Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Bruk OneNote med tastaturet og en skjermleser til å legge til forskjellige typer innhold i notatene dine, for eksempel Excel arbeidsbøker og andre filer, tabeller, bilder og opptak. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Sette inn en fil

Når du setter inn en fil (som et Microsoft Word-dokument) på en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i dine notater. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på F for å åpne Filvedlegg-alternativet.

 3. Dialogboksen Velg en fil eller et sett med filer til å sette inn åpnes:

  • Fokuset er i filnavn-feltet. Du kan skrive inn filnavnet, eller Bruk TAB eller Skift + Tab til å navigere inndelingene i dialogboksen. Bruk piltastene til å flytte i en inndeling. Hvis du vil åpne en mappe, trykker du Enter.

  • Når du kommer til filen du vil legge til, trykker du på ENTER.

 4. Dialogboksen Sett inn fil åpnes. Bruk pil opp og pil ned for å flytte i dialogboksen. Alternativene i dialogboksen kan variere avhengig av hvilken type fil du skal legge ved. Du hører alternativene som du flytter.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn en tabell

Tabeller kan gjøre det enklere å finne og lese informasjon. Det er raskt og enkelt å legge til en grunnleggende tabell i OneNote.

 1. Plasser markøren hvor som helst på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på T for å åpne Tabeller-alternativet.

 3. Bruk piltastene til å velge ønsket størrelse på tabellen. Du hører den valgte tabellstørrelsen som du flytter. Når du hører størrelsen du ønsker, trykker du Enter.

  Tabellen er satt inn og fokuset er i den første cellen i tabellen. Du hører: "innhold Blokker redigering."

Sette inn koder

Koder er en måte å kategorisere og prioritere notater på i OneNote. Du kan merke alt fra en enkelt tekstlinje til et helt avsnitt med koder.

 1. Plasser markøren ved begynnelsen av tekstlinjen du vil legge til kode for.

 2. Trykk på ALT+H for å åpne Hjem-fanen. Trykk på M for å åpne Koder-alternativet.

 3. Bruk ned og opp piltastene til å navigere alternativene. Du hører alternativene som du flytter.

 4. Trykk ENTER for å velge.

Tips!: Du kan søke etter kodede notater etter nøkkelord og kategori. Hvis du vil søke, trykker du Alt + H, og deretter G. Ruten Sammendrag for koder som åpnes, og fokuset er i gruppen koder ved-feltet. Trykk pil ned til å åpne listen over alternativer, og trykk Pil ned flere ganger for å navigere alternativene. Trykk Enter for å velge. Trykk Tab-tasten for å gå til listen over koder, til du hører Skjermleser leser den merkede teksten. Trykk Esc for å gå tilbake til kodede notatteksten i notatblokken.

Sette inn lister

Sette inn en punktliste eller nummerert liste for å organisere teksten og gjøre det enklere å lese.

Sette inn en punktliste

Bruk punktformatering til å opprette en liste der elementene ikke må være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen.

 2. Skriv inn * (stjerne) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listen over tekstelementer. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

Sette inn en nummerert liste

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en sortert liste automatisk.

 3. Skriv inn listen over tekstelementer. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren der du vil legge til bildet.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på B for å åpne Bilder-alternativet. Dialogboksen Sett inn bilde åpnes.

 3. I dialogboksen Sett inn bilde, bruker du piltastene og Tab-tasten til å navigere til bildet du vil sette inn. Hvis du vil åpne en mappe, trykker du Enter.

 4. Trykk på ENTER for å sette inn bildet.

Bygge inn en Excel-arbeidsbok

Dette alternativet oppretter en kopi av arbeidsboken og legger til et statisk bilde av arbeidsboken i notatene. Over bildet er det et ikon som kobler til den fullt fungerende versjonen av arbeidsboken i Excel.

 1. Plasser markøren der du vil bygge inn Excel-arbeidsboken.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på X for å åpne Regneark-alternativet. Alternativet Eksisterende Excel-regneark velges. Trykk på ENTER.

  Tips!: Du kan også opprette et nytt regneark. Hvis du vil opprette og bygge inn et nytt, trykker du på PIL NED og deretter på ENTER.

