Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruke Excel med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å søke etter og erstatte tekst og tall. Bruke tegn, inkludert jokertegn, til å søke ark, rader, kolonner eller hele arbeidsbøker.

Obs!: 

 1. Merk en celle i et regneark.

 2. I dialogboksen Søk og erstatt åpner du den aktuelle fanen.

  • Trykk CTRL+B for å bruke Søk-fanen i dialogboksen Søk og erstatt for å finne tekst eller tall.

  • Trykk ALT+E, E for å bruke Erstatt-fanen i dialogboksen Søk og erstatt for å erstatte tekst eller tall. Hvis dialogboksen Søk og erstatt allerede er åpen, trykker du ALT+P for å åpne Erstatt-fanen.

 3. Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter, i Søk etter-boksen. Du har flere alternativer.

  • Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter.

  • Bruk et jokertegn, for eksempel stjerne (*) eller spørsmålstegn (?), i søkekriteriene.

   • Bruk stjerne til å finne en vilkårlig streng med tegn. For eksempel finner b*t «båt» og «betalt».

   • Bruk spørsmålstegn til å søke etter et hvilket som helst enkelttegn. For eksempel finner s?tt «satt» og «sett».

   Tips!: Selv om de er jokertegn, kan du fortsatt finne stjerner, spørsmålstegn og tildetegn (~) i dataene i regnearket ved å sette et tildetegn foran dem i Søk etter-boksen. For å finne data som inneholder for eksempel et spørsmålstegn, skriver du inn ~? som søkekriteriet.

 4. Hvis du vil begrense søket, bruker du TAB til å gå til Alternativer-knappen og trykker ENTER. Du kan også trykke ALT+T.

  • Hvis du vil søke etter data i et regneark eller en hel arbeidsbok, bruker du TAB til å gå til Innenfor-kombinasjonsboksen (ALT+H), trykker PIL NED, og velger deretter Ark eller Arbeidsbok. Trykk ENTER.

  • Hvis du vil søke etter data i rader eller kolonner, bruker du TAB til å gå til Søk-kombinasjonsboksen (ALT+S), trykker PIL NED, og velger deretter Etter rader eller Etter kolonner. Trykk ENTER.

  • Hvis du vil søke etter data med bestemte detaljer, bruker du TAB til å gå til Søk i-kombinasjonsboksen (ALT+L), trykker PIL NED og velger deretter Formler, Verdier eller Kommentarer. Trykk ENTER.

   Tips!: Alternativene Formler, Verdier og Kommentarer er bare tilgjengelige på Søk-fanen, og bare Formler er tilgjengelig på Erstatt-fanen.

  • Hvis du vil at søket skal skille mellom store og små bokstaver, bruker du TAB til å gå til avmerkingsboksen Skill mellom store og små bokstaver (ALT+C) og trykker MELLOMROM.

  • Hvis du vil søke etter celler som bare inneholder tegnene du skrev inn i Søk etter-boksen, bruker du TAB til å gå til avmerkingsboksen Søk etter hele celleinnholdet (ALT+O) og trykker MELLOMROM.

 5. Hvis du vil søke etter tekst eller tall som også har bestemt formatering, bruker du TAB til å gå til Format-knappen og trykker ENTER (ALT+M). Trykk MELLOMROM i dialogboksen Finn format som åpnes, for å gå til den aktuelle fanen (Tall, Justering, Skrift, Kantlinje eller Fyll). Velg deretter formateringen du vil inkludere i søket. TAB til OK-knappen, og trykk ENTER.

  Tips!: Hvis du vil finne celler med bare ett bestemt format, kan du slette tekst- eller tall-vilkår i Søk etter-boksen og deretter merke en celle som inneholder denne formateringen. TAB til Format-knappen, og trykk PIL NED. Trykk PIL NED på nytt til du merker Velg format fra celle, og trykk ENTER. Bruk piltastene til å merke cellen i regnearket som har formateringen du vil søke etter. Trykk ENTER for å legge til formateringen i den merkede cellen i søkekriteriene i boksen Søk og erstatt.

 6. Når vilkårene dine er på plass, starter du søket.

  • Hvis du vil finne tekst eller tall, bruker du TAB til å gå til Søk etter neste (ALT+F) eller Søk etter alle (ALT+I).

   Tips!: Hvis du velger knappen Søk etter alle, vil alle forekomster som oppfyller søkekriteriene dine, vises i dialogboksen, og denne listen har fokus. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge en av forekomstene i listen. Trykk ALT+TAB for å flytte fra dialogboksen til regnearket. Endre cellen slik du ønsker. Trykk ALT+TAB så mange ganger som det er nødvendig for å gå tilbake til dialogboksen Søk og erstatt.

