Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Project 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å jobbe med både lokale prosjekter og Project Online-prosjekter. Du kan også bruke skjermleseren JAWS.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Project 2016.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne et nylig brukt prosjekt

Når du starter Project 2016, åpnes en liste over nylig brukte prosjekter og prosjektmaler. Åpne et nylig brukt prosjekt:

 1. Trykk på TAB to ganger for å flytte til prosjektlisten Nylig. Med Skjermleser hører du «Nylig», etterfulgt av navnet på det første prosjektet på listen.

 2. Trykk på PIL OPP og PIL NED for å navigere i listen over nylig brukte filer. Når du hører navnet på prosjektet du vil åpne, trykker du på ENTER.

Arbeide med Project Online

Det er lett å arbeide på et delt prosjekt med kolleger når du har tilgang til Project Online.

Opprette en Project Online-konto

 1. Trykk på ALT+F, I, og så på N for å åpne dialogboksen Project Web App-kontoer.

 2. Trykk på TAB til du hører «Legg til-knapp», og så trykker du på MELLOMROM. Kontoegenskaper-dialogboksen åpnes.

 3. Du hører: «Kontonavn, redigering». Med JAWS hører du «Kontoegenskaper». Skriv inn et navn på kontoen, og så trykker du på TAB.

 4. Skriv inn hele nettadressen for serveren. Hvis du ikke kjenner til nettadressen for serveren, kan du kontakte serveradministratoren.

  Obs!: Nettadressen må starte med http:// eller https:// og inneholde færre enn 129 tegn. Hvis du bruker det mindre sikre http://-alternativet, spør Project 2016 deg om å bekrefte nettadressen.

 5. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 6. Du kan bekrefte at du har modusen Velg en konto valgt, ved å trykke på SKIFT+TAB til du hører «Valgt, velg en konto, alternativknapp». Hvis du hører Valgt, Bruk min standardkonto, alternativknapp, trykker du på PIL NED én gang.

 7. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 8. Trykk på ESC for å gå tilbake til hovedvisningen av Project 2016.

 9. Hvis du vil begynne å bruke den nye kontoen, kan du lukke og starte Project 2016 på nytt. Hvis du vil finne ut hvordan du logger på kontoen, kan du se Logg deg på Project Online-kontoen din.

Logg deg på Project Online-kontoen din

Du behøver bare å logge på Project Online-kontoen din en gang. Project 2016 husker legitimasjonen din.

 1. Når du starter Project 2016 etter å ha opprettet en Project Online-konto, hører du: «Pålogging, profil, datamaskin, redigerbar kombinasjonsboks.» Trykk PIL NED til du hører navnet på nettkontoen.

 2. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 3. Når du bruker en nettkonto for første gang, hører du: «Logg på, skriv inn e-postadressen til kontoen du vil bruke for å åpne PWA.» Skriv inn e-postadressen.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Fokus på Neste-knappen». Trykk deretter på ENTER.

 5. Du hører: «Logg på kontoen din, skriv inn passordet, redigering.» Tast inn passordet.

 6. Trykk på TAB til du hører: «Pålogging-knapp». Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Vent litt.» Når du hører «Tomt prosjekt-knapp», vet du at påloggingsprosessen er ferdig.

Åpne et prosjekt fra Project Online

Når du har logget på én gang, kan du åpne prosjekter på nettet like lett som om de var lagret på datamaskinen din. Hvis du vil finne ut hvordan du logger på en nettkonto, kan du se Logg deg på Project Online-kontoen din.

 1. Når du starter Project 2016, hører du: «Pålogging, profil, datamaskin, redigerbar kombinasjonsboks.» Trykk på PIL NED til du hører navnet på nettkontoen du vil bruke.

 2. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 3. Du hører: «Tomt prosjekt-knapp.» Trykk på TAB til du hører «Åpne andre prosjekter, hyperkobling», og så trykker du på ENTER. Du hører: «Nylig brukte prosjekter, oppdatert liste.»

  Tips!: Det ovenstående gjelder når du nettopp har åpnet Project 2016. Hvis du vil åpne et nettprosjekt senere, trykker du på ALT+F, O, Y, 1, og så fortsetter du fra trinn 3.

 4. Trykk på TAB til du hører «Nylig brukt faneelement», og så trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Project Web App», etterfulgt av navnet på testkontoen din.

 5. Trykk på TAB til du hører «Project Web App, av, bla gjennom, knapp», og så trykker du på ENTER. Du hører: «Mappevisning i skallet, tabell, vis meg listen over alle prosjektene.»

