Bruke en skjermleser til å lese og redigere fotnoter og sluttnoter i Word

Bruke en skjermleser til å lese og redigere fotnoter og sluttnoter i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og den innebygde Windows-skjermleseren, til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i dine Word 2016-dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter samt endre, konvertere og fjerne de eksisterende. Vanligvis vises fotnoter nederst på siden, og sluttnoter står på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Lese en fotnote

Når du leser eller navigerer i dokumentet, blir fotnotereferanser automatisk lest opp sammen med teksten. Du kan også raskt gå til og lese bare fotnotene i dokumentet.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Alternativet Neste fotnote, trykk O, N for å gå til neste Referansenummer for fotnote i dokumentet.

  Tips!: Trykk på P for å gå til forrige referansenummer for fotnote.

 3. Hvis du vil hoppe til for fotnoteteksten nederst på siden, trykker du Alt + S, H. Hvis du har både fotnoter og sluttnoter i dokumentet, vises i Vis noter-vinduet. Trykk Enter for å gå til fotnoter.

 4. Trykk CapsLock + M for å starte lesing fotnotene.

 5. Hvis du vil gå tilbake til det gjeldende referansenummeret for fotnote i brødteksten i dokumentet, trykker du Alt + S, H.

Lese en sluttnote

Når du leser eller navigerer i dokumentet, blir sluttnotereferanser automatisk lest opp sammen med teksten. Du kan også raskt gå til og lese bare sluttnotene i dokumentet.

 1. Når du har åpnet et dokument med sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. For å merke det Neste fotnote-alternativet, trykk O, X for å gå til neste sluttnote referansemerket i dokumentet.

  Tips!: Trykk på V for å gå til forrige referansemerke for fotnote.

 3. Hvis du vil hoppe til sluttnoteteksten på slutten av dokumentet, trykker du ALT + S, H. Hvis du har både fotnoter og sluttnoter i dokumentet, vises i Vis noter-vinduet. Trykk Skift + Tab + pil ned, pil, og trykk deretter Enter for å gå til sluttnoter.

 4. Trykk CapsLock + M for å starte lesing sluttnotene.

 5. Hvis du vil gå tilbake til den gjeldende sluttnote referansemerket for noten i brødteksten i dokumentet, trykker du Alt + S, H.

Gå til en fotnote eller sluttnote

Du kan gå til og fra en fotnote- eller sluttnotereferanse mens du leser et dokument med Skjermleser.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, Plasser markøren på en fotnote eller en Sluttnotereferanse. Skjermleser gir beskjed om: "fotnotereferanse" eller "Sluttnotereferanse".

 2. Hvis du vil flytte til referanse fotnoteteksten nederst på siden, trykker du Caps lock + Sett inn. Skjermleser gir beskjed om fotnoten eller sluttnoten referansen, for eksempel "Fotnote 1".

 3. Hvis du vil lese fotnoten eller sluttnoten, trykker du CapsLock + M.

 4. Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige fotnoten eller sluttnoten merket i brødteksten i dokumentet, trykker du CapsLock + SKIFT + Insert.

Legge til en fotnote

Word 2016 setter inn et referansemerke i brødteksten, og legger til referanse fotnoteteksten nederst på siden.

 1. Når du har åpnet dokumentet, Plasser markøren der du vil sette inn fotnoten.

 2. Trykk på ALT+S for å åpne Referanser-fanen.

 3. For å velge alternativet Sett inn fotnote, trykk f Skjermleser gir beskjed om referansenummeret eller Marker som er lagt til teksten, og fokuset flyttes til bunnen av siden.

 4. Skriv inn referanseteksten for fotnoten.

 5. Når du er ferdig med referanse-tekst, trykker du Alt + S, H for å gå tilbake til fotnote referansemerket for noten innsettingspunktet i brødteksten i dokumentet.

Legge til en sluttnote

Word 2016 setter inn et referansemerke i brødteksten, og legger til referanse sluttnoteteksten på slutten av dokumentet.