  • Hvis du vil erstatte tekst eller tall, skriver du inn de nye tegnene i Erstatt med-boksen (eller, hvis du bare vil fjerne tegnene, lar du boksen være tom), og blar deretter til Søk (ALT+B) eller Søk etter alle (ALT+I) knappen. Trykk Søk-knappen for å finne neste forekomst i regnearket, slik at du kan bestemme om du vil erstatte det. Hvis du vil finne alle forekomster, trykker du knappen Søk etter alle. Hvis du vil erstatte de merkede forekomstene eller alle forekomstene av tegnene som blir funnet, bruker du TAB til å gå til Erstatt (ALT+R) eller Erstatt alle (ALT+A).

   Tips!: Hvis Erstatt med-boksen ikke er tilgjengelig, trykker du ALT+P for å gå til Erstatt-fanen i dialogboksen Søk og erstatt.

   Hvis du må avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC. Dialogboksen Søk og erstatt lukkes.

  Obs!: Når du definerer formateringsalternativer som en del av søkekriteriene, lagres dette i dialogboksen Søk og erstatt. Hvis du søker etter dataene i regnearket på nytt og ikke finner tegn du vet er der, må du kanskje fjerne formateringsalternativene fra forrige søk. Trykk CTRL+F for å åpne Søk-fanen i dialogboksen Søk og erstatt. Hvis Format-knappen ikke er tilgjengelig, bruker du TAB til å gå til Alternativer-knappen (ALT+T) og trykker ENTER. Bruk TAB til å gå til Format-knappen, og trykk PIL NED flere ganger for å merke av for kommandoen Tøm Søk etter formatering. Trykk ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Excel for Mac med tastaturet og en skjermleser, for eksempel VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren, til å søke etter og erstatte tekst og tall. Bruke tegn, inkludert jokertegn, til å søke ark, rader, kolonner eller hele arbeidsbøker.

Obs!: 

I dette emnet

Søk etter tekst eller tall

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk kommando + F for å få tilgang til Søk ark-boksen. Du hører "Søk i ark, søk tekst feltet være tomt."

 3. Skriv inn teksten eller tallet du vil finne.

  Tips!: Du kan bruke jokertegn – spørsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i søkekriteriene. Bruk spørsmålstegn (?) til å finne ett vilkårlig tegn. Hvis du skriver s?tt, finner du for eksempel «satt» og «sitt». Bruk stjerne (*) til å finne en vilkårlig rekke med tegn. Hvis du skriver h*d, finner du for eksempel «hud» og «hånd». Bruk tilde (~) etterfulgt av ?, * eller ~ for å finne spørsmålstegn, stjerner eller andre tilde – for eksempel vil fy91 ~? finne «fy91 ?».

 4. Trykk ENTER. Excel 2016 for Mac finner og uthever den første cellen i det merkede området der innholdet samsvarer med teksten.

 5. For å finne neste forekomst av elementet du søker etter, trykker du ENTER på nytt.

Tips!: Hvis du vil avbryte et pågående søk, trykker du Esc.

Flere søkealternativer:

Hvis du vil

Trykk

Søk i et ark eller en hel arbeidsbok

Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom i tekstboksen Søk i ark. Søk-menyen åpnes. Trykk pil ned til du hører "Søk i ark" eller "Søk i arbeidsbok", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Søk etter rader eller etter kolonner

Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom i tekstboksen Søk i ark. Søk-menyen åpnes. Trykk pil ned til du hører "Avansert søk, ellipsen," og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Søk-vinduet åpnes.

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast til du hører «Search», og trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast. Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom, og trykk deretter nedpilen til du hører "Etter rader" eller "Etter kolonner." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge det aktuelle alternativet. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Bare søk etter bestemte typer informasjon

Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom i tekstboksen Søk i ark. Søk-menyen åpnes. Trykk pil ned til du hører "Avansert søk, ellipsen," og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Søk-vinduet åpnes.

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast til du hører "Søk i", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + Pil ned, pil. Du hører: "Verdier, se i popup-knappen." Trykk pil ned for å finne alternativet du vil bruke, formler, verdier eller merknader. Når du hører alternativet vil du, merker du den Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Søk etter innhold som skiller mellom store og små bokstaver

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Små bokstaver, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i vinduet Søk. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Bare søk etter nøyaktige treff

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Finn hele celler bare, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i vinduet Søk. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk etter neste, standard, knappen,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Erstatt tekst eller tall

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk kommando + F for å få tilgang til Søk ark-boksen. Du hører "Søk i ark, søk tekst feltet være tomt."

