Bruke en skjermleser til å filtrere data i et område eller en tabell

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Du kan filtrere data i et område eller en tabell i Excel ved hjelp av et tastatur og en skjermleser. Filtrere data hjelper deg å fokusere på et bestemt sett med data, som er spesielt nyttig i store regneark.

I dette emnet:

Slik filtrerer du data i en tabell

Når du plasserer dataene dine i en tabell, legger Excel automatisk til en Autofilter-rullegardinmeny i hver kolonneoverskrift. Du kan åpne denne menyen for raskt å filtrere. For å fjerne Autofilter-rullegardinmenyen fra en kolonneoverskrift, velger du overskriften og trykker CTRL+SKIFT+L

 1. I tabelloverskriften for kolonnen du vil filtrere trykker du ALT+PIL NED. Autofilter-rullegardinmenyen åpnes, og du hører «Skriv inn søkeord, meny». (I Skjermleser hører du «Gruppe».)

 2. Hvis kolonnen inneholder tall, bruker du PIL NED-tasten i Autofilter-menyen for å gå til Tallfiltre og trykker ENTER. Hvis kolonnen inneholder tekstoppføringer, går du til Tekstfiltre og trykker ENTER. Undermenyen åpnes, og du hører «Er lik».

 3. For å gå til ønsket filtreringsalternativ bruker du PILTASTENE og trykker ENTER. Egendefinert autofilter-dialogboksen åpnes og du hører «Tilpasses autofilter-dialog». (I Skjermleser hører du «Tilpasset autofilter-vindu».)

 4. Skriv inn eller velg filtreringsvilkårene.

  For å vise tall over en bestemt størrelse velger du Større enn eller lik, og deretter skriver du inn tallet du har i tankene i den neste kombinasjonsboksen.

  Du kan om ønskelig filtrere etter to betingelser ved å angi filtreringsbetingelser i begge settene med redigeringsbare kombinasjonsbokser, og deretter velger du Og for å kreve at begge betingelsene må sanne, eller du velger Eller for at enten den ene eller andre betingelsen skal være sann.

 5. For å lukke dialogboksen tabulerer du til OK-knappen og trykker ENTER.

Filtrere data i et område

 1. Merk cellene du vil filtrere.

 2. Trykk på CTRL+SKIFT+L. Excel legger til en Autofilter-rullegardinmeny i den første cellen i området.

 3. Merk cellen med Autofilter-rullegardinmenyen.

 4. Trykk på ALT+PIL NED. Autofilter-rullegardinmenyen åpnes, og du hører «Skriv inn søkeord, meny». (I Skjermleser hører du «Gruppe».)

 5. Bruk PILTASTENE og TAB til å gå til filtreringsalternativene du vil bruke.

 6. Når du har foretatt valgene, tabulerer du til OK-knappen og trykker ENTER.

For å fjerne filteret merker du en celle i området og deretter trykker du CTRL+SKIFT+L.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et regneark i Excel 2016

Bruke Excel for Mac, tastaturet og Mac innebygde Skjermleser VoiceOver til å filtrere dataene i et område eller en tabell.

I dette emnet

Filtrere data i en tabell

Når du filtrerer data i en tabell, legges filtreringskontrollene automatisk til i tabelloverskriftene.

 1. Gå til første celle i dataområdet du vil filtrere.

 2. Trykk på FN+F8 for å slå på muligheten til å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Bruk deretter piltastene til å velge alle dataene som kreves for området.

  Obs!: Du kan alternativt bruke disse hurtigtastene til å velge bestemte deler av regnearket:

  • Trykk på KOMMANDO+A for å merke hele regnearket.

  • Trykk på KOMMANDO+A+* for å velge bare de synlige cellene.

  • Trykk på CTRL+MELLOMROM for å merke en hel kolonne.

  • Trykk på SKIFT+MELLOMROM for å merke en hel rad.

 3. Trykk på FN+F6 for å begynne å navigere gjennom fanene på båndet.

 4. Bruk PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å veksle mellom fanene til du hører «Hjem-fan». Trykk deretter på VO+PIL NED for å få tilgang til alternativene på Hjem-fanen.

 5. Trykk på TAB for å bla gjennom alternativene til du hører «Formater som en tabell». Trykk deretter på ENTER.

 6. Du hører celleområdet som er inkludert i tabellen du oppretter. Deretter hører du «Tabellen har overskrifter, ikke avmerket avmerkingsboks». Trykk på MELLOMROM for å merke av i avmerkingsboksen hvis du vil at Excel for Mac 2016 skal legge til plassholderoverskrifter over dataene i tabellen din. Du kan gi nytt navn til overskriftene senere.

 7. Trykk på TAB én gang. Du hører «OK, knapp». Trykk på ENTER. Du hører «Tabell er opprettet».

 8. Hvis du vil bruke et filter, trykker du på Fn+F6 til du hører «Regneark».

 9. Bruk piltastene til å navigere til overskriften for kolonnedataene du vil filtrere.

 10. Trykk på MELLOMROM. Du hører «Filter, popup-meny».

 11. Bruk PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom hovedalternativene for filter. Trykk på VO+PIL NED for å velge et filter og åpne popup-menyen for dette alternativet.

