Bruke en skjermleser til å bli med i et elektronisk møte i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å bli med i et elektronisk møte i Skype for Business

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Som regel trenger du bare å velge møtekoblingen i kalenderen og trykke Enter for å bli med i et Skype for Business-møte. Noen ganger må du imidlertid bli med i møtet på en annen måte. Bruk et tastatur og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows for å bli med i møter direkte fra Skype for Business.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner mer informasjon om hurtigtaster i Hurtigtaster for Skype for Business.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Bli med i et nettmøte

I Møter-visningen i Skype kan du se en liste over dagens møter. Du kan bli med i Skype-møter rett fra Møter-fanen.

Tips!: Skjermleserens standardvirkemåte er å redusere volumet på andre lydkilder mens skjermleseren kjører. Dette betyr at volumet i Skype for Business-samtaler og -møter kan bli for lavt til at du hører bra. Slå av denne innstillingen ved å trykke Windows-logotasten+I for å åpne Windows-innstillinger, skrive Skjermleser i søkeboksen og trykke Pil ned til du hører «Skjermleserinnstillinger». Trykk Enter og deretter Tab til du hører «På, reduser volumet i andre apper når Skjermleser kjører, vekslebryter». Trykk så mellomrom for å slå innstillingen på eller av.

 1. Trykk Tab-tasten i Skype for Business-hovedvinduet til du hører «Kontakter», «Samtaler», «Chatterom» (bare tilgjengelig for noen Skype for Business-kontoer), «Telefon» eller «Møter». Hva du hører er avhengig av hvilken fane som er valgt.

 2. Trykk høyre eller venstre piltast til du hører «Møter» og trykk så Enter. Møter-fanen åpnes.

 3. Trykk Tab til du hører «I dag». Trykk Pil ned for å gå gjennom listen over dagens møter. Du hører tidspunktet og emnet for et møte når du blar gjennom dem.

 4. Trykk Enter for å bli med i møtet som er merket.

 5. Hvis dialogboksen Koble til møtelyd åpnes, velger du lydalternativet du foretrekker, og trykker Enter.

 6. Hvis du ikke er møtearrangør, kan det hende at mikrofonen din dempes automatisk når du blir med i et møte. Opphev dempingen av mikrofonen ved å trykke Windows-logotasten+F4 eller trykke Tab til du finner knappen Opphev demping, og trykk Enter.

 7. Følgende alternativer er tilgjengelige i løpet av møtet:

  • Trykk Ctrl+W for å starte en chat, og skriv inn en melding. Trykk Enter for å sende meldingen.

  • Trykk Ctrl+Skift+Enter for å starte en video.

  • Du demper høyttaleren ved å trykke Windows-tasten + F4.

  • Trykk Alt+V for å legge til deltakere. Vinduet Inviter med navn eller telefonnummer åpnes. Skriv inn kontakten og trykk Enter.

  • Trykk Ctrl+Skift+D for å åpne det numeriske tastaturet. Du hører «Skype-anrop ut».

  • Trykk Tab til du hører «Del innhold-knapp» og trykk Enter for å dele innhold slik som skjermen eller PowerPoint-lysark.

  • Hvis du vil ha tilgang til flere alternativer, som å ta opp samtalen, trykker du Tab til du hører «Flere alternativer-knapp» og deretter Enter.

Avslutte et nettmøte

 1. Trykk Alt+Q for å gå ut av nettmøtet. Dialogen Hvordan var kvaliteten på samtalen? åpnes. Trykk Esc for å lukke dialogen.

 2. Fokuset flyttes til Samtale-vinduet. Hvis du vil bli med i samtalen igjen, trykker du Tab til du hører «Bli med i Skype-møte igjen-knapp» og deretter Enter. Dersom du ikke vil bli med i samtalen igjen, trykker du Esc for å lukke Samtale-vinduet.

Se også

Bruke en skjermleser til å foreta eller motta et anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til personer i kontaktlisten i Skype for Business

Hurtigtaster for Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre møtet mer tilgjengelig med Skype for Business

Bruk Skype for Business for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å bli med i et nettmøte.

Kommentarer: 

I dette emnet

Bli med i et møte fra Møter-visningen

I Møter-visningen i Skype kan du se en liste over dagens møter. Du kan også bli med i Skype-møter rett fra Møter-fanen hvis møtet arrangeres av noen i selskapet ditt.

Tips!: Hvis du ikke logget av Skype for Business for Mac forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten at du må logge deg på.

 1. For å slå på VoiceOver trykker du Kommando+F5.

 2. Trykk Kontroll+Tilvalg+Skift+Pil ned i Skype for Business for Mac-hovedvinduet for å åpne hovednavigasjonsgruppen.

 3. Trykk Tab til du hører «Møter, knapp», og trykk deretter Kontroll+Tilvalg+Mellomrom.

 4. Trykk Tab til du hører «Møter, tabell» og trykk Kontroll+Tilvalg+Pil høyre for å gå gjennom listen over møter. Du hører tidspunktet og emnet for et møte når du velger det.

 5. Trykk mellomrom for å bli med i møtet som er merket.

Tips!: Det kan hende at mikrofonen din dempes automatisk når du blir med i et møte. Opphev dempingen av mikrofonen ved å trykke Tab til du hører «Dempet, Opphev demping-knapp» og trykk Kontroll+Tilvalg+Mellomrom.

Avslutte et nettmøte

Trykk Kommando+W for å forlate et møte.

Se også

Bruke en skjermleser til å ringe eller motta anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til personer i kontaktlisten i Skype for Business

Tastatursnarveier i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skype for Business med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å bli med i og avslutte elektroniske møter.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Elementene i brukergrensesnittet (UI) i Skype for Business variere avhengig av typen for møte.

