Bruke en skjermleser til å legge til en signatur i Outlook

Bruke en skjermleser til å legge til en signatur i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Personer som ikke bruker en skjermleser, se Opprett og legge til en signatur i meldinger (i Windows) eller Opprett og Sett inn en signatur i Outlook for Mac.

Bruke Outlook 2016 med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, legge til en signatur. Signaturen vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, inkludert svarene og e-posten du fremover.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker JAWS. Hvis du vil lære om JAWS for Windows, kan du se Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Opprett en ny signatur

Du trenger ikke å bruke samme signatur for alt. Du kan bruke forskjellig signatur for hver e-posttype. En bedriftssignatur kan for eksempel inkludere navnet ditt, jobbtittelen og kontaktinformasjonen din, mens den private signaturen din kanskje bare har et kallenavn og et bilde.

 1. I Outlook, trykker du Alt + F, t Alternativer for Outlook-vinduet åpnes, og du hører «Alternativer for Outlook».

 2. Trykk på PIL NED-tasten til du hører «E-post».

 3. Trykk Alt + N, Skriv inn. Dialogboksen signaturer og meldingsbakgrunner åpnes, og du hører: "signaturer og meldingsbakgrunner dialogboksen. E-postsignatur-siden." Du hører i Skjermleser,: "signaturer og meldingsbakgrunner. OK-knappen."

 4. Hvis du vil opprette en ny signatur, trykker du Alt + N, Enter. Dialogboksen Ny signatur åpnes, og du hører: "ny signatur-dialogboksen. Skriv inn et navn på signaturen." I Skjermleser, kan du hører "ny signatur. Skriv inn et navn på signaturen."

 5. Skriv inn et navn for signaturen. Trykk TABULATOR-tasten for å gå til OK-knappen, og trykk ENTER.

  Tips!: Gi signaturer beskrivende navn, for eksempel «Forretninger, avtaleinngåelse». Et godt navn kan hjelpe deg med å finne signaturen du har bruk for i fremtiden.

 6. Fokus går tilbake til dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunn i boksen Velg signatur som skal redigeres.

 7. Hvis du bruker Outlook for flere e-postkontoer, velger du kontoen som skal bruke denne signaturen.

  • Hvis du vil endre til boksen e-postkonto, kan du trykke Alt + A. Du hører "E-postkonto kolon kombinasjonsboks" og navnet på den valgte signaturen. I Skjermleser, kan du høre bare navnet på den valgte signaturen.

  • Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å gå gjennom listen til du hører kontoen du ønsker, og trykk så på ENTER.

 8. Trykk Alt + M for å gå til rullegardinlisten Nye meldinger signaturen du vil bruke som skal legges automatisk til alle nye e-postmeldinger. Du hører: "signaturer og stasjonære dialogboksen. Hvis du vil endre det merkede området, bruker du piltastene." Bruk opp eller pil ned for å flytte til signaturen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 9. Til velger du signaturen du vil ha legges til automatisk (automatisk logg) når du svarer på eller videresende meldinger, trykker du Alt + F for å gå til rullegardinlisten Svar/videresendinger. Du hører: "signaturer og stasjonære dialogboksen. Hvis du vil endre det merkede området, bruker du piltastene." I Skjermleser, kan du høre bare signatur som er valgt. Bruk piltastene til å flytte til signaturen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 10. Hvis du vil åpne Rediger signatur-boksen og legge til signaturtekst, trykker du på ALT+T og deretter tabulatortasten helt du til du hører: «Ikke tilgjengelig utenfor en åpen melding». I Skjermleser hører du «Rediger signatur. Redigerer tekst». Fokus er i Signatur-boksen.

 11. Skriv inn signaturteksten.

  Tips!: I tillegg til tekst, kan du også legge til et bilde i signatur-boksen, for eksempel en logo eller et bilde av din håndskrevne underskrift. Å legge til et bilde, trykker SKIFT + Tab til du hører "bilder... knappen" (i Skjermleser du hører "Bilder-knappen"), og trykk deretter Enter. Sett inn bilde dialogboksen åpnes der du kan se bildet du vil bruke. Når bildet du vil bruke, trykker du Enter.

