Bruke en skjermleser til å legge til, lese, og slette kommentarer i Word

Bruke en skjermleser til å legge til, lese, og slette kommentarer i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Word med tastaturet og en skjerm leser til å legge til kommentarer i et Word dokument. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Med kommentarer kan du foreslå endringer i dokumenter eller merke problemer for oppfølging. Du lærer hvordan du sletter kommentarer etter å ha lest eller svar på en kommentar.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker en skjermleser, bruker du endringstasten til denne skjermleseren, noen ganger i tillegg til andre taster, til å navigere i og bruke appen og utføre kommandoer. I dokumentasjonen vår indikeres dette noen ganger av «SR-tast».

I dette emnet

Legge til en merknad

Du kan legge til en kommentar i et Word dokument, for eksempel når du ser gjennom andres arbeid, hvis du vil skrive et notat i ditt eget dokument, eller hvis du vil følge opp problemer for oppfølging.

 1. Naviger til plasseringen i brød teksten der du vil sette inn kommentaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se lese et dokument.

 2. Hvis du vil merke ordene i brød teksten for å utheves som kommentert tekst, holder du nede CTRL + SKIFT og trykker pil høyre (for å merke ord etter gjeldende markør plassering) eller pil venstre (for å velge ord før gjeldende markør plassering). Du hører alle de merkede ordene.

 3. Hvis du vil legge til den nye kommentaren, trykker du Ctrl + Alt + M. Med skjerm leser hører du: «kommentar», etterfulgt av bruker navnet ditt. Med JAWS hører du: «setter inn kommentar.»

 4. Skriv inn kommentaren. Hvis du vil avslutte kommentar ruten og gå tilbake til der du slapp i brød teksten, trykker du på ESC.

Vis kommentarer i et dokument

Innsettings punkter for kommentarer er uthevet i dokumentets brød tekst når du bruker alle markerings modus.

 1. Hvis du vil endre til alle markerings modus, trykker du alt + R, T, D. Markering-menyen vises, og du hører navnet på den merkede markeringen.

 2. I markerings listen trykker du pil opp-eller pil ned-tasten til du hører «all markering», og deretter trykker du ENTER. Fokus går tilbake til brødteksten.

Finne kommentarer linje bundet

Skjerm leseren sier kommentarene når du leser brød teksten.

 1. Kontroller at du har valgt alternativet alle markeringer som beskrevet ovenfor i vise kommentarer i et dokument.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Med skjerm leser trykker du på SR-tasten + pil ned-tasten for å starte kontinuerlig lesing. Du kan også bruke andre tastatur kommandoer for skjerm leser til å navigere, for eksempel linje for linje. Skjerm leser sier når den finner en kommentar i teksten. Trykk på CTRL for å avslutte lesingen. Hvis du vil lese kommentaren, kan du se navigere mellom kommentarer.

  • Med JAWS trykker du pil ned-tasten for å lese teksten linje for linje. JAWS sier når den finner en kommentar i teksten. Trykk på CTRL for å avslutte lesingen. Hvis du vil lese kommentaren, kan du se navigere mellom kommentarer.

Lese en liste over alle kommentarer

Noen ganger vil du kanskje åpne en liste over alle kommentarene i stedet for å lese brød teksten til du finner dem.

Les listen med skjerm leser

 1. Trykk Alt + R + T, P, H. Korrektur vinduet åpnes, og fokuset flyttes dit.

 2. Hvis du vil bla gjennom endringene i ruten, trykker du pil opp-eller nedpil-tasten. Du hører navnet på hver av merknadene først, og deretter selve kommentaren. Hvis merknaden tar flere linjer, må du trykke pil ned-tasten flere ganger for å lese den linje for linje.

  Obs!: I tillegg til kommentarer viser korrektur-ruten eventuelle andre revisjoner også hvis Spor endringer er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om Spor endringer, kan du se bruke en skjerm leser til å spore og se gjennom endringer i et dokument i Word.

 3. Trykk ESC to ganger for å returnere fokuset til brød teksten.

Lese listen med JAWS

 1. Trykk CTRL + SKIFT + apostrof (') for å åpne listen over kommentarer. Du hører: «Vent, behandler.»

 2. Bruk pil opp og pil ned i kommentar listen i dialog boksen for korrektur leserens kommentarer . JAWS leser kommentarene og forteller deg hvem som forlot kommentaren og når.

 3. Når du er ferdig, trykker du TAB-tasten til du hører: «OK-knapp.» Trykk deretter ENTER for å lukke dialog boksen og returner fokuset til brød teksten.

