Bruke en skjermleser til å legge til, lese, og slette kommentarer i Word

Bruke en skjermleser til å legge til, lese, og slette kommentarer i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Bruk Word med tastaturet og en skjermleser til å legge til kommentarer i et Word dokument. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Med kommentarer, kan du foreslå endringer i dokumenter eller markere problemer for oppfølging. Du kan enkelt slette kommentarer etter leseruten eller svar på en kommentar.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • I dette emnet representerer SR-nøkkel endringstasten for skjermleseren, eller tastene som du bruker med skjermleseren. Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Skjermleser vil tastaturet automatisk gå til standardoppsettet. Hvis du vil endre dette i innstillingene for Skjermleser, kan du trykke på Windows-tasten + Ctrl + N. Trykk på TAB til du hører: «Velg tastaturoppsett, standard.» Hvis du vil endre oppsettet til Eldre, trykker du på Pil Ned en gang. Du hører: «Eldre, valgt». De nye kommandoene i Skjermleser vil ikke være tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykk for eldre kommandoer er i konflikt med de nyeste funksjonene for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Legge til en merknad

Du kan legge til en kommentar i et Word dokument, for eksempel når du gjennomgår andres arbeid, hvis du vil skrive et notat i ditt eget dokument, eller hvis du vil følge opp problemer for oppfølging.

 1. Hvis du vil starte kontinuerlig lesing på gjeldende plassering i dokumentet, trykker du SR tasten + Ctrl + R.

 2. Hvis du vil stoppe Skjermleser på et punkt der du vil sette inn en kommentar, trykker du CTRL.

  Tips!: Hvis du vil merke flere ord i brødteksten utheves som kommentert tekst, trykker du Ctrl + Skift + Pil høyre piltast. Vil du høre den merkede teksten.

 3. Hvis du vil legge til en ny kommentar, trykker du CTRL + ALT + M. Du hører: «<Brukernavn>, kommentar, redigerer.» I JAWS hører du: «Setter inn kommentar <kommentarnummer> av <brukernavn>.”

 4. Skriv inn kommentaren. Hvis du vil avslutte kommentarruten og gå tilbake til der du avsluttet i brødteksten, trykker du SR tasten + SKIFT + A eller Esc.

Vis kommentarer i et dokument

Innsettingspunkter for kommentarer er uthevet i dokumentets brødtekst i Alle markeringer-modus.

 1. Hvis du vil endre til alle markeringer modus, trykker du Alt + R, h. Du hører navnet på det merkede markeringen. Du hører i JAWS,: "Lavere båndet sporing Gruppeboks," etterfulgt av navnet på det merkede markeringen. En liste med fire alternativer for visning åpnes.

 2. I listen, trykke pil opp og pil ned til inntil du høre "Alle markeringer", og trykk deretter Enter. Fokus tilbake til brødteksten.

Gå til og gjennom kommentarer

Skjermleser gir kommentarene beskjed om når du leser brødteksten. Merknadsteksten og detaljer vises i en kommentar i margen på dokumentet. JAWS leser merknadsteksten og gir beskjed om også som har forlatt merknaden når du leser brødteksten. Du hører: "Merknaden," etterfulgt av merknadsteksten og navnet på kommentator.

Gå til kommentarer og tilbake til brødteksten

 1. Kontroller at du har valgt alternativet for alle markeringer som forklart ovenfor i Vise kommentarer i et dokument.

 2. Trykk SR + Ctrl + R for å starte kontinuerlig lese. La skjermleseren lese brødteksten til du hører en kommentar som er mottatt.

 3. Hvis du vil flytte til kommentarene, gjør du ett av følgende, avhengig av skjermleseren:

  • I skjermleseren, trykker du SR tasten + A. Det flyttes fokuset til kommentarer i margen. Hvis du vil gå tilbake til der du avsluttet redigering av dokumentet, trykker du Esc eller SR tasten + SKIFT + A.

  • I JAWS, trykker du Skift + Ctrl + apostrof ('). Du hører: "Vent litt, <number for behandling av kommentarer > elementer, korrekturleserens kommentarer dialog." I dialogboksen leserens kommentarer, trykker du opp eller pil ned for å lytte til kommentarene og høre informasjon om hvem venstre kommentaren og når. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører: "OK-knappen". Trykk Enter. Du hører merknaden, og fokus tilbake til brødteksten.

Gå gjennom kommentarer

 1. Hvis du vil gå gjennom alle kommentarer i dokumentet, gjør du ett av følgende:

  • Trykk ALT + R, N for å navigere gjennom alle kommentarer. Fokuset flyttes til neste kommentar. Hvis du vil gå til forrige merknad, trykker du ALT + R, V. Gjenta en av handlingene til du har gått gjennom alle kommentarer eller har funnet kommentaren du lette etter.

