Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Bruk Gjøremål for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å organisere dagen. Legg til oppgaver, gi dem forfallsdatoer, opprett påminnelser og angi dem som gjentakende oppgaver hvis du trenger å huske dem jevnlig.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Opprette en oppgave

Opprett et nytt gjøremålselement i en av listene dine.

 1. Gå til Sidepanel-visningen i Gjøremål ved å sveipe til venstre til du hører: «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Gå til en liste ved å sveipe til høyre til du hører listen du ønsker. VoiceOver sier listenavnet, etterfulgt av hvor mange oppgaver som er på listen, etter hvert som du flytter. Dobbelttrykk på skjermen for å velge listen. Oppgaveliste-visningen åpnes.

 3. Hvis du vil opprette en oppgave, sveiper du til høyre i Oppgaveliste til du hører: «Legg til en knapp for gjøremålselement». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Fokuset flyttes til Oppgavenavn-feltet.

 4. Skriv inn det nye oppgavenavnet med skjermtastaturet. Gå til tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q».

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 5. Når du har skrevet inn oppgavenavnet, sveiper du til venstre til du hører: «Legg til en knapp for gjøremålselement». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Oppgaven legges til i listen.

Fullføre en oppgave

Merk gjøremålet som fullført i listeelementet når du er ferdig med en oppgave.

 1. Sveip til høyre eller venstre i Sidepanel-visningen til du hører listen som inneholder oppgaven du har fullført. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Oppgaveliste-visningen.

 2. Naviger i oppgavene i Oppgaveliste-visningen ved å sveipe til høyre eller venstre til du hører navnet på oppgaven. VoiceOver sier navnene på oppgavene, samt statusen (fullført eller ikke fullført) etter hvert som du flytter.

 3. Når du er i oppgaven du vil merke som fullført, sveiper du til høyre. Du hører: «Ikke fullført gjøremålselement». Dobbelttrykk på skjermen for å fullføre oppgaven.

Tips!: 

 • Hvis du vil merke en fullført oppgave som ikke fullført, gjentar du trinnene ovenfor til du hører: «Valgt fullført gjøremålselement». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Kontroller at de ikke fullførte oppgavene vises i listen. Hvis du vil ha mer informajson om hvordan du viser eller skjuler fullførte oppgaver i lister, kan du se Vise/skjule fullførte oppgaver.

Åpne detaljvisning

I detaljvisningen kan du redigere oppgaven, legge til en påminnelse i oppgaven, og så videre.

 1. Sveip til høyre i Oppgaveliste-visningen til du hører oppgaven som har de detaljene du ønsker tilgang til. VoiceOver sier navnene på oppgavene, samt statusen (fullført eller ikke fullført) etter hvert som du flytter.

 2. Dobbelttrykk på skjermen når du er inne i den oppgaven du ønsker. Detaljvisningen av oppgaven åpnes, og du kan enten redigere oppgaven, eller slette den. Du hører: «Avvis detaljvisning-knapp».

 3. Hvis du vil lukke detaljvisning, sveiper du til venstre til du hører: «Avvis detaljvisning-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Legge til en oppgave i Min dag

Du kan flytte en oppgave fra en annen liste til Min dag, som er en standardliste som allerede er konfigurert, når du begynner å arbeide med Gjøremål.

 • Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Legg til gjøremålselement i Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Hvis du vil fjerne en oppgave fra Min dag, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Fjern gjøremålselement fra Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Gi nytt navn til en oppgave

Bruk detaljvisningen for raskt å gi et nytt navn til en oppgave.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører navnet på oppgaven. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Slett det forrige oppgavenavnet, og skriv inn et nytt med skjermtastaturet i Oppgavenavn-feltet. Gå til tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q».

 3. Når du har skrevet inn oppgavenavnet, lagrer du det og lukker tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Oppgaven har fått nytt navn.

