Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å legge til lyd- og filer i krydre presentasjonene. Du kan spille inn en lydfil direkte fra PowerPoint.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til en video fra nettverket

Du kan legge til nettvideoer fra videodelingsfellesskap som YouTube, eller fra innebyggingskode for video.

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en video.

 2. Trykk på ALT+N, V. Da hører du: «Video fra nettet.»

 3. Trykk på ENTER. Dialogboksen Sett inn video åpnes.

 4. Gjør noe av følgende:

  Legge til en video fra et delingsfellesskap

  1. Trykk på TAB til du hører: «Søk i <community name>.»

  2. Skriv inn søkeordene, og trykk på ENTER. Videovelgeren åpnes, og fokus er på den første videoen.

  3. Trykk på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører videoen du ønsker å legge til, og trykk deretter på ENTER.

  Legge til en video fra en innebyggingskode

  1. Trykk på TAB til du hører: «Lim inn innebyggingskode her.»

  2. Lim inn innebyggingskoden og trykk på ENTER.

Legge til en video fra enheten

Du kan legge til en video i presentasjonen din fra PC-en.

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en video.

 2. Trykk på ALT+N, V. Da hører du: «Video fra nettet.»

 3. Trykk på PIL NED. Du hører: «Video fra PC-en.»

 4. Trykk på ENTER. Sett inn video-dialogboksen i Windows åpnes, med fokus på Dokumenter-mappen. Du hører: «Filnavn, redigerbart, rediger.»

 5. Naviger til videofilen du ønsker å legge til eller skriv inn navnet på filbanen, og trykk deretter på ENTER.

 6. Hvis det er nødvendig, kan du navigere til alternativene for videoformatering ved å trykke på ALT+J og deretter P. Da hører du: «Format-fane.» Trykk på TAB for å navigere gjennom alternativene i undermenyen.

  Tips!: Denne menyen er bare tilgjengelig når du har merket videoen. Hvis du ikke har merket videoen og trykker ALT, J og deretter P, hører du bare «ALT, J, P» og ingen meny vises. For å flytte markøren tilbake til lysbildet, trykker du ESC.

 7. Hvis det er nødvendig, kan du navigere til alternativene for videoavspilling ved å trykke på ALT, J og deretter N. Da hører du: «Avspilling-fane.»

Legge til en lydfil fra enheten

Du kan legge til lydfiler i en presentasjon fra enheten din.

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en lydfil.

 2. Du åpner Sett inn-menyen ved å trykke på ALT, N, O. Da hører du: «Lyd fra PC-en.»

 3. Trykk på ENTER. Du hører: «Filnavn, redigerbart, rediger.» Sett inn lyd-dialogboksen i Windows åpnes.

 4. Naviger til lydfilen du ønsker å legge til eller skriv inn navnet på filbanen. Trykk på MELLOMROM for å velge filen.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

 6. Hvis det er nødvendig, kan du navigere til alternativene for filformatering i Sett inn-fanen ved å trykke på ALT, J, P. Da hører du: «Format-fane.» Trykk på TAB for å navigere gjennom alternativene i undermenyen.

  Tips!: Denne menyen er bare tilgjengelig når du har merket lydfilen. Hvis du ikke har merket filen og trykker på ALT, J og deretter P, hører du bare: «ALT, J, P» og ingen meny vises. For å flytte markøren tilbake til lysbildet, trykker du på ESC.

 7. Hvis det er nødvendig, kan du navigere til alternativene for lydavspilling i Sett inn-fanen ved å trykke på ALT, J, N. Da hører du: «Avspilling-fane.»

Ta opp en lydfil i PowerPoint

Du kan raskt ta opp en lydfil direkte i PowerPoint.

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en lydfil.

 2. Trykk på ALT+N, O, R. Da hører du: «Ta opp lyd-vindu, navn, redigering.»

 3. Skriv inn et navn for lydopptaket.

 4. Trykk på TAB til du hører «Knapp», og trykk deretter på ENTER. Du hører: «OK-knapp.»

 5. Ta opp lydfilen, og trykk på ENTER når du er ferdig. Lydfilen settes inn i lysbildet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan bruke PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, til å legge inn lyd og video i presentasjonene dine.

Obs!: 

I dette emnet

Slik legger du til en video fra enheten eller nettverket

Legg til en videofil i presentasjonen for å krydre den.

 1. I Normal-visningen i lysbildet der du vil legge til en videofil, trykker du F6 til du hører den valgte fanen på båndet.

 2. På båndet trykker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører: «Sett inn-fanen.» Trykk CTRL+Alternativer+Mellomrom. Du hører: «Sett inn, valgt.»

 3. I Sett inn-fanen trykker du TAB til du hører: «Video-menyknappen» Trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

 4. Trykk PIL OPP eller PIL NED-tasten i videomenyen til du hører «Film fra fil», og trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM på video-menyen. Du hører navnet på gjeldende valgt fil.

