Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Gjøremål for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å opprette lister over gjøremål for et bestemt prosjekt, en tidslinje eller en rutine. Du kan også redigere, endre utformingen på og organisere listene. Du kan slette dem senere når du ikke lenger trenger dem.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprett en gjøremålsliste over de oppgavene du vil ha fullført, for eksempel på en bestemt dag, eller på et prosjekt.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visningen i Gjøremål, sveiper du til venstre til du hører: «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Hvis du vil opprette en ny liste, sveiper du til høyre til du hører: «Ny liste-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. En ny liste uten tittel opprettes, og fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 3. Hvis du vil redigere det nye navnet, skriver du inn navnet ved hjelp av skjermtastaturet. Du går til tastaturet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Q».

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 4. Lagre den nye listen etter du har skrevet inn navnet, ved å sveipe til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Den nye listen er lagret.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i Sidepanel-visningen til raskt å finne en oppgave i listene over gjøremål.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visningen i Gjøremål, sveiper du til venstre til du hører: «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Søk etter en oppgave ved å sveipe til høyre til du hører: «Søk-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 3. Skriv et søkeord ved hjelp av skjermtastaturet. Gå til tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q». Sveip til høyre etter du har skrevet ordet, til du hører: «Søk». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 4. Hvis du vil flytte rundt i listen over søkeresultater, sveiper du til venstre til du hører et resultat. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater. VoiceOver sier gjøremålselementet, statusen (fullført eller ikke fullført) og listen den tilhører, etter hvert som du flytter i listen.

 5. Naviger til elementet og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå til Oppgaveliste-visningen i en liste.

Gi nytt navn til en liste

Bruk Listealternativer-menyen til å gi nytt navn til en liste du har opprettet.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Navnene kan ikke endres på standardlistene Min dag og Gjøremål.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visningen i Gjøremål, sveiper du til venstre til du hører: «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Gå til en liste ved å sveipe til høyre til du hører listen du vil gi nytt navn. VoiceOver sier tilgjengelige lister etter hvert som du flytter rundt. Dobbelttrykk på skjermen for å velge listen. Oppgaveliste-visningen åpnes.

 3. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes. Du hører: «Gi liste nytt navn-knapp».

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å gi listen nytt navn. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet. Bruk skjermtastaturet til å endre listenavnet. Gå til tastaturet ved å plassere én finger på skjermen og dra den rundt til du hører et tastaturelement.

 5. Hvis du vil lagre listen og lukke tastaturet etter å ha skrevet det nye listenavnet, sveiper du til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Listetemaer

Du kan endre både temaet og bakgrunnsfargen på en liste for at den skal passe til den utformingen du ønsker.

Obs!: Du kan ikke endre temaet for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen for den listen du ønsker, i Oppgaveliste-visningen. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Gå til undermenyen Endre tema ved å sveipe til høyre til du hører: «Endre tema-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Tema-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører fargen du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge en bakgrunnsfarge. VoiceOver leser opp fargene etter hvert som du flytter. Den valgte fargen identifiseres som «valgt».

 4. Hvis du vil velge et tema, fortsetter du å sveipe til høyre til du hører det temaet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. VoiceOver leser opp temaene etter hvert som du flytter. Det valgte temaet identifiseres som «valgt».

 5. Hvis du ønsker å lagre og lukke Tema-menyen etter å ha valgt den nye bakgrunnsfargen, eller det nye temaet, sveiper du til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Vise/skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard i listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen i Oppgaveliste-visningen i Gjøremål-listen der du ønsker å skjule fullførte oppgaver. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil skjule fullførte oppgaver, sveiper du til høyre til du hører: «Skjul fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i Oppgaveliste-visningen.

 4. Hvis du vil vise de skjulte fullførte oppgavene i Listealternativer-menyen, sveiper du til høyre til du hører: «Vis fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Sortere aktiviteter

Du kan organisere og finne gjøremål mer effektivt ved å sortere en liste.

Obs!: Sortering av lister er ikke tilgjengelig for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen for den listen du ønsker å sortere, i Oppgaveliste-visningen. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Gå til Sorter-undermenyen ved å sveipe til høyre til du hører: «Sorter-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sorter-menyen åpnes.

 3. Velg et sorteringsalternativ ved å sveipe til høyre til du hører det alternativet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. VoiceOver leser opp alternativene etter hvert som du flytter.

