Bruke en skjerm leser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Bruke en skjerm leser til å planlegge avtaler eller møter i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Outlook med tastaturet og en skjerm leser til å planlegge avtaler eller planlegge møter med andre personer. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil lære hvordan du ser når personene du inviterer, er tilgjengelige, gjør møtene regelmessig, angi påminnelser for møter og be om svar fra personene du inviterer i Outlook.

Obs!: 

I dette emnet

Planlegge en avtale

opprette en ny avtale

 1. Trykk på CTRL+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører navnet på den gjeldende visningen, for eksempel «Arbeidsuke-visning», etterfulgt av antall hendelser i visningen.

 2. Med skjerm leser trykker du alt + H, N for å åpne et tomt avtale-vindu. Med JAWS trykker du alt + H, N, 1. Fokuset er i Emne -feltet.

 3. Skriv inn et emne for avtalen, og trykk deretter på TAB for å flytte fokus til Plassering-feltet.

 4. Skriv inn en plassering for avtalen, og trykk deretter på TAB for å flytte fokus til Startdato-feltet.

 5. Hvis du vil endre startdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Starttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

 6. Trykk på TAB til du hører: «Sluttdato.» Hvis du vil endre sluttdatoen, trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte datoen fremover eller bakover med en dag. Hvis du vil endre klokkeslettet, trykker du på TAB til du hører «Sluttidspunkt», og deretter trykker du på PIL NED eller PIL OPP for å flytte tidspunktet fremover eller bakover med en halvtime.

 7. Trykk på TAB til du hører «melding, redigering», og bruk deretter tastaturet til å skrive inn informasjonen du ønsker for avtalen. Med JAWS hører du «notater, Rediger».

 8. Hvis du vil lagre avtalen, trykker du på ALT+H, A, og deretter V. Avtalevinduet lukkes, og fokuset returnerer til kalenderen.

La andre få vite om du er tilgjengelig

Du kan legge til en statusindikator for avtalen for å informere andre om du er tilgjengelig eller ikke. Hvis noen prøver å planlegge et møte med deg, ser de om du er tilgjengelig eller opptatt.

 1. Når du har en avtale åpen, trykker du på ALT+H, B for å åpne Vis som-menyen.

 2. Trykk opp-eller pil ned-tasten til du hører tilgjengelighets alternativet du vil bruke.

 3. Trykk på ENTER for å velge et alternativ. Vis som -menyen lukkes.

 4. Hvis du vil lagre endringene, trykker du på alt + H, A, V. Avtale-vinduet lukkes, og fokuset går tilbake til kalenderen.

Planlegge et møte og invitere andre til det

 1. Hvis du vil opprette en møte invitasjon fra hvor som helst i Outlook (for eksempel e-post, kalender eller oppgaver), trykker du CTRL + SKIFT + Q. Et Møte-vindu åpnes, fokuset flyttes til tekstfeltet Til i invitasjonen, og du hører: «Til, redigerer.»

 2. Inviter personer til møtet ved å skrive inn personens navn og e-postadresse (hvis du har den)

  Outlook søker automatisk etter samsvar i adresse boken. Bruk PIL NED til å navigere blant forslagene. Du hører navnene og adressene mens du flytter.

  Tips!: Hvis du vil bekrefte e-postadresser, kan du bruke dialog boksen Kontroller navn til å søke. Hvis du vil åpne dialog boksen Kontroller navn , trykker du på alt + H for å gå til møte -fanen, trykker på TAB til du hører «Kontroller navn-knapp», og deretter trykker du på ENTER. Fokuset flyttes til det første navnet i søkeresultatene, og du hører navnet. Bruk PIL OPP eller PIL NED til å gå gjennom listen, og trykk deretter på ENTER for å velge et navn og en adresse.

 3. Bruk PIL NED til å bla gjennom de foreslåtte navnene. Hvis du vil velge et navn, trykker du på ENTER.

 4. Trykk på TAB for å flytte til Emne-tekstfeltet. Du hører: «Emne, redigering.» Skriv deretter inn emnet for møtet.

 5. Trykk på TAB på nytt for å gå til Sted-tekstfeltet. Du hører: «Sted redigerbart, rediger.» Skriv deretter inn stedet.

  Tips!: Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, kan du bruke dialogboksen Velg rom: Alle rom til å sjekke hvilke rom som er ledige, og reservere.

