Bruke en skjermleser til å endre innrykk og alternativer for linjeavstand i Outlook

Bruke en skjermleser til å endre innrykk og alternativer for linjeavstand i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Outlook med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å angi hvor mye plass det skal være før og etter hvert avsnitt, og størrelsen på innrykkene. Du kan også opprette et innrykk bare i den første linjen i et avsnitt, eller opprette et hengende innrykk der den første linjen i avsnittet ikke rykkes inn, bare etterfølgende linjer. I tillegg kan du endre linjeavstanden for et avsnitt.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil angi avstanden for, mens du skriver e-postmeldingen. Hvis du vil angi avsnittsavstand for hele meldingen, trykker du på CTRL+A.

 2. Klikk på ALT+O for å åpne Formater tekst-fanen. Trykk på P, og trykk deretter på G. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand. Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-side».

 3. For å angi avstand før et avsnitt trykker du på TAB til du hører: «Før». Deretter trykker du på PIL OPP og PIL NED til du hører punktverdien du vil bruke, eller du skriver inn den ønskede punktverdien (for eksempel 6 eller 18). (Lavere punktverdier representerer mindre avstand.)

 4. For å angi avstand etter et avsnitt trykker du på TAB til du hører: «Etter». Deretter trykker du på PIL OPP og PIL NED til du hører punktverdien du vil bruke, eller du skriver inn den ønskede punktverdien (for eksempel 6 eller 18).

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Avsnitt, klikker du på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Fokus går tilbake til meldingsvinduet.

Angi linjeavstand

 1. Hvis du vil endre linjeavstand i et avsnitt, velger du avsnittet du ønsker å formatere.

 2. Trykk på ALT+O for å gå til Formater tekst-fanen. Trykk deretter på P, og deretter på G. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på Innrykk og avstand-fanen.

 3. Trykk på tabulatortasten til du hører «Linjeavstand», etterfulgt av et alternativ for linjeavstand, for å velge et alternativ for linjeavstand.

 4. Trykk på mellomromstasten for å åpne listen med alternativer. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED til du hører det alternativet for linjeavstand du vil ha. Trykk på ENTER for å velge.

  Hvis du velger et alternativ som kan tilpasses, som for eksempel Flere, trykker du på TAB for å angi linjeavstanden. Du hører: «På» og gjeldende avstand. Skriv deretter inn en verdi.

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Avsnitt, klikker du på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Fokus går tilbake til meldingsvinduet.

Angi avsnittsinnrykk

Bare rykke inn første linje i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Klikk på ALT+O for å åpne Formater tekst-fanen. Trykk på P, og trykk deretter på G. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand. Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-side».

 3. Hvis du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på TAB til du hører: «Spesielt, <innrykksalternativ>, redigerbar kombinasjonsboks». I JAWS hører du: «Spesialkolonne, kombinasjonsboks, <innrykksalternativ>». Hvis du vil rykke inn første linje, trykker du på MELLOMROM, og bruker deretter PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Første linje». Trykk på ENTER for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen for første linje. Du hører: «Ved» og gjeldende innrykkstørrelse. Skriv inn en verdi i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Avsnitt, klikker du på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Fokus går tilbake til meldingsvinduet.

Obs!: Alle etterfølgende avsnitt du skriver, rykkes inn.

Rykke inn alle unntatt den første linjen i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn alle unntatt den første linjen (hengende innrykk), mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Klikk på ALT+O for å åpne Formater tekst-fanen. Trykk på P, og trykk deretter på G. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand. Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-side».

 3. Hvis du vil rykke inn alle unntatt den første linjen i avsnittet, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på tabulatortasten til du hører: «Spesielt, <innrykksalternativ>, redigerbar kombinasjonsboks». I JAWS hører du: «Spesialkolonne, kombinasjonsboks, <innrykksalternativ>».

  Hvis du vil opprette et hengende innrykk, trykker du på MELLOMROM, og deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Hengende». Trykk på ENTER for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen. Du hører: «Ved» og gjeldende innrykkstørrelse. Skriv inn en verdi i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Avsnitt, klikker du på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Fokus går tilbake til meldingsvinduet.

