Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, for å legge til en tabell i dokumentet – enten ved å angi målene, eller ved å velge blant flere forhåndsutformede tabellformater.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word 2016 for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Sett inn en tabell ved å angi dimensjoner

Du kan angi målene for en tabell, for eksempel antall kolonner og rader, og høyde og bredde. Word vil sette inn en grunnleggende rutenett-type tabell til bruk.

Obs!: Hvis du vil gjøre tabellen større tilgjengelighet, og gjør det mulig for skjermlesere til å identifisere tabellkolonner på riktig måte, kan du gi tabellen en overskriftsrad.

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. For å åpne dialogboksen Sett inn tabell, trykker du Alt + N, T, og deretter jeg.

 3. Hvis du vil angi antall kolonner i tabellen, trykker du ALT +C og skriver så inn antall kolonner.

 4. Hvis du vil angi antall rader, trykker du ALT+R og skriver så inn ønsket antall rader.

 5. Hvis du vil bruke disse dimensjonene på nytt senere, trykker du på ALT+S for å velge alternativet Husk dimensjonene for nye tabeller.

 6. Trykk TAB for å lukke dialogboksen Sett inn tabell, til du hører "OK-knappen", og trykk deretter Enter. Word legger til tabellen i dokumentet.

 7. Hvis du vil konfigurere en overskriftsrad, går du til tabellen i dokumentet, og flytte til en celle. Trykk Alt + J, T for å åpne kategorien Utforming under Tabellverktøy. Du vil høre navnet på kategorien.

 8. Trykk TAB til du hører "Fjernet, overskriftsrad, avmerkingsboks,", og trykk mellomrom for å merke den.

 9. Trykk Esc for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

 10. Flytte til tabellen, og Skriv inn informasjon i cellene. Du hører hvilken kolonne og rad er valgt, og hvilke celler som er topptekst celler. Trykk pil ned for å flytte i tabellen.

Sett inn en tabell ved å velge fra innebygde formater

Hvis du vil la Word gjør formateringen for deg, velger du ett av ni innebygde formater for tabeller.

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Hvis du vil velge fra innebygde tabellformater, trykker du Alt + N, T, og deretter T å åpne menyen Hurtigtabeller.

 3. Bruk ned eller opp piltast for å gå gjennom listen over tabellformater.

 4. Hvis du vil velge tabellformatet du ønsker, trykker du Enter. Word setter inn den valgte tabellen i dokumentet, og Plasser fokus på toppen av tabellen er satt inn.

 5. Trykk Tab for å flytte mellom celler og skrive inn opplysninger.

Slette en tabell

Hvis en tabell ikke lenger er nødvendig, sletter du den fra dokumentet.

 1. Åpne dokumentet, og gå deretter til tabellen du vil slette. Når fokus er i tabellen, hører du en bekreftelse, lignende «I tabell 1». Når du flytter fokus vekk fra tabellen, hører du at du har gått ut av tabellen.

 2. Hvis du vil gå til kategorien Oppsett under Tabellverktøy, trykker du Alt + J, L.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, trykker du D, T. Tabellen slettes, og fokus går tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Bruke en skjermleser til å opprette diagrammer i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, for å legge til en tabell i dokumentet – enten ved å angi målene, eller ved å velge blant flere forhåndsutformede tabellformater. Det er også mulig å konvertere eksisterende tekst til en tabell.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettvisning. VoiceOver har kanskje ikke like pålitelig funksjonalitet i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Sette inn en tabell

Du kan angi dimensjonene for en tabell med antall kolonner og rader. Word 2016 for Mac setter deretter inn en grunnleggende rutenettabell som du kan bruke. Hvis du vil la Word 2016 for Mac gjøre formateringen for deg, velger du ett av de innebygde formatene for tabeller.

Obs!: Hvis du vil gjøre tabellen større tilgjengelighet, og gjør det mulig for skjermlesere til å identifisere tabellkolonner på riktig måte, kan du konfigurere en overskriftsrad.

