Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, for å legge til tekst og bruke formatering på en presentasjon. Formatering av tekst i PowerPoint-presentasjonen gjør den enklere å lese. Du kan også opprette punktlister eller nummererte lister for å strukturere presentasjonene bedre, eller legge til hyperkoblinger til andre informasjonskilder.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne PowerPoint og logge på

Hvis du vil lagre presentasjonene på OneDrive automatisk, kontroller at du logger deg på Microsoft-kontoen din når du bruker PowerPoint. Når du lagrer presentasjoner i OneDrive, kan du få tilgang til dem fra alle dine påloggede enheter.

 1. Du kan raskt åpne PowerPoint ved å trykke på Windows-logo, skrive inn «PowerPoint 2016» og deretter trykke på ENTER.

 2. Hvis du vil starte en tom presentasjon, trykker du på TAB til du hører: «Tom presentasjon.» Trykk deretter på ENTER. Presentasjonen åpnes. I Skjermleser hører du: «PowerPoint redigeringsvisning. Presentasjon 1. Lysbilde 1, lysbilde.» I JAWS hører du: «Presentasjon 1 klar.»

 3. Hvis du vil logge på, trykker du på ALT+F. I Skjermleser hører du: «Fil-meny. Presentasjon 1. PowerPoint-vindu. Valgt.» I JAWS hører du: «Backstage-visning. Fil.» Trykk deretter på D. I Skjermleser hører du: «Valgt kontofaneelement.» I JAWS hører du: «Kontofane.»

 4. Trykk på S. I Skjermleser hører du: «Kontoer-vinduet. Skriv inn e-post eller telefonnummer.» I JAWS hører du: «Kontoer. Skriv inn e-post eller telefonnummer som kreves.»

 5. Skriv inn e-post eller telefonnummer, trykk på ENTER og deretter på TAB. I Skjermleser hører du: «Passord, redigerer tekst.» I JAWS hører du: «Passord, rediger. Skriv inn tekst.»

 6. Skriv inn passordet og trykk ENTER.

Obs!: Hvis du bruker en konto fra organisasjonen og ikke en Microsoft-konto, er kanskje fremgangsmåten for pålogging litt annerledes. Det kan for eksempel hende du må bruke en PIN-kode eller et smartkort.

Tips!: Hvis du ikke logget av PowerPoint forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten å be om innlogging.

Add text to a slide

Du kan legge til innhold til et lysbilde i normalvisning. Skjermbildet er delt mellom miniatyrbilderuten, lysbilde redigeringsområdet og notatruten i normalvisning. Hvis du vil lære mer om hvordan du arbeider med lysbilder i ulike PowerPoint visninger, går du til Grunnleggende aktiviteter for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser.

 1. Gå til normalvisning ved å trykke på ALT+W, og deretter på L. I Skjermleser hører du: «PowerPoint redigeringsvisning». I JAWS hører du: «Forlater menylinjen. Ingen merking.»

 2. Velg lysbildet du vil legge til tekst i ved å trykke på F6 til du er i miniatyrbilderuten. I Skjermleser hører du «Miniatyrbilder,» etterfulgt av lysbildenummeret og -tittelen. I JAWS hører du: «Lysbilde, miniatyrbilder-fanen».

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom lysbildene, inntil du hører nummeret og tittelen på lysbildet. Hvis lysbildene er plassert i deler, bruker du PIL OPP eller PIL NED for å navigere delene, og trykker på PIL HØYRE for å utvide delen.

 4. Trykk på F6 for å flytte fokuset til et område for lysbilderedigering. I Skjermleser hører du lysbildenummeret, tittelen og «Lysbilde.» I JAWS hører du: «Lysbildeområde.»

  Obs!: Når du bytter til miniatyrbildeområdet i Skjermleser, vil du høre «Miniatyrbilder», for å skille lysbildeområdet fra miniatyrbildet.

 5. Trykk på TAB for å gå til en plassholder for tekst. I Skjermleser kalles plassholderne tekstbokser, slik at du vil for eksempel høre: «Tekstboks for tittel.» I JAWS hører du: «Plassholder for tittel.»

 6. Hvis du vil erstatte plassholderen med teksten, trykker du på ENTER for å gå til redigeringsmodus og merke all tekst. Begynn å skrive.

 7. Hvis du vil flytte innsettingspunktet til neste tittel eller plassholderen for brødtekst, trykker du CTRL+ENTER.

  Obs!: Du kan også trykke på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å navigere plassholderne, og trykke på CAPS LOCK+ENTER for å plassere tekstinnsettingspunktet på slutten av den valgte tekstboksen.

  Obs!: Hvis det ikke er flere plassholdere for tekst, kan du som regel trykke på CTRL+ENTER for å sette inn et nytt lysbilde med samme lysbildeutforming som det opprinnelige lysbildet, og flytte fokuset til den første plassholderen i det nye lysbildet. Hvis det opprinnelige lysbildet har «Tittellysbilde»-utforming, vil imidlertid det nyopprettede lysbildet ha «Tittel og innhold»-utforming.