 12. Bruk PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom alternativene. Trykk på MELLOMROM for å merke.

 13. Trykk på TAB én gang. Angi filterkriteriene i tekstboksen eller velg den aktuelle avmerkingsboksen eller alternativknappen ved å trykke på MELLOMROM.

 14. Trykk på ENTER. Du hører «Filter er aktivert».

Filtrere data i et område

Det er også mulig å filtrere data i et område. Hvis du vil oppnå de beste resultatene, må hver kolonne ha en overskrift.

 1. Gå til første celle i dataområdet du vil filtrere, ved hjelp av piltastene til du hører dataene i cellen som er nødvendig.

 2. Trykk på FN+F8 for å slå på muligheten til å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Bruk deretter piltastene til å velge alle dataene som kreves for området.

  Obs!: Du kan alternativt bruke disse hurtigtastene til å velge bestemte deler av regnearket:

  • Trykk på KOMMANDO+A for å merke hele regnearket.

  • Trykk på KOMMANDO+A+* for å velge bare de synlige cellene.

  • Trykk på CTRL+MELLOMROM for å merke en hel kolonne.

  • Trykk på SKIFT+MELLOMROM for å merke en hel rad.

 3. Trykk på FN+F6 for å åpne fanene for bånd.

 4. Trykk på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Data-fane». Trykk deretter på VO+PIL NED for å åpne alternativene på Data-fanen.

 5. Trykk på TAB for å bevege deg fremover gjennom alternativene til du hører «Filter». Trykk deretter på MELLOMROM for å åpne dialogboksen Filter.

 6. Trykk på TAB for å veksle mellom filteralternativene. Trykk på MELLOMROM for å foreta et valg, og åpne dialogboksen Egendefinert filter.

 7. Trykk på TAB for å veksle mellom de tilgjengelige alternativene for filteret du valgte. Angi vilkårene som er nødvendige eller bruk MELLOMROM for å merke eller fjerne merket i avmerkingsboksene, eller merk/fjern merker for alternativknapper etter behov.

 8. Trykk på TAB til du hører: «OK, knapp». Trykk på ENTER. Du hører «Filter er aktivert».

Filtreringsalternativer for områder og tabeller

Med Excel for Mac 2016 kan du bruke et generelt filteralternativ, som deretter lar deg tilpasse filteret for å dekke behovene dine.

Når du velger en hovedfiltertype, hører du alternativene Egendefinert filter som er tilgjengelige for det bestemte filteret. Du hører tallområder og alternativer for Tallfiltre, fargealternativer for Fargefiltre, og tekst for Tekstfiltre. (Alternativene for tall, farger eller tekst kommer fra dataene du filtrerer.)

Alternativer for tekstfiltre

 • Er lik/ikke lik: Filtrerer kolonnedata for å vise eller skjule den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Begynner med/slutter med: Filtrerer kolonnedata for å vise data som begynner med eller slutter med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Inneholder/inneholder ikke: Filtrerer kolonnedata for å vise eller skjule den nøyaktige teksten du skriver inn i Egendefinert filter-dialogboksen.

Alternativer for tallfiltre

 • Er lik/ikke lik: Filtrerer kolonnedata for å vise eller skjule det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Større enn/mindre enn: Filtrerer kolonnedata for å vise alle tall med en verdi større eller mindre enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Mellom: Filtrerer kolonnedataene for å vise alle tall innenfor et bestemt numeriske område skrevet inn i to tekstbokser som gis i dialogboksen Egendefinert filter.

  Obs!: Hvis du vil bruke dette alternativet, angi startnummeret for området, trykk på TAB én gang, og deretter angi sluttallet for området.

 • De 10 beste: Filtrerer kolonnedataene for å vise de øverste 10 (høyeste eller laveste) numeriske verdiene eller prosentene. Hvis du bruker dette filteret, trykker du på MELLOMROM for å velge De 10 beste filtrene. Når dialogboksen åpnes, hører du «Fokusere på redigering 10». Dette alternativet filtrerer automatisk de høyeste tallene.

  Obs!: Hvis du vil filtrere de laveste tallene eller prosentene, trykker du på TAB til du hører «Beste redigerbare kombinasjonsboks». Trykk på VO+PIL NED for å åpne popup-menyen. Trykk på PIL NED til du hører «Nederst». Trykk deretter på MELLOMROM. Hvis du vil filtrere prosenter i stedet for numeriske verdier, trykker du på TAB til du hører «Prosent, alternativknapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

 • Over/under gjennomsnitt Filtrerer kolonnedataene til å vise numeriske verdier som er over eller under den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

Alternativer for fargefiltre

 • Filtrer etter skriftfarge: Filtrerer kolonnedataene hvis du vil inkludere cellene som inneholder data skrevet i de bestemte skriftfargene du har valgt. Når du åpner dialogboksen, hører du den numeriske verdien (RGB-verdi) av den første skriftfargen som vises i kolonnen. Bruk PIL OPP og PIL NED til å veksle mellom de tilgjengelige fargene. Trykk på CTRL+MELLOMROM for å velge fargene du vil bruke.

