Bruke en skjerm leser til å bli med i et møte i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å bli med i et møte i Microsoft Teams

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk tastaturet og en skjerm leser til å godta eller avvise møte invitasjoner, og til å bli med i møter i Microsoft Teams for Windows. Vi har testet det med JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil også lære hvordan du demper og slår av lyden og hvordan du starter og stopper deling av skjermen under et møte.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

 • Hvis du vil ha rask tilgang til hurtig taster-listen fra Microsoft Teams, trykker du CTRL + E, skriver inn tegnet skrå strek etterfulgt av Word- tastene, og trykker deretter ENTER.

I dette emnet

Godta eller avslå en møte invitasjon

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det ikke finnes noe fort løpende møte og møtet du vil godta eller avslå, er det neste i planen, den er allerede åpen i Innhold-ruten. Gå til trinn 3.

  • Hvis du er i et annet møte, eller du vil at møtet du vil godta eller avslå, er kommende senere i planen, trykker du TAB-tasten flere ganger til du kommer til saks liste visningen , og deretter trykker du ENTER. (Hvis du hører dag-visning -knappen i stedet, trenger du ikke å trykke på Enter for å endre visningen.) Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned for å gå nedover på listen over kommende møter. Når du hører møtet du vil ha, trykker du på ENTER. Møtet åpnes i innholds ruten.

 3. Trykk TAB flere ganger til du kommer til godta eller Avslå -knappen, og trykk ENTER.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det ikke finnes noe fort løpende møte og møtet du vil godta eller avslå, er det neste i planen, den er allerede åpen i Innhold-ruten. Gå til trinn 3.

  • Hvis du allerede er i et annet møte, eller hvis du vil at møtet du vil godta eller avslå, er kommende senere i planen, trykker du på B gjentatte ganger til du kommer til knappen saks liste visning , og deretter trykker du på ENTER. (Hvis du hører dag-visning -knappen i stedet, trenger du ikke å trykke på Enter for å endre visningen.) Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned for å gå nedover på listen over kommende møter. Når du hører møtet du vil ha, trykker du på ENTER. Møtet åpnes i innholds ruten.

 3. Trykk på B flere ganger til du kommer til godta eller Avslå -knappen, og trykk på ENTER.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Bli med i et møte

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Trykk på TAB-tasten til du kommer til knappen saks liste visning eller dag visning . Hvis du hører «saks liste visning», trykker du ENTER. Hvis du hører «dag visning», er du allerede i riktig visning og trenger ikke å trykke på ENTER.

 3. Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned-tasten for å gå nedover på møte listen. Når du hører møtet du vil bli med i, trykker du på mellomrom for å begynne å koble til.

 4. Hvis du vil bli med i møtet med standard innstillingene, trykker du mellomrom på nytt.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Trykk B til du kommer til dags visning-eller dag visning -knappen. Hvis du hører «saks liste visning», trykker du ENTER. Hvis du hører «dag visning», er du allerede i riktig visning og trenger ikke å trykke på ENTER.

 3. Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned-tasten for å gå nedover på møte listen. Når du hører møtet du vil bli med i, trykker du på mellomrom for å begynne å koble til.

 4. Hvis du vil bli med i møtet med standard innstillingene, trykker du mellomrom på nytt.

Dempe eller oppheve dempingen av lyden

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + M for å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonen.

Dele skjermen

Du kan dele, for eksempel skrive bordet, et program vindu eller PowerPoint presentasjoner.

Obs!: Hva du kan dele og hvordan deling fungerer, avhenger av organisasjonen som er vert for møtet, slik at alle funksjonene og funksjonene som er beskrevet nedenfor, kanskje ikke gjelder for møtet.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten for å gå fremover mellom elementene på skjermen, eller SKIFT + TAB for å gå bakover.

 2. Når du kommer til Åpne sharetray -knappen, trykker du ENTER. Med NVDA hører du: «skrive bords liste» Med JAWS hører du: «Delings panel åpent.»

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil dele hele skrive bordet, trykker du ENTER.