I dette emnet

Bli med i et møte

 1. Åpne Skype for Business-appen og logg på.

 2. Flytt fokuset til Møter-knappen (i øvre venstre hjørne av skjermen). Du hører Møter, knapp. Dobbelttrykk knappen. Når Møter-skjermen åpnes og fokus går til Avvis-knappen, hører du Møter, Avvis-knappen.

 3. Flytt fokuset til møtet du ønsker å koble til. Du hører emnet og starttidspunktet for møtet, etterfulgt av Skype-møte. Dobbelttrykk møtet. Når Møte-skjermen for det aktuelle møtet åpnes og fokus går til Tilbake-knappen, hører du Møte, Tilbake-knappen. Brukergrensesnittet består av ni hovednivåer med elementer du kan velge (i følgende rekkefølge fra topp til bunn):

  • Tilbake-knappen, Møte-overskriften, Del invitasjon-knappen

  • Emne for møtet

  • Dato for møte

  • Start- og sluttidspunkt for møtet

  • Type møte: Skype-møte

  • Bli med i møte-knappen

  • Navn på møtearrangøren

  • Navn på inviterte

  • Merknader for møtet

  Tips!: Hvis et møte ikke er et Skype-møte, er ikke Bli med i møte-knappen inkludert.

 4. For å velge Bli med i møte-knappen, trykker du den. Du hører Bli med i møte, knapp. Dobbelttrykk Bli med i møte-knappen. Når du blir med i møtet, hører du Bli med, Tilbake-knappen, Business ønsker tilgang til mikrofonen. Trykk og deretter dobbelttrykk OK-knappen (i midten av skjermen). Du hører Skype for Business, Tilbake-knappen. Brukergrensesnittet består av fire hovednivåer med elementer du kan velge (i følgende rekkefølge fra topp til bunn):

  • Tilbake-knappen, rullegardinmenyen for møte, Vis chat-knappen

  • Video-knappen, Demp-knappen, Høyttaler-knappen

  • Legg til-knappen, Tastatur-knappen, Mer-knappen

  • Legg på-knappen

Avslutte et møte

Hvis du vil avslutte et møte, flytter du fokuset til Legg på-knappen og trykker den. Du hører Legg på-knappen. Dobbelttrykk knappen. Du hører Legg på, etterfulgt av dato og klokkeslett. Fokuset flyttes tilbake til møteskjermen for møtet.

Se også

Bruke en skjermleser til å ringe eller motta anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til personer i kontaktlisten i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skype for Business for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, for å bli med i et nettmøte.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Bli med i et nettmøte

 1. Åpne Skype for Business for Android og logg på hvis nødvendig.

  Tips!: Hvis du ikke logge deg av Skype for Business sist gang du har brukt, åpnes appen uten ber deg om å logge på. Pålogging hjelp, kan du se grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business.

 2. Sveip til høyre til du hører «Vis møteliste» og trykk deretter to ganger på skjermen.

 3. I Møter-listen sveiper du til høyre til du hører møtet du vil bli med i. TalkBack leser opp møtedetaljene og at det er et nettmøte. Trykk to ganger på skjermen. Vinduet med møtedetaljene åpnes. Du hører: «Skype for Business».

  Tips!: Dersom du må åpne Outlook-kalenderen for å finne møtet, sveiper du til høyre til du hører «Åpne kalender», og trykker to ganger på skjermen. I kalenderen drar du en finger nedover skjermen til du hører møtet, og trykker så to ganger. Gå til Enkle oppgaver med en skjermleser i Outlook-kalenderen for instrukser om hvordan du leser møteinvitasjoner.

 4. Når du er i møtedetaljervinduet, sveiper du til høyre til du hører «Bli med i møtet» og trykker deretter to ganger på skjermen. Du hører: «Skype for Business». Nå er du med i møtet.

 5. Mikrofonen din dempes automatisk når du blir med i møtet, med mindre du er den som holder møtet. Sveip til høyre til du hører «Merket, lyd er dempet, bytt» og trykk to ganger på skjermen for å oppheve dempingen av mikrofonen.

 6. Følgende alternativer er tilgjengelige i løpet av møtet:

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører «Chat-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen for å starte en chat.

  • Hvis du vil starte en video, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ikke merket, forhåndsvisningsvideo er av, bytt». Trykk deretter to ganger på skjermen.

  • Hvis du vil dempe høyttaleren, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Merket, høyttaler, bytt.» Trykk deretter to ganger på skjermen.

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Legg til deltaker-knapp», og trykk to ganger på skjermen for å legge til deltakere.

  • Sveip til venstre eller høyre til du hører «Vis numerisk tastatur og talemelding-knapp» og trykk deretter to ganger på skjermen for å vise det numeriske tastaturet og talemeldinger.

  • Dersom du vil ha tilgang til flere alternativer, som for eksempel å vise en PowerPoint-presentasjon eller sette samtalen på vent, sveiper du til høyre eller venstre til du hører «Flere alternativer-knapp» og trykker to ganger på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil ha, og trykk to ganger på skjermen.

Avslutte et nettmøte

 1. For å gå ut av et nettmøte sveiper du til høyre til du hører «Avslutt samtale, knapp».

 2. Trykk to ganger på skjermen. Du hører: «Samtale avsluttet». Fokuset går tilbake til samtaleskjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å ringe eller motta anrop i Skype for Business

Bruke en skjermleser til å legge til personer i kontaktlisten i Skype for Business

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Skype for Business

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×