Bruke en skjermleser til å arbeide med visninger i Project

Bruke en skjermleser til å arbeide med visninger i Project

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Project 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å velge riktig visning av tidsplanen. Ved hjelp av riktig visning til riktig formål blir det enklere å holde prosjektet i rute.

Hvis du vil finne ut hvilken visning som passer best til dine behov, må du først bestemme hva slags informasjon du vil kontrollere (oppgave-, ressurs- eller tilordningsdata), og deretter bestemme deg for hvilket format du vil bruke.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Project 2016.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Flytte mellom visninger

Hvis du vil flytte fra én visning til en annen, merker og åpner du en visning ved å bruke følgende hurtigtaster:

Hvis du vil

Trykk

Merk og åpne Gantt-diagram-visningen.

ALT+W, G, G

Merk og åpne Aktivitetsbelegg-visningen.

ALT+W, K, N

Merk og åpne Ressursplanlegger-visningen.

ALT+W, P, P

Merk og åpne Ressursliste-visningen.

ALT+W, S, S

Tidslinjevisning

I tidslinjen-visningen får du et øyeblikksbilde av viktige oppgaver og milepæler å presentere, for eksempel i en statusrapport eller et møte. Du kan enkelt legge innholdet fra en Tidslinje-visning inn i et PowerPoint-lysbilde eller i en utskrift, eller du kan sende det via e-post.

Du kan få tilgang til Tidslinje-visningen enten som en del av de andre visningene eller i et eget vindu. Hvis Tidslinje er en del av de andre visningene, vises den øverst i visningen som standard.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykk

Aktiver/deaktiver Tidslinje.

ALT+W, TL

Krets mellom den viktigste visningen og Tidslinje, og trykk på F6 til du hører visningen du vil bruke.

F6 eller SKIFT+F6

Åpne Tidslinje-visningen i et eget vindu.

ALT+W, OT, L

Bla gjennom elementtyper i Tidslinje – oppgavelinje, milepæl, bildeforklaring og tidslinjefeltet med den første av den typen som blir valgt.

TAB eller PIL NED

Gå gjennom elementtypene i motsatt rekkefølge.

SKIFT+TAB eller PIL OPP

Gå til forrige eller neste element av samme type, for eksempel til neste milepæl.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Åpne dialogboksen Oppgaveinformasjon.

SKIFT+F2

Gantt-diagramvisning

Bruk Gantt-diagram-visningen for å få en oversikt over hvordan det går med prosjektet og hvordan det utvikler seg. Du kan også få et inntrykk hvordan oppgaver er relaterte til hverandre i denne visningen.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje er hovedinnholdsområdet delt inn i to ruter. Til venstre er inndata-regnearket hvor du kan definere oppgavemodus, navn, varighet, start- og sluttdato og de foregående aktivitetene. Til høyre er stolpediagrammet som viser informasjonen fra regnearket i utviklingsblokker og avhengighetslinjer.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykk

Flytt mellom kolonner og rader i regnearket.

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Åpne dialogboksen Oppgaveinformasjon.

SKIFT+F2

Aktivitetsbeleggvisning

Du kan angi, redigere og gå gjennom oppgaver etter aktivitet i Aktivitetsbelegg.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje er hovedinnholdsområdet delt inn i to ruter. I ruten til regnearket til venstre er hver oppgave oppført med de tildelte ressursene rykket inn under dem. I timeregistreringsruten til høyre er det oppført informasjon som arbeid eller kostnader for oppgaven, eksempelvis i henhold til tidsskalaen, etter dag eller uke.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykk

Flytt mellom kolonner og rader i regnearket.

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Åpne dialogboksen Oppgaveinformasjon.

SKIFT+F2

Flytte til timelisteruten.

F6

Ressursplanleggervisning

Bruk Ressursplanlegger-visningen hvis du vil kontrollere oppgaver fra perspektivet til dem som arbeider med dem, og få en oversikt over tidsplanen din.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje er hovedinnholdsområdet delt inn i tre ruter. Regnearket til venstre angir ressursnavnene og eventuelle ikke-planlagte oppgaver. Til høyre er kalenderruten. Nederst i vinduet er det en rute som angir ikke-tilordnede oppgaver.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykk

Flytt mellom kolonner og rader i regnearket.

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Vis eller skjul en ressursrad eller en Grupperingsrad.

ALT+SKIFT+plusstegn (+) eller minustegn (-)

Rull tidsskalaen.

ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Åpne dialogboksen Oppgaveinformasjon.

Skriv inn (når det jobbes med en aktivitet)

Flytt oppgaver.

CTRL+piltaster

Ressurslistevisning

Bruk Ressursliste-visningen hvis du vil angi, redigere eller se gjennom ressursdata for prosjektet i et regneark.

Hvis Tidslinje er aktivert, vises den øverst i vinduet. Under Tidslinje tar regneark-oppføringer (som ressurser, kostnader og standardsatser) opp mesteparten av det viktigste innholdsområdet.

Bruk følgende hurtigtaster til å navigere i denne visningen:

Hvis du vil

Trykk

Flytt mellom kolonner og rader i regnearket.

TAB, SKIFT+TAB eller piltastene

Åpne dialogboksen Ressursinformasjon.

SKIFT+F2

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Hurtigtaster for Project 2016

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Bruk Project Online med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å velge riktig visning av tidsplanen. Bruk av riktig visning til riktig formål gjør det enklere å følge prosjektet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Project Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Project Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Project Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) for nettleseren, men ikke for Project Online.

I dette emnet

Endre visning på Project-siden

 1. Trykk på Ctrl+F6 for å gå til en fane i Projects-visningen. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Prosjekter, Prosjektsenter, verktøygruppe, fane 2 av 2, kobling» og trykker på Enter.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører «Visning, knapp», og trykk på MELLOMROM for å åpne listen over tilgjengelige visninger.

 3. Trykk på PIL NED for å navigere gjennom visningene. Trykk på ENTER for å velge en visning.

Endre visning på Tidsplan-siden

 1. Når du er på Tidsplan-siden i prosjektet, trykker du på Ctrl+F6 for å gå til en fane. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Aktiviteter, Tidsplan, verktøygruppe, fane 4 av 5» og trykker på Enter.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører «Visning, knapp», og trykk på MELLOMROM for å åpne listen over tilgjengelige visninger.

 3. Trykk på PIL NED for å navigere gjennom visningene. Trykk på ENTER for å velge en visning.

Endre oppsettet

Du kan velge hvordan du vil at dataene skal vises. Vise eller skjule et Gantt-diagram, vise dataene i en Tidsinndelt-visning eller i et tabellformat med Ark-oppsett.

 1. Du endrer oppsettet i Aktiviteter-visning ved å trykke på Ctrl+F6 for å gå til en fane. Hvis det er nødvendig, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Aktiviteter, fane» og trykker på Enter.

 2. Trykk på TAB gjentatte ganger til du hører «Oppsett, knapp», og trykk på MELLOMROM. Listen over alternativer åpnes.

 3. Du velger mellom Gantt-diagram, Tidsinndelte data og Ark ved å trykke på PIL NED til du havner på alternativet du ønsker og trykker på Enter for å velge.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Project

Hurtigtaster i Project Online

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×