 • Filtrere etter cellefarge: Filtrerer kolonnedataene hvis du vil inkludere cellene som er fylt med bestemte farger. Når du åpner dialogboksen, hører du RGB-verdien for den første cellefargen som vises i kolonnen. Bruk PIL OPP og PIL NED for å veksle mellom de tilgjengelige fargene. Trykk på CTRL+MELLOMROM for å velge farger.

 • Automatisk: Velg alternativet Automatisk for å vise celler som inneholder data som er skrevet i Excel for Mac 2016 med standard skriftfarge, svart.

 • Uten fyll: Velg alternativet Uten fyll for å vise celler uten en egendefinert bakgrunnsfarge – dette viser celler som har den hvite standardbakgrunnen.

Bruk VoiceOver, den innebygde skjermleseren for iOS, med iPhone eller iPod Touch for å plassere og filtrere data i et område eller en tabell i Excel for iPhone.

I dette emnet

Filtrere data i et område

 1. Bruk to fingre for å velge dataene du vil filtrere.

 2. Finn Flere alternativer-knappen nær toppen av skjermen på en iOS-enhet. Du hører «Flere alternativer» når knappen er valgt. Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Det åpnes en fane-meny, og du hører «Fane-menyen hjem er valgt». Rull nedover på denne menyen til du hører «Sortere og filtrere-meny». Dobbelttrykk på skjermen for å vise menyen.

 4. Sortere data alfabetisk eller numerisk ved å velge og dobbelttrykke Sorter stigende eller Sorter synkende fra Sorter og filtrer-menyen. Hvis den aktive kolonnen kun inneholder tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, sorteres dataene alfabetisk. Hvis den aktive kolonnen kun inneholder tall, blir dataene sortert etter verdi. Data sorteres fra minste til største hvis du velger Sorter stigende og fra største til minste hvis du velger Sorter synkende.

 5. Velg Vis filterknapper fra Sorter og filtrer-menyen for å legge til en pil i rullegardinmenyen i den første raden i hver kolonne. Dobbelttrykk på rullegardinpilen i kolonnen du vil arbeide med. Når menyen er åpen, går du videre til trinn 2 i delen «Filtrer data i en tabell» nedenfor.

  Obs!: Hvis dataene ikke inneholder overskrifter, må du sette dataene i en tabell først før du kan bruke Sorter og filtrer-menyen til å filtrere alle dataene i hver kolonne. Hvis dataene ikke inneholder overskrifter, og du ikke legger dataene i en tabell, behandles den første cellen i hver kolonne som er valgt, som en overskrift.

Plassere dataene i en tabell

 1. Merk dataene du vil filtrere, og finn Flere alternativer-knappen nær toppen av skjermen på en iOS-enhet. Dobbelttrykk for å vise fane-menyen.

 2. Når fane-menyen er åpen, er Hjem standardvalget. Du hører «Hjem-fanen er merket». Rett under Hjem-fanen er Sett inn-fanen. Dobbelttrykk på Sett inn.

 3. Det første alternativet på Sett inn-menyen er Tabell-knappen. Den er plassert direkte under Sett inn-fanen. Velg Tabell-knappen, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Excel for iPhone plasserer de valgte dataene i en tabell og inkluderer overskrifter som plassholdere i den første raden.

 4. En liten dialogboks som inneholder en Tabellen har overskrift-avmerkingsboks, vises øverst i tabellen. Du hører «Ikke avmerket avmerkingsboks for overskrift». Hvis du vil beholde plassholderne for overskriften som Excel opprettet, trykker du bare på Tilbake for å fjerne dialogboksen.

 5. Hvis tabellen allerede har overskrifter, velger du avmerkingsboksen Tabellen har overskrifter og dobbelttrykker for å merke av i boksen. Når du hører «Merket», trykker du Tilbake på enheten til å fjerne dialogboksen. Excel vil nå bruke overskriftene som er inkludert i tabellen.

Filtrere data i en tabell

 1. Hvis tabellen ikke inkluderte overskrifter, er den standard plassholderteksten for overskriften som er opprettet av Excel, Kolonne 1, Kolonne 2, Kolonne 3 og så videre, og hver kolonneoverskrift inneholder allerede rullegardinmenypilen Sorter og filtrer. Velg rullegardinmenypilen, som er plassert helt til høyre for overskriftscellen. Du høre celleinformasjon og «Intet aktivt filter» når den er valgt. Dobbelttrykk for å vise Sorter og filtrer-menyen.