 12. Bruk tabulatortasten for å navigere til OK-knappen, og trykk på ENTER for å lukke Signaturer-boksen.

 13. Hvis du vil lukke Alternativer for Outlook-vinduet, bruker du tabulatortasten for å navigere til OK-knappen og trykker på ENTER.

  Fokuset går tilbake til der du startet.

Hurtigtaster for formatering av signaturer

Her er noen hurtigtaster som du kan bruke til å formatere en e-postsignatur:

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet formatering

CTRL+B

Bruk understrekformatering

CTRL+U

Fjern tekstformatering

CTRL+MELLOMROM

Endre skrift

ALT+T

Venstrejuster

CTRL+L

Midtstille tekst

CTRL+C

Høyrejustere

CTRL+R

Sette inn signaturen din

 1. Når du skriver meldingen i Outlook, trykker du på Alt+N for å gå til Sett inn-fanen, og deretter på AS for å åpne Signatur-alternativet.

 2. Hvis det bare er én signatur tilgjengelig, og du vil legge til denne, trykker du på ENTER. Hvis du har flere signaturer, trykker du på PIL NED-tasten for å velge mellom signaturene. Skjermleseren leser opp signaturene etter hvert som du beveger deg. Hvis du er på den du vil bruke, trykker du på ENTER.

  Signaturen legges til i meldingen, og fokus går tilbake til meldingen.

Angi en standardsignatur

 1. Trykk på Alt+F, T i Outlook. Alternativer for Outlook-vinduet åpnes.

 2. Trykk deretter på PIL NED- eller OPP-knappen, hvis nødvendig, til du hører: «E-post.» Trykk på ALT+N. Skjermleseren sier: «Signaturer, knapp.» Trykk på ENTER. Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner åpnes.

 3. Hvis du har flere e-postkontoer i bruk, trykker du på Alt+A for å gå til E-postkonto-listen. Bruk piltastene til å navigere i listen, og trykk på ENTER når du er på kontoen du vil angi signaturer for.

 4. Hvis du vil legge til en standardsignatur på nye meldinger du skriver ved å bruke denne kontoen, trykker du på Alt+M for å gå til Nye meldinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på ENTER.

 5. Hvis du vil legge til en standardsignatur i meldinger du svarer på eller videresender, trykker du på Alt+F for å gå til Svar/videresendinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på ENTER.

 6. Hvis du vil lagre endringene dine, trykker du på tabulatortasten til du hører «OK-knappen», og trykker på ENTER. Signaturer og meldingsbakgrunner-dialogboksen lukkes, og du går tilbake til Alternativer for Outlook-vinduet. Hvis du vil lukke vinduet og gå tilbake til innboksen, trykker du på ESC.

Fjerne en standardsignatur

 1. Hvis du bruker Outlook til flere e-postkontoer, velger du e postkontoen som inneholder signaturen du vil slette i dialogboksen signaturer og meldingsbakgrunner.

 2. For å gå til boksen Velg signatur som skal redigeres, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører "Velg signatur som skal redigeres" etterfulgt av navnet på den valgte signaturen.

 3. Hvis du vil velge en signatur, kan du bruke opp eller pil ned til du hører signaturen du vil bruke.

 4. Hvis du vil slette en signatur, trykker du Alt + D. Et vindu åpnes, og du hører: "Ja-knappen." Trykk Enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

I Outlook 2016 for Mac kan du legge til en signatur ved hjelp av et tastatur og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS. Du kan angi at signaturen skal vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, svar og e-postmeldinger du videresender.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprett en ny signatur

Du trenger ikke å bruke samme signatur for alt. Du kan bruke forskjellig signatur for hver e-posttype. En bedriftssignatur kan for eksempel inkludere navnet ditt, jobbtittelen og kontaktinformasjonen din, mens den private signaturen din kanskje bare har et kallenavn og et bilde.

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen i Outlook.