 3. Dialogboksen Velg dokumentet du vil sette inn åpnes. Fokuset er i filnavn-feltet. Hvis du vil flytte mellom dialogboksen inndelingene, bruker du TAB eller Skift + Tab. Hvis du vil flytte i en inndeling, bruker du piltastene. Trykk Enter for å åpne mapper. Når du er på en fil, trykker du Enter for å merke den.

 4. Dialogboksen Sett inn fil åpnes. Trykk PIL for ned én gang for å flytte til alternativet Sett inn regneark. Trykk Enter for å bygge inn Excel-arbeidsbok. Du hører navnet på den innebygde arbeidsboken, og markøren er plassert på siden under den innebygde arbeidsboken.

Bygge inn en video fra nettet

 1. Kopier adressen til videokilden.

  Obs!: Ikke alle videonettsteder er støttet. Du kan se Sett inn nettvideoer i OneNote 2016 for Windows for å få en oversikt over nettsteder som støttes.

 2. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn videoen.

 3. Trykk Alt + N for å åpne kategorien Sett inn Trykk J for å åpne alternativet Video fra nettet. Dialogboksen Sett inn Video fra nettet åpnes. Fokuset er i Video-adresse-feltet, og du hører innholdet i feltet.

 4. Trykk på Ctrl+V for å lime inn videokoblingen. Du kan også skrive inn adressen.

 5. Trykk TAB til du kommer OK-knappen, og trykk deretter Enter.

  En kobling til videoen og den innebygde videospilleren legges til på notatblokksiden.

Sette inn lyd- og videoopptak

I noen tilfeller kan innspilling av lyd eller video være raskere og enklere enn å skrive notater. Hvis du bestemmer deg for å ta notater mens du spiller inn, kobles disse til innspillingen. Før du begynner å spille inn lyd eller video, må du kontrollere at datamaskinen har en mikrofon og et nettkamera, og at begge er konfigurert og at de fungerer. Sørg også for at alle involverte parter er oppmerksomme på innspillingen, og at du har tillatelse til å spille inn.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn innspillingen.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen.

 3. Spille inn lyd:

  • Trykk på L. Innspillingen starter.

  • Hvis du vil ta en pause i opptaket, trykker du på ALT+J og deretter U.

  • Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på ALT+J og deretter S.

  Spille inn video:

  • Trykk på V. Innspillingen starter.

  • Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på ALT+F4.

 4. Hvis du vil spille av innspillingen, kan du gå til innspillingen på notatblokksiden. Skjermlesere leser opp filen når du kommer til den. Trykk på Ctrl+Alt+P for å starte avspilling.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruk en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS-Skjermleser til å legge til forskjellige typer innhold i notatene i OneNote for Mac, for eksempel filer, tabeller, bilder, videoer og lyd opptak.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i OneNote for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Sette inn en fil

Når du legger til en fil (som en Microsoft Excel-arbeidsbok) til en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i notatene dine. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på pil høyre til du hører "Sett inn", og trykk deretter pil ned til du hører: "... filvedlegg" Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. En dialogboks for å merke en fil åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom inndelingene i dialogboksen. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå til en inndeling. Bruk piltastene til å bevege deg mellom elementene i en inndeling.

 5. Når du har funnet filen du vil bruke, trykker du på ENTER for å sette den inn.

Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn en tabell

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk på F6 flere ganger til du havner på en fane. VoiceOver leser opp navnet på fanen. Hvis du ikke havnet på Sett inn-fanen, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til VoiceOver sier: «Innsetting, fanen, 2 av 4.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på TAB flere ganger, til VoiceOver sier: «Tabell, menyknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Hvis du vil definere størrelsen på tabellen, trykker du på PIL HØYRE og PIL NED. VoiceOver leser opp den gjeldende størrelsen etter hver som du flytter, for eksempel: «Tabell med 3 kolonner, 3 rader, knapp».

 5. Når du hører størrelsen du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Tabellen legges til notatblokksiden din.

Sette inn en kode

Koder er en måte å kategorisere og prioritere notater på i OneNote. Du kan merke alt fra en enkelt tekstlinje til et helt avsnitt med koder.