Navigere mellom kommentarer

Uansett hvor du er i dokumentet, kan du raskt hoppe til neste eller forrige kommentar.

 1. Hvis du vil flytte til neste kommentar fra gjeldende sted, trykker du alt + R, N. Fokuset flyttes til neste kommentar. Hvis du vil gå til forrige kommentar, trykker du alt + R, V.

 2. Hvis du vil høre kommentaren og informasjonen om hvem som forlot kommentaren, og når, kan du bruke tastatur kommandoene på skjerm leseren. Du kan for eksempel trykke på SR-tasten + pil ned for å lese hele kommentaren.

Slette eller svare på kommentarer

Du kan slette kommentarer én etter én eller alle merknader i dokumentet samtidig.

Slette eller svare på en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar du vil slette eller svare på som instruksjon i navigasjon mellom kommentarer.

 2. Trykk SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil slette kommentaren, trykker du pil ned-tasten i hurtig menyen til du hører «Slett kommentar», og deretter trykker du ENTER. Gjeldende kommentar slettes. Deretter kan du gå til neste kommentar i dokumentet.

  • Hvis du vil svare på en kommentar, trykker du pil ned-tasten til du hører: «svar på kommentar.» Skriv inn svaret, og gå deretter til neste kommentar.

  Tips!: Du kan også svare på en kommentar etter at du har navigert til den, ved å trykke Ctrl + Alt + M.

Slett alle kommentarer

 1. Trykk ALT + R, D, O.

Løse kommentarer

Løs en kommentar ved å merke den som ferdig. Den løste kommentaren er nedtonet, og det kan ikke legges til flere svar. Du kan slette eller gjenåpne en løst kommentar. Å løse en kommentar vil ikke slette den.

 1. Naviger til en kommentar du vil løse, som beskrevet i Naviger mellom kommentarer.

 2. Trykk SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Trykk på opp-eller pil ned-tasten til du hører «løs kommentar», og trykk deretter på ENTER. Gjeldende kommentar er nå nedtonet.

 4. Hvis du vil gjenåpne en løst kommentar, går du til kommentaren og trykker SKIFT + F10. På hurtig menyen trykker du på pil opp eller pil ned til du hører: «åpne kommentar på nytt». Kommentaren kan redigeres igjen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å spore og se gjennom endringer i et dokument i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for Mac OS, til å legge til kommentarer i et Word dokument. Finn kommentarer i dokumentet, og skriv inn svar på eksisterende kommentarer. Når du er ferdig, kan du merke kommentarene som løste eller slette dem.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til en kommentar

Du kan legge til en kommentar i et Word dokument, for eksempel når du ser gjennom andres arbeid, hvis du vil skrive et notat i ditt eget dokument, eller hvis du vil følge opp problemer for oppfølging.

 1. Hvis du vil begynne å lese dokumentet, trykker du på Ctrl + Tilvalg + A.

 2. Hvis du vil stoppe hvor du vil sette inn en kommentar, trykker du på pil opp eller pil ned for å finne riktig rad.

  Tips!: Hvis du vil merke flere ord du vil kommentere, holder du nede Skift + Tilvalg og trykker på venstre eller høyre pil tast til ordene du vil bruke, er merket. Du hører de merkede ordene.

 3. Trykk på Ctrl + Tilvalg + M, jeg for å gå til Sett inn -menyen på meny linjen. Hvis du vil legge til en ny kommentar, trykker du pil ned-tasten til du hører «kommentar», og deretter trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Skriv inn kommentaren. Når du er ferdig, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil opp.

Vis kommentarer i et dokument

Innsettings punkter for kommentarer er uthevet i dokumentets brød tekst i markerings modus.

 1. Hvis du vil gå til Vis -menyen på meny linjen, trykker du på Ctrl + Tilvalg + M, V.

 2. Trykk pil ned-tasten til du hører «markering», og trykk deretter på Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Fokuset går tilbake til brød teksten, og kommentarene vises.

Gå gjennom kommentarer

Den faktiske kommentarteksten og detaljer vises i en kommentarboks i margen på dokumentet.

 1. Kontroller at markerings modus er på. Hvis du vil ha instruksjoner, merker du av for Vis kommentarer i et dokument ovenfor. Hvis du vil gå til kommentar ruten i margen mens du er i brød teksten i dokumentet, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre.