Øke eller redusere innrykket for et helt avsnitt

 1. Merk avsnittene som du vil øke eller redusere innrykket mot venstre eller høyre for, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Klikk på ALT+O for å åpne Formater tekst-fanen. Trykk på P, og trykk deretter på G. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand. Du hører: «Avsnitt-vindu. Justering». I JAWS hører du: «Avsnitt-dialogboks. Innrykk og avstand-side».

 3. Bruk alternativene i Innrykk-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innrykket fra venstre marg, trykker du på TAB til du hører: «Venstre».

  • Hvis du vil endre innrykket fra høyre marg, trykker du på TAB til du hører: «Høyre».

  Hvis du vil angi størrelsen for innrykket, skriver du inn en verdi i tommer. Innrykkstørrelsen leses opp.

 4. Hvis du vil lukke dialogboksen Avsnitt, klikker du på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Fokus går tilbake til meldingsvinduet.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk Outlook med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å legge til mellomrom før og etter hvert avsnitt og opprette innrykk. Du kan opprette et innrykk bare i den første linjen i et avsnitt, eller du kan opprette et hengende innrykk, der den første linjen i avsnittet rykkes, men er etterfølgende linjer. I tillegg kan du endre linjeavstanden for et avsnitt.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Legg til avstand mellom avsnitt

 1. Når du skriver en e-postmelding, Merk avsnittene der du vil legge til mellomrom.

  Tips!: For å merke et avsnitt i meldingsteksten, sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører "Avsnitt," sveip mot venstre eller høyre for å gå til avsnittet du vil merke, og deretter trippeltrykk skjermen. Når du har valgt avsnittet, sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører: "Elementer."

 2. Sveip høyre med én finger til du hører: "mer alternativknapp, knappen er skjult, dobbelttrykk for å utvide." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: "Forkast, knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Format", og dobbelttrykk deretter skjermen. Format-menyen åpnes.

 4. For å åpne dialogboksen linje- og avsnittsavstand undermenyen, sveip mot høyre til du hører "Linje- og avstand, knappen er skjult," og dobbelttrykk skjermen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til avstand før et avsnitt, sveip høyre til du hører "Legg til avstand før avsnitt-knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  • Legge til mellomrom etter et avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Legg til avstand etter avsnitt", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Når du velger et alternativ, legges avstanden før eller etter avsnittet og flyttes fokus til meldingsteksten e-post.

Angi linjeavstand

 1. Merk avsnittet der du vil endre linjeavstanden.

 2. Åpne undermenyen linje- og avsnittsavstand. Deretter sveip mot høyre til du hører "linjeavstand, -knappen og dobbelttrykk for å aktivere", og dobbelttrykk skjermen. Undermenyen Linjeavstand åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører linje avstanden du ønsket alternativ. Hvis du vil merke, trykk skjermen.

Opprette avsnittsinnrykk

Opprette en spesiell avsnittsinnrykk

 1. Når du skriver en melding, merker du avsnittene du vil opprette innrykket.

 2. Sveip høyre med én finger til du hører: "mer alternativknapp, knappen er skjult, dobbelttrykk for å utvide." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: "Forkast, knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Format", og dobbelttrykk deretter skjermen. Format-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører "Spesielle innrykk", og dobbelttrykk skjermen. Undermenyen Spesielle innrykk åpnes.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil rykke inn alle bortsett fra den første linjen i et avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Hengende", og dobbelttrykk skjermen.

  • Hvis du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, sveip mot høyre til du hører "Første linje", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Når du velger et alternativ, innrykket opprettes og flyttes fokus til meldingsteksten e-post.

Obs!: Alle etterfølgende avsnitt du skriver, rykkes inn.

Øke eller redusere innrykket for et helt avsnitt

 1. Merk avsnittene i e-postmeldingen som du vil rykke inn.

 2. Sveip høyre med én finger til du hører: "mer alternativknapp, knappen er skjult, dobbelttrykk for å utvide." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: "Forkast, knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Format", og dobbelttrykk deretter skjermen. Format-menyen åpnes.

 4. Gjør ett av følgende:

  • For å legge til innrykk til venstre, sveip mot høyre til du hører "Reduser innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • For å legge til innrykk til høyre, sveip mot høyre til du hører "Øk innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Når du velger et alternativ, innrykket opprettes og flyttes fokus til meldingsteksten e-post.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×