Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk OneNote 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å organisere informasjonen i notatblokker som inneholder sider, inndelinger og inndelingsgrupper. Du kan legge til sider, inndelinger og flere notatblokker når du trenger dem, samt gi dem nytt navn, flytte eller slette dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i OneNote for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne OneNote

Trykk på Windows-logo+SKIFT+N for å åpne OneNote.

Opprette en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote.

 2. Trykk på SKIFT+TAB flere ganger til du hører «Legg til notatblokk-knapp». Trykk på MELLOMROM for å velge. Du blir dirigert til et nytt vindu der Ny-fanen i Fil-menyen allerede er valgt. Skjermleser sier «Nytt fane-element». Du kan velge lagringsplasseringen og navnet for notatblokken på denne fanen.

 3. Trykk PIL HØYRE én gang for å gå til delen for plasseringsvalg på Ny-fanen. Bruk deretter PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom plasseringene. Skjermleser leser opp plasseringene etter hvert som du beveger deg. Trykk MELLOMROM for å velge.

 4. Når du har valgt en plassering, flyttes fokuset til Notatblokknavn-feltet. Skriv inn et navn på notatblokken og trykk ENTER. Notatblokken er opprettet og markøren er plassert i sidetittelfeltet for Ny del 1 i notatblokken.

  Obs!: Hvis du lagrer i OneDrive eller et annet sted på nettet, kan det hende du må logge deg på hvis du ikke er pålogget allerede.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny del i en notatblokk, trykker du CTRL+T.

 2. Delen er opprettet, markøren er plassert på delfanen, og du kan skrive inn navnet på delen.

 3. Når du er ferdig, trykker du ENTER. Delen har fått navn, og markøren er flyttet til sidetittelfeltet.

Opprette en delgruppe

Delgruppe kan hjelpe deg å holde relaterte deler samlet.

 1. Trykk CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen.

 3. Trykk PIL NED flere ganger til du hører skjermleseren si «Nytt menyelement i delgruppe». I JAWS hører du: «Ny delgruppe.» Trykk MELLOMROM for å velge. Skjermleser sier: «Ny side opprettet, OneNote-vindu, redigerer, ny delgruppe.»

 4. Skriv inn et navn på delgruppen, og trykk ENTER.

  Delgruppen er opprettet, og du kan nå legge til deler i gruppen.

Opprette en side

 1. Trykk CTRL+N i en del der du vil legge til siden.

 2. Det opprettes en ny side, markøren er plassert i sidetittelfeltet og du kan skrive inn tittelen.

Gi nytt navn til en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til notatblokken du vil gi nytt navn.

 3. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Skjermleser sier «Meny.»

 4. Trykk PIL NED flere ganger til du hører: «Egenskaper for menyelement.» I JAWS hører du: «Egenskaper.» Trykk MELLOMROM for å velge.

 5. Dialogboksen Egenskaper for notatblokk åpnes, og fokuset er i Visningsnavn-feltet. Skriv inn et nytt navn, og trykk ENTER. Notatblokken har fått nytt navn.

Gi nytt navn til en del eller en delgruppe

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til seksjonsnavigering i OneNote.

 2. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere til delen eller delgruppen du vil gi nytt navn.

 3. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Skjermleser sier: «Gi nytt navn til menyelement». I JAWS hører du: «Gi nytt navn.»

 4. Trykk MELLOMROM. Skjermleser sier «Redigerer» og navnet på delen. I JAWS hører du navnet på delen.

 5. Skriv inn et nytt navn, og trykk ENTER. Delen har fått nytt navn.

Gi nytt navn til en side

 1. Trykk CTRL+ALT+G for å åpne sidenavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til siden du vil gi nytt navn.

 3. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Skjermleser sier: «Gi nytt navn til menyelement». I JAWS hører du: «Gi nytt navn.»

 4. Trykk MELLOMROM. Skjermleser sier: «Sidetittel, redigerer.» I JAWS hører du: «Sidetittel.»

 5. Skriv inn et nytt navn, og trykk ENTER. Siden har fått nytt navn.

Flytte eller kopiere en del

 1. Trykk CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere til delen du vil flytte eller kopiere. Skjermleser leser opp delnavnene etter hvert som du beveger deg.

 3. Trykk SKIFT+F10. Skjermleser sier: «Gi nytt navn til menyelement». I JAWS hører du: «Gi nytt navn.»

 4. Trykk PIL NED flere ganger til du hører skjermleseren si: «Flytt eller kopier menyelement.» I JAWS hører du: «Flytt eller kopier.» Trykk MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Flytt eller kopier del åpnes.

 5. Fokuset er i søkefeltet der du kan begynne å skrive inn navnet på notatblokken, delen eller delgruppen du vil flytte eller kopiere delen til. Søkeresultatene vises nedenfor når du skriver. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere resultatene. Skjermleser leser opp navnene etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du har funnet riktig mål, trykker du TAB for å navigere til dialogboks-knappene. Den første knappen er Flytt. Hvis du vil kopiere delen i stedet, trykker du TAB på nytt for å navigere til Kopi-knappen. Trykk MELLOMROM for å velge. Delen er flyttet eller kopiert.

Flytte eller kopiere en side

 1. Trykk CTRL+ALT+G for å åpne sidenavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til siden du vil flytte eller kopiere. Skjermleser leser opp sidenavnene etter hvert som du beveger deg.

 3. Trykk MELLOMROM for å merke en side, og trykk deretter CTRL+ALT+M. Dialogboksen Flytt eller kopier sider åpnes.

 4. Fokuset er i søkefeltet der du kan begynne å skrive inn navnet på notatblokken, delen eller delgruppen du vil flytte eller kopiere delen til. Søkeresultatene vises nedenfor når du skriver. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere resultatene. Skjermleser leser opp navnene etter hvert som du beveger deg.

 5. Når du har funnet riktig mål, trykker du TAB for å navigere til dialogboks-knappene. Den første knappen er Flytt. Hvis du vil kopiere siden i stedet, trykker du TAB på nytt for å navigere til Kopi-knappen. Trykk MELLOMROM for å velge. Siden er flyttet eller kopiert.