 1. Når du har åpnet dokumentet, Plasser markøren der du vil sette inn av sluttnoter.

 2. Trykk på ALT+S for å åpne Referanser-fanen.

 3. For å velge alternativet Sett inn sluttnote, Trykk E. Skjermleser gir beskjed om referansemerket for noten eller tall som er lagt til teksten, og fokuset flyttes til slutten av dokumentet.

 4. Skriv inn referanseteksten for sluttnoten.

 5. Når du er ferdig med referanseteksten, trykker du Alt + S, H for å gå tilbake til sluttnote referansemerket for noten innsettingspunktet i brødteksten i dokumentet.

Tilpasse fotnoter og sluttnoter

Du kan endre måten fotnotene og sluttnotene vises på i dokumentet. Du kan for eksempel endre tallformatet eller plasseringen der referanseteksten vises i dokumentet.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Trykk på Q for å åpne dialogboksen Fotnote og sluttnote

 3. I dialogboksen kan du for eksempel velge:

  • Hvor vises fotnote eller sluttnote i dokumentet.

  • Tallformatet du bruker for hver.

  • Tallet du vil starte på.

  • Om du vil bruke kontinuerlig nummerering for hele dokumentet, eller Start på nytt ved hver inndeling.

  • Om definert endringene er brukt på hele dokumentet eller inndelingen du er i.

  Hvis du vil flytte mellom knappene og dialogboksen felt, trykker du Tab-tasten. Bruk piltastene til å gå gjennom alternativer i et felt, og trykk Enter for å velge et alternativ.

 4. Hvis du vil bruke endringene på et dokument med eksisterende fotnoter eller sluttnoter, trykk TAB flere ganger til du hører Skjermleser kunngjøre Bruk-knappen. Trykk mellomrom for å bruke endringene i dokumentet og lukke dialogboksen.

  Hvis du vil bruke innstillingene til et dokument uten eksisterende fotnoter eller sluttnoter, trykk TAB flere ganger til du hører Skjermleser kunngjøre Sett inn-knappen. Trykk mellomrom for å sette inn en fotnote eller sluttnote i dokumentet og lukke dialogboksen.

Konvertere alle fotnoter eller sluttnoter

Du kan konvertere fotnoter til sluttnoter eller omvendt.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Trykk på Q for å åpne dialogboksen Fotnote og sluttnote

 3. Trykk TAB flere ganger til du hører Skjermleser kunngjøre knappen Konverter, trykk deretter mellomrom for å merke den. Dialogboksen Konverter notater åpnes.

 4. Bruk piltastene til å endre valgene til ønsket alternativ er valgt i dialogboksen Konverter notater. Trykk Tab for å flytte til OK-knappen, og trykk mellomrom for å merke den. Dialogboksen Konverter notater lukkes, og fokus tilbake til dialogboksen fotnote og sluttnote.

 5. Sett inn-knappen er valgt i dialogboksen. Trykk på MELLOMROM for å utføre konverteringen og lukke dialogboksen.

Slette fotnoter eller sluttnoter

Hvis du vil fjerne en fotnote eller sluttnote, Slett referansenummeret eller merket i brødteksten av tekst, ikke fotnoten eller sluttnoten referanseteksten på slutten av siden, inndeling eller dokument. Hvis du fjerner referanseteksten, forblir referansenummeret eller Marker i dokumentet. Når du fjerner referansenummeret eller Merk, notatet fjernes fullstendig og gjenstående referansenumre eller merker oppdateres tilsvarende.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Trykk på O for å velge fotnoter og sluttnoter, og bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom alternativene. Skjermleser leser opp tastene for elementene etter hvert som du beveger deg.

 3. Hvis du vil velge en fotnote eller sluttnote, trykker du den tilsvarende nøkkelen, for eksempel N for Neste fotnote. Markøren plasseres foran referansemerket for fotnoten eller sluttnoten i brødteksten.

