Bruke en skjermleser til å opprette tabeller i Access-databaser på skrivebordet

Du kan bruke en skjermleser og hurtigtaster til å legge til tabeller i en Access-database.

Merk Dette emnet antar at JAWS-brukere har slått av Virtuell båndmeny-funksjonen.

I dette emnet

Oversikt

Tabeller er vesentlige objekter i en database, fordi de inneholder all informasjon eller dataene. En database for en bedrift kan for eksempel ha en kontakttabell med navnene, e-postadressene og telefonnumrene til leverandører. Før du oppretter tabeller, bør du vurdere kravene du har og bestemme hvilke tabeller du kanskje trenger. Hvis du trenger hjelp til å planlegge og utforme en database, kan du se Grunnleggende om databaseutforming.

En relasjonsdatabase som Access har vanligvis flere logisk koblede tabeller. I en database som er godt utformet, inneholder hver tabell data om et bestemt emne, for eksempel ansatte eller produkter. En tabell har poster (rader), felt (kolonner) og feltverdier (celler) for hver post.

 • En post (rad) inneholder spesifikke data, for eksempel informasjon om en bestemt ansatt eller et bestemt produkt.

 • Et felt (kolonne) inneholder data om ett aspekt av tabellemnet, for eksempel fornavn, e-postadresse eller pris.

 • En feltverdi (celle) for en post inneholder ulike typer data, for eksempel tekst, tall, datoer og hyperkoblinger.

Selv om hver tabell lagrer data om et bestemt emne, lagrer tabellene i en relasjonsdatabase, for eksempel Access, data om relaterte emner. En database kan for eksempel inneholde:

 • En Kunder-tabell som viser firmaets kunder og e-postadressene deres.

 • En Produkter-tabell som viser produktene du selger, inkludert priser og bilder for hvert element.

 • En Ordrer-tabell som sporer kundeordrer.

Hvis du vil koble data som er lagret i forskjellige tabeller, kan du opprette relasjoner. En relasjon er en logisk forbindelse mellom to tabeller som har et felles felt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter relasjoner mellom tabeller i en Access-database, kan du se Opprette, redigere eller slette en relasjon.

Legge til en tabell

 1. Åpne en ny eller eksisterende database.

  Tips Det kan hende at skjermleseren ikke starter å lese opp før en tabell er åpen. Hvis du åpner en eksisterende database uten noen åpne tabeller, trykker du ENTER. Den øverste tabellen i Navigasjon-ruten åpnes.

 2. Trykk ALT+C, T+N. En ny tabell legges til, og du hører «Leaving menus bar, Table X» (Forlater menylinjen, tabell X). (I Skjermleser hører du «Table X» (Tabell X)). Fokuset er i den første cellen i feltet. (Standardnavnet på det første feltet er ID.)

 3. Skriv inn dataene i tabellen eller lim inn dataene i tabellen fra en annen kilde, for eksempel en Excel-arbeidsbok. Når du angir en feltverdi i det nye feltet og går til neste feltverdi, vil Access automatisk gi navnet Felt X til feltet.

 4. Gi nytt navn til en feltoverskrift (kolonne) i tabellen:

  1. Plasser fokus i feltet for å merke det, og trykk CTRL+MELLOMROM.

  2. Trykk programnøkkelen (vanligvis finner du den nederst til høyre på tastaturet) eller SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen.

  3. Trykk N. Fokuset flyttes til feltoverskriften, og du hører «Leaving menus, Datasheet, Row X» (Forlater menyer, dataark, rad X), navnet på feltet og «Type and text» (Type og tekst). Skriv inn et nytt navn for feltet.

  Tips Meningsfulle navn hjelper deg med å vite hva hvert felt inneholder uten å se innholdet, for eksempel produktnavn eller pris.

 5. Slik legger du til et felt (kolonne) i tabellen:

  1. Trykk CTRL+HOME for å flytte til den første posten i tabellen.

  2. Hvis du vil gå til siste post i det siste feltet i tabellen, trykker du CTRL+END.

  3. Hvis du vil gå til et nytt felt, trykker du PIL HØYRE.

  4. Trykk CTRL+PIL OPP for å flytte til den første posten i det nye feltet.

  5. Skriv inn dataene. Når du går til en annen celle, legges det nye feltet til med standardnavnet Felt X.

Lagre en tabell

Når du oppretter en ny tabell eller endrer en eksisterende tabell, bør du lagre den.

