Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Outlook med tastaturet og skjerm leseren til automatisk å søke etter potensielle stavefeil og grammatiske feil mens du skriver, og for å gå gjennom feilene og rette dem. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Slik kontrollerer du stavemåte og grammatikk i en e-postmelding

 1. I e-postmeldingen du vil kontrollere for stave-eller grammatikk feil, trykker du F7. Hvis du vil bruke en bånd kommando, trykker du alt + V, S. Stave-og grammatikk vinduet åpnes.

  Obs!: Hvis stavekontrollen ikke finner noen problemer, hører du: «stave-og grammatikkontrollen er fullført.» Trykk på mellomrom for å gå tilbake til e-postmeldingen.

  Stavekontrollen flyttes til det første feil stavede ordet og foreslåtte stavemåter, eller den første mulige grammatiske feilen og de foreslåtte endringene. Hvis det finnes en grammatisk feil, kan du høre årsaken til at inndelingen var markert som feil, for eksempel Vurder å bruke konsist ens språk eller fjern ekstra mellomrom mellom ordene.

  Tips!: Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk bare i én setning eller ett avsnitt i e-postmeldingen, merker du teksten du vil kontrollere, og trykker på F7.

 2. Trykk på TAB for å gå til det første elementet i Forslag-listen.

 3. Hvis du vil lytte til forslagene, trykker du på PIL OPP eller PIL NED i Forslag-listen, helt til du hører stavemåten eller den alternative setningen du ønsker.

 4. Hvis du vil håndtere en oppdaget feil, trykker du på TAB til du hører det alternativet du ønsker. Du hører for eksempel: «Endre». Trykk deretter på ENTER.

  Hvis du vil ha informasjon om hvilke hurtigtaster du kan bruke, kan du lese Hurtigtaster i vinduet Stavekontroll og grammatikk.

 5. Når du retter eller ignorerer en feil, flyttes fokus til neste feil. Gjenta prosessen for hver feil.

 6. Når Outlook er ferdig med å se gjennom e-postmeldingen, hører du: «stave-og grammatikkontrollen er fullført.» Trykk på MELLOMROM for å gå tilbake til e-postmeldingen.

  Hvis du har merket bare en merket del av teksten og vil gå tilbake til e-postmeldingen, trykker du TAB-tasten til du hører «ingen knapp», og deretter trykker du mellomrom. Hvis du vil kontrollere resten av e-postmeldingen, trykker du TAB-tasten til du hører «Ja-knapp», og deretter trykker du ENTER.

Hurtigtaster i vinduet Stavekontroll og grammatikk

Tabellen nedenfor oppsummerer hurtigtastene i vinduet Stavekontroll og grammatikk.

Hvis du vil

Trykk på

Ignorer det oppdagede ordet én gang, men sjekk det igjen.

ALT+I

Ignorer det oppdagede ordet i hele e-postmeldingen.

ALT+G

Legg til det oppdagede ordet i programmets ordliste.

Alt+A

Endre det oppdagede ordet til det foreslåtte ordet i Forslag-listen.

ALT+C

Endre alle oppdagede forekomster av et ord til det foreslåtte.

ALT+L

Åpne Alternativer-dialogboksen for å velge hvordan programmet retter stavefeil og grammatikk i alle e-postmeldinger.

ALT+O

Aktiver Autokorrektur.

ALT+R

Merk av eller fjern merket for Kontroller grammatikk.

ALT + K

Slik kontrollerer du stavemåte og grammatikk på nytt i en e-postmelding

Hvis du vil utføre en ny kontroll av ord og grammatikk som du tidligere har valgt å ignorere, må du tilbakestille kontrollen av stavemåte og grammatikk.

 1. Trykk på ALT+F, T i e-postmeldingen du ønsker å kontrollere. Fokus flyttes til E-post-fanen i vinduet Alternativer for Outlook.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «stave-og Autokorrektur-knapp», og trykk deretter mellomrom. Du hører: «redigerings alternativ vindu, korrektur.»

 3. Trykk på TAB til du hører: «Kontroller e-postmelding på nytt knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. En bekreftelsesdialogboks åpnes, og fokus er på Ja-knappen. Hvis du vil tilbakestille stave- og grammatikkontrollen, trykker du på ENTER.

 5. Hvis du vil avslutte redigerings alternativer -vinduet, trykker du på TAB til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du på ENTER. Fokuset går tilbake til vinduet Alternativer for Outlook .

 6. Hvis du vil avslutte vinduet Alternativer for Outlook , trykker du på TAB til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du på ENTER. Fokuset går tilbake til e-postmeldingen.

 7. Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk på nytt, følger du instruksjonene i Kontrollere stavemåte og grammatikk i en e-postmelding.

Hurtigtaster for innstillinger for stavekontroll og autokorrektur

Bruk hurtigtastene i tabellen nedenfor for å åpne og endre noen av innstillingene for grammatikk og stavekontroll.