 2. Trykk på PIL HØYRE-tasten én gang. Du hører: «Outlook.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED-tasten til du hører «Innstillinger, ellipse». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Innstillinger for Outlook-dialogboksen åpnes. Trykk på tabulatortasten flere ganger til du hører: «Signaturer, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Signaturer-dialogen åpnes. Trykk på tabulatortasten flere ganger til du hører: «Legg til signatur, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. Fokuset flyttes signatur-feltet, og du kan skrive inn signaturteksten.

  Tips!: I tillegg til tekst, kan du også legge til et bilde i signatur-feltet, for eksempel en logo eller et bilde av din håndskrevne underskrift. Hvis du vil legge til et bilde, kopiere det fra en mappe eller skrivebordet, og plasser den der du vil skal vises i signatur-feltet.

 7. Hvis du vil gi et beskrivende navn for signaturen, trykker du på SKIFT+TAB flere ganger til du hører: «Uten tittel, valgt innhold, redigere tekst.» Du er i Signaturnavn-feltet, der du kan skrive inn det nye navnet.

 8. Trykk på SKIFT+TAB flere ganger til du hører VoiceOver kunngjøre e-postkontoen din.

  Hvis du bruker Outlook for flere e-postkontoer, velger du kontoen som skal bruke denne signaturen som standard. Hvis du vil åpne listen over kontoer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å gå gjennom listen til du hører kontoen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 9. Hvis du vil inkludere signaturen i alle nye meldinger du skriver og sender fra denne e-postkontoen automatisk, trykker du på tabulatortasten én gang. Fokuset er på Ny melding-listen. Alternativet Ingen er som standard valgt. VoiceOver kunngjør: «Ingen, popup-knapp.»

 10. Hvis du vil åpne listen over alternativer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Trykk på PIL NED for å gå til signaturen. Når du hører signaturen, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 11. Hvis du vil inkludere automatisk signatur i alle meldinger du svarer på og Videresend, trykker du Tab-tasten én gang. Fokus er på listen over Svar/videresendinger. Alternativet Ingen er valgt som standard. VoiceOver gir beskjed om: "Ingen, dukker opp knapp."

 12. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne listen. Trykk på PIL NED for å gå til signaturen. Når du hører signaturen, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 13. Trykk på Kommando+W for å lukke Signaturer-dialogboksen og gå tilbake til der du startet.

Sette inn signaturen din

 1. Når du skriver en melding i Outlook, trykker du på SKIFT+TAB til VoiceOver kunngjør: «Signatur, menyknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 2. Undermenyen for signaturer åpnes. Trykk på PIL NED- eller PIL OPP-tasten for å gå gjennom elementene i listen. Når du hører signaturen du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Signaturen legges til i meldingen. Fokuset forblir påSignatur-knappen på båndet. Hvis du vil flytte fokus til meldingsteksten, trykker du på tabulatortasten flere ganger.

Angi en standardsignatur

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen i Outlook.

 2. Trykk på PIL HØYRE-tasten én gang. Du hører: «Outlook.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED-tasten til du hører «Innstillinger, ellipse». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Innstillinger for Outlook-dialogboksen åpnes. Trykk på tabulatortasten flere ganger til du hører: «Signaturer, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Signaturer-dialogen åpnes. Trykk på SKIFT+TAB til du hører VoiceOver kunngjøre e-postkontoen din.

 6. Hvis du har flere e-postkontoer i Outlook, velger du kontoen som skal bruke denne signaturen. Hvis du vil åpne listen over kontoer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å gå gjennom listen til du hører kontoen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 7. Hvis du vil legge til en standardsignatur på nye meldinger som du skriver, ved å bruke denne kontoen, trykker du på tabulatortasten én gang for å gå til Nye meldinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Hvis du vil åpne listen over alternativer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 8. Hvis du vil legge til en standardsignatur i meldinger du svarer på eller videresender, trykker du på tabulatortasten for å gå til Svar/videresendinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Hvis du vil åpne listen over alternativer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 9. Trykk på Kommando+W hvis du vil lagre endringene og lukke Signaturer-dialogboksen.

Fjerne en standardsignatur

 1. Hvis du vil gå til listen signaturnavn, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører "Velg signatur navn-tabellen," etterfulgt av navnet på den valgte signaturen.