 4. Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes Sorter-menyen, og fokuset flyttes til Oppgaveliste-visningen.

 5. Hvis du ønsker å oppheve sortering av en liste, sveiper du til høyre eller venstre i Oppgaveliste-visningen til du hører: «Fjern sortering-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlistene Min dag og Gjøremål kan ikke slettes.

 1. Åpne Listealternativer-menyen for den listen du ønsker å slette, i Oppgaveliste-visningen. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil slette listen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett liste-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Et bekreftelsesvindu åpnes, og du hører: «Er du sikker på at du vil slette denne listen permanent?» Sveip til høyre for å bekrefte. Du hører: «Slett liste-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  Hvis du vil avbryte slettingen, sveiper du til høyre i bekreftelsesvinduet til du hører: «Avbryt-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å opprette lister over gjøremål for et bestemt prosjekt, en tidslinje eller en rutine. Du kan også endre listeutformingen og sortere listene slik du vil ha dem. Du kan slette dem senere når du ikke lenger trenger dem.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprett en gjøremålsliste over de oppgavene du vil ha fullført, for eksempel på en bestemt dag, eller på et prosjekt.

 1. Hvis du vil navigere til sidepanelvisningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil opprette en ny liste, sveiper du til høyre til du hører «Ny liste, fra listen», og dobbelttrykker deretter på skjermen. En ny liste uten tittel opprettes, og fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 3. Skriv inn navnet på listen.

 4. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Fokuset flyttes til navnefeltet i den første oppgaven i listevisningen. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til oppgaver, kan du se Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i sidepanelvisningen for raskt å finne en oppgave i gjøremålslistene.

 1. Hvis du vil navigere til sidepanelvisningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Åpne Søk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å søke etter en oppgave. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 3. Skriv inn et søkeord. De første stavelsene av ordet er nok.

 4. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, sveiper du til høyre til du hører et resultat. Et resultat begynner med «Gjøremål», etterfulgt av navnet. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater.

 5. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne detaljvisningen for det valgte resultatet.

Gi nytt navn til en liste

Du kan gi nytt navn til en liste slik at den passer bedre til dine formål.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Min dag og To-Do er standardlister, disse kan du ikke gi nytt navn til.

 1. Hvis du vil navigere til sidepanelvisningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Gå til en liste ved å sveipe til høyre til du hører listen du ønsker å gi nytt navn, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Listevisningen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Listealternativer-menyen. Du hører: «Meny utvidet».

 4. Sveip til høyre til du hører «Gi liste nytt navn», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 5. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet.

 6. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Listetemaer

Du kan endre temaet for en liste slik at den passer den utformingen du ønsker.

Obs!: Du kan ikke endre tema for standardlisten Min dag.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Du finner temaalternativene ved å sveipe til høyre til du hører «Endre tema». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Velg et tema ved å sveipe til høyre eller til venstre til du hører det temaet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke menyen.

Vise/skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard i listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Hvis du vil skjule fullførte oppgaver, sveiper du til høyre til du hører «Skjul fullførte gjøremål». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i listevisningen.

 4. Hvis du vil vise skjulte fullførte oppgaver, sveiper du til høyre i Listealternativer-menyen til du hører «Vis fullførte gjøremål». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sortere aktiviteter

Du kan organisere og finne gjøremål mer effektivt ved å sortere en liste.

Obs!: Sortering av lister er ikke mulig for standardlisten Min dag.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Sveip til høyre til du hører «Sorter», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å finne sorteringsalternativer.

 3. Hvis du vil velge et sorteringsalternativ, sveiper du til høyre eller venstre til du hører det alternativet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes sorteringsmenyen, og fokuset flyttes til listevisningen.

 4. Hvis du vil oppheve sorteringen av en liste, sveiper du til høyre eller venstre mens du viser listen, til du hører «Fjern sortering-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlister for Min dag og To-Do kan ikke bli slettet.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Hvis du vil slette listen, sveiper du til høyre til du hører «Slett liste». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Ja-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å bekrefte slettingen.

