Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Bruk Excel med tastaturet og en skjermleser til å søke etter og erstatte tekst og tall. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Du vil lære hvordan du bruker tegn, inkludert jokertegn, til søk ark, rader, kolonner eller hele arbeidsbøker.

Obs!: 

I dette emnet

Søk etter tekst eller tall

 1. Trykk Ctrl + F for å åpne dialogboksen Søk og erstatt. Fokuset flyttes til boksen Søk etter tekst i kategorien Søk.

 2. Skriv inn teksten eller tallene du vil finne, i boksen Søk etter tekst. Har du flere alternativer:

  • Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter.

  • Bruke et jokertegn, for eksempel en stjerne (*) eller spørsmålstegn (?) i søkevilkårene:

   • Bruke stjernen for å finne en vilkårlig streng med tegn. Hvis du for eksempel s * d finner "søt" og "startet".

   • Bruk spørsmålstegnet for å finne et vilkårlig enkelttegn. S?t finner for eksempel "satt" og "."

   Tips!: Selv om de er jokertegn, kan du fortsatt finne stjerner, spørsmålstegn og tildetegn (~) i dataene i regnearket ved å sette et tildetegn foran dem i Søk etter-boksen. For å finne data som inneholder for eksempel et spørsmålstegn, skriver du inn ~? som søkekriteriet.

 3. Hvis du vil definere flere søkealternativer, trykker du Alt + T. Har du flere alternativer:

  • For å velge hvor du vil søke etter tekst eller tall, trykker du TAB til du hører "I". Du hører alternativet valgte Søk ("Ark" eller "Arbeidsbok"). Bruk pil opp og pil ned for å flytte til alternativet du ønsker, og trykk Enter for å merke den.

  • Hvis du vil søke etter rader eller kolonner, trykk TAB til du hører «Search». Du hører alternativet valgte Søk ("Etter rader" eller "Etter kolonner"). Bruk pil opp og pil ned for å flytte til alternativet du ønsker, og trykk Enter for å merke den.

  • Hvis du vil søke i celleformler, verdier eller merknader, trykk TAB til du hører "Søk i". Du hører alternativet valgte Søk ("Formler", "Verdier" eller "Merknader"). Bruk pil opp og pil ned for å flytte til alternativet du ønsker, og trykk Enter for å merke den.

  • Hvis du vil søke etter data for små og store bokstaver, trykker du Tab-tasten til du hører "Små bokstaver", og trykk deretter mellomrom for å fylle avmerkingsboksen.

  • Hvis du vil søke etter celler som inneholder bare tegnene du skrev inn i Søk etter-boksen, trykk TAB til du hører "Finn hele celleinnholdet", og trykk deretter mellomrom for å fylle avmerkingsboksen.

  • Hvis du vil søke etter tekst eller tall som også har bestemt formatering, trykker du Alt + M for å åpne dialogboksen Søk etter formatering. Bruk venstre og høyre piltast til å flytte til den aktuelle kategorien (tall, Justering, Skrift, kantlinje eller Fyll ), og trykk mellomrom. Velg formateringen du vil inkludere i søket. Når du har definert formateringen du vil bruke, trykker du Tab-tasten til du hører "OK", og trykk deretter Enter.

   Tips!: Hvis du vil finne celler som oppfyller bare et bestemt format, kan du slette tekst eller tall vilkår i boksen Søk etter og velg deretter en celle som inneholder denne formateringen. Trykk Alt + M for å åpne dialogboksen Søk etter formatering, trykker du TAB til du hører "Velg Format fra celle", og trykk Enter. Bruk piltastene til å velge cellen som har formateringen du vil søke etter i regnearket. Hvis du vil legge til formatering på den merkede cellen til søkekriteriene i dialogboksen Søk og erstatt, trykker du Enter.

 4. Hvis du vil starte søket, trykker du Tab-tasten til du hører "Søk etter neste", og trykk deretter Enter. Excel finner den første samsvarende forekomsten under søk. Skjermleseren leser teksten i cellen og plasseringen.

  Obs!: Når du definerer formatering som en del av søkekriteriene, lagres den i dialogboksen Søk og erstatt. Hvis du søker etter data i regnearket på nytt og kan ikke finne tegnene som du vet skal være det, må du kanskje fjerne formatering vilkårene fra forrige søk. Trykk TAB til du hører «Format» Hvis Format-knappen ikke er tilgjengelig i dialogboksen Søk og erstatt, trykk Alt + T, og deretter trykker du Tab til du hører "Format". Hvis du vil fjerne formatering vilkårene, trykker du pil ned til du hører «Fjern Finn Format», og trykk deretter Enter.

