Office
Logg på
Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i PowerPoint

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruke PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til og lese foredragsnotater i PowerPoint 2016-presentasjonen. Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller samtaleemner for presentatøren. Når Notater-ruten eller Kommentar-ruten er åpen i visningen, kan skjermleseren lese notatene og kommentarene.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til publikum, utover det som får plass på selve lysbildet. Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om lysbildeinnholdet også.

 1. Trykk på ALT+W, P, N for å vise Notater-ruten i normalvisning,

 2. Trykk på F6 på lysbildet der du vil legge til notater, til du hører: «Notater-ruten for lysbildet eller «Lysbildenotater.»

 3. Skriv inn notatene.

 4. Trykk på F6 for å avslutte Notater-ruten.

Lese foredragsnotater

 1. Hvis du vil høre om lysbildet har notater, trykker du på F6 og PIL OPP og PIL NED i normalvisning, helt til du hører tittelen på og antallet lysbilder og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes foredragsnotater på lysbildet, hører du: «Har notater.»

  Tips!: Fokus starter alltid i selve lysbildet. Hver gang du trykker på F6, flyttes fokuset til Kommentarer-ruten, statuslinjen og zoom-knappene, båndet, Notater-ruten og miniatyrbilde. Trykk på SKIFT+F6 for å flytte gjennom områdene i den andre retningen.

 2. Trykk på ALT+W, P, N for å vise Notater-ruten i normalvisning,

 3. Trykk på F6 til du hører: «Notatsiderute» eller «Lysbildenotater». Trykk deretter på CAPS LOCK+M for å lytte til notatet.

Legge til en merknad

Du kan legge til kommentarer i lysbildene hvis du for eksempel gjennomgår arbeid utført av andre.

Hvis du ønsker å kommentere en spesifikk tekst eller et objekt, velger du det. Hvis du vil finne ut hvordan du velger i PowerPoint 2016 ved bruk av hurtigtaster, kan du se Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

 1. Trykk på ALT+R, C på et lysbildet i normalvisning når du hører en tekst eller et objekt du ønsker å kommentere på. Kommentarer-ruten åpnes.

 2. Skriv inn kommentaren.

 3. Hvis du ønsker å legge til en ny kommentar raskt i Kommentarer-ruten, trykker du på TAB til du hører: «Ny kommentar-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Skriv inn den nye kommentaren.

 4. Trykk på ESC for å avslutte Komentarer-ruten.

 5. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Les kommentarer

 1. Hvis du vil høre om lysbildet har kommentarer, trykker du på F6 og PIL OPP og PIL NED i normalvisning, helt til du hører tittelen på og antallet lysbilder og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes kommentarer på lysbildet, hører du: «Har kommentarer.»

 2. Trykk på ALT+R, P, P for å åpne Komentarer-ruten. Da hører du: «Ny kommentar-knapp.»

  Hvis Komentarer-ruten allerede er åpen, trykker du på F6 eller SKIFT+F6 til du hører: «Ny merknad-knapp.»

 3. Trykk på TAB til du hører: «Neste-knappen».

 4. Hvis du vil flytte til og høre den første kommentaren, trykker du på MELLOMROM. Hvis du vil flytte til og høre kommentaren og svare på denne kommentaren, trykker du på TAB.

 5. Hvis det er flere kommentarer på ett lysbilde, trykker du på PIL NED for å flytte til neste kommentar eller -tråd.

 6. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og Voiceover, den innebygde skjermleseren for Mac OS, til å legge til og lese foredragsnotater og kommentarer i presentasjonen.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotatene som private påminnelser for lysbildeinnholdet også. Du kan legge til foredragsnotater i Normal-visningen hvis du kun legger til korte notater, eller på Notater-siden hvis du planlegger å skrive flere notater per lysbilde.

Legg til foredragsnotater i normalvisningen

 1. Trykk F6 på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater frem til du hører: « Notatruten, oppsettsområdet.»

 2. Skriv inn foredragsnotatene for lysbildet. Når du er ferdig, trykker du på F6 for å gå ut av Notater-ruten.

Legg til foredragsnotater på en notatside

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, i Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatsiden, oppsettsområdet.»

 2. Trykk på TAB på Notater-siden til du hører: «Rediger tekst – du er for øyeblikket på et tekstområde». Skriv deretter inn foredragsnotatene.