Angi tabelldimensjoner

 1. Plasser markøren i dokumentet på stedet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Trykk på F6 til du hører: «Hjemme, valgt, fane».

 3. Trykk på PIL HØYRE én gang til for å gå til Sett inn-fanen, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk TAB til du hører "-tabellen menyknappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 5. Hvis du vil angi antall kolonner i tabellen, trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned, pil, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører nummeret du vil bruke.

 6. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned-pil for å angi antall rader til du hører nummeret du vil bruke.

 7. Hvis du vil sette inn tabellen med størrelsen som for øyeblikket er valgt, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Word 2016 for Mac legger til tabellen i dokumentet og flytter fokus til cellen øverst til venstre. Word vil også automatisk merke Tabellutforming-fanen på verktøylinjen.

 8. Trykk F6 for å kontrollere at en overskriftsrad er satt, til du hører: "Tabellutforming, valgt, tab." Trykk Tab-tasten til du hører: "overskriftsrad, sjekket, avmerkingsboksen." Hvis du ikke er merket av for Overskriftsrad, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 9. Trykk F6 for å gå tilbake til dokumentet. Hvis det er nødvendig, Bruk pil opp eller pil ned for å flytte til tabellen.

 10. Gå til cellen du vil ved å trykke Ctrl + Tilvalg + en piltast i retningen du vil flytte. Skriv inn informasjon i cellene. Trykk Tab for å flytte til neste celle eller Skift + Tab for å flytte til forrige celle. Hvis du trykker TAB i den siste cellen, opprettes en ny tabellrad.

Formatere en tabell ved hjelp av et innebygd format

 1. Opprett en tabell som beskrevet i Angi tabelldimensjoner, og kontroller at fokuset er et sted i tabellen.

 2. Når du har satt inn tabellen, trykker du F6 til du hører "Tabellutforming valgt, tab," og trykk deretter TAB til du hører: "Tabellen rutenettet valgt, knappen."

 3. Hvis du vil velge fra de innebygde tabellformatene, trykker du på PIL HØYRE til du hører formatet du vil ha, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å bruke det.

 4. Trykk på F6 for å gå tilbake til dokumentet.

Legge til kolonner eller rader

Du kan raskt utvide tabellen ved å legge til flere rader eller kolonner.

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen, og bruk deretter CTRL+TILVALG og piltastene til å navigere i tabellen for å finne stedet der du vil legge til en ny rad eller kolonne.

 2. Trykk på F6 til du hører «Tabellutforming, valgt, fane», og trykk deretter på PIL HØYRE til du hører: «Oppsett, fane».

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Oppsett-fanen.

 4. Trykk TAB til du hører ett av følgende:

  • «Sett inn over, knapp» legger til en rad over den gjeldende raden.

  • «Sett inn under, knapp» legger til en rad under den gjeldende raden.

  • «Sett inn venstre, knapp» legger til en kolonne til venstre for gjeldende kolonne.

  • «Sett inn høyre, knapp» legger til en kolonne til høyre for gjeldende kolonne.

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å sette inn det valgte elementet i tabellen.

Slette en tabell

Hvis en tabell ikke lenger er nødvendig, sletter du den fra dokumentet.

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen du vil slette.

 2. Trykk på F6 til du hører «Tabellutforming, valgt, fane» eller «Oppsett, valgt, fane».

  Word husker hvilken kategori du sist brukte når du arbeider med tabeller. Hvis du havner på Tabellutforming-fanen, trykk én gang for høyre piltast, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien Oppsett.

 3. Trykk TAB til du hører "Slett menyknappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i kategorien Oppsett.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Slett tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Redigere tabellegenskaper

I tillegg til å bruke innebygde formater kan du endre tabellens egenskaper enkeltvis. Du kan for eksempel definere tekstjustering, radhøyde, kolonnebredde eller skrive inn alternativ tekst, for å gjøre tabellen mer tilgjengelig for skjermlesere.

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen du vil redigere.