 5. For å finne neste forekomst, trykker du Enter.

 6. Hvis du vil avbryte søket, og Lukk dialogboksen, trykker du Esc.

Søke etter og erstatte tekst eller tall

 1. Trykk Ctrl + H for å åpne dialogboksen Søk og erstatt. Fokuset flyttes til boksen Søk etter teksten i Erstatt-kategorien.

 2. Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter og erstatte med noe annet, i boksen Søk etter tekst. Har du flere alternativer:

  • Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter.

  • Bruke et jokertegn, for eksempel en stjerne (*) eller spørsmålstegn (?) i søkevilkårene:

   • Bruke stjernen for å finne en vilkårlig streng med tegn. Hvis du for eksempel s * d finner "søt" og "startet".

   • Bruk spørsmålstegnet for å finne et vilkårlig enkelttegn. S?t finner for eksempel "satt" og "."

   Tips!: Selv om de er jokertegn, kan du fortsatt finne stjerner, spørsmålstegn og tildetegn (~) i dataene i regnearket ved å sette et tildetegn foran dem i Søk etter-boksen. For å finne data som inneholder for eksempel et spørsmålstegn, skriver du inn ~? som søkekriteriet.

 3. Hvis du vil definere flere søkealternativer, trykker du Alt + T. Har du flere alternativer:

  • For å velge hvor du vil søke etter tekst eller tall, trykker du TAB til du hører "I". Du hører alternativet valgte Søk ("Ark" eller "Arbeidsbok"). Bruk pil opp og pil ned for å flytte til alternativet du ønsker, og trykk Enter for å merke den.

  • Hvis du vil søke etter rader eller kolonner, trykker du Tab til du hører «Search». Du hører alternativet valgte Søk ("Etter rader" eller "Etter kolonner"). Bruk pil opp og pil ned for å flytte til alternativet du ønsker, og trykk Enter for å merke den.

  • Hvis du vil søke etter data for små og store bokstaver, trykker du Tab til du hører "Små bokstaver", og trykk deretter mellomrom for å fylle avmerkingsboksen.

  • Hvis du vil søke etter celler som inneholder bare tegnene du skrev inn i Søk etter-boksen, trykk TAB til du hører "Finn hele celleinnholdet", og trykk deretter mellomrom for å fylle avmerkingsboksen.

 4. Trykk TAB for å definere hva du må erstatte funnet tekst eller tall med til du hører "Erstatt med." Skriv inn erstatningsteksten eller tall i boksen Erstatt med tekst.

 5. Hvis du vil starte søket, trykker du Tab-tasten til du hører "Søk etter neste", og trykk deretter Enter. Excel finner den første forekomsten av teksten eller tallet du har angitt. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster enkeltvis, trykker du Skift + Tab til du hører: "Erstatt". Trykk Enter for å erstatte forekomst. Etter erstatning flyttes fokus til neste forekomst.

  • Hvis du vil søke etter og erstatte alle forekomster, trykker du Skift + Tab til du hører "Erstatt alle", og trykk deretter Enter.

 6. Hvis du vil avbryte søket, og Lukk dialogboksen, trykker du Esc.

Se også

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for Mac med tastaturet og en skjermleser, for eksempel VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å søke etter og erstatte tekst og tall. Bruke tegn, inkludert jokertegn, til å søke ark, rader, kolonner eller hele arbeidsbøker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hurtigtaster, kan du gå til hurtigtaster i Excel for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Søk etter tekst eller tall

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk kommando + F for å få tilgang til Søk ark-boksen. Du hører "Søk i ark, søk tekst feltet være tomt."

 3. Skriv inn teksten eller tallet du vil finne.

  Tips!: Du kan bruke jokertegn, spørsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i søkevilkårene. Bruke spørsmålstegn (?) til å finne et vilkårlig enkelttegn, for eksempel s?t finner "Lør" og "Angi". Bruke stjernen (*) for å finne en hvilken som helst antall tegn, for eksempel s * d finner "søt" og "startet". Bruke tilde (~) etterfulgt av ?, *, eller ~ til å finne spørsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn, for eksempel skatteåret91 ~? finner "fy91?".

 4. Trykk ENTER. Excel for Mac finner og uthever den første cellen i det merkede området der innholdet samsvarer med teksten.

 5. For å finne neste forekomst av elementet du søker etter, trykker du ENTER på nytt.

Tips!: Hvis du vil avbryte et pågående søk, trykker du Esc.