Fjerne en notatblokk

 1. Trykk Windows-logotasten i Windows, og skriv inn «Filutforsker». Trykk ENTER.

 2. Filutforsker-vinduet åpnes. Fokus er på Skrivebord-mappen. Bruk piltastene til å navigere mappene og elementene i vinduet. Skjermleser leser opp elementene etter hvert som du beveger deg. Trykk ENTER for å åpne en mappe.

  Tips!: Standardplasseringen for lagring av notatblokker på datamaskinen er Dokumenter > OneNote-notatblokker.

 3. Når du er på riktig notatblokk, trykker du SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Skjermleser sier «Hurtigmeny».

 4. Trykk PIL NED flere ganger til du hører: «Slett menyelement». I JAWS hører du: «Slett.» Trykk ENTER for å velge. Notatblokken er fjernet.

Fjerne en del eller en delgruppe

 1. Trykk CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere til delen eller delgruppen du vil fjerne.

 3. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Skjermleser sier: «Gi nytt navn til menyelement». I JAWS hører du: «Gi nytt navn.»

 4. Trykk PIL NED flere ganger til du hører: «Slett menyelement». I JAWS hører du: «Slett.» Trykk ENTER.

 5. En dialogboks for bekreftelse åpnes. Skjermleser sier: «Microsoft OneNote-dialogboks, Nei-knapp.» Trykk PIL VENSTRE én gang for å gå til Ja-knappen, og trykk ENTER. Delen eller delgruppen er fjernet.

Fjerne en side

 1. Trykk CTRL+ALT+G for å gå til sidenavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å gå til siden du vil fjerne.

 3. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Skjermleser sier: «Gi nytt navn til menyelement». I JAWS hører du: «Gi nytt navn.»

 4. Trykk PIL NED flere ganger til du hører «Fjern menyelement», og trykk ENTER. Siden er fjernet.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å organisere informasjonen i notatblokker som inneholder sider, inndelinger og inndelingsgrupper. Du kan legge til sider, inndelinger og flere notatblokker når du trenger dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i OneNote for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Åpne OneNote og logg på

 1. Trykk Skift+Command+A i Finder for å gå til Programmer-listen.

 2. Skriv inn M for å gå direkte til programmene som begynner på «M».

 3. Trykk på TAB til du hører: «Microsoft OneNote-program.»

 4. Trykk på KOMMANDO+PIL NED for å åpne OneNote for Mac-programmet.

 5. OneNote for Mac åpnes, og du kan logge på Microsoft-kontoen.

 6. Trykk på KOMMANDO+O for å logge på. Du hører: «Logg på. Kontoinnstillinger.» Trykk på MELLOMROM for å velge. Logg på-dialogboksen åpnes. Du hører: «Skriv inn e-postadressen din eller telefonnummeret ditt.»

 7. Skriv inn e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, og trykk på ENTER. VoiceOver sier: «Passord, sikker redigering av tekst.»

 8. Skriv inn passordet, og trykk på ENTER. Hvis du hører «Begynn å bruke PowerPoint-knappen», trykker du på MELLOMROM for å gå til programmet.

  Obs!: Hvis du bruker en konto i en organisasjon, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Du må for eksempel kanskje bruke en PIN-kode eller et smartkort.

  Tips!: Hvis du ikke logget av PowerPoint forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten å be om innlogging.

Opprette en notatblokk

Hvis du vil dele en presentasjon, må du logge på Microsoft-kontoen din i OneNote slik at du kan lagre filen på OneDrive.

 1. I OneNote trykker du på CTRL+KOMMANDO+ N.

 2. Du omdirigeres til Åpne nye og nylig brukte notatblokker-vinduet, der du kan velge farge til notatblokken, navn og hvor du vil at den nye notatblokken skal lagres.

 3. Hvis du vil velge en farge for notatblokken, trykker du på TAB. Du hører «Notatblokkfarge», etterfulgt av den valgte fargen. Bruk piltastene til å gå til fargen du vil ha. VoiceOver leser opp alternativene etter hvert som du beveger deg. Når du er ferdig, trykker du på TAB.

 4. Hvis du vil skrive inn en notatblokktittel trykker du på TAB til du hører: «Notatblokktittel, rediger tekst.» Skriv inn tittelen og trykk på TAB for å gå vekk fra feltet.

 5. Velg en lagringsplassering i skyen som er knyttet til kontoen, som OneDrive eller SharePoint, trykk på TAB til du hører en plassering og «velg en plassering der notatblokken skal opprettes» bli lest opp.

 6. Hvis du vil endre plassering, trykker du på MELLOMROM og bruker PIL OPP eller PIL NED for å gå til plasseringen. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 7. For å opprette notatblokken trykker du på TAB til du hører: «Opprett-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 8. Den nye notatblokken åpnes, og markøren er plassert i sidetittelfeltet for Ny del 1.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny del i en notatblokk, trykker du på KOMMANDO+T.

 2. Delen opprettes, markøren plasseres på delens tittelfelt, og du kan skrive inn navnet på delen.

 3. Når du er ferdig, trykker du ENTER.

Opprette en delgruppe

Delgruppe kan hjelpe deg å holde relaterte deler samlet.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Trykk på CTRL+OPTION+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Bruk PIL HØYRE for å bla deg til Fil-menyen, og bruk deretter PIL NED for å gå til Ny delgruppe. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 4. Delgruppen er opprettet, og fokuset er på delgruppens Navn-felt.

 5. Skriv inn et navn på delgruppen, og trykk på ENTER. Delgruppen er opprettet, og du kan nå legge til deler i gruppen.

Opprette en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk. Deretter bruker du PIL OPP og PIL NED for å velge delen der du vil legge til siden.

  Obs!: Hvis siden er plassert inni en delgruppe, trykker du på PIL HØYRE for å utvide delgruppen.

 2. Trykk på KOMMANDO+N i en del der du vil legge til siden.

 3. Det opprettes en ny side, markøren er plassert i sidetittelfeltet og du kan skrive inn tittelen.

Gi nytt navn til en notatblokk

Hvis du har delt notatblokken med andre, kan du gi notatblokkfilen nytt navn ved kilden.