 6. Trykk på MELLOMROM, og så på ENTER. Du hører: «Mappevisning i skallet, tabell», etterfulgt av navnet på det første prosjektet og antall prosjekter, for eksempel 1 av 10.

 7. Bruk PIL OPP og PIL NED til å finne prosjektet du vil åpne, og så trykker du på ENTER.

Obs!: Project 2016 kan be deg om å velge Ja eller Nei når du åpner et prosjekt på nettet. Det betyr at prosjektet du åpnet, bruker en annen valuta enn den som ble angitt av serveren. Hvis du vil overskrive prosjektvalutaen med servervalutaen, velger du Ja. Hvis ikke, velger du Nei. Trykk på TAB for å navigere mellom knappene, og så trykker du på ENTER for å bekrefte valget.

Legge til en ny kolonne i Gantt-diagrammet

Prosjektet åpnes i Gantt-diagram-visningen, som er den enkleste visningen å arbeide med. Fokuset er i øverste venstre hjørne av diagrammet. I mange prosjekter er ikke standardkolonnene nok. Du kan legge til en ny kolonne slik:

 1. Trykk på PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å finne kolonnen som er til høyre for der du vil legge til en kolonne. Skjermleseren leser opp det som står i den gjeldende cellen, etterfulgt av navnet på kolonnen.

 2. Trykk på ALT+J, og så trykker du på F for å bytte til Format-båndet.

 3. Trykk på U for å sette inn en ny kolonne til venstre for den merkede kolonnen. Trykk på PIL OPP og PIL NED for å finne kolonnenavnet du vil ha, og så trykker du på ENTER for å legge den til i diagrammet. Med Skjermleser kan du skrive inn en del av navnet og så bruke PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom de forhåndsdefinerte kolonnenavnene som gir treff. Hvis du for eksempel skriver faktisk, foreslår Project 2016Faktiske kostnader, Faktisk varighet og så videre.

Obs!: I stedet for å velge et forhåndsdefinert kolonnenavn kan du skrive inn et egendefinert. Med JAWS bør du bruke dette alternativet, ettersom JAWS ikke leser opp kolonnenavnet før du har lagt det til.

Legge til oppgaver på tidslinjen

 1. Gå til Tidslinje-visningen ved å trykke på ALT+H, G og så på L.

 2. Trykk på ALT+J, F, og så på X. Du hører: «Legg til oppgaver i tidslinjen», etterfulgt av prosjektets navn. Med JAWS hører du: «Forlater menyer, legg til oppgaver i tidslinjen, dialogboks.»

 3. Fokuset er på oppgaven på det øverste nivået, som inneholder hele prosjektet. Du kan velge de oppgavene du vil legge til i Tidslinjen ved å bruke PIL OPP og PIL NED til å bevege deg mellom oppgavene og så trykke på MELLOMROM for å legge til den merkede oppgaven.

 4. Når du har valgt alle oppgavene du vil ha, trykker du på ENTER for å lukke dialogboksen Legg til oppgaver i tidslinjen. Tidslinjen er nå oppdatert med valgene dine.

Bruke sammendragsoppgaver

Du kan rykke inn oppgaver for å vise hierarki, det vil si å gjøre om oppgavelisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, som blir en sammendragsoppgave.

Tips!: Unngå å tildele ressurser til hovedoppgaver. Tildel dem til deloppgaver i stedet, ellers kan det hende du ikke kan løse overallokeringer.

 1. Gå til Gantt-diagram-visningen ved å trykke på ALT+H, G, og så trykker du på G.

 2. Bruk piltastene til å finne den riktige oppgaven i Oppgavenavn-kolonnen. Skjermleseren leser opp det som står i den gjeldende cellen, etterfulgt av navnet på kolonnen.

 3. Trykk på ALT+SKIFT+ PIL HØYRE for å rykke inn den gjeldende oppgaven, slik at den blir en deloppgave. Det fører til at oppgaven over den blir en sammendragsoppgave. Med JAWS hører du: «Nivå 2.»

  Obs!: Med Skjermleser hører du bare «Utvidet» eller «Skjult» når fokuset er på en sammendragsoppgave. Du kan legge til WBS-kolonnen i Gantt -diagram-visningen for å gjøre oppgavehierarkiet lettere å forstå. WBS-kolonnen viser radnummeret for hver oppgave, og deloppgaver har en annen nummerering. Hvis for eksempel sammendragsoppgaven er nummer 7, er deloppgavene 7.1, 7.2 og så videre. Du kan finne ut hvordan man legger til en kolonne ved å gå til Legge til en ny kolonne i Gantt-diagrammet.

