Bruke en skjermleser til å sette inn en hyperkobling i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn en hyperkobling i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å opprette hyperkoblinger i dokumentet. I Word tilbys også en rekke forskjellige alternativer for kobling. Du kan koble til en fil, en nettside eller en tom e-postmelding. I tillegg kan du koble mellom forskjellige steder i det gjeldende dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word 2016 for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Opprett en automatisk hyperkobling

Word kan automatisk opprette en hyperkobling mens du skriver. Skriv inn en nettadresse, som for eksempel www.contoso.com, eller en e-postadresse, som for eksempel noen@example.com, i dokumentet ditt, og trykk deretter på MELLOMROM eller ENTER. Word gjør om teksten til en hyperkobling.

Tips!: Hvis du ikke vil at nett- eller e-postadressen du skrev inn, skal vises som en hyperkobling, angrer du siste handling ved å trykke på CTRL+Z rett etter at du trykker på MELLOMROM eller ENTER. Hvis du trykker på CTRL+Z én gang til, sletter Word hele teksten.

Koble til en fil, nettside eller tom e-postmelding

Du kan opprette hyperkoblinger til en fil, nettside eller e-postmelding.

Koble til en fil

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Hvis du ønsker å sette inn en kobling, trykk på ALT+N, I. Du hører «Nylig brukte elementer», etterfulgt av navnet på dokumentet som nylig er åpnet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du nylig har åpnet filen du vil koble til, bruker du PIL NED og PIL OPP for å finne filen i listen over nylig brukte elementer. Trykk deretter på ENTER.

  • Trykk på I for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling for å bla etter filen på datamaskinen. Trykk på TAB til du hører: «Gjeldende mappe, tre». Trykk på PIL NED til du finner filen du ønsker.

   Tips!: Hvis filen ikke er i standardmappen Dokumenter, trykker du på ALT+L for å åpne rullegardinmenyen Se i. Bruk PIL OPP og PIL NED for å finne den riktige mappen, trykk så på ENTER og bla deretter til filen på samme måte.

  Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og markøren plasseres etter den innsatte koblingen.

Kobling til en nettside

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Trykk på ALT+N, I for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling. Fokuset er på Adresse-feltet.

 3. Skriv inn nettadressen til målnettstedet, og trykk deretter på ALT+T for å gå til feltet Tekst som skal vises.

 4. Skriv inn koblingsteksten som vises i dokumentet ditt.

  Tips!: Koblingsteksten bør beskrive målet for koblingen. Tittelen på en målnettside er for eksempel en god koblingstekst. Når noen kobler til den siden, leser skjermlesere først tittelen på siden. Dette bekrefter målet og gjør koblingen til en mer tilgjengelig opplevelse.

 5. Trykk på ENTER. Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og markøren plasseres etter den innsatte koblingen.

Koble til en ny e-postmelding

Noen ganger vil du gjøre det mulig for personer å sende e-post, mens de leser dokumentet ditt. Kanskje du vil at leseren skal kunne kontakte kontoret ditt for mer informasjon, eller du samler kanskje inn tilbakemeldinger om en ny idé som du har foreslått. Med Word kan du legge til en kobling som åpner en ny e-postmelding med e-postadresse og emnefelt allerede fylt ut.

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Trykk på ALT+N, I for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 3. Trykk på ALT+M for å åpne meldingsdialogboksen for e-post. Du hører: «E-postadresse, redigering av tekst»

 4. Skriv inn e-postadressen, og trykk deretter på TAB for å flytte til Emne-feltet.

 5. Skriv inn emnet for e-postmeldingen, og trykk deretter på ALT+T for å flytte til feltet Tekst som skal vises.

 6. Skriv inn koblingsteksten som vises i dokumentet ditt.

  Tips!: Hvis du ikke skriver inn koblingsteksten, vises koblingen som en lang mailto:-kobling som inneholder e-postadressen og emneinformasjon. Din egen kobling kan være kort og informativ.

 7. Trykk på ENTER. Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og markøren plasseres etter den innsatte koblingen.

Fjerne en hyperkobling

Noen ganger ombestemmer du deg. Her er forklaring på hvordan du fjerne en hyperkobling fra et dokument:

 1. Åpne dokumentet, og velg deretter den hyperkoblede teksten.

 2. Trykk på ALT+N, I, for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling.

 3. Trykk på ALT+R for å fjerne den merkede hyperkoblingen. Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og hyperkoblingen fjernes fra den valgte teksten. Selve teksten forblir intakt.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Hurtigtaster i Microsoft Word 2016 for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, til å opprette hyperkoblinger i dokumentet. Du kan legge til en kobling i en fil, en nettside eller en tom e-postmelding. Du kan også koble mellom forskjellige steder i det gjeldende dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisningen. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmodi.

I dette emnet

Opprett en automatisk hyperkobling

Word kan automatisk opprette en hyperkobling mens du skriver. Skriv inn en nettadresse, som for eksempel www.contoso.com, eller en e-postadresse, som for eksempel noen@example.com, og trykk deretter på MELLOMROM eller ENTER. Word gjør om teksten til en hyperkobling.

