Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å endre linjeavstand og innrykk med avsnitt og gi dokumentene et profesjonelt utseende.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Åpne dokumentet, og merk deretter avsnittet du vil angi avstanden for. Hvis du vil angi avsnittsavstand for hele dokumentet, trykker du CTRL+A.

 2. Trykk Alt + H, P, plasseres G. Word 2016 fokus i kategorien innrykk og avstand i dialogboksen avsnitt. Du vil høre navnet på dialogboksen.

 3. For å angi avstand før et avsnitt trykker du ALT+B. I Før-boksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene til du hører punktverdien du vil bruke, eller du skriver inn den ønskede punktverdien (for eksempel 6 eller 18). (Lavere punktverdier representerer mindre avstand.)

  Obs!: Skjermleser kan si «Ukjent nøkkel», når du bruker PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom punktverdier.

 4. Hvis du vil angi avstand etter et avsnitt, trykker du Alt + F. Bruk pil opp og pil ned til du hører punkt utvalget du ønsker, eller Skriv inn punktverdien du vil bruke (for eksempel 6 eller 18) i etter-boksen.

 5. Du lukker Avsnitt-dialogboksen ved å trykke TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen, og deretter trykker du MELLOMROM-tasten. Fokus går tilbake til dokumentet.

Flere alternativer for linjeavstand

 • Hvis du vil angi en avstand mellom avsnitt som standardavstand, gjør du følgende:

  1. Når du har gjort avstandsvalget ditt på Innrykk og avstand-fanen, trykker du ALT+D.

  2. I Microsoft Word-dialogboksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge enten Bare dette dokumentet- eller Alle dokumenter-alternativet, trykk så TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen og trykk til slutt ENTER.

 • Du kan raskt velge linjeavstand for et merket avsnitt i Word ved å gjøre som følger:

  1. Innrykk og avstand-fanen trykker du ALT+N.

  2. I Linjeavstand-listen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge i en liste over vanlig brukte linjeavstander.

Angi avsnittsinnrykk

 1. Åpne dokumentet, og merk deretter avsnittet du vil angi innrykk for. Hvis du vil angi avsnittsavstand for hele dokumentet, trykker du CTRL+A.

 2. Trykk på ALT+H, P+G. Word plasserer fokus på Innrykk og avstand-fanen i dialogboksen Avsnitt.

 3. For å angi størrelsen på venstre innrykk trykker du ALT+L. I Venstre-boksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene, eller du skriver inn ønsket verdi (for eksempel 0,25 eller 0,5) for å angi verdien du vil bruke.

 4. Hvis du vil angi størrelsen på høyre innrykk, trykker du Alt + R. I boksen til høyre til å angi verdien du ønsker, bruke tastene Pil opp og pil ned eller Skriv verdien (for eksempel.25 eller.5 av

 5. Du går ut av Avsnitt-dialogboksen ved å trykke TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen, og deretter trykker du MELLOMROM-tasten.

Flere alternativer for å angi innrykk

 • For å angi valgte innrykk som standardinnrykk gjør du som følger:

  1. Etter at du har foretatt valget i Avsnitt-dialogboksen trykker du ALT+D.

  2. I Microsoft Word-dialogboksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge enten Bare dette dokumentet- eller Alle dokumenter-alternativet, trykk så TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen og trykk til slutt ENTER.

 • For utskrift av adressebok-stil, kan du bruke funksjonen Speilvend innrykk, der venstre og høyre innrykk speilvendt, med ett innrykk angitt i og andre innrykket er angitt som utvendig. Når du har foretatt valget innrykk i kategorien innrykk og avstand, trykker du Alt + M for å merke avmerkingsboksen Speilvend innrykk.

 • Du kan raskt legge til et førstelinjeinnrykk i bare ett avsnitt ved å flytte fokus til begynnelse av den første linjen i et avsnitt og så trykke TAB-tasten. Med et førstelinjeinnrykk, rykkes den første linjen i et avsnitt inn mer enn de andre linjene i det avsnittet.