 2. Hvis du vil høre kommentarene, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre gjentatte ganger.

Svare på kommentarer

 1. Kontroller at markerings modus er på. Hvis du vil ha instruksjoner, merker du av for Vis kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du hører en kommentar du vil svare på, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil venstre. Du hører: «svar, knapp.» Trykk Control+Option+Mellomromtasten.

 3. Skriv svaret ditt. Hvis du vil gå til neste kommentar, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil høyre.

Løse eller slette kommentarer

Når en kommentar er løst, markeres den som ferdig og nedtonet i margen. Det å løse en kommentar fjerner ikke den, men det kan ikke legges til flere svar. Du kan åpne eller slette en løst kommentar på nytt. Du kan også slette kommentarer uten å merke dem som løst.

 1. Kontroller at markerings modus er på. Hvis du vil ha instruksjoner, merker du av for Vis kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du hører en kommentar du vil løse eller slette, trykker du på Ctrl + Tilvalg + Pil venstre to ganger. Du hører navnet på brukeren som har forlatt kommentaren og «du er for øyeblikket i et tekst element».

 3. Trykk på Ctrl + Tilvalg + Skift + M. Hurtigmenyen åpnes. Trykk pil ned-tasten til du hører «løs kommentar» eller "Slett kommentar", og trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge. Kommentaren er løst eller slettet, og fokuset går tilbake til brød teksten i dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for Android, til å legge til kommentarer i et Word dokument. Naviger til kommentarene i dokumentet, Skriv inn svar og slett kommentarer.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til en kommentar

 1. Sveip til høyre eller venstre i Word dokumentet for å navigere til plasseringen der du vil legge til kommentaren, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre gjentatte ganger til du hører «ny merknad, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn kommentaren din. Når du er ferdig, trykker du på skjermen og sveiper til venstre. Du hører: «Ferdig». Dobbelttrykk skjermen.

 4. Kommentaren legges til i dokumentet. Sveip til venstre for å lukke kommentar ruten og gå tilbake til dokumentet. Du hører: «Lukk, knapp.» Dobbelttrykk skjermen.

Gå gjennom kommentarer

Hver kommentar i et Word dokument er angitt med en liten snakke boble i dokumentets høyre marg. Hvis du vil høre en kommentar, navigerer du først til kommentar ruten i margen, og deretter åpner du hurtig fanen kommentar.

 1. Hvis du vil gå til kommentar ruten i dokument margen, sveiper du til høyre gjentatte ganger til du hører: «kommentar, tips.»

 2. Hvis du vil gå til den første kommentaren, sveiper du til høyre igjen og dobbelt trykker på skjermen. Kommentarens popup-kode åpnes. Sveip til høyre til du hører kommentaren.

 3. Hvis du vil flytte til neste kommentar, sveiper du mot venstre til du hører «neste merknad, knapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen. TalkBack leser neste kommentar.

Svare på kommentarer

 1. Hvis du vil svare på en kommentar, går du først til kommentaren som beskrevet i Naviger gjennom kommentarene ovenfor.

 2. Sveip mot venstre gjentatte ganger til du hører «ny merknad, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn kommentaren din. Når du er ferdig, trykker du på skjermen og sveiper til venstre til du hører «ferdig, knapp», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Slette kommentarer

 1. Hvis du vil slette en kommentar, går du først til kommentaren som beskrevet i Naviger gjennom kommentarene ovenfor.

 2. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører «Slett, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Kommentaren fjernes, og fokuset går tilbake til brød teksten i dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word Mobile med Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til kommentarer i et Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du foreslå endringer i dokumenter eller merke problemer for oppfølging. Du kan enkelt slette kommentarer etter å ha lest eller svart på en kommentar.

Obs!: 

I dette emnet

Gå til Se gjennom-fanen

Du kan finne beskrivelser av kommentarfunksjoner i dette emnet på Se gjennom-fanen.

 1. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 2. Sveip til høyre med én finger til du hører: «flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer -menyen utvides.

 3. Sveip mot venstre med én finger til du hører: «Hjem-knapp, skjult.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Hjem», etterfulgt av antall tilgjengelige faner og stedet for gjeldende fane i meny listen. Hovedmenyen er nå utvidet.

 4. Sveip til høyre med én finger i menyen til du hører: «se gjennom», etterfulgt av antall tilgjengelige faner og stedet for gjeldende fane på meny listen. Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Word-vinduet.» Alternativer i Se gjennom-fanen er nå tilgjengelige.

