Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Project med tastaturet og en skjermleser til å se gjennom og redigere både lokale og Project Online prosjekter. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne et nylig brukt prosjekt

Når du starter Project , åpnes det en liste over nylig brukte prosjekter og prosjektmaler.

 1. Trykk TAB to ganger for å flytte til siste prosjekter-listen. Du hører "Siste," etterfulgt av navnet på prosjektet første på listen.

 2. Trykk ned og opp piltastene for å flytte i listen over nylig brukte prosjekter. Når du hører navnet på prosjektet du vil åpne, trykker du Enter.

Arbeide med Project Online

Det er lett å arbeide på et delt prosjekt med kolleger når du har tilgang til Project Online.

Opprette en Project Online-konto

 1. Trykk på ALT+F, I, og så på N for å åpne dialogboksen Project Web App-kontoer.

 2. Trykk TAB til du hører "Knappen Legg til", og trykk deretter mellomrom. Dialogboksen Kontoegenskaper åpnes.

 3. Du hører: "kontonavn redigering." Du hører med JAWS,: "Kontoegenskaper." Skriv inn et navn for kontoen, og trykk deretter TAB.

 4. Skriv eller Lim inn URL-adressen for fullført server. Hvis du ikke vet URL-adresse for server, kan du kontakte serveradministratoren.

  Obs!: URL-adressen må begynne med http:// eller https:// og inneholde mindre enn 129 tegn. Hvis du bruker alternativet mindre sikkert http:// , ber Project deg bekrefte URL-adressen.

 5. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 6. For å bekrefte at du har valgt i Velg en konto-modus, trykker du Skift + Tab til du hører: "Valgt, velg en konto." Hvis du hører "Valgt, Bruk min standardkonto", trykker du pil ned én gang.

 7. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 8. Trykk Esc for å gå tilbake til den primære visningen av Project .

 9. Hvis du vil begynne å bruke den nye kontoen, Lukk og Start Project . Hvis du vil lære hvordan du logger deg på kontoen, kan du se logge på kontoen din Project Online.

Logg deg på Project Online-kontoen din

Du trenger bare å logge på kontoen din Project Online én gang. Project husker legitimasjonen din.

 1. Når du starter Project når du har opprettet en Project Online-konto, du hører: "Pålogging, profil, datamaskin". Trykk pil ned til du hører navnet på Internett-konto.

 2. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 3. Når du bruker en tilkoblet konto for første gang, du hører: "Logg." Skriv inn e-postadressen din.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Fokus på Neste-knappen». Trykk deretter på ENTER.

 5. Du hører: "Logg i til kontoen din, skriver du inn passordet." Skriv inn passordet.

 6. Trykk TAB til du hører "Logge knappen", og trykk deretter Enter. Når du hører "Tomt prosjekt-knappen," du vet at påloggingsprosessen er ferdig.

Åpne et prosjekt fra Project Online

Når du har logget på én gang, kan du åpne prosjekter på nettet like lett som om de var lagret på datamaskinen din. Hvis du vil finne ut hvordan du logger på en nettkonto, kan du se Logg deg på Project Online-kontoen din.

 1. Når du starter Project , du hører: "Pålogging, profil, datamaskin". Trykk pil ned til du hører navnet på den elektroniske kontoen du vil bruke.

 2. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk TAB til du hører "åpner andre prosjekter, hyperkobling," og trykk deretter Enter. Du hører: "siste prosjekter, liste som er oppdatert."

  Tips!: Ovenfor gjelder når du har nettopp åpnet Project . Hvis du vil åpne et prosjekt online senere, trykker du Alt + F, O, Y-og 1, og Fortsett fra trinn 3.

 4. Trykk på TAB til du hører «Nylig brukt faneelement», og så trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Project Web App», etterfulgt av navnet på testkontoen din.

 5. Trykk på TAB til du hører «Project Web App, av, bla gjennom, knapp», og så trykker du på ENTER. Du hører: «Mappevisning i skallet, tabell, vis meg listen over alle prosjektene.»

 6. Trykk mellomrom, og trykk deretter Enter. Du hører: "Skall mappevisningen," etterfulgt av navnet på det første prosjektet og hvor mange prosjekter, for eksempel "1 av 10".