  Obs!: Hvis du vil redigere teksten som du allerede har lagt til i et tekstfelt, trykker du på TAB for å flytte til tekstfeltet, og deretter trykker du på F2 for å merke all tekst og begynne å redigere. Hvis du vil avslutte redigeringen og flytte fokuset tilbake til tekstboksen, trykker du på F2 på nytt.

  Obs!: Hvis du vil lære hvordan du bruker tegnformatering ved hjelp av tastaturet, for eksempel fet skrift, understreking, kursiv, senket eller hevet skrift, går du til å formatere tekst i bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

Legge til punktmerking eller nummerering for tekst

Du kan opprette punktlister eller nummererte lister ved hjelp av hurtigtaster. Du kan gjøre eksisterende tekstlinjer om til en liste, endre punktstil eller lage nestede lister.

Legge til punktmerking eller nummerering i tekst

 1. Merk teksten der du vil legge til punktmerking eller nummerering, i en plassholder for tekst.

  Tips!: Hvis du vil lære mer å merke tekst i PowerPoint ved hjelp av tastaturet, kan du gå til merke og redigere tekst og objekter i bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

 2. Velg hva du vil gjøre:

  • Hvis du vil legge til punktmerking, trykker du på ALT+H, og deretter på U. Trykk på TAB for å bla gjennom punktstiler: Fylte runde punkt, Hule runde punkt, Fylte kvadrerte punkt, Hule kvadrerte punkt, Stjernepunkt, Pilpunkt og Hakepunkt. Du hører punktstilbeskrivelsen mens du blar. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

  • Hvis du vil legge til nummerering, trykker du på ALT+H, og deretter på N. Trykk på TAB for å bla gjennom nummereringsstilene: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., og i. ii. iii. Du hører nummereringsstilbeskrivelsen mens du blar. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

 3. Hvis du vil opprette flere listeelementer, plasserer du innsettingspunktet på slutten av et listeelement, og trykker på ENTER.

 4. Hvis du vil stoppe oppretting av listen, plasserer du innsettingspunktet på slutten av det siste listeelementet, trykker på ENTER, og deretter på TILBAKE.

Opprette en punktliste mens du skriver

 1. På begynnelsen av en ny linje skriver du inn * (stjerne), og deretter trykker du på MELLOMROM eller TAB.

 2. Skriv inn en ønsket tekst. Et fylt rundt punkt opprettes automatisk når du trykker på ENTER.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Opprette en nummerert liste mens du skriver

 1. Skriv inn 1. (tallet én etterfulgt av et punktum ) på begynnelsen av en ny linje, og trykk deretter på MELLOMROM eller TAB.

 2. Skriv inn den ønskede teksten. Et nummerert punkt opprettes automatisk når du trykker på ENTER.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Rykk inn elementer i en liste

 1. Merk listeelementene du vil rykke inn.

 2. Velg hva du vil gjøre:

  • Hvis du vil øke innrykk, trykker du på ALT+H, og deretter på A og I.

  • Hvis du vil minske innrykk, trykker du på ALT+H, og deretter på A og O.

Legge til en hyperkobling

Du kan legge til hyperkoblinger som åpner en nettside, en annen del av presentasjonen, eller en annen fil. Du kan også legge til en mailto-kobling som automatisk åpner en ny e-post til en bestemt e-postadresse.

Koble til en nettside

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil ha koblingen i presentasjonen.

 2. Hvis du vil legge til en kobling på en nettside, trykker du på CTRL+K. I Skjermleser hører du: «Sett inn hyperkoblingsvindu.» I JAWS hører du: «Sett inn dialogboks for hyperkobling.»

 3. Trykk på CTRL+TAB til du hører: «Adresse. Redigerer tekst.» I JAWS hører du: «Adressekolonne. Rediger kombinasjonsboks.» Skriv inn adressen til nettsiden.

 4. Hvis du vil legge til tekst som skal vises i stedet for adressen, trykker du på TAB til du hører: «Tekst som skal vises. Redigerer tekst.» Skriv inn teksten.

 5. Trykk på TAB for å legge til koblingen, inn til du hører: «OK-knapp.» Trykk deretter på ENTER.

Koble til en eksisterende fil

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil ha koblingen i presentasjonen.

 2. Hvis du vil legge en kobling til en fil, trykker du på CTRL+K. I Skjermleser hører du: «Sett inn hyperkoblingsvindu.» I JAWS hører du: «Sett inn dialogboks for hyperkobling.»

 3. Trykk på CTRL+TAB til du hører: «Adresse. Redigerer tekst.» I JAWS hører du: «Adressekolonne. Rediger kombinasjonsboks.» Trykk deretter på TAB til du hører: «Bla gjennom for å finne fil-knappen.» Trykk på ENTER for å velge.

