Bruke en pivottabell til å gjøre eksterne tabelldata tilgjengelige i Excel Services

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Hvis du vil arbeide med tabelldata basert på en ekstern datatilkobling i Excel Services, kan du ikke bruke et eksternt dataområde (også kalt en spørringstabell). Du må opprette en pivottabell som slås sammen flerdimensjonale, hierarkiske data i en tabell eller to dimensjoner. Her er fremgangsmåten å gjøre dette.

Sammenligne flerdimensjonale og todimensjonale data

1. konvertere en flerdimensjonal pivottabell...

2... .se en todimensjonal pivottabell...

3. … slik at du kan se flate tabelldata i Excel-tjenester.

Hva vil du gjøre?

Lære hvordan Excel-tjenester støtter tilkoblinger til eksterne datakilder

Lære om forskjeller mellom pivottabellrapporter som er koblet til eksterne data og til eksterne dataområder

Lage en todimensjonal, tabellarisk pivottabellrapport

Opprette pivottabellrapporten og koble den til den eksterne datakilden

Legge til, utforme og ordne felt i området radetiketter

Endre alternativer og feltinnstillinger for en pivottabell

Utforme pivottabellrapporten som en todimensjonal tabell

Tilpasse designen for pivottabellrapporten

Publisere arbeidsboken i Excel-tjenester

Lære hvordan Excel-tjenester støtter tilkoblinger til eksterne datakilder

Pivottabeller er utformet for å aggregere mange numeriske data i summer og totaler, og arbeide med flerdimensjonale data som er organisert i et hierarki. Eksterne dataområder er derimot, todimensjonal tabeller strukturert som rader og kolonner, som viser nonaggregated oppføringer av kildedataene.

Når du bruker veiviseren for datatilkobling eller Microsoft Query til å koble til eksterne data, kan du vanligvis oppretter et eksternt dataområde. Det eneste unntaket er når du oppretter en pivottabell som er koblet til eksterne data. En pivottabell opprette ikke et eksternt dataområde. Denne forskjellen i måten tilkoblinger opprettes er viktig å forstå når du publiserer en arbeidsbok i Excel-tjenester, fordi Excel Services bare støtter eksterne datatilkoblinger basert på pivottabeller og støtter ikke eksterne dataområder.

Toppen av siden

Lær om forskjellene mellom pivottabeller som er koblet til eksterne data og eksterne dataområder

Når du arbeider med en pivottabell som er koblet til eksterne data, er det forskjeller mellom virkemåten til en pivottabell og et eksternt dataområde du bør være klar over, inkludert følgende:

Pivottabell og dataene i en venstre mot høyre-rekkefølge

Generelt er grupperte dataene basert på en sortering av data etter én eller flere kolonner. Hvis du vil se alle ansatte som er gruppert etter deres avdelinger, kan du for eksempel utføre en primær type data etter avdelinger og en sekundær sortering av ansatte. Du kan også neste grupper, for eksempel produktlinje, kategori, og produktet, eller Geografi, land/område, delstat/provins og by. Som standard sorteres automatisk pivottabeller i grupper og undergruppene i en venstre mot høyre rekkefølge for å gjøre det enkelt å se relaterte data, for å vise informasjon om overskrift og sammendrag, og for å vise eller skjule relaterte elementer.

Data gruppert etter Produktlinjeog subgrouped i hver Produktlinje etter kategori

Produktlinje

Kategori

Produkt

Motorer

Fly

Vingemontert

Halemontert

Akselerator

Bil

269 HK

454 HK

Avgasser

Passasjer

Ekstrem varme

Standard

SUV

Liten

Ved å plassere en kolonne med unike verdier i radetikettområdet til venstre kan du automatisk gjøre dataene flate.

De samme dataene for Produktlinje slås sammen ved å legge til kolonnen ID Num

ID-nr.

Produktlinje

Kategori

Produkt

WM-345

Motorer

Fly

Vingemontert

TM-231

Motorer

Fly

Halemontert

BSTR-567

Motorer

Fly

Akselerator

6C-734

Motorer

Bil

269 HK

8C-121

Motorer

Bil

454 HK

MF-202

Avgasser

Passasjer

Ekstrem varme

MF-321

Avgasser

Passasjer

Standard

MF-211

Avgasser

SUV

Liten

Hvis du ikke vil vise kolonnen når du har lagt til kolonnen i pivottabellen, kan du skjule kolonnen. (Merk kolonnen, og deretter i kategorien Hjem i celler-gruppen klikker du pilen ved siden av Format, pek på Vis og Skjul, og klikk deretter Skjul kolonner.)