Legge til en påminnelse

Bruk påminnelser for å sikre at du ikke glemmer å fullføre de viktigste oppgavene dine.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Påminnelse-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Påminnelse-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Standardalternativene er Senere i dag, I morgen og Neste uke, men du kan også velge Velg dato og klokkeslett. Når du kommer til et alternativ du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 3. Når du har valgt påminnelsealternativet, angir du påminnelsen og lukker Påminnelse-menyen ved å sveipe til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 4. Hvis du vil slette en påminnelse, sveiper du til venstre i Påminnelse-menyen til du hører: «Fjern-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Påminnelsen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en forfallsdato

Legg til en forfallsdato for å hjelpe deg å møte tidsfrister for de viktigste oppgavene.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Forfallsdato-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Forfallsdato-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Standardalternativene er I dag, I morgen og Neste uke, men du kan også velge Velg dato og klokkeslett. Når du kommer til det alternativ du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 3. Når du har valgt forfallsdatoalternativet, angir du datoen og lukker Forfallsdato-menyen ved å sveipe til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 4. Hvis du vil slette en forfallsdato, sveiper du til venstre i Forfallsdato-menyen til du hører: «Fjern-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Forfallsdatoen fjernes og menyen lukkes.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Gjenta-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Standardalternativene er Daglig, Ukedager, Ukentlig, Månedlig og Årlig, men du kan også velge Egendefinert. Når du kommer til det alternativ du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 3. Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, sveiper du til venstre på Gjenta-menyen til du hører: «Fjern-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Den gjentakende forfallsdatoen fjernes og menyen lukkes.

Legg til notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Notatvedlegg. Legg til notat». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn notatet med skjermtastaturet. Gå til tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q».

 3. Lagre notatet ved å sveipe til høyre til du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Notatet er lagret.

Slett en oppgave

Du kan slette en oppgave når du for eksempel ikke lenger trenger å holde rede på den.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave til du hører: «Slett oppgave-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Et bekreftelsesvindu åpnes og du hører: «Er du sikker på at du vil slette dette gjøremålet permanent?» Sveip til høyre for å bekrefte. Du hører: «Slett-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  Obs!: Hvis du vil avbryte slettingen, sveiper du til høyre i bekreftelsesvinduet til du hører: «Avbryt-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Oppgaven slettes, og fokuset flyttes til Oppgaveliste-visningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Gjøremål for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å organisere dagen din. Legg til oppgaver, gi dem forfallsdatoer, opprett påminnelser og angi dem som gjentakende oppgaver hvis du trenger å huske dem jevnlig.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Opprette en oppgave

 1. Sveip til høyre én gang. Du hører: «Sidepanel-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du kommer til gjøremålslistene. Du hører navnet på listen, etterfulgt av hvor mange oppgaver som er på listen. Hvis den første listen ikke er den du leter etter, kan du fortsette å sveipe mot høyre til du finner den. Du kan også bruke Gjøremål, som er en liste over alle oppgavene.

  Dobbelttrykk på skjermen for å åpne den valgte listen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Legg til gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Skriv inn teksten for oppgaven, for eksempel «Kjøpe dagligvarer».

 5. Skyv fingeren rundt nederst i skjermens høyre hjørne til du hører: «Fullført». Løft fingeren for å fullføre opprettelsen av oppgaven.

 6. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

Fullføre en oppgave

 1. Sveip til høyre én gang. Du hører: «Sidepanel-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du kommer til gjøremålslistene. Du hører navnet på listen, etterfulgt av antallet oppgaver den inneholder. Hvis den første listen ikke er den du leter etter, kan du fortsette å sveipe mot høyre til du finner den. Du kan også bruke Gjøremål, som er en liste over alle oppgavene.

  Dobbelttrykk på skjermen for å åpne den valgte listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil markere som ferdig.

 4. Sveip til høyre én gang. Du hører: «Ikke-fullførte gjøremål». Dobbelttrykk på skjermen for å fullføre oppgaven.

Tips!: Hvis du vil merke en fullført oppgave som ikke fullført, gjentar du trinnene ovenfor til du hører: «Fullførte gjøremål». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne detaljvisning

I detaljvisningen kan du redigere oppgaven, legge til en påminnelse i oppgaven, og så videre.

 1. Sveip til høyre én gang. Du hører: «Sidepanel-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du kommer til gjøremålslistene. Du hører navnet på listen, etterfulgt av antallet oppgaver den inneholder. Hvis den første listen ikke er den du leter etter, kan du fortsette å sveipe mot høyre til du finner den. Du kan også bruke Gjøremål, som er en liste over alle oppgavene.

  Dobbelttrykk på skjermen for å åpne den valgte listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven som har de detaljene du ønsker tilgang til. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Detaljer for gjøremål», etterfulgt av navnet på oppgaven.

