Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Excel 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å organisere data i en tabell for raskere analyse.

Du kan raskt sette inn en tabell i standard tabellstil eller formatere dataene som en tabell i en stil du velger selv. Du kan sortere og filtrere data og forenkle beregninger ved hjelp av beregnede kolonner og totalrader.

Obs!: 

I dette emnet

Lage en tabell

 1. På regnearket merker du cellene som du vil inkludere i tabellen. Cellene kan være tomme, eller inneholde data.

 2. Trykk på Ctrl+T (eller Ctrl+L). Opprett tabell -dialogboksen åpnes, og du hører «Opprett tabelldialog». (I Skjermleser hører du «Opprett tabellvindu».)

 3. Tabuler til Tabellen har overskrifter-dialogboksen.

  Viktig!: Tabelloverskrifter er svært viktig for tilgjengelighet. Skjermlesere bruker informasjonen i overskriftene for å navigere, og illustrerende kolonneoverskrifter kan hjelpe lesere med å forstå dataene.

  • Hvis det merkede området med celler inneholder data som du vil vise som tabelloverskrifter, merker du av i boksen.

  • Hvis du vil bruke standardnavnene fra Excel (for eksempel Kolonne 1, Kolonne 2 osv.) merker du ikke av i boksen.

  • Hvis du vil endre standardnavnene, merker du teksten i en kolonneoverskrift og skriver inn ønsket navn.

 4. For å lukke Opprett tabell -dialogboksen og gå tilbake til regnearket, tabulerer du til OK-knappen og trykker ENTER.

Hurtigtaster for tabeller

Her er en praktisk referanse hurtigtaster som gjelder for tabeller i Excel 2016.

Hvis du vil

Trykk

Opprett en tabell i standardstil

CTRL+T eller CTRL+L

Formatere data som en tabell Sett inn en rad ovenfor

ALT+H, T

Sett inn en rad ovenfor

ALT+H+I, A

Sett inn en kolonne til venstre

ALT+H+I, L

Slett en rad eller rader

ALT+H+D, L

Slett en kolonne eller kolonner

ALT+H+D, M

Åpne Utforming-fanen

F10, J+T

Fjern eller velg tabelloverskrifter

F10, J+T og deretter O

Åpne en hurtigmeny

SKIFT+F10 eller Windows-hurtigtasten

Legg til en rad eller kolonne i en tabell

 1. Merk raden som du vil sette inn én eller flere tomme rader ovenfor, eller merk kolonnen til venstre for der du vil sette inn én eller flere tomme kolonner.

 2. Trykk på Alt+H+I. Sett inn-menyen åpnes, og du hører «Meny, Sett inn celler». (I Skjermleser hører du «Excel-vindu, sett inn celler».)

  • Hvis du vil sette inn en rad ovenfor det merkede området, trykker du på A.

  • Hvis du vil sette inn en kolonne til venstre for det merkede området, trykk L.

Slett en rad eller kolonne fra en tabell

 1. Merk en eller flere rader eller kolonner du vil slette.

 2. Trykk på Alt+H+D. Slett-menyen åpnes, og du hører «Meny, Slett celler». (I Skjermleser hører du «Slett elementer, Menyelement, Meny».)

  • Hvis du vil slette merkede rader, trykk på L.

  • Hvis du vil slette merkede kolonner, trykk på M.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette en arbeidsbok i Excel 2016

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel for Androidmed TalkBack, den innebygde Android skjermleseren, til å sette inn og endre en tabell i arbeidsboken. Du kan gjøre tabellene mer tilgjengelige ved å legge til titler eller utheve deler av tabellene med forskjellige farger. Du kan utvide tabellene med nye rader og kolonner, eller du kan vise dataene som et diagram.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Navigere til fanemenyen

Hvis du vil ha tilgang til alternativene for å redigere regnearket, må du navigere til fanemenyen.

 1. Hvis du vil gå vekk fra et merket område i et regneark og til det første elementet på skjermen, kan du først sveipe opp og deretter sveipe ned. Du hører arbeidsboktittelen.

  Tips!: Hvis du har hurtigmenyen åpen oppå regnearket, kan du trykke hvor som helst på skjermen med to fingre for å gå vekk fra menyen.

 2. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Flere alternativer-knappen.» Dobbelttrykk deretter skjermen med én finger. Du hører: «Fanemeny, Hjem valgt.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Hjem-fanen valgt.»

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører fanen du vil merke, for eksempel: «Sett inn-fane.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Sett inn-båndet åpnes.

  Obs!: Tabell-, Bilde-, Figur-, og Diagram-faner blir tilgjengelige bare når objektet er merket i regnearket.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører alternativet du vil merke, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Navigere til en tabell i regnearket

 1. Sveip til venstre eller høyre med én finger til du hører: «Går inn i tabell<tabelldetaljer og lokalisering av fokus>.»

 2. Sveip mot venstre eller høyre med én finger til du hører plasseringen i tabellen du vil bruke. Dobbelttrykk deretter skjermen. Tabellfanen åpnes.

  Tips!: Du kan også navigere til tabellfanen som forklart i Naviger til fanemenyen.

Sette inn en tabell

Legge til en tabell for å presentere data på en effektiv og systematisk måte. Du kan sette inn en tabell i et tomt regneark og fylle inn dataene. Alternativt kan du raskt opprette en tabell ved hjelp av data i den eksisterende cellegruppen.

 1. Deretter sveiper du mot venstre eller høyre i Excel for Android-regnearket til du hører: «Arknavn<arknavn>.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører gjeldende fokus på arket, som er beskrevet i kolonner og rader.