 1. Velg den delen av teksten i OneNote du vil kode.

 2. Trykk på F6 flere ganger til du havner på en fane. VoiceOver leser opp navnet på fanen. Hvis du ikke havner på Hjem-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til VoiceOver sier: «Hjem, fane, 1 av 4.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på TAB flere ganger, til VoiceOver sier: «Gjøremålkode, knapp.» Gjøremål er den første koden i gruppen. Bruk piltastene for å bla gjennom kodene.

 4. Når du kommer til en kode du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Koden legges til i notatet.

Sette inn lister

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn * (stjerne) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Trykk ENTER to ganger for å avslutte listen.

Bruk nummerformatering for å opprette en sortert liste og ordne elementer i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en nummerert liste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å legge til et nytt listeelement.

  Tips!: Trykk ENTER to ganger for å avslutte listen.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren der du vil legge til bildet i OneNote.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på pil høyre til du hører "Sett inn", og trykk deretter pil ned til du hører: "Bilde..." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. En dialogboks for å velge et bilde åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom inndelingene i dialogboksen. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå til en inndeling. Bruk piltastene til å bevege deg mellom elementene i en inndeling.

 5. Når du har funnet filen du vil bruke, trykker du på ENTER for å sette den inn.

Bygge inn en video fra nettet

Du kan enkelt legge til en innebygd videospiller i notatblokken.

Obs!: Ikke alle videonettsteder er støttet. Du kan se Sett inn nettvideoer i OneNote 2016 for Windows for å få en oversikt over nettsteder som støttes.

 1. Kopier adressen til videokilden.

 2. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn videospilleren.

 3. Trykk på KOMMANDO+V for å lime inn adressen i notatboken. VoiceOver sier: «Innliming fullført.»

  En kobling til nettsiden samt en innebygd videospiller legges til i notatblokken.

Sette inn en lydinnspilling

Før du spiller inn lyd, må du sørge for at alle involverte parter er oppmerksomme på innspillingen, og at du har tillatelse til å spille inn.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn innspillingen.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på pil høyre til du hører "Sett inn", og trykk deretter pil ned til du hører: "Lydinnspilling" Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. For å stoppe innspillingen, trykker du på F6 flere ganger til VoiceOver sier: «Lyd, valgt, fane». Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Stopp, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen og stoppe innspillingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, deler og sider i OneNote

Bruk en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Mac

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS skjermleseren, til å legge til ulike typer innhold til notatene, som filer lagret i iCloud, bilder og videoer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Sette inn en fil

Når du legger til en fil (som en Microsoft Excel-arbeidsbok) på en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i notatene dine. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

Obs!: Filen må lagres i iCloud eller OneDrive før du kan sette den inn. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer iCloud, kan du se Konfigurere iCloud Drive.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Sveip til høyre til du hører «Sett inn fil, knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører navnet på filen du vil sette inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn filen.

Obs!: Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn gjøremål-koder

Du kan opprette en liste over gjøremål med en avmerkingsboks som kan merkes, på hver linje.

 1. Plasser markøren på siden der du vil opprette et punkt på gjøremållisten i OneNote.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Merk som gjøremål, knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

En avmerkingsboks settes inn i begynnelsen av linjen.

Sette inn lister

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

Opprette en punktmerket liste

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Punktmerking, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementet. Trykk på RETUR for å starte et nytt listeelement. Du finner RETUR raskt ved å trykke på den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og deretter dobbelttrykke på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på RETUR to ganger.

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

Opprette en ordnet liste

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Nummerering, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. OneNote starter en nummerliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementet. Trykk på RETUR for å starte et nytt listeelement. Du finner RETUR raskt ved å trykke på den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og deretter dobbelttrykke på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på RETUR to ganger.

Sette inn et bilde fra kameraet

Ta et bilde med enhetens kamera mens du skriver notater, og legg ved bildet i notatene.

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Trykk den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og sveip deretter til venstre til du hører: «Ta bilde, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Du hører kanskje: «OneNote ønsker tilgang til kameraet.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Ta bilde, knapp.» Rett kameraet i den retningen du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Du hører en lyd som angir at et bilde er tatt.