 4. Hvis du vil bla til filen, trykker du på TAB til du hører et mappenavn, for eksempel «Denne PC-en», «Lokal disk» eller «Skrivebord». Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom mappene og på PIL HØYRE for å se undermapper. Du hører mappenavnene mens du blar gjennom.

 5. Når du finner den riktige mappen, trykker du på ENTER og deretter på TAB. Du hører navnet på en fil i mappen.

 6. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom lysbildene, inntil du hører navnet på filen du vil ha.

 7. Hvis du vil legge til koblingen, trykker du på ENTER to ganger.

Koble til et lysbilde i presentasjonen

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil ha koblingen.

 2. Hvis du vil legge til en kobling til et lysbilde i presentasjonen, trykker du på CTRL+K. I Skjermleser hører du: «Sett inn hyperkoblingsvindu.» I JAWS hører du: «Sett inn dialogboks for hyperkobling.»

 3. Trykk på CTRL+TAB til du hører: «Velg en plassering i dette dokumentet.»

 4. Velg lysbildet du vil koble til ved å trykke på PIL NED til du hører navnet på lysbildet.

 5. Hvis du vil legge til koblingen, trykker du på ENTER.

Koble til en e-postadresse

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil ha koblingen i presentasjonen.

 2. Hvis du vil legge til en e-postadresse, trykker du på CTRL+K. I Skjermleser hører du: «Sett inn hyperkoblingsvindu.» I JAWS hører du: «Sett inn dialogboks for hyperkobling.»

 3. Trykk på CTRL+TAB til du hører: «E-postadresse. Redigerer tekst.»

 4. Skriv inn e-postadressen.

 5. Hvis du vil legge til tekst som skal vises i stedet for adressen, trykker du på TAB til du hører: «Tekst som skal vises. Redigerer tekst.» Skriv deretter inn teksten

 6. Hvis du vil legge til koblingen, trykker du på ENTER.

Endre tekstfargen

Du kan endre fargen på bestemte deler av teksten i presentasjonen.

 1. Merk teksten du vil farge.

 2. Du kan endre fargen ved å trykke på ALT+H, og deretter på F og C. Skjermleser leser opp: «Meny.» I JAWS hører du: «Temafarger.»

 3. Trykk på TAB til du hører fargen og skyggeleggingen du vil bruke.

 4. Trykk på ENTER for å velge farge.

Endre farge på hyperkoblingstekst

Du kan endre fargen på teksten i hyperkoblingen gjennom hele presentasjonen ved å bruke endringene i lysbildemalen.

 1. Trykk på ALT+W og deretter på M for å åpne lysbildemalen.

 2. Hvis du vil endre fargevalget i lysbildemalen, trykker du på ALT+M, og deretter på T og C.

 3. Hvis du vil endre tekstfargen i hyperkoblingen, trykker du på C i lysbildemalen. Trykk deretter på PIL OPP to ganger. I Skjermleser hører du: «Hyperkobling skjult.» I JAWS hører du: «Undermeny for hyperkobling.»

 4. Trykk på ENTER for å velge en ny farge. Trykk på TAB til du hører fargen og skyggeleggingen du vil bruke. Trykk deretter på ENTER.

 5. Trykk på ALT+S for å lagre endringene.

 6. Hvis du vil gå ut av visning for lysbildemal og gå tilbake til normalvisning, trykker du på ALT+W, og deretter på L.

Utheve teksten

Utheve viktige deler av presentasjonen. Uthevede deler fanger oppmerksomheten til publikum. Du kan også utheve tekst i PowerPoint ved hjelp av Markeringsverktøyet. .

Utheve tekst

 1. Velg teksten du vil utheve.

 2. Du kan velge en Uthevingsfarge for tekstved å trykke på ALT+H, T og deretter C. Bruk piltastene til å navigere i fargealternativene.

 3. Trykk på ENTER for å velge.

Utheve tekst ved hjelp av teksteffekter

 1. Hvis du ikke har funksjonen for tekstutheving, kan du bruke Uthevingsverktøyet til å utheve teksten.

  Obs!: Hvis du ikke er Office 365-abonnent, har du kanskje ikke alternativet Uthevingsfarge for tekst i din PowerPoint 2016.

 2. Hvis du vil velge en teksteffekt, trykker du på ALT+J, og deretter på D.

 3. Hvis du vil bruke Uthevingsverktøyet for tekst, trykker du på T og deretter på X. Trykk på PIL NED til du hører «Glød». Trykk deretter på ENTER.

 4. Velg farge- og uthevingsvariasjonen ved å trykke på TAB til du hører fargen og glødstyrken i punkter du vil bruke. Trykk deretter på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å samarbeide i skyen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å legge til og formatere tekst i lysbildene og gi publikum en strukturert presentasjon som er lett å følge, med relevante koblinger til mer informasjon.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne PowerPoint og logge på

Hvis du vil lagre presentasjonene til OneDrive automatisk, må du logge på din Microsoft-konto når du bruker PowerPoint 2016 for Mac. Når du lagrer presentasjonene til OneDrive, kan du få tilgang til dem fra alle enhetene du er logget på.