 2. Trykk på F6 til du hører «Tabellutforming, valgt, fane» eller «Oppsett, valgt, fane».

  Word husker hvilken kategori du sist brukte når du arbeider med tabeller. Hvis du havner på Tabellutforming-fanen, trykk én gang for høyre piltast, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien Oppsett.

 3. Trykk Tab-tasten på Oppsett-fanen til du hører "Egenskaper, knappen" og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Tabellegenskaper-menyen har fem faner:

  • Tabell

  • Rad

  • Kolonne

  • Celle

  • Alternativ tekst

  Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å finne fanen du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne fanen.

 5. Trykk Tab for å bla gjennom alternativer i kategorien valgte VoiceOver forteller deg hvordan du får tilgang til hvert alternativ. I kategorien tabell kan du for eksempel definere tekstjustering i hele tabellen.

 6. Hvis du vil bytte til en annen kategori, trykker du TAB til du høre navnet på kategorien gjeldende på nytt, og deretter bruker du høyre og venstre piltastene til å finne kategorien du ønsker, og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 7. Trykk TAB for å lukke menyen Tabellegenskaper, til du hører "OK, standard, knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Hvis du ikke endret noen innstillinger, eller hvis du ikke vil lagre endringene, trykker du Esc for å avslutte på menyen.

  Fokuset går tilbake til Egenskaper-knappen.

 8. Trykk på F6 for å gå tilbake til dokumentet.

Konvertere tekst til en tabell

Du kan opprette en tabell ved å konvertere normal tekst til en tabell. Hvis du for eksempel har noe tekst fra en tabell i et annet program, men du mistet formateringen da teksten ble kopiert til Word 2016 for Mac.

 1. Merk teksten du vil konvertere.

  Obs!: Du får best resultat ved å ha kolonner i teksten atskilt med TAB og rader atskilt med ENTER.

 2. Trykk på F6 til du hører: «Hjemme, valgt, fane».

 3. Trykk på PIL HØYRE én gang til for å gå til Sett inn-fanen, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk TAB til du hører "-tabellen menyknappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 5. Trykk på PIL NED til du hører «Konverter tekst til tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Menyen Konverter tekst til tabell åpnes.

 6. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å bla gjennom alternativene i menyen. Word angir antallet kolonner og rader som passer best til den merkede teksten, men du kan endre verdiene enkeltvis. VoiceOver forteller deg hvordan du får tilgang til hvert alternativ.

 7. Hvis du vil lukke Konverter tekst til tabell-menyen, trykk TAB til du hører "OK, standard, knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Hvis du ikke endret noen innstillinger, eller hvis du ikke vil lagre endringene, trykker du Esc for å avslutte på menyen.

  Fokuset går tilbake til verktøylinjen.

 8. Trykk på F6 for å gå tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser for å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Bruke en skjermleser til å opprette diagrammer i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å legge til en tabell i dokumentet. Du kan også vise tabellen ved å legge til nye rader eller kolonner og formatere tabellen med de innebygde tabellstilene.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til berøringsveiledning for Word på iPhone for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i Word for iOS.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Sette inn en tabell

Obs!: Hvis du vil gjøre tabellen større tilgjengelighet, og gjør det mulig for skjermlesere til å identifisere tabellkolonner på riktig måte, kan du konfigurere en overskriftsrad.

 1. Gå til plasseringen i dokumentet der du vil sette inn den nye tabellen, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Lysbilde én finger øverst på skjermen til du hører "Vis bånd, knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen. Du hører gjeldende valgte kategori, for eksempel "i kategorien Hjem."

 3. Trykk skjermen. Menyen fanene åpnes.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Sett inn tabulator», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Tabell-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  En standardtabell med 3 rader og 3 kolonner er satt inn i dokumentet. Fokuset er i den nye tabellen.

 6. Hvis du vil konfigurere en overskriftsrad, Skyv én finger langs bunnen halvparten av skjermen til du hører "Stil Alternativer-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Skyv én finger langs bunnen halvparten av skjermen til du hører "Ikke merket, overskriftsrad, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge.

  Hvis VoiceOver gir beskjed om at det allerede er merket av for Overskriftsrad, kan du fortsette å redigere tabellen.