 2. Dra én finger over skjermen for å flytte til cellen der du vil sette inn en tabell. Du hører gjeldende plassering. Dobbelttrykk deretter skjermen.

  Tips!: Hvis du vil utvide det merkede området fra én enkelt celle til flere celler og sette inn større tabeller, plasserer du to fingre på skjermen og skyver dem fra hverandre i den retningen du vil utvide det merkede området. Du hører det merkede området fra den første cellen øverst til venstre til den siste cellen nederst til høyre.

 3. Du kan også navigere til Sett inn-fanen som forklart i Naviger til fanemenyen.

 4. Når du er på Sett inn-fanen, sveiper du til høre til du hører: «Tabell-knappen.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Ikke avmerket, tabellen har topptekster, avmerkingsboks.» Hvis tabellen har topptekster, sveip mot venstre til du hører: «Ikke avmerket, tabellen har topptekster, avmerkingsboks.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Avmerket.»

 5. Trykk hvor som helst på skjermen med to fingre for å gå vekk fra avmerkingsboksen.

Legge til en alternativ teksttittel i en tabell

Hvis du vil gjøre tabellene i Excel for Android tilgjengelig for alle lesere, kan du legge til en kort og beskrivende tittel i tabellen og skrive en mer omfattende tekst for å beskrive tabellen i detalj.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket. Fokus kan være hvor som helst i tabellen.

 2. Tabell-fanen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Meny for alternativ tekst.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Alternativ tekst.»

 3. I Alternativ tekst-menyen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Redigeringsboks for tittel.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Viser <tastaturspråk>tastatur.» Skriv en kort tittel for tabellen.

 4. Hvis du vil skrive en beskrivelse for tabellen, sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Redigeringsboks for beskrivelse.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Viser <tastaturspråk>tastatur.»

 5. Hvis du vil gå tilbake til det aktive arket, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Ark<arknummer, arkdetaljer>, valgt.» Hvis du vil aktivere arket, dobbelttrykk skjermen.

Legge til en rad eller kolonne i en tabell

Du kan enkelt utvide tabellen ved å legge til rader over eller under eller kolonner til venstre eller høyre for gjeldende utvalg i en tabell.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. På den Tabell fanen legger du til rader eller kolonner:

  • Hvis du vil sette inn en rad over det gjeldende utvalget, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Sett inn over-knappen». Dobbelttrykk deretter skjermen

  • Hvis du vil sette inn en rad under det gjeldende utvalget, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Sett inn under-knappen». Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil sette inn en kolonne til venstre for det gjeldende utvalget, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Sett inn til venstre-knappen.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil sette inn en kolonne til høyre for det gjeldende utvalget, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Sett inn til høyre-knappen.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

Slett en rad eller kolonne fra en tabell

Du kan raskt slette hele, unødvendige rader eller kolonner fra tabellen.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. Tabell-fanen gjør du ett av følgende:

  • Når du vil slette rader, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Slett rader.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Når du vil slette kolonner, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Slett kolonner.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

Utheve data i tabellen

For å merke dataene i tabellen, kan du legge til farge i vekslende rader eller kolonner, eller bare merke den første eller siste kolonnen. Du kan også raskt krydre tabellene ved å legge til forhåndsdefinerte stiler.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. Tabell-fanen gjør du ett av følgende for vekslende rader eller kolonner:

  • Hvis du vil legge til farge i vekslende rader, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Radstriper-bryteren, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil legge til farge i vekslende kolonner, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Kolonnestriper-bryteren, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil legge til eller endre en forhåndsdefinert stil til en stripet rad eller kolonne, sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Tabellstiler-meny.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Tabellstiler.» I listen sveiper du mot venstre eller høyre. Du hører en beskrivelse av stilen. Velg en stil ved å dobbelttrykke skjermen.

 3. Tabell-fanen gjør du ett av følgende for den første eller siste raden:

  • Hvis du vil legge til farge i den første kolonnen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Første kolonne, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil legge til farge i den siste kolonnen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Siste kolonne, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil legge til eller endre en forhåndsdefinert stil den første eller siste kolonnen i tabellen, sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Tabellstiler-meny.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Tabellstiler.» Sveip mot venstre eller høyre i listen til du hører «Medium» eller «Mørk». I Medium stil-listen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Lys grå, tabellstil medium, åtte listeelementer." Dette og følgende 13 stiler kan brukes på den første raden/siste kolonner. I Mørk stil-listen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Mørk grå, tabellstil mørk, ett listeelement.» Dette og følgende seks stiler kan brukes på første eller siste kolonner. Velg en aktuell stil ved å dobbelttrykke skjermen.

Vise dataene i et diagram

Du kan vise dataene i tabellen i diagramformat.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. Hvis du vil merke tabellcellene du vil bruke i diagrammet, plasser to fingre på skjermen og skyv dem fra hverandre til du hører utvalget du ønsker.

 3. Naviger til Sett inn-fanen, som forklart i Naviger til fanemenyen.

 4. Sett inn-båndet, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Diagram-meny.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Diagram.»

 5. I Diagram-menyen sveiper du mot venstre eller høyre til du hører diagramtypen du vil merke, for eksempel: «Sektor-meny.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører navnet på den valgte diagramtypen, for eksempel: «Sektor.» Diagramtypelisten åpnes.

 6. I diagramtypelisten, sveiper du til venstre eller høyre for å bla gjennom listen. Du høre elementnavn i listen, for eksempel: «3D sektordiagram, listeelement.» Velg en diagramtype ved å dobbelttrykke skjermen. Diagrammet genereres i regnearket.

Se også

Bruk en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×