 1. På Mac kan du trykke på KOMMANDO+SKIFT+A for å åpne Programmer-visningen i Søker.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å angi Programmer-gruppen, og deretter bruker du PILTASTENE til å bla gjennom programmene.

 3. Når VoiceOver sier «Microsoft PowerPoint-program», trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne PowerPoint.

 4. Hvis du vil logge på, trykker du på SKIFT+TAB flere ganger for å gå til Logg på-menyknappen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

 5. Logg på-dialogboksen åpnes. Fokuset er på et tekstfelt. Skriv inn e-postadressen eller telefonnummeret som er knyttet til Microsoft-konto. Når du er ferdig, trykker du på TAB-tasten.

 6. Fokuset er på Neste-knappen. VoiceOver sier: «Kobling, neste.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

 7. Skriv inn passord-dialogboksen åpnes. Fokuset er på et tekstfelt. Skriv inn ditt Microsoft-konto-passord, og trykk på TAB-tasten.

 8. Fokuset er på Logg på-knappen. VoiceOver sier: «Logg på-knappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å logge på.

Du er logget på og fokuset er på Kontoinnstillinger-menyknappen i PowerPoint_generic-hovedvisningen. Hvis du vil flytte til andre elementer i visningen, trykker du TAB-tasten.

Tips!: PowerPoint holder deg pålogget, slik at du ikke trenger å logge på neste gang med mindre du velger å logge av separat.

Add text to a slide

Når du åpner PowerPoint, åpnes programmet i normalvisning. Når du bruker normalvisning, er skjermbildet delt mellom miniatyrbilderuten til venstre, redigeringsområdet for lysbilder i midten og Notater-ruten under redigeringsområdet.

 1. I normalvisning trykker du på F6 flere ganger til du havner på miniatyrbilderuten. VoiceOver sier: «Miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn på ruten.

 3. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom lysbildene.

 4. Når du vil legge til tekst på lysbildet, trykker du på TAB-tasten til VoiceOver sier: «Du er på et tekstområde i en tekstboks.» Hvis lysbildet inneholder en tekstboks for tittelen, er du i det.

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å legge til tekst, og begynn å skrive. Hvis tekstområdet inneholder plassholderteksten, må du først fjerne det. Når du er ferdig, trykker du på ESC.

 6. Hvis du vil flytte til neste tekstboks i lysbildet, trykker du på TAB-tasten.

 7. Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive. Når du er ferdig, trykker du på ESC.

Legge til punktmerking eller nummerering i teksten

Du kan opprette punktlister eller nummererte lister ved hjelp av en skjermleser. Du kan gjøre eksisterende tekstdeler til en liste eller opprette lister mens du skriver.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere som en liste.

 2. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Trykk på PIL HØYRE flere ganger til VoiceOver sier: «Format.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED tre ganger. VoiceOver sier: «Punktmerking og nummerering, ellipse.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Punktmerking og nummerering-dialogboksen åpnes med Punktmerking-fanen valgt. Hvis du vil gå til Nummerering-fanen, trykker du på PIL HØYRE én gang, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne den.

 5. Bruk TAB-tasten for å bla gjennom alternativene. VoiceOver leser opp alternativene etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du er på et alternativ du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM, og trykk deretter på TAB-tasten gjentatte ganger til VoiceOver sier: «OK, standard, knapp.»

 7. Hvis du vil sette inn punkter eller numre, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Den merkede teksten omgjøres til en liste, og fokuset blir værende på listen.

Opprett en punktliste mens du skriver

 1. Plasser markøren der du vil starte listen.

 2. Skriv inn * (stjerne) og trykk på MELLOMROM.

 3. Skriv inn listeelement-teksten. Trykk på ENTER for å legge til et nytt listeelement.

  PowerPoint starter en punktliste automatisk.

Opprett en nummerert liste mens du skriver

 1. Plasser markøren der du vil starte listen.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. PowerPoint starter en sortert liste automatisk.

 3. Skriv inn listeelement-teksten. Trykk på ENTER for å legge til et nytt listeelement.

Legge til en hyperkobling

Du kan legge til hyperkoblinger som åpner en nettside, en annen del av presentasjonen eller en annen fil. Du kan også legge til en mailto-kobling som bruker e-postkontoen på Mac til å opprette en ny e-postmelding med den definerte adressen fylt ut automatisk.

Koble til en nettside

 1. I PowerPoint merker du teksten du vil legge hyperkoblingen til, og trykker på KOMMANDO+K.

 2. Sett inn hyperkobling-dialogboksen åpnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke sier «Koble til en eksisterende fil eller nettside», trykker du på SKIFT+TAB én gang, og trykk deretter på PIL VENSTRE til du hører VoiceOver nevne Nettside eller fil-fanen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Skriv eller lim inn adressen til nettsiden du vil koble til.