Hurtigtaster for å angi avsnittsavstand og -innrykk

Tabellen nedenfor oppsummerer praktisk hurtigtaster, som du kan bruke når du angir avstand og innrykk for avsnitt.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Innrykk og avstand-fanen i Avsnitt-dialogboksen

ALT+H, P+G

Angi avstand før

ALT+B

Angi avstand etter

ALT+F

Angi venstre innrykk

ALT+L

Angi høyre innrykk

ALT+R

Angi valgt avstand eller innrykk som standard

ALT+D

Angi linjeavstand

ALT+N

Velg Speilvend innrykk

ALT+M

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, for å gi dokumentet et profesjonelt utseende ved å få avsnittene til å se ut slik du ønsker.

Du kan angi hvor mye plass det skal være før hvert avsnitt, og størrelsen på de respektive innrykkene. Du kan også opprette et innrykk kun i den første linjen i et avsnitt eller opprette et hengende innrykk hvorpå den første linjen i avsnittet ikke har innrykk, men de etterfølgende linjene har det.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil angi avstanden for.

  Tips!: Merk en del med tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Bruk alternativene i Avstand-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil angi avstand før et avsnitt, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører gjeldende avstand og «Før, rediger tekst».

  • Hvis du vil angi avstand etter et avsnitt, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører gjeldende avstand og «Etter, rediger tekst».

  I feltene Før eller Etter skriver du inn en punktverdi, for eksempel 6 eller 18 (mindre punktverdier representerer mindre plass).

 4. Trykk på ENTER for å lukke dialogboksen Avsnitt og gå tilbake til dokumentet.

Angi linjeavstand

 1. Hvis du vil endre linjeavstanden i et avsnitt, merker du avsnittet du vil formatere og trykker på TILVALG+KOMMANDO+M for å åpne dialogboksen Avsnitt.

 2. Hvis du vil velge et alternativ for linjeavstand, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Linjeavstand» etterfulgt av et alternativ for linjeavstand. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne listen over alternativer. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet for linjeavstand du vil bruke. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du velger et alternativ som kan tilpasses, som Flere, trykker du på TAB for å angi linjeavstanden. Du hører gjeldende avstand og «På». Skriv deretter inn en verdi.

Angi avsnittsinnrykk

Bare rykke inn første linje i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn den første linjen i avsnittet.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Hvis du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Spesiell, popupknapp». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Første linje». Trykk på MELLOMROM for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen for første linje. Du hører gjeldende innrykkstørrelse og «Ved». Skriv inn en verdi i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Obs!: Alle etterfølgende avsnitt du skriver, rykkes inn.

Rykke inn alle unntatt den første linjen i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn alle unntatt den første linjen (hengende innrykk).

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Hvis du vil opprette et hengende innrykk, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Spesiell, popupknapp». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Hengende». Trykk på MELLOMROM for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen. Du hører gjeldende innrykkstørrelse og «Ved». Skriv inn verdien i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Øke eller redusere innrykket for et helt avsnitt

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil øke eller redusere innrykket mot venstre eller høyre for.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Bruk alternativene i Innrykk-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innrykket fra venstre marg, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Foran tekst».

  • Hvis du vil endre innrykket fra høyre marg, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Etter tekst».

  Hvis du vil angi størrelsen for innrykket, skriver du inn en verdi i tommer. Innrykkstørrelsen leses opp.

 4. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å endre avstand mellom avsnitt og linjer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Bruke hurtigtaster i Word for iPhone for en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil angi avstanden i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk skjermen. Du hører navnet på den gjeldende båndkategorien.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Legg til avstand før avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Legg til avstand før avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Legg til avstand etter avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Legg til avstand etter avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • For å fjerne mellomrom før avsnittet, sveip mot høyre til du hører "Fjerne mellomrom før avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Fjerne mellomrom etter avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Fjerne mellomrom etter avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

Obs!: Du kan bare bytte mellomrom før og etter et avsnitt på eller av, slik at alternativet for å legge til plass er bare tilgjengelig hvis det er ikke plass før eller etter et avsnitt allerede og alternativet for å fjerne mellomrom er bare tilgjengelig hvis det er for øyeblikket mellomrom før eller etter et avsnitt.