 7. Skyv én finger over høyre kant av skjermen til du hører "Skjul båndknappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke menyen faner. Den skjermtastaturet åpnes.

 8. Hvis du vil flytte fokus i den nye tabellen, lysbilde med én finger på tvers av skjermen til VoiceOver gir beskjed om en celle i tabellen.

 9. Når fokus er i tabellen, sveiper du mot venstre eller høyre for å navigere i tabellen. Hvis du vil legge til tekst eller tall i en celle, trykk skjermen, og bruk den skjermtastaturet til å skrive inn innholdet.

Legge til kolonner eller rader

Du kan raskt utvide tabellen ved å legge til flere rader eller kolonner.

 1. Skyv én finger på tvers av skjermen til du hører "Angitt i tabellen," etterfulgt av tabell- og detaljene i dokumentet.

 2. Hvis du vil angi i redigeringsmodus, trykk skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører alternativet du ønsker å bruke, for eksempel «Sett inn til høyre, knapp» eller «Sett inn under, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en tabell

Hvis en tabell ikke lenger er nødvendig, sletter du den fra dokumentet.

 1. Skyv én finger på tvers av skjermen til du hører "Angitt i tabellen," etterfulgt av tabell- og detaljene i dokumentet.

 2. Hvis du vil angi i redigeringsmodus, trykk skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører "Slett-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Hvis du vil slette hele tabellen, lysbilde én finger langs bunnen halvparten av skjermen til du hører "Slett tabell, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å legge til en tabell i dokumentet. Du kan også vise tabellen ved å legge til nye rader eller kolonner og formatere tabellen med de innebygde tabellstilene. Ved å legge til alternativ tekst i tabeller, kan du gjøre innholdet tilgjengelig for bredere målgrupper.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Word for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Word for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Sette inn en tabell

Obs!: Hvis du vil gjøre tabellen større tilgjengelighet, og gjør det mulig for skjermlesere til å identifisere tabellkolonner på riktig måte, kan du konfigurere en overskriftsrad.

 1. Gå til plasseringen i dokumentet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Lysbilde med én finger nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Fanen-menyen" etterfulgt av den valgte kategorien.

 3. Trykk skjermen. Menyen fanene åpnes.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Sett inn tabulator», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Tabell-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  En standardtabell med 3 rader og 3 kolonner er satt inn i dokumentet. Fokuserer på tabell-fanen.

 6. Hvis du vil konfigurere en overskriftsrad, sveip mot høyre til du hører "Malen alternativmenyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Sveip til høyre til du hører "Topptekst raden merket, byttingen," og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge.

  Hvis TalkBack gir beskjed om at det allerede er merket av for alternativet Overskriftsrad, kan du fortsette å redigere tabellen.

 7. Hvis du vil flytte fokus i den nye tabellen, lysbilde med én finger på tvers av skjermen til TalkBack gir beskjed om en celle i tabellen.

 8. Når fokus er i tabellen, sveiper du mot venstre eller høyre for å navigere i tabellen. Hvis du vil legge til tekst eller tall i en celle, trykk skjermen, og bruk den skjermtastaturet til å skrive inn innholdet.

Legge til kolonner eller rader

Du kan raskt utvide tabellen ved å legge til flere rader eller kolonner.

 1. Lysbilde med én finger på tvers av skjermen til du hører etterfulgt "Å skrive inn tabell," av tabell- og detaljene i dokumentet.

 2. Lysbilde med én finger langs bunnen av skjermen til du hører alternativet du vil bruke, for eksempel, "Knappen Sett inn høyre" eller "Sett inn nedenfor, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Legge til alternativ tekst i en tabell

Du gjør en tabell som er tilgjengelige for et større publikum ved å legge til alternativ tekst i den.

 1. Flytte til tabellen du vil legge til alternativ tekst.

 2. Lysbilde med én finger nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "fanen menyen tabell, valgt."

 3. Sveip til høyre til du hører "alternativ tekst-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Redigeringsboks for tittel», og dobbelttrykk deretter skjermen. De på skjermen tastaturet åpnes nederst på skjermen.