 3. For å flytte til notatene på et annet lysbilde klikker du Notater-siden, og deretter ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP inntil du hører «Notatruten, oppsettsområdet», og deretter trykker du på ALT+PIL HØYRE eller ALT+PIL VENSTRE.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Lese foredragsnotater

Du kan lytte til notatene på til hodetelefonene og deretter levere verbally til ditt publikum, eller la VoiceOver Les notatene høyt. Når du oppretter eller redigerer presentasjonen, kan du lytte til foredragsnotater i Normal visning eller notatsiden. Når du holder en lysbildefremvisning, kan du bruke presentasjonsvisning.

Les foredragsnotater i normalvisningen

 1. Trykk F6 på lysbildet til du hører: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 2. Trykk CTRL + Kommando + Pil høyre piltast i Notater-ruten. Du hører: "Rediger tekst, innsettingspunktet i begynnelsen av teksten," fulgt av høyttaler notatteksten.

 3. For å gå vekk fra Notatruten trykker du på F6.

Les foredragsnotater på en notatside

 1. På et lysbilde trykker du på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatsiden, oppsettsområdet.»

 2. notatsiden, Trykk TAB til du hører: "Rediger tekst," fulgt av teksten i notatene.

 3. For å flytte til notatene på et annet lysbilde, klikker du Notater-siden, og så ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP inntil du hører «Notatruten, oppsettsområdet», og til slutt trykker du på ALT+PIL HØYRE eller på ALT+PIL VENSTRE.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Les foredragsnotater i presentasjonsvisningen

 1. For å bytte til Presentasjonsvisning-visningen på et lysbilde i Normal-visningen, trykker du på ALT+ENTER. Du hører: «Presentasjonsvisning.»

 2. I visningen Presentasjonsvisning trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE inntil du hører: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 3. Trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned for å lese notattekst i notater-ruten. Du hører: "i Rediger tekst," etterfulgt av notatteksten >. Hvis du vil stoppe å lese, trykker du det venstre og høyre piltast samtidig.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. På lysbildet der du vil legge til kommentarer, trykker du på F6 til du hører navnet på gjeldende fane på båndet. Trykk deretter på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom fanen», og trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Trykk på Gjennomgang, valgt, fane.»

 2. Trykk på TAB på Se gjennom-fanen til du hører: «Ny merknad-knapp». Trykk deretter på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Rediger tekst – du er på et tekstområde». Fokuset flyttes til kommentarruten i margen.

 3. Skriv inn kommentaren. Når du er ferdig, hvis du vil gå ut av kommentarruten, trykker du på F6 til du hører elementet du vil merke.

Les kommentarer

Du kan bruke VoiceOver lytte på andres kommentarer og til å kontrollere hvem som har kommentert presentasjonen og når.

 1. I Normal-visningen på et lysbilde trykker du på F6 til du hører gjeldende fane på båndet. Trykk deretter på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom fanen», og trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Se gjennom-fanen.»

 2. Trykk på TAB på Se gjennom-fanen til du hører: «Vis kommentarer-menyknappen».

 3. For å utvide Vis kommentarer-menylisten trykker du på CTRL+ALT+SKIFT+M.

 4. I menylisten trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører enten: «Hake, kommentarrute» eller «Kommentarrute.» Hvis du hører: «Hake, kommentarrute», trykker du på ESC og går videre til neste trinn. Hvis du hører: «Kommentarrute», trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 5. På et lysbilde trykker du på F6 til du hører: «Kommentarer-fanen, du bruker for øyeblikket en fane inne i en oppgaverute.»

 6. Kategorien kommentarer, trykk TAB til du hører: "Kommentar tråd." Fokus er nå på den første kommentaren for tråd. Hvis du vil lese kommentaren, trykker du Tab-tasten. VoiceOver gir beskjed om tiden når merknaden ble lagt til, og hvem som skrev den.

  For å gå til den neste kommentartråden trykker du på ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP-tasten. Du hører: «Utenfor kommentartråden.» Deretter trykker du på PIL OPP- eller PIL NED-piltasten til du hører neste tråd.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren for iOS, til å legge til og lese foredragsnotater i presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Lese foredragsnotater

Når du åpner en presentasjon i PowerPoint, åpnes den i normalvisning. Her kan VoiceOver lese foredragsnotatene.

 1. Hvis du vil finne ut om lysbildet har foredragsnotater, sveiper du til høyre til du kommer til miniatyrbilderuten for lysbildet. Når du kommer til miniatyrbilderuten for lysbildet og lysbildet har notater, sier VoiceOver for eksempel: «Lysbilde 1 av 8, <lysbildets tittel>, har notater.»