 1. Bruk en nettleser og gå til www.onedrive.com.

 2. Trykk på ALT+TAB for å logge på Microsoft-kontoen eller en organisasjonskonto der notatblokken du vil gi nytt navn, er lagret. Trykk på TILVALG+TAB til du hører: «Kobling, logg på.» Deretter trykker du på ENTER for å begynne påloggingsprosessen.

 3. Når du har logget på OneDrive, bruker du PIL NED for å gå til Dokumenter-mappen i kontoen din. Trykk på ENTER for å gå inn i mappen.

 4. Bruk piltastene til å gå til notatblokkfilen du vil gi nytt navn. Hvis nødvendig trykker du på CTRL+SKIFT+TILVALG+PIL NED for å samhandle med listen over filer. Navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 5. Når du har kommet til riktig fil, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Åpne.» Deretter trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå til Gi nytt navn. Trykk på ENTER for å markere. Du hører: «Skriv inn det nye navnet.»

 6. Skriv inn et nytt navn, og trykk på ENTER. Notatblokken har fått nytt navn. Du hører: «Lagrer.»

Gi nytt navn til en del eller en delgruppe

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å gå til delen eller delgruppen du vil gi nytt navn. Navnene på delene eller delgruppene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+ SKIFT+M for å åpne kontekstmenyen. Trykk deretter på CTRL+TILVALG+PIL NED til du hører: «Gi nytt navn.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å markere.

 4. Fokuset flyttes til navnefeltet til delen eller delgruppen. Skriv inn et nytt navn, og trykk på ENTER. Delen har fått nytt navn.

Gi nytt navn til en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å gå til delen som inneholder siden du vil gi nytt navn til.

 3. I inndelingen som inneholder siden vil du gi nytt navn, trykker du på CTRL+KOMMANDO+G for å åpne sidenavigeringen. Du hører: «Listen over sider, tabell.»

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED for å gå til siden du vil gi nytt navn. Navnene på sidene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 5. Hvis du vil endre navn på siden, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+T. Fokuset flyttes til sidetittelfeltet. Du hører: «Gi siden nytt navn.»

 6. Skriv inn et nytt navn, og trykk ENTER. Siden har fått nytt navn.

Flytte eller kopiere en del

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å gå til delen du vil flytte eller kopiere.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+ SKIFT+M for å åpne kontekstmenyen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil kopiere delen, trykker du på PIL NED for å gå til Kopier del til …, og deretter på MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Kopier denne delen til en ny notatblokk … åpnes.

  • Hvis du vil flytte delen, trykker du på PIL NED for å gå til Kopier del til …, og deretter på MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Flytt denne delen til en ny notatblokk… åpnes.

 5. I den åpne dialogboksen vises en liste over de åpne notatblokkene og delgruppene du kan kopiere eller flytte delen til.

 6. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å velge notatblokk. Hvis du vil flytte til en bestemt delgruppe, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å utvide notatblokken. Notatblokkene og delgruppene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

  Obs!: Du kan kopiere eller flytte en del til en delgruppe i samme notatblokk.

 7. Når du har funnet riktig mål, trykker du på TAB for å gå til dialogboks-knappene. Den første knappen er Avbryt. Hvis du vil kopiere delen, trykker du på TAB for å gå til Kopi-knappen. Hvis du vil flytte delen, trykker du på TAB for å gå til Flytt-knappen. Trykk på ENTER for å markere. Delen er kopiert eller flyttet.

Flytte eller kopiere en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å gå til delen som inneholder siden du vil flytte eller kopiere.

 3. Trykk på CTRL+KOMMANDO+G for å åpne sidenavigasjon. Du hører: «Listen over sider.»

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED for å gå til siden du vil flytte eller kopiere. VoiceOver leser opp sidenavnene etter hvert som du beveger deg.

 5. Gjør ett av følgende mens du befinner deg på siden:

  • Hvis du vil kopiere en side, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+ C. Dialogboksen Kopier denne siden til en ny del… åpnes.

  • Hvis du vil flytte en side, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+M. Dialogboksen Flytt denne siden til en nye del… åpnes.

 6. I den åpne dialogboksen vises en liste over de åpne notatblokkene samt delene og delgruppene du kan kopiere eller flytte siden til.

 7. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å velge del. Hvis du vil flytte til en bestemt del i en delgruppe, trykker du på CTRL+TILVALG+ MELLOMROM for å utvide delgruppen. Notatblokkene, delgruppene og delene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

  Obs!: Du kan kopiere eller flytte en side til en ny del i samme notatblokk.

 8. Når du har funnet riktig mål, trykker du på TAB for å gå til dialogboks-knappene. Den første knappen er Avbryt. Hvis du vil kopiere siden, trykker du på TAB for gå til Kopier-knappen. Hvis du vil flytte siden, trykker du på TAB for å gå til Flytt-knappen. Trykk på ENTER for å markere. Siden er kopiert eller flyttet.

Fjerne en notatblokk

Hvis du er sikker på at du ikke trenger en bestemt notatblokk lenger, kan du slette den fra OneDrive-kontoen. Hvis det er en notatblokk du deler med andre, bør du gi kollegaene dine beskjed om at du sletter notatblokken.

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote. Du hører: «Notatblokker, tabell.»

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å velge notatblokken du vil fjerne. Notatblokknavnene leses opp etter hvert som du beveger deg.

 3. Hvis du vil lukke notatblokken, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+W.

 4. Når notatblokken er lukket i OneNote, kan du gå til www.onedrive.com via en nettleser og logge deg på.

 5. I OneDrive bruker du PIL NED til å gå til Dokumenter-mappen. Trykk på ENTER for å gå inn i mappen.

 6. Bruk piltastene til å gå til notatblokkfilen du vil slette. Hvis nødvendig trykker du på CTRL+SKIFT+TILVALG+PIL NED for å samhandle med listen over filer. Navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 7. Når du er på riktig fil, trykker du på DELETE eller KOMMANDO+DELETE. Notatblokken er slettet.

Fjerne en del eller en delgruppe

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å gå til delen eller delgruppen du vil fjerne.