Angi linjeavstand

 1. Merk avsnittet du vil angi linjeavstanden i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk skjermen. Du hører navnet på den gjeldende båndkategorien.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "Linjeavstand-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Beholde å sveipe høyre for å gå gjennom tilgjengelige linjeavstand verdiene: 1.0, 1,15, 1.5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du hører trykker du ønsket verdi, doble skjermen for å angi linjeavstanden.

Angi avsnittsinnrykk

Bare rykke inn første linje i et avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil rykke inn i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk skjermen. Du hører navnet på den gjeldende båndkategorien.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "spesielle innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører "Knappen første linje", og dobbelttrykk skjermen.

Rykke inn alle unntatt den første linjen i et avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil rykke inn i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk skjermen. Du hører navnet på den gjeldende båndkategorien.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "spesielle innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører "Hengende knappen", og dobbelttrykk skjermen.

Øke eller redusere innrykket for et helt avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil rykke inn i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk skjermen. Du hører navnet på den gjeldende båndkategorien.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Øke innrykk, sveip mot høyre til du hører "Øk innrykksplassering", og dobbelttrykk skjermen.

  • Redusere innrykk, sveip mot høyre til du hører "Reduser innrykksplassering", og dobbelttrykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å endre avstand mellom avsnitt og linjer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Word for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Word for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil formatere avstand i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer", og dobbelttrykk skjermen.

 3. Hvis du vil velge kategorien Hjem, trykk skjermen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører "Hjem fanen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering menyen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Legg til avstand før avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Legg til avstand før avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Legg til avstand etter avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Legg til avstand etter avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • For å fjerne mellomrom før avsnittet, sveip mot høyre til du hører "Fjerne mellomrom før avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Fjerne mellomrom etter avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Fjerne mellomrom etter avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

Obs!: Du kan bare bytte mellomrom før og etter et avsnitt på eller av, slik at alternativet for å legge til plass er bare tilgjengelig hvis det er ikke plass før eller etter et avsnitt allerede og alternativet for å fjerne mellomrom er bare tilgjengelig hvis det er for øyeblikket mellomrom før eller etter et avsnitt.

Angi linjeavstand

 1. Merk avsnittet du vil formatere avstand i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer", og dobbelttrykk skjermen.

 3. Hvis du vil velge kategorien Hjem, trykk skjermen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører "Hjem fanen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering menyen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "linjeavstand kombinasjonsboks", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Beholde å sveipe høyre for å gå gjennom tilgjengelige linjeavstand verdiene: 1.0, 1,15, 1.5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du hører trykker du ønsket verdi, doble skjermen for å angi linjeavstanden.

Angi avsnittsinnrykk

Bare rykke inn første linje i et avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil formatere avstand i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer", og dobbelttrykk skjermen.

 3. Hvis du vil velge kategorien Hjem, trykk skjermen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører "Hjem fanen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering menyen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "spesielle innrykk menyen", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører "første linje, ikke er merket, byttingen," og dobbelttrykker skjermen.

Rykke inn alle unntatt den første linjen i et avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil formatere avstand i dokumentet.

 2. Gå til på båndet, sveip mot høyre eller venstre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer", og dobbelttrykk skjermen.

 3. Hvis du vil velge kategorien Hjem, trykk skjermen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører "Hjem fanen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering menyen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "spesielle innrykk menyen", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører "Hengende, ikke er merket, byttingen," og dobbelttrykker skjermen.

Øke eller redusere innrykket for et helt avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil rykke inn i dokumentet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • For å øke innrykket, sveip mot høyre til du hører "Øk innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Hvis du vil redusere innrykket, sveip mot høyre til du høre "Reduser innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å endre avstand mellom avsnitt og linjer.

Obs!: 

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet der du vil angi avstanden.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Swip e høyre til du hører "Kommandoen palett, flere alternativer-knappen," og dobbelttrykk skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Legg til avstand før avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Legg til avstand før avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Legg til avstand etter avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Legg til avstand etter avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • For å fjerne mellomrom før avsnittet, sveip mot høyre til du hører "Fjerne mellomrom før avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Fjerne mellomrom etter avsnitt, sveip mot høyre til du hører "Fjerne mellomrom etter avsnittsknappen", og dobbelttrykk skjermen.