 2. Du åpner Notater-tekstfeltet ved å sveipe til venstre til du hører: «Notater-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Notater-tekstfeltet åpnes. Du leser notatene ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks, <notater for lysbildet>.»

 4. Sveip mot venstre til du hører «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lukke Notater-feltet.

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveipt til høyre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, helt til du hører: «Notater, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-tekstfeltet åpnes.

  Obs!: Hvis du hører «Notater» i stedet for «Notat-knapp», er Notater-tekstfeltet allerede åpent i PowerPoint.

 2. Du går til tekstfeltet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks, tekstfelt.»

 3. Du legger til notater ved å dobbelttrykke på skjermen og skrive inn notatene, ved bruk av skjermtastaturet. Du går til tastaturet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Q.»

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 4. Du lukker tastaturet når du er ferdig, ved å sveipe til høyre til du hører: «Skjul tastatur». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til og lese foredragsnotater eller kommentarer i en presentasjon. Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for foredragsholderen. Med kommentarer kan du gi kolleger tilbakemeldinger på presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveip mot høyre eller venstre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, helt til du hører: «Notater, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-tekstfeltet åpnes.

 2. Du går til tekstfeltet ved å sveipe mot høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater».

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å begynne å legge til notater.

 4. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 5. Når du er ferdig, sveiper du ned og så mot venstre for å lukke tekstfeltet.

Lese foredragsnotater

Når du blar gjennom listen over lysbilder i Miniatyrbilde-visningen, forteller TalkBack deg om lysbildet har notater. Du hører nummeret og tittelen på lysbildet, etterfulgt av «har notater». Hvis du vil lese notatene, må du åpne lysbildet i Redigering-visning. Når du holder en lysbildefremvisning, kan du bruke Presentasjon-visning for å lese notatene.

Lese foredragsnotater i redigeringsvisning

 1. Hvis du vil åpne lysbildet med kommentarer i Redigering-visning, dobbelttrykker du på skjermen når du er i lysbildet. Du hører: «Rediger-knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Presentasjonen åpnes i Redigering-visning.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Notater-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Notater-tekstfeltet åpnes. Du leser notatene ved å sveipe mot høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater», etterfulgt av foredragsnotatene for lysbildet.

 5. Hvis du vil lukke Notater-feltet, sveiper du mot venstre til du hører: «Lukk, knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Lese foredragsnotater mens du holder en lysbildefremvisning

 1. I Miniatyrbilde- eller Redigering-visning sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Presenter-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører lysbildet du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Du leser notatene ved å sveipe mot venstre helt til du hører: «Lysbildenotater», etterfulgt av notatene for lysbildet.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller hvis du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. Sveip mot høyre eller venstre på lysbildet der du vil legge til kommentarer, helt til du hører: «Ny kommentar, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kommentarer-tekstfeltet åpnes.

 2. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 3. Når du er ferdig, sveiper du ned og så mot venstre for å lukke tekstfeltet.

Lese kommentarer

Når du blar gjennom listen over lysbilder i Miniatyrbilde-visningen, forteller TalkBack deg om lysbildet har kommentarer. Du hører nummeret og tittelen på lysbildet, etterfulgt av «har kommentarer». Hvis du vil lese kommentarene, må du åpne lysbildet i Redigering-visning.

 1. Hvis du vil åpne lysbildet med kommentarer i Redigering-visning, dobbelttrykker du på skjermen når du er i lysbildet. Du hører: «Rediger-knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Presentasjonen åpnes i Redigering-visning.

 3. Sveip mot venstre til du hører: «Ikke avmerket, Flere alternativer-bryter», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fane-meny», etterfulgt av den valgte fanen.

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne fanemenyen.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Se gjennom-fane», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører: «Forrige-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kommentarer-ruten åpnes.

 7. Fortsett å sveipe mot høyre for å lese alle kommentarene i det valgte lysbildet, én etter én.

 8. Hvis du vil lukke Kommentarer-ruten, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører Lukk-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Mobile med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å legge til og lese foredragsnotater eller kommentarer i en presentasjon. Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for foredragsholderen. Med kommentarer kan du gi kolleger tilbakemeldinger på presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i PowerPoint Mobile, kan du se Berøringsveiledning til Powerpoint Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveip mot høyre eller venstre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, helt til du hører: «Notater, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-tekstfeltet åpnes.

 2. Du går til tekstfeltet ved å sveipe mot venstre helt til du hører: «Lysbildenotater».

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å begynne å legge til notater. Du hører: «Lysbildenotater, rute».