  1. Hvis du vil gå til Rom-knappen mens fokus er i Sted-boksen, trykker du på TAB. Du hører «Rom-knappen».

  2. Trykk på Enter for å åpne Velg rom -dialogboksen. Fokuset flyttes til Søk-boksen, og du hører «Velg rom, alle rom, søk, redigering.»

  3. Hvis du vil finne et ledig rom i listen, trykker du på PIL NED for å flytte til listen. Du hører navnet på det valgte rommet sammen med informasjon som om rommet er ledig, og telefonnummer.

  4. Bruk PIL NED og PIL OPP til å navigere i listen over rom. Trykk på ENTER for å reservere det valgte rommet for møtet.

  5. Trykk ENTER på nytt for å returnere fokuset til invitasjonen. Du hører emnet for møtet, fulgt av «rom... knapp.»

 6. Hvis du vil angi hvor lenge møtet varer, trykker du på TAB til du hører «Startdato, redigering.» Dette feltet inneholder som standard dagen og datoen da møteinvitasjonen ble opprettet.

  Tips!: Du kan kontrollere når personene du inviterer, er tilgjengelige, før du lagrer eller sender møteinvitasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere tilgjengelighet for personene du inviterer.

  Avhengig av hvor lenge møtet varer, bruker du én de følgende to fremgangsmåtene:

  • Hvis møtet varer hele dagen, skriver du inn datoen for møtet og trykker deretter på TAB til du hører «Ikke avmerket, avmerkingsboksen Hele dagen.» Hvis du vil merke av for alternativet, trykker du på MELLOMROM. Du hører: «Avmerket.»

  • Hvis møtet varer mindre enn en hel dag, skriver du inn datoen for møtet og trykker på ENTER. Du hører: «Starttidspunkt.» Skriv inn starttidspunktet for møtet, og trykk deretter på ENTER.

   Fokuset flyttes til tekstboksen Sluttidspunkt, og du hører «Sluttidspunkt».

 7. Hvis du vil angi sluttidspunktet for møtet, skriver du inn sluttidspunktet og trykker på ENTER.

 8. Trykk på ALT+S for å sende møteinvitasjonen. Fokus flyttes til det aktive vinduet.

Kontrollere tilgjengelighet for personene du inviterer

Etter at du har skrevet inn navnene i en møteinvitasjon, kan du sjekke når personene er tilgjengelige.

 1. Trykk ALT + H i møte vinduet, og trykk deretter på for å åpne planleggings assistenten.. Du hører: «alle deltakere-liste-boksen.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Alternativer-knapp», og trykk deretter på ENTER for å åpne rullegardinmenyen Alternativer. Du hører: «Meny.» Trykk pil ned-tasten for å gå gjennom elementene til du hører: «autoValg.» Trykk på ENTER for å åpne undermenyen.

 3. Bruk PIL NED til å navigere på undermenyen. Du hører alternativene mens du flytter, for eksempel «Samtlige personer og ressurser» eller «Samtlige personer og én ressurs.» Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Autovalg velger neste tilgjengelige klokkeslett som oppfyller alternativet du valgte. Med skjerm leser hører du foreslått dato og klokkeslett og hvert deltaker navn og tilgjengelighets status, for eksempel «Anna Simonsen, gratis.» Hvis du vil høre tilgjengeligheten til hver deltaker, kan du bruke pil opp og pil ned til å bla gjennom listen over deltakere i JAWS.

 5. Velg ett av følgende alternativer:

  • Trykk på ALT+S hvis du vil godta tidspunktet og sende møteinvitasjonen.

  • Hvis du vil godta tidspunktet og gå tilbake til invitasjonsskjemaet, trykker du på ALT+H, P, P. Hvis du vil redigere invitasjonen,bruker du TAB til å flytte til gjennom feltene i invitasjonen.

  • Hvis du vil gå tilbake til Autovalg for å finne et annet alternativ, gjentar du de forrige trinnene. Vær oppmerksom på at fokuset i de fleste tilfeller forblir på Alternativer-knappen, og du kan trykke på ENTER. Ellers kan du trykke på TAB til du hører: «Alternativer-knappen.»

Gjøre et regelmessig møte

Hvis du planlegger for eksempel et ukentlig møte, kan du enkelt angi møtene dine som regelmessige. På denne måten trenger du ikke å legge til et møte for hver uke separat.