 3. Når du er på riktig del eller delgruppe, trykker du på Slett. En dialogboks åpnes.

 4. Bekreft slettingen ved å trykke på TAB for å gå til Ja-dialogknappen. Trykk deretter på ENTER.

 5. Delene eller delgruppene (og tilhørende deler) flyttes til Slettede notater.

  Obs!: Du kan vise eller slette notater permanent i Slettede notater. I menylinjen i Notatblokker-menyen velger du undermenyen Slettede notater. Deretter kan du velge Vis slettede notater eller Tøm slettede notater.

Fjerne en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å åpne delnavigering i en notatblokk.

 2. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å gå til delen som inneholder siden du vil fjerne.

 3. Trykk på CTRL+KOMMANDO+G for å åpne sidenavigasjon. Du hører: «Listen over sider, tabell.»

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED for å gå til siden du vil fjerne. VoiceOver leser opp sidenavnene etter hvert som du beveger deg.

 5. Når du har funnet riktig side, trykker du på DELETE eller COMMAND+DELETE. Siden slettes.

Se også

Bruk en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Mac

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å organisere informasjonen i notatblokker som inneholder sider og inndelinger. Du kan legge til, gi nytt navn til, flytte, fjerne eller endre rekkefølgen på sider og inndelinger, og du kan legge til og endre rekkefølgen på notatblokker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Opprette en notatblokk

 1. Sveip til høyre i Notatblokker-listen til du hører «Ny notatblokk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn navnet på den nye notatblokken, sveip til høyre til du hører «Ferdig», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: For å gå til Notatblokker-listen fra Inndelinger- eller Sider-listen eller fra et sidelerret, sveiper du til venstre til du hører «Tilbake til <tidligere listevisning>, Tilbake-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen. Gjenta dette til du hører «Notatblokk, innstillinger-knapp.» Fokuset flyttes nå til Innstillinger-knappen på Notatblokker-listevisningen.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet ditt eller opprette en ny blokk med notater i notatblokken, kan du opprette en ny inndeling.

 1. Sveip til høyre i Inndelinger-listen til du hører «Ny inndeling-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn navnet på den nye inndelingen, sveip til høyre til du hører «Ferdig», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Obs!: For å gå til Inndelinger-listen fra Sider-listen eller et sidelerret, sveiper du til venstre til du hører «Tilbake til <tidligere listevisning>, tilbake-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen. Gjenta dette til du hører: «<Navn på notatblokk>, tilbake til notatblokkliste, tilbake-knapp». Fokuset er nå på Tilbake-knappen i Del-listevisningen.

Opprette en side

Legg til en ny side for nye ideer, og begynn å opprette innhold i notatblokken.

Opprette en uformatert side

 1. Sveip til høyre i Sider-listen for en inndeling til du hører: «Ny side-knapp.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Ny side, sidetittel, disposisjon.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen, og skriv inn navnet på siden. Sveip til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til sidelerretet.

Opprette en side med en liste

 1. Sveip til høyre i Sider-listen for en inndeling til du hører: «knappen Ny side med liste», og dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Tekstfelt.» Fokuset er i tekstfeltet til det første listeelementet på siden.

 2. Hvis du vil gi navn til siden, sveiper du mot venstre til du hører «Listetittel uten overskrift, tekstfelt», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Skriv inn navnet på siden, og sveip deretter til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk på skjermen.

Opprette en side med et bilde

 1. Sveip til høyre i Sider-listen av en inndeling til du hører «knappen Ny side med bilde», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Varsel, sett inn bilde.» Vinduet Sett inn bilde åpnes.

 2. Gjør noe av følgende:

  Legge til et bilde fra Bilder-appen

  1. Sveip mot høyre til du hører: «Fra bibliotek-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  2. Sveip mot høyre i Bilder til du hører albumalternativet du vil velge, og dobbelttrykk på skjermen.

  3. Sveip mot høyre i listen over bilder til du hører bildet du vil velge, og dobbelttrykk på skjermen.

  4. Sveip mot venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

  5. Sveip til høyre til du hører: «Bruk-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset flyttes til den nye siden.

  6. Hvis du vil angi et navn på den nye siden, sveiper du til høyre til du hører «Sidetittel», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

  7. Skriv inn navnet og sveip til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Ta og legge til et bilde

  1. Hvis du vil legge til et nytt bilde direkte fra telefonkameraet, sveiper du til høyre til du hører: «Ta bilde-knapp».

  2. Dobbelttrykk på skjermen. Kameraappen åpnes.

  3. Sveip til høyre til du hører «Ta bilde-knapp», og dobbelttrykk på skjermen for å ta et bilde.

  4. Sveip til høyre til du hører «Bruk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til den nye siden.

  5. Hvis du vil angi et navn på den nye siden, sveiper du til høyre til du hører «Sidetittel», og dobbelttrykker på skjermen. Skriv inn navnet. Sveip deretter til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk på skjermen.

Obs!: Hvis du vil gå til Sider-listen fra sidelerretet, sveiper du til venstre til du hører «Tilbake til sidelisten for <navn på del>, tilbake-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset er nå på Tilbake-knappen i Sider-listevisningen.

Gi nytt navn til en inndeling

 1. Sveip til venstre eller høyre i listen Deler til du hører navnet på delen du vil gi nytt navn.

 2. Angi VoiceOver-rotoren til Handlinger.

 3. Sveip opp eller ned til du hører «Gi nytt navn», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Skriv inn det nye navnet på inndelingen. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Returner», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Gi nytt navn til en side

 1. Sveip mot venstre eller høyre i Sider-listen til du hører navnet på siden du vil velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre på siden til du hører «<Nåværende sidenavn>, overskrift, tekstfelt», og dobbelttrykk på skjermen.

 3. Endre navnet på siden. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Ferdig», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Endre rekkefølgen til notatblokker, inndelinger og sider

Du kan endre rekkefølgen på notatblokker, inndelinger og sider, for eksempel hvis du vil plassere de viktigste øverst på listen over elementer.

 1. Sveip til venstre eller høyre i Notatblokker-, Deler- eller Sider-listen til du hører «Rediger-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fullført».

 2. Sveip til høyre til du hører: «Endre rekkefølgen på <navn på notatblokken, inndelingen eller siden du vil endre rekkefølgen på>.»

 3. Dobbelttrykk og hold på skjermen til du hører en lyd. Dra fingeren opp eller ned på skjermen til du hører stedet du vil flytte elementet til, og løft deretter fingeren vekk fra skjermen.

