Bruke en skjermleser til å opprette tabeller i Access-databaser på skrivebordet

Bruke en skjermleser til å opprette tabeller i Access-databaser på skrivebordet

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Access med tastaturet og en skjerm leser til å legge til tabeller i en Access-skrivebord-database. Vi har testet det med skjerm leser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil også lære hvordan du lagrer, gir nytt navn til og sletter tabeller.

Obs!: 

I dette emnet

Tabeller i Access

Tabeller er sentrale objekter i en database siden de innholder all informasjon eller alle dataene. En database for en virksomhet kan for eksempel ha en kontakt tabell som lagrer navnene på leverandører, e-postadresser og telefon numre. Før du oppretter tabeller, bør du vurdere kravene du har og bestemme hvilke tabeller du kanskje trenger. Hvis du trenger hjelp til å planlegge og utforme en database, kan du se Grunnleggende om databaseutforming.

En Relasjons database, for eksempel Access, har vanligvis flere logisk koblede tabeller. I en database som er godt utformet, inneholder hver tabell data om et bestemt emne, for eksempel ansatte eller produkter. En tabell har poster (rader), felt (kolonner) og feltverdier (celler) for hver post.

 • En post (rad) inneholder spesifikke data, for eksempel informasjon om en bestemt ansatt eller et bestemt produkt.

 • Et felt (kolonne) inneholder data om ett aspekt av tabellemnet, for eksempel fornavn, e-postadresse eller pris.

 • En feltverdi (celle) for en post inneholder ulike typer data, for eksempel tekst, tall, datoer og hyperkoblinger.

Selv om hver tabell lagrer data om et bestemt emne, kan tabellene i en Relasjons database, for eksempel Access, lagre data om relaterte emner. En database kan for eksempel inneholde følgende:

 • En Kunder-tabell som viser firmaets kunder og deres adresser

 • En produkt tabell som viser produktene du selger, inkludert priser og bilder for hvert element

 • En Ordrer-tabell som sporer kunde ordrer

Hvis du vil koble data som er lagret i forskjellige tabeller, kan du opprette relasjoner. En relasjon er en logisk forbindelse mellom to tabeller som har et felles felt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter relasjoner mellom tabeller i en Access-skrive bords database, kan du se opprette, redigere eller slette en relasjon.

Legge til en tabell

 1. Åpne en ny eller eksisterende database.

  Tips!: Det kan hende at skjermleseren ikke starter å lese opp før en tabell er åpen. Hvis du åpner en eksisterende database uten noen åpne tabeller, trykker du ENTER. Den øverste tabellen i Navigasjon-ruten åpnes.

 2. Trykk ALT + C, T, N. Det legges til en ny tabell, og du hører: «tabell X». Fokuset er i den første cellen i feltet. (Standardnavnet på det første feltet er ID.)

 3. Skriv inn dataene i tabellen. Du kan også lime inn dataene fra en annen kilde, for eksempel en Excel arbeids bok.

  Når du angir en felt verdi i det nye feltet og flytter til neste felt verdi, vil Access automatisk navngi feltet feltx.

Gi nytt navn til en felt overskrift

Du kan gi nytt navn til et felt (Kol onne overskrifter) i tabellen.

 1. Plasser fokus i feltet for å merke det, og trykk CTRL+MELLOMROM.

 2. Trykk SKIFT + F10 for å åpne en hurtig meny.

 3. Trykk N. Fokuset flyttes til feltoverskriften, og du hører «Leaving menus, Datasheet, Row X» (Forlater menyer, dataark, rad X), navnet på feltet og «Type and text» (Type og tekst). Skriv inn et nytt navn for feltet.

Tips!: Meningsfulle hode navn, for eksempel produkt navn eller pris, hjelper deg med å vite hva hvert felt inneholder uten å se innholdet.

Legg til et felt

Du kan legge til et felt (kolonne) i tabellen.

 1. Gå til posten du vil legge til et nytt felt rundt.

  • Trykk CTRL+HOME for å flytte til den første posten i tabellen.

  • Hvis du vil gå til siste post i det siste feltet i tabellen, trykker du CTRL+END.

 2. Hvis du vil flytte til et nytt felt, trykker du pil høyre-tasten.

 3. Hvis du vil flytte til den første posten i det nye feltet, trykker du Ctrl + Pil opp.

 4. Skriv inn dataene. Når du går til en annen celle, legges det nye feltet til med standardnavnet Felt X.

Lagre en tabell

Når du har opprettet en ny tabell eller endret en eksisterende tabell, lagrer du arbeidet.

 1. Hvis du vil lagre en tabell, trykker du CTRL + S eller alt + F, S.

  Når du lagrer en tabell for første gang, åpnes dialog boksen Lagre som , og du hører «lagre som, og standard navnet på tabellen.

  Obs!: 

  • Hvis du prøver å lukke en tabell før du lagrer den, vises en dialog boks automatisk. Du hører: «vil du lagre endringer i utformingen av tabellen?» Fokuset er på Ja-knappen. Trykk ENTER for å lagre tabellen.

  • Når du lagrer endringer i en eksisterende tabell, har tabellen navnet du ga den tidligere. Hvis du vil gi nytt navn til tabellen når du lagrer den, kan du trykke F12. Dialog boksen Lagre som åpnes, og du kan skrive inn et nytt navn.

 2. Skriv inn et navn på tabellen, og trykk deretter ENTER.

  Når du lagrer en tabell for første gang, kan du gi den et navn som beskriver dataene den inneholder, for eksempel kunder, deler av et lagereller produkter.

  Tips!: Bestem deg for en navnekonvensjon for objekter i databasen, og bruk den konsekvent.

Gi nytt navn til en tabell

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til en tabell når filen er åpen. Hvis du vil lukke en aktiv tabell, trykker du CTRL + W. Fokuset flyttes til navigasjons ruten.

 1. I navigasjons ruten trykker du TAB-tasten til du hører «tabeller», og deretter trykker du pil ned-tasten til du hører tabellen du vil bruke.

 2. Hvis du vil åpne hurtig menyen for tabellen, trykker du SKIFT + F10.

 3. Trykk M to ganger på hurtig menyen, og trykk deretter ENTER. Du hører: «gi nytt navn.»

 4. Skriv inn det nye navnet, og trykk på ENTER.

Slette en tabell

 1. Lukk alle tabeller i data ark visning. Fokus skifter til Navigasjon-ruten.

 2. Trykk pil ned-tasten til du hører tabellen du vil slette.

 3. Trykk DEL. Det åpnes et vindu der du blir bedt om å bekrefte slettingen. Fokuset er på Ja-knappen.

 4. Hvis du vil slette tabellen, trykker du ENTER.

Obs!: Hvis du vil bytte til data ark visning fra utformings visning, trykker du alt + J, D, W og deretter H. Hvis du vil bytte til utformings visning fra data ark visning, trykker du alt + H, W og deretter D.

Se også

Bruke en skjerm leser til å starte Access

Bruk en skjermleser til å opprette en spørring i Access-databaser på skrivebordet

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×