  Hvis du vil avbryte slettingen, sveiper du til høyre i bekreftelsesvinduet som vises, til du hører «Avbryt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Når listen er slettet, går fokuset tilbake til Min dag-listen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å opprette lister over gjøremål for et bestemt prosjekt, en tidslinje eller en rutine. Du kan også endre listeutformingen og sortere listene slik du vil ha dem. Du kan slette dem senere når du ikke lenger trenger dem.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprett en gjøremålsliste over de oppgavene du vil ha fullført, for eksempel på en bestemt dag, eller på et prosjekt.

 1. Naviger til sidepanelvisningen ved å sveipe til venstre eller høyre til du hører «Navigasjon-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Opprett en ny liste ved å sveipe til høyre til du hører «Ny liste-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen. En ny liste uten tittel opprettes, og fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 3. Skriv inn navnet på listen.

 4. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake, knapp skjult». Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i sidepanelvisningen for raskt å finne en oppgave i gjøremålslistene.

 1. Naviger til sidepanelvisningen ved å sveipe til venstre eller høyre til du hører «Navigasjon-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil søke etter en oppgave, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Søk etter oppgaver-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 3. Skriv inn et søkeord. Begynnelsen av ordet er nok.

 4. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

 5. Hvis du vil navigere i listen over søkeresultater, sveiper du til venstre til du hører et resultat. Et resultat begynner med «gjøremål», etterfulgt av navnet og plasseringen på listen den tilhører, for eksempel «1 av 2.» Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater.

 6. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne detaljvisningen for det valgte resultatet.

Gi nytt navn til en liste

Du kan gi nytt navn til en liste slik at den passer bedre til dine formål.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Min dag og To-Do er standardlister, disse kan du ikke gi nytt navn til.

 1. Hvis du vil gå til sidepanelvisningen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Navigasjon-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Gå til en liste ved å sveipe til høyre til du hører listen du ønsker å gi nytt navn, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Listevisningen åpnes.

 3. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre til du hører «Rediger», etterfulgt av filens plassering i listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å gi listen nytt navn. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet.

 5. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

Listetemaer

Du kan endre temaet for en liste slik at den passer den utformingen du ønsker.

Obs!: Du kan ikke endre tema for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre mens du viser en liste, til du hører: «Rediger», etterfulgt av filens plassering på listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 2. Finn Temaalternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Tema»

 3. Hvis du vil velge et tema, fortsetter du å sveipe til høyre til du hører det temaet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Det valgte temaet identifiseres som «valgt», mens resten er «ikke valgt».

 4. La fingeren gli langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilpasset, tilbake, knapp skjult». Dobbelttrykk på skjermen for å lukke menyen.

Vise/skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard på listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre mens du viser en liste, til du hører: «Rediger», etterfulgt av filens plassering på listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 2. Hvis du vil skjule fullførte oppgaver, sveiper du til høyre til du hører: «Skjul fullførte gjøremål, menyelement, dobbelttrykk for å aktivere», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i listevisningen.

 4. Hvis du vil vise de skjulte fullførte oppgavene i Listealternativer-menyen, sveiper du til høyre til du hører: «Vis fullførte gjøremål, menyelement, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sortere aktiviteter

Du kan organisere og finne gjøremål mer effektivt ved å sortere en liste.

Obs!: Sortering av lister er ikke mulig for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Sorter-menyen ved å sveipe til høyre eller venstre mens du viser en liste, til du hører: «Sorter-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Velg et sorteringsalternativ ved å sveipe til høyre eller venstre til du hører det alternativet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes sorteringsmenyen, og fokuset flyttes til listevisningen.

 3. Hvis du ønsker å oppheve sortering av en liste, sveiper du til høyre eller venstre mens du viser listen, til du hører: «Fjern sortering-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlister for Min dag og To-Do kan ikke bli slettet.

 1. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre mens du viser en liste, til du hører: «Rediger», etterfulgt av filens plassering på listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 2. Hvis du vil slette listen, sveiper du til høyre til du hører «Slett liste, menyelement, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bekreft slettingen ved å sveipe til høyre til du hører «Slett-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Hvis du vil avbryte slettingen, sveiper du til høyre mens du er i bekreftelsesvinduet som vises, til du hører «Avbryt-knapp, dobbelttrykk for å aktivere». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål for nett med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å opprette lister over gjøremål for et bestemt prosjekt, en tidslinje eller en rutine. Du kan også redigere, endre utformingen på og organisere listene. Du kan slette dem senere når du ikke lenger trenger dem.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Gjøremål for nett, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Gjøremål for nett kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Gjøremål for nett.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprett en gjøremålsliste over de oppgavene du vil ha fullført, for eksempel på en bestemt dag, eller på et prosjekt.