  • Hvis du vil dele et program vindu, trykker du TAB-tasten én gang. Du hører: «del vindu.» Trykk høyre pil tast til du hører programmet du vil dele, og trykk ENTER.

  • Hvis du vil dele en PowerPoint-presentasjon som du har arbeidet med nylig, trykker du på TAB til du hører: «del en PowerPoint-presentasjon.» Trykk høyre pil tast til du hører presentasjonen du vil dele, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil bla gjennom etter flere PowerPoint presentasjoner, trykker du TAB-tasten til du hører «bla gjennom PPT-filer» og trykker ENTER. Trykk pil ned-eller opp-tasten for å gå til en plassering, og trykk ENTER for å velge. Finn filen på det valgte stedet, og trykk ENTER.

  Du hører: «deling har begynt.»

 4. Hvis du vil slutte å dele, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du deler skrive bordet, trykker du alt + tab, og deretter trykker du TAB flere ganger til du kommer til Stopp deling -knappen og trykker ENTER.

  • Hvis du deler en presentasjon, trykker du TAB-tasten til du kommer til Stopp presentasjon -knappen og trykker ENTER.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du B eller Skift + B til du kommer til Åpne sharetray -knappen. Trykk Enter. Du hører: «skrive bords liste».

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil dele hele skrive bordet, trykker du ENTER to ganger.

  • Hvis du vil dele et program vindu, trykker du TAB-tasten én gang. Du hører: «del vindu.» Trykk Enter. Trykk deretter høyre pil tast til du hører programmet du vil dele, og trykk ENTER.

  • Hvis du vil dele en PowerPoint-presentasjon som du har arbeidet med nylig, trykker du på TAB til du hører: «del en PowerPoint-presentasjon.» Trykk Enter. Trykk høyre pil tast til du hører presentasjonen du vil dele, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil bla gjennom etter flere PowerPoint presentasjoner, trykker du B til du hører «bla gjennom PPT-filer», og trykker ENTER. Trykk pil ned-eller opp-tasten for å gå til en plassering, og trykk ENTER for å velge. Finn filen på det valgte stedet, og trykk ENTER.

  Du hører: «deling har begynt.»

 3. Hvis du vil slutte å dele, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du deler skrive bordet, trykker du på B eller Skift + B til du kommer til Stopp deling -knappen og trykker ENTER.

  • Hvis du deler en presentasjon, trykker du TAB-tasten til du kommer til Stopp presentasjon -knappen og trykker ENTER.

Legge igjen et møte

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten til du kommer til Legg på-knappen. Trykk Enter.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du B eller Skift + B til du kommer til Legg på-knappen. Trykk ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å planlegge et møte i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å arbeide med filer i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Bruk tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for Mac OS, til å godta eller avvise møte invitasjoner, og til å bli med i møter i Microsoft Teams på Mac. Lær hvordan du kan dempe og oppheve dempingen av lyden og hvordan du starter og stopper deling av skjermen under et møte.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Godta eller avslå en møte invitasjon

 1. Trykk på kommando + 4 i Microsoft Teams for å gå til møter -visningen.

 2. Hvis det ikke finnes noe fort løpende møte og møtet du vil godta eller avslå, er det neste i planen, den er allerede åpen i Innhold-ruten.

  Hvis du er i et annet møte, eller du vil at møtet du vil godta eller avslå, er kommende senere i planen, trykker du TAB-tasten flere ganger til du kommer til saks liste visningen , og deretter trykker du ENTER. (Hvis du hører dag-visning -knappen i stedet, trenger du ikke å trykke ENTER for å endre visningen.) Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned for å gå nedover på listen over kommende møter. Når du hører møtet du vil ha, trykker du på ENTER. Møtet åpnes i innholds ruten.

 3. Trykk på TAB flere ganger til du kommer til godta eller Avslå -knappen, og trykk på ENTER.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Bli med i et møte

 1. Trykk på kommando + 4 i Microsoft Teams for å gå til møter -visningen.

 2. Trykk på TAB-tasten til du kommer til knappen saks liste visning eller dag visning . Hvis du hører «saks liste visning», trykker du ENTER. Hvis du hører «dag visning», er du allerede i riktig visning og trenger ikke å trykke ENTER.

