Bruke en skjermleser til å legge til innhold og tekst på en tilgjengelig SharePoint-side

Bruke en skjermleser til å legge til innhold og tekst på en tilgjengelig SharePoint-side

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å sette inn ulike nettdeler for å sette inn tekst, koblinger og filvisningsprogrammer på SharePoint Online-siden Du kan til og med legge til annet innhold, for eksempel Bing-kart og høydepunkter.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil bruke hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i SharePoint Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Fordi SharePoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene annerledes enn hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Også vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for SharePoint Online.

I dette emnet

Legge til en tekstnettdel

Hvis du vil legge til tekst på SharePoint Online-siden, begynner du med å legge til tekstnettdelen og fortsetter med å sette inn tekst.

 1. Gå til SharePoint-siden der du vil legge til tekstnettdelen.

 2. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på TAB til du hører: «Nytt, skjult, menyelement.» Trykk på PIL HØYRE. Du hører: «Rediger, menyelement.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Trykk på TAB til du kommer til plasseringen der du vil legge til nettdelen. Du hører «Legg til en ny del eller nettdel, knapp» når du får mulighet til å legge til en del eller nettdel.

 4. Trykk på ENTER. En dialogboks for å søke eller velge nettdelen åpnes.

 5. Trykk på TAB én gang. Du hører: «Tekst.» Trykk på ENTER for å velge. Tekstnettdelen er lagt til på siden.

 6. Nå kan du begynne å skrive. Når du er ferdig, trykker du på ESC to ganger for å lukke redigeringsmodus og gå tilbake til SharePoint-siden.

 7. Hvis du vil lagre siden og bytte til visningsmodus, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lagre og lukk, menyelement». Deretter trykker du på ENTER.

Legge til en koblingsnettdel

Du kan legge en kobling sammen med en forhåndsvisning av den koblede siden, videoen eller bildet, ved hjelp av en koblingsnettdel.

 1. Gå til SharePoint-siden der du vil legge til koblingsnettdelen.

 2. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på TAB til du hører: «Nytt, skjult, menyelement.» Trykk på PIL HØYRE. Du hører: «Rediger, menyelement.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Trykk på TAB til du kommer til plasseringen der du vil legge til nettdelen. Du hører «Legg til en ny del eller nettdel, knapp» når du får mulighet til å legge til en del eller nettdel.

 4. Trykk på ENTER. En dialogboks for å søke eller velge nettdelen åpnes.

 5. Skriv inn kobling, og trykk på TAB én gang. Du hører: «Utvalgt liste, bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å flytte innenfor en liste, kobling.» Trykk på ENTER.

 6. Koblingsnettdelen er lagt til på siden. Fokus er i koblingsfeltet, og du kan lime eller skrive inn adressen du vil lage en kobling til.

  Når du har satt inn adressen, vises en forhåndsvisning av den koblede siden under koblingsteksten. Hvis du vil høre innholdet i forhåndsvisningen, trykker du på PIL NED gjentatte ganger.

 7. Når du vil avslutte redigeringen av nettdelen og gå tilbake til SharePoint-siden, trykker du på ESC to ganger.

 8. Hvis du vil lagre siden og bytte til visningsmodus, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB gjentatte ganger til du hører «Lagre og lukk, menyelement». Trykk deretter på ENTER.

Tips!: Hvis du vil legge en hyperkobling til en tekstnettdel mens du skriver, trykker du på CTRL+K. Dialogboksen Sett inn kobling åpnes. Skriv eller lim inn adressen, og trykk deretter på TAB gjentatte ganger til du hører «Lagre, knapp». Trykk deretter på ENTER. Koblingen legges til, og du kan fortsette å skrive.

Legge til en nettdel for filvisningsprogram

Legg til en nettdel for filvisningsprogrammet for å bygge inn Word, Excel, PowerPoint eller Visio-dokumenter på SharePoint Online-siden.

 1. Gå til SharePoint-siden der du vil legge til nettdelen for filvisningsprogrammet.

 2. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på TAB til du hører: «Nytt, skjult, menyelement.» Trykk på PIL HØYRE. Du hører: «Rediger, menyelement.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Trykk på TAB til du kommer til plasseringen der du vil legge til nettdelen. Du hører «Legg til en ny del eller nettdel, knapp» når du får mulighet til å legge til en del eller nettdel.