 2. Hvis du vil velge en signatur, kan du bruke opp eller pil ned til du hører signaturen du vil bruke.

 3. Hvis du vil slette en signatur, trykker du TAB til du hører "Slett valgte Signaturknapp", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det åpnes et vindu.

 4. Trykk Tab-tasten én gang. Du hører: "Standard sletteknappen." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

De innebygde iOS skjermbildet reader i Outlook for iOS, kan du legge til en signatur ved hjelp av VoiceOver. Du kan angi signaturen skal vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, svar og e-postmeldinger du videresender.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

Som standard vises meldingen "Hent Outlook for iOS" på slutten av e-postmeldinger som signaturen din. I stedet for at standardmeldingen, kan du opprette en personlig signatur for alle meldinger.

 1. I innboksen, gå til Innstillinger-menyen sveip mot venstre til du hører "Vis navigasjonsruten, knappen," dobbelttrykk skjermen, sveip høyre til du hører "Innstillinger, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Signatur < gjeldende signatur >, knappen," i Innstillinger-menyen, og dobbelttrykk deretter skjermen. Signatur-meny åpnes.

 3. Hvis du vil opprette en signatur, sveip høyre til du hører "< gjeldende signatur > tekstfelt," dobbelttrykk skjermen, og Rediger den gjeldende signatur ved hjelp av den skjermtastaturet.

  Obs!: Sveip mot høyre til du hører et tastatur-element for å gå til tastaturet.

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 4. Når du har opprettet den nye signaturen, for å lukke menyen signatur sveip mot venstre til du hører "Innstillinger tilbakeknappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Obs!: Hvis du ikke vil ha en signatur på slutten av e-postmeldingene, kan du bare slette signaturteksten i signatur-meny.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Du kan legge til en signatur ved hjelp av TalkBack, innebygde Android skjermleseren i Outlook for Android. Du kan angi signaturen skal vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, svar og e-postmeldinger du videresender.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

Som standard vises meldingen "Få Outlook for Android" på slutten av e-postmeldinger som signaturen din. I stedet for at standardmeldingen, kan du opprette en personlig signatur for alle meldinger.

 1. I innboksen, for å gå til Innstillinger-menyen, sveip mot venstre inntil du "Åpne navigasjon skuff, knappen," dobbelttrykk skjermen, sveip høyre til du hører «Innstillinger», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. I Innstillinger-menyen sveip høyre til du hører "Endre standardsignatur, standardsignatur er < gjeldende signatur >", og dobbelttrykk deretter skjermen. Signatur-meny åpnes og flyttes fokus til tekstfeltet signatur.

 3. Rediger den gjeldende signatur ved hjelp av den skjermtastaturet.

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. TalkBack leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Når du er på det ønskede elementet, løfter du fingeren for å velge det. Det er mulig du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet. Dette er avhengig av innstillingene på enheten din.

 4. Når du har skrevet den nye signaturen, sveip mot venstre til du hører «Lagre», og dobbelttrykk deretter skjermen. Signatur-meny lukkes og fokuset flyttes til Innstillinger.

  Obs!: Hvis du ikke vil ha en signatur på slutten av e-postmeldingene, kan du bare slette signaturteksten i signatur-meny.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

I Outlook, kan du legge til en signatur å bruke Skjermleser, innebygde skjermleseren i Windows. Du kan angi signaturen skal vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, svar og e-postmeldinger du videresender.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

Som standard vises meldingen "Sendt fra telefonen min Windows 10" på slutten av e-postmeldinger som signaturen din. I stedet for at standardmeldingen, kan du opprette en personlig signatur for alle meldinger.

 1. I innboksen, for å gå til Innstillinger-menyen, sveip høyre inntil du "Flere alternativer, knappen er skjult," dobbelttrykk skjermen, sveip høyre til du hører "Innstillinger-knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Signaturknappen", og deretter dobbelttrykker i Innstillinger-menyen i skjermbildet. Signatur-meny åpnes.