 3. Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned-tasten for å gå nedover på møte listen. Når du hører møtet du vil bli med i, trykker du på mellomrom for å begynne å koble til.

 4. Hvis du vil bli med i møtet med standard innstillingene, trykker du mellomrom på nytt.

 5. Hvis du vil forlate møtet, trykker du på TAB flere ganger til du hører «Legg på», og trykker på mellomrom-tasten.

Dempe eller oppheve dempingen av lyden

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du Kommando + Skift + M for å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonen.

Dele skjermen

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten for å gå fremover mellom elementene på skjermen, eller SKIFT + TAB for å gå bakover.

 2. Når du kommer til Åpne sharetray -knappen, trykker du ENTER.

 3. Du kan dele, for eksempel skrive bordet, et program vindu eller filer.

  Obs!: Hva du kan dele og hvordan deling fungerer, avhenger av organisasjonen som er vert for møtet, slik at alle funksjonene og funksjonene som er beskrevet nedenfor, kanskje ikke gjelder for møtet.

  Gjør ett av følgende:

  • Trykk på Enter for å dele hele skrive bordet.

  • Hvis du vil dele et program vindu, trykker du TAB-tasten én gang, og deretter trykker du pil høyre til du hører programmet du vil dele, og trykker ENTER.

  • Hvis du vil dele en fil fra Microsoft Teams, trykker du TAB to ganger, og deretter trykker du pil høyre til du hører filen du vil dele, og trykker ENTER.

  • Hvis du vil bla etter flere filer, trykker du på tab tre ganger og trykker på ENTER. Trykk pil ned-eller opp-tasten for å gå til en plassering, og trykk ENTER for å velge. Finn filen i den valgte plasseringen, og trykk ENTER.

 4. Hvis du vil avslutte delingen, trykker du på Kommando + Skift + mellomrom, og deretter trykker du på TAB til du kommer til Stopp presentasjon -knappen og trykker på ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å planlegge et møte i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å arbeide med filer i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Bruk tastaturet og en skjerm leser til å godta eller avvise møte invitasjoner, og til å bli med i møter i Microsoft Teams på nettet. Vi har testet det med skjerm leser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil også lære hvordan du demper og slår av lyden under et møte, og hvordan du deler en presentasjon under et møte.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

 • Hvis du vil ha rask tilgang til hurtig taster-listen fra Microsoft Teams, trykker du CTRL + E, skriver inn tegnet skrå strek etterfulgt av Word- tastene, og trykker deretter ENTER.

I dette emnet

Godta eller avslå en møte invitasjon

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det ikke finnes noe fort løpende møte og møtet du vil godta eller avslå, er det neste i planen, den er allerede åpen i Innhold-ruten. Gå til trinn 3.

  • Hvis du er i et annet møte, eller du vil at møtet du vil godta eller avslå, er kommende senere i planen, trykker du TAB-tasten flere ganger til du kommer til saks liste visningen , og deretter trykker du ENTER. (Hvis du hører dag-visning -knappen i stedet, trenger du ikke å trykke på Enter for å endre visningen.) Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned for å gå nedover på listen over kommende møter. Når du hører møtet du vil ha, trykker du på ENTER. Møtet åpnes i innholds ruten.

 3. Trykk TAB flere ganger til du kommer til godta eller Avslå -knappen, og trykk ENTER.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis det ikke finnes noe fort løpende møte og møtet du vil godta eller avslå, er det neste i planen, den er allerede åpen i Innhold-ruten. Gå til trinn 3.

  • Hvis du allerede er i et annet møte, eller hvis du vil at møtet du vil godta eller avslå, er kommende senere i planen, trykker du på B gjentatte ganger til du kommer til knappen saks liste visning , og deretter trykker du på ENTER. (Hvis du hører dag-visning -knappen i stedet, trenger du ikke å trykke på Enter for å endre visningen.) Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned for å gå nedover på listen over kommende møter. Når du hører møtet du vil ha, trykker du på ENTER. Møtet åpnes i innholds ruten.