Flere søkealternativer:

Hvis du vil

Trykk

Søk i et ark eller en hel arbeidsbok

Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom i tekstboksen Søk i ark. Søk-menyen åpnes. Trykk pil ned til du hører "Søk i ark" eller "Søk i arbeidsbok", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Søk etter rader eller etter kolonner

Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom i tekstboksen Søk i ark. Søk-menyen åpnes. Trykk pil ned til du hører "Avansert søk, ellipsen," og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Søk-vinduet åpnes.

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast til du hører «Search», og trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast. Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom, og trykk deretter nedpilen til du hører "Etter rader" eller "Etter kolonner." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge det aktuelle alternativet. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Bare søk etter bestemte typer informasjon

Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom i tekstboksen Søk i ark. Søk-menyen åpnes. Trykk pil ned til du hører "Avansert søk, ellipsen," og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Søk-vinduet åpnes.

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast til du hører "Søk i", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + Pil ned, pil. Du hører: "Verdier, se i popup-knappen." Trykk pil ned for å finne alternativet du vil bruke, formler, verdier eller merknader. Når du hører alternativet vil du, merker du den Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Søk etter innhold som skiller mellom store og små bokstaver

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Små bokstaver, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i vinduet Søk. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Bare søk etter nøyaktige treff

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Finn hele celler bare, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i vinduet Søk. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Erstatt tekst eller tall

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk kommando + F for å få tilgang til Søk ark-boksen. Du hører "Søk i ark, søk tekst feltet være tomt."

 3. Skriv inn teksten eller tallet du vil finne.

  Tips!: Du kan bruke jokertegn, spørsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i søkevilkårene. Bruke spørsmålstegn (?) til å finne et vilkårlig enkelttegn, for eksempel s?t finner "Lør" og "Angi". Bruke stjernen (*) for å finne en hvilken som helst antall tegn, for eksempel s * d finner "søt" og "startet". Bruke tilde (~) etterfulgt av ?, *, eller ~ til å finne spørsmålstegn, stjerner eller andre tildetegn, for eksempel skatteåret91 ~? finner "fy91?".

 4. Hvis du vil åpne Søk-menyen, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 5. Trykk pil ned til du hører "Erstatte...", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Erstatt-vinduet åpnes.

 6. Hvis du vil flytte til boksen Erstatt med tekst, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast til du hører "Erstatt med Rediger tekst."

 7. Hvis du vil erstatte tegnene i boksen Søk etter med noe, lar du boksen Erstatt med være tom. Hvis ikke, skriver du inn teksten du vil skal vises i stedet.

 8. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast for å flytte til knappene, og velg det du ønsker ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom:

  • Erstatte Erstatte neste forekomst som er funnet.

  • Erstatt alle Erstatte alle forekomster av teksten du søkte etter.

  • Lukk Avbryte operasjonen Søk og erstatt.

  • Søk etter neste Å finne og erstatte neste forekomst, og lar Erstatt-vinduet være åpent.

   Tips!: Du kan avbryte et pågående søk ved å trykke Esc.

Erstatt flere alternativer:

Hvis du vil

Trykk

Søke og erstatte et ark eller en hel arbeidsbok

I Erstatt-vinduet trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "i popup-knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det åpnes en meny. Trykk opp eller ned piltast til du hører "Ark" eller "Arbeidsbok", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Søke og erstatte etter rader eller etter kolonner

I Erstatt-vinduet trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk popup-knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det åpnes en meny. Trykk opp eller ned piltast til du hører "Etter rader" eller "Etter kolonner", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge alternativet.

Søke og erstatte små og store bokstaver innhold

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Små bokstaver, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i Erstatt-vinduet.

Bare søk etter nøyaktige treff

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Finn hele celler bare, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i Erstatt-vinduet.

Se også

Bruke en skjermleser for å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Hurtigtaster i Excel for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å søke etter og erstatte tekst eller tall i et regneark.

Obs!: 

Søk etter tekst eller tall

Hvis regnearket inneholder mer enn noen få rader og kolonner, Bruk Søk-knappen til å flytte fokus til cellen til høyre raskt.

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søk, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Hvis du hadde tidligere søkte etter noe, leser VoiceOver søkeordet du brukte sist.

 2. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall. Du hører hvor mange treff når du slutter å skrive.

 3. Dra en finger rundt nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører «Search», og dobbelttrykk deretter skjermen. Fokuset flyttes til den første cellen som samsvarer med søkeord, og VoiceOver leser innholdet i cellen.