 6. Sveip til venstre til du hører: «Bruk, knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn bildet.

 7. Du hører kanskje: «OneNote ønsker tilgang til bildene.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Trykk den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og sveip deretter til venstre til du hører: «Fra bibliotek, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Du hører kanskje: «OneNote ønsker tilgang til bildene.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «Alle bilder, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører navnet på bildet du vil sette inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn bildet.

 7. Sveip til venstre til du hører «Ferdig, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Sveip til høyre til du hører «Bruk, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn bildet.

Sette inn en video fra nettet

Hvis du vil legge inn en video fra nettet i notatblokken, kan du bare lime den inn i notatet.

 1. Gå til videoen du vil sette inn, og kopier koblingen til utklippstavlen.

 2. Åpne notatet der du vil sette inn videoen i OneNote.

 3. Hold og vri til venstre eller høyre med to fingre, til du hører: «Rediger.»

 4. Sveip ned til du hører «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lime inn koblingen i tekstfeltet.

Videokoblingen konverteres til et forhåndsvisningsbilde av videoen automatisk.

Sette inn en lydinnspilling

Du kan spille inn og sette inn lyd i notatblokken. Du kan for eksempel sette inn et talenotat til leserne.

 1. Åpne notatet der du vil sette inn innspillingen i OneNote.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Spill inn lyd, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Det kan hende OneNote ber deg om tillatelse til å bruke mikrofonen. I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 4. Innspillingen starter. Når du har spilt inn alt du trenger, sveiper du til høyre til du hører «Stopp innspilling,» og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Innspillingen settes inn i notatet med et noteikon for å markere hvor den er.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til ulike typer innhold til notatene, som for eksempel bilder, videoer eller lister.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Kontroller at TalkBack er slått på før du starter OneNote for Android.

I dette emnet

Sette inn gjøremål-koder

Du kan opprette en liste over gjøremål med en avmerkingsboks som kan merkes, på hver linje.

 1. Plasser markøren på siden der du vil opprette et punkt på gjøremållisten i OneNote.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Gjøremål-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

En avmerkingsboks settes inn i begynnelsen av linjen.

Sette inn lister

Du kan raskt opprette både punktlister og nummererte lister i OneNote for Android.

Opprette en punktliste

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Punktmerking, knapp» Dobbelttrykk deretter på skjermen. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementet. Velg ENTER på skjermtastaturet for å starte et nytt listeelement. Du velger ENTER ved å dra du fingeren på tastaturet til du hører: «ENTER». Løft deretter fingeren (og dobbelttrykk hvis nødvendig).

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. TalkBack leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Når du er på det ønskede elementet, løfter du fingeren for å velge det. Det er mulig du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet. Dette er avhengig av innstillingene på enheten din.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, velger du ENTER to ganger.

Opprette en ordnet liste

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Nummerering-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. OneNote starter en nummerert liste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementet. Velg ENTER på skjermtastaturet for å starte et nytt listeelement. Du velger ENTER ved å dra du fingeren på tastaturet til du hører: «ENTER». Løft deretter fingeren (og dobbelttrykk hvis nødvendig).

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, velger du ENTER to ganger.

Sette inn et bilde fra kameraet

Ta et bilde med enhetens kamera mens du skriver notater, og legg ved bildet i notatene.

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet, og plasser markøren der du vil legge det til.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Bilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sett inn...-menyen åpnes, og du hører: «Sett inn».

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Ta et bilde», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Du hører kanskje: «Tillate OneNote å ta bilder og spille inn video?» Hvis ja, sveip mot høyre til du hører: «Tillat-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kamera åpnes, og du hører: «Kamera i fotograferingsmodus».

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Ta bilde-knapp». Pek kamera i den retningen du ønsker, og dobbelttrykk på skjermen.

  Du hører en lyd som angir at et bilde er tatt, og fokus flyttes til Forhåndsvisningskjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører: «Lagre bilde». Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn bildet. Du hører: «Setter inn bilde».

 7. Bildet settes inn, og fokus flyttes til OneNote-siden.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet, og plasser markøren der du vil legge det til.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Bilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sett inn...-menyen åpnes, og du hører: «Sett inn».