Koble til en fil, nettside eller tom e-postmelding

Du kan opprette hyperkoblinger til en fil, nettside eller e-postmelding.

Koble til en fil

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Hvis du vil sette inn en kobling, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. I dialogboksen trykker du på KONTROLL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Nettside eller fil, fane». Trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen

 4. Trykk på KONTROLL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Velg, knapp» og trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 5. Dialogboksen Velg en fil du skal koble til åpnes. Bruk TAB eller KONTROLL+TILVALG+PILTASTER til å bla gjennom inndelingene i dialogboksen. Bruk piltastene til å bla gjennom elementene. Bruk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til å navigere mellom mapper og undermapper. Når du kommer til filen du vil koble til, trykker du på MELLOMROM. Filen blir merket, og dialogboksen lukkes.

 6. Hvis du vil legge til eller endre koblingsteksten, trykk på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE i dialogboksen Sett inn hyperkobling til du hører «Tekst som skal vises, rediger tekst». Skriv inn teksten.

 7. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Kobling til en nettside

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Hvis du vil sette inn en kobling, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. I dialogboksen trykker du på KONTROLL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Nettside eller fil, fane». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

 4. Gå til Adresse-tekstfeltet, og trykk på KONTROLL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Adresse, rediger tekst». Skriv inn nettadressen til målnettstedet.

 5. Hvis du vil legge til eller endre koblingsteksten, trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Tekst som skal vises, rediger tekst» Skriv inn teksten.

 6. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Koble til en ny e-postmelding

I Word kan du også opprette koblinger til e-postadresser. Bruk koblingen til å åpne E-post raskt og sende en e-post til en bestemt adresse.

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Hvis du vil sette inn en kobling, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. I dialogboksen trykker du på KONTROLL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «e-postadresse, fane». Trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Fokuset flyttes til tekstfeltet E-postadresse:. Skriv inn e-postadressen.

 5. For å legge til et emne i e-posten trykker du på KONTROLL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Emne, rediger tekst». Skriv inn emnet for e-posten.

 6. Hvis du vil legge til eller endre koblingsteksten, trykk på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE til du hører: «Tekst som skal vises, rediger tekst» Skriv inn teksten.

 7. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Koble til et annet sted i gjeldende dokument

Hvis du vil koble til et annet sted i det gjeldende dokumentet, må du først opprette et bokmerke som fungerer som målet for koblingen. Deretter setter du inn en kobling til bokmerket.

Du kan også opprette en kobling til overskriften i dokumentet ditt. Hvis du vil ha veiledning i hvordan du oppretter overskrifter, kan du gå til Bruk overskrifter.

Opprette et bokmerke

 1. Hvis du vil legge til et bokmerke for et mål, velger du den plasseringen. Du kan velge tekst, et bilde eller en tabell som mål.

 2. Hvis du vil gå til Sett inn-fanen, trykker du på F6 til du hører et fanenavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Sett inn-fane». Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil gå til Koblinger-menyen, trykker du på TAB til du hører: «Koblinger, menyknapp.» Hvis du vil vise menyen, trykker du på MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Bokmerke, knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Dialogboksen Bokmerke åpnes når fokuset er i tekstfeltet Bokmerkenavn. Skriv inn et bokmerkenavn.

  Viktig!: Bokmerkenavn må begynne med en bokstav. De kan bare inneholde bokstaver, tall og understrekingstegn – for eksempel Utv_Rapp_2.

 5. Hvis du vil opprette bokmerket, trykker du på ENTER. Dialogboksen lukkes, og bokmerket er opprettet.

Sett inn en kobling til bokmerket

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen til bokmerket i dokumentet.

 2. Trykk på KOMMANDO+K hvis du vil sette inn en kobling. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. I dialogboksen trykker du på KONTROLL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Dette dokumentet, fane». Trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Trykk på KONTROLL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Velg en plassering i dette dokumentet, tabell», og trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+SKIFT+PIL NED.

  For å bla gjennom listen over tilgjengelige koblingsmål, for eksempel Overskrifter og Bokmerker, bruk KONTROLL+TILVALG+PIL OPP eller PIL NED. Hvis du vil vise et element, trykk på PIL HØYRE. Navnene blir kunngjort mens du flytter deg rundt.

 5. Trykk på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM for å merke et bokmerke eller en overskrift.

 6. Hvis du vil legge til eller endre koblingsteksten, trykk på TAB til du hører: «Tekst som skal vises, rediger tekst» Skriv inn teksten.

 7. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Fjerne en hyperkobling

Hvis du ikke vil at nett- eller e-postadressen du har skrevet inn, skal vises som en hyperkobling, angrer du siste handling ved å trykke på KOMMANDO+Z rett etter at du trykker på MELLOMROM eller ENTER. Du kan også fjerne en hyperkobling fra tekst uten å slette teksten.