 5. Skriv inn en beskrivende tittel.

 6. Sveip til høyre til du hører "Redigeringsboks for beskrivelse", og dobbelttrykk deretter skjermen. De på skjermen tastaturet åpnes nederst på skjermen.

 7. Skriv inn en beskrivelse av tabellen.

 8. Når du er ferdig, sveiper du ned-deretter-venstre for å lukke den skjermtastaturet.

 9. Hvis du vil gå tilbake til fanen Tabell-menyen, sveiper du ned deretter venstre.

Slette en tabell

Hvis en tabell ikke lenger er nødvendig, sletter du den fra dokumentet.

 1. Lysbilde med én finger på tvers av skjermen til du hører etterfulgt "Å skrive inn tabell," av tabell- og detaljene i dokumentet.

 2. Hvis du vil slette hele tabellen, lysbilde med én finger langs bunnen av skjermen til du hører "Slett menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Slett tabell, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å legge til en tabell i dokumentet. Du kan også vise tabellen ved å legge til nye rader eller kolonner og formatere tabellen med de innebygde tabellstilene. Ved å legge til alternativ tekst i tabeller, kan du gjøre innholdet tilgjengelig for bredere målgrupper.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i Word for Windows Phone 10, kan du se Berøringsveiledning til Word Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Legge til en tabell

Obs!: Hvis du vil gjøre tabellen større tilgjengelighet, og gjør det mulig for skjermlesere til å identifisere tabellkolonner på riktig måte, kan du konfigurere en overskriftsrad.

 1. Gå til plasseringen der du vil sette inn en tabell, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Tabell, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Det opprettes en standardtabell med 3 rader og 3 kolonner. Fokuset er i den nye tabellen.

 3. Å konfigurere en overskriftsrad, sveip mot høyre til du hører "Knappen flere alternativer, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Fortell knapp." Sveip til høyre til du hører "Stil Alternativer-knappen, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Av, topptekst rad-knappen." Dobbelttrykk deretter skjermen for å legge til en overskriftsrad.

  Hvis Skjermleser gir beskjed om at alternativet Overskriftsrad allerede er på, kan du fortsette å redigere tabellen.

 4. Hvis du vil lukke båndet, sveip mot venstre til du hører "Knappen flere alternativer, utvidet," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører dokumentnavnet, etterfulgt av "Redigering." Den skjermtastaturet vises nederst på skjermen. Fokuset er i tabellen.

 5. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn innholdet i tabellen.

Legge til kolonner eller rader

 1. I dokumentet, sveip mot høyre eller venstre til du hører tabellen vil du legge til kolonner eller rader, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Skyv én finger på nedre kant av skjermen til du hører alternativet du vil bruke, for eksempel «Sett inn til høyre, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til alternativ tekst i en tabell

Du gjør en tabell som er tilgjengelige for et større publikum ved å legge til alternativ tekst i den.

 1. I dokumentet, sveip mot høyre eller venstre til du hører tabellen vil du legge til alternativ tekst i, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører "Knappen flere alternativer, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Fortell knapp." Sveip til høyre til du hører "alternativ tekst-knappen, som er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Tittel, redigering." Den skjermtastaturet vises nederst på skjermen.

 3. Trykk skjermen, og skriv deretter inn en beskrivende tittel for den alternative teksten.

 4. Sveip til høyre. Du hører: "Beskrivelse, redigerbar tekst."

 5. Trykk skjermen, og skriv deretter inn en beskrivelse for alternativ tekst.

 6. Når du er ferdig, lysbilde med én finger øverst i høyre hjørne av skjermen til du hører "Ferdig, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Slette en tabell

 1. I dokumentet lysbilde én fingeren på tvers av skjermen til du hører tabellen vil du slette, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Slett, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører "Slett tabell", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til stavekontroll i et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å legge til en tabell i dokumentet. Du kan også vise tabellen ved å legge til nye rader eller kolonner og formatere tabellen med de innebygde tabellstilene. Ved å legge til alternativ tekst i tabeller, kan du gjøre innholdet tilgjengelig for bredere målgrupper.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Sette inn en tabell

Obs!: Hvis du vil gjøre tabellen større tilgjengelighet, og gjør det mulig for skjermlesere til å identifisere tabellkolonner på riktig måte, kan du konfigurere en overskriftsrad.