 2. Du hører «Sorter og Filtrer» når menyen åpnes. Gå til Filtrer elementer på menyen, og dobbeltklikk deretter. Et Filtrer elementer-vindu vises, og Rediger-boksen er merket av som standard. Du hører «Kolonne søk redigeringsboks». Under Rediger er en Merk alt-knapp. Under Merk alt-knappen er en liste over alle dataene i kolonnen du valgte.

 3. Dobbelttrykk på Rediger-boksen for å begynne å skrive inn den nøyaktige informasjonen du vil filtrere. Du kan når som helst velge dataene du vil filtrere fra den gitte listen, ved å dobbelttrykke på den. VoiceOver leser navnet på hvert av valgene du tar. Du kan også merke alle dataene i en kolonne ved å dobbelttrykke på Merk alt-knappen.

 4. Når du merker noe erstattes Merk alt-knappen med en Fjern alt-knapp. Velg Fjern alle hvis du gjør en feil eller ønsker å starte på nytt.

 5. Etter at du har valgt filtreringutvalgene du vil ha, trykker du påFerdig-knappen som er plassert øverst til høyre på skjermen, og deretter dobbelttrykker du. Du rutes til Excel-arbeidsboken, og filteret brukes.

 6. Fjern et aktivt filter ved å først velge Filter-ikonet som er plassert i overskriften til kolonnen du vil tilbakestille. Når ikonet er valgt, vil du høre informasjon for kolonneoverskriften og «Filter brukes». Dobbelttrykk for å vise rullegardinmenyen. Det siste alternativet i menyen er Fjern Filter. Velg og dobbelttrykk på dette alternativet for å tilbakestille kolonnen.

  Obs!: Sorter kun tekst eller alfanumeriske data i tabellen alfabetisk i stigende eller synkende rekkefølge i Sorter og filtrer-menyen ved å velge og dobbelttrykke på alternativene A til Å- eller Å til A. VoiceOver bekrefter når et av alternativene er aktivt i kolonnen. Sortere kolonner som bare inneholder numeriske data, i stigende eller synkende rekkefølge i Sorter og filtrer-menyen ved å velge og dobbelttrykke på alternativet Minst til størst eller Størst til minst. VoiceOver bekrefter når en av alternativene er aktive i kolonnen.

I Excel for Android kan du bruke TalkBack, Androids innebygde skjermleser, med Android-telefonen din for å plassere og filtrere data i et område eller en tabell.

I dette emnet

Velg data

 1. Merk den første cellen i dataene du vil filtrere. TalkBack leser kolonnebokstaven, radnummeret og innholdet i cellen. Deretter hører du «Dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk på cellen for å gjøre den aktiv. TalkBack leser celleinformasjonen på nytt, og deretter du hører du «Valgt».

 2. Bruk to fingre for å velge de nøyaktige cellene du vil filtrere. Når du har valgt det merkede området, fjerner du fingrene fra skjermen. En vannrett meny vises umiddelbart rett under de merkede cellene. Snu Android-telefonen fra stående til liggende posisjon (eller omvendt) for å fjerne denne menyen på skjermen. Når du fjerner menyen, leser TalkBack kolonnebokstaven, radnummeret og celleinnholdet i den siste cellen i det merkede området.

  Obs!: 

  • TalkBack krever to fingre for å bla gjennom Excel-regneark eller merke celler på en Android-telefon.

  • Endre posisjonen for telefonen til stående eller liggende når en meny du ikke trenger, vises på skjermen. Dette fjerner den umiddelbart. Du kan også bruke Tilbake-knappen på telefonen for å fjerne disse menyene. Når du trykker på Tilbake-knappen, hører du «Tilbake-knapp, dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold nede for langt trykk». Dobbelttrykk for å fjerne den uønskede menyen.

Filtrere data i et område

 1. Finn Flere alternativer øverst på skjermen på Android-telefonen. Du hører «Flere alternativer-knapp. dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold for langt trykk.» Dobbelttrykk på Flere alternativer for å gjøre menyen aktiv. Når den åpnes, hører du «Fane-meny hjem valgt».

 2. Bruk to fingre til å rulle ned til du kommer til Sorter og filtrer-menyen. Når du trykker på den, hører du «Sorter og filtrer-meny. dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold for langt trykk.» Dobbelttrykk på dette alternativet. Du hører «Sorter og filtrer» når menyen er aktiv.

 3. Sorter data alfabetisk eller numerisk ved å velge og dobbelttrykke på Sorter stigende eller Sorter synkende fra menyen. Hvis den aktive kolonnen kun inneholder tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, sorteres dataene alfabetisk. Hvis den aktive kolonnen bare inneholder tall, er dataene sortert etter verdi, fra minst til størst hvis du velger Sorter stigende, eller fra størst til minst hvis du velger Sorter synkende.

 4. Fremgangsmåten for å filtrere data varierer avhengig av dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis kolonnene du vil filtrere, allerede inneholder overskrifter, velger duVis filterknapper-alternativet fra Sorter og filtrer-menyen for å legge til en rullegardinmenypil på hver overskrift. Dobbelttrykk på pilen i kolonnen du vil arbeide med, for å vise rullegardinmenyen. Når menyen er åpen, går du til trinn 2 i delen «Filtrer data i tabell» nedenfor for å fortsette.

