Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Del Word 2016-dokumentene dine ved hjelp av et tastatur og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows. Når du deler filer fra OneDrive eller SharePoint, kan du invitere andre til å se eller redigere dokumentet eller sende filen som et e-postvedlegg direkte fra dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Dette emnet forutsetter at du har logget på Microsoft-kontoen og at OneDrive derfor er tilgjengelig.

I dette emnet

Legge til et lagringssted på nettet

OneDrive er tilgjengelig umiddelbart når du begynner å bruke Word 2016, men du må legge til et SharePoint-nettsted manuelt før du kan lagre der.

 1. I Word 2016 trykker du ALT+F for å åpne Fil-menyen. Du hører: «Valgt, Infofaneelement.» Med JAWS hører du: «Backstage-visning, Fil, Infofane.»

 2. Trykk A for å åpne Lagre som-menyen. Du hører: «Valgt, Lagre som faneelement.» Med JAWS hører du: «Lagre som-fanen.»

 3. Trykk A for å legge til et lagringssted. Du hører: «Merket, Legg til et Sted-faneelement.» Med JAWS hører du: «Legg til en Sted-fane.»

 4. Trykk 1 for å legge til et SharePoint-nettsted.

 5. Når du blir bedt om det, skriver du inn e-postadressen du bruker med ditt SharePoint-nettsted, og trykk deretter ENTER.

 6. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet, og trykk deretter ENTER.

Nettstedet er nå tilgjengelig i dialogboksen Lagre som i Word_2016.

Lagre et dokument i OneDrive eller SharePoint

Før du kan dele et dokument via OneDrive eller SharePoint, må du lagre det på én av disse plasseringene.

 1. Åpne dokumentet du vil dele.

 2. Trykk på ALT+F, A for å åpne Backstage-visningsruten. Du hører navnet på det første alternativet: «Informasjonsfane valgt.»

 3. Trykk på ALT+A for å gå til Lagre som-alternativet, og trykk deretter på TAB for å flytte inn i ruten.

 4. Hvis du vil gå til et OneDrive- eller SharePoint-område i Lagre som-listen, bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene til du hører navnet på området du vil bruke, og så trykker du på ENTER. Fokuset flytter til mappelisten for området du valgte.

 5. Bla til du kommer til den mappeplasseringen du vil bruke, og trykk på ENTER for å åpne Lagre som- dialogboksen, med fokuset på Filnavn-feltet.

 6. Skriv inn eller rediger navnet på dokumentet ditt i Filnavn-feltet.

 7. Trykk på TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter på ALT+S.

Etter at du har lagret dokumentet på en delt plassering, kan du invitere andre til å arbeide på det.

Dele et dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan dele et dokument mens du arbeider med det.

 1. Åpne dokumentet du vil dele.

 2. Trykk på ALT+Y for å åpne Dele-ruten, og trykk deretter på F6 for å flytte fokuset til Inviter personer-boksen.

  Obs!: Hvis du ikke har lagret dokumentet i OneDrive eller Office 365 SharePoint, blir du bedt om å gjøre det nå. Du finner mer informasjon i Lagre et dokument i OneDrive eller SharePoint tidligere i dette emnet.

 3. Når du er i Dele-ruten, skriver du inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med, i Inviter personer-feltet. Hvis du allerede har lagret personens kontaktinformasjon, kan du bare skrive inn navnet og trykke på ENTER.

  Hvis du vil dele med mer enn én person, bruker du semikolon til å skille navnene eller e-postadressene.

 4. Du kan tilordne tillatelser ved å trykke på TAB til du hører: «Kan redigere kombinasjonsboksen». Bruk piltastene til å velge Kan redigere eller Kan vise.

 5. Legg til en melding ved å trykke på TAB til du hører: «Inkluder en melding», og så skriver du en melding.

 6. Trykk på TAB til du hører «deleknapp», og så trykker du på MELLOMROM.

Obs!: Du kan velge å dele endringer automatisk i et delt dokument: aldri, alltid eller bare når du blir spurt. Standardinnstillingen er aldri. I Dele-ruten går du til kombinasjonsboksen Automatisk deling av endringer og gjør et valg.

Del en kopi av dokumentet via e-post

Du kan også sende en kopi av dokumentet på e-post eller sende den som en PDF-fil.

 1. Åpne dokumentet du vil dele.

 2. Trykk på ALT+F for å åpne Backstage-visningen, og trykk deretter på ALT+H for å åpne Dele-ruten.

 3. Trykk på TAB til du hører «delerute», og så trykker du på PIL NED for å bla frem til E-post-alternativet.

 4. Trykk på ENTER for å åpne E-post-alternativsruten.

 5. Bruk PIL NED for å gå til alternativene, og trykk på ENTER for å velge én av følgende:

  • Send som vedlegg – Legger ved et Word-dokument i en e-postmelding.