 5. Trykk på TAB for å søke etter en videofil, til du hører videoen du vil sette inn i lysbildet.

 6. Trykk TAB til du hører «Sett inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

Slik legger du til en lydfil

Legg til en lydfil fra en plassering for filen eller raskt registrere en direkte i PowerPoint 2016 for Mac.

 1. I Normal-visningen i lysbildet der du vil legge til en videofil, trykker du F6 til du hører den valgte fanen på båndet.

 2. På båndet trykker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører: «Sett inn-fanen.»

 3. I Sett inn-fanen trykker du TAB til du hører: «Lyd-menyknappen». Trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

 4. På lydmenyen trykker du PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter CTRL+Alternativ+SPACEBAR.

 5. Gjør ett av følgende:

  • For å søke etter en lydfil i en mappe, trykker du TAB til du hører «Lyd fra fil», og trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører navnet på gjeldende valgt fil.

   Trykk TAB til du hører navnet på lydfilen du vil sette inn i lysbildet. Trykk deretter TAB til du hører «Sett inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

  • Hvis du vil spille en lydfil umiddelbart, gå til lyd-menyen og trykk PIL NED til du hører «Spill inn lyd», og trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører: «<Standardnavn for opptaket>, Navn.»

   Skriv inn navnet på innspillingen. Trykk deretter TAB til du hører «Spill inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører: «Trykk spill inn-knappen.» Innspillingen starter.

   Spill inn lydfilen. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører «Slutt knappen», og trykk så CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører: «Trykk stopp-knappen.» Trykk TAB til du hører «Sett inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke PowerPoint Online med VoiceOver innebygde iOS-Skjermleser til å legge til videofiler å krydre presentasjonene.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legge til en video fra enheten

Legge til en videofil i presentasjonen for å krydre den. Du kan bruke en video du har spilt inn med enhetens kamera, eller du kan laste ned en video fra nettet. Som standard lagres videoer i bilder.

Når du bruker videoer, bilder, utklipp eller andre filer fra Internett, er det viktig å godta opphavsrett. Den filtrere bilder etter lisenstype i Bing kan hjelpe deg med å velge hvilke filer du bruker.

 1. Gå til innholdsområdet for lysbildet der du vil sette inn en video.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører navnet på den valgte kategorien.

 3. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Video, Sett inn-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Video-repositoriet i enheten åpnes.

  Hvis du hører "PowerPoint vil ha tilgang til videoene", sveip mot høyre til du hører "OK, knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "Videoer," etterfulgt av hvor mange videoene i mappen. Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne mappen.

 6. Sveip til høyre til du finner videoen du vil bruke. VoiceOver leser varighet og datoen for hver video.

 7. Hvis du vil velge videoen, trykk skjermen. Sveip mot høyre til du hører: "Velg, knappen".

 8. Hvis du vil sette inn video, trykk skjermen. Fokus tilbake til presentasjonen med video som er valgt.

Legge til en video fra kamera

 1. Gå til innholdsområdet for lysbildet der du vil sette inn en video.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører navnet på den valgte kategorien.

 3. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører "Sett inn bilde fra kameraet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kamera åpnes.

  Hvis du hører "PowerPoint vil ha tilgang til kameraet", sveip mot høyre til du hører "OK, knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører: "kameraet og bilder." Endre modusen til video, sveip med én finger. Du hører: «Video».

  Hvis du hører "PowerPoint vil for eksempel til Access feltet mikrofon," sveip mot høyre til du hører "OK-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Hvis du vil starte innspillingen videoen, sveip høyre til du hører: "Spill inn video,-knappen." Velg kameraet i riktig retning, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 7. Hvis du vil stoppe et opptak, trykk skjermen. Hvis du har flyttet fokuset bort fra spill inn video-knappen, sveip mot høyre til du hører "Stopp video, Opptaksknappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 8. Sette inn video, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Bruk, videoknappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Fokus tilbake til presentasjonen med video som er valgt.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke PowerPoint Online med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, legge til videofiler å krydre presentasjoner.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

 • Når du bruker bilder, utklipp eller andre filer fra Internett, er det viktig å respektere opphavsretten. Filtrer bilder etter lisenstype kan hjelpe deg med å velge hvilke filer du vil bruke.

Legge til en video fra Internett

 1. For å åpne dialogboksen Sett inn Video, trykker du Alt + Windows-tasten, N, V, O. Du hører: "dialogboks. Sette inn video, søk på YouTube." Fokuset er i tekstfeltet Søk på YouTube.

 2. Skriv inn søkeord, og trykk deretter Enter. Listen over søkeresultater vises med fokus på det første elementet i resultatlisten.

 3. Bruk piltastene til å navigere gjennom søkeresultatene. Når du finner videoen du vil bruke, trykker du Enter for å sette det inn i presentasjonen.

 4. Hvis du vil spille av videoen i presentasjonen, trykker du Alt + Windows-tasten, W, C. Lysbildefremvisningen starter fra gjeldende lysbilde med videoen. Trykk TAB til du hører "Avspillingsknapp", og trykk deretter Enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×