 3. Skriv inn teksten eller tallet du vil finne.

  Tips!: Du kan bruke jokertegn – spørsmålstegn (?), stjerne (*), tilde (~) – i søkekriteriene. Bruk spørsmålstegn (?) til å finne ett vilkårlig tegn. Hvis du skriver s?tt, finner du for eksempel «satt» og «sitt». Bruk stjerne (*) til å finne en vilkårlig rekke med tegn. Hvis du skriver h*d, finner du for eksempel «hud» og «hånd». Bruk tilde (~) etterfulgt av ?, * eller ~ for å finne spørsmålstegn, stjerner eller andre tilde – for eksempel vil fy91 ~? finne «fy91 ?».

 4. Hvis du vil åpne Søk-menyen, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 5. Trykk pil ned til du hører "Erstatte...", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Erstatt-vinduet åpnes.

 6. Hvis du vil flytte til boksen Erstatt med tekst, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast til du hører "Erstatt med Rediger tekst."

 7. Hvis du vil erstatte tegnene i boksen Søk etter med noe, lar du boksen Erstatt med være tom. Hvis ikke, skriver du inn teksten du vil skal vises i stedet.

 8. Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast for å flytte til knappene, og velg det du ønsker ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom:

  • Erstatte Erstatte neste forekomst som er funnet.

  • Erstatt alle Erstatte alle forekomster av teksten du søkte etter.

  • Lukk Avbryte operasjonen Søk og erstatt.

  • Søk etter neste Å finne og erstatte neste forekomst, og lar Erstatt-vinduet være åpent.

   Tips!: Du kan avbryte et pågående søk ved å trykke Esc.

Erstatt flere alternativer:

Hvis du vil

Trykk

Søke og erstatte et ark eller en hel arbeidsbok

I Erstatt-vinduet trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "i popup-knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det åpnes en meny. Trykk opp eller ned piltast til du hører "Ark" eller "Arbeidsbok", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Søke og erstatte etter rader eller etter kolonner

I Erstatt-vinduet trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Søk popup-knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det åpnes en meny. Trykk opp eller ned piltast til du hører "Etter rader" eller "Etter kolonner", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge alternativet.

Søke og erstatte små og store bokstaver innhold

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Små bokstaver, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i Erstatt-vinduet.

Bare søk etter nøyaktige treff

Trykk Ctrl + Tilvalg + Pil venstre piltast eller Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører "Finn hele celler bare, ikke er kontrollert, avmerkingsboksen", og velg det ved å trykke Ctrl + Tilvalg + mellomrom, i Erstatt-vinduet.

Se også

Bruke en skjermleser for å skrive ut en Excel-arbeidsbok

Hurtigtaster i Excel 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel 2016 for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å søke etter og erstatte tekst eller tall i et regneark.

Obs!: 

Søk etter tekst eller tall

Hvis regnearket inneholder mer enn noen få rader og kolonner, Bruk Søk-knappen til å flytte fokus til cellen til høyre raskt.

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søk, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Hvis du hadde tidligere søkte etter noe, leser VoiceOver søkeordet du brukte sist.

 2. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall. Du hører hvor mange treff når du slutter å skrive.

 3. Dra en finger rundt nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører «Search», og dobbelttrykk deretter skjermen. Fokuset flyttes til den første cellen som samsvarer med søkeord, og VoiceOver leser innholdet i cellen.

 4. Hvis du vil flytte til neste eller forrige samsvar, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Neste søkeresultat" eller "forrige søkeresultat, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Erstatt tekst eller tall

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søk, knappen," dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip til venstre én gang. Du hører: "søkealternativer, knappen". Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne Alternativer-menyen.

 3. Sveip til høyre til du hører "Søk og Erstatt" eller "Søk og Erstatt alle," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen. Alternativet aktive begynner med "Merket".

 4. Sveip til venstre til du hører "Ferdig, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke dialogboksen Alternativer.

 5. Dra en finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Søk tekstfelt," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall. Du hører hvor mange treff når du slutter å skrive.

 7. Dra en finger rundt den øverste delen av skjermen til du hører "Erstatt tekstfelt" eller "Erstatt alle, tekstfelt," avhengig av hva du vil gjøre, dobbelttrykk skjermen.