 4. Trykk på ENTER. En dialogboks for å søke eller velge nettdelen åpnes.

 5. Skriv inn filvisningsprogram, trykk på TAB, og trykk deretter på ENTER. En dialogboks åpnes med fokus på Nylig brukte dokumenter.

 6. Hvis du vil flytte nedover listen over alternativer, trykker du på PIL NED. Trykk på ENTER for å velge et alternativ. Trykk på TAB til du hører: «Åpne, knapp», og trykk på ENTER.

 7. Nettdelen for filvisningsprogrammet legges til på siden. Trykk på ESC to ganger for å lukke redigeringsmodus og gå tilbake til SharePoint-siden.

 8. Hvis du vil lagre siden og bytte til visningsmodus, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB gjentatte ganger til du hører «Lagre og lukk, menyelement». Trykk deretter på ENTER.

Legge til en uthevet innholdsnettdel

Begynn med å legge til den uthevede innholdsnettdelen på SharePoint Online-siden, og velg deretter filtreringsvilkårene for innholdet du vil utheve.

 1. Gå til SharePoint-siden der du vil legge til den uthevede innholdsnettdelen.

 2. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på TAB til du hører: «Nytt, skjult, menyelement.» Trykk på PIL HØYRE. Du hører: «Rediger, menyelement.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Trykk på TAB til du kommer til plasseringen der du vil legge til det uthevede innholdet. Du hører «Legg til en ny del eller nettdel, knapp» når du får mulighet til å legge til en del eller nettdel.

 4. Trykk på ENTER. En dialogboks for å søke eller velge nettdelen åpnes.

 5. Skriv inn uthevet innhold, trykk på TAB, og deretter trykker du på ENTER. Nettdelen legges til på siden.

 6. Standardtittelen er Sist brukte dokumenter. Hvis du vil endre tittel, trykker du på ENTER og skriver inn en ny tittel.

 7. Trykk på ALT+F10 for å gå til verktøylinjen. Du hører: «Rediger nettdel, knapp.» Trykk på ENTER.

 8. Dialogboksen Uthevet innhold åpnes. Hvis du vil navigere i dialogboksen, trykker du på TAB. Hvis du vil endre det merkede området for et element, trykker du på ENTER, og deretter bruker du PIL OPP og PIL NED til å navigere mellom alternativene. Når du er på alternativet du vil ha, trykker du på ENTER. Hvis du vil lagre dialogboksen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB gjentatte ganger til du hører «Lukk, knapp». Trykk deretter på ENTER.

 9. Den uthevede innholdsnettdelen legges til på siden. Trykk på ESC to ganger for å lukke redigeringsmodus og gå tilbake til SharePoint-siden.

 10. Hvis du vil lagre siden og bytte til visningsmodus, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB gjentatte ganger til du hører «Lagre og lukk, menyelement». Trykk deretter på ENTER.

Legge til nettdel for dokumentbibliotek

Nettdelen for dokumentbibliotek viser dokumentene i dokumentbiblioteket du velger. Brukere med riktige tillatelser kan se og redigere filene direkte gjennom nettdelen.

 1. Gå til SharePoint-siden der du vil legge til nettdelen for dokumentbiblioteket.

 2. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på TAB til du hører: «Nytt, skjult, menyelement.» Trykk på PIL HØYRE. Du hører: «Rediger, menyelement.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Trykk på TAB til du kommer til plasseringen der du vil legge til nettdelen. Du hører «Legg til en ny del eller nettdel, knapp» når du får mulighet til å legge til en del eller nettdel.

 4. Trykk på ENTER. En dialogboks for å søke eller velge nettdelen åpnes.

 5. Skriv inn dokumentbibliotek, trykk på TAB, og deretter trykker du på ENTER. Nettdelen legges til på siden.

 6. Trykk på TAB for å flytte til listen over biblioteker, og bruk deretter PIL NED for å flytte nedover i listen.

 7. Når du er i biblioteket du vil legge til, trykker du på ENTER. Trykk på ESC to ganger for å lukke redigeringsmodus og gå tilbake til SharePoint-siden.

 8. Hvis du vil lagre siden og bytte til visningsmodus, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB gjentatte ganger til du hører «Lagre og lukk, menyelement». Trykk deretter på ENTER.