Obs!: Du kan bare bytte mellomrom før og etter et avsnitt på eller av, slik at alternativet for å legge til plass er bare tilgjengelig hvis det er ikke plass før eller etter et avsnitt allerede og alternativet for å fjerne mellomrom er bare tilgjengelig hvis det er for øyeblikket mellomrom før eller etter et avsnitt.

Angi linjeavstand

 1. Plasser innsettingspunktet Pek hvor som helst i avsnittet der du vil angi linjeavstanden.

 2. Sveip opp eller ned med én finger til du hører: "Elementer."

 3. Swip e høyre til du hører "Kommandoen palett, flere alternativer-knappen," og dobbelttrykk skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Avsnittsformatering knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører "Linjeavstand-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Beholde å sveipe høyre for å gå gjennom tilgjengelige linjeavstand verdiene: 1.0, 1,15, 1.5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du hører trykker du ønsket verdi, doble skjermen for å angi linjeavstanden.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke hurtigtaster med et eksternt tastatur i Word Mobile for Windows 10

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Online med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å endre avstand og innrykk i avsnitt, og gi dokumentene et flott utseende.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Angi avsnitt og linjeavstand

 1. Åpne dokumentet, og velg deretter avsnittet du vil angi avstanden for ved å flytte innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet og trykke Skift + Ctrl + Pil ned piltast. Hvis du vil angi ønsket avstand mellom avsnitt for hele dokumentet, trykker du Ctrl + A.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, og trykk deretter H, P, G. Word Web App Plasser fokus på dialogboksen avsnitt. Du hører navnet på dialogboksen.

 3. Hvis du vil angi avstanden før et avsnitt, trykk TAB til du hører: "Avstand før". Bruk pil opp og pil ned til du hører punktverdien du ønsker, eller Skriv inn punktverdien du vil bruke (for eksempel 6 eller 18). (Mindre punkt verdiene representerer mindre plass.)

  Obs!: Skjermleser kan telefonsvarer "Ukjent nøkkel" når du bruker pil opp eller pil ned for å bla gjennom punkt verdier

 4. Hvis du vil angi avstand etter et avsnitt, trykk TAB til du hører: "Avstand etter". Bruk pil opp og pil ned til du hører punkt utvalget du ønsker, eller Skriv inn punktverdien du vil bruke (for eksempel 6 eller 18).

 5. Angi linjeavstand for et merket avsnitt, trykker du TAB til du hører: "Linjeavstand." Bruk pil opp og pil ned for å velge fra en liste over ofte brukte linjeavstand størrelser.

 6. Trykk TAB for å lukke dialogboksen avsnitt, før du høre "OK-knappen", og trykk deretter mellomrom. Fokus tilbake til dokumentet.

Angi avsnittsinnrykk

 1. Åpne dokumentet, og velg deretter avsnittet du vil angi innrykk for ved å flytte innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet og trykke Skift + Ctrl + Pil ned piltast. Hvis du vil angi avsnittsinnrykk for hele dokumentet, trykker du Ctrl + A.

 2. Trykk Alt + Windows-tasten, og trykk deretter H, P, G. Word Web App Plasser fokus på dialogboksen avsnitt. Du hører navnet på dialogboksen.

 3. Hvis du vil angi størrelsen på venstre innrykk, trykker du Tab-tasten til du hører: "Innrykk foran tekst". Hvis du vil angi verdien du ønsker, bruke pil opp og pil ned eller Skriv inn verdien (for eksempel .25 eller .5).

 4. Hvis du vil angi størrelsen på høyre innrykk, trykker du Tab-tasten til du hører: "Innrykk etter teksten". Hvis du vil angi verdien du ønsker, bruke pil opp og pil ned eller Skriv inn verdien (for eksempel .25 eller .5).

 5. Trykk TAB for å lukke dialogboksen avsnitt, før du høre "OK-knappen", og trykk deretter mellomrom.

 6. Flytte fokus til begynnelsen av den første linjen i avsnittet hvis du vil legge til et linjeinnrykk i første i et avsnitt, og trykk deretter Tab-tasten. Med et linjeinnrykk i første, den første linjen i et avsnitt er rykket inn mer enn de andre linjene i avsnittet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×