Bruke en liste som lagrer flere verdier

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet forklarer hvordan du bruker rullegardinlister for avmerkingsbokser og lister for avmerkingsbokser – lister som lar deg velge og lagre flere verdier i et tabellfelt. Disse listene for flere verdier er en ny funksjon i Microsoft Office Access 2007. De fungerer stort sett som vanlige lister, med de er utstyrt med avmerkingsbokser ved siden av hvert listeelement. Du kan velge opptil 100 elementer ved å merke av i avmerkingsboksene.

De nye listene bidrar til å løse vanlige problemer knyttet til dataregistrering og -lagring. Anta for eksempel at du bruker Access til å spore tilordnet arbeid. Du kan nå tilordne flere personer til én enkelt oppgave ved å velge navnene til personene fra én enkelt liste – noe som ikke var mulig i tidligere versjoner av Access uten å bruke Visual Basic for Applications (VBA)-programmering.

Obs!: De nye listene henter data fra en annen databasekomponent, kalt oppslagsfelt for flere verdier. Du må ha et oppslagsfelt for flere verdier i én av databasetabellene før du kan opprette lister for flere verdier. Denne artikkelen forklarer ikke hvordan du oppretter oppslagsfelt for flere verdier.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter et oppslagsfelt, kan du se artiklene legge til eller endre et oppslagsfelt som lar deg lagre flere verdier og Innføring i flerverdifelt.

Hva vil du gjøre?

Forstå teknologien bak merket rullegardinlister og lister

Bruke en liste med flere verdier i et skjema

Bruke en liste med flere verdier i en tabell

Forstørre en merket-rullegardinlisten for å vise flere alternativer

Forstå teknologien bak rullegardinlister for avmerkingsbokser og lister for avmerkingsbokser

Rullegardinlister for avmerkingsbokser og lister for avmerkingsbokser bruker en ny funksjon kalt felt for flere verdier. Når du bruker felt for flere verdier, kan du kort sagt knytte flere elementer til ett enkelt felt i en tabell, en handling som du ikke kunne utføre i tidligere versjoner av Access.

Office Access 2007 presenterer felt for flere verdier for deg i form av flere funksjoner, inkludert rullegardinlister for avmerkingsbokser og lister for avmerkingsbokser, tabellfelt for flere verdier og vedlegg. Listene og tabellfeltene for flere verdier gir deg muligheten til å velge flere elementer fra én enkelt liste, og vedleggene gir deg muligheten til å knytte flere datadeler til en post, ganske likt hvordan du knytter bilder og andre filer til e-postmeldinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker vedlegg, kan du se artikkelen legge ved filer og grafikk til oppføringene i databasen.

Hvis du vil opprette merket rullegardinliste eller lister for avmerkingsbokser, start med flere verdier for oppslagsfeltet – et tabellfelt som bruker en spørring til å slå opp verdier andre steder i databasen. Forklarer hvordan du oppretter oppslagsfelt dekkes av denne artikkelen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager dem, kan du se artiklene med tittelen legge til eller endre et oppslagsfelt som lar deg lagre flere verdier og Innføring i flerverdifelt.

Når du har opprettet et oppslagsfelt for flere verdier, kan du bruke feltet direkte, eller du kan binde en rullegardinliste for avmerkingsbokser eller en liste for avmerkingsbokser til feltet. En rullegardinliste for avmerkingsbokser er en kombinasjonsbokskontroll som er definert for å støtte flere verdier.

Disse illustrasjonene viser en vanlig rullegardinliste for avmerkingsbokser i lukket og åpen status.

En rullegardinliste for avmerkingsbokser i lukket status

En rullegardinliste for avmerkingsbokser i åpen status.

Obs!: Vanlige kombinasjonsbokskontroller lar deg velge elementer fra en liste eller angi nye elementer direkte i kontrollen. Når du angir en kombinasjonsbokskontroll for å støtte flere verdier, kan du imidlertid bare velge elementer fra listen. Du kan ikke angi egne verdier.

Listen for avmerkingsbokser er en listebokskontroll som er definert for å støtte flere verdier.

En liste for avmerkingsbokser.

I motsetning til rullegardinlisten for avmerkingsbokser, lukkes ikke en liste for avmerkingsbokser når du har foretatt valgene, og den er ikke utstyrt med OK- eller Avbryt-knapper.

Du kan bruke begge kontrollene i skjemaer og rapporter, men når du bruker dem i rapporter, viser de bare valgene. Som standard kan du ikke bruke kontrollene i rapport til å endre data.

Du kan også bruke et oppslagsfelt for flere verdier i en tabell ved å klikke eller på andre måter merke tabellfeltet. Når du gjør dette, bruker Access bare rullegardinlisten for avmerkingsbokser som standard, og du kan ikke bruke en annen kontroll.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du velger ett eller flere elementer fra et oppslagsfelt for flere verdier. Trinnene bruker databasemalen for problemsporing som leveres med Office Access 2007.