 4. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 5. Når du er ferdig, drar du fingeren langs skjermens øvre høyre hjørne til du hører: «Lukk-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen for å lukke tekstfeltet.

Lese foredragsnotater

Hvis du vil finne ut om lysbildet har notater og deretter lese notatene, må du åpne lysbildet i Redigeringvisning.

 1. Hvis du vil gå til Redigering-visning, dobbelttrykker du på skjermen når du er i lysbildet i Miniatyrbilde-visning. Du hører: «Hurtigmeny, popup, Rediger-knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Presentasjonen åpnes i Redigering-visning.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Notater-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Notater-ruten åpnes. Hvis du vil gå til ruten, sveiper du mot venstre til du hører: «Lysbildenotater, dobbelttrykk for å plassere tekst i innsettingspunktet».

 5. Sveip ned med tre fingre for å lese notatene. Notater-tekstfeltet åpnes, og Skjermleser leser notatene.

 6. Hvis du vil lukke tekstfeltet, sveiper du mot høyre til du hører: «Lukk, knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller hvis du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. Sveip mot høyre på lysbildet der du vil legge til kommentarer, helt til du hører: «Ny kommentar-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip mot venstre til du hører: «Kommentarer, redigerbar tekst», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 4. Når du er ferdig, drar du fingeren langs skjermens øvre høyre hjørne til du hører: «Lukk-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen for å lukke tekstfeltet.

Lese kommentarer

Hvis du vil lese kommentarene, må du åpne lysbildet i Redigering-visning.

 1. Hvis du vil gå til Redigering-visning, dobbelttrykker du på skjermen når du er i lysbildet i Miniatyrbilde-visning. Du hører: «Hurtigmeny, popup, Rediger-knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Lysbildet åpnes i Redigering-visning.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Ny kommentar-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kommentarer-ruten åpnes.

 4. Sveip mot høyre eller venstre for å lese alle kommentarene i det valgte lysbildet, én etter én – fra og med den siste kommentaren.

 5. Hvis du vil lukke Kommentarer-ruten, sveiper du mot venstre til du hører Lukk-knapp», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Online med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å legge til og lese foredragsnotater eller kommentarer i en presentasjon. Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for foredragsholderen. Med kommentarer kan du gi kolleger tilbakemeldinger på presentasjoner.

Når Notater-ruten eller Kommentarer-ruten er åpen i visningen, kan skjermleseren lese notatene og kommentarene.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker JAWS. Hvis du vil lære om JAWS for Windows, kan du se Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Du kan bare redigere presentasjoner i Redigering-visning. Gå til Åpne en presentasjon for instruksjoner.

 1. Trykk på CTRL+F6 i PowerPoint Online til du hører: «Lysbildenotat, hovedlandemerke». Hvis du ikke hører «Lysbildenotat, hovedlandemerke», trykker du på ALT+Windows-tasten, W, P, N for å åpne Notater.

 2. Skriv inn foredragsnotatene for det gjeldende lysbildet.

Lese foredragsnotater

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldende lysbildenummer og overskrift. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører nummeret på lysbildet du vil velge. Hvis lysbildet har notater, hører du: «Har notater».

 2. Med Notater-ruten åpen trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Lysbildenotat, hovedlandemerke».

 3. Trykk på deretter på CAPS LOCK+M. Skjermleseren leser notatet.

 4. Hvis du vil stoppe kontinuerlig lesing, trykker du på CTRL.

Legge til kommentarer

Du kan bare redigere presentasjoner i Redigering-visning. Gå til Åpne en presentasjon for instruksjoner.

 1. Trykk på CTRL+F6 i PowerPoint Online til du hører: «Sett inn kommentar-knapp». Hvis du ikke hører «Sett inn kommentar-knapp», trykker du på ALT+ Windows-tasten, N, S, P, P for å åpne Kommentarerruten.

 2. Trykk på ENTER. Du hører: «Ny, redigerer».

 3. Skriv inn kommentaren for gjeldende lysbilde, og trykk deretter på ENTER.

Lese kommentarer

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldende lysbildenummer og overskrift. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører nummeret på lysbildet du vil velge. Hvis lysbildet har notater, hører du: «Har kommentarer».

 2. Med Kommentarer-ruten åpen, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Sett inn kommentar, knapp».

 3. Trykk på TAB for å flytte til den første kommentaren. Skjermleseren leser kommentaren. Trykk på TAB for å gå gjennom og lytte til kommentarene.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×