 4. Hvis du vil fjerne en referanse, trykker du på DELETE to ganger (Skjermleser sier: «DELETE»).

  I JAWS trykker du på DELETE (JAWS sier: «Valgt blankt område») og deretter på DELETE på nytt. Fotnoten eller sluttnoten blir nå fjernet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å legge til, lese og slette kommentarer i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word for Mac med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i Word dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter samt endre, konvertere og fjerne eksisterende. Vanligvis fotnoter vises nederst på siden og sluttnoter kommer på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Legge til en fotnote

 1. Gå til plasseringen der du vil legge til en fotnote i dokumentet.

 2. Trykk Kommando + Tilvalg + F. Du hører: "Fotnote," etterfulgt av hvor mange notatet, og deretter "Rediger tekst." Det flyttes fokuset til delen fotnote.

 3. Skriv fotnoteteksten.

Legge til en sluttnote

 1. Gå til plasseringen der du vil legge til en sluttnote i dokumentet.

 2. Trykk Kommando + Tilvalg + E. Du hører: "Sluttnote," etterfulgt av hvor mange notatet, og deretter "Rediger tekst." Det flyttes fokuset til delen sluttnote.

 3. Skriv sluttnoteteksten.

Hoppe til og lese en fotnote eller sluttnote

VoiceOver gir beskjed om fotnoter og sluttnoter når du leser et dokument.

 1. Når VoiceOver gir beskjed om en fotnote eller sluttnotenummer, stoppe lesemodus, og trykk på pil venstre til du hører antall notatet.

 2. Hvis du vil hoppe til fotnoten eller sluttnoten teksten, trykker og holder du Ctrl + Tilvalg + Skift, og trykk mellomrom to ganger raskt.

  VoiceOver leser noteteksten. Hvis VoiceOver ikke starter lese notatteksten automatisk, trykker du Ctrl + Tilvalg + A.

Navigere gjennom fotnoter eller sluttnoter

Du kan enkelt flytte fra en fotnote eller sluttnote til en annen.

 1. Trykk F6 til du hører gjeldende valgte kategori, for eksempel "Home valgte kategorien."

 2. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre eller høyre piltast til du hører "Referanser, tab," og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 3. Trykk TAB til du hører "Neste fotnote, meny-knappen," og deretter Trykk pil ned til du hører alternativet du ønsker, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det flyttes fokuset til det valgte notatet. VoiceOver leser notatteksten.

 4. Hvis du vil fortsette å bevege seg i neste eller forrige notat, trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + M, og trykk Pil ned til du hører alternativet du ønsker, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Konvertere alle fotnoter eller sluttnoter

Du kan konvertere fotnoter til sluttnoter eller omvendt.

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje, Apple.»

 2. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Sett inn", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 3. Trykk pil ned til du hører "Fotnote, ellipsen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Du hører: "Fotnote og sluttnote, plassering."

 4. Trykk TAB til du hører "Knappen Konverter", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Du hører: "Konverter notater, dialog."

 5. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører ønsket alternativ.

 6. Trykk TAB til du hører "OK-knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Slette en fotnote eller sluttnote

 1. I brødteksten, kan du hoppe til fotnoten eller sluttnoten du vil slette.

 2. Trykk tilbake til du hører: "Fotnote" eller "Sluttnote, utvalget slettede." Begge notat merket i brødteksten og noteteksten slettes.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word for iOS med VoiceOver innebygde iOS-Skjermleser til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i Word dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter eller fjerne eksisterende. Vanligvis fotnoter vises nederst på siden og sluttnoter kommer på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til berøringsveiledning for Word på iPhone for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i Word for iOS.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Legge til en fotnote

 1. I dokumentet, går du til plasseringen der du vil legge til en fotnote, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører gjeldende valgte kategori, for eksempel "hjemme, kategorien."

 3. Trykk skjermen. Kategorier-menyen utvides.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører ", i kategorien Sett inn" og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører "Sett inn fotnote, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. VoiceOver gir beskjed om fotnotenummeret, og flyttes fokus til fotnote tekstfelt i dokumentteksten.