 4. Sveip mot venstre til du hører «Tilbake-knappen», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Flytte en inndeling

 1. I listen Inndelinger sveiper du til venstre eller høyre til du hører navnet på inndelingen du vil flytte.

 2. Angi VoiceOver-rotoren til Handlinger.

 3. Sveip opp eller ned til du hører «Flytt», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Notatblokker, flytt denne inndelingen til en annen notatblokk.»

 4. Sveip til høyre til du hører notatblokken du vil flytte inndelingen til, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til Inndelinger-listen fra der inndelingen ble flyttet fra.

Flytte eller kopiere en side

 1. I listen Sider sveiper du til venstre eller høyre til du hører navnet på siden du vil flytte eller kopiere.

 2. Angi VoiceOver-rotoren til Handlinger.

 3. Sveip opp eller ned til du hører «Flytt» eller «Kopier», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører inndelingen du vil flytte eller kopiere siden til, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til Sider-listen som siden ble flyttet eller kopiert fra.

Lukke en notatblokk

Du kan lukke en notatblokk, slik at den ikke vises i Notatblokker-listen lenger.

 1. I listen Notatblokker sveiper du til venstre eller høyre til du hører navnet på notatblokken du vil flytte.

 2. Angi VoiceOver-rotoren til Handlinger.

 3. Sveip opp eller ned til du hører «Lukk», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil åpne en notatblokk igjen, sveiper du til venstre eller høyre i Notatblokker-listen til du hører «Flere notatblokker ellipser-knappen», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Åpne flere notatblokker.»

  Sveip til høyre til du hører notatblokken du vil åpne igjen, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Notatblokken åpnes og vises på nytt i Notatblokker-listen.

Fjerne en inndeling

 1. I listen Deler sveiper du til venstre eller høyre til du hører navnet på delen du vil fjerne.

 2. Angi VoiceOver-rotoren til Handlinger.

 3. Sveip opp eller ned til du hører «Slett», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Varsel: Er du sikker på at du vil slette denne delen?» Sveip til høyre til du hører «Slett», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Fjerne en side

 1. Sveip til venstre eller høyre i listen Sider til du hører navnet på siden du vil fjerne.

 2. Angi VoiceOver-rotoren til Handlinger.

 3. Sveip opp eller ned til du hører «Slett», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren i Android, til å organisere informasjonen i notatblokker som inneholder sider og inndelinger. Du kan legge til, gi nytt navn til, flytte og fjerne sider og inndelinger, og du kan legge til notatblokker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

 • Kontroller at TalkBack er slått på før du starter OneNote for Android.

I dette emnet

Opprette en notatblokk

 1. Sveip til høyre i Notatblokker-listen til du hører «Ny notatblokk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Du går til Notatblokker-listen fra Inndelinger- eller Sider-listen eller fra et sidelerret ved å sveipe til venstre til du hører «Naviger opp-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette til du hører «Logget på som <brukernavn>.» Fokus flyttes til Konto-knappen på Notatblokker-listevisningen.

 2. Skriv inn navnet på den nye notatblokken ved hjelp av skjermtastaturet.

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. TalkBack leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Når du er på det ønskede elementet, løfter du fingeren for å velge det. Det er mulig du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet. Dette er avhengig av innstillingene på enheten din.

 3. Hvis du vil velge plasseringen der du vil lagre notatblokken, sveiper du til høyre til du hører «Rullegardinliste» etterfulgt av den gjeldende valgte plasseringen for lagring. Dobbelttrykk på skjermen og sveip til høyre til du hører plasseringen der du vil lagre notatblokken. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 4. Du oppretter notatblokken ved å sveipe til høyre til du hører «Opprett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Den nye notatblokken opprettes og inneholder en inndeling som heter Ny inndeling 1.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet ditt eller opprette en ny blokk med notater i notatblokken, kan du opprette en ny inndeling.

 1. Sveip til høyre i Inndelinger-listen til du hører «Ny inndeling-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Du navigerer til Inndelinger-listen fra Sider-listen ved å sveipe til venstre til du hører «Naviger opp-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokus er nå på Tilbake-knappen i Inndelinger-listevisningen.

 2. Skriv inn navnet på den nye inndelingen ved hjelp av skjermtastaturet. Deretter sveiper du til høyre til du hører «Opprett-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

  Den nye inndelingen opprettes og inneholder en side som heter Uten tittel.

Opprette en side

Legg til en ny side for nye ideer, og begynn å opprette innhold i notatblokken.

 1. Sveip til høyre i Sider-listen av en inndeling til du hører «Ny tekstside-knappen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Du navigerer til Sider-listen fra sidelerretet ved å sveipe til venstre til du hører «Naviger opp-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokus er nå på Tilbake-knappen i Sider-listevisningen.

 2. En ny side uten tittel opprettes, fokus flyttes til sidelerretet, og du kan skrive inn notatene.

 3. Du gir siden en tittel ved å sveipe til høyre til du hører «Sidetittel, redigeringsboks», dobbelttrykke på skjermen og deretter skrive inn tittelen ved hjelp av skjermtastaturet.

Gi nytt navn til en inndeling

 1. Sveip til høyre eller venstre i Inndelinger-listen til du hører navnet på inndelingen du vil gi nytt navn. TalkBack sier inndelingene slik: «Inndeling <navn på inndeling>». Dobbelttrykk og hold nede på skjermen. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører «Gi nytt navn til inndeling», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Undermenyen Gi nytt navn åpnes og du hører: «Gi nytt navn til inndeling».

 3. Skriv inn det nye navnet på inndelingen. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Gi nytt navn-knappen» og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 4. Inndelingen får nytt navn, og fokuset flyttes til Inndelinger-listen.

Gi nytt navn til en side

 1. Sveip til høyre eller venstre i Sider-listen til du hører navnet på siden du vil gi nytt navn til. TalkBack sier sidenavnene slik: «Side <sidetittel>». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne siden.

 2. Sveip til høyre på siden til du hører «Sidetittel, <tittel>, redigeringsboks», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Skriv inn det nye navnet på siden. Når du er ferdig, velger du ENTER på skjermtastaturet. Du velger ENTER ved å dra fingeren på tastaturet til du hører «ENTER», og deretter løfter du den (og dobbelttrykker om nødvendig).