 1. Hvis du vil lagre en tabell, trykker du CTRL+S eller ALT+F, S eller ALT+H, N+S.

  Når du lagrer en tabell for første gang, åpnes dialogboksen Lagre som og du hører «Save as, Table Name colon, Edit, Type, and Text» (Lagre som, tabellnavn kolon, Rediger, Skriv inn og Tekst) og navnet på tabellen.

  Tips

  • Hvis du prøver å lukke en tabell før du lagrer den, vises en dialogboks automatisk og du hører «Do you want to save changes to the design of table Table X» (Vil du lagre endringene i utformingen av tabellen Tabell X?). Fokuset er på Ja-knappen. Trykk ENTER for å lagre tabellen.

  • Når du lagrer endringer i en eksisterende tabell, tilordnes tabellen med navnet du gav det tidligere. Hvis du vil gi nytt navn til tabellen når du lagrer den, kan du trykke F12. Dialogboksen Lagre som åpnes, og du kan angi et nytt navn.

 2. Skriv inn et navn på tabellen i tekstboksen. Når du lagrer en tabell for første gang, kan du gi den et navn som beskriver dataene den inneholder. Du kan for eksempel kalle en tabell Kunder, Deler på lager eller Produkter. Access gir deg mye fleksibilitet når det gjelder å gi navn til tabeller i nettapper, men det finnes noen begrensninger:

  • Et tabellnavn kan være opptil 64 tegn.

  • Det kan være en kombinasjon av bokstaver, tall, mellomrom og spesialtegn med unntak av punktum (.), utropstegn (!), hakeparenteser ([]), innledende mellomrom, foranstilte likhetstegn (=), eller tegn som ikke skrives ut, som linjeskift. Navnet kan ikke inneholde noen av disse tegnene: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Navnet kan ikke inneholde noen av disse tegnene: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Tips Bestem deg for en navnekonvensjon for objekter i databasen, og bruk den konsekvent.

 3. Trykk Enter.

Gi nytt navn til en tabell

Obs! Du kan ikke gi nytt navn til en tabell når filen er åpen. Trykk F6 eller CTRL+W for å lukke en aktiv tabell. Fokuset flyttes til Navigasjon-ruten i tabellen du lukket.

 1. Du kan bruke Navigasjon-ruten til å merke tabellen du vil gi nytt navn til, ved hjelp av PIL NED.

  Tips Det kan hende du må trykke TAB for å få tilgang til tabellene i Navigasjon-ruten.

 2. Trykk programnøkkelen (vanligvis finner du den nederst til høyre på tastaturet) eller SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen.

 3. Trykk M to ganger på hurtigmenyen, og trykk deretter ENTER. Du hører «Leaving menus, Rename text box, Edit» (Forlater menyer, gi nytt navn til tekstboks, Rediger). (I Skjermleser hører du «Rename text box» (Gi nytt navn til tekstboks) og det gjeldende navnet.)

 4. Skriv inn det nye navnet i tekstboksen, og trykk ENTER.

Slette en tabell

 1. Lukk alle tabeller i Dataark-visningen. Fokus skifter til Navigasjon-ruten. Bruk PIL NED for å velge tabellen du vil slette.

 2. Trykk DEL. Et vindu åpnes der du blir bedt om å bekrefte slettingen, og du hører «Do you want to delete the Table X?» (Vil du slette tabell X?). (I Skjermleser hører du «Microsoft Access dialog, Yes button» (Dialogboks i Microsoft Access, Ja-knapp).) Fokuset er på Ja-knappen.)

 3. Hvis du vil slette tabellen, trykker du ENTER.

Obs Når du er i Utforming-visning, kan du bytte til Dataark-visning ved å trykke ALT, J+D, W og deretter H. Hvis du vil bytte til Utforming-visning når du er i Dataark-visning, trykker du ALT+H, W og deretter D.

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×