  • Send en kobling – Oppretter en hyperkobling til dokumentet og plasserer den i meldingsteksten i e-posten.

  • Send som PDF – Oppretter en PDF-fil fra dokumentet og legger den ved i en e-postmelding.

  • Send som XPS – Oppretter en XPS-fil fra dokumentet og legger den ved i en e-postmelding.

  • Send som faks over internett – Hvis du er registrert i en internett-basert fakstjeneste, sendes dokumentet til denne tjenesten.

 6. Hvis du velger et e-postalternativ, åpner Word en ny e-postmelding ved å bruke din standard e-postklient, med en PDF, XPS eller Word-kopi av dokumentet allerede vedlagt. Meldingen åpnes med fokuset på Til-feltet. Skriv inn e-postadressen.

 7. Hvis du vil skrive en melding, trykker du på TAB til du hører «Meldingsfelt», og så skriver du meldingen.

 8. For å sende meldingen trykker du på Alt+S.

Lagre et dokument som en PDF-fil

Lagre dokumentet som en PDF, så du kan dele det via flere forskjellige kanaler.

 1. Trykk på ALT+F, A i dokumentet du vil lagre. Du hører: «Valgt, informasjonsfane.» Fil-ruten åpnes.

  Dialogboksen foreslår den samme plasseringen du har lagret Word-dokumentene dine på før – på PC-en din eller en plassering på nettet. Du kan finne instruksjoner for hvordan du endrer plasseringen i Lagre et dokument til OneDrive eller SharePoint.

 2. Trykk på TAB til du hører: «Lagre som type, Word-dokument, stjerne punktum docx», og så trykker du på MELLOMROM. En liste over støttede filer åpnes.

 3. Trykk på PIL NED i listen til du hører: «PDF». Trykk deretter på MELLOMROM. Du hører: «Lagre som type, PDF.»

 4. Trykk på TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter på ENTER.

Endre alternativer for deling

Du kan velge om du alltid vil dele endringene med din medforfattere eller om du vil bli spurt hver gang når du åpner et dokument der andre personer deler sine endringer.

 1. Trykk ALT+F for å åpne Fil-menyen. Du hører: «Valgt, Infofaneelement.» Med JAWS hører du: «Backstage-visning, Fil, Infofane.»

 2. Trykk på T for å åpne Alternativer-menyen. Du hører: «Alternativer-vinduet i Word, generelt, 1 av 10». Med JAWS hører du: «Alternativer for Word». Med JAWS ligger kanskje ikke fokuset på Generelt-fanen. For å sikre at du er på riktig fane, trykker du på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom faner til du hører «Generelt».

 3. Trykk på TAB til du hører «Når jeg arbeider med andre, vil jeg automatisk dele endringene mine» etterfulgt av den gjeldende innstillingen. Hvis du vil endre innstillingen, trykker du på MELLOMROM, og deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED til å flytte mellom alternativene til du hører «Alltid» eller «Spør meg», avhengig av valget, og trykker på ENTER.

 4. For å lukke Alternativer-menyen trykker du på TAB til du hører «OK-knapp», og trykker deretter på ENTER.

Denne innstillingen påvirker alle dokumenter du deler, ikke bare dokumentet du arbeider i.

Tips!: Hvis du velger Aldri, ser du ikke andres endringer og de ikke se dine.

Arbeid sammen i et delt dokument

Word 2016 gir deg to typer samtidig redigering: vanlig og sanntids redigering i samtidig. Begge lar flere personer samarbeide og jobbe sammen på dokumenter. Det finnes én viktig forskjell mellom dem:

 • Det er vanlig samtidig redigering når du og andre arbeider på et dokument samtidig uten å låse hverandre ute. Avsnitt som noen andre arbeider på, er låst. Når du lagrer, kan du se endringene som andre har gjort siden sist du lagret.

 • Samtidig redigering i sanntid er der hvor to eller flere personer skriver samtidig og automatisk ser alles tekstendringer mens de gjøres. Hvis du samtidig med noen som bruker en versjon som kun støtter vanlig samtidig redigering, ser du at de er i dokumentet, men du får ikke se endringene før de lagrer dokumentet.

Når du bruker Word 2016 for å arbeide med et delt dokument, trenger du ikke å endre noe med måten du arbeider på. Dine medforfattere kan bare følge koblingen du har sendt, så åpnes dokumentet i deres versjon av Word eller på Word Online. Hvis de også bruker Word Online eller Word 2016 og har sagt ja til automatisk deling av endringer, vises arbeidet deres mens det skjer, og du kan bruke skjermleseren til å lese den endrede teksten uten å måtte vente til de andre lagrer dokumentet.