Hvis du vil

Trykk på

Åpne E-post-fanen fra en e-postmelding i vinduet Alternativer for Outlook.

ALT+F, T, og deretter TAB

Flytt til knappen Stavekontroll og autokorrekturE-post-fanen.

ALT+S

Velg knappen Stavekontroll og autokorrektur og åpne Korrektur-fanen i vinduet Alternativer for redigeringsprogram.

MELLOMROM, deretter TAB

Gjør følgende på Korrektur-fanen:

Flytt til og merk av for, eller fjern merket for, Fortløpende stavekontroll.

ALT+P

Flytt til og merk av for, eller fjern merket for, Merk grammatikkfeil fortløpende.

ALT+M to ganger, og deretter MELLOMROM

Flytt til knappen Kontroller e-postmelding på nytt.

ALT+K

Flytt til knappen Alternativer for Autokorrektur og åpne vinduet Autokorrektur i e-post.

ALT+A

Aktivere eller deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll

Du kan deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll og heller sjekke e-postmeldingen når den er ferdig. Det er nyttig å sjekke stavemåte og grammatikk fortløpende i en e-postmelding hvis du vil ha en rask korrektur av teksten.

 1. Trykk på ALT+F, T i en e-postmelding. Fokus flyttes til E-post-fanen i vinduet Alternativer for Outlook.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «stavekontroll og Autokorrektur, knapp», og trykk deretter mellomrom. Du hører: «redigerings alternativ vindu, korrektur.»

 3. Trykk på ALT+P og gå til avmerkingsboksen Fortløpende stavekontroll. Merk av eller fjern merket for alternativet.

 4. Trykk på ALT+M to ganger. Du hører: «Merk grammatikkfeil mens du skriver avmerkingsboks». Trykk på MELLOMROM for å merke av for eller fjerne merket for alternativet.

 5. Hvis du vil avslutte redigerings alternativer -vinduet, trykker du på TAB til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du på ENTER. Fokuset går tilbake til vinduet Alternativer for Outlook .

 6. Hvis du vil avslutte vinduet Alternativer for Outlook , trykker du på TAB til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du på ENTER. Fokuset går tilbake til e-postmeldingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Outlook for Mac ser automatisk etter mulige stavefeil og grammatiske feil mens du skriver, og du kan bruke tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å gå gjennom feilene og rette dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Slik kontrollerer du stavemåte og grammatikk i en e-postmelding

 1. Trykk på TILVALG+KOMMANDO+L i e-postmeldingen.

  Dialogboksen Staving og grammatikk åpnes. Du hører: «Stavekontroll og grammatikk», korrekturspråket og setningen med det feilstavede ordet eller den grammatiske feilen. Fokuset er på tekstfeltet, der du kan redigere det feilstavede ordet eller den grammatiske feilen.

  Tips!: Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk bare i én setning eller ett avsnitt, merker du teksten du vil kontrollere, og trykker på TILVALG+KOMMANDO+L.

 2. Hvis du vil flytte til og høre det første endringsforslaget, trykker du på TAB til du hører: «Forslag, kolonne, tabell, <gjeldende rad i tabellen og antall forslag>»

 3. Hvis det finnes mange forslag, trykker du på PIL OPP eller PIL NED i Forslag-tabellen, helt til du hører stavemåten eller den alternative setningen du ønsker.

 4. Hvis du ønsker å ta i bruk endringen, trykker du på TAB når du er på forslaget, helt til du hører: «Endre» eller «Endre alle» (for å bruke endringen på alle forekomstene av teksten). Trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM.

  Hvis du vil velge et annet forslag for en oppdaget feil, trykker du på TAB til du hører det alternativet du ønsker. Du hører for eksempel «Ignorer». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

 5. Når du retter eller hopper over en feil, flytter fokus til neste feil. Gjenta gjennomgangsprosessen for hver feil.

 6. Når stavekontrollen er fullført, hører du: «Stave- og grammatikkontroll er fullført». Hvis du bare har sjekket merket tekst, hører du: «Word har fullført kontroll av det merkede området.»

 7. Trykk på MELLOMROM for å gå tilbake til e-postmeldingen.

  Obs!: Når VoiceOver leser teksten, hører du også «feilstavet» foran ordet dersom Outlook oppdager en mulig feilstaving.

Slik kontrollerer du stavemåte og grammatikk på nytt i en e-postmelding

Hvis du vil utføre en ny kontroll av ord og grammatikk som du tidligere har valgt å ignorere, må du tilbakestille kontrollen av stavemåte og grammatikk.

Obs!: Når du tilbakestiller listen over ignorerte ord og grammatikk, tømmes listen bare for den åpne e-postmeldingen. Problemer med stave- eller grammatikkfeil du hoppet over i andre e-postmeldinger i Outlook, blir ikke berørt.

 1. Gå til menylinjen i e-postmeldingen du vil sjekke på nytt, ved å trykke på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple».