 4. Trykk på TAB flere ganger, til VoiceOver sier: «OK, standard, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn. Fokuset er på den koblede teksten på lysbildet.

Koble til en fil

 1. Merk teksten der du vil legge til koblingen i PowerPoint, og trykk på KOMMANDO+K.

 2. Sett inn hyperkobling-dialogboksen åpnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke sier «Koble til en eksisterende fil eller nettside», trykker du på SKIFT+TAB én gang, og trykk deretter på PIL VENSTRE til du hører VoiceOver nevne Nettside eller fil-fanen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk TAB for å flytte til Velg-knappen, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Dialogboksen Velg en fil du skal koble til åpnes. Bruk TAB-tasten for å bla gjennom inndelingene i dialogboksen. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå til en inndeling.

 5. Når du er på filen du vil koble til, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 6. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «OK, standard, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn. Fokuset er på den koblede teksten på lysbildet.

Koble til et annet lysbilde i presentasjonen

 1. Merk teksten der du vil legge til koblingen i PowerPoint, og trykk på KOMMANDO+K.

 2. Sett inn hyperkobling-dialogboksen åpnes med fokus på adressefeltet. Hvis VoiceOver ikke sier «Velg plassering i dette dokumentet», trykker du på SKIFT+TAB én gang, og trykk deretter på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører VoiceOver nevne Dette dokumentet-fanen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på SKIFT+PIL NED-pilen for å gå til tabellen som lister lysbildene. Trykk på SKIFT+PIL NED eller PIL OPP for å navigere i lysbildene. VoiceOver nevner lysbildene etter hvert som du flytter.

 4. Når du kommer til lysbildet du vil koble til, trykker du på TAB gjentatte ganger til VoiceOver sier: «OK, standard, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

Dialogboksen lukkes, og koblingen settes inn. Fokuset er på den koblede teksten på lysbildet.

Koble til en e-postadresse

 1. Merk teksten der du vil legge til koblingen i PowerPoint, og trykk på KOMMANDO+K.

 2. Sett inn hyperkobling-dialogboksen åpnes med fokus på adressefeltet. Hvis ikke VoiceOver sa «E-postadresse», trykker du på SKIFT+TAB én gang, og trykk deretter på PIL HØYRE til du hører VoiceOver nevne E-postadresse-fanen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Skriv inn adressen. Hvis du vil definere et emne for e-postmeldingen, trykker du på TAB-tasten for å flytte til Emne-feltet, og skriv inn emnet.

 4. Trykk på TAB flere ganger, til VoiceOver sier: «OK, standard, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

Dialogboksen lukkes, og koblingen settes inn. Fokuset er på den koblede teksten på lysbildet.

Endre fargen på hyperkoblinger

Du kan endre fargen på alle hyperkoblingene gjennom hele presentasjonen ved å bruke endringene i lysbildemalen.

 1. Hvis du vil åpne lysbildemalen, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+1.

 2. Trykk på F6 flere ganger til VoiceOver sier: «Lysbildemal, valgt, fane.» Trykk på PIL NED for å åpne båndet. VoiceOver sier: «Rulleområdet.»

 3. Hvis du vil begynne å navigere i elementene på båndet, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED.

 4. Trykk på PIL HØYRE flere ganger til VoiceOver sier: «Farger, menyknappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

 5. Trykk på PIL NED én gang VoiceOver sier: «Tilpass farger.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge alternativet.

 6. Opprett temafarger-dialogboksen åpnes. VoiceOver begynne å lese elementene.

  Fargene vises til venstre i dialogboksen, og elementene med en bestemt farge vises ved siden av dem til høyre.

 7. Hvis du vil åpne listen, trykker du på TAB-tasten. VoiceOver sier fargen. Hvis du vil høre hva fargen brukes til, trykker du på PIL HØYRE. Hvis du vil bla gjennom listen, trykker du på PIL HØYRE gjentatte ganger.

 8. Bla inntil VoiceOver sier: «Hyperkobling.» Trykk én gang på PIL VENSTRE for å gå tilbake til fargen. VoiceOver sier: «<fargen>, fargehjul. Du er på et fargehjul.»

 9. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne fargevelgeren. Som standard åpnes den i et fargehjul. Hvis du vil gå til fargepaletten i stedet, trykker du på TAB-tasten gjentatte ganger til VoiceOver sier: «Fargepaletter, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

 10. Hvis du vil navigere i fargene, trykker du på TAB-tasten gjentatte ganger til du havner på den valgte fargen. VoiceOver sier for eksempel: «Blå, valgt.» Trykk PIL OPP eller PIL NED til VoiceOver sier fargen du vil bruke. Fargen er nå valgt, og du kan trykke på ESC for å lukke fargevelgeren.