Legge til hurtigkoblinger

Nettdelen for hurtigkoblinger legges automatisk til på en SharePoint Online-side når du oppretter en ny side. Du kan legge til nye koblinger eller erstatte eksisterende koblinger.

 1. Gå til SharePoint-siden der du vil legge til nettdelen for dokumentbiblioteket.

 2. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på TAB til du hører: «Nytt, skjult, menyelement.» Trykk på PIL HØYRE. Du hører: «Rediger, menyelement.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Trykk på TAB gjentatte ganger til du kommer til delen der nettdelen for Hurtigkoblinger er. Trykk på ENTER for å få tilgang til delen.

 4. Trykk på TAB gjentatte ganger til du kommer til nettdelen for Hurtigkoblinger, og trykk på ENTER for å begynne å redigere.

 5. Hvis du vil legge til en kobling, trykker du på TAB. Du hører: «Legg til et element, knapp.» Trykk på ENTER.

 6. En dialogboks åpnes der Siste-gruppen er valgt. Hvis du vil høre de andre alternativene, trykker du på PIL NED. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 7. Hvis du vil flytte til listeelementene du vil lage en kobling til, trykker du på TAB én gang, og bruker PIL OPP og PIL NED til å navigere i listen.

 8. Når du kommer til et element du vil legge til, trykker du på ENTER. Dialogboksen for Hurtigkoblinger åpnes.

 9. Trykk på TAB til du hører «Tittel», og skriv inn en tittel for koblingen.

 10. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører «Lagre, knapp». Trykk deretter på ENTER.

 11. Koblingen legges til nettdelen for Hurtigkoblinger på SharePoint-siden din. Trykk på ESC to ganger for å lukke redigeringsmodus og gå tilbake til SharePoint-siden.

 12. Hvis du vil lagre siden og bytte til visningsmodus, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB gjentatte ganger til du hører «Lagre og lukk, menyelement». Trykk deretter på ENTER.

Legge til en nettdel for Bing-kart

Når du bruker en nettdel for Bing-kart, kan du definere en plassering du vil vise på et kart på SharePoint Online-siden.

 1. Gå til SharePoint-siden der du vil legge til nettdelen for Bing-kart.

 2. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på TAB til du hører: «Nytt, skjult, menyelement.» Trykk på PIL HØYRE. Du hører: «Rediger, menyelement.» Trykk på ENTER for å velge.

 3. Trykk på TAB til du kommer til plasseringen der du vil legge til nettdelen. Du hører «Legg til en ny del eller nettdel, knapp» når du får mulighet til å legge til en del eller nettdel.

 4. Trykk på ENTER. En dialogboks for å søke eller velge nettdelen åpnes.

 5. Skriv inn Bing-kart, trykk på TAB, og deretter trykker du på ENTER. Nettdelen legges til på siden.

 6. Trykk på ENTER for å begynne å redigere nettdelen.

 7. Fokus er i tittelfeltet, og du hører: «Legg til en tittel, redigerer.» Skriv inn tittelen. Når du er ferdig, trykker du på TAB.

 8. Skriv inn adressen eller plasseringen du vil vise i kartet, for eksempel «1600 Pennsylvania Ave, Washington» eller «Marymoor Park», og trykk på ENTER.

 9. Dialogboksen for Bing-kart åpnes. Fokus er på bryteren Vis knappenålsetikett på kart. Som standard vises etiketten på kartet. Hvis du ikke vil vise etiketten, trykker du på ENTER for å slå den av. Hvis du vil endre teksten på knappenålsetiketten, trykker du på TAB én gang, og skriver inn en annen etikett. Hvis du vil lukke dialogboksen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Lukk, knapp». Trykk deretter på ENTER.

 10. Kartet legges til på SharePoint-siden. Trykk på ESC to ganger for å lukke redigeringsmodus og gå tilbake til SharePoint-siden.

 11. Hvis du vil lagre siden og bytte til visningsmodus, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB gjentatte ganger til du hører «Lagre og lukk, menyelement». Trykk deretter på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et gruppe- eller kommunikasjonsområde i SharePoint

Bruke en skjermleser til å legge til bilder og medier på en SharePoint-side

Hurtigtaster i SharePoint Online

Komme i gang med å bruke en skjermleser i et moderne dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tilgjengelighetsfunksjoner i SharePoint Online

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×