Office
Logg på
Bruke en skjermleser til å opprette diagrammer i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å opprette diagrammer i PowerPoint

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å legge til et diagram i presentasjonen og velge et diagram, slik at du kan arbeide med det.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til et enkelt diagram

Velg diagramtype og -stil, og sett inn dataene i det innebygde Excel-regnearket slik at diagrammet begynner å ta form.

 1. Plasser markøren i presentasjonen der du vil sette inn diagrammet.

 2. Trykk på ALT+N, C. Da hører du: Sett inn diagram, valgt, alle diagrammer, faneelement.

 3. Trykk på TAB. Du hører «Diagramtyper» etterfulgt av den valgte diagramtypen.

 4. Du velger diagramtype ved å trykke på PIL OPP eller PIL NED til du hører typen du ønsker.

 5. Trykk på TAB for å velge ønsket diagramstil, og trykk deretter på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører stilen du vil bruke.

 6. Når du er ferdig med valgene, trykker du på ENTER. Et diagram med den valgte typen og stilen er lagt til i presentasjonen.

  Et innebygd Excel-regneark som viser plassholderdataene, som utgjør diagrammet. Fokuset er i en celle på Excel-regnearket.

 7. Hvis du vil erstatte verdier i regnearket med egne data, trykker du på TAB, SKIFT+TAB eller PIL OPP og PIL NED til du hører cellene du vil redigere. Deretter skriver du inn dataene. Gjenta denne prosessen til du har erstattet alle plassholderverdiene. PowerPoint 2016 oppdaterer automatisk de nye verdiene i diagrammet mens du skriver.

 8. Hvis du vil lukke regnearket, trykker du på CAPS LOCK+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører Lukk-knapp. Deretter trykker du på CAPS LOCK+ENTER.

Velg et diagram.

Hvis du vil gjøre endringer i et eksisterende diagram, må du velge diagrammet først.

 1. Hvis du vil gå til siden du vil endre, gjør du ett av følgende:

  • Når du er på lysbildet med diagrammet, trykker du på TAB til du hører diagrammet.

  • Trykk på CTRL+ALT+5. Fokuset flyttes til den første flytende figuren i dokumentet. Trykk på TAB for å bla gjennom de flytende figurene. Trykk på ESC for å gå tilbake til den normale navigasjonen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å legge til et diagram i presentasjonen og velge et diagram, slik at du kan arbeide med det.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til et enkelt diagram

Velg diagramtype og -stil, og sett inn dataene i det innebygde Excel-regnearket slik at diagrammet begynner å ta form.

 1. Plasser markøren i presentasjonen der du vil sette inn diagrammet.

 2. Trykk på F6 til du hører hvilken fane på båndet som er valgt.

 3. På båndet trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører Sett inn fane. Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører: Nytt lysbilde, Meny-knapp.

 5. Trykk på PIL HØYRE til du hører Diagrammeny-knapp, og trykk deretter på MELLOMROM. Du hører: Diagram-vindu, kolonne, undermeny.

 6. Hvis du vil velge diagramtype, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører typen du ønsker, for eksempel Sektordiagram. Deretter trykker du på PIL HØYRE. Undermenyen utvides.

 7. Hvis du vil velge diagramstil, trykker du på piltastene til du hører stilen du ønsker, for eksempel 3D-sektordiagram. Trykk på MELLOMROM for å velge. Et diagram med den valgte typen og stilen er lagt til i presentasjonen.

  Det åpnes et Excel-regneark som viser plassholderdataene, som utgjør diagrammet. Fokuset er i en celle i Excel-regnearket.

 8. Hvis du vil erstatte plassholderverdiene i regnearket med egne data, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører cellen du vil redigere. Skriv inn dataene, og trykk på ENTER. Gjenta denne prosessen til du har erstattet alle plassholderverdiene. De nye verdiene i diagrammet blir automatisk oppdatert mens du skriver i PowerPoint 2016.

Merke og redigere et diagram

 1. Trykk på F6 til du hører Rute for lysbilderedigering, oppsettområde, på lysbildet med diagrammet

 2. Trykk på TAB til du hører navnet på diagrammet, etterfulgt av Du er i et diagram.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å starte samhandling med diagramområdet.

 4. Hvis du vil ha tilgang til redigeringsalternativer for diagrammet, gjør du ett av følgende:

  • Trykk på CTRL+TILVALG+ SKIFT+M for å åpne kontekstmenyen og raskt redigere diagrammet. Trykk på PIL NED-tasten til du hører alternativet du vil bruke, for eksempel Endre diagramtype eller Rediger data i Excel. Trykk deretter på MELLOMROM for å åpne flere alternativer.

  • Hvis du vil gå til fanen Diagramutforming på båndet, trykker du på CTRL+TILVALG+SkIFT+MELLOMROM raskt to ganger. Trykk deretter på F6 til du hører: Diagramutforming, fane. Trykk på TAB til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter på MELLOMROM for å merke det og åpne flere alternativer.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×