 1. Opprett en ny liste i Gjøremål ved å trykke på TAB til du hører «Ny liste-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge. En ny liste uten tittel opprettes, og fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 2. Skriv inn navnet på listen, og trykk deretter på ENTER.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i sidepanelet for raskt å finne en oppgave i gjøremålslistene.

 1. Hvis du vil søke etter en oppgave i Gjøremålsidepanelet, trykker du på TAB til du hører «Søk-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Fokuset flyttes til Søk-feltet.

 2. Skriv inn det søkeordet du vil bruke. Gjøremål viser automatisk søkeresultatene mens du skriver.

 3. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, trykker du på TAB til du hører et resultat. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB hvis du vil flytte i listen over søkeresultater. Skjermleseren sier gjøremålselementet som «gjøremål < navnet på gjøremålselementet >» etter hvert som du flytter. Fullførte oppgaver leses opp som «fullført gjøremål < navn på gjøremålelement>».

 4. Hvis du vil gå inn i detaljvisningen for en oppgave, trykker du på MELLOMROM når du er i oppgaven.

Gi nytt navn til en liste

Bruk Listealternativer-menyen til å gi nytt navn til en liste du har opprettet.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Navnene kan ikke endres på standardlistene Min dag og Gjøremål.

 1. Gå til en liste i sidepanelet i Gjøremål ved å trykke på TAB til du hører listen du vil bruke.

 2. Trykk på MELLOMROM for å velge den listen du ønsker å gi nytt navn. Oppgaveliste-visningen åpnes.

 3. Trykk på SKIFT+F10 for å åpne Listealternativer-menyen. Du hører: «Listealternativer-knapp».

 4. Trykk på MELLOMROM. Listealternativer-menyen åpnes.

 5. Trykk på TAB hvis du vil gi nytt navn til listen. Du hører: «Gi liste nytt navn-knapp».

 6. Trykk på MELLOMROM. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 7. Skriv inn det nye listenavnet, og trykk på ENTER. Listenavnet endres.

Vise eller skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard i listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. Trykk på SKIFT+F10 i Oppgaveliste-visningen for den Gjøremål-listen du ønsker å skjule fullførte oppgaver i. Du hører: «Listealternativer-knapp».

 2. Trykk på MELLOMROM. Listealternativer-menyen åpnes.

 3. Skjul fullførte oppgaver ved å trykke på TAB til du hører «Skjul fullførte gjøremål-knapp». Trrykk deretter på MELLOMROM.

 4. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i Oppgaveliste-visningen.

 5. Hvis du vil vise skjulte fullførte oppgaver, trykker du på TAB i Listealternativer-menyen til du hører «Vis fullførte gjøremål-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

Sortere aktiviteter

Du kan organisere og finne gjøremål mer effektivt ved å sortere en liste.

Obs!: Sortering av lister er ikke mulig for standardlisten Min dag.

 1. Trykk på TAB i Oppgaveliste-visningen i listen du ønsker å sortere, til du hører «Sorter gjøremål-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Sorter-menyen åpnes.

 2. Velg et sorteringsalternativ ved å trykke på TAB eller SKIFT+TAB til du hører det alternativet du ønsker. Trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Skjermleser leser opp alternativene etter hvert som du flytter.

  Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes Sorter-menyen, og fokuset flyttes til Oppgaveliste-visningen.

 3. Hvis du vil oppheve sortering av en liste, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB i Oppgaveliste-visningen til du hører «Knappen Lukk alternativet for sorteringsrekkefølge». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlistene Min dag og Gjøremål kan ikke slettes.

 1. Trykk på SKIFT+F10 i Oppgaveliste-visning. Du hører: «Listealternativer-knapp».

 2. Trykk på MELLOMROM. Listealternativer-menyen åpnes.

 3. Hvis du vil slette listen, trykker du på TAB til du hører «Slett liste-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. En dialogboks for bekreftelse åpnes. Trykk på TAB to ganger for å bekrefte slettingen. Du hører: «Slett liste-knapp». Trykk på MELLOMROM for å velge.

  Hvis du ikke ønsker å slette listen, trykker du på TAB i bekreftelsesvinduet til du hører «Avbryt-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×