 1. Trykk på alt + H i vinduet for møte invitasjon, og trykk deretter på E for å åpne dialog boksen regelmessig avtale . Du hører: «regelmessig avtale. Start, redigering.» Du hører også starttidspunktet for møtet.

 2. Hvis du vil flytte fokus til boksen mønster gruppe for Regelmessighet , trykker du på tab i dialog boksen regelmessig avtale til du hører det valgte mønsteret (daglig, ukentlig, månedlig eller årlig).

 3. Bruk piltastene til å flytte mellom og velge mønstre for regelmessighet. Du kan velge ett av følgende alternativer:

  • Dagalternativer

   Trykk på ALT+D for å velge alternativet Daglig. Du hører: «daglig».

   • Hver ukedag

    Trykk på TAB, og trykk deretter på ALT+K for å flytte fokus til og velge Hver ukedag. Du hører: «Hver ukedag.»

   • Med noen dagers mellomrom

    Hvis du vil flytte fokus til Hver-knappen, trykker du på ALT+V. Du hører: «Hver». Hvis du vil flytte fokus til tekstfeltet for dager, trykker du på TAB. Du hører «Hver, redigerbar tekst». Skriv inn antall dager (hvis du for eksempel vil angi at møtet skal gjentas annenhver dag, skriver du inn 2), og trykk deretter på ENTER.

  • Ukealternativer

   • Ukentlig

    Trykk på ALT+W for å velge alternativet Ukentlig. Du hører: «ukentlig.»

   • Med noen ukers mellomrom

    Velg Ukentlig. Flytt fokus til Skjer hver-boksen ved å trykke på TAB. Du hører «Skjer hver, redigerbar tekst, uke». Skriv inn antallet uker (hvis du for eksempel vil angi at møtet skal avholdes hver tredje uke, skriver du inn 3).

  • Månedsalternativer

   • Månedlig

    Trykk på ALT+M for å velge alternativet Månedlig. Du hører: «månedlig.»

   • Med noen måneders mellomrom

    Velg alternativet Månedlig. Hvis du vil angi regelmessighet for møter, trykker du på TAB tre ganger. Du hører: «Dag, redigerbar tekst, hver, redigerbar tekst, måned.» Skriv inn antall måneder (hvis du for eksempel vil angi at møtet skal avholdes hver tredje måned, skriver du inn 3).

  • Årlig

   Trykk på ALT+Y for å velge alternativet Årlig. Du hører: «årlig».

  Når du har valgt alternativene for regelmessighet, trykker du TAB-tasten til du hører «OK-knapp», og deretter trykker du ENTER for å lukke dialog boksen regelmessig avtale .

Foreta et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre møtet til et Skype-møte på nettet.

 1. Trykk ALT + H, O, M i møte vinduet for å velge alternativet Skype-møte og opprette en Skype-møte kobling.

 2. Outlook legger til nett møte detaljene og koblingen i møte meldings feltet.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruke skjermleser til å konfigurere en e-postkonto i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook kalender

Bruk Outlook for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde MacOS skjerm leseren, til å planlegge avtaler eller planlegge møter med andre personer. Kontroller når personene du inviterer, er tilgjengelige, gjør møtene regelmessig, eller Opprett Skype møter i Outlook for Mac.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Planlegge ny avtale eller nytt møte

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M i Outlook. Du hører: «Menylinje, Apple.» Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Fil». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Fil-menyen.

 2. Hvis du vil åpne Ny-undermenyen, trykker du på PIL NED og deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil opprette en ny avtale, trykker du pil ned-tasten til du hører «avtale», og deretter trykker du ENTER. Et nytt avtale vindu åpnes med fokus i tekst feltet Emne .

  • Hvis du vil opprette et nytt møte, trykker du pil ned-tasten til du hører «møte», og deretter trykker du ENTER. Et nytt møte vindu åpnes med fokus i til: tekst-feltet.

 4. Hvis du vil bla gjennom alternativene for avtalen eller møtet, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

  • Hvis du oppretter et møte, skriver du inn kontaktene i til: -tekst feltet for å invitere personer.

  • Hvis du vil gi hendelsen et navn, trykker du på TAB til du hører: «Emne, redigere tekst». Skriv deretter inn et navn for hendelsen.