  • Hvis dataene ikke inneholder overskrifter, må du sette dataene i en tabell først før du kan bruke Sorter og filtrer-menyen til å filtrere alle dataene i hver kolonne. Hvis dataene ikke inneholder overskrifter, og du ikke legger dataene i en tabell, behandles den første cellen i hver kolonne som er valgt, som en overskrift.

Plassere dataene i en tabell

 1. Finn Flere alternativer øverst på skjermen på Android-telefonen. Du hører «Flere alternativer-knapp. dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold for langt trykk.» Dobbelttrykk på Flere alternativer for å gjøre på menyen aktiv.

 2. Det vises en meny, og du hører «Fanemeny hjem valgt. dobbelttrykk for å aktivere, dobbelttrykk og hold for langt trykk.» Dobbelttrykk på Hjem.

 3. En ny meny vises, og du hører «Valgt hjem-fane». Rett under Hjem-fanen er Sett inn-fanen. Velg Sett inn-fanen, og dobbelttrykk for å gjøre den aktiv.

 4. En ny meny vises, og du hører «Fane-meny sett inn valgt». Tabell-knappen er rett under Sett inn. Velg Tabell, og dobbelttrykk på knappen for å gjøre den aktiv. Excel for Android plasserer de valgte dataene i en tabell og inkluderer overskrifter som plassholdere i den første raden.

 5. En liten dialogboks som inneholder en avmerkingsboks Tabellen har overskrifter vises øverst i tabellen. Du hører «Ikke avmerket tabell har avmerkingsboks for overskrifter». Hvis du vil beholde plassholderne for overskrift som ble opprettet av Excel, snur du bare telefonen til stående eller liggende posisjon for å fjerne dialogboksen.

 6. Hvis tabellen allerede har overskrifter, velger du avmerkingsboksen Tabellen har overskrifter. Når du har valgt, hører du «Avmerkingsboks Tabellen har overskrifter, dobbelttrykk for å veksle». Dobbelttrykk for å merke av i boksen. Når du hører «Merket», snur du telefonen til stående eller liggende posisjon for å fjerne dialogboksen. Excel bruker nå overskriftene som er inkludert i tabellen.

Filtrere data i en tabell

 1. Hvis tabellen ikke inkluderte overskrifter, er den standard plassholderteksten for overskriften som er opprettet av Excel, Kolonne 1, Kolonne 2, Kolonne 3 og så videre. Hver kolonneoverskrift inneholder allerede rullegardinmenypilen Sorter og Filtrer. Merk den lille nedovervendte pilen i overskriften til kolonnen du vil arbeide med. Du hører celleinformasjon og «Ingen filter er anvendt, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk på pilen for å vise rullegardinmenyen.

 2. Du hører «Sorter og Filtrer» når menyen åpnes. Gå til Filtrer elementer på menyen, og dobbelttrykk for å aktivere. A Filtrer elementer-vinduet vises, og Rediger-boksen er merket av som standard. Du hører «Kolonne søk redigeringsboks». Under Rediger-boksen er en Merk alt-knapp. Under Merk alt-knappen er en liste over alle dataene i kolonnen du valgte.

 3. Dobbelttrykk på Rediger-boksen for å begynne å skrive i den nøyaktige informasjonen du vil filtrere. Du kan velge dataene du vil filtrere fra listen ved å dobbelttrykke på den. TalkBack leser navnet på hvert valg du gjør. Du kan også merke alle dataene i en kolonne ved å dobbelttrykke på Merk alt-knappen.

 4. Når du gjør noe, erstattes Merk alt-knappen med en Fjern alt-knapp. Velg Fjern alle hvis du gjør en feil eller ønsker å starte på nytt.

 5. Etter at valgene er gjort, trykker du på Ferdig-knappen øverst på skjermen og dobbelttrykker for å aktivere den. Du videresendes deretter til Excel-arbeidsboken, og filteret brukes.

 6. Du kan fjerne et aktivt filter ved å først velge Filter-ikonet plassert i overskriften i kolonnen du vil tilbakestille. Når ikonet er valgt, vil du høre informasjon for kolonneoverskriften og «Filter brukes». Dobbelttrykk for å vise rullegardinmenyen. Det siste alternativet i menyen er Fjern Filter. Merk og dobbelttrykk deretter på dette alternativet for å tilbakestille kolonnen.

 7. Prosessen med å sortere dataene, avhenger av hvilken type data som er i cellene:

  • Hvis dataene i kolonnen du vil filtrere, kun inneholder tekst, eller tekst og tall, kan du sortere kolonnen alfabetisk i stigende eller synkende rekkefølge. Gjøre dette i Sorter og filtrer-menyen ved å velge og dobbelttrykke på alternativene A til Å eller Å til A. TalkBack bekrefter når begge alternativene er aktive i kolonnen.