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Bilde fra galleriet», og dobbelttrykk deretter på skjermen. En ny skjerm åpnes, der du kan bla gjennom Siste bilder. Du hører: «Nylige».

 4. Hvis du vil gå til en annen plassering, som Bilder, din Google Drive, Bilder eller OneDrive, sveiper du mot høyre til du hører: «Vis røtter-knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen. Åpne fra-menyen åpnes. Sveip mot høyre til du hører plasseringen du vil velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne den. Når du beveger, angir TalkBack plasseringene for deg.

 5. Hvis du vil bla gjennom filene eller mappene på et bestemt sted, sveiper du mot høyre eller venstre til du hører navnet på elementet du vil velge. Velg et element ved å dobbelttrykke på skjermen.

 6. Når du har valgt et bilde, åpnes Forhåndsvisning-skjermen. Sveip mot høyre til du hører: «Lagre bilde». Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn bildet.

 7. Bildet settes inn, og fokus flyttes til OneNote-siden. Du hører: «Setter inn bilde».

Sette inn en video fra nettet

Hvis du vil legge inn en video fra nettet i notatblokken, kan du bare lime den inn i notatet.

 1. Gå til videoen du vil sette inn, og kopier koblingen til utklippstavlen.

 2. Åpne notatet der du vil sette inn videoen i OneNote.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Koble meny-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kobling-menyen åpnes, og du hører: «Redigeringsboks for adresse».

 4. Trykk og hold på skjermen, sveip til venstre til du hører: «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lime inn koblingen i tekstfeltet.

 5. Hvis du vil legge til tekst som skal vises på siden i stedet for adressen for hyperkoblingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Tekst som skal vises i redigeringsboks», og skriver deretter inn teksten ved å bruke skjermtastaturet.

 6. Sveip mot høyre til du hører: «Ferdig-knapp» for å sette inn koblingen. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sette inn en lydinnspilling

Du kan spille inn og sette inn lyd i notatblokken. Du kan for eksempel sette inn et talenotat til leserne.

 1. Åpne notatet der du vil sette inn innspillingen i OneNote.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Lyd-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. OneNote ber deg kanskje om å «Tillate at OneNote tar opp lyd?» Hvis du blir bedt om det, sveiper du mot høyre til du hører: «Tillat-knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

 4. Innspillingen starter. Når du har spilt inn alt du trenger, sveiper du mot høyre til du hører: «Stopp innspilling», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Bildet settes inn, og fokus flyttes til OneNote-siden. Du hører: «Lydnotat opprettet».

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk OneNote for Windows 10 med tastaturet og en skjermleser til å legge til forskjellige typer innhold i notatene dine, for eksempel Excel arbeidsbøker og andre filer, tabeller, bilder og koblinger. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Sette inn en tabell

Tabeller kan gjøre det enklere å finne og lese informasjon. Det er raskt og enkelt å legge til en grunnleggende tabell i OneNote.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk Alt + N for å åpne kategorien Sett inn Trykk pil ned én gang, og trykk deretter TAB til du hører: "Tabell-knappen."

 3. Trykk på ENTER for å legge til en tabell.

  En tabell med én rad og to kolonner er satt inn. Fokuset er i den første cellen. Du hører: "Tabellen er satt inn." JAWS gir beskjed om: "Entering tabell med to kolonner og én rad".

 4. Fylle ut tabellen. Trykk TAB for å legge til en annen kolonne i tabellen, i den andre kolonnen.

  Hvis du vil legge til en rad til, trykker du på ENTER på slutten av raden.

  Trykk på PIL NED hvis du vil gå ut av tabellen.

Sette inn en fil

Når du legger til en fil (som en Microsoft Excel-arbeidsbok) til en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i dine notater. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Trykk Alt + N for å åpne kategorien Sett inn Trykk pil ned én gang, og trykk deretter TAB til du hører: "Fil-knappen." Trykk Enter for å åpne menyen.

 3. Sett inn som vedlegg-elementet er valgt på menyen. Trykk på ENTER. Hvis du vil sette inn en PDF-utskrift av en fil i stedet, trykker du på PIL NED, og deretter på ENTER.