 4. Hvis du vil flytte til neste eller forrige samsvar, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Neste søkeresultat" eller "forrige søkeresultat, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Erstatt tekst eller tall

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søk, knappen," dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip til venstre én gang. Du hører: "søkealternativer, knappen". Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne Alternativer-menyen.

 3. Sveip til høyre til du hører "Søk og Erstatt" eller "Søk og Erstatt alle," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen. Alternativet aktive begynner med "Merket".

 4. Sveip til venstre til du hører "Ferdig, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke dialogboksen Alternativer.

 5. Dra en finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Søk tekstfelt," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall. Du hører hvor mange treff når du slutter å skrive.

 7. Dra en finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Erstatt tekstfelt" eller "Erstatt alle, tekstfelt," avhengig av hva du vil gjøre, dobbelttrykk skjermen.

  Tips!: Dette feltet er rett under søk-feltet.

 8. Skriv inn teksten eller tallene du vil erstatte søkeordet med.

 9. Dra en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Erstatt, knappen" eller "Erstatt alle, knappen," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen for å erstatte den valgte treff eller alle treff med ny tekst eller tall.

Se også

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å søke etter og erstatte tekst eller tall i et regneark.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Søk etter tekst eller tall

Hvis regnearket inneholder mer enn noen få rader og kolonner, kan du bruke knappen Søk for å flytte fokus til cellen til høyre raskt.

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søkekappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Hvis du hadde tidligere søkte etter noe, leser TalkBack søkeordet du brukte sist.

 2. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall.

 3. Dra en finger rundt nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører «Search», og dobbelttrykk deretter skjermen. Den tastaturet lukkes og fokuset flyttes til den første cellen som samsvarer med søkeordet, hvis det er noen på skjermen.

  • Finne ut hvor mange treff det er, sveip mot høyre til du hører "Send-knappen", og deretter sveip mot høyre én gang til for å høre hvor mange treff. Hvis det er ingen treff, vil du høre: "Null".

  • Hvis du vil flytte til neste eller forrige samsvar, høre sveip mot høyre til du "Finner Neste knappen" eller "Finn forrige knappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Lukke søkefeltet, når de på skjermen tastaturet er lukket, og dra en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søkekappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Tips!: TalkBack lese ikke innholdet i cellen når du bruker på Søk-knappen i Excel for Android, så hvis det er flere forekomster, gjør du ett av følgende:

 • Kan du prøve en annen søkeord. Hvis du søker etter epler og regnearket inneholder både "Røde epler" og "Grønne epler", Skriv for eksempel hele teksten i cellen du vil finne.

 • Etter lukking på skjermtastaturet, sveip mot høyre, og til venstre for å høre TalkBack lese innholdet i cellen og annonser plasseringen i regnearket.

Erstatt tekst eller tall

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søkekappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til venstre én gang. Du hører: "Knappen flere alternativer." Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne dialogboksen Finn innstillinger.

 3. Sveip til venstre til du hører "ikke er avmerket, søk og Erstatt alle alternativknappen" eller "ikke er avmerket, søk og erstatt alternativknapp," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til venstre til du hører "Lukkeknappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke dialogboksen Innstillinger for Søk etter.

 5. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall.

 6. Finne ut hvor mange treff det er, sveip mot høyre til du hører "Send-knappen", og deretter sveip mot høyre én gang til for å høre hvor mange treff. Hvis det er ingen treff, vil du høre: "Null".

 7. Sveip mot høyre til du hører "erstatte... Rediger boksen" og dobbelttrykker skjermen.

 8. Skriv inn teksten eller tallene du vil erstatte søkeordet med.

 9. Dra en finger rundt nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen. Den skjermtastaturet lukkes.

 10. Sveip til venstre til du hører "Finner Neste knappen" eller "Finner forrige knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 11. Sveip til høyre til du hører "Erstatt-knappen" eller "Alt-knappen," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen for å erstatte den valgte samsvarer med eller alle treff med ny tekst eller tall.

Se også

Bruke en skjermleser for å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel Online med tastaturet og en skjermleser til å søke etter og erstatte tekst og tall. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Du vil lære hvordan du bruker tegn, inkludert jokertegn, til søk ark, rader, kolonner eller hele arbeidsbøker.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Søk etter tekst eller tall

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk Ctrl + F for å åpne dialogboksen Søk. Fokus flyttes til tekstboksen Søk etter, og du hører: "Dialogboksen Finn, fokuserer på finne hva."