  • Hvis dataene i kolonnen du vil filtrere kun inneholder tall, kan du sortere tallene etter verdi. Gjøre dette i Sorter og filtrer-menyen ved å velge og dobbelttrykke på alternativet Minst til størst eller Størst til minst. TalkBack bekrefter når begge alternativene er aktive i kolonnen.

Bruk Excel 2016, Windows-PC og Windows Skjermleser eller JAWS (Job Access With Speech) Skjermleser for å plassere og filtrere data i et område eller en tabell.

I dette emnet

Filtrere data i et område

 1. Merk dataområdet du vil filtrere.

 2. Trykk på CTRL+SKIFT+L for å plassere en rullegardinmenypil for Filtrer og sorter i den første raden i hver kolonne du valgte. Når rullegardinmenypilen vises, hører du kolonnebokstaven og radnummeret til den aktive cellen og «Ingen filtrer er aktivert».

 3. Prosessen for å filtrere dataene dine varierer avhengig av dokumentets overskriftsstatus.

  • Hvis hver kolonne du valgte, inneholder overskrift, fortsetter du til det første trinnet i delen «Filtrer data i en tabell» nedenfor for å filtrere dataene.

  • Hvis de merkede kolonnene ikke inneholder overskriftstekst, må du først plassere dataene i en tabell før du bruker Filtrer og sorter-menyen til å filtrere dataene i hver kolonne.

  Obs!: Hvis dataene du velger, ikke inneholder overskrifter, og du ikke legger dataene i en tabell, behandles den første cellen i hver kolonne som en overskrift, og filteret inkluderer ikke dataene i disse cellene.

Plassere dataene i en tabell

 1. Merk dataene du vil filtrere.

 2. Trykk på CTRL+L for å åpne dialogboksen Opprett tabell. Du hører «Opprett tabell» og celleområdet du valgte. Bekreft at det valgte celleområdet er riktig.

 3. Prosessen med å sette data i tabellen, avhenger av dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis dataene ikke har overskrifter, trykker du bare på ENTER etter at du har åpnet dialogboksen Opprett tabell for å plassere dataene.

  • Hvis dataene har overskrifter, trykker du på TAB til du hører «Fjernet merket i avmerkingsboksen Tabellen min har overskrifter». Trykk på MELLOMROM for å merke av i boksen, og trykk på ENTER for å plassere dataene.

  Obs!: Hvis en tabell ikke har overskrifter, oppretter Excel 2016 dem ved å sette inn en plassholdertekst i den første raden. Standard plassholdertekst er Kolonne 1, Kolonne 2, Kolonne 3 og så videre. Endre navnet på overskriften ved hjelp av piltastene for å flytte til den aktuelle cellen og skrive inn navnet på nye overskriften.

Filtrere data i en tabell

 1. Velg overskriftcellen for kolonnen du vil filtrere. Du hører kolonnebokstaven, radnummeret, «avmerket, redigerbar», celleinnholdet, «Ingen filter er aktivert, menyelement».

 2. Trykk på ALT+PIL NED for å vise rullegardinmenyen Filtrer og sorter. Du kan også velge pilen i høyre hjørne av overskriftscellen for å få tilgang til menyen. Du hører «Egendefinerte kontrollere» når menyen åpnes.

 3. Trykk på PIL NED i undermenyen til du hører filteret du vil bruke på dataene dine, og trykk deretter på ENTER. En dialogboks for Egendefinert filter åpnes med filteralternativer. Trykk på TAB for å flytte mellom felt i dialogboksen Egendefinert filter.

 4. Hvis du vil filtrere dataene dine, trykker du på PIL NED i Filtrer og sorter-menyen til du hører «Tekstfiltre» eller «Tallfiltre». Hvis dataene i den aktive kolonnen inneholder kun tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, vil alternativet Tekstfiltre være tilgjengelig på menyen. Hvis dataene i kolonnen inneholder kun tall, vil det i stedet være alternativet Tallfiltre på menyen. Du kan også velge Filtrer etter farge eller Sorter etter farge hvis dataene du vil sortere eller filtrere, inneholder en farget skrifttype, eller hvis cellene har forskjellige farger. En undermeny åpnes når du har valgt det merkede området.

  Obs!: Hvis du vil sortere data i en kolonne alfabetisk i stigende rekkefølge, trykker du på PIL NED til du hører «Sorter A til Å», og deretter trykker du på ENTER. Sorter data alfabetisk i synkende rekkefølge ved å trykke på PIL NED til du hører «Sorter Å til A», og deretter trykker du på ENTER. Du har mulighet til å sortere alfabetisk hvis den aktive kolonnen inneholder kun tekst eller en kombinasjon av tekst og tall. Hvis du vil sortere numeriske kolonnedata i stigende rekkefølge, trykker du på PIL NED til du hører «Minste til største», og deretter trykker du på ENTER. Sorter numeriske data i synkende rekkefølge ved å trykke på PIL NED til du hører «Største til minste», og deretter trykker du på ENTER. Du har mulighet til å sortere numerisk hvis den aktive kolonnen bare inneholder tall.