  • Trykk ALT + R, H for å navigere gjennom alle sporede endringer. Fokuset flyttes til neste endring. Hvis du vil gå til forrige endring, trykker du ALT + R, F. Gjenta en av handlingene til du har gått gjennom alle endringer og kommentarer eller har funnet endringen eller kommentaren du leter etter.

 2. Høre merknaden og informasjon om hvem venstre merknaden, og når, bruke kommandoene skjermen reader element navigasjon.

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én etter én eller alle merknader i dokumentet samtidig.

Slette eller svare på en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar som du vil slette eller svare på, som forklart i Gå til og gjennom kommentarer.

 2. Trykk SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil slette kommentaren, bruker du piltastene i hurtigmenyen til du hører «Slett merknad» og trykker deretter ENTER. Gjeldende kommentar slettes. Deretter kan du gå til neste kommentar i dokumentet.

  • Hvis du vil svare på en kommentar, bruker du piltastene til du hører «Svar på kommentar». Skriv inn svaret, og gå deretter til neste kommentar.

  Tips!: Alternativt trykker du CTRL + ALT + M når du er på kommentaren for å svare på den.

Slett alle kommentarer

 1. Trykk ALT + R, D, O.

Løse kommentarer

Løs en kommentar ved å merke den som ferdig. Den løste kommentaren blir nedtonet i margen, og ingen flere svar kan legges til. Du kan slette eller gjenåpne en løst kommentar. Å løse en kommentar vil ikke slette den.

 1. Naviger til en kommentar som du vil løse, som forklart i Gå til og gjennom kommentarer.

 2. Trykk SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Trykk PIL OPP eller PIL NED til du hører «Løs kommentar», og trykk deretter Enter. Gjeldende kommentar er nå nedtonet.

 4. Hvis du vil gjenåpne en løst kommentar, går du til kommentaren og trykker SKIFT + F10. Trykk PIL OPP eller PIL NED i hurtigmenyen til du hører: «Gjenåpne kommentar». Kommentaren kan redigeres igjen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk VoiceOver, innebygde Mac OS-skjermleseren for å legge til kommentarer i et Word dokument. Finne kommentarer i dokumentet, og Skriv inn svarene på eksisterende kommentarer. Når du er ferdig, kan du merke kommentarer som er løst eller slettes.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Legge til en kommentar

Du kan legge til en kommentar i et Word dokument, for eksempel når du gjennomgår andres arbeid, hvis du vil skrive et notat i ditt eget dokument, eller hvis du vil følge opp problemer for oppfølging.

 1. Hvis du vil starte leser dokumentet, trykker du Ctrl + Tilvalg + A.

 2. Hvis du vil stoppe der du vil sette inn en merknad, trykker du opp eller pil ned for å finne den riktige raden.

  Tips!: Hvis du vil merke flere ord vil du kommentere, holder du nede Skift + Tilvalg og trykk Pil venstre eller høyre til det er merket av for ordene du ønsker. Vil du høre den merkede teksten.

 3. Trykk CTRL + ALT + M, jeg for å gå til Sett inn-menyen på menylinjen. Hvis du vil legge til en ny kommentar, trykker du pil ned til du hører "Kommentar", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Skriv inn kommentaren. Når du er ferdig, trykker du Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil opp piltast.

Vis kommentarer i et dokument

Kommentarer innsettingspunktet peker utheves i dokumentets brødtekst i markering-modus.

 1. Hvis du vil gå til Vis-menyen på menylinjen, trykker du CTRL + ALT + M, V.

 2. Trykk pil ned til du hører "Markering", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Fokus tilbake til brødteksten og kommentarene vises.

Gå gjennom kommentarer

Merknadsteksten og detaljer vises i en kommentar i margen på dokumentet.

 1. Kontroller at markering-modus er aktivert. Instruksjoner, kan du se vise kommentarer i et dokument ovenfor. Hvis du vil gå til kommentarruten i margen, i brødteksten i dokumentet, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast.

 2. Hvis du vil høre kommentarene, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast gjentatte ganger.

Svare på kommentarer

 1. Kontroller at markering-modus er aktivert. Instruksjoner, kan du se vise kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du høre en kommentaren du vil svare på, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast. Du hører: "Svar, knappen". Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 3. Skriv inn svaret. Hvis du vil flytte til neste kommentar, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast.

