Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Excel 2016 med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å finne og erstatte tekst og tall. Bruk tegn, inkludert jokertegn, til å søke i ark, rader, kolonner eller hele arbeidsbøker.

Kommentarer: 

 1. Merk en celle i et regneark.

 2. I dialogboksen Søk og erstatt åpner du den aktuelle fanen.

  • Trykk CTRL+B for å bruke Søk-fanen i dialogboksen Søk og erstatt for å finne tekst eller tall.

  • Trykk ALT+E, E for å bruke Erstatt-fanen i dialogboksen Søk og erstatt for å erstatte tekst eller tall. Hvis dialogboksen Søk og erstatt allerede er åpen, trykker du ALT+P for å åpne Erstatt-fanen.

 3. Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter, i Søk etter-boksen. Du har flere alternativer.

  • Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter.

  • Bruk et jokertegn, for eksempel stjerne (*) eller spørsmålstegn (?), i søkekriteriene.

   • Bruk stjerne til å finne en vilkårlig streng med tegn. For eksempel finner b*t «båt» og «betalt».

   • Bruk spørsmålstegn til å søke etter et hvilket som helst enkelttegn. For eksempel finner s?tt «satt» og «sett».

   Tips!: Selv om de er jokertegn, kan du fortsatt finne stjerner, spørsmålstegn og tildetegn (~) i dataene i regnearket ved å sette et tildetegn foran dem i Søk etter-boksen. For å finne data som inneholder for eksempel et spørsmålstegn, skriver du inn ~? som søkekriteriet.

 4. Hvis du vil begrense søket, bruker du TAB til å gå til Alternativer-knappen og trykker ENTER. Du kan også trykke ALT+T.

  • Hvis du vil søke etter data i et regneark eller en hel arbeidsbok, bruker du TAB til å gå til Innenfor-kombinasjonsboksen (ALT+H), trykker PIL NED, og velger deretter Ark eller Arbeidsbok. Trykk ENTER.

  • Hvis du vil søke etter data i rader eller kolonner, bruker du TAB til å gå til Søk-kombinasjonsboksen (ALT+S), trykker PIL NED, og velger deretter Etter rader eller Etter kolonner. Trykk ENTER.

  • Hvis du vil søke etter data med bestemte detaljer, bruker du TAB til å gå til Søk i-kombinasjonsboksen (ALT+L), trykker PIL NED og velger deretter Formler, Verdier eller Kommentarer. Trykk ENTER.

   Tips!: Alternativene Formler, Verdier og Kommentarer er bare tilgjengelige på Søk-fanen, og bare Formler er tilgjengelig på Erstatt-fanen.

  • Hvis du vil at søket skal skille mellom store og små bokstaver, bruker du TAB til å gå til avmerkingsboksen Skill mellom store og små bokstaver (ALT+C) og trykker MELLOMROM.

  • Hvis du vil søke etter celler som bare inneholder tegnene du skrev inn i Søk etter-boksen, bruker du TAB til å gå til avmerkingsboksen Søk etter hele celleinnholdet (ALT+O) og trykker MELLOMROM.

 5. Hvis du vil søke etter tekst eller tall som også har bestemt formatering, bruker du TAB til å gå til Format-knappen og trykker ENTER (ALT+M). Trykk MELLOMROM i dialogboksen Finn format som åpnes, for å gå til den aktuelle fanen (Tall, Justering, Skrift, Kantlinje eller Fyll). Velg deretter formateringen du vil inkludere i søket. TAB til OK-knappen, og trykk ENTER.

  Tips!: Hvis du vil finne celler med bare ett bestemt format, kan du slette tekst- eller tall-vilkår i Søk etter-boksen og deretter merke en celle som inneholder denne formateringen. TAB til Format-knappen, og trykk PIL NED. Trykk PIL NED på nytt til du merker Velg format fra celle, og trykk ENTER. Bruk piltastene til å merke cellen i regnearket som har formateringen du vil søke etter. Trykk ENTER for å legge til formateringen i den merkede cellen i søkekriteriene i boksen Søk og erstatt.

 6. Når vilkårene dine er på plass, starter du søket.

  • Hvis du vil finne tekst eller tall, bruker du TAB til å gå til Søk etter neste (ALT+F) eller Søk etter alle (ALT+I).

   Tips!: Hvis du velger knappen Søk etter alle, vil alle forekomster som oppfyller søkekriteriene dine, vises i dialogboksen, og denne listen har fokus. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge en av forekomstene i listen. Trykk ALT+TAB for å flytte fra dialogboksen til regnearket. Endre cellen slik du ønsker. Trykk ALT+TAB så mange ganger som det er nødvendig for å gå tilbake til dialogboksen Søk og erstatt.

  • Hvis du vil erstatte tekst eller tall, skriver du inn de nye tegnene i Erstatt med-boksen (eller, hvis du bare vil fjerne tegnene, lar du boksen være tom), og blar deretter til Søk (ALT+B) eller Søk etter alle (ALT+I) knappen. Trykk Søk-knappen for å finne neste forekomst i regnearket, slik at du kan bestemme om du vil erstatte det. Hvis du vil finne alle forekomster, trykker du knappen Søk etter alle. Hvis du vil erstatte de merkede forekomstene eller alle forekomstene av tegnene som blir funnet, bruker du TAB til å gå til Erstatt (ALT+R) eller Erstatt alle (ALT+A).

   Tips!: Hvis Erstatt med-boksen ikke er tilgjengelig, trykker du ALT+P for å gå til Erstatt-fanen i dialogboksen Søk og erstatt.

   Hvis du må avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC. Dialogboksen Søk og erstatt lukkes.

  Merknad: Når du definerer formateringsalternativer som en del av søkekriteriene, lagres dette i dialogboksen Søk og erstatt. Hvis du søker etter dataene i regnearket på nytt og ikke finner tegn du vet er der, må du kanskje fjerne formateringsalternativene fra forrige søk. Trykk CTRL+F for å åpne Søk-fanen i dialogboksen Søk og erstatt. Hvis Format-knappen ikke er tilgjengelig, bruker du TAB til å gå til Alternativer-knappen (ALT+T) og trykker ENTER. Bruk TAB til å gå til Format-knappen, og trykk PIL NED flere ganger for å merke av for kommandoen Tøm Søk etter formatering. Trykk ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette en arbeidsbok i Excel 2016

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×