint-vinduet», er presentasjonen skrevet ut. Du kommer tilbake til presentasjonen i Lesevisning.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Online med tastaturet og en skjermleser til å skrive ut lysbildene for presentasjonen. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Skjermleser vil tastaturet automatisk gå til standardoppsettet. Hvis du vil endre dette i innstillingene for Skjermleser, kan du trykke på Windows-tasten + Ctrl + N. Trykk på TAB til du hører: «Velg tastaturoppsett, standard.» Hvis du vil endre oppsettet til Eldre, trykker du på Pil Ned en gang. Du hører: «Eldre, valgt». De nye kommandoene i Skjermleser vil ikke være tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykk for eldre kommandoer er i konflikt med de nyeste funksjonene for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Skrive ut en presentasjon fra redigeringsvisning eller forhåndsvisning

 1. I presentasjonen, trykker du Alt + Windows-tasten, F, P. Skriv ut-menyen åpnes.

 2. Trykk TAB til du hører utskriftsalternativet du vil bruke, og trykk deretter Enter. Du hører: "Dialogboksen, Microsoft PowerPoint Online." Fokus er på en kobling til en utskrivbar PDF-fil.

 3. Trykk Enter. Dialogboksen PDF-fil - Skriv ut åpnes.

 4. Hvis du vil flytte gjennom valgene, trykker du Tab-tasten. Utvide alternativet menyer, trykk Alt + Pil ned, pil, og foreta et valg, trykker du Enter.

 5. Hvis du vil skrive ut, trykker du Tab-tasten til du hører "Skriv ut-knappen", og trykk deretter Enter.

Skrive ut en presentasjon fra lesevisning:

 1. Presentasjonen, trykk Ctrl + F6 til du hører "Rediger i presentasjonen."

 2. Trykk TAB til du hører "Skriv ut til PDF", og trykk deretter Enter. Du hører: "Dialogboksen, Microsoft PowerPoint Online." Fokus er på en kobling til en utskrivbar PDF-fil.

 3. Trykk Enter. Dialogboksen PDF-fil - Skriv ut åpnes.

 4. Hvis du vil flytte gjennom valgene, trykker du Tab-tasten. Utvide alternativet menyer, trykk Alt + Pil ned, pil, og foreta et valg, trykker du Enter.

 5. Hvis du vil skrive ut, trykker du Tab-tasten til du hører "Skriv ut-knappen", og trykk deretter Enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×