 1. Merk hyperkoblingen du vil fjerne, i dokumentet.

 2. Hvis du vil fjerne koblingen, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes. Trykk på TAB for å bla deg frem til Fjern kobling. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og hyperkoblingen fjernes fra teksten. Selve teksten forblir intakt, og stilen endres til Normal.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, for å opprette hyperkoblinger til nett- eller e-postadresser i dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Bruke hurtigtaster i Word for iPhone for en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 1. Naviger til stedet hvor du ønsker å sette inn hyperkoblingen i dokumentet.

 2. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive en nettadresse, som for eksempel www.contoso.com, eller en e-postadresse, som for eksempel noen@eksempel.com, og skriv deretter inn et mellomrom. Word for iOS endrer teksten til en hyperkobling, og VoiceOver kunngjør nettadressen eller e-postadressen.

Tips!: Slett den koblede teksten hvis du ønsker å fjerne en hyperkobling.

Obs!: Du må bruke skrivebordversjonen av Word hvis du vil opprette en kobling til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, for å opprette hyperkoblinger til nett- eller e-postadresser i dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

 • Hvis du vil finne ut mer om berøringsfunksjonene i Word for Android, går du til Bruke TalkBack-bevegelser.

 1. Naviger til stedet hvor du ønsker å sette inn hyperkoblingen i dokumentet.

 2. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive en nettadresse, som for eksempel www.contoso.com, eller en e-postadresse, som for eksempel noen@eksempel.com, og skriv deretter inn et mellomrom. Word for Android endrer teksten til en hyperkobling.

Tips!: Slett den koblede teksten hvis du ønsker å fjerne en hyperkobling.

Obs!: Du må bruke skrivebordversjonen av Word hvis du vil opprette en kobling til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å opprette hyperkoblinger til nett- eller e-postadresser i dokumentet.

Obs!: 

 1. Naviger til stedet hvor du ønsker å sette inn hyperkoblingen i dokumentet.

 2. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive en nettadresse, som for eksempel www.contoso.com, eller en e-postadresse, som for eksempel noen@eksempel.com, og skriv deretter inn et mellomrom. Word Mobile endrer teksten til en hyperkobling.

Tips!: Slett den koblede teksten hvis du ønsker å fjerne en hyperkobling.

Obs!: Du må bruke skrivebordversjonen av Word hvis du vil opprette en kobling til en fil.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Online med skjermleseren din, den innebygde Windows-skjermleseren, for å opprette hyperkoblinger til nett- eller e-postadresser i dokumentet.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene annerledes enn hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Også vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Opprette en rask hyperkobling

Word Online kan automatisk opprette en hyperkobling mens du skriver. Skriv inn en nettadresse, som for eksempel www.contoso.com, eller en e-postadresse, som for eksempel noen@example.com, i dokumentet ditt, og trykk deretter på MELLOMROM eller ENTER. Word gjør om teksten til en hyperkobling.

Tips!: Hvis du ikke vil at nett- eller e-postadressen du skrev inn, skal vises som en hyperkobling, angrer du siste handling ved å trykke på CTRL+Z rett etter at du trykker på MELLOMROM eller ENTER. Hvis du trykker på CTRL+Z én gang til, sletter Word hele teksten.

Koble til en nettside

Skriv koblingsteksten selv istedenfor å bruke en nettadresse som koblingstekst.

Tips!: Koblingsteksten bør beskrive målet for koblingen. Tittelen på en målnettside er for eksempel en god koblingstekst. Når noen kobler til den siden, leser skjermlesere først tittelen på siden. Dette bekrefter målet og gjør koblingen til en mer tilgjengelig opplevelse. Hvis du vil ha mer informasjon om det å skrive tilgjengelige dokumenter, kan du se Gjør dine Word-dokumenter tilgjengelige.

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Valgt, Hjem-faneelement», og trykk så på ALT+Windows-logoen+N, I, for å åpne dialogboksen Kobling. Du hører: «Dialogboks, Kobling, fokus på adresse, redigering».

 3. Skriv inn nettadressen til målnettstedet.

 4. Trykk på TAB til du hører «Vis tekst, redigering» og skriv inn den koblingsteksten du ønsker å bruke.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Sett inn knappen». Trykk deretter på ENTER.

  Dialogboksen Kobling lukkes, og Word setter inn hyperkobling i dokumentet.

Obs!: Du må bruke skrivebordversjonen av Word hvis du vil opprette en kobling til en fil.

Fjerne en hyperkobling

Noen ganger ombestemmer du deg. Her er forklaring på hvordan du fjerne en hyperkobling:

 1. Naviger til den hyperkoblede teksten i dokumentet.

 2. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Valgt, Hjem-faneelement», og trykk så på ALT+Windows-logoen+N, I, for å åpne dialogboksen Kobling. Du hører: «Dialogboks, Kobling, fokus på adresse».

 3. Trykk på TILBAKE. Du hører: «Merket område slettet».

 4. Trykk på TAB til du hører «OK-knapp». Trykk deretter på ENTER.

  Dialogboksen Kobling lukkes, og hyperkoblingen fjernes fra den merkede teksten. Selve teksten forblir intakt.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×