 11. Du blir tatt tilbake til Opprette temafarger-dialogboksen. Trykk på TAB-tasten til VoiceOver sier: «Lagre, standard, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

 12. Hvis du vil avslutte lysbildemalen, trykker du på PIL HØYRE til VoiceOver sier: «Lukk malvisning, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen. VoiceOver sier: «Trykte Lukk malvisning, knapp.»

Visningen for lysbildemal er lukket, hyperkoblingfargen er endret, og du går tilbake til Normalvisning.

Utheve tekst ved hjelp av teksteffekter

Du kan fremheve viktige punkter i presentasjonen ved å utheve tekst i PowerPoint 2016 for Mac ved hjelp av teksteffekter, for eksempel skygge, gjenspeiling og glød.

 1. Velg teksten du vil utheve.

 2. Trykk på KOMMANDO+SKIFT+1 for å åpne Formater figur-ruten.

 3. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Alternativer for figur.» Trykk på PIL HØYRE for å flytte til Tekstalternativer, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB én gang, og deretter på PIL HØYRE én gang. VoiceOver sier: «Teksteffekter, fane.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 5. Trykk på PIL HØYRE til VoiceOver sier: «Rulleområdet.» Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i ruten.

 6. Bla gjennom alternativene i menyen ved hjelp av PILTASTENE. VoiceOver sier elementene etter hvert som du flytter.

 7. Når du er på et alternativ du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Teksteffekten brukes på tekstområdet du valgte.

 8. Hvis du vil lukke Formater figur-ruten og gå tilbake til presentasjonen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL OPP én gang, og trykk deretter på SKIFT+TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Lukk formater figur, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, for å legge til og formatere tekst i lysbildene og gi publikum en strukturert presentasjon som er lett å følge, med relevante koblinger til mer informasjon.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Add text to a slide

Når du åpner PowerPoint, er skjermen delt mellom miniatyrbilderuten til venstre (hvis du holder telefonen horisontalt) eller nederst (hvis du holder telefonen vertikalt), redigeringsområdet til lysbildet i midten og Notater-feltet under redigeringsområdet.

 1. Merk lysbildet i presentasjonen som du vil legge til tekst i. For å velge et lysbilde sveiper du til høyre eller venstre til du hører «lysbilde <lysbilde nummer="">av <totalt="" antall="" lysbilder="">,», og deretter sveiper til høyre eller venstre til du hører ønsket lysbilde. Navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Valgt».

 2. Når du står i lysbildet du vil legge til tekst i, sveiper du til høyre eller venstre til du hører tekstbokstype og «Tekstboks, tekstfelt.» Hvis tekstboksen allerede inneholder tekst, leser VoiceOver også teksten til deg. Velg tekstboksen ved å dobbelttrykke på skjermen.

 3. Hvis du vil legge til tekst, dobbelttrykker du på skjermen på nytt. Skriv deretter inn teksten ved hjelp av skjermtastaturet. For å gå til tastaturet sveiper du til høyre til du hører: «Q.» For å lukke tastaturet sveiper du til venstre til du hører: «Skjul tastatur». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. For å bla til neste tekstboks sveiper du til venstre til du hører tekstboksen.

Legge til punktmerking eller nummerering for tekst

Du kan opprette punktlister eller nummererte lister ved hjelp av en skjermleser.

 1. Gå til lysbildet der du vil at listen skal begynne.

 2. For å gå til båndet sveiper du til høyre til du hører: «Vis bånd.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Gå til Hjem-fanen på båndet, og sveip til høyre eller venstre til du hører båndets fanenavn og «Fane.» Dobbelttrykk på skjermen. For å bla til Hjem-fanen sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Hjem-fane.» For å velge dobbelttrykker du på skjermen.

 4. Gjør noe av følgende:

  • For å opprette en punktliste sveiper du til høyre til du hører: «Punktmerking, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Punktmerking-menyen åpnes.

  • For å opprette en nummerert liste sveiper du til høyre til du hører: «Nummerering, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Nummerering-menyen åpnes.

 5. For å bla gjennom alternativene i menyene Punktmerkinger og Nummerering sveiper du til høyre. VoiceOver leser opp alternativene etter hvert som du beveger deg. Når du kommer til et alternativ du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge. Punktmerking eller nummerering er satt inn.

 6. For å lukke båndet sveiper du til høyre til du hører: «Skjul bånd, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 7. Båndet lukkes, og du flytter fokus til i listen. Skjermtastaturet blir tilgjengelig, og du kan skrive inn teksten.

Opprett en punktliste mens du skriver

 1. Velg tekstboksen der du vil starte listen.

 2. Gå til STJERNE på skjermtastaturet. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Gå deretter til MELLOMROM og dobbelttrykk på skjermen.

 3. Skriv inn teksten ved hjelp av skjermtastaturet. Når du er ferdig, går du til ENTER og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge tasten.

  PowerPoint starter en punktliste automatisk.