Flytte eller kopiere en side

 1. Sveip til høyre eller venstre i Sider-listen til du hører navnet på siden du vil flytte eller kopiere. TalkBack sier sidenavnene slik: «Side <sidetittel>». Dobbelttrykk og hold nede på skjermen. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en side, sveiper du til høyre til du hører «Flytt side» og dobbelttrykker deretter på skjermen. Menyen Flytt side til inndeling åpnes, og du hører: «Flytt side til inndeling».

  • Hvis du vil kopiere en side, sveiper du til høyre til du hører «Kopier side» og dobbelttrykker deretter på skjermen. Menyen Kopier side til inndeling åpnes, og du hører: «Kopier side til inndeling».

  Listen over inndelinger for den valgte notatblokken åpnes.

 3. Hvis du vil flytte eller kopiere siden til en annen notatblokkinndeling, sveiper du til høyre til du hører navnet på den åpne notatblokken. Deretter dobbeltklikker du på skjermen for å åpne notatblokklisten. Sveip til høyre til du hører navnet på målnotatblokken, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne inndelingslisten.

 4. Sveip til høyre i inndelingslisten til du hører inndelingen du vil flytte eller kopiere siden til, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. TalkBack sier inndelingene slik: «Inndeling <navn på inndeling>».

 5. Når du har valgt inndelingen, sveiper du til høyre til du hører «Flytt-knapp» eller «Kopier-knapp». Dobbeltklikk deretter på skjermen.

 6. Siden flyttes eller kopierer, og fokus flyttes til Inndelinger-listen der siden ble flyttet.

Lukke en notatblokk

Du kan lukke en notatblokk, slik at den ikke vises i Notatblokker-listen lenger.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Notatblokker-listen til du hører navnet på notatblokken du vil lukke. TalkBack sier notatblokkene slik: «Notatblokk <notatblokknavn>». Dobbelttrykk og hold nede på skjermen. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Lukk notatblokk», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Notatblokken fjernes fra Notatblokk-listen.

 3. Hvis du vil åpne en notatblokk igjen, sveiper du til høyre eller venstre i Notatblokker-listen til du hører «Flere notatblokker». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Flere notatblokker».

  Sveip til høyre til du hører notatblokken du vil åpne igjen, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Notatblokken åpnes og vises på nytt i Notatblokker-listen.

Fjerne en inndeling

 1. Sveip til høyre eller venstre i Inndelinger-listen til du hører navnet på inndelingen du vil slette. TalkBack sier inndelingene slik: «Inndeling <navn på inndeling>». Dobbelttrykk og hold nede på skjermen. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører «Slett inndeling», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Et varslingsvindu med Slett inndeling? åpnes, og du hører: «Slett inndeling».

 3. Du bekrefter ved å sveipe til høyre til du hører «Slett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Fjerne en side

 1. Sveip til høyre eller venstre i Sider-listen til du hører navnet på siden du vil slette. TalkBack sier sidenavnene slik: «Side <sidetittel>». Dobbelttrykk og hold nede på skjermen. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører «Slett side», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Et varslingsvindu med Slett side? åpnes, og du hører: «Slett side».

 3. Du bekrefter ved å sveipe til høyre til du hører «Slett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Siden slettes, og du hører: «Side <sidetittel> slettet.»

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk OneNote for Windows 10 med den innebygde skjermleseren i Windows, til å organisere informasjonen i notatblokker som inneholder sider, inndelinger og inndelingsgrupper. Du kan du legge til sider, inndelinger og flere notatblokker når du trenger dem, samt gi dem nytt navn, flytte eller slette dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i OneNote for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Kontroller at du logger deg på Microsoft-kontoen på enheten din.

 2. Åpne OneNote ved å trykke på Windows-logotasten og skrive inn onenote. Så trykker du på PIL OPP og PIL NED til du hører «OneNote. Klarert Microsoft Store-app.» Så trykker du på ENTER.

Opprette en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote.

 2. Trykk på SKIFT+TAB flere ganger til du hører «Ny notatblokk-knapp». Trykk på mellomromtasten for å velge. Skjermleser sier: «Nytt notatblokk-vindu. Nytt notatblokknavn, redigerer.» I JAWS hører du: «Hurtigmeny. Ny notatblokk.»

 3. Skriv inn notatblokknavnet. Trykk deretter på TAB. Du hører: «Opprett notatblokk-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å opprette notatblokken.

 4. Notatblokken er opprettet og åpnet. Den nylig opprettede notatblokken består av én notatblokkdel, kalt Ny del 1, som inneholder en tom side uten tittel.

  Obs!: Notatblokkene lagres automatisk i OneDrive.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny del i en notatblokk, trykker du på CTRL+G, og deretter CTRL+T.

 2. Delen er opprettet, markøren er plassert på delfanen, og du kan skrive inn navnet på delen.

 3. Når du er ferdig, trykker du på ENTER. Delen har nå fått navn.

 4. Hvis du vil gå tilbake til sideredigeringsmodus, trykker du på ENTER to ganger. Markøren er plassert i sidetittelfeltet på den tomme siden uten tittel i den nyopprettede delen.

Opprette en side

 1. Trykk CTRL+N i en del der du vil legge til siden.

 2. Det opprettes en ny side uten tittel.

 3. Hvis du vil gå tilbake til sideredigeringsmodus, trykker du på ESC. Markøren er plassert i sidetittelfeltet og du kan skrive inn en tittel.

Gi nytt navn til en inndeling

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i OneNote. Trykk deretter på TAB til du hører navnet på en del.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til delgruppen du vil gi nytt navn.

 3. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Trykk på TAB til du hører: «Gi nytt navn til delknapp.»

 4. Trykk på MELLOMROM. Skjermleser sier «Tekstboks for delnavn» og delnavnet. I JAWS hører du delnavn og «Tekstboks for delnavn, redigerer.»

 5. Skriv inn et nytt navn, og trykk ENTER. Delen har fått nytt navn.

Gi nytt navn til en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i OneNote. Trykk deretter på TAB til du hører navnet på en del.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til delen som inneholder siden du vil gi nytt navn til.