 3. Skriv inn teksten eller tallet du vil finne, i tekstboksen Søk etter. Har du flere alternativer:

  • Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter.

  • Bruk et jokertegn, for eksempel stjerne (*) eller spørsmålstegn (?), i søkekriteriene.

   • Bruke stjernen for å finne en vilkårlig streng med tegn. Hvis du for eksempel s * d finner "søt" og "startet".

   • Bruk spørsmålstegnet for å finne et vilkårlig enkelttegn. S?t finner for eksempel "satt" og "."

   Tips!: Selv om de er jokertegn, kan du fortsatt finne stjerner, spørsmålstegn og tildetegn (~) i dataene i regnearket ved å sette et tildetegn foran dem i Søk etter-boksen. For å finne data som inneholder for eksempel et spørsmålstegn, skriver du inn ~? som søkekriteriet.

   Obs!: Søke etter doble mellomrom er ikke mulig i Excel Online.

 4. Hvis du vil søke etter tekst eller tall i et regneark eller hele arbeidsboken, trykker du Tab-tasten én gang for å gå til i kombinasjonsboksen. Du hører alternativet for det merkede Søk ("Valg av" "" eller "Arbeidsbøker"). Trykk mellomrom, og deretter bruke pil opp eller pil ned til du hører ønsket alternativ. Trykk mellomrom.

 5. Hvis du vil søke etter data for små og store bokstaver, trykker du Tab-tasten til du hører "Fjernet, store/små bokstaver," og trykk deretter mellomrom for å merke.

 6. Hvis du vil søke etter celler som inneholder bare tegnene du skrev inn i Søk etter-boksen, trykk TAB til du hører "Fjernet, Finn hele celleinnholdet," og trykk deretter mellomrom for å merke.

  Tips!: 

  • Hvis du vil søke etter tekst eller tall som også har bestemt formatering, må du bruke skrivebordversjonen av Excel. Flytte fokus av regnearket ved å trykke Ctrl + F6 til du hører kontonavnet for å åpne appen fra visningsmodus. Trykk TAB til du hører "Rediger arbeidsbok", og trykk deretter mellomrom. Trykk pil ned til du hører "Rediger i Excel", og trykk deretter mellomrom.

  • Hvis du vil lære hvordan du søker etter et bestemt format i Excel_generic -skrivebordsappen, kan du se bruke en skjermleser til å søke etter og erstatte data i Excel.

 7. Endre søket retningen til, trykker du Tab-tasten til du hører "Valgt alternativknappen ned", og trykk deretter pil opp. Du hører: "-knappen ikke er valgt alternativknapp." Trykk mellomrom.

 8. Hvis du vil starte søket, trykker du Tab-tasten til du hører "Søk etter neste", og trykk deretter mellomrom. Excel finner den første samsvarende forekomsten i Søk-området. Skjermleseren leser teksten i cellen og plasseringen.

 9. Trykk mellomrom for å finne neste forekomst. Hvis du vil avbryte søket, eller Lukk dialogboksen, trykker du Esc.

Søke etter og erstatte tekst eller tall

Hvis du vil søke etter og erstatte tekst eller tall i Excel Online, kontroller at du er i redigeringsmodus. Du kan se om du er i redigeringsmodus basert på alternativene i fil-menyen.

Obs!: Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, flytte fokus av regnearket ved å trykke Ctrl + F6 til du hører kontonavnet, trykk på Tab til du hører "Rediger arbeidsbok", og trykk deretter mellomrom. Trykk pil ned til du hører "Rediger i leser", og trykk deretter mellomrom.

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk Ctrl + H for å åpne dialogboksen Søk og erstatt. Fokuset flyttes til tekstboksen Søk etter.

 3. Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter og erstatte, i boksen Søk etter tekst.

 4. Trykk TAB for å gå til boksen Erstatt med tekst, til du hører: "Erstatt med." Skriv inn teksten eller tallene.

 5. Trykk TAB til du hører "Søk etter neste." Trykk mellomrom for å finne den første forekomsten av teksten eller tallet du har angitt. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster enkeltvis, trykker du Tab-tasten én gang. Du hører: "Erstatt". Deretter trykker du mellomrom for å erstatte den første forekomsten, og søk etter neste. Etter erstatning flyttes fokus til neste forekomst.

  • Trykk TAB for å finne og erstatte alle forekomster, før du høre "Erstatt alle", og trykk deretter mellomrom.

 6. Hvis du vil avbryte søket, eller Lukk dialogboksen, trykker du Esc.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster i Excel Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×