Løse eller slette kommentarer

Når en kommentar er løst, er det merket som fullført og nedtonede ut i margen. Løse en kommentar ikke fjerne det, men ingen flere svar kan ikke legge til. Du kan åpne eller slette en løst kommentar. Du kan også slette kommentarer uten å merke dem som er løst.

 1. Kontroller at markering-modus er aktivert. Instruksjoner, kan du se vise kommentarer i et dokument ovenfor.

 2. Når du høre en kommentaren vil du løse eller slette, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast to ganger. Du hører navnet på brukeren som har forlatt kommentaren og "Du er på et element med tekst."

 3. Trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + M. På hurtigmenyen åpnes. Trykk pil ned til du hører "Løse kommentar" eller "Slett merknad", og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge. Kommentaren er løst eller slettes og fokus tilbake til brødteksten i dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk VoiceOver innebygde Android skjermleseren, til å legge til kommentarer i et Word dokument. Gå til kommentarer i dokumentet, skriver du inn svar og slette kommentarer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Legge til en kommentar

 1. I Word dokument, sveip høyre eller venstre for å gå til plasseringen vil du legge til kommentaren, og dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "ny kommentar, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn kommentaren. Når du er ferdig, trykker du skjermen, og sveip mot venstre. Du hører: «Fullført». Trykk skjermen.

 4. Kommentaren er lagt til i dokumentet. For å lukke kommentarruten og gå tilbake til dokumentet, sveip mot venstre. Du hører: ", lukkeknappen." Trykk skjermen.

Gå gjennom kommentarer

Alle merknadene i et dokument for Word angis med en liten tale boblen i dokumentets høyremarg. Hvis du vil høre en kommentar, gå først til kommentarruten i margen, og åpne deretter kommentar pop-ut.

 1. Hvis du vil gå til kommentarruten i dokumentmargen, sveiper du høyre gjentatte ganger til du hører: "Kommentar, tipstekst."

 2. Gå til første kommentaren, sveip mot høyre på nytt, og dobbelttrykk skjermen. Kommentar pop-ut åpnes. Sveip til høyre til du hører kommentaren.

 3. Hvis du vil flytte til neste kommentar, sveip mot venstre til du hører "Neste kommentar, knappen," og dobbelttrykker skjermen. TalkBack leser neste kommentar.

Svare på kommentarer

 1. Hvis du vil svare på en kommentar, går du først til merknad i henhold til instruksjonene i Naviger gjennom kommentarer ovenfor.

 2. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører "ny kommentar, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn kommentaren. Når du er ferdig, trykker du skjermen, og sveip til venstre til du hører "Ferdig, knappen", og dobbelttrykk skjermen.

Slette kommentarer

 1. Hvis du vil slette en kommentar, går du først til merknad i henhold til instruksjonene i Naviger gjennom kommentarer ovenfor.

 2. Sveip mot venstre gjentatte ganger til du hører "Slett-knappen," og dobbelttrykk skjermen. Kommentaren fjernes og fokus tilbake til brødteksten i dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word Mobile med Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til kommentarer i et Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du foreslå endringer i dokumenter eller merke problemer for oppfølging. Du kan enkelt slette kommentarer etter å ha lest eller svart på en kommentar.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Gå til Se gjennom-fanen

Du kan finne beskrivelser av kommentarfunksjoner i dette emnet på Se gjennom-fanen.

 1. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 2. Sveip høyre med én finger til du hører: "Knappen flere alternativer." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides.

 3. Sveip mot venstre med én finger til du hører: "Hjem-knappen, som er skjult." Trykk skjermen. Du hører: "Hjemme", etterfulgt av antall tilgjengelige kategoriene og i stedet for kategorien gjeldende på menylisten. Hovedmenyen er nå utvidet.

 4. Sveip høyre med én finger på menyen til du hører: "Gjennomgang", etterfulgt av antall tilgjengelige kategoriene og i stedet for kategorien gjeldende på menylisten. Trykk skjermen. Du hører: "Word-vinduet." Se gjennom-fanen alternativer er nå tilgjengelig.

Legge til en merknad

Du kan legge til en kommentar i et Word Mobile-dokument, for eksempel når du gjennomgår andres arbeid, hvis du vil skrive en kommentar i et eget dokument eller hvis du vil spore problemer for oppfølging.

 1. Sveip ned med tre fingre for å starte kontinuerlig lesing fra gjeldende plassering i dokumentet.

 2. Hvis du vil stoppe Skjermleser på et punkt der du vil sette inn en kommentar, trykker du skjermen.

 3. Naviger til Se gjennom-fanen, som forklart i Naviger til Se gjennom-fanen.

 4. I kategorien Se gjennom, trykk skjermen, og deretter sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: "Ny kommentar-knappen." Trykk skjermen. Du hører: "Kommentar pop ut, redigerer." Skjermtastaturet vises det ut.