Viktig!: Hvis en pivottabell oppdager to eller flere dupliserte rader med data fra datakilden, vises bare én rad i pivottabellen. Hvis du vil at alle rader, like selv rader, vises i en pivottabell, må du legge til en kolonne som inneholder unike verdier til tabellen, spørringen eller visningen som du importerer fra datakilden. Hvis datakilden ikke har en unik kolonne, kan du legge til én om datakilden. Du kan for eksempel legge til en kolonne som inneholder AutoNum datatypen til en Microsoft Office Access-tabell eller en kolonne som inneholder datatypen identiteten til en Microsoft SQL Server-tabell eller en beregnet kolonne som viser et entydig tall for hver post til en databasespørring eller v w.

Redigere celledata og legge til beregnede kolonner

Før du publiserer arbeidsboken i Excel-tjenester, kan du redigere dataene i et eksternt dataområde, men pivottabelldata er alltid skrivebeskyttet.

Når du dobbeltklikker en celle i et eksternt dataområde, settes du i redigeringsmodus og kan endre verdien eller til og med skrive inn en formel. Vær imidlertid oppmerksom på at den opprinnelige verdien i datakilden forblir uendret, og neste gang du oppdaterer dataene, overskrives den nye verdien, avhengig av egenskapen Hvis antall rader i dataområdet endres etter oppdatering for det eksterne dataområdet.

Hvis du dobbeltklikker en radetikett celle i en pivottabell, cellen viser eller skjuler elementene i denne radetiketten. Når du slår sammen en pivottabell i en todimensjonal tabell, har den sammenslåing effekten av å gjøre alle verdiene i en gruppe til venstre for cellen i raden forsvinner eller vises på nytt.

Du kan legge til beregnede kolonner hvor som helst i en Microsoft Office Excel-tabell som er basert på et eksternt dataområde, eller du kan sette inn kolonner og Autofyll formler i et eksternt dataområde. Du kan ikke sette inn beregnede kolonner i en pivottabell (selv om du kan sette inn beregnede felt). Men du kan legge til en kolonne som fyller ned data eller formler til umiddelbar venstre eller høyre for pivottabellen, og i et fylt ned formelen, kan du bruke cellereferanser i pivottabellen.

Opprette diagrammer

Hvis du vil opprette et diagram basert på dataene i pivottabellen, kan du opprette et pivotdiagram som fungerer på samme måte som standarddiagram, men det finnes noen forskjeller, inkludert følgende:

Samhandling     Med standarddiagram, oppretter du ett diagram for hver visning av dataene som du vil se, men visningene er ikke interaktive. Med pivotdiagrammer, kan du opprette et enkelt diagram og interaktivt vise dataene på forskjellige måter ved å endre rapportoppsettet eller detaljene som vises. Både et standarddiagram og et pivotdiagram kan oppdateres basert på brukersamhandling med arbeidsboken i Excel-tjenester, men begge diagrammer vises som statiske bilder.

Diagramtyper     Standard diagramtype for et standarddiagram er et gruppert stolpediagram som sammenligner verdier på tvers av kategorier. Standard diagramtype for et pivotdiagram er et stablet stolpediagram som sammenligner de mye hver verdi bidraget til helheten på tvers av kategorier. Du kan endre en pivotdiagramrapport til alle diagramtyper, unntatt xy-(punkt), lager eller boblediagram.

Diagramelementer     Pivotdiagrammer inneholder de samme elementene som standarddiagram, men de også inneholde felt og elementer som kan legges til, roteres eller fjernes, for å vise forskjellige visninger av dataene. Kategorier, serier og data i standarddiagram er kategorifelt, seriefelt og verdifelt i pivotdiagrammer. Pivotdiagrammer kan også inneholde rapportfiltre. Hvert av disse feltene inneholder elementer som vises som etiketter eller serienavn i forklaringer i standarddiagram.

Formatering     De fleste formatering, inkludert elementer, oppsett og stil, beholdes når du oppdater et pivotdiagram. Imidlertid beholdes ikke trendlinjer, dataetiketter, feilfelt og andre endringer i dataserien. Standarddiagram beholder denne formateringene brukt én gang.