Legge til en merknad

Du kan legge til en kommentar i et Word Mobile-dokument, for eksempel når du gjennomgår andres arbeid, hvis du vil skrive en kommentar i et eget dokument eller hvis du vil spore problemer for oppfølging.

 1. Sveip ned med tre fingre for å starte kontinuerlig lesing fra gjeldende plassering i dokumentet.

 2. Hvis du vil stoppe Skjermleser på et punkt der du vil sette inn en kommentar, trykker du skjermen.

 3. Naviger til Se gjennom-fanen, som forklart i Naviger til Se gjennom-fanen.

 4. Trykk på skjermen i se gjennom -fanen, og sveip deretter til venstre eller høyre til du hører: «ny kommentar-knapp.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «hurtig meny for kommentar, redigere.» Skjermtastaturet kommer opp.

 5. Skriv inn kommentaren, og Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Lukk-knapp.» for å avslutte kommentar-pop. Dobbelttrykk skjermen. Fokuset går tilbake til hoved innholds området. Du hører dokument navnet etterfulgt av «. docx redigering».

Gå til kommentarer

Du kan navigere til en kommentar enten fra brødteksten når Skjermleser leser dokumentet, eller du kan bruke Neste- og Forrige-knappene på Se gjennom-båndet for å flytte mellom kommentarer.

Gå til en kommentar fra brødteksten

Skjermleser leser opp de innsatte kommentarene sammen med brødtekst. I kontinuerlig lesemodus, når du hører kommentar-landemerket, kan du stoppe lesing og gå til kommentaren.

 1. Sveip ned med tre fingre for å starte kontinuerlig lesing fra gjeldende plassering i dokumentet. Når Skjermleser støter på en kommentar, hører du: «Kommentar, <innsettingspunkt for kommentar i teksten>. Avslutt kommentar.»

 2. Hvis du vil stoppe kontinuerlig lesing på kommentaren, trykker du én gang med to fingre.

 3. Hvis du vil navigere til merknads teksten, sveiper du mot venstre eller høyre med én finger til du hører: «kommentar tips, inneholder <antall kommentarer> elementer», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Innbindingsmargen for kommentarer åpnes.

 4. Sveip opp eller ned med én finger til du hører «Landemerker og beholdere», og trykk én gang med én finger for å velge. Sveip deretter til venstre eller høyre med én finger til du hører: «Innbindingsmarg for kommentarer. Inneholder <antall kommentarer> elementer.» Trykk én gang med én finger for å velge.

 5. Sveip opp eller ned til du hører: «Elementer.» Trykk én gang med én finger for å velge. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «merknads gruppe, kommentar til <antall kommentarer>», og trykk deretter én gang for å velge.

 6. Sveip til høyre for å høre Skjermleser lese kommentarboksen.

 7. Sveip mot venstre til du hører: «neste-knapp», og dobbelt trykk deretter for å gå til neste kommentar.

Gå til en kommentar ved hjelp av Se gjennom-båndet

 1. Sveip til høyre med én finger i se gjennom -fanen til du hører: «kommentarer-gruppen.» I kommentarer-gruppen fortsetter du å sveipe til du hører: «neste-knapp, dobbelt Trykk for å aktivere.» Dobbelt klikk deretter elementet med én finger.

 2. Sveip oppover eller nedover med én finger til du hører: «Landemerker og beholdere.» Trykk én gang med én finger for å velge.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Innbindingsmarg for kommentarer, inneholder <antall elementer> elementer.» Fokuset flyttes til kommentartekstboksen. Kommentarmenyen vises.

 4. Sveip opp eller ned til du hører: «Elementer.» Trykk én gang med én finger for å velge. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «merknads gruppe, kommentar til <antall kommentarer>», og trykk deretter én gang for å velge kommentaren.

 5. Sveip til høyre for å høre Skjermleser lese kommentarboksen.

 6. Sveip mot venstre til du hører: «neste-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen for å gå til en neste kommentar.

Svare på en kommentar

Du kan svare på en kommentar fra en annen person for å gjøre det enklere for alle å se hele diskusjonen.

 1. Naviger til en kommentar som du vil svare på, som forklart i Gå til kommentarer.

 2. Sveip mot venstre med én finger til du hører «ny merknad-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «<bruker navn>, kommentarer, redigering.» Skjermtastaturet kommer opp.

 3. Skriv inn kommentaren, og Sveip til venstre eller høyre til du hører «Lukk-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen for å avslutte kommentaren. Fokuset går tilbake til hoved innholds området. Du hører: «<dokument navn>. docx redigering.»