 1. Gå til plasseringen i dokumentet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Hvis du vil åpne tabell-menyen, trykk Alt + Windows-tasten + N, T.

 3. Du kan angi og velg antall kolonner og rader i tabellen, trykker du SKIFT + PIL taster. Du hører antall merkede rader og kolonner.

 4. Hvis du vil sette inn tabellen med de valgte dimensjonene, trykker du Enter.

 5. Hvis du vil konfigurere en overskriftsrad, går du til en celle i tabellen. Trykk Alt + Windows-tasten + J, t Kategorien Utforming under TABELLVERKTØY åpnes. Du hører navnet på kategorien trykker du TAB til du hører "alternativer for tabellstil, av overskriftsrad, knappen," og trykk deretter mellomrom for å merke den.

  Hvis Skjermleser gir beskjed om at alternativet Overskriftsrad allerede er på, kan du fortsette å redigere tabellen.

 6. Fokuset flyttes til den nye tabellen. Trykk ned pil for å flytte i brødteksten i tabellen.

 7. Skriv inn informasjon i cellene. Du hører hvilken kolonne og rad er valgt, og hvilke celler som er topptekst celler.

Legge til kolonner eller rader

Du kan raskt utvide tabellen ved å legge til flere rader eller kolonner.

 1. Flytt i tabellen, og bruk deretter piltastene til å navigere i tabellen for å finne sted der du vil legge til en ny rad eller kolonne.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + J, L. Kategorien Oppsett i TABELLVERKTØY åpnes.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en rad ovenfor den gjeldende raden, trykker du A.

  • Hvis du vil legge til en rad under gjeldende rad, trykk B, E.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for gjeldende kolonne, trykker du L.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for gjeldende kolonne, trykker du R.

  Fokuset flyttes til dokumentteksten, i tabellen.

Formatere en tabell ved hjelp av en innebygd tabellstil

Hvis du vil la Word Online gjør tabellformatering for deg, velger du ett av de innebygde stilene for tabeller.

 1. Flytte til en celle i tabellen du vil formatere.

 2. Trykk Alt + Windows-logotast tab tasten + J, T for å åpne Utforming i TABELLVERKTØY. Du hører navnet på kategorien.

 3. Trykk TAB til du hører "Flere stiler,-knappen er skjult," for å gå til og vise menyen Tabellstiler, og trykk deretter mellomrom.

 4. Trykk Tab for å bla gjennom stiler. Skjermleser gir beskjed om detaljene for hver stil.

 5. Hvis du vil velge og bruke en innebygd tabellstil, trykker du Enter. Fokuset flyttes til dokumentteksten, i tabellen.

Legge til alternativ tekst i en tabell

Du gjør en tabell som er tilgjengelige for et større publikum ved å legge til alternativ tekst i den.

 1. Flytte til en celle i tabellen der du vil legge til alternativ tekst.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + J, L og deretter E. Dialogboksen Alternativ tekst åpnes. Fokuset er i titteltekst-feltet.

 3. Skriv inn en beskrivende tittel for tabellen.

 4. Trykk Tab-tasten. Fokuset flyttes til tekstfeltet.

 5. Skriv inn en beskrivelse av tabellen.

 6. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører "OK-knappen", og trykk deretter Enter.

Slette en tabell

Hvis en tabell ikke lenger er nødvendig, sletter du den fra dokumentet.

 1. Flytte til en celle i tabellen du vil slette.

 2. Hvis du vil slette hele tabellen, trykk Alt + Windows-tasten + J, L og deretter D, T. Tabellen er slettet, og fokus tilbake til dokumentteksten.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×