 5. Skriv inn kommentaren, og du avslutter kommentar pop ut, sveip mot venstre eller høyre til du hører: "Lukkeknappen." Trykk skjermen. Fokus tilbake til hovedinnholdet. Du hører dokumentnavnet, etterfulgt av "DOCX redigerer."

Gå til kommentarer

Du kan navigere til en kommentar enten fra brødteksten når Skjermleser leser dokumentet, eller du kan bruke Neste- og Forrige-knappene på Se gjennom-båndet for å flytte mellom kommentarer.

Gå til en kommentar fra brødteksten

Skjermleser leser opp de innsatte kommentarene sammen med brødtekst. I kontinuerlig lesemodus, når du hører kommentar-landemerket, kan du stoppe lesing og gå til kommentaren.

 1. Sveip ned med tre fingre for å starte kontinuerlig lesing fra gjeldende plassering i dokumentet. Når Skjermleser støter på en kommentar, hører du: «Kommentar, <innsettingspunkt for kommentar i teksten>. Avslutt kommentar.»

 2. Hvis du vil stoppe kontinuerlig lesing på kommentaren, trykker du én gang med to fingre.

 3. Hvis du vil navigere til merknadsteksten i merknadstekstboksen, sveiper mot venstre eller høyre med én finger til du hører: "Kommentar tips, inneholder < antall kommentarer > elementer," og dobbelttrykk deretter skjermen. Kommentarer-innbindingsmarg åpnes.

 4. Sveip opp eller ned med én finger til du hører «Landemerker og beholdere», og trykk én gang med én finger for å velge. Sveip deretter til venstre eller høyre med én finger til du hører: «Innbindingsmarg for kommentarer. Inneholder <antall kommentarer> elementer.» Trykk én gang med én finger for å velge.

 5. Sveip oppover eller nedover til du hører: "Elementer." Trykk én gang med én finger for å velge. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Kommentar gruppen kommentar av < antall kommentarer >,", og trykk én gang for å velge.

 6. Sveip til høyre for å høre Skjermleser lese kommentarboksen.

 7. Sveip til venstre til du hører: "Neste knappen", og dobbelttrykk for å flytte til neste kommentar.

Gå til en kommentar ved hjelp av Se gjennom-båndet

 1. I Se gjennom-menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Kommentarer-gruppen.» Fortsett å sveipe i kommentarer-gruppen til du hører: «Neste-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbeltrykk deretter elementet med én finger.

 2. Sveip oppover eller nedover med én finger til du hører: «Landemerker og beholdere.» Trykk én gang med én finger for å velge.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Innbindingsmarg for kommentarer, inneholder <antall elementer> elementer.» Fokuset flyttes til kommentartekstboksen. Kommentarmenyen vises.

 4. Sveip oppover eller nedover til du hører: "Elementer." Trykk én gang med én finger for å velge. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: "Kommentar gruppen kommentar av < antall kommentarer >,", og trykk deretter én gang for å merke merknaden.

 5. Sveip til høyre for å høre Skjermleser lese kommentarboksen.

 6. Sveip til venstre til du hører: "Neste knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å flytte til neste kommentar.

Svare på en kommentar

Du kan svare på en kommentar fra en annen person for å gjøre det enklere for alle å se hele diskusjonen.

 1. Naviger til en kommentar som du vil svare på, som forklart i Gå til kommentarer.

 2. Sveip mot venstre med én finger til du hører "Ny kommentar-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "< brukernavn > merknad, redigering." Skjermtastaturet vises det ut.

 3. Skriv inn kommentaren, og Avslutt kommentaren, sveiper mot venstre eller høyre til du hører "Lukkeknappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Fokus tilbake til hovedinnholdet. Du hører: "< dokumentnavn > DOCX redigering."

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én etter én eller alle merknader i dokumentet på én gang.

Slette en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar som du vil slette, som forklart i Gå til kommentarer.

 2. Sveip mot venstre med én finger til du hører "Slett-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Gjeldende merknad slettes og flyttes fokus til neste kommentar i dokumentet.

Slett alle kommentarer

 1. Sveip høyre med én finger i kategorien Se gjennom til du hører: "Slett. Skjult, del-knappen, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykker for å utvide." Trippeltrykk skjermen. Sveip ned med én finger til du hører "Elementer", og trykk deretter skjermbildet. Du hører: "Sletteknappen."