Tips!: Hvis du vil lukke detaljvisningen, sveiper du ned, og til høyre.

Legge til en oppgave i Min dag

Du kan flytte en oppgave fra en annen liste til Min dag, som er en standardliste som allerede er konfigurert, når du begynner å arbeide med Gjøremål.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Legg til i Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra Min dag, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Lagt til i Min dag». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Gi nytt navn til en oppgave

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører navnet på oppgaven. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet.

 3. Skyv fingeren rundt nederst i skjermens høyre hjørne til du hører: «Fullført». Løft fingeren for å fullføre prosessen.

Legge til en påminnelse

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Påminnelse». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Standardalternativene er Senere i dag, I morgen og Neste uke, men du kan også velge Velg dato og klokkeslett.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Fjern påminnelse-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en forfallsdato

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Legg til forfallsdato». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Standardalternativene er I dag, I morgen og Neste uke, men du kan også velge Velg en dato.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Fjern forfallsdato-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Gjenta». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Standardalternativene er Daglig, Ukedager, Ukentlig, Månedlig og Årlig, men du kan også velge Egendefinert.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Fjern gjentakelse-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legg til notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Legg til et notat». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Skriv inn teksten i notatet.

 3. Sveip til venstre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slett en oppgave

 1. Sveip til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Slett gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ja-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å bekrefte slettingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å organisere dagen din. Legg til oppgaver, gi dem forfallsdatoer, opprett påminnelser og angi dem som gjentakende oppgaver hvis du trenger å huske dem jevnlig.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Opprette en oppgave

 1. Sveip mot høyre eller venstre til du hører: "Navigasjonsknapp." Trykk skjermen.

 2. Du hører navnet på det merkede listen. Sveip mot høyre eller venstre til du hører navnet på listen du søker etter, etterfulgt av hvor mange oppgaver på listen, eller til du kommer til oppgaver, som er en liste som inneholder alle aktiviteter.

  Dobbelttrykk på skjermen for å åpne den valgte listen.

 3. Sveip til høyre eller venstre etterfulgt til du hører "Legge til en aktivitet," av navnet på listen. Trykk skjermen.

 4. Skriv inn teksten for oppgaven, for eksempel «Kjøpe dagligvarer».

 5. Skyv fingeren rundt nederst i skjermens høyre hjørne til du hører: «Enter». Dobbelttrykk på skjermen for å fullføre opprettelsen av oppgaven.

Fullføre en oppgave

 1. Sveip mot høyre eller venstre til du hører: "Navigasjonsknapp." Trykk skjermen.

 2. Du hører navnet på gjeldende valgte liste. Sveip mot høyre eller venstre til du hører navnet på listen du ønsker, etterfulgt av antallet oppgaver på listen. Du kan også bruke Gjøremål, som er en liste over alle oppgavene.

  Dobbelttrykk på skjermen for å åpne den valgte listen.

 3. Sveip til høyre til du hører oppgaven du vil markere som ferdig.

 4. Én gang sveip høyre. Du hører: "Merket fullført avmerkingsboks." Dobbelttrykk deretter skjermen for å fullføre oppgaven.

  Et lydsignal bekrefter at du har fullført oppgaven.

Tips!: Hvis du vil merke en fullført oppgave som gjenstående, Gjenta trinnene ovenfor til din høre "Checked merket avmerkingsboksen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Åpne detaljvisning

I detaljvisningen kan du redigere oppgaven, legge til en påminnelse i oppgaven, og så videre.

 1. Sveip mot høyre eller venstre til du hører: "Navigasjonsknapp." Trykk skjermen.

 2. Du hører navnet på gjeldende valgte liste. Sveip mot høyre eller venstre til du hører navnet på listen du ønsker, etterfulgt av antallet oppgaver på listen. Du kan også bruke Gjøremål, som er en liste over alle oppgavene.

  Dobbelttrykk på skjermen for å åpne den valgte listen.

 3. Sveip til høyre til du hører aktiviteten der du vil ha tilgang til detaljene, og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Aktiviteten", etterfulgt av navnet på aktiviteten.

Tips!: Hvis du vil lukke detaljvisningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Avvis detaljvisning-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en oppgave i Min dag

Du kan legge til en oppgave fra en annen liste My Day, som er en standardliste som allerede er satt opp når du begynner å arbeide med Gjøremål.