 3. Trykk på CTRL+ALT+G for å åpne sidenavigering. Du hører navnet på en side.

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til siden du vil gi nytt navn.

 5. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Trykk på TAB til du hører: «Knapp for å gi nytt navn til side.»

 6. Trykk på MELLOMROM. Skjermleser sier: «Sidetittel, redigerer.» I JAWS hører du sidetittelen og «Sidetittel.»

 7. Skriv inn et nytt navn, og trykk ENTER. Siden har fått nytt navn.

Flytte eller kopiere en del

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i en notatblokk. Trykk deretter på TAB til du hører navnet på en del.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til delen du vil flytte eller kopiere. Skjermleser leser opp delnavnene etter hvert som du beveger deg.

 3. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Trykk deretter på TAB til du hører: «Flytt- skråstrek Kopier-knappen.» Trykk på MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Flytt/kopier del åpnes.

 4. Trykk på TAB. Du hører navnet på en åpnet notatblokk.

 5. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til notatblokken der du vil flytte delen. Skjermleser leser opp notatblokknavnene etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du har funnet riktig mål, trykker du på MELLOMROM for å velge. Deretter trykker du på TAB for å navigere til dialogboks-knappene. Den første knappen er Flytt. Hvis du vil kopiere delen i stedet, trykker du på TAB på nytt for å navigere til Kopi-knappen. Trykk på MELLOMROM for å velge. Delen er nå flyttet eller kopiert.

Flytte eller kopiere en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i OneNote. Trykk deretter på TAB til du hører navnet på en del.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til delen som inneholder siden du vil gi nytt navn til.

 3. Trykk på CTRL+ALT+G for å åpne sidenavigering. Du hører navnet på en side.

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til siden du vil flytte eller kopiere. Skjermleser leser opp sidenavnene etter hvert som du beveger deg.

 5. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Trykk deretter på TAB til du hører: «Flytt- skråstrek Kopier-knappen.» Trykk på MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Flytt/kopier side åpnes.

 6. Trykk på TAB for å velge notatblokken du vil kopiere eller flytte siden til, inntil du hører: «Tilbake-knapp.» Trykk på MELLOMROM. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til notatblokken du vil flytte eller kopiere. Trykk på MELLOMROM for å velge.

  Obs!: Kontroller at notatblokken du vil flytte eller kopiere siden til åpnes i OneNote.

 7. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til delen du vil flytte eller kopiere. Skjermleser leser opp delnavnene etter hvert som du beveger deg.

 8. Når du har funnet riktig mål, trykker du på MELLOMROM å velge delen. Deretter trykker du på TAB for å navigere til dialogboks-knappene. Den første knappen er Flytt. Hvis du vil kopiere siden i stedet, trykker du på TAB på nytt for å navigere til Kopi-knappen. Trykk på MELLOMROM for å velge. Siden er nå flyttet eller kopiert.

Lukke en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du hører navnet på en notatblokk.

 3. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til notatblokken du vil lukke.

 4. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Trykk deretter på TAB til du hører: «Lukk denne notatblokken-knapp.»

 5. Trykk på MELLOMROM for å lukke notatblokken.

Fjerne en inndeling

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i en notatblokk. Trykk deretter på TAB til du hører navnet på en del.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til delen du vil fjerne.

 3. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Du hører: «Fjern del-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. En dialogboks for bekreftelse åpnes. Du hører: «Fjern del-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å bekrefte slettingen. Delen blir fjernet.

Fjerne en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til delnavigering i OneNote. Trykk deretter på TAB til du hører navnet på en del.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å navigere til delen som inneholder siden du vil fjerne.

 3. Trykk på CTRL+ALT+G for å gå til sidenavigering. Du hører navnet på en side.

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED for å gå til siden du vil fjerne.

 5. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen. Du hører: «Slett side-knapp.»

 6. Trykk på MELLOMROM. En dialogboks for bekreftelse åpnes. Du hører: «Slett side-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å bekrefte slettingen. Siden er fjernet.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for Windows 10

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk OneNote Online med Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å organisere informasjonen i notatblokker som inneholder sider og inndelinger. Du kan legge til sider, inndelinger og flere notatblokker når du trenger dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster i OneNote Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker OneNote Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden OneNote Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for OneNote Online.

I dette emnet

Åpne OneNote Online

 1. Bruk en nettleser og gå til www.onenote.com.

 2. Trykk på TAB for å bla deg frem til Logg på. Du hører: «Logg, kobling.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Hvis du logger deg på med Microsoft-kontoen, trykker du på TAB for å bla deg frem til Logge på med en Microsoft-konto. Hvis du logger deg på ved hjelp av en kontoorganisasjon, går du til Logg deg på med en jobb- eller skolekonto. Trykk deretter på ENTER.

 4. Logg på-siden åpnes. Du hører: «E-post, telefon eller Skype-navn, redigering.»

 5. Skriv inn e-postadressen, og trykk på ENTER. Du hører: «Passord, redigering.»

 6. Skriv inn passordet, og trykk på ENTER.

  Obs!: Hvis du bruker en konto i en organisasjon, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Du må for eksempel kanskje bruke en PIN-kode eller et smartkort.

 7. OneNote Online åpnes i notatblokk-navigasjonsruten, og alle notatblokker som er knyttet til kontoen, listes.

Opprette en notatblokk

 1. Trykk på TAB i notatblokk-navigasjonsruten til du hører «Ny». Deretter trykker du på ENTER.

 2. Opprett ny notatblokk-dialogboksen åpnes med fokus på Notatblokknavnet-feltet.

 3. Skriv inn notatblokknavnet, og trykk deretter på ENTER for å opprette notatblokken.

 4. Den nye notatblokken åpnes i OneNote Online, og markøren plasseres i sidetittelfeltet for Hurtignotater-inndelingen. Du hører det nye notatblokknavnet og «Microsoft OneNote Online, redigerbar tekst.»

  Den nylig opprettede notatblokken lagres i Dokumenter-mappen på din OneDrive.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny inndeling i en åpnet notatblokk, trykker du på CTRL+F6 til du hører navnet på en inndeling.