 4. Dialogboksen Åpne åpnes. Trykk Skift + Tab eller TAB for å flytte mellom avsnittene dialogboksen, og opp og pil ned for å flytte i en inndeling i dialogboksen.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn lister

Sette inn en punktliste eller nummerert liste for å organisere teksten og gjøre det enklere å lese.

Sette inn en punktliste

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn * (stjerne) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn en nummerert liste

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en nummerert liste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn et bilde fra et kamera

Ta et bilde med enhetens kamera mens du skriver notater og legg ved bildet i notatene.

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Trykk Alt + N for å åpne kategorien Sett inn Trykk pil ned én gang, og trykk deretter TAB til du hører: "Bilder-knappen."

 3. Trykk Enter for å åpne bilder-menyen, og trykk TAB til du hører «fra kamera», og trykk deretter Enter. Kameraet åpnes med fokus i søkeren.

 4. Trykk TAB til du hører: "Ta et bilde-knappen."

 5. Trykk på MELLOMROM for å ta et bilde.

 6. Trykk TAB til skjermleseren gir beskjed om: "Knappen Sett inn alle." Trykk mellomrom for å sette inn bildet.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Trykk Alt + N for å åpne kategorien Sett inn Trykk pil ned én gang, og trykk deretter TAB til du hører: "Bilder-knappen."

 3. Trykk Enter. Dialogboksen Åpne åpnes. Fokuset er i filnavn-feltet. Du kan skrive inn filnavnet, eller trykk TAB eller Skift + Tab for å navigere inndelingene i dialogboksen. Bruk piltastene til å flytte i en inndeling.

 4. Trykk på MELLOMROM for å velge en fil. Trykk på ALT+O for å sette inn bildet.

Sett inn en kobling

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil legge til koblingen.

 2. Trykk Alt + N for å åpne kategorien Sett inn Trykk pil ned én gang, og trykk deretter TAB til du hører: "Koblingsknappen".

 3. Trykk på ENTER. Det åpnes et koblingsvindu for å angi koblingsdetaljene.

 4. Fokuset er i Adresse-feltet. Skriv inn eller lim inn adressen.

 5. Hvis du vil bruke annen tekst for koblingen, trykk på SKIFT+TAB én gang for å flytte til feltet Tekst som skal vises. Skriv inn koblingsteksten, og trykk på ENTER. Koblingen settes inn på siden.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows 10

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk OneNote Online med tastaturet og en skjermleser til å legge til forskjellige typer innhold i notatene dine, for eksempel Excel arbeidsbøker og andre filer, tabeller, bilder, videoer og opptak. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker OneNote Online, anbefaler vi at du bruker xxMicrosoft Edge som nettleser. Fordi OneNote Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL + F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for OneNote Online.

I dette emnet

Sette inn en tabell

Tabeller kan gjøre det enklere å finne og lese informasjon. Det er raskt og enkelt å legge til en grunnleggende tabell i OneNote.

 1. Plasser markøren hvor som helst på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + N, T for å åpne alternativet tabell.

 3. Bruk piltastene til å velge en størrelse for tabellen. Du hører det merkede størrelsen som du flytter. Når du hører størrelsen du ønsker, trykker du Enter.

  Tabellen er satt inn, og fokuserer på den første cellen i tabellen. Du hører: "tabell, redigering-området redigering."

 4. Skriv inn celleinnholdet. Hvis du vil flytte til neste celle, trykker du pil høyre eller TAB. Hvis du vil starte en ny rad, trykker du TAB eller Enter på slutten av raden.

Sette inn en fil

Når du setter inn en fil (for eksempel et Microsoft Word-dokument) på en side i OneNote, plasseres det en kopi av filen i notatene dine. Filen vises som et ikon du kan merke, laste ned og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden der du vil sette inn filen i OneNote.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + N, F for å velge alternativet Filvedlegg.

 3. Dialogboksen Åpne åpnes. Fokuserer på filnavn-feltet. Du kan skrive inn navnet på filen eller Bruk TAB eller Skift + Tab til å navigere inndelingene i dialogboksen. Hvis du vil flytte i en inndeling, bruker du piltastene. Hvis du vil åpne en mappe, trykker du Enter.