 6. Lysbilde med én finger langs høyre side av skjermen til du hører "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Den skjermtastaturet vises nederst på skjermen.

 7. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn fotnoteteksten.

Legge til en sluttnote

 1. I dokumentet, går du til plasseringen der du vil legge til en sluttnote, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører gjeldende valgte kategori, for eksempel "hjemme, kategorien."

 3. Trykk skjermen. Kategorier-menyen utvides.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører ", i kategorien Sett inn" og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører "Sett inn sluttnote, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. VoiceOver gir beskjed om sluttnotenummer og fokuset flyttes til sluttnote tekstfelt i dokumentteksten.

 6. Lysbilde med én finger langs høyre side av skjermen til du hører "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Den skjermtastaturet vises nederst på skjermen.

 7. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn sluttnoteteksten.

Hoppe til og lese en fotnote eller sluttnote

 1. I dokumentteksten, sveip mot høyre til VoiceOver gir beskjed om en fotnote eller sluttnote. Du hører, for eksempel "fotnotereferanse", etterfulgt av fotnotenummeret.

 2. Trykk skjermen. Flyttes fokus til fotnoten eller sluttnoten tekstfeltet, og VoiceOver leser notatet.

Slette en fotnote eller sluttnote

 1. I dokumentteksten, sveip mot høyre til VoiceOver gir beskjed om en fotnote eller sluttnote. Du hører, for eksempel "fotnotereferanse", etterfulgt av fotnotenummeret.

 2. Trykk skjermen. Det flyttes fokuset til tekstfelt fotnoten eller sluttnoten.

 3. Bruk den skjermtastaturet til å slette teksten fra feltet fotnoten eller sluttnoten.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i Word dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter samt format, og fjerne eksisterende. Vanligvis fotnoter vises nederst på siden og sluttnoter kommer på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Word for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Word for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Legge til en fotnote

 1. I dokumentet, går du til plasseringen der du vil legge til en fotnote, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og deretter dobbelttrykker skjermen. Du hører "fanen-menyen," etterfulgt av gjeldende valgte kategori, for eksempel "Home-valgt."

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Fane-menyen åpnes.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Sett inn tabulator», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "Fotnote knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Flyttes fokus til fotnote tekstfeltet og skjermtastaturet vises nederst på skjermen.

 6. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn fotnoteteksten.

Legge til en sluttnote

 1. I dokumentet, går du til plasseringen der du vil legge til en sluttnote, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og deretter dobbelttrykker skjermen. Du hører "fanen-menyen," etterfulgt av gjeldende valgte kategori, for eksempel "Home-valgt."

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Fane-menyen åpnes.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Sett inn tabulator», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører "Sluttnote-knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen. Flyttes fokus til sluttnote tekstfeltet og skjermtastaturet vises nederst på skjermen.

 6. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn sluttnoteteksten.

Hoppe til og lese en fotnote eller sluttnote

 1. TalkBack gir beskjed om fotnoter og sluttnoter når du leser et dokument. Du hører, for eksempel "fotnotereferanse", etterfulgt av notenummeret. Hvis du vil hoppe til fotnoten eller sluttnoten teksten, trykk skjermen.

  TalkBack leser notatet automatisk.

Slette en fotnote eller sluttnote

 1. Flytte til den fotnoten eller sluttnoten referansemerket for noten du vil slette.

 2. Hvis du vil åpne lokale kontekstmenyen, sveiper du opp deretter høyre. Du hører: "Varsle lokal kontekstmeny."

 3. Sveip til høyre til du hører "Handlinger", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Varsle, handlinger."

 4. Sveip til høyre til du hører "Launch kontekstmeny", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Klipp ut-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Referanse for fotnote eller sluttnote og noteteksten fjernes.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i Word-dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter samt fjerne eksisterende. Vanligvis fotnoter vises nederst på siden og sluttnoter kommer på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i Word for Windows Phone 10, kan du se Berøringsveiledning til Word Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