  Obs!: Hvis du ikke får opp OneNote Online-kommandoene ved å trykke på CTRL+F6, trykker du på TAB til du hører en kommando. Trykk deretter på CTRL+F6 for å bla gjennom.

 2. Trykk på CAPS LOCK+PIL VENSTRE til du hører «Ny inndeling-knappen», og trykk deretter på CAPS LOCK+ENTER.

 3. Skriv inn navnet på inndelingen, og trykk deretter på ENTER.

 4. Inndelingen opprettes, og markøren plasseres i sidetittelfeltet i den nylig opprettede inndelingen.

Opprette en side

 1. Trykk på CTRL+F6 i en notatblokk til du hører inndelingsnavnet.

 2. Hvis du vil navigere i inndelingene, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Inndelingsnavnene leses opp etter hvert som du beveger deg. Trykk deretter på ENTER for å velge inndelingen der du vil opprette den nye siden.

 3. Trykk på CAPS LOCK+PIL VENSTRE til du hører «Ny side-knappen», og trykk deretter på CAPS LOCK+ENTER.

 4. Det opprettes en ny side, markøren plasseres i sidetittelfeltet, og du kan skrive inn tittelen.

Gi nytt navn til en notatblokk

Du kan bruke OneNote Online for å gå direkte til din OneDrive, der du kan gi nytt navn til notatblokken.

 1. Mens notatblokken er åpen i OneNote Online, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Liste over Microsoft-tjenester-knapp.» Trykk på TAB til du hører: «OneDrive» Trykk deretter på ENTER.

 2. Din OneDrive (onedrive.live.com) åpnes i nettleseren.

 3. Bruk piltastene for å gå til notatblokkfilen du vil gi nytt navn. Navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 4. Når du er i riktig fil, trykker du på F2. Gi nytt navn til-dialogboksen åpnes. Du hører: «Skriv inn det nye navnet.»

 5. Skriv inn et nytt navn, og trykk på ENTER. Notatblokken får nytt navn.

 6. Du går tilbake til notatblokken i OneNote Online, der notatblokken med det nye navnet er valgt, ved å trykke på ENTER.

Gi nytt navn til en inndeling

 1. I en notatblokk trykker du på CTRL+F6 for å bla til inndelingsnavigasjonen. Du hører et inndelingsnavn.

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører inndelingen du ønsker å gi nytt navn.

 3. Trykk på SKIFT+F10. Du hører: «Gi nytt navn til menyelement». En hurtigmeny åpnes. Fokuset er på Gi nytt navn-alternativet.

 4. Trykk på ENTER. Skriv inn det nye inndelingsnavnet.

 5. Trykk på TAB til du hører «OK-knappen», og trykk på ENTER. Fokuset går tilbake til inndelingslisten, der inndelingen med nytt navn er valgt.

Gi nytt navn til en side

 1. I en notatblokk trykker du på CTRL+F6 for å bla til inndelingsnavigasjonen. Du hører et inndelingsnavn.

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører inndelingen som inneholder siden du ønsker å gi nytt navn, og deretter trykker du på ENTER.

 3. Trykk på CTRL+F6 til du hører sidenavnet. Trykk på CAPS LOCK+PIL VENSTRE til du hører siden du ønsker å gi nytt navn. Trykk deretter på ENTER.

 4. Markøren flyttes til sidetittelfeltet. Hvis du vil slette den forrige tittelen, trykker du på CTRL+A og deretter på TILBAKE.

 5. Skriv inn den nye sidetittelen, og trykk på ENTER. Markøren flyttes til siden, og du kan skrive inn eller redigere notatene.

  Tips!: Trykk PGUP for å gå raskt fra side-området til sidetittelområdet.

Fjerne en notatblokk

Hvis du er sikker på at du ikke trenger en bestemt notatblokk lenger, kan du slette den fra OneDrive-kontoen. Hvis det er en notatblokk du deler med andre, bør du gi kollegaene dine beskjed om at du sletter notatblokken.

 1. Mens notatblokken er åpen i OneNote Online, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Liste over Microsoft-tjenester-knapp.» Trykk på TAB til du hører: «OneDrive». Trykk deretter på ENTER.

 2. Din OneDrive (onedrive.live.com) åpnes i nettleseren.

 3. Bruk piltastene for å gå til notatblokken du vil slette. Navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 4. Når du er i riktig fil, trykker du på SLETT. Trykk på TAB i bekreftelsesdialogboksen til du hører «DELETE-knappen». Deretter trykker du på ENTER. Notatblokken er slettet, og fokus flyttes til filen ved siden av.

  Tips!: Hvis du vil gjenopprette en slettet notatblokk, kan du gjøre det fra papirkurven for OneDrive. Hvis du vil gå til papirkurven, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Gruppe.» Bruk deretter PIL NED for å navigere til Papirkurven.

Fjerne en inndeling

 1. I en notatblokk trykker du på CTRL+F6 for å bla til inndelingsnavigasjonen. Du hører et inndelingsnavn.

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører inndelingsnavnet du ønsker å fjerne.

 3. Trykk på SKIFT+F10. Du hører: «Gi nytt navn til menyelement». En hurtigmeny åpnes.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Slett, menyelement», og trykk deretter på ENTER.

 5. Trykk på TAB i bekreftelsesdialogboksen til du hører «Ja-knappen». Deretter trykker du på ENTER.

Fjerne en side

 1. I en notatblokk trykker du på CTRL+F6 for å bla til inndelingsnavigasjonen. Du hører et inndelingsnavn.

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører inndelingen som inneholder siden du ønsker å fjerne, og deretter trykker du på ENTER.

 3. Trykk på CTRL+F6 til du hører sidenavnet. Trykk på CAPS LOCK+PIL VENSTRE til du hører siden du ønsker å fjerne.

 4. Du fjerner en side permanent ved å trykke på Slett. Trykk på TAB i bekreftelsesdialogboksen til du hører «Ja-knappen». Deretter trykker du på ENTER.

  Hvis du ønsker å flytte siden til Slettede notater for fremtidig bruk, trykker du på SKIFT+F10. Du hører: «Gi nytt navn til menyelement». En hurtigmeny åpnes. Trykk på PIL NED til du hører «Slett, menyelement», og trykk deretter på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote Online

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×