  • Hvis du vil angi en plassering for møtet, trykker du TAB til du hører: «Plassering redigere tekst». Skriv deretter inn plasseringen du vil bruke.

  • Hvis du vil angi start- og sluttdato og tidspunkt for hendelsen, trykker du på TAB til du hører standardverdiene. Hvis du vil endre verdiene, skriver du inn nye verdier.

   Tips!: Hvis du vil opprette en hel dags hendelse, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «hele dagen, ikke avmerket», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom.

  • Hvis du vil angi påminnelses tidspunktet for hendelsen, trykker du på Skift + Tab til du hører «påminnelses knapp,» og trykker deretter på CTRL + tilValg + mellomrom. Trykk pil ned-tasten til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter CTRL + tilValg + mellomrom.

  • Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, for eksempel en saks liste, trykker du TAB-tasten til du hører «ny linje», og skriver deretter inn detaljene du vil bruke.

 5. Når du er ferdig med å legge til informasjon om hendelsen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du oppretter en avtale, trykker du på Skift + Tab til du hører «lagre og Lukk-knapp», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom.

  • Hvis du oppretter et møte, trykker du på Skift + Tab til du hører «Send-knapp», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom.

 6. Det nye vinduet for hendelsen lukkes og fokuset flyttes til den forrige Outlook-visningen.

La andre få vite om du er tilgjengelig

Vis andre at du er tilgjengelig når en hendelse er i gang.

 1. I hendelses vinduet trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører gjeldende tilgjengelighets status (for eksempel opptatt) og Vis som, popup-knapp, og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom.

 2. Hvis du vil velge tilgjengelighet, trykker du pil ned-tasten til du hører tilgjengeligheten du vil vise. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

Invitere andre til å ringe et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. I avtale-vinduet trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «Inviter-knapp», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom for å gjøre det til et møte.

 2. Fokuset flyttes til et nylig opprettet Til-tekstfelt, og du kan skrive inn kontaktene du vil invitere til møtet.

 3. Når du er ferdig, trykker du på Skift + Tab til du hører «Send-knapp» og trykker deretter på CTRL + tilValg + mellomrom for å sende invitasjonene.

Kontrollere tilgjengelighet for personene du inviterer

Etter at du har skrevet inn navnene i en møteinvitasjon, kan du sjekke når personene er tilgjengelige.

 1. I møte vinduet trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «planlegging, ikke avmerket», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom for å åpne planleggings visningen.

 2. Trykk på TAB til du hører «deltaker status tabell, rad 1 av (...), "etterfulgt av navnet på arrangøren og deltaker statusen. Trykk på PIL NED for å bla gjennom status for de som er invitert. VoiceOver leser opp navnene til de som er invitert, og tilgjengeligheten deres etter hvert som du flytter.

 3. Hvis du vil gå tilbake til avtale visningen, trykker du på Skift + Tab til du hører «avtale, ikke avmerket», og deretter trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Gjøre et regelmessig møte

Hvis du planlegger for eksempel et ukentlig møte, kan du enkelt angi møtene dine som regelmessige. På denne måten trenger du ikke å legge til et møte for hver uke separat.

 1. I hendelses vinduet trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «Regelmessighets knapp», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom. Et nytt vindu åpnes, der du kan velge alternativene for den regelmessige hendelsen, med fokus på popup-knappen gjentas .

 2. Hvis du vil velge hyppigheten for møtet, trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom, og deretter trykker du på pil opp eller pil ned til du hører frekvensen du vil at avtalen skal gjenta (daglig, ukentlig, månedligog årlig). Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil bla gjennom andre alternativer, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Når du er ferdig, trykker du TAB-tasten til du hører «OK standard knapp», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom.

Foreta et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre møtet til et Skype-møte på nettet.

 1. I møte vinduet trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «nettmøte, meny knapp» eller «Skype-møte», og deretter trykker du på CTRL + tilValg + mellomrom.

 2. Trykk på CTRL + tilValg + mellomrom for å opprette en kobling til Skype-møte.

 3. Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i Beskrivelse-feltet.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruke skjermleser til å konfigurere en e-postkonto i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook kalender

Bruk Outlook for iOS med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for IOS, til å planlegge avtaler eller møter med andre personer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Planlegge ny avtale eller nytt møte

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Opprett en hendelse-knapp, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Det nye hendelses vinduet åpnes, fokuset er i Tittel -tekstboksen, og skjerm tastaturet er i nederste halv del av skjermen.