 3. Trykk på B flere ganger til du kommer til godta eller Avslå -knappen, og trykk på ENTER.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Bli med i et møte

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Trykk på TAB-tasten til du kommer til knappen saks liste visning eller dag visning . Hvis du hører «saks liste visning», trykker du ENTER. Hvis du hører «dag visning», er du allerede i riktig visning og trenger ikke å trykke på ENTER.

 3. Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned-tasten for å gå nedover på møte listen. Når du hører møtet du vil bli med i, trykker du på mellomrom for å begynne å koble til.

  Hvis du får en hurtig meny som ber om tillatelse til å bruke mikrofonen, trykker du TAB-tasten én gang for å gå til Tillat -knappen og trykker mellomrom.

 4. Hvis du vil bli med i møtet med standard innstillingene, trykker du mellomrom på nytt.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til møter -visningen.

 2. Trykk B til du kommer til dags visning-eller dag visning -knappen. Hvis du hører «saks liste visning», trykker du ENTER. Hvis du hører «dag visning», er du allerede i riktig visning og trenger ikke å trykke på ENTER.

 3. Trykk på tab én gang, og trykk deretter på pil ned-tasten for å gå nedover på møte listen. Når du hører møtet du vil bli med i, trykker du på mellomrom for å begynne å koble til.

  Hvis du får en hurtig meny som ber om tillatelse til å bruke mikrofonen, trykker du på B én gang for å gå til Tillat -knappen og trykker på mellomrom.

 4. Hvis du vil bli med i møtet med standard innstillingene, trykker du mellomrom på nytt.

Dempe eller oppheve dempingen av lyden

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + M for å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonen.

Dele skjermen

Du kan dele PowerPoint presentasjoner. Deling av skrive bord støttes ikke ennå i Microsoft Teams på nettet. Hvis du vil dele skrive bordet eller et program vindu, kan du bruke den fullstendige skrive bords versjonen av Microsoft Teams.

Obs!: Hva du kan dele og hvordan deling fungerer, avhenger av organisasjonen som er vert for møtet, slik at alle funksjonene og funksjonene som er beskrevet nedenfor, kanskje ikke gjelder for møtet.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du kommer til Åpne sharetray -knappen, og deretter trykker du ENTER.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil dele en PowerPoint-presentasjon som du har arbeidet med nylig, trykker du på TAB til du hører: «del en PowerPoint-presentasjon.» Trykk høyre pil tast til du hører presentasjonen du vil dele, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil bla gjennom etter flere PowerPoint presentasjoner, trykker du TAB-tasten til du hører «bla gjennom PPT-filer» og trykker ENTER. Trykk pil ned-eller opp-tasten for å gå til en plassering, og trykk ENTER for å velge. Finn filen på det valgte stedet, og trykk ENTER.

  Du hører: «deling har begynt.»

 3. Hvis du vil slutte å dele presentasjonen, trykker du TAB-tasten til du kommer til Stopp presentasjon -knappen og trykker ENTER.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du B eller Skift + B til du kommer til Åpne sharetray -knappen. Trykk ENTER.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil dele en PowerPoint-presentasjon som du har arbeidet med nylig, trykker du på TAB til du hører: «del en PowerPoint-presentasjon.» Trykk Enter. Trykk høyre pil tast til du hører presentasjonen du vil dele, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil bla gjennom etter flere PowerPoint presentasjoner, trykker du B til du hører «bla gjennom PPT-filer», og trykker ENTER. Trykk pil ned-eller opp-tasten for å gå til en plassering, og trykk ENTER for å velge. Finn filen på det valgte stedet, og trykk ENTER.

  Du hører: «deling har begynt.»

 3. Hvis du vil slutte å dele, trykker du TAB-tasten til du kommer til Stopp presentasjon -knappen og trykker ENTER.

Legge igjen et møte

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten til du kommer til Legg på-knappen. Trykk Enter. Du hører: «du har forlatt møtet.»

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du B eller Skift + B til du kommer til Legg på-knappen. Trykk Enter. Du hører: «du har forlatt møtet.»

Se også

Bruke en skjerm leser til å planlegge et møte i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å arbeide med filer i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×