Filtreringsalternativer for tabeller

Alternativer for tekstfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik – Filtrerer kolonnen for å vise alt unntatt teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Begynner med – Filtrerer kolonnen for å vise data som begynner med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst slutt.

 • Slutter med – Filtrerer kolonnen for å vise data som slutter med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst begynnelse.

 • Inneholder – Filtrerer kolonnen for å vise data som inneholder den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Inneholder ikke – Filtrerer kolonnen for å vise data som ikke inneholder teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Egendefinert filter – Gjør det mulig å velge filteret du vil bruke for dataene dine fra en rullegardinmeny. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du først skrive inn teksten du vil filtrere. Deretter trykker du på TAB til du hører «Redigerbar kombinasjonsboks». Trykk på ALT+PIL NED for å vise rullegardinmenyen. Bruk PIL NED til å velge ønsket filter, og trykk deretter på ENTER. Du hører «Filtrer er aktivert» når handlingen er fullført.

Alternativer for tallfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall unntatt det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Større enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med større verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mindre enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med mindre verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mellom – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall innenfor et bestemt numeriske område. Angi området i de to gitte dialogboksene Egendefinert filter.

 • Topp 10 – Filtrerer kolonnen for å vise tall med de høyeste eller laveste numeriske verdiene eller prosentene. Du hører navnet på den aktive cellen og «Fokuset er på å redigere 10» når dialogboksen åpnes. Dialogboksen viser som standard de 10 mest populære tallene (kalt elementer), men du kan endre dette nummeret til en annen verdi. Hvis du vil filtrere prosenter i stedet for tall, trykker du på TAB til du hører «Elementer», og deretter trykker du på ALT+PIL NED. Trykk på PIL NED. Trykk på ENTER når du hører «Prosent». Hvis du vil filtrere de nederste tallene eller prosentene, trykker du på TAB til du hører «Topp redigerbar kombinasjonsboks». Trykk på ALT+PIL NED. Trykk deretter på PIL NED for å velge «Nederst», og deretter trykker du på ENTER.

 • Over gjennomsnittet – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er over den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Under gjennomsnittet – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er under den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Filtrer etter skriftfarge – Filtrerer den aktive kolonnen for å vise skriftfargen du velger fra undermenyen. Når menyen åpnes, hører du umiddelbart RGB-verdien til den første skriftfargen i kolonnen. Trykk på ENTER for å velge denne fargen, eller trykk på PIL NED til du hører RGB-verdien til fargen du ønsker.

 • Filtrer etter cellefarge – Filtrer den aktive kolonnen for å vise cellefargen du velger fra undermenyen. Når menyen åpnes, hører du umiddelbart RGB-verdien for den første cellefargen i kolonnen. Trykk på ENTER for å velge denne fargen, eller trykk på PIL NED til du hører RGB-verdien til fargen du ønsker.

 • Automatisk – Filtrerer den aktive kolonnen for å vise celler som inneholder Excels standard skriftfarge, svart.

 • Uten fyll – Filtrerer den aktive kolonnen til å vise celler uten farge. Disse cellene har Excels standard, hvite bakgrunn og svart skrift.

Sorter etter fargealternativer

 • Sorter etter cellefarge – Sorterer den aktive kolonnen etter cellefarge. Dette alternativet plasserer celler med fargen du velger fra undermenyen, først i kolonnen.

 • Sortere etter skriftfarge – Sorterer den aktive kolonnecellen etter skriftfarge. Dette alternativet plasserer celler som har skriftfargen du velger, først i kolonnen.

 • Automatisk – Plasserer celler med Excels standard skriftfarge, svart, først i kolonnen.

 • Egendefinert sortering – Bruk dette alternativet til å sortere data slik du ønsker. Du kan for eksempel sortere alfabetisk først, deretter etter numerisk verdi, deretter etter skriftfarge og deretter etter cellekolonne.

Bruk Windows Skjermleser eller JAWS (Job Access With Speech) Skjermleser til å filtrere data i et område eller en tabell i Excel Online.

I dette emnet

Plassere data i en tabell

 1. Merk dataene du vil filtrere.

 2. Trykk på CTRL+L for å åpne dialogboksen Opprett tabell. Du hører «Dialogboks opprett tabell fokus på OK-knapp».

 3. Hvis tabellen ikke har overskrifter, trykker du bare på ENTER etter at du har åpnet dialogboksen Opprett tabell.

 4. Hvis tabellen har overskrifter, trykker du på TAB til du hører «Fjernet merket i avmerkingsboksen Tabellen min har overskrifter». Trykk på MELLOMROM for å merke av i boksen, og trykk deretter på ENTER.