Skjermleser-kunngjøringer

Når du bruker en skjermleser mens du samarbeider om et dokument i Word 2016, hører du kunngjøringer når bestemte hendelser inntreffer:

 • Når du hører «usynkronisert endring», betyr det at én forfatter redigerer et avsnitt (med vanlig samtidig redigering), men at endringene ikke er lagret ennå. Området er låst for samtidig redigering.

 • Når du hører «Redigerer låst endring», betyr det at en annen forfatter har låst dette området, vanligvis et avsnitt, og du kan ikke redigere det.

 • Når du hører «Ekstern endring», betyr det at en forfatter har nettopp lagret dokumentet og den samtidige forfatteren har lagt til nytt innhold i det. Området er uthevet i grønt for en person med syn i vanlig samtidig redigering.

 • Når du hører «Endring som kommer i konflikt med andre», betyr det at en forfatter har et avsnitt som er i konflikt med en endring som har gjort av en samtidig forfatter. Dette området er uthevet i rødt for personer med syn.

 • Når du hører «Forfatter», betyr det at én forfatter for øyeblikket er i det aktuelle avsnittet (med samtidig redigering i sanntid). Dette hjelper den samtidige forfatteren å unngå å opprette en konflikt ved å redigere det samme området.

Tips!: Når du begynner å arbeide på et dokument med andre, vises en dialogboks som spør hva slags opplevelse for samtidig redigering du ønsker. Trykk F6 for å gå til dialogboksen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Use a screen reader to insert a picture or image in Word

Hurtigtaster i Microsoft Word 2016 for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Del Word 2016 for Mac-dokumentene dine ved hjelp av et tastatur og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS. Når du deler filer fra OneDrive eller SharePoint, kan du invitere andre til å se eller redigere dokumentet eller sende filen som et e-postvedlegg direkte fra dokumentet.

Obs!: 

I dette emnet

Lagre et dokument i OneDrive eller SharePoint

Før du kan dele et dokument, må du lagre det på OneDrive eller SharePoint.

 1. Trykk på KOMMANDO+SKIFT+S i dokumentet du vil lagre. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 2. Dialogboksen foreslår den samme plasseringen du har lagret Word-dokumentene dine på tidligere – på Mac-en eller en plassering på nettet. Hvis du vil kontrollere eller endre plassering, trykker du på TAB flere ganger til du hører «Plasseringer på nettet, knapp» eller «På min Mac, knapp». Hvis du hørte «Plasseringer på nettet», trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge. Hvis du hørte «På min Mac», vises de tilgjengelige plasseringene på nettet allerede i dialogboksen.

 3. Trykk på TAB flere ganger til du hører «Steder, tabell», og den første nettplasseringen. Hvis det er behov for det, trykker du på PIL NED til du hører plasseringen du vil lagre til.

 4. Når du er på plasseringen du vil ha, trykker du på ENTER.

  Dokumentet er lagret.

Dele et dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan invitere andre til å vise og redigere et OneDrive- eller SharePoint-dokument.

 1. I dokumentet du vil dele, trykker du på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen.

 2. Trykk på F for å gå til Fil-menyen, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED flere ganger til du hører: «Del, undermeny». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Del-undermenyen åpnes, og fokuset er på Inviter personer-elementet. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 5. Dialogboksen Inviter personer åpnes. Skriv inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med. Hvis du allerede har lagret personens kontaktinformasjon, trenger du bare å skrive inn navnet og trykke på ENTER.

  Hvis du vil dele med mer enn én person, bruker du semikolon til å skille navnene eller e-postadressene.

 6. Hvis du vil legge til en melding, trykker du på TAB én gang, og så skriver du inn meldingen.

 7. Hvis du vil tilordne tillatelser, trykker du på TAB på nytt for å gå til avmerkingsboksen Kan redigere. Kan redigere er merket som standard. Hvis du vil fjerne merket og bare tilordne visningstillatelser, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 8. Trykk på TAB flere ganger til du hører: «Del, knapp». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen og sende invitasjonen.

Dele en kobling til dokumentet

Du kan kopiere koblingen til dokumentet og lime det inn i en annen delt fil, for eksempel en PowerPoint-presentasjon.

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Del», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+ PIL NED til du hører «Kopier kobling», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Lim inn koblingen i en annen delt fil.

Del en kopi av dokumentet via e-post

Du kan også sende en kopi av dokumentet på e-post eller sende den som en PDF-fil.