 • Gå til en fotnote eller sluttnote

 • Legge til en fotnote

 • Legge til en sluttnote

 • Slette fotnoter eller sluttnoter

Gå til en fotnote eller sluttnote

 1. Når du leser et Word-dokument, sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 2. Sveip til høyre til du hører "Fotnote" eller "Sluttnote," etterfulgt av nummeret fotnote eller sluttnote, og dobbelttrykk deretter skjermen for å angi innsettingspunktet til begynnelsen av fotnoten eller sluttnoten.

Legge til en fotnote

Word Mobile setter inn et referansemerke i brødteksten, og legger til referanse fotnoteteksten nederst på siden.

 1. Velg plasseringen der du vil sette inn fotnoten i dokumentet.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Sveip mot venstre til du hører "Home knappen", og dobbelttrykk skjermen. Hovedmenyen er nå utvidet.

 5. Sveip til høyre til du hører "Sett inn", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører "Fotnote knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 7. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn referansen fotnoteteksten.

Legge til en sluttnote

Word Mobile setter inn et referansemerke i brødteksten, og legger til referanse sluttnoteteksten på slutten av dokumentet.

 1. Velg plasseringen der du vil sette inn sluttnoten i dokumentet.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Sveip mot venstre til du hører "Home knappen", og dobbelttrykk skjermen. Hovedmenyen er nå utvidet.

 5. Sveip til høyre til du hører "Sett inn", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører "Sluttnote-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 7. Bruk den skjermtastaturet til å Skriv inn sluttnoteteksten referanse.

Slette fotnoter eller sluttnoter

Hvis du vil fjerne en fotnote eller sluttnote, Slett referansenummeret eller merket i brødteksten av tekst, ikke fotnoten eller sluttnoten referanseteksten på slutten av siden, inndeling eller dokument. Hvis du fjerner referanseteksten, forblir referansenummeret eller Marker i dokumentet. Når du fjerner referansenummeret eller Merk, notatet fjernes fullstendig og gjenstående referansenumre eller merker oppdateres tilsvarende.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til stavekontroll i et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Word Online med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i Word dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter samt format, og fjerne eksisterende. Vanligvis fotnoter vises nederst på siden og sluttnoter kommer på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Les fotnoter

 1. I dokumentet, trykk Alt + Windows-tasten + N, S, F. Du hører: "Redigering fotnote."

 2. Trykk CapsLock + M for å lese alt innhold i ruten fotnote.

 3. Hvis du vil navigere mellom fotnoter i dokumentet, trykker du Ctrl + F6 til du hører enten "forrige fotnote, knappen" eller "Neste fotnote, knappen", og trykk deretter Enter.

 4. Hvis du vil avslutte ruten fotnote, trykker du Esc.

Les sluttnoter

 1. I dokumentet, trykk Alt + Windows-tasten + N, S, E. Du hører: "Redigering sluttnote."

 2. Trykk CapsLock + M for å lese alt innhold i ruten sluttnote.

 3. Hvis du vil navigere mellom sluttnoter i dokumentet, trykker du Ctrl + F6 til du hører enten "forrige sluttnote, knappen" eller "neste sluttnote, knappen," og trykk deretter Enter.

 4. Hvis du vil avslutte ruten sluttnote, trykker du Esc.

Gå til en fotnote eller sluttnote

Skjermleser gir beskjed om fotnoter og sluttnoter når du leser et dokument.

 1. Når Skjermleser gir beskjed om en fotnote- eller sluttnotenummer, stoppe lesemodus, og trykk på pil venstre til du hører antall notatet, etterfulgt av "-gruppen, fotnote," eller "-gruppen, sluttnote," og deretter notenummeret på nytt.

 2. Hvis du vil hoppe til ruten fotnote eller sluttnote, trykker du Ctrl + F8.

Legge til en fotnote

 1. Gå til plasseringen der du vil legge til en fotnote i dokumentet.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + N, R, F. Du hører: "Redigering fotnote."