  Hvis tabellen din ikke har overskrifter, oppretter Excel Online dem ved å sette inn en plassholdertekst i den første raden. Standard plassholdertekst er Kolonne 1, Kolonne 2, Kolonne 3 og så videre. Endre navnet på overskriftsteksten ved å klikke på den og skrive inn navnet du ønsker.

Filtrere data i en tabell

 1. Velg overskriftcellen for kolonnen du vil filtrere.

 2. Trykk på ALT+PIL NED for å åpne rullegardinmenyen Filtrer og sorter. Du kan også velge pilen til høyre for overskriftscellen for å få tilgang til menyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Tekstfiltre» eller «Tallfiltre», og deretter trykker du på ENTER for å få tilgang til på undermenyen. Du hører «Tekstfiltre» hvis kolonnen inneholder kun tekst eller en kombinasjon av tekst og tall. Du hører «Tallfiltre» hvis kolonnen kun inneholder tall.

 4. Trykk på PIL NED i undermenyen til du hører navnet på filteret du vil bruke på dataene, og trykk deretter på ENTER. Dialogboksen Egendefinert filter åpnes for hvert filteralternativ. Du hører «Dialogboks egendefinert filter fokus på redigering» når dialogboksen åpnes, og du hører «Filter er aktivert» når handlingen er fullført.

  Trykk på TAB for å flytte mellom felt i dialogboksen Egendefinert filter, inkludert alternativknappene Og/eller.

 5. Fjern et aktivt filter ved å først velge overskriftscellen for kolonnen du vil tilbakestille. Hvis du for eksempel merker celle A1, trykker du på ALT+PIL NED for å vise rullegardinmenyen. Trykk deretter på PIL NED til du hører «Fjern filter fra kolonne 1». Trykk på ENTER. Du hører «Ingen filtre brukes» når handlingen er fullført. Hvis du har gitt nytt navn til overskriftsteksten for celle A1, hører du navnet på overskriften i stedet for «Kolonne 1».

Filtreringsalternativer for tabeller

Alternativer for tallfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall unntatt det nøyaktige tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Større enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med større verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mindre enn – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall med mindre verdi enn tallet du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter

 • Mellom – Filtrerer kolonnen for å vise alle tall innenfor et bestemt numeriske område. Angi området i de to gitte dialogboksene Egendefinert filter

 • Topp 10 – Filtrerer kolonnen for å vise tall med de høyeste eller laveste numeriske verdiene eller prosentene. Du hører navnet på den aktive cellen og «Fokuset er på å redigere 10» når dialogboksen åpnes. Dialogboksen viser som standard de 10 mest populære tallene (kalt elementer), men du kan endre dette nummeret til en annen verdi. Hvis du vil filtrere prosenter i stedet for tall, trykker du på TAB til du hører «Elementer», og deretter trykker du på ALT+PIL NED. Trykk på PIL NED. Når du hører «Prosent», trykker du på ENTER. Hvis du vil filtrere de nederste tallene eller prosentene, trykker du på TAB til du hører «Topp redigerbar kombinasjonsboks». Trykk på ALT+PIL NED. Trykk deretter på PIL NED for å velge «Nederst», og trykk deretter på ENTER.

 • Over gjennomsnittet – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er over den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Under gjennomsnitt – Filtrerer kolonnen for å vise tall som er lavere enn den gjennomsnittlige verdien av alle tallene i kolonnen.

 • Egendefinert Filter – Bruk dette alternativet for å velge filteret du vil bruke for de numeriske dataene dine fra en rullegardinmeny. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du først skrive tallet du vil filtrere i dialogboksen. Deretter trykker du på TAB til du hører «Redigerbar kombinasjonsboks». Trykk på ALT+PIL NED for å vise rullegardinmenyen. Bruk PIL NED for å velge det ønskede filteret, og trykk deretter på ENTER. Du hører «Filtrer er aktivert» når handlingen er fullført.

Alternativer for tekstfiltre

 • Er lik – Filtrerer kolonnen for å vise den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Er ikke lik – Filtrerer kolonnen for å vise alt unntatt teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Begynner med – Filtrerer kolonnen for å vise data som begynner med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst slutt.

 • Slutter med – Filtrerer kolonnen for å vise data som slutter med den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter. Teksten kan ha en hvilken som helst begynnelse.

 • Inneholder – Filtrerer kolonnen for å vise data som inneholder den nøyaktige teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Inneholder ikke – Filtrerer kolonnen for å vise data som ikke inneholder teksten du skriver inn i dialogboksen Egendefinert filter.

 • Egendefinert filter – Gjør det mulig å velge filteret du vil bruke for dataene dine fra en rullegardinmeny. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du først skrive inn teksten du vil filtrere. Deretter trykker du på TAB til du hører «Redigerbar kombinasjonsboks». Trykk på ALT+PIL NED for å vise rullegardinmenyen. Bruk PIL NED for å velge det ønskede filteret, og trykk deretter på ENTER. Du hører «Filtrer er aktivert» når handlingen er fullført.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×