 4. Hvis du vil legge til en annen deloppgave i sammendragsoppgaven, trykker du på PIL NED for å gå til neste rad i Oppgavenavn-kolonnen. Deretter trykker du på ALT+SKIFT+PIL HØYRE.

 5. Hvis du ønsker å returnere en deloppgave til en vanlig oppgave, trykker du på ALT+SKIFT+PIL VENSTRE. Med JAWS hører du «Nivå 1».

Tips!: Du kan skjule en deloppgave ved å trykke på ALT+SKIFT+minustegnet på det numeriske tastaturet. Du hører: «Trekk fra.» Hvis du vil utvide sammendragsoppgaven igjen, trykker du på ALT+SKIFT+plusstegnet.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project 2016

Hurtigtaster for Project 2016

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Project 2016 ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Project Online med tastatur og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å se gjennom eller redigere et prosjekt.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Project Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Project Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Project Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Project Online.

I dette emnet

Sjekke ut et prosjekt

Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Rediger-knapp, og trykk deretter på ENTER.

Lese og redigere prosjektdetaljer

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Prosjektdetaljer, og trykk deretter på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører Prosjekt-fane, og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på TAB til du hører Rediger-knapp, og trykk på ENTER.

 4. Trykk på TAB for å bla gjennom prosjektets detaljfelter, og rediger dem ved hjelp av tastaturet.

 5. Hvis du vil endre prosjektets startdato, trykker du på TAB til du hører Velg en dato fra Kalender-knappen, og trykker på ENTER. Hurtigvinduet for kalenderen åpnes. Velg en dato med venstre og høyre piltaster, og trykk på ENTER.

 6. Hvis du vil lagre endringene dine, trykker du på TAB til du hører Lagre-knapp, og trykker på ENTER.

 7. Trykk på TAB til du hører Lukk-knapp, og trykk på ENTER.

 8. Dialogboksen Lukk åpnes, der du blir bedt om du vil sjekke inn prosjektet. Gjør en av følgende:

  • Hvis du vil sjekke inn prosjektet, trykker du på ENTER.

  • Hvis du vil holde prosjektet utsjekket, trykker du på CTRL+TAB. Du hører: Vil du sjekke inn prosjektet? Valgt, sjekk det inn, alternativknapp. Trykk på R for å gå til neste alternativknapp. Du hører: Ikke valgt, hold det utsjekket, alternativknapp. Trykk på ENTER for å velge alternativknappen, trykk på TAB for å utheve OK-knappen, og trykk deretter på ENTER for å lukke dialogboksen.

Legge til oppgaver på en tidslinje

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører: Tabell. Du kan gå til tabellradene ved å trykke på CTRL +ALT+PIL OPP eller PIL NED, og tabellkolonnene ved å trykke på CTRL+ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Når du har funnet oppgaven du vil legge til på tidslinjen, trykker du på ENTER for å velge den.

 3. Trykk CTRL+F6 for å gå ut av tabellen.

 4. Trykk på TAB til du hører Legg til i tidslinje-knappen, og trykk på ENTER for å legge til aktiviteten på tidslinjen.

Bruke sammendragsoppgaver

Du kan rykke inn oppgaver for å vise hierarki, det vil si å gjøre om oppgavelisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, som blir en sammendragsoppgave.

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører: Tabell. Du kan gå til tabellradene ved å trykke på CTRL +ALT+PIL OPP eller PIL NED, og tabellkolonnene ved å trykke på CTRL+ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Når du har funnet oppgaven du vil rykke inn, trykker du på ENTER for å velge den.

 3. Trykk CTRL+F6 for å gå ut av tabellen.

 4. Trykk på TAB til du hører Innrykk-knappen, og trykk på ENTER for å innrykke oppgaven.

Lagre og publisere endringer, og sjekke inn

Lagre endringer i et prosjekt

Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Lagre-knapp, og trykk deretter på ENTER.

Publisere prosjektplanen

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører Publiser-knapp, og trykk på ENTER.

Lukke og sjekke inn et prosjekt

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Lukk-knapp, og trykk deretter på ENTER.

 2. Dialogboksen Lukk åpnes, der du blir bedt om du vil sjekke inn prosjektet. Trykk på ENTER for å sjekke inn prosjektet.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å bygge opp en gruppe i Project

Hurtigtaster i Project Online

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Project

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×