Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Bruk Gjøremål for iPhone med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å markere oppgaver som ferdige, legge dem til i Min dag samt hente foreslåtte tilleggsoppgaver. Forslag-visningen viser gjenstående oppgaver som for eksempel er forsinket eller forfaller i dag.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Åpne forslag

 1. Sveip til høyre i Min dag-visningen i Gjøremål, til VoiceOver sier: «Forslag, knapp».

 2. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Forslag-visningen.

Fullføre oppgaver

 1. Sveip til høyre i Forslag-visningen i Gjøremål, til VoiceOver sier elementet du vil markere som fullført.

 2. Sveip til høyre én gang til. VoiceOver sier: «Ikke fullført gjøremålselement, knapp».

 3. Hvis du vil markere elementet som fullført, dobbelttrykker du på skjermen.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. Sveip til høyre i Forslag-visningen i Gjøremål, til VoiceOver sier elementet du vil legge til i Min dag.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge elementet, og åpne Detaljvisning.

 3. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Legge til gjøremålselement i Min dag, knapp».

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å merke og legge til elementet i Min dag.

Laste inn flere forslag

 1. Sveip til høyre i Forslag-visningen i Gjøremål, til VoiceOver sier: «Mer, knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og laste inn flere elementer.

Lukke forslag

 1. Sveip til venstre mens du er på et element i Forslag-visningen i Gjøremål, til VoiceOver sier: «Ferdig, knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og lukke Forslag-visningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å markere oppgaver som ferdige, legge dem til i Min dag samt hente foreslåtte tilleggsoppgaver. Forslag-visningen viser gjenstående oppgaver som for eksempel er forsinket eller forfaller i dag.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Åpne forslag

 1. Sveip til høyre i Min dag-visningen i Gjøremål, til TalkBack sier: «Forslag».

 2. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Forslag-visningen.

Fullføre oppgaver

 1. Sveip til høyre i Forslag-visningen i Gjøremål, til TalkBack sier elementet du vil markere som fullført.

 2. Sveip til høyre to ganger. TalkBack sier: «Gjenstående gjøremål».

 3. Hvis du vil markere elementet som fullført, dobbelttrykker du på skjermen. TalkBack sier: «Fullførte gjøremål».

Legge til en oppgave i Min dag

 1. Sveip til høyre i Forslag-visningen i Gjøremål, til TalkBack sier elementet du vil legge til i Min dag.

 2. Sveip til høyre til TalkBack sier: «Legge til gjøremål i Min dag-knapp».

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å merke og legge til elementet i Min dag.

Lukke forslag

 1. Sveip til venstre mens du er på et element i Forslag-visningen i Gjøremål, til TalkBack sier: «Tilbake-knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og lukke Forslag-visningen. Min dag-visningen åpnes og TalkBack sier: «Min dag».

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål for Windows 10 med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å markere oppgaver som ferdige, legge dem til i Min dag samt hente foreslåtte tilleggsoppgaver. Forslag-visningen viser gjenstående oppgaver som for eksempel er forsinket eller forfaller i dag.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Åpne forslag

 1. Sveip til venstre i Min dag-visningen i Gjøremål gjentatte ganger, til skjermleseren sier: «Forslag-knapp».

  Tips!: Du kan også utforske elementene på skjermen. Hvis du vil utforske, drar du fingeren sakte over skjermen. Når du finner et element, sier skjermleseren navnet på det. For eksempel: Hvis du vil navigere til Forslag-knappen i Min dag-visningen, drar du fingeren til øverste høyre hjørne til skjermleseren sier: «Forslag-knapp». Hvis du ikke lenger vil utforske, løfter du bare fingeren, og fokuset forblir der du slapp.

 2. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Forslag-visningen.

Fullføre oppgaver

 1. Sveip til høyre i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleseren sier elementet du vil markere som fullført.

 2. Sveip til høyre én gang til. Skjermleser sier: «Fjernet markeringen for fullført».

 3. Hvis du vil markere elementet som fullført, dobbelttrykker du på skjermen.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. Sveip til høyre i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleseren sier elementet du vil legge til i Min dag.

 2. Fortsett med å sveipe til høyre til skjermleser sier: «Legg til i Min dag.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å merke og legge til i Min dag.

Laste inn flere forslag

 1. Sveip til venstre i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleser sier: «Laste inn flere forslag, hyperkobling».

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge og laste inn flere elementer.

Lukke forslag

 1. Sveip til venstre mens du er på et element i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleser sier: «Ferdig-knapp».

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og lukke Forslag-visningen. Min dag-visningen åpnes og skjermleseren sier: «Min dag».

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål for nett med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å markere oppgaver som ferdige, legge dem til i Min dag samt hente foreslåtte tilleggsoppgaver. Forslag-visningen viser gjenstående oppgaver som for eksempel er forsinket eller som forfaller i dag.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Gjøremål for nett, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Gjøremål for nett kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Gjøremål for nett.

I dette emnet

Åpne forslag

 1. Trykk gjentatte ganger på TAB i Min dag-visningen i Gjøremål, til skjermleseren sier: «Få tilgang til foreslåtte gjøremål via Forslag-knappen».

 2. Trykk på ENTER for å velge knappen, og åpne Forslag-visningen.

Fullføre oppgaver

 1. Trykk på TAB gjentatte ganger i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleseren sier elementet du vil markere som fullført.

 2. Trykk på TAB én gang til. Skjermleser sier: «Ikke avmerket, avmerkingsboks for å merke som fullført».

 3. Hvis du vil markere elementet som fullført, trykker du på ENTER.

Legge til en oppgave i Min dag

 1. Trykk på TAB gjentatte ganger i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleseren sier elementet du vil legge til i Min dag.

 2. Fokuset er på elementet. Trykk på TAB to ganger til for å flytte til knappen Legg til i Min dag. Skjermleser sier: «Legg til i Min dag.»

 3. Trykk på ENTER for å merke og legge til elementet i Min dag.

Laste inn flere forslag

 1. Trykk gjentatte ganger på TAB i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleseren sier: «Mer-knapp»

 2. Trykk på ENTER for å velge og laste inn flere elementer.

Lukke forslag

 1. Trykk på SKIFT+TAB mens du er på et element i Forslag-visningen i Gjøremål, til skjermleseren sier: «Skjul foreslåtte gjøremål-knapp. Fullført».

 2. Trykk på ENTER for å velge knappen og lukke Forslag-visning. Min dag-visningen åpnes og skjermleseren sier: «Få tilgang til foreslåtte gjøremål via Forslag-knappen».

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×