 3. Skriv inn fotnoteteksten.

 4. Hvis du vil avslutte ruten fotnote, trykker du Esc.

Legge til en sluttnote

 1. Gå til plasseringen der du vil legge til en sluttnote i dokumentet.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten + N, R, E. Du hører: "Redigering sluttnote."

 3. Skriv inn sluttnoteteksten.

 4. Hvis du vil avslutte ruten sluttnote, trykker du Esc.

Formater fotnoter

Du kan endre skrifttypen og størrelse og innrykket for fotnoter. Endringene kan brukes på én eller alle fotnoter.

 1. I dokumentet, trykk Alt + Windows-tasten + N, S, F. Du hører: "Redigering fotnote."

 2. Trykk CapsLock + høyre piltast til du hører "Format fotnote, knappen," og trykk deretter Enter. Du hører: "I dialogboksen formatalternativer." Fokus er på skriften type-menyen.

 3. Hvis du vil endre skrifttype, trykker du Alt + Pil ned-pil. Type-menyen under skrift utvider. Trykk pil ned til du hører skrifttypen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 4. Hvis du vil endre skriftstørrelsen, trykk TAB til du hører "Skriftstørrelse", og trykk deretter Alt + Pil ned piltast. Trykk pil ned til du hører skriftstørrelsen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 5. Hvis du vil endre innrykket, trykk TAB til du hører innrykk du ønsket alternativ. Skjermleser gir også beskjed om Hvis alternativet er aktivert eller deaktivert. Trykk Enter.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke endringene til den gjeldende fotnoten, trykk TAB til du hører "Bruk-knappen", og trykk deretter Enter.

  • Hvis du vil bruke endringene på alle fotnoter, trykk TAB til du hører "Gjelder for alle, knappen", og trykk deretter Enter.

 7. Hvis du vil gå tilbake til brødteksten, trykker du Esc.

Formater sluttnoter

Du kan endre skrifttypen og størrelse og innrykket for sluttnoter. Endringene kan brukes til én eller alle sluttnoter.

 1. I dokumentet, trykk Alt + Windows-tasten + N, S, E. Du hører: "Redigering sluttnote."

 2. Trykk CapsLock + høyre piltast til du hører "Formater sluttnoter", og trykk deretter Enter. Du hører: "I dialogboksen formatalternativer." Fokus er på skriften type-menyen.

 3. Hvis du vil endre skrifttype, trykker du Alt + Pil ned-pil. Type-menyen under skrift utvider. Trykk pil ned til du hører skrifttypen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 4. Hvis du vil endre skriftstørrelsen, trykk TAB til du hører "Skriftstørrelse", og trykk deretter Alt + Pil ned piltast. Trykk pil ned til du hører skriftstørrelsen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 5. Hvis du vil endre innrykket, trykk TAB til du hører innrykk du ønsket alternativ. Skjermleser gir også beskjed om Hvis alternativet er aktivert eller deaktivert. Trykk Enter.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke endringene på de gjeldende sluttnotene, trykk TAB til du hører "Bruk-knappen", og trykk deretter Enter.

  • Hvis du vil bruke endringene på alle sluttnoter, trykk TAB til du hører "Gjelder for alle, knappen", og trykk deretter Enter.

 7. Hvis du vil gå tilbake til brødteksten, trykker du Esc.

Slette en fotnote eller sluttnote

 1. Gå til fotnoten eller sluttnoten du vil slette.

 2. Trykk Ctrl + F8 for å gå til ruten fotnoten eller sluttnoten.

 3. Slette teksten i fotnoten eller sluttnoten.

 4. Trykk Esc for å gå tilbake til Referansenummer for fotnote eller sluttnote i brødteksten.

 5. Trykk Skift + Pil venstre eller høyre piltast for å velge referansenummeret i brødteksten, og trykk deretter Slett.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×