 1. I dokumentet du vil dele, trykker du på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen.

 2. Trykk på F for å gå til Fil-menyen, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører: «Del, undermeny». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Dele-undermenyen åpnes, og fokuset er på Inviter personer-elementet. Trykk på PIL NED til du hører: «Send dokument...» eller «Send PDF...» avhengig av hvilket alternativ du vil bruke. Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 5. Din standard e-postklient oppretter en ny e-postmelding med en kopi av Word-filen vedlagt eller en PDF-kopi av dokumentet satt inn. Fokuset er på Til-feltet. Skriv inn e-postadressen til mottakeren.

 6. Trykk på TAB for å gå til de andre feltene nedenfor, som Kopi og Emne.

 7. Når du er klar til å sende meldingen, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Send, knapp». Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen og sende meldingen.

Lagre et dokument som en PDF-fil

Lagre dokumentet som en PDF, så du kan dele det trygt via flere forskjellige kanaler.

 1. Trykk på KOMMANDO+SKIFT+S i dokumentet du vil lagre. Dialogboksen Lagre som åpnes.

  Dialogboksen foreslår den samme plasseringen du har lagret Word-dokumentene dine på før – på Mac-en din eller en plassering på nettet. Du kan finne instruksjoner for hvordan du endrer plasseringen i Lagre et dokument til OneDrive eller SharePoint.

 2. Trykk på TAB til du hører «Word-dokument», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Fil-format-menyen åpnes.

 3. Trykk på PIL NED i menyen til du hører «PDF», og så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Velg passe oppløsning for PDF-filen ved å trykke på PIL NED til du hører alternativet du vil ha, og så trykker du på MELLOMROM.

 5. Trykk på TAB til du hører «Eksport-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Dokumentet er lagret som en PDF.

Arbeid sammen i et delt dokument

Når du bruker Word for Mac til å arbeide på et delt dokument, trenger du ikke å endre måten du arbeider på. Medforfatterene dine kan bare følge koblingen du har sendt, så åpnes dokumentet i deres versjon av Word eller på Word Online.

Hvis du vil oppdatere dokumentet med endringene som gjøres av andre forfattere, trykker du på KOMMANDO+S.

Sjekke ut et dokument

Hvis du vil låse et dokument for bare dine oppdateringer, kan du sjekke ut filen. Når en fil er sjekket ut til deg, kan ikke andre oppdatere den eller se redigeringer du har gjort før du har lagret og sjekket inn dokumentet igjen.

 1. Når dokumentet er åpent, trykker du på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Sjekk ut», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Rediger dokumentet, og når du er ferdig, trykker du på CTRL+TILVALG+ M.

 5. Trykk på TAB til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. Trykk på PIL NED til du hører «Sjekk inn», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Du hører: «Versjonsmerknader». Skriv inn en kort beskrivelse av oppdateringene dine. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører «Sjekk inn», og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Blokkere andre forfattere

Du kan hindre andre forfattere fra å endre bestemte inndelinger i dokumentet.

 1. Merk avsnittet som du ikke vil at andre skal redigere i dokumentet.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple.»

 3. Trykk på TAB til du hører «Verktøy», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Blokker forfattere», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Hvis du vil oppheve blokkering av forfattere, trykker du på CTRL+TILVALG+M.

 6. Trykk på TAB til du hører «Verktøy», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Trykk på PIL NED til du hører «Opphev blokkering av alle blokkerte områder», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Legge til et lagringssted på nettet

OneDrive er tilgjengelig umiddelbart når du begynner å bruke Word for Mac, men du må legge til et SharePoint-nettsted manuelt før du kan lagre noe der.

 1. Trykk på KOMMANDO+SKIFT+S. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 2. Trykk på TAB til du hører «knappen Plasseringer på Internett», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Legg til et sted, knapp». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører «SharePoint-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Skriv eller lim inn nettadressen til SharePoint-mappen, og trykk deretter på TAB til du hører: «Neste-knapp».

 6. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Når du blir bedt om det, skriver du inn e-postadressen du bruker med SharePoint-området, og trykker deretter på MELLOMROM.

 7. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet, og trykker deretter på MELLOMROM.

Området er nå tilgjengelig i dialogboksen Lagre som i WordforMac.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Use a screen reader to insert a picture or image in Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan lett dele dokumentene dine i Word for iOS ved hjelp av VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren. Lagre filen til OneDrive eller SharePoint, og inviter andre til å se eller redigere dokumentet du delte. Hvis du vil sende dokumentet som en PDF-fil eller Word-dokument i stedet, kan du gjøre det direkte fra Word for iOS.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Lagre et dokument i OneDrive eller SharePoint

Før du kan dele et Word-dokument, må du lagre det til OneDrive eller SharePoint.