Flytte eller endre størrelse på elementer     Du kan ikke flytte eller endre størrelse på tegneområde, forklaring, diagramtitler eller aksetitler, men du kan velge ett av flere forhåndsdefinerte plasseringer for forklaringen, og du kan endre skriftstørrelsen på titler i et pivotdiagram. Du kan flytte og endre størrelse på alle disse elementene i et standarddiagram.

Når du oppretter et pivotdiagram hvis du foretrekker, kan du konvertere den til et standarddiagram. For mer informasjon, kan du se artikkelen opprette en pivottabell til anaylze regnearkdataeller opprette et pivotdiagram.

Sammenligne egenskaper for eksterne dataområder med alternativer for pivottabeller

Eksterne dataområder og pivottabeller har egenskaper du kan bruke til å kontrollere dataene formatering og oppsett, og Oppdater virkemåten til dataene.

Både eksterne dataområder og pivottabeller gjør det mulig å justere kolonnebredden, bevare kolonnen sortering, filtrering, celleformatering og oppsettet for dataene hvis de eksterne dataene oppdateres.

I et eksternt dataområde har du også velge å inkludere radnumrene som den første kolonnen med data. Det finnes ingen lignende alternativer i en pivottabell. Se delen, og pivottabelldata tur. venstre mot høyre, hvis du vil vite hvordan du legger til en unik kolonne på datakilden.

Når du oppdaterer et eksternt dataområde, kan du angi ett av følgende alternativer for å kontrollere hva som skjer med eksisterende data hvis antallet rader i dataområdet endres:

 • Sett inn celler for nye data, slett ubrukte celler (standardverdien)

 • Sett inn rader for nye data, slett ubrukte celler

 • Skriv over eksisterende celler med nye data, slett ubrukte celler

Når du oppdaterer en pivottabell, viser den bare inn nye data. Du kan imidlertid bli bedt om og bedt om å avgjøre om du vil skrive over eksisterende celler under gjeldende rapport.

Filtrere data

Filtrere data i en eksterne data område og pivottabell er svært like, men det er forskjellig, inkludert følgende:

 • Eksterne dataområder bruker Tekstfilter, Nummerfilter og Datofilter kommandoer mens pivottabeller bruke kommandoene Etikettfilter, Verdifilter og Datofilter.

 • Filter-menyen på et eksternt dataområde fjerner alltid elementer som ikke lenger gyldig, og filtermenyen inneholder aldri nye elementer med filter etter en oppdateringsoperasjon, men en pivottabell har alternativer for å kontrollere denne virkemåten. For mer informasjon, kan du se delen Endre pivottabellalternativer og Feltinnstillinger.

 • En pivottabell har en rapport filter-funksjonen (ikke tilgjengelig for et eksternt dataområde) som gjør det mulig for brukere å arbeide med et delsett av dataene i pivottabellen.

Sortere data

Du kan sortere flere kolonner, samt etter opptil 64 kolonner i et eksternt dataområde, kan du velge en kolonne som primær sortering, og du kan velge en av de andre kolonnene som sekundær sorteringer. Prosessene for sortering av data i en pivottabell og sortere et eksternt dataområde er imidlertid forskjellige. I motsetning til et eksternt dataområde i en pivottabell kan du bare utføre en primær sortering i kolonnen lengst til venstre. Alle andre kolonner utføre sekundær sorteringer basert på kolonnen rett til venstre. Kort, kan du bare utføre en primær og sekundær sortering i en venstre mot høyre rekkefølge.

Når du plasserer en kolonne med unike verdier som første kolonne til venstre, kan du dessuten bare sortere etter den kolonnen. Grunnen er at du i praksis oppretter en primær gruppe for hver rad. Avhengig av hvilke behov brukerne har, kan du forhåndssortere dataene i Excel og deretter, når du har publisert arbeidsboken i Excel-tjenester, deaktivere sortering ved å fjerne merket for Sortering i verktøyruten for webdelen Microsoft Office Excel Web Access.

Bruke hyperkoblinger

I motsetning til i eksterne dataområder støttes ikke aktive hyperkoblinger i pivottabellceller. En hyperkobling behandles som tekst, men du kan ikke følge koblingen til en webside eller et dokument i Excel eller Excel-tjenester.