  Tips!: Dette feltet er rett under søk-feltet.

 8. Skriv inn teksten eller tallene du vil erstatte søkeordet med.

 9. Dra en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Erstatt, knappen" eller "Erstatt alle, knappen," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen for å erstatte den valgte treff eller alle treff med ny tekst eller tall.

Se også

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Excel for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å søke etter og erstatte tekst eller tall i et regneark.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Søk etter tekst eller tall

Hvis regnearket inneholder mer enn noen få rader og kolonner, kan du bruke knappen Søk for å flytte fokus til cellen til høyre raskt.

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søkekappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Hvis du hadde tidligere søkte etter noe, leser TalkBack søkeordet du brukte sist.

 2. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall.

 3. Dra en finger rundt nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører «Search», og dobbelttrykk deretter skjermen. Den tastaturet lukkes og fokuset flyttes til den første cellen som samsvarer med søkeordet, hvis det er noen på skjermen.

  • Finne ut hvor mange treff det er, sveip mot høyre til du hører "Send-knappen", og deretter sveip mot høyre én gang til for å høre hvor mange treff. Hvis det er ingen treff, vil du høre: "Null".

  • Hvis du vil flytte til neste eller forrige samsvar, høre sveip mot høyre til du "Finner Neste knappen" eller "Finn forrige knappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Lukke søkefeltet, når de på skjermen tastaturet er lukket, og dra en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søkekappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Tips!: TalkBack lese ikke innholdet i cellen når du bruker på Søk-knappen i Excel for Android, så hvis det er flere forekomster, gjør du ett av følgende:

 • Kan du prøve en annen søkeord. Hvis du søker etter epler og regnearket inneholder både "Røde epler" og "Grønne epler", Skriv for eksempel hele teksten i cellen du vil finne.

 • Etter lukking på skjermtastaturet, sveip mot høyre, og til venstre for å høre TalkBack lese innholdet i cellen og annonser plasseringen i regnearket.

Erstatt tekst eller tall

 1. I regnearket, drar du en finger rundt øverst til høyre på skjermen til du hører "Søkekappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til venstre én gang. Du hører: "Knappen flere alternativer." Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne dialogboksen Finn innstillinger.

 3. Sveip til venstre til du hører "ikke er avmerket, søk og Erstatt alle alternativknappen" eller "ikke er avmerket, søk og erstatt alternativknapp," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til venstre til du hører "Lukkeknappen", og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke dialogboksen Innstillinger for Søk etter.

 5. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn søkeordet. Det kan være tekst eller tall.

 6. Finne ut hvor mange treff det er, sveip mot høyre til du hører "Send-knappen", og deretter sveip mot høyre én gang til for å høre hvor mange treff. Hvis det er ingen treff, vil du høre: "Null".

 7. Sveip mot høyre til du hører "erstatte... Rediger boksen" og dobbelttrykker skjermen.

 8. Skriv inn teksten eller tallene du vil erstatte søkeordet med.

 9. Dra en finger rundt nederst i høyre hjørne av skjermen til du hører «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen. Den skjermtastaturet lukkes.

 10. Sveip til venstre til du hører "Finner Neste knappen" eller "Finner forrige knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 11. Sveip til høyre til du hører "Erstatt-knappen" eller "Alt-knappen," avhengig av hva du vil gjøre, og dobbelttrykk deretter skjermen for å erstatte den valgte samsvarer med eller alle treff med ny tekst eller tall.

Se også

Bruke en skjermleser for å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

I Excel Online, kan du bruke hurtigtaster med skjermleseren, for eksempel Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, for å søke etter og erstatte tekst, inkludert spesialtegn (for eksempel spørsmålstegn, tilder og stjerner) eller tall. Du kan søke i et merket område, eller hele arbeidsbøker.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i Excel Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Søk etter tekst eller tall

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk Ctrl + F for å åpne dialogboksen Søk. Fokus flyttes til tekstboksen Søk etter, og du hører: "Dialogboksen Finn, fokuserer på finne hva."

 3. Skriv inn teksten eller tallet du vil finne, i tekstboksen Søk etter. Har du flere alternativer:

  • Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter.

  • Bruk et jokertegn, for eksempel stjerne (*) eller spørsmålstegn (?), i søkekriteriene.

   • Bruke stjernen for å finne en vilkårlig streng med tegn. Hvis du for eksempel s * d finner "søt" og "startet".

   • Bruk spørsmålstegnet for å finne et vilkårlig enkelttegn. S?t finner for eksempel "satt" og "."