 1. Når du er i dokumentet du vil lagre, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Lagre og lukk, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen.

 2. En dialogboks åpnes, og du hører: «Lagre endringer til <dokumentnavn>?» Sveip til høyre til du hører: «Lagre, ellipse, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. En annen dialogboks åpnes, og du hører: «Lagre som, filnavn, tekstfelt, redigerer, <dokumentnavn> valgt, Word-modus.» Det gjeldende navnet er valgt, og skjermtastaturet vises på den nederste halvdelen av skjermen. Skriv inn et navn på dokumentet ved hjelp av skjermtastaturet. Når du er ferdig, går du til ENTER-knappen i nederste høyre hjørne av skjermen og dobbelttrykker på den for å velge den.

 4. Skjermtastaturet lukkes. Sveip til venstre til du hører plasseringen du vil lagre til, for eksempel «OneDrive», og så dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

  Hvis du ikke har lagret til OneDrive eller SharePoint tidligere på denne telefonen, må du sannsynligvis legge til en plassering først. I så fall sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Legg til en plassering» og dobbelttrykker.

 5. Fokuset er på navnet på dokumentet, og du kan bruke skjermtastaturet til å endre det.

 6. Sveip til høyre til du hører mappen du vil lagre til, og så dobbelttrykker du på den for å åpne den.

 7. Sveip til venstre til du hører: «Lagre, knapp.» Dobbelttrykk for å velge knappen og lagre dokumentet.

  Dokumentet er nå lagret, og du går tilbake til Nylig visning.

Dele et dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan invitere andre til å se og redigere et Word-dokument i OneDrive eller SharePoint.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Word-dokumentet til du hører: «Delemeny, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge og åpne menyen. VoiceOver sier: «Deling, overskrift.»

 2. Dele-menyen åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Inviter personer, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Dialogboksen Inviter personer åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Skriv inn navn eller e-postadresser, tekstfelt.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge feltet og begynne å skrive.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med. Når du er ferdig, går du til ENTER-knappen i nederste høyre hjørne av skjermen og dobbelttrykker på den for å velge den.

  Tips!: Hvis du allerede har lagret personens kontaktinformasjon, kan du bare sveipe til høyre for å velge personen i Kontakter. VoiceOver sier: «Legg til kontakt, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og gå til Kontakter. Sveip til høyre flere ganger for å gå gjennom kontaktlisten, eller bruk Søk øverst. Når du er på kontakten du vil legge til som mottaker, dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Hvis du vil at mottakeren skal kunne se dokumentet, men ikke redigere det, sveiper du til høyre til du hører «Kan redigere» og dobbelttrykker på skjermen for å fjerne redigeringsrettighetene.

 6. Send invitasjonen ved å sveipe til venstre eller høyre til du hører: «Send, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Invitasjonen er sendt, og du går tilbake til Dele-menyen.

Del en kopi av dokumentet via e-post

Du kan også sende en kopi av dokumentet på e-post eller sende den som en PDF-fil.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Word-dokumentet til du hører: «Delemeny, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge og åpne menyen. VoiceOver sier: «Deling, overskrift.»

 2. Dele-menyen åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Send en kopi, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Send en kopi-menyen åpnes. Hvis du vil sende dokumentet i Word-format, fortsetter du til neste trinn.

  Hvis du vil sende en PDF-versjon av dokumentet, sveiper du til høyre til du hører «Format, Word-dokument, knapp» og dobbelttrykker på skjermen. Sveip til høyre til du hører: «PDF». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører programmet du vil bruke til å sende filen. Velg et alternativ ved å dobbelttrykke på skjermen.

 5. Om nødvendig sveiper du til høyre til du lander på Til-feltet, og dobbelttrykker på skjermen for å velge feltet.

 6. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med.

  Tips!: Hvis du allerede har lagret personens kontaktinformasjon, kan du bare sveipe til høyre for å velge personen i Kontakter. VoiceOver sier: «Legg til kontakt, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og gå til Kontakter. Sveip til høyre flere ganger for å gå gjennom kontaktlisten, eller bruk Søk øverst. Når du er på kontakten du vil legge til som mottaker, dobbelttrykker du på skjermen.

 7. Hvis du vil endre e-postens emne, sveiper du til høyre til du hører «Emne» og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge. Skriv inn et annet emne ved hjelp av skjermtastaturet. Når du er ferdig, går du til ENTER-knappen i nederste høyre hjørne av skjermen og dobbelttrykker på den for å velge den.