 7. Bruk PIL OPP og PIL NED til å finne prosjektet du vil åpne, og så trykker du på ENTER.

Obs!: Project kan bli bedt om å velge Ja eller Nei når du åpner en online prosjekt. Dette betyr at prosjektet du åpnet bruker en annen valuta fra det som er angitt av serveren. Hvis du vil skrive over project valuta med servervaluta, velg knappen Ja, hvis ikke velger du Nei. Trykk Tab for å flytte mellom knappene, og trykk deretter Enter for å bekrefte valget.

Legge til en ny kolonne i Gantt-diagrammet

Prosjektet åpnes i visningen Gantt-diagram, som er den enkleste visningen å arbeide i. Fokuset er i øverste venstre hjørne av diagrammet. I mange prosjekter er Standardkolonner ikke nok.

 1. Trykk på PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å finne kolonnen som er til høyre for der du vil legge til en kolonne. Skjermleseren leser opp det som står i den gjeldende cellen, etterfulgt av navnet på kolonnen.

 2. Trykk Alt + F, F, du kan sette inn en ny kolonne til venstre for den valgte kolonnen. Trykk ned og opp piltastene for å finne navnet på kolonnen du vil bruke, og trykk deretter Enter for å legge det til i diagrammet. Med Skjermleser, kan du skriver du inn en del av navnet og deretter bruker du ned og opp piltastene for å bla gjennom forhåndsdefinerte kolonnenavnene som samsvarer med. Hvis du for eksempel hvis du skriver inn faktiske, Project foreslår at Faktiske kostnader, faktisk varighet og så videre.

Obs!: I stedet for å velge et forhåndsdefinert kolonnenavn kan du skrive inn et egendefinert. Med JAWS bør du bruke dette alternativet, ettersom JAWS ikke leser opp kolonnenavnet før du har lagt det til.

Legge til oppgaver på tidslinjen

 1. Gå til Tidslinje-visningen ved å trykke på ALT+H, G og så på L.

 2. Trykk Alt + F, F, og trykk deretter X. Du hører: "Legge til oppgaver på tidslinjen," etterfulgt av du prosjektnavnet.

 3. Fokuset er på oppgaven på det øverste nivået, som inneholder hele prosjektet. Du kan velge de oppgavene du vil legge til i Tidslinjen ved å bruke PIL OPP og PIL NED til å bevege deg mellom oppgavene og så trykke på MELLOMROM for å legge til den merkede oppgaven.

 4. Når du har valgt alle oppgavene du vil ha, trykker du på ENTER for å lukke dialogboksen Legg til oppgaver i tidslinjen. Tidslinjen er nå oppdatert med valgene dine.

Bruke sammendragsoppgaver

Du kan rykke inn oppgaver for å vise hierarki, det vil si å gjøre om oppgavelisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, som blir en sammendragsoppgave.

Tips!: Unngå å tildele ressurser til hovedoppgaver. Tildel dem til deloppgaver i stedet, ellers kan det hende du ikke kan løse overallokeringer.

 1. Gå til Gantt-diagram-visningen ved å trykke på ALT+H, G, og så trykker du på G.

 2. Bruk piltastene til å finne den riktige oppgaven i Oppgavenavn-kolonnen. Skjermleseren leser opp det som står i den gjeldende cellen, etterfulgt av navnet på kolonnen.

 3. Trykk på ALT+SKIFT+ PIL HØYRE for å rykke inn den gjeldende oppgaven, slik at den blir en deloppgave. Det fører til at oppgaven over den blir en sammendragsoppgave. Med JAWS hører du: «Nivå 2.»

  Obs!: Med Skjermleser hører du bare «Utvidet» eller «Skjult» når fokuset er på en sammendragsoppgave. Du kan legge til WBS-kolonnen i Gantt -diagram-visningen for å gjøre oppgavehierarkiet lettere å forstå. WBS-kolonnen viser radnummeret for hver oppgave, og deloppgaver har en annen nummerering. Hvis for eksempel sammendragsoppgaven er nummer 7, er deloppgavene 7.1, 7.2 og så videre. Du kan finne ut hvordan man legger til en kolonne ved å gå til Legge til en ny kolonne i Gantt-diagrammet.