 1. Sveip mot høyre eller venstre inntil du hører "Legg til oppgave knapp for My Day", og dobbelttrykk deretter skjermen i detaljvisningen for en aktivitet.

Tips!: Fjerne en oppgave fra My Day, i detaljvisningen for en aktivitet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Fjern aktivitet fra knapp for My Day", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Gi nytt navn til en oppgave

 1. Sveip til høyre eller til venstre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Redigerbar tekst». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet.

 3. Skyv fingeren rundt den nederste kanten av skjermen til du hører: "Tilbake, knappen er skjult." Dobbelttrykk deretter skjermen for å gi nytt navn til oppgaven er ferdig.

Legge til en påminnelse

 1. Sveip mot høyre eller venstre inntil du hører "Knappen Legg til en påminnelse", og dobbelttrykk deretter skjermen i detaljvisningen for en aktivitet.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom påminnelsesalternativene. Standardalternativene er Senere i dag, I morgen og Neste uke, men du kan også velge Velg dato og klokkeslett.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Fjern påminnelse-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en forfallsdato

 1. I detaljvisningen for en aktivitet, sveip mot høyre eller venstre inntil du høre "Legg til forfallsdato dato for", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Standardalternativene er I dag, I morgen og Neste uke, men du kan også velge Velg en dato.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Fjern forfallsdato-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. Sveip mot høyre eller venstre inntil du hører "Knappen Gjenta", og dobbelttrykk deretter skjermen i detaljvisningen for en aktivitet.

 2. Sveip til høyre og venstre for å bla gjennom alternativene for forfallsdato. Standardalternativene er Daglig, Ukedager, Ukentlig, Månedlig og Årlig, men du kan også velge Egendefinert.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en gjentakende forfallsdato, sveiper du til høyre i detaljvisningen for en oppgave, til du hører: «Gjenta aldri-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legg til notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "Legg til et notat, redigerbar tekst", og dobbelttrykk deretter skjermen i detaljvisningen for en aktivitet.

 2. Skriv inn teksten i notatet.

 3. Skyv fingeren rundt den nederste kanten av skjermen til du hører: "Tilbake, knappen er skjult." Dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke tastaturet. Notatene lagres automatisk.

Slett en oppgave

 1. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "Slette oppgaven", og dobbelttrykk deretter skjermen i detaljvisningen for en aktivitet.

 2. Hvis du vil bekrefte slettingen, sveip mot venstre til du hører "Slett-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruke Gjøremål for nett med tastaturet og en skjermleser til å organisere dagen. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Du vil lære hvordan du legger til aktiviteter, gi dem forfallsdatoer og angi påminnelser og gjøre dem regelmessig hvis de er noe du må huske ofte.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Gjøremål for nett, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Gjøremål for nett kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Gjøremål for nett.

I dette emnet

Opprette en oppgave

 1. Trykk TAB til du hører "My Day", etterfulgt av plasseringen mellom listene, for eksempel "1 av 4." Hvis du er ute etter en annen liste, trykker du TAB til du hører navnet på listen du søker etter.

 2. Trykk på ENTER for å åpne den valgte listen.

 3. Trykk TAB til du hører "Legg til en aktivitet, knappen," og trykk deretter Enter.

 4. Skriv inn teksten for oppgaven, for eksempel «Kjøpe dagligvarer», og trykk på ENTER når du er ferdig.

Fullføre en oppgave

 1. Trykk TAB til du hører "My Day", etterfulgt av plasseringen mellom listene, for eksempel "1 av 4." Hvis du er ute etter en annen liste, trykker du Tab til du hører navnet på listen du søker etter.

 2. Trykk på ENTER for å åpne den valgte listen.

 3. Trykk TAB til du hører oppgaven du vil merke som fullført. Oppgaver er mottatt som "Aktiviteten", etterfulgt av navnet, og Plasser i listen, for eksempel "1 av 3".

 4. Trykk Enter for å velge oppgaven. Du hører: "Fjernet, Marker som fullført, avmerkingsboksen." Trykk Enter for å fullføre oppgaven.

Tips!: Hvis du vil merke en fullført oppgave som ikke fullført, gjentar du trinnene ovenfor til du hører: «Avmerket, merk som ikke fullført, avmerkingsboks». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne detaljvisning

Du kan redigere aktiviteten, legge til en påminnelse til den i Detaljer-visningen, og så videre.