Opprett en nummerert liste mens du skriver

 1. Velg tekstboksen der du vil starte listen.

 2. Ved hjelp av skjermtastaturet skriver du inn 1. (et ett-tall og et punktum). Gå deretter til MELLOMROM og dobbelttrykk på skjermen.

 3. Skriv inn teksten ved hjelp av skjermtastaturet. Når du er ferdig, går du til ENTER og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge tasten.

  PowerPoint starter automatisk en nummerert liste.

legge til eller redigere en hyperkobling

Du kan legge til hyperkoblinger som åpner en nettside. Du kan også legge til en mailto-kobling som bruker e-postkontoen på din iPhone til å opprette en ny e-postmelding med den definerte adressen fylt ut automatisk.

Koble til en nettside

 1. Gå til lysbildet der du vil legge til koblingen.

 2. Skriv inn nettadressen ved hjelp av skjermtastaturet, og gå deretter til MELLOMROM eller ENTER. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på tasten. PowerPoint oppretter automatisk hyperkoblingen.

Koble til en ny e-postmelding

 1. Gå til lysbildet der du vil legge til koblingen.

 2. Skriv inn e-postadressen ved hjelp av skjermtastaturet, og gå deretter til MELLOMROM eller ENTER. Dobbelttrykk på skjermen for å trykke på tasten. PowerPoint oppretter automatisk koblingen.

Redigere en hyperkobling

 1. Hvis du vil redigere en hyperkobling, plasserer du markøren i den og dobbelttrykker deretter på skjermen med to fingre. Du hører hyperkoblingsadressen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Rediger, knapp.» Rediger kobling-menyen åpnes.

 3. Hvis du vil endre visningsteksten for hyperkoblingen, kan du gå til Vis-tekstfeltet. Sveip til høyre til du hører gjeldende adressen og «Vis». Dobbelttrykk på skjermen. Bruk skjermtastaturet til å redigere teksten som vises.

  Tips!: Du kan raskt fjerne gjeldende visningstekst uten å bruke tastaturet. For å slette gjeldende visningstekst, sveiper du til høyre i Vis-tekstfeltet. Du hører: «Slett tekst-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 4. Når du har skrevet inn visningsteksten du vil bruke, sveiper du til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 5. Visningsteksten er endret, og fokus flyttes til presentasjonen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruk en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og merknader i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Hvis du vil legge til tekst og hyperkoblinger i en presentasjon, bruker du PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android. Du kan også opprette punktlister eller nummererte lister for å strukturere presentasjonene bedre.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Add text to a slide

 1. Dobbelttrykk på skjermen når du har en presentasjon åpen i PowerPoint og fokuset er på et lysbilde. Du hører: «Rediger-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du finner tekstboksen der du vil legge til tekst. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne tekstboksen for redigering.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Rediger tekst-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet for å skrive teksten din.

 5. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

  Markøren forblir i tekstboksen. Sveip ned, og deretter til venstre på nytt for å gå tilbake til lysbildevisning.

Legge til punktmerking eller nummerering i tekst

Du kan legge til en punktliste eller nummerert liste i en tekstboks i presentasjonen din.

 1. Dobbelttrykk på skjermen når du har en presentasjon åpen i PowerPoint og fokuset er på et lysbilde. Du hører: «Rediger-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du finner tekstboksen der du vil legge til punktmerking eller tall. Dobbeltrykk på skjermen for å redigere tekstboksen.

 3. Legge til punktmerking eller nummerering:

  • Hvis du vil legge til et punktlisteelement, sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, punktliste, bytt, dobbelttrykk for å veksle». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil legge til et nummerlisteelement, sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, nummerering, bytt, dobbelttrykk for å veksle». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Tekstboksen kan allerede være satt til å inneholde en liste i PowerPoint-malen du bruker. I så fall hører du «Merket» i stedet for «Ikke merket».

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn listeelementet.

 5. Hvis du vil legge til et annet listeelement, skyver du fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Skriv inn.» Løft fingeren for å sette inn et nytt listeelement, og bruk tastaturet til å skrive inn.

 6. Når listen er ferdig, sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

  Markøren forblir i tekstboksen. Sveip ned, og deretter til venstre på nytt for å gå tilbake til lysbildevisning.

Legge til en hyperkobling

 1. Dobbelttrykk på skjermen når du har en presentasjon åpen i PowerPoint og fokuset er på et lysbilde. Du hører: «Rediger-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du finner tekstboksen der du vil legge til hyperkoblingen. Dobbeltrykk på skjermen for å redigere tekstboksen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, utvid, bytt». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fane-meny, på»

 4. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn fane, dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Kobling-meny, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Koblingsvindu, adresse, redigering.»

 6. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn kobling». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Redigeringsboks for adresse». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn hyperkoblingsadressen.