   Tips!: Selv om de er jokertegn, kan du fortsatt finne stjerner, spørsmålstegn og tildetegn (~) i dataene i regnearket ved å sette et tildetegn foran dem i Søk etter-boksen. For å finne data som inneholder for eksempel et spørsmålstegn, skriver du inn ~? som søkekriteriet.

   Obs!: Søke etter doble mellomrom er ikke mulig i Excel Online.

 4. Hvis du vil søke etter tekst eller tall i et regneark eller hele arbeidsboken, trykker du Tab-tasten én gang for å gå til i kombinasjonsboksen. Du hører alternativet for det merkede Søk ("Valg av" "" eller "Arbeidsbøker"). Trykk mellomrom, og deretter bruke pil opp eller pil ned til du hører ønsket alternativ. Trykk mellomrom.

 5. Hvis du vil søke etter data for små og store bokstaver, trykker du Tab-tasten til du hører "Fjernet, sammenligne skiller avmerkingsboksen" og trykk deretter mellomrom for å merke.

 6. Hvis du vil søke etter celler som inneholder bare tegnene du skrev inn i Søk etter-boksen, trykk TAB til du hører "Fjernet, samsvar med hele innholdet avmerkingsboksen" og trykk deretter mellomrom for å merke.

  Tips!: 

  • Hvis du vil søke etter tekst eller tall som også har bestemt formatering, må du bruke skrivebordversjonen av Excel. Flytte fokus av regnearket ved å trykke Ctrl + F6 til du hører kontonavnet for å åpne appen fra visningsmodus. Trykk TAB til du hører "Rediger arbeidsbok", og trykk deretter mellomrom. Trykk pil ned til du hører "Rediger i Excel", og trykk deretter mellomrom.

  • Hvis du vil lære hvordan du søker etter et bestemt format i Excel-app, kan du se bruke en skjermleser til å søke etter og erstatte data i Excel.

 7. Endre søket retningen til, trykker du Tab-tasten til du hører "Valgt alternativknappen ned", og trykk deretter pil opp. Du hører: "-knappen ikke er valgt alternativknapp." Trykk mellomrom.

 8. Hvis du vil starte søket, trykker du Tab-tasten til du hører "Finner Neste knappen", og trykk deretter mellomrom. Excel finner den første samsvarende forekomsten i Søk-området. Skjermleseren leser teksten i cellen og plasseringen.

 9. Trykk mellomrom for å finne neste forekomst. Hvis du vil avbryte søket, eller Lukk dialogboksen, trykker du Esc.

Søke etter og erstatte tekst eller tall

Hvis du vil søke etter og erstatte tekst eller tall i Excel Online, kontroller at du er i redigeringsmodus. Du kan se om du er i redigeringsmodus basert på alternativene i fil-menyen.

Obs!: Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, flytte fokus av regnearket ved å trykke Ctrl + F6 til du hører kontonavnet, trykk på Tab til du hører "Rediger arbeidsbok", og trykk deretter mellomrom. Trykk pil ned til du hører "Rediger i leser", og trykk deretter mellomrom.

 1. Merk celleområdet du vil søke i. Hvis du vil søke i hele arket, velger du en hvilken som helst celle.

 2. Trykk Ctrl + F for å åpne dialogboksen Søk. Fokus flyttes til tekstboksen Søk etter, og du hører: "Dialogboksen Finn, fokuserer på finne hva."

 3. Skriv inn teksten eller tallene du vil søke etter og erstatte, i boksen Søk etter tekst.

 4. Trykk TAB til du hører "Erstatt-knappen", og trykk deretter mellomrom. Tekstboksen Søk etter blir tilgjengelig i dialogboksen Finn.

 5. Trykk TAB for å gå til boksen Søk etter tekst, til du hører: "Erstatt med, redigering." Skriv inn erstatningsteksten eller tall i boksen Erstatt med tekst.

 6. Trykk TAB til du hører "Neste knappen Søk." Trykk mellomrom for å finne den første forekomsten av teksten eller tallet du har angitt. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster enkeltvis, trykker du Tab-tasten én gang. Du hører: "Erstatt-knappen." Deretter trykker du mellomrom for å erstatte den første forekomsten, og søk etter neste. Etter erstatning flyttes fokus til neste forekomst.

  • For å finne og erstatte alle forekomster, trykker du TAB til du hører "Erstatte alt-knappen", og trykk deretter mellomrom.

 7. Hvis du vil avbryte søket, eller Lukk dialogboksen, trykker du Esc.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster i Excel Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×