Til toppen av siden

Bruke liste for flere verdier i skjema

Disse trinnene forutsetter at du har en databasetabell som inneholder et oppslagsfelt for flere verdier, og et skjema som inneholder en rullegardinliste for avmerkingsbokser eller en liste for avmerkingsbokser.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter oppslagsfeltet, kan du se artiklene med tittelen legge til eller endre et oppslagsfelt som lar deg lagre flere verdier og Innføring i flerverdifelt.

Bruke liste for flere verdier

 1. Åpne skjemaet som inneholder rullegardinlisten for avmerkingsbokser eller listen for avmerkingsbokser.

  I begge listetypene følger en avmerkingsboks med hvert element.

 2. Klikk avmerkingsboksene du vil ha. Hvis du bruker en rullegardinliste for avmerkingsbokser, klikker du OK.

  Hvis du bruker en rullegardinliste for avmerkingsbokser, lukkes kontrollen, og valgene vises i en kommadelt liste, slik:

  En lukket rullegardinliste for avmerkingsbokser i et skjema

  Hvis du ikke kan se alle valgene, kan du åpne skjemaet i utformingsvisning eller oppsettvisning og utvide listekontrollen. For informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se delen Forstørr et merket-rullegardinlisten til å vise flere alternativer, senere i denne artikkelen.

Obs!: 

 • Husk at du alltid kan gjenkjenne en liste for flere verdier, ettersom avmerkingsbokser vises ved siden av hvert listeelement.

 • I dette eksemplet bruker listen i eksempeldatabasen en rullegardinlistekontroll for avmerkingsbokser. Listekontrollen for avmerkingsbokser fungerer på samme måte – du velger elementer ved å klikke avmerkingsboksene – men kontrollen er ikke utstyrt med OK- eller Avbryt-knapper.

  Legg merke til at du kan velge maksimalt 100 avmerkingsbokser.

Til toppen av siden

Bruke liste for flere verdier i en tabell

Når du bruker en liste for flere verdier i en tabell, har Access bare én kontroll – en rullegardinliste for avmerkingsbokser – og du kan ikke endre denne kontrollen.

 1. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil bruke. Dette åpner tabellen i dataarkvisning.

 2. Plasser fokus på feltet for flere verdier, og klikk deretter Pil ned ved siden av feltet.

  Obs!: Regionale innstillinger og språkinnstillinger i Windows styrer plasseringen av Pil ned.

 3. Klikk avmerkingsboksen ved siden av hvert element som du vil velge, og klikk deretter OK.

  Listen lukkes og viser valgene, atskilt med komma, slik:

  En rullegardinliste for avmerkingsbokser i et dataark

Til toppen av siden

Utvide rullegardinliste for flere verdier for å vise flere valg

Når du bruker en rullegardinliste for avmerkingsbokser til å velge et stort antall elementer, kan det hende at du ikke ser alle valgte elementer når du lukker listen. Databaseutformere bruker rullegardinlister (kombinasjonsbokskontroller), ettersom de bruker plass på skjermen effektivt – de viser alternativene som en bruker trenger, og deretter lukkes de når brukeren har foretatt et valg. Hvis en rullegardinliste for avmerkingsbokser ikke er stor nok til å vise alle valgene, kan du utvide kontrollen. De følgende trinnene forklarer hvordan du forstørrer kontrollen og tester endringene.

Obs!: Vanligvis trenger du ikke å endre størrelse på listekontroller for avmerkingsbokser, ettersom de har et rullefelt når listen overskrider størrelsen på kontrollvinduet.

Endre størrelsen på en kontroll

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du det ønskede skjemaet og klikker Utformingsvisning eller Oppsettvisning.

  – eller –

  I kategorien Startside i gruppen Visninger klikker du Vis, og deretter klikker du Utformingsvisning eller Oppsettvisning.

 2. Klikk kontrollen for rullegardinlisten for avmerkingsbokser, velg ett av skaleringshåndtakene, og dra kanten på kontrollen til den får høyden eller bredden som du vil ha, slik:

  Endre størrelsen på et flerverdifelt

  – eller –

  Høyreklikk kontrollen, og klikk Egenskaper. På egenskapssiden klikker du kategorien Alle, klikker egenskapen Høyde eller Bredde, og angi en størrelse.

  Access flytter eventuelle tilstøtende kontroller nedover eller mot venstre eller høyre automatisk.

 3. Lagre arbeidet, og bytt til skjemavisning for å se hvordan endringene fungerer. Når du skal bytte visninger, kan du bruke knappen på statuslinjen i Access Status, eller du kan høyreklikke dokumentfanen for skjemaet og bruke hurtigmenyen.

  Når du tester endringene, bør du stille følgende typer spørsmål:

  • Viser den nye størrelsen nok data?

  • Vil du eller en vanlig bruker velge nok elementer fra listen til å fylle ut tilleggsområdet?

  • Vil endringene påvirke den visuelle utformingen eller anvendeligheten og arbeidsflyten for skjemaet?

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×