Toppen av siden

Gjøre en todimensjonal, tabellarisk pivottabell

Det finnes en rekke trinnene som kreves for å slå sammen flerdimensjonale data i en todimensjonal, tabellarisk pivottabell. Gjør følgende prosedyrer i riktig rekkefølge for best mulig resultat.

Toppen av siden

Opprette pivottabellen og koble den til den eksterne datakilden

 1. Merk en tom celle.

 2. Klikk Pivottabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Pivottabell.

  Bilde av båndet i Excel

  Dialogboksen Opprett pivottabell vises.

 3. Klikk Bruk en ekstern datakilde.

 4. Klikk Velg tilkobling.

  Den Dialogboksen Eksisterende tilkoblinger vises.

 5. I Vis-listen øverst i dialogboksen velger du kategorien med tilkoblinger du vil angi en tilkobling for, eller du velger Alle eksisterende tilkoblinger (som er standardverdien).

 6. Velg en tilkobling fra listen Velg en tilkobling, og klikk deretter Åpne.

 7. Skriv inn et sted. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil plassere pivottabellen i et nytt regneark som starter i celle A1, klikker du Nytt regneark.

  • Hvis du vil plassere pivottabellen i et eksisterende regneark, velger du Eksisterende regneark, og skriv deretter inn den første cellen i celleområdet der du vil plassere pivottabellen.

   Eventuelt klikke Skjul dialogboks Knappesymbol for å skjule dialogboksen midlertidig, merke begynnelsen cellen i regnearket, og klikk deretter Utvid dialogboks Knappesymbol .

 8. Klikk OK.

En tom pivottabell, og feltlisten for pivottabell vises, legges til stedet der du har angitt.

Toppen av siden

Legge til, sette opp og ordne feltene i radetikettområdet

Bruk feltlisten for pivottabell til å legge til, sette opp og ordne feltene, og til å sørge for at alle feltene legges til i radetikettområdet.

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil legge til felt i rapporten, gjør du ett eller flere av følgende:

   • Kryss av i avmerkingsboksen ved siden av hvert feltnavn i feltdelen av feltlisten. Hvert felt plasseres i et standardområde i oppsettdelen, men du kan flytte om på feltene.

    Som standard legges ikke-numeriske felt til i radetikettområdet, numeriske felt legges til i verdiområdet, og felt for dato og klokkeslett legges til i kolonneetikettområdet.

   • Flytt et felt til radetikettområdet ved å høyreklikke feltnavnet og deretter velge Legg til i radetiketter på hurtigmenyen.

    Tips!: Du kan også klikke og holde musen på et feltnavn og deretter dra feltet fra feltdelen til et område i oppsettdelen.

  • Hvis du vil flytte om på felt, klikker du feltnavnet i ett av områdene og velger én av følgende kommandoer:

Flytt opp   

Flytter feltet opp en plass i området.

Flytt ned   

Flytter feltet én posisjon ned i området.

Flytt til begynnelsen   

Flytter feltet til begynnelsen av området.

Flytt til slutten   

Flytter feltet til slutten av området.

Flytt til radetiketter   

Flytter feltet til radetikettområdet.

 • Fjerne en felt, klikk feltet navn i en av de oppsettområdene, og deretter klikker du Fjern felt, eller fjern merket ved siden av hvert feltnavn du vil fjerne, i feltdelen.

  Tips!: Du kan også klikke og holde musen på et feltnavn i oppsettdelen og deretter dra feltnavnet ut av feltlisten for pivottabell.

  Obs!: Når du fjerner merket i en avmerkingsboks i feltdelen, fjernes alle forekomster av feltet fra rapporten.

Toppen av siden

Endre alternativer og feltinnstillinger for en pivottabell

For å sikre at en pivottabell fungerer på samme måte som en ekstern område, gjør du følgende:

Endre alternativer for en pivottabell   

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Klikk Alternativer i Pivottabell-gruppen i kategorien Alternativer.

  Dialogboksen Alternativer for pivottabell vises.

 3. Hvis du vil at bredden på en kolonne skal justeres automatisk etter en oppdatering, klikker du kategorien Oppsett og format, og deretter merker du av for Beste tilpassing for kolonnebredder ved oppdatering under Vis.

 4. Hvis du vil beholde formateringen hver gang du oppdaterer dataene, klikker du kategorien Oppsett og format, og deretter merker du av for Behold celleformatering ved oppdatering under Vis.