 8. Hvis du vil legge til en melding, sveiper du til høyre og dobbelttrykker på skjermen. Skriv meldingen ved hjelp av skjermtastaturet. Når du er ferdig, går du til ENTER-knappen i nederste høyre hjørne av skjermen og dobbelttrykker på den for å velge den.

 9. Når du er ferdig, sveiper du flere ganger til venstre til du hører: «Send, knapp», og dobbelttrykker på skjermen.

Se også

Use a screen reader to insert and change text in Word

Use a screen reader to check spelling and grammar in Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Del Word for Android-dokumentene dine ved hjelp av TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren. Når du deler filer fra OneDrive, kan du invitere andre til å se eller redigere dokumentet eller sende filen som et e-postvedlegg, direkte fra dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Lagre et dokument i OneDrive

Før du kan dele et dokument ved hjelp av OneDrive, må du lagre det der.

 1. Når du er ferdig med å skrive det nye dokumentet, sveiper du til venstre til du hører: «Fil, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Lagre som-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lagre som, fil-meny lukket, skriv inn et filnavn <gjeldende filnavn>.»

 3. Hvis du vil endre filnavnet, dobbelttrykker du på skjermen for å åpne skjermtastaturet. Bruk tastaturet til først å slette det gamle navnet, og så skrive inn et nytt filnavn. Når du er ferdig, sveiper du ned og så til venstre for å lukke tastaturet.

 4. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom alternativene for lagringsplasseringer til du finner OneDrive-kontoen din. Dobbelttrykk på skjermen.

 5. Sveip ned og så opp. Du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å lagre dokumentet. Når det er lagret, lukkes Fil-menyen, og fokuset går tilbake til dokumentet.

Tips!: Når du har lagret dokumentet til OneDrive, blir alle endringer lagret der når du velger Lagre, såfremt du ikke lagrer dokumentet til en ny plassering.

Dele et dokument via OneDrive

Du kan dele et dokument mens du arbeider med det. Samarbeidspartneren din får delekoblingen i en e-postmelding, og han eller hun kan bruke den til å åpne dokumentet i Word.

 1. Åpne dokumentet du vil dele i Word for Android.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Ikke avmerket, del, bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Inviter personer til denne filen, redigeringsboks», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med.

 5. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil legge til en melding, sveiper du til høyre til du hører: «Inkluder en melding (valgfritt), redigeringsboks». Deretter dobbelttrykker du på skjermen, og så bruker du skjermtastaturet til å skrive meldingen med.

 7. Hvis du vil tilordne tillatelser, sveiper du til høyre til du hører: «Avmerket, kan redigere, avmerkingsboks.» Standardinnstillingen er at samarbeidspartnerne dine kan redigere dokumentet du deler. Hvis du vil at de bare skal kunne se dokumentet, dobbelttrykker du på skjermen.

 8. Sveip til høyre til du hører: «Deleknapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

Del en kopi av dokumentet via e-post

Du kan også sende en kopi av dokumentet på e-post eller sende den som en PDF-fil.

 1. Åpne dokumentet du vil dele i Word for Android.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Ikke avmerket, del, bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Del som vedlegg-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Dokumentknapp» eller «PDF-knapp», avhengig av hvilket filformat du vil dele. Dobbelttrykk på skjermen for å velge formatet.

 5. Sveip til høyre til du finner e-postprogrammet du vil bruke til å dele med, for eksempel «Outlook» eller «Gmail», og så dobbelttrykker du på skjermen.

 6. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med.

 7. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 8. Sveip til høyre til du hører «Send», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Du kan også bruke disse instruksjonene til å sende en PDF-kopi til din egen e-postadresse eller lagre PDF-en i Google Drive.

Se også

Use a screen reader to insert and change text in Word

Use a screen reader to check spelling and grammar in Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Du kan lett dele dokumentene dine i Word Mobile ved hjelp av Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows. Lagre filen til OneDrive eller SharePoint, og inviter andre til å se eller redigere dokumentet du delte. Hvis du vil sende dokumentet i en e-postmelding i stedet, kan du gjøre det direkte fra Word.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Lagre et dokument i OneDrive eller SharePoint

Før du kan dele et Word-dokument, må du lagre det til OneDrive eller SharePoint.

 1. Når du er i dokumentet du vil lagre, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. En rute åpnes, og du hører: «Backstage-siderute, Gå tilbake-knapp.» Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Lagre-dialogboksen åpnes, og du hører det gjeldende filnavnet.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Lagre en kopi av denne filen». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 5. Sveip til høyre til du hører plasseringen du vil lagre til, for eksempel «OneDrive», og så dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

  Hvis du ikke er logget på allerede, ber OneDrive eller SharePoint deg om å logge på.