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én etter én eller alle merknader i dokumentet på én gang.

Slette en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar som du vil slette, som forklart i Gå til kommentarer.

 2. Sveip mot venstre med én finger til du hører «Slett-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Gjeldende kommentar slettes, og fokus flyttes til neste kommentar i dokumentet.

Slett alle kommentarer

 1. Sveip til høyre med én finger i se gjennom -fanen til du hører: «Slett. Skjult, del-knappen, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å vise.» Trippel trykk skjermen. Sveip ned med én finger til du hører «elementer», og trykk deretter på skjermen. Du hører: «Slett-knapp.»

 2. Sveip til høyre til du hører «Slett alle kommentarer i dokument-knappen», og dobbelt trykk deretter på skjermen for å slette alle merknader.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til stavekontroll i et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for nettet med tastaturet og en skjerm leser til å legge til kommentarer i et Word dokument. Vi har testet det med skjerm leser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Finn eksisterende kommentarer i dokumentet, og skriv inn svar. Når du er ferdig, kan du merke kommentarene som løste eller slette dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Fordi Word for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene annerledes enn hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

I dette emnet

Legge til en kommentar

 1. Gå til Word for nettet i nett leseren, og åpne dokumentet du vil kommentere. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se åpne Word for nettet og starte et nytt dokument.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du hører «Rediger dokument, knapp», og trykk på ENTER.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører «Rediger i nett leser. Gjør raske endringer her ved hjelp av Word for nettet, og trykk ENTER. Dokumentet åpnes i redigerings visningen.

 4. Trykk CTRL + F6 til du kommer til brød teksten i dokumentet. Hvis du vil begynne å lese, trykker du på SR-tasten + Ctrl + R.

 5. Når du kommer til den delen av teksten du vil legge til en kommentar i, trykker du CTRL for å stoppe skjerm leser.

 6. Hvis du vil legge til en kommentar, trykker du Ctrl + Alt + M. Kommentarer-ruten åpnes, og du kan skrive inn kommentaren. Når du er ferdig, trykker du TAB-tasten til du hører: «artikkel, knapp.» Trykk ENTER for å legge til kommentaren i dokumentet.

 7. Hvis du vil lukke kommentar ruten og gå tilbake til brød teksten i dokumentet, trykker du på ESC.

Gå gjennom kommentarer

Hver kommentar i et Word for nettet dokument er angitt med en liten snakke boble i dokumentets høyre marg. Når du leser dokumentet, sier skjerm leser at det er en kommentar, og du kan åpne kommentar ruten for å lytte til kommentaren.

 1. Kontroller at dokumentet åpnes i redigerings visningen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du åpner den i redigerings visning, kan du se delen legge til en kommentar ovenfor.

 2. Trykk CTRL + F6 til du kommer til brød teksten i dokumentet. Hvis du vil begynne å lese, trykker du på SR-tasten + Ctrl + R.

 3. Når du hører «bilde», klikker du for å se denne kommentaren, det er en kommentar i dokumentet. Trykk ENTER for å åpne kommentaren. Kommentar ruten åpnes, og skjerm leseren leser navnet på brukeren som har lagt til kommentaren, da kommentaren ble lagt til og kommentar teksten.

 4. Du kan navigere gjennom kommentarene i kommentar ruten. Hvis du vil høre den neste kommentaren, trykker du TAB flere ganger. Hvis du vil høre forrige kommentar, trykker du SKIFT + TAB flere ganger. Hvis du vil lukke kommentar ruten og gå tilbake til dokumentet, trykker du ESC.

Svare på kommentarer

 1. Gå til og åpne kommentaren du vil svare på. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se delen navigere gjennom kommentarene ovenfor.

 2. Trykk på TAB. Du hører: «svar, knapp.» Trykk ENTER, og skriv inn svaret.

 3. Når du er ferdig, trykker du på TAB. Du hører: «artikkel, knapp.» Trykk ENTER for å legge til svaret.

Løse kommentarer

Når en kommentar er løst, markeres den som ferdig og nedtonet i kommentar ruten, men den fjernes ikke.

 1. Gå til og åpne kommentaren du vil løse. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se delen navigere gjennom kommentarene ovenfor.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «Merk som fullført, knapp», og trykk ENTER. Kommentaren er løst.

Slette kommentarer

 1. Gå til og åpne kommentaren du vil slette. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se delen navigere gjennom kommentarene ovenfor.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «Slett, knapp», og trykk ENTER. Kommentaren er fjernet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word for nettet

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×