 5. Hvis du vil at Filter-menyen skal fjerne elementer som ikke lenger er gyldige etter en oppdatering, klikker du kategorien Data og velger Ingen i boksen Antall elementer som skal beholdes per felt.

Endre feltinnstillinger   

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Hvis du vil ta med nye elementer i en pivottabell med filter, for hvert felt, høyreklikk en celle, klikker du Innstillinger på hurtigmenyen, klikk fanen delsummer og filtrerer og velg under delen filtre Ta med nye elementer i manuelt filter merket.

Toppen av siden

Utforme pivottabellen som en todimensjonal tabell

Hvis du vil plassere pivottabellen som en todimensjonal tabell, gjør du følgende:

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Klikk Delsammendrag i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Ikke vis delsammendrag.

 3. Klikk Totalsum i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Av for rader og kolonner.

 4. Klikk Rapportsett i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Vis som tabell.

 5. Klikk Feltoverskrifter i Vis/skjul-gruppen i kategorien Alternativer.

Toppen av siden

Tilpasse utformingen av pivottabellen

Innebygde Pivottabellstiler og stilalternativer er utformet for flerdimensjonale dataene, ikke en todimensjonal tabell. Når du slår sammen rapporten til en todimensjonal tabell, disse stilene Vis ikke cellekantlinjer, og Radstriper og Kolonnestriper avmerkingsboksene i Alternativer for pivottabell-stil-gruppen i kategorien Utforming, påvirker ikke formatet på celler. Du kan tilpasse en pivottabellstil, slik at hver celle har en cellekantlinje og pivottabellen bruker betinget formatering til å vise rad- eller kolonnestriper.

Tilpasse pivottabellstilen   

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Velg ønsket stil i gruppen Pivottabellstiller i kategorien Utforming, og gjør deretter følgende:

  1. Høyreklikk en av de viste stilene, bla gjennom galleriet, eller klikk Mer nederst i rullefeltet for å se alle tilgjengelige stiler.

  2. Klikk Lag kopi.

   Dialogboksen Endre hurtigstil for pivottabell vises.

  3. Du kan også skrive inn et nytt navn i Navn-boksen.

  4. Velg Hele tabellen i Tabellelement-boksen, og klikk deretter Format.

   Dialogboksen Formater celler vises.

  5. Klikk kategorien Kantlinje, og opprett deretter en cellekantlinje.

  6. Du kan også klikke kategoriene Fyll og Skrift og gjøre andre endringer.

  7. Klikk OK to ganger.

  8. Klikk Mer nederst i rullefeltet, og klikk deretter pivottabellstilen du nettopp opprettet, under kategorien Egendefinert.

Bruke betinget formatering til å vise rad- eller kolonnestriper   

 1. Merk alle kolonnene i pivottabellen.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Bilde av båndet i Excel

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Klikk Ny regel for å legge til et betinget format.

  Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klikk Bruk en formel til å bestemme hvilke celler som skal formateres under Velg en regeltype.

  1. Skriv inn en formel i boksen Formater verdier hvor denne formelen er sann under Rediger regelbeskrivelsen.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil vise radstriper, skriver du inn følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Hvis du vil vise kolonnestriper, skriver du inn følgende formel:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Hvis du vil vise rad- og kolonnestriper, skriver du inn følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 2. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Publisere arbeidsboken i Excel-tjenester

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du pilen ved siden av Publiser, og klikk deretter Excel-tjenester under Distribuer dokumentet til andre personer.

 2. I Filnavn-boksen skriver du inn banen til serveren og godtar det foreslåtte navnet på arbeidsboken eller skriver inn et nytt navn.

  På en datamaskin som kjører Windows Vista   

  • adresselinjen velger du en nettverksplassering som er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne, og deretter klikker du Lagre.

   På en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP   

  • I Lagre i-boksen velger du en nettverksplassering som er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne, og deretter klikker du Lagre.

   Skriv for eksempel http://server/området/filnavn

   Obs!: Excel kan publisere en arbeidsbok på serveren bare i XML-basert Microsoft Office Excel 2007-filformat (XLSX) eller binært Office Excel 2007-filformat (XLSB).

 3. Klikk OK.

 4. Kontroller at de visbare områdene i arbeidsboken vises riktig i webleseren ved å merke av for Åpne i Excel-tjenester.

 5. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×