 2. Skriv inn et navn for hendelsen.

 3. Hvis du vil angi start-og slutt dato og-klokkeslett for hendelsen, sveiper du mot venstre til du hører standard verdiene. Hvis du vil endre verdiene, dobbelttrykker du på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil endre, og sveip deretter opp eller ned til du hører verdien du vil bruke. Hvis du vil bekrefte utvalget, sveiper du mot venstre til du hører «ferdig-knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en heldagshendelse, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Heldagshendelse, bryter, av». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil angi en plassering for møtet, sveiper du til høyre til du hører «steds knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Begynn å skrive inn plasseringen. Listen foreslåtte plasseringer oppdateres mens du skriver. Hvis du vil velge en plassering, sveiper du til høyre til du hører plasseringen du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil angi varslings tidspunktet for hendelsen, sveiper du til høyre til du hører «varsel», etterfulgt av gjeldende varslings verdi, og dobbelt trykker deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, for eksempel en saks liste, sveiper du til høyre til du hører «beskrivelses knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Skjerm tastaturet er i nederste halv del av skjermen. Skriv inn detaljene, og når du er ferdig, Sveip mot venstre til du hører «ferdig», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 7. Når du er ferdig med å legge til informasjon om hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Fullført-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Invitere andre til å ringe et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Personer-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du vil lære hvordan du åpner og redigerer kalender hendelser, kan du se åpne, lese og redigere kalender hendelser.

  Personer-vinduet åpnes, fokuset er på et redigerbart felt, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 2. Begynn å skrive inn et kontakt navn. Listen over foreslåtte kontakter oppdateres mens du skriver. Hvis du vil velge en kontakt, sveiper du til høyre til du hører navnet du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette for alle kontaktene du vil invitere.

 3. Når du er ferdig, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ferdig». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Gjøre et regelmessig møte

Hvis du planlegger for eksempel et ukentlig møte, kan du enkelt angi møtene dine som regelmessige. På denne måten trenger du ikke å legge til et møte for hver uke separat.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i vinduet nytt arrangement til du hører «gjenta, ingen, knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Gjenta-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil velge hyppigheten for møtet, sveiper du til høyre til du hører frekvensen der du vil at møtet skal inntreffe. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Hvis du vil flytte fokuset flyttes tilbake til det nye hendelses vinduet, sveiper du mot venstre til du hører «tilbake-knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Foreta et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre møtet til et Skype-møte på nettet.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Skype-samtale, veksle-knapp, av». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du lagrer endringene ved å sveipe til venstre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i Beskrivelse-feltet.

 3. Hvis du vil bli med i et Skype-møte, åpner du hendelsen, og deretter sveiper du til høyre til du hører «bli med»-knappen, og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruke skjermleser til å konfigurere en e-postkonto i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook kalender

Bruk Outlook for Android med TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, til å planlegge avtaler eller møter med andre personer.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Planlegge ny avtale eller nytt møte

La skjermleseren hjelpe deg med å planlegge en avtale eller et møte.

 1. Sveip mot venstre eller høyre til du hører «Legg til ny arrangement-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Det nye hendelses vinduet åpnes, fokuset er på Tittel tekst feltet, og skjerm tastaturet er i nederste halv del av skjermen.

 2. Skriv inn et navn for hendelsen.

 3. Hvis du vil angi start-og slutt dato og-klokkeslett for hendelsen, sveiper du mot venstre til du hører standard verdiene. Hvis du vil endre verdiene, dobbelt trykker du på skjermen, sveiper mot venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen. Hvis du vil bekrefte utvalget, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «OK-knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil opprette en heldagshendelse, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Heldagshendelse». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil angi en plassering for møtet, sveiper du til høyre til du hører «plassering», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du vil skrive inn navnet på plasseringen du vil bruke, dobbelt trykker du på skjermen og begynner å skrive. Listen foreslåtte plasseringer oppdateres mens du skriver. Hvis du vil velge en plassering, sveiper du til høyre til du hører plasseringen du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen.