 4. Når du kommer til filen du vil legge til, trykker du på ENTER.

Sette inn en kode

Koder er en måte å kategorisere og prioritere notater på i OneNote. Du kan merke alt fra en enkelt tekstlinje til et helt avsnitt med koder.

 1. Plasser markøren ved begynnelsen av tekstlinjen du vil legge til kode for.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + H, T for å åpne alternativet kode.

 3. Bruk ned og opp piltastene til å navigere alternativene. Du hører alternativene som du flytter.

 4. Når du hører et merke vil du bruke, trykker du Enter. Koden er lagt til.

Sette inn lister

Sette inn en punktliste eller nummerert liste for å organisere teksten og gjøre det enklere å lese.

Sette inn en punktliste

Bruk en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen i OneNote.

 2. Skriv inn * (stjerne), og trykk på MELLOMROM. En punktliste opprettes automatisk.

 3. Skriv inn teksten på listeelementet. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn en nummerert liste

Bruk en nummerert liste til å vise elementer som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen i OneNote.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. En nummerert liste opprettes automatisk.

 3. Skriv inn teksten på listeelementet. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn et bilde fra kamera

Ta et bilde med enheten, og legg det til notatene dine. Før du begynner må du sørge for at kameraet er koblet til datamaskinen din.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn bildet.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + N, P for å velge alternativet bilde.

 3. Dialogboksen Åpne åpnes, og fokuserer på filnavn-feltet. Hvis dette er første gang du åpner et kamera fra OneNote, må du gå til kamera app. Trykk Skift + Tab to ganger for å gå til delen til venstre. Trykk pil ned til du hører: "Kamera." Trykk Enter for å åpne.

 4. Kameraet er åpen når fokus er på søkeren. Hvis du vil flytte til knappen bilde, trykker du Tab-tasten til du hører: "Ta bilde-knappen." Trykk Enter for å ta bildet.

 5. Trykk TAB til du hører: "Åpne-knappen". Trykk Enter for å sette inn bildet i notatet.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren der du vil legge til bildet i OneNote.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + N, P for å velge alternativet bilde.

 3. Dialogboksen Åpne åpnes. Fokuserer på filnavn-feltet. Du kan skrive inn navnet på filen eller Bruk TAB eller Skift + Tab til å navigere inndelingene i dialogboksen. Hvis du vil flytte i en inndeling, bruker du piltastene.

 4. Trykk på ENTER for å sette inn bildet.

Bygge inn en video fra nettet

Du kan enkelt legge til en innebygd videospiller i notatblokken.

Obs!: Ikke alle videonettsteder er støttet. Du kan se Sett inn nettvideoer i OneNote 2016 for Windows for å få en oversikt over nettsteder som støttes.

 1. Kopier adressen til videokilden.

 2. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn videospilleren.

 3. Trykk på CTRL+V for å lime inn adressen i notatblokken, og trykk deretter på ENTER.

  En kobling til videoen og den innebygde videospilleren legges til i notatblokken. Fokuset er på videospilleren.

Sette inn en lydinnspilling

Før du spiller inn lyd, må du sørge for at alle involverte parter er oppmerksomme på innspillingen, og at du har tillatelse til å spille inn.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn innspillingen.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + N eller A for å åpne alternativet Spill inn lyd.

 3. Hvis nettleseren ber om en tillatelse til å bruke mikrofonen, må du flytte fokus til nettleseren til å godta. Trykk SKIFT + F6 for å flytte fokus til nettleseren, og trykk SKIFT + Tab til du hører: "Ja-knappen." Trykk Enter for å velge.

 4. Innspillingen begynner. Hvis du flyttet fokus til nettleseren i forrige trinn, trykker du på SKIFT+F6 for å flytte fokuset tilbake til OneNote.

 5. Hvis du vil stoppe et opptak, trykk Alt + Windows-tasten + J, A, S.

  Tips!: Hvis du vil spille av innspillingen, kan du gå til innspillingen på notatblokksiden. Du hører filen som du kommer til den. Trykk Alt + Windows lodo tasten + J, A, P å starte avspilling.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, deler og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote Online

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×