 1. Trykk TAB til du hører "My Day", etterfulgt av plasseringen mellom listene, for eksempel "1 av 4." Hvis du er ute etter en annen liste, trykker du TAB til du hører navnet på listen du søker etter.

 2. Trykk på ENTER for å åpne den valgte listen.

 3. Trykk TAB til du hører aktiviteten der du vil ha tilgang til detaljene, og trykk deretter Enter. Detaljer-visningen er nå åpen ved siden av listen.

Tips!: Trykk TAB for å lukke detaljer-visningen, helt til du hører "Skjul detalj visningsknapp", og trykk deretter Enter.

Legge til en oppgave i Min dag

Du kan legge til en oppgave fra en annen liste My Day, som er en standardliste som allerede er satt opp når du begynner å arbeide med Gjøremål.

 1. Når du har åpnet detaljvisning for en aktivitet, trykk TAB til du hører "Legg til knapp for My Day", og trykk deretter Enter.

Tips!: Hvis du vil fjerne en oppgave fra My Day, når du har åpnet detaljvisning for en aktivitet, trykk TAB til du hører "Fjern fra knapp for My Day", og trykk deretter Enter.

Gi nytt navn til en oppgave

 1. Trykk TAB til du hører "Rediger", etterfulgt av navnet på aktiviteten i detaljvisning for en aktivitet, og trykk deretter Enter.

 2. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet.

 3. Trykk på ENTER for å fullføre.

Legge til en påminnelse

 1. I visningen Detaljer for en aktivitet, trykk TAB til du hører "Påminn meg knappen", og trykk deretter Enter.

 2. Trykk Tab for å bla gjennom alternativer for påminnelse. Standardalternativene er senere i dag, i morgen og Neste uke, men du kan også velge Velg en dato og klokkeslett.

 3. Trykk på ENTER for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en påminnelse, åpne detaljvisning for en aktivitet, trykker du TAB til du hører "Fjerne påminnelse knapp", og trykk deretter Enter.

Legge til en forfallsdato

 1. I visningen Detaljer for en aktivitet, trykk TAB til du hører "Legg til forfallsdato dato for", og trykk deretter Enter.

 2. Trykk Tab for å bla gjennom forfallsdatoen Datoalternativer. Standardalternativene er i dag, i morgen og Neste uke, men du kan også velge å velge en dato.

 3. Trykk på ENTER for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en forfallsdato, åpne detaljvisning for en aktivitet, trykker du TAB til du hører "Fjerne forfallsdato dato for", og trykk deretter Enter.

Legge til en gjentakende forfallsdato

Hvis du har oppgaver som må gjøres regelmessig, kan du angi en gjentakende forfallsdato for dem.

Obs!: Du må legge til en forfallsdato, før du kan konfigurere den til å gjentas.

 1. I visningen Detaljer for en aktivitet, trykk TAB til du hører "Knappen Gjenta", og trykk deretter Enter.

 2. Trykk Tab for å bla gjennom forfallsdatoen Datoalternativer. Standardalternativene er daglige, ukedager, Ukentlig, Månedlig og Årlig, men du kan også velge Egendefinert.

 3. Trykk på ENTER for å aktivere det valgte alternativet.

Tips!: Fjerne en gjentatt forfallsdato dato, åpne detaljvisning for en aktivitet, trykker du TAB til du hører "Fjerne knappen regelmessighet", og trykk deretter Enter.

Legg til notat

Notater er nyttige hvis du må legge til mer informasjon om en oppgave, og beholde et kort navn på oppgaven. Hvis oppgaven for eksempel er å Kjøpe dagligvarer, kan du plassere handlelisten i et notat.

 1. I visningen Detaljer for en aktivitet, trykk TAB til du hører "Rediger notat-knappen", og trykk deretter Enter.

 2. Skriv inn teksten i notatet. Når du er ferdig, trykker du Skift + Tab for å gå tilbake til Detaljer-visningen. Notatene lagres automatisk.

Slette en oppgave

 1. I visningen Detaljer for en aktivitet, trykk TAB til du hører "Slette oppgaven", og trykk deretter Enter.

 2. For å bekrefte slettingen, trykker du TAB til du hører "Slette oppgaven", og trykk deretter Enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×