 5. Hvis du bruker flere kalendere, kan du angi hvilken kalender du skal legge til den nye hendelsen i. Sveip til høyre til du hører «kalender, <the gjeldende kalender account>», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører kalenderen du vil bruke, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil angi varslings tidspunktet for hendelsen, sveiper du til høyre til du hører «varsel», etterfulgt av gjeldende varslings verdi, og dobbelt trykker deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, for eksempel en saks liste, sveiper du til høyre til du hører «beskrivelse», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Skjerm tastaturet vises på nederste halv del av skjermen. Skriv inn informasjonen, og Sveip mot venstre eller høyre når du er ferdig til du hører «ferdig», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 8. Når du er ferdig med å legge til informasjon om hendelsen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Invitere andre til å ringe et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Personer». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du vil lære hvordan du åpner og redigerer kalender hendelser, kan du se åpne, lese og redigere kalender hendelser.

  Legg til personer-vinduet åpnes, fokuset er på et redigerbart felt, og skjermtastaturet er i nederste halvdel av skjermen.

 2. Begynn å skrive inn et kontakt navn. Listen over foreslåtte kontakter oppdateres mens du skriver. Hvis du vil velge en kontakt, sveiper du til høyre til du hører navnet du vil bruke. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette for alle kontaktene du vil invitere.

 3. Når du er ferdig, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Gjøre et regelmessig møte

Hvis du planlegger for eksempel et ukentlig møte, kan du enkelt angi møtene dine som regelmessige. På denne måten trenger du ikke å legge til et møte for hver uke separat.

 1. Når du oppretter et arrangement, sveiper du til høyre til du hører «gjenta, aldri» i vinduet nytt arrangement , og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Gjenta-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil velge hyppigheten for møtet, sveiper du til høyre til du hører «frekvens, aldri» dobbelt Trykk på skjermen, og sveip deretter til høyre til du hører frekvensen der du vil at møtet skal inntreffe. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Du lagrer endringene ved å sveipe til venstre eller høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes tilbake til det nye hendelses vinduet.

Foreta et Skype-møte

Du kan enkelt gjøre møtet til et Skype-møte på nettet.

 1. Når du redigerer eller oppretter en hendelse, sveiper du til høyre i Redigere hendelse- eller Ny hendelse-vinduet til du hører: «Skype», «Skype-møte» eller «Av-bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Du lagrer endringene ved å sveipe til venstre eller høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i Beskrivelse-feltet.

 3. Hvis du vil bli med i et Skype-møte, åpner du hendelsen, og deretter sveiper du til høyre til du hører beskrivelsen og deretter URL-adressen til Skype-møtet, og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruke en skjermleser til å konfigurere e-postkonto i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook kalender

Bruk Outlook Web App med tastaturet og en skjerm leser til å planlegge avtaler eller møter med andre personer i kalenderen. Vi har testet det med skjerm leser, men det kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

 • Vi oppdaterer Outlook.office.com (Outlook på nettet) for øyeblikket. Noen bruker allerede nye Outlook, og for andre blir den klassiske versjonen standardopplevelsen til vi fullfører oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Få hjelp med nye Outlook på nettet. Siden instruksjonene i dette emnet gjelder for den nye opplevelsen, anbefaler vi at du bytter fra den klassiske opplevelsen til nye Outlook. Hvis du vil bytte til nye Outlook, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Kommando, Prøv nye Outlook», og deretter trykker du på ENTER. Hvis du hører «Kommandoverktøylinje» i stedet for «Kommando, Prøv nye Outlook», bruker du allerede nye Outlook.

I dette emnet

Planlegge ny avtale eller nytt møte

La skjermleseren hjelpe deg med å planlegge en avtale eller et møte.

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+2 i Outlook for å åpne kalenderen. Du hører «lastet inn», etterfulgt av antall hendelser og antall kalendere som er valgt.

 2. Trykk på CTRL+N for å opprette en ny hendelse. Et vindu for hendelses detaljer åpnes med fokus på tittel tekst feltet for arrangementet. Du hører: «Legg til detaljer for hendelsen. Legg til en tittel.

 3. Hvis du blar gjennom alternativer for hendelsen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

  • Hvis du vil gi hendelsen navn, skriver du inn et navn i feltet Legg til et tittel .

  • Hvis du oppretter et møte, trykker du på TAB. Du hører: «Inviter deltakere». Hvis du vil legge til en kontakt, skriver du inn kontakten og trykker på ENTER.