 2. Sveip til høyre til du hører "Slett alle merknader i dokument-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å slette alle kommentarer.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til stavekontroll i et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word Online med tastaturet og en skjermleser til å legge til kommentarer i et Word dokument. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Finne eksisterende merknader i dokumentet, og Skriv inn svarene. Når du er ferdig, kan du merke kommentarer som er løst eller slettes.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • I dette emnet representerer SR-nøkkel endringstasten for skjermleseren, eller tastene som du bruker med skjermleseren. Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Skjermleser vil tastaturet automatisk gå til standardoppsettet. Hvis du vil endre dette i innstillingene for Skjermleser, kan du trykke på Windows-tasten + Ctrl + N. Trykk på TAB til du hører: «Velg tastaturoppsett, standard.» Hvis du vil endre oppsettet til Eldre, trykker du på Pil Ned en gang. Du hører: «Eldre, valgt». De nye kommandoene i Skjermleser vil ikke være tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykk for eldre kommandoer er i konflikt med de nyeste funksjonene for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene annerledes enn hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Legge til en kommentar

 1. Gå til Word Online i nettleseren, og åpne dokumentet du vil kommentere. Du finner informasjon om å Åpne Word Web App og start et nytt dokument.

 2. Trykk TAB flere ganger til du hører "Rediger dokument, knappen", og trykk Enter.

 3. Trykk TAB til du hører "Rediger i leser. Endre rask høyre her ved hjelp av Word Web App", og trykk Enter. Dokumentet åpnes i visningen for redigering.

 4. Trykk Ctrl + F6 til du kommer til brødteksten i dokumentet. Trykk SR tasten + Ctrl + R for å starte lesingen.

 5. Når du kommer tekstområdet du vil legge til en kommentar, trykker du Ctrl Slik stopper du Skjermleser.

 6. Hvis du vil legge til en kommentar, trykker du Ctrl + Alt + M. Kommentarer-ruten åpnes, og du kan skrive inn kommentaren. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører: "Innlegg, knappen". Trykk Enter for å legge til kommentaren i dokumentet.

 7. For å lukke kommentarer-ruten, og gå tilbake til brødteksten i dokumentet, trykker du Esc.

Gå gjennom kommentarer

Alle merknadene i et dokument for Word Online angis med en liten tale boblen i dokumentets høyremarg. Når du leser dokumentet, Skjermleser gir beskjed om når det finnes en merknad, og du kan åpne kommentarruten for å lytte til merknaden.

 1. Kontroller at dokumentet er åpnet i visningen for redigering. Instruksjoner for hvordan du åpner det i visningen for redigering, kan du se delen legge til en kommentar ovenfor.

 2. Trykk Ctrl + F6 til du kommer til brødteksten i dokumentet. Trykk SR tasten + Ctrl + R for å starte lesingen.

 3. Når du hører "Bilde, klikk for å se merknaden", er det en kommentar i dokumentet. Hvis du vil åpne kommentaren, trykker du Enter. Kommentarruten åpnes og Skjermleser leser navnet på brukeren som har lagt til kommentaren, når merknaden ble lagt til, og merknadsteksten i merknadstekstboksen.

 4. Du kan navigere gjennom kommentarene i kommentarruten. Hvis du vil høre neste kommentar, trykk TAB flere ganger. Hvis du vil høre forrige kommentar, trykker du Skift + Tab flere ganger. For å lukke kommentarruten og gå tilbake til dokumentet, trykker du Esc.

Svare på kommentarer

 1. Naviger til, og åpne kommentaren du vil svare på. Hvis du vil ha, kan du se delen Naviger gjennom kommentarer ovenfor.

 2. Trykk Tab-tasten. Du hører: "Svar, knappen". Trykk Enter, og Skriv inn svaret.

 3. Når du er ferdig, trykker du Tab-tasten. Du hører: "Innlegg, knappen". Trykk Enter for å legge til svaret.

Løse kommentarer

Når en kommentar er løst, det er merket som fullført og nedtonet i kommentarruten, men det er ikke fjernet.

 1. Naviger til, og åpne kommentaren du vil løse. Hvis du vil ha, kan du se delen Naviger gjennom kommentarer ovenfor.

 2. Trykk TAB til du hører "Knappen Marker som fullført,", og trykk Enter. Kommentaren er løst.

Slette kommentarer

 1. Naviger til, og åpne kommentaren du vil slette. Hvis du vil ha, kan du se delen Naviger gjennom kommentarer ovenfor.

 2. Trykk TAB til du hører "Slett-knappen,", og trykk Enter. Kommentaren fjernes.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×