 4. Hvis du vil legge til en annen deloppgave i sammendragsoppgaven, trykker du på PIL NED for å gå til neste rad i Oppgavenavn-kolonnen. Deretter trykker du på ALT+SKIFT+PIL HØYRE.

 5. Hvis du ønsker å returnere en deloppgave til en vanlig oppgave, trykker du på ALT+SKIFT+PIL VENSTRE. Med JAWS hører du «Nivå 1».

Tips!: Du kan skjule en delaktivitet fra visningen ved å trykke Alt + Skift + minustegn (-) på det numeriske tastaturet. Du hører: "Trekk fra". Hvis du vil utvide aktivitetssammendraget igjen, trykker du Alt + Skift + plusstegn (+).

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Hurtigtaster for Project

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Bruke Project Online med tastaturet og en skjermleser vil vise eller redigere et prosjekt. Vi har testet med Skjermleser, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Project Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Project Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Project Online.

I dette emnet

Sjekke ut et prosjekt

Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Rediger-knapp, og trykk deretter på ENTER.

Lese og redigere prosjektdetaljer

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Prosjektdetaljer, og trykk deretter på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører Prosjekt-fane, og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på TAB til du hører Rediger-knapp, og trykk på ENTER.

 4. Trykk på TAB for å bla gjennom prosjektets detaljfelter, og rediger dem ved hjelp av tastaturet.

 5. Hvis du vil endre prosjektets startdato, trykker du på TAB til du hører Velg en dato fra Kalender-knappen, og trykker på ENTER. Hurtigvinduet for kalenderen åpnes. Velg en dato med venstre og høyre piltaster, og trykk på ENTER.

 6. Hvis du vil lagre endringene dine, trykker du på TAB til du hører Lagre-knapp, og trykker på ENTER.

 7. Trykk på TAB til du hører Lukk-knapp, og trykk på ENTER.

 8. Dialogboksen Lukk åpnes, der du blir bedt om du vil sjekke inn prosjektet. Gjør en av følgende:

  • Hvis du vil sjekke inn prosjektet, trykker du på ENTER.

  • Hvis du vil beholde prosjektet sjekket ut, trykker du Ctrl + Tab. Du hører: "vil du innsjekking av prosjektet? Merket, sjekke den inn." Trykk R for å flytte til neste alternativ. Du hører: "ikke er valgt, ha den utsjekket lenger." Trykk Enter for å velge alternativet, trykker du Tab for å merke OK-knappen, og trykk deretter Enter for å lukke dialogboksen.

Legge til oppgaver på en tidslinje

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører: Tabell. Du kan gå til tabellradene ved å trykke på CTRL +ALT+PIL OPP eller PIL NED, og tabellkolonnene ved å trykke på CTRL+ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Når du har funnet oppgaven du vil legge til på tidslinjen, trykker du på ENTER for å velge den.

 3. Trykk CTRL+F6 for å gå ut av tabellen.

 4. Trykk på TAB til du hører Legg til i tidslinje-knappen, og trykk på ENTER for å legge til aktiviteten på tidslinjen.

Bruke sammendragsoppgaver

Du kan rykke inn oppgaver for å vise hierarki, det vil si å gjøre om oppgavelisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, som blir en sammendragsoppgave.

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører: Tabell. Du kan gå til tabellradene ved å trykke på CTRL +ALT+PIL OPP eller PIL NED, og tabellkolonnene ved å trykke på CTRL+ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Når du har funnet oppgaven du vil rykke inn, trykker du på ENTER for å velge den.

 3. Trykk CTRL+F6 for å gå ut av tabellen.

 4. Trykk på TAB til du hører Innrykk-knappen, og trykk på ENTER for å innrykke oppgaven.

Lagre og publisere endringer, og sjekke inn

Lagre endringer i et prosjekt

Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Lagre-knapp, og trykk deretter på ENTER.

Publisere prosjektplanen

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører Publiser-knapp, og trykk på ENTER.

Lukke og sjekke inn et prosjekt

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Lukk-knapp, og trykk deretter på ENTER.

 2. Dialogboksen Lukk åpnes, der du blir bedt om du vil sjekke inn prosjektet. Trykk på ENTER for å sjekke inn prosjektet.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å bygge opp en gruppe i Project

Hurtigtaster i Project Online

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Project

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×