 6. Sveip til høyre til du hører mappen eller plasseringen du vil lagre til, og så dobbelttrykker du på skjermen for å åpne den.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Neste applinje-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 8. SKRIV INN FILNAVN-dialogboksen åpnes.

  Hvis du vil endre filnavnet, sveiper du til venstre til du hører det nåværende navnet på dokumentet, og så dobbelttrykker du på skjermen for å begynne å redigere. Skriv inn det nye navnet ved hjelp av skjermtastaturet. Når du er ferdig, sveiper du opp til du hører: «Landemerker og beholdere», og så sveiper du til høyre til du hører «Applinje». Sveip ned til du hører: «Elementer», og så sveiper du flere ganger til venstre til du hører: «Lagre en kopi-applinjeknapp.»

 9. Dobbelttrykk på skjermen for å lagre dokumentet.

Dele et dokument via OneDrive eller SharePoint

Du kan invitere andre til å se og redigere et Word-dokument i OneDrive eller SharePoint.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Word-dokumentet til Skjermleser sier: «Av, deleknapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Dele-dialogboksen åpnes. Skjermleser sier: «Skriv inn en e-postadresse for å invitere noen.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne skjermtastaturet og begynne å skrive.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med.

  Tips!: Hvis du allerede har lagret personens kontaktinformasjon, kan du bare sveipe til høyre for å velge personen i Kontakter. Skjermleser sier: «Bla i kontakter-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og gå til Kontakter. Sveip til høyre flere ganger for å gå gjennom kontaktlisten, eller bruk Søk øverst. Når du er på kontakten du vil legge til som mottaker, dobbelttrykker du på skjermen. Kontaktkortet åpnes. Sveip til høyre til du hører e-postadressen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil inkludere en personlig melding i invitasjonen, kan du sveipe til høyre til du hører: «Flere alternativer», og så dobbelttrykke på skjermen. Sveip deretter til venstre til du hører: «Inkluder en melding, valgfritt, redigerbar tekst», og dobbelttrykk på skjermen. Bruk skjermtastaturet til å skrive meldingsteksten.

 5. Hvis du vil at mottakeren skal kunne se dokumentet, men ikke redigere det, sveiper du til høyre til du hører «Flere alternativer», og dobbelttrykker på skjermen. Sveip til venstre til du hører «Gi tillatelser til dette dokumentet, kan redigere» og dobbelttrykk på skjermen. Listen over alternativer åpnes, og Skjermleser sier: «Meny.» Sveip til høyre til du hører: «Kan vise». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 6. Send invitasjonen ved å sveipe til høyre til du hører: «Del, knapp» og så dobbelttrykker du på skjermen.

  Invitasjonen er sendt, og du går tilbake til Dele-dialogboksen.

Lagre et Word-dokument som PDF

Hvis du vil lagre et Word-dokument i PDF-format, bruker du eksportfunksjonaliteten i Word Mobile.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Word-dokumentet til Skjermleser sier: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. En rute åpnes, og du hører: «Backstage-siderute, Gå tilbake-knapp.» Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Lagre-dialogboksen åpnes, og du hører: «<nåværende filnavn på dokumentet>, knapp.»

 4. Sveip til høyre til du hører: «Eksporter denne filen», og så dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 5. Sveip til høyre til du hører plasseringen du vil lagre til, for eksempel «OneDrive», og så dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 6. Sveip til høyre til du hører mappen du vil lagre til, og så dobbelttrykker du på skjermen for å åpne den.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Neste applinje-knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 8. SKRIV INN FILNAVN-dialogboksen åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Filtype, OpenDocument-tekst, kombinasjonsboks.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen over alternativer, og sveip til høyre. Skjermleser sier: «PDF, 2 av 2.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 9. Sveip til venstre til du hører: «Eksport-applinje-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å eksportere dokumentet.

  Hvis du får en bekreftelsesdialogboks som spør om du vil tillate filkonvertering på nettet, dobbelttrykker du på skjermen for å tillate det.

  Dokumentet er nå eksportert og lagret som en PDF i plasseringen du valgte. Du går tilbake til Lagre-dialogboksen med fokus på filnavnet.

Del en kopi av dokumentet via e-post

Du kan også sende en kopi av dokumentet på e-post direkte fra Word.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Word-dokumentet til du hører: «Av, deleknapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Dele-dialogboksen åpnes. Skjermleser sier: «Skriv inn en e-postadresse for å invitere noen.» Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, kobling.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Skjermleser sier: «Send som vedlegg eller få en delekobling.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Send som vedlegg, knapp», og så dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 5. Dele-vinduet åpnes. Sveip til høyre til du hører e-postkontoen din, for eksempel «Outlook Mail», og dobbelttrykker på skjermen.