 9. Skyv fingeren langs skjermens nedre høyre kant til du hører: «Fullført». Løft fingeren for å sette inn koblingen.

  Flere alternativer-menyen er lukket. Sveip ned, og deretter til venstre for å gå tilbake til lysbildevisning.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Hvis du vil legge til tekst og hyperkoblinger i en presentasjon, bruker du PowerPoint Mobile med den innebygde skjermleseren for Windows. Du kan også opprette punktlister eller nummererte lister for å strukturere presentasjonene bedre.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i PowerPoint Mobile, kan du se Berøringsveiledning til Powerpoint Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Add text to a slide

 1. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre mens du ser på et lysbilde i PowerPoint. Du hører: «Egendefinert.»

 2. Sveip til høyre til du hører: «Rediger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lysbilde, rute.»

 3. Sveip til høyre til du finner tekstboksen der du vil legge til tekst. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne tekstboksen for redigering.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn teksten din.

 5. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

  Fokuset forblir på Tilbake-knappen. Dobbeltrykk på skjermen én gang til for å gå tilbake til lysbildevisning.

Legge til punktmerking eller nummerering i tekst

Du kan legge til en punktliste eller nummerert liste i en tekstboks i presentasjonen din.

 1. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre mens du ser på et lysbilde i PowerPoint. Du hører: «Egendefinert.»

 2. Sveip til høyre til du hører: «Rediger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lysbilde, rute.»

 3. Sveip til høyre til du finner tekstboksen der du vil legge til punktmerking eller tall. Dobbelttrykk på skjermen for å redigere tekstboksen.

 4. Legge til punktmerking eller nummerering:

  • Sveip til høyre til du hører: «Av, punktmerking, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å legge til et punktlisteelement.

  • Sveip til høyre til du hører: «Av, nummerering, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å legge til et nummerlisteelement.

 5. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn listeelementet.

 6. Hvis du vil legge til et annet listeelement, skyver du fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Skriv inn.» Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn et nytt listeelement, og bruk tastaturet til å skrive inn.

 7. Hvis du vil gjøre ferdig listen, skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

  Fokuset forblir på Tilbake-knappen. Dobbelttrykk på skjermen en gang til for å gå tilbake til lysbildevisning.

Legge til en hyperkobling

 1. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre mens du ser på et lysbilde i PowerPoint. Du hører: «Egendefinert.»

 2. Sveip til høyre til du hører: «Rediger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lysbilde, rute.»

 3. Sveip til høyre til du finner tekstboksen der du vil legge til hyperkoblingen. Dobbelttrykk på skjermen for å redigere tekstboksen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Hjem, knapp skjult». Dobbeltrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn, to av ni». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Kobling-knapp». Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Koblingsvindu, adresse, redigering.»

 8. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn hyperkoblingsadressen.

 9. Skyv fingeren langs skjermens nedre høyre kant til du hører: «Skriv inn.» Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn koblingen.

  Fokuset returnerer til lysbildet og Flere alternativer-menyen er lukket.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Hvis du vil legge til tekst og hyperkoblinger i PowerPoint Online-presentasjonen, bruk tastaturet og den innebygde skjermleseren for Windows.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Add text to a slide

 1. Trykk på CTRL+F6 gjentatte ganger i Redigeringsvisning i PowerPoint Online, til du kommer til miniatyrbilderuten. Skjermleseren leser opp nummeret og tittelen på gjeldende lysbilde når du har kommet til miniatyrbilderuten.

  Tips!: Når du åpner en presentasjon i PowerPoint Online, åpnes den i Lesevisning. Du kan endre til Redigeringsvisning ved å trykke på CTRL+F6 gjentatte ganger, til du hører: «Rediger presentasjon». Trykk på ENTER for å åpne menyen. Trykk deretter på PIL NED én gang. Du hører: «Rediger i nettleseren.» Trykk på ENTER for å åpne presentasjonen i Redigeringsvisning.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom lysbildene, inntil du hører nummeret og tittelen på lysbildet du ønsker å redigere.

 3. Trykk på CTRL+F6. Skjermleser sier: «Lysbilderute.»

 4. Hvis du ønsker å flytte fokuset til den første plassholderen, trykker du på TAB. Skjermleseren leser opp plassholderen.

 5. Hvis du vil erstatte plassholderen med teksten din, trykker du på ENTER og begynner å skrive. Når du er ferdig, trykker du på F2. Skjermleser sier: «Lysbilderute.»

 6. Trykk på TAB for å gå til neste plassholder. Skjermleseren leser opp plassholderen. Hvis du vil begynne å legge til tekst, trykker du på ENTER og skriver inn. Når du er ferdig, trykk på F2.

Legge til en hyperkobling

 1. Merk den delen av teksten hvor du vil legge til en kobling på et lysbilde, og trykk deretter på SKIFT+F10.

 2. Trykk på PIL NED to ganger. Skjermleser sier: «Kobling, menyelement». Trykk på ENTER for å velge.

 3. Dialogboksen Kobling åpnes. Skriv inn koblingsadressen, og trykk på ENTER.

  Dialogboksen lukkes, og koblingen settes inn i lysbildet.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×