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Rediger», og trykk deretter på PIL NED til du hører «Stavekontroll og grammatikk, undermeny». Utvid Stavekontroll og grammatikk-undermenyen ved å trykke på PIL HØYRE.

 3. Trykk på PIL NED-tasten til du hører: «Tilbakestill ignorerte ord og grammatikk». Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Et varselvindu åpnes. Hvis du vil bekrefte tilbakestillingen, trykker du TAB-tasten til du hører «Ja, standard knapp», og deretter trykker du mellomrom for å velge.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk på nytt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+L.

Hurtigtaster som er knyttet til kontroll av grammatikk og stavemåte

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hurtigtaster som kan hjelpe deg med å kontrollere grammatikk og stavemåte i e-postmeldingene i Outlook.

Hvis du vil

Trykk på

Åpner Innstillinger for Outlook.

KOMMANDO+komma (,)

Åpne Staving og grammatikk-dialogboksen.

TILVALG+KOMMANDO+L

Slå opp merket tekst i e-postmeldingen på nettet.

KOMMANDO+SKIFT+L

Aktivere eller deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll

Du kan deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll i e-postmeldinger, og senere aktivere det igjen.

 1. Hvis du vil åpne Innstillinger, trykker du på KOMMANDO+KOMMA (,). Du hører: «Outlook-innstillinger.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Stavekontroll og grammatikk, knapp», og trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Stavekontroll og grammatikk åpnes.

 3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere den automatiske stavekontrollen, trykker du på TAB til du hører: «Fortløpende stavekontroll, avmerkingsboks». Du hører om avmerkingsboksen er avmerket eller ikke avmerket. Hvis du vil merke av for eller fjerne merket fra Fortløpende stavekontroll, trykker du på MELLOMROM.

 4. Hvis du vil aktivere eller deaktivere den automatiske grammatikkontrollen, trykker du på TAB til du hører: «Merk grammatikkfeil fortløpende, avmerkingsboks». Du hører om avmerkingsboksen er avmerket eller ikke avmerket. Hvis du vil merke av for eller fjerne merket fra Merk grammatikkfeil fortløpende, trykker du på MELLOMROM.

 5. Trykk på KOMMANDO+W for å tilbake til e-postmeldingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Outlook for iOS søker automatisk etter mulige stavefeil mens du skriver, og du kan bruke VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, for å gå gjennom feilene og rette dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

Kjøre stavekontroll

Kontroller e-postmeldingen for stavefeil, og bestem deg etterpå om du er enig med stavekontrollen.

 1. Åpne e-postmeldingen du ønsker å gjennomføre stavekontroll i, sveip ned til du hører: «<Det feilstavede ordet>, feilstavet».

  Tips!: VoiceOver leser også opp stavefeil mens du skriver. Du hører: «<Det feilstavede ordet>, feilstavet».

 2. Hvis du ønsker å rette opp det feilstavede ordet, bruker du skjermtastaturet for å slette det feilstavede ordet, og skrive inn det riktige ordet.

  Hvis du ønsker å ignorere når VoiceOver sier fra om stavefeil, fortsetter du å skrive uten noen endringer.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk Outlook på nettet med tastaturet og en skjerm leser til å søke etter potensielle stavefeil automatisk mens du skriver, og for å gå gjennom feilene og rette dem. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook på nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Outlook på nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook på nettet.

 • Vi oppdaterer Outlook.office.com (Outlook på nettet) for øyeblikket. Noen bruker allerede nye Outlook, og for andre blir den klassiske versjonen standardopplevelsen til vi fullfører oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Få hjelp med nye Outlook på nettet. Siden instruksjonene i dette emnet gjelder for den nye opplevelsen, anbefaler vi at du bytter fra den klassiske opplevelsen til nye Outlook. Hvis du vil bytte til nye Outlook, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Kommando, Prøv nye Outlook», og deretter trykker du på ENTER. Hvis du hører «Kommandoverktøylinje» i stedet for «Kommando, Prøv nye Outlook», bruker du allerede nye Outlook.

Kjøre stavekontroll

 1. Når du skriver e-postmeldingen du vil kontrollere for stavefeil, trykker du Ctrl + Pil venstre eller pil høyre for å lese gjennom teksten ett ord om gangen.

 2. Når skjerm leseren sier et feil stavet ord, trykker du SKIFT + F10. En hurtigmeny åpnes med forslag til endringer. Fokus er på forslaget og forslaget blir lest opp.

 3. Hvis det er mer enn én foreslått stavemåte, trykker du pil ned-tasten til du hører stavemåten du vil bruke, og trykker deretter mellomrom.

 4. Hvis du ikke vil endre stavemåten, trykker du ESC.

 5. Hvis du vil flytte til neste stavefeil, trykker du Ctrl + Pil venstre eller pil høyre til du hører det neste feil stavede ordet.

 6. Gjenta gjennomgangsprosessen for hele e-postmeldingen, slik at alle feilene er håndtert.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×