 6. Et e-postvindu åpnes. Fokuset er på Til-feltet. Skriv inn mottakerens adresse ved hjelp av skjermtastaturet.

  Tips!: Hvis du allerede har lagret personens kontaktinformasjon, kan du bare sveipe til høyre for å velge personen i Kontakter. Skjermleser sier: «Velg kontakter, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og gå til Kontakter. Sveip til høyre flere ganger for å gå gjennom kontaktlisten, eller bruk Søk øverst. Når du er på kontakten du vil legge til som mottaker, dobbelttrykker du på skjermen. Kontaktkortet åpnes. Skjermleser sier: «Personvindu.» Sveip til høyre til du hører e-postadressen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Rediger e-postemnet ved å sveipe til høyre og dobbelttrykke på skjermen. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn emnet. Når du er ferdig, går du til ENTER-knappen og dobbelttrykker på skjermen.

 8. Legg til en melding ved å sveipe til høyre til du hører: «Melding, redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skriv meldingen ved hjelp av skjermtastaturet.

 9. Når du er ferdig, sveiper du opp til du hører: «Elementer», og så sveiper du til høyre til du hører: «Sendeknapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og sende dokumentet.

  Dokumentet er nå sendt, og du går tilbake til Dele-dialogboksen.

Se også

Use a screen reader to insert and change text in Word

Bruke en skjermleser til å spore og se gjennom endringer i et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Learn how to navigate Word using accessible features

Bruk tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å lett dele dokumentene dine med Word Online. Når du deler filer ved hjelp av OneDrive, kan du invitere andre til å se eller redigere dokumentet, så dere kan arbeide sammen samtidig.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Lagre et dokument i OneDrive

Før du kan dele et dokument via OneDrive, må du lagre det på nettet. Når du har lagret et dokument på nettet, lagrer Word Online automatisk eventuelle endringer i det.

 1. Når du har skrevet ditt nye dokument, kan du trykke på CTRL+F6 til du hører «Valgt, hjemmefaneelement.»

 2. Trykk på CAPS LOCK+PIL VENSTRE til du hører «Fil, knapp skjult», og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Lagre som faneelement», og trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Lagre som, lagre en kopi på nettet, menyelement», og trykk deretter på ENTER.

 5. Skriv inn navnet på filen og trykk på ENTER.

Dele et dokument via OneDrive

Du kan dele et dokument mens du arbeider med det. Samarbeidspartneren din får en delekobling per e-post.

 1. Mens du redigerer et dokument i Word Online, kan du trykke på CTRL+F6 til du hører «Valgt, hjemmefaneelement.»

 2. Trykk på CAPS LOCK+PIL VENSTRE til du hører «Fil, knapp skjult», og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Del faneelement», og trykk deretter på ENTER.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Del med andre, inviter andre til å redigere eller se dette dokumentet, menyelement», og trykk deretter på ENTER.

 5. Skjermleser sier fra når Dele-dialogboksen er lastet inn. Når den er ferdig med å snakke, skriver du inn e-postadressen til personen du vil dele dokumentet med. Hvis du vil dele med mer enn én person, bruker du semikolon til å skille e-postadressene.

 6. Hvis du vil tilordne tillatelser, trykker du på TAB til du hører: «Kan redigere.» Bruk piltastene til å velge Kan redigere eller Kan vise.

 7. Legg til en melding ved å trykke på TAB til du hører: «Inkluder en melding med denne invitasjonen», og så skriver du en melding.

 8. Trykk på TAB til du hører «Dele-knapp», og trykk deretter på ENTER.

Lagre et dokument som en PDF-fil

Lagre dokumentet som en PDF, så du kan dele det trygt via flere forskjellige kanaler.

 1. Åpne dokumentet du vil lagre som en PDF i Word Online.

 2. Trykk på TAB til du hører «Mer, knapp skjult», og trykk deretter på ENTER for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Last ned som PDF, menyelement», og trykk deretter på ENTER.

 4. Word Online oppretter en PDF-fil, noe som kan ta en liten stund. Når du hører: «Klikk her for å vise PDF-filen av dokumentet», trykker du på ENTER.

 5. Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE til du hører «Lagre-knapp», og trykk deretter på ENTER.

 6. Når du hører «Lukk-knapp», kan du trykke på ENTER for å lukke dialogboksen.

 7. Trykk på TAB til du hører «Dialog, Microsoft Word Online, fokus på lukkeknappen», og trykk deretter på ENTER for å sette fokuset tilbake på dokumentet.

Se også

Use a screen reader to insert and change text in Word

Use a screen reader to insert a picture or image in Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×