  • Hvis du vil angi start-og slutt dato og-klokkeslett for hendelsen, trykker du TAB-tasten til du hører standard verdiene. Hvis du vil endre datoen, trykker du på SR-tasten + pil høyre én gang på Start-eller slutt datoen, og deretter bruker du pil tastene til å bla gjennom rulle gardin kalenderen og trykker ENTER for å velge. Hvis du vil endre timene, skriver du inn de nye verdiene.

  • Hvis du vil angi en plassering for møtet, trykker du på TAB til du hører «Søk etter et rom eller en plassering», og deretter skriver du inn plasseringen du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til mer informasjon om hendelsen, trykker du på TAB til du hører «Legg til en beskrivelse eller Legg ved dokumenter», og skriver deretter inn detaljene du vil bruke.

 4. Når du er ferdig, trykker du SKIFT+TAB til du hører «Send-knapp» (for et møte) eller «Lagre-knapp» (for en avtale). Trykk deretter på MELLOMROM.

 5. Det nye vinduet for hendelsen lukkes, og fokuset returnerer til Kalender.

Invitere andre til å ringe et møte

Inviter andre til å delta og gjør om en avtale til et møte.

 1. I vinduet for hendelses detaljer trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører: «Inviter deltakere».

 2. Hvis du vil legge til en kontakt, skriver eller limer du inn e-postadressen til en deltaker, og deretter trykker du ENTER. Gjenta for andre deltakere.

Kontrollere tilgjengelighet for personene du inviterer

Etter at du har skrevet inn navnene i en møteinvitasjon, kan Outlook hjelpe deg med å finne et tidspunkt hvor alle de inviterte er tilgjengelige.

 1. I vinduet for hendelses detaljer trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører et forslag til møte tids punkt under tids plan. Skjerm leser sier det foreslåtte møte tids punktet.

 2. Hvis du vil bla gjennom for å se flere foreslåtte tidspunkter, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører den foreslåtte tidsluken du vil ha. Skjermleser leser opp foreslåtte tidspunkt etter hvert som du flytter. Trykk på MELLOMROM for å velge et tidspunkt.

 3. Hvis du ikke finner noe tilgjengelig tidspunkt for den bestemte dagen, kan du kontrollere invitert tilgjengelighet for en annen dag. Hvis du vil bla etter andre dager , trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «åpne måneds velger, knapp skjult», og deretter trykker du mellomrom. Trykk på Skift + Tab til du hører den gjeldende valgte dagen, og bruk deretter pil tastene til å bla gjennom dagene. Trykk på Enter for å velge en dag.

Gjøre et regelmessig møte

Hvis du planlegger for eksempel et ukentlig møte, kan du enkelt angi møtene dine som regelmessige. På denne måten trenger du ikke å legge til et møte for hver uke separat.

 1. I vinduet for hendelses detaljer trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører: «gjenta».

 2. Hvis du vil velge hyppigheten for møtet, trykker du mellomrom, og deretter bruker du pil ned-tasten til du hører frekvensen der du vil at møtet skal inntreffe. Trykk på MELLOMROM for å velge.

Gjøre et nettmøte

Du kan enkelt gjøre møtet til et nettmøte ved hjelp av Skype eller Microsoft Teams.

Obs!: Avhengig av organisasjonen, og om du er en Office 365-abonnent, kan det hende at Skype og/eller Microsoft Teams ikke er tilgjengelig.

Gjør ett av følgende i vinduet for hendelses detaljer:

 • Hvis enten Skype eller Microsoft Teams er tilgjengelig for deg, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører enten «av, team møte, vekslende bryter» eller «av, Skype-møte, vekslende bytte.» Alternativet du hører, bestemmes av administratoren. Trykk ENTER for å gjøre møtet om til et nett møte.

 • Hvis både Skype og Microsoft Teams er tilgjengelige, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «Legg til nettmøte», og deretter trykker du pil ned-tasten for å velge mellom de tilgjengelige alternativene og trykker ENTER for å bekrefte utvalget.

Outlook legger til nettmøtedetaljene og koblingen i brødteksten for hendelsen når invitasjonen er sendt.

Se også

Bruke skjermleser til å lese og svare på en møteinvitasjon i Outlook

Bruke skjermleser til å konfigurere en e-postkonto i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet og Outlook.com

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Outlook kalender

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×