 3. Hvis du vil redigere gjeldende signatur, sveip mot høyre til du hører "Signatur, redigerbar tekst, < gjeldende signatur >", trykk skjermen, og Skriv inn ny signatur med den skjermtastaturet.

  Obs!: Sveip mot høyre til du hører et tastatur-element for å gå til tastaturet.

  Tips!: Du kan også finne tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Hvis du vil utforske, plassere en finger på skjermen, og dra det rundt. Skjermleser av gir beskjed om elementene som du havner på dem. Hvis du vil merke et element, løft fingeren, og dobbelttrykk skjermen.

 4. Når du har skrevet den nye signaturen, Plasser en finger på skjermen, og dra det rundt nederst til venstre på skjermen til du hører "Tilbake, knappen skjult", og dobbelttrykk skjermen. Den skjermtastaturet lukkes.

  Obs!: Hvis du ikke vil ha en signatur på slutten av e-postmeldingene, i signatur-meny, sveip mot høyre eller venstre til du hører "På, bruker du en e-postsignatur, veksle bytte" og dobbelttrykk deretter skjermen for å deaktivere signaturen. Du hører: "Av, bruker du en e-postsignatur, veksle bytte."

 5. Lukke signatur-meny, sveip mot høyre til du hører "Tilbake, knappen skjult", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Lukke Innstillinger-menyen, og gå tilbake til innboksen, sveip mot høyre til du hører "Tilbake, knappen skjult" og dobbelttrykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

I Outlook Web App, kan du legge til en signatur å bruke Skjermleser, innebygde skjermleseren i Windows. Du kan angi signaturen skal vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, svar og e-postmeldinger du videresender i e-post.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster for Outlook på nettet for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

I dette emnet

Opprett en ny signatur

 1. I e-post, trykk Ctrl + F6 til du hører "Startprogrammet" Trykk TAB til du hører «Åpne Innstillinger-menyen for å få tilgang til personlig og app-innstillinger», og trykk deretter Enter. På hurtigmenyen for e-postinnstillinger åpnes, og du hører: "Kontekstmeny."

  Obs!: Hvis du bruker en skole- eller organisasjonskontoen, kan fremgangsmåten være litt annerledes.

 2. For å åpne Alternativer-menyen, trykk Pil ned til du hører "menyelement, alternativer," og trykk deretter Enter.

 3. Trykk TAB til du hører "Alternativer, e-post," Trykk pil ned i Alternativer-menyen til du hører "E-postsignatur", og trykk deretter Enter. Menyen e-postsignatur åpnes.

 4. Hvis du vil gå til tekstboksen signatur, trykk TAB til du hører "Redigering." Skriv inn signaturen du vil bruke.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil at signaturen skal vises automatisk nederst i alle nye meldinger, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører "Fjernet, Inkluder signatur i meldinger jeg sender, avmerkingsboksen automatisk" og trykk deretter Enter.

  • Hvis du vil at signaturen skal vises automatisk nederst på alle svar og videresendinger, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører "fjernet, ta med signaturen min på meldinger jeg videresende eller svare til avmerkingsboksen automatisk" og trykk deretter Enter.

  Tips!: Hvis du ikke velger noen av disse alternativene, kan du også manuelt legge til signaturen i en ny melding du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se sette inn signaturen din.

 6. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører «Lagre», og trykk deretter Enter.

 7. Trykk TAB for å lukke Alternativer-menyen, og gå tilbake til e-post, til du hører "Tilbake", og trykk deretter Enter.

Sette inn signaturen din

Hvis du har opprettet en signatur, men valgte ikke å legge den automatisk i utgående meldinger, kan du legge den manuelt i bestemte meldinger.

 1. Mens du skriver en melding i Outlook, Plasser markøren der du vil sette inn signaturen din.

 2. Trykk TAB til du hører: "flere handlinger, knappen er skjult." Trykk mellomrom for å åpne på hurtigmenyen.

 3. Du kan sette inn signaturen, trykk Pil opp til du hører "Menyen menyelement, sette inn signaturen,", og trykk Enter.

 4. Signaturen legges til i meldingen, og flyttes fokus til meldingsteksten e-post.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×