Bruke en kommandoknapp til å starte en handling eller en serie med handlinger

Bruke en kommandoknapp til å starte en handling eller en serie med handlinger

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

You use a command button on an Access form to start an action or a set of actions. For example, you can create a command button that opens another form. To make a command button perform an action, you write a macro or event procedure and attach it to the command button's On Click property. You can also embed a macro directly into the On Click property of the command button. This makes it possible to copy the button to other forms without losing the functionality of the button.

Hva vil du gjøre?

Add a command button to a form by using a wizard

Create a button by dragging a macro to a form

Create a command button without using a wizard

Customize a command button

Add a command button to a form by using a wizard

Ved hjelp av veiviseren for kommandoen-knappen, kan du raskt opprette kommandoknapper som utfører en rekke aktiviteter, for eksempel skjemaet lukkes, åpne en rapport, finne en post eller kjøre en makro.

 1. Right-click the form in the Navigation Pane, and then click Design view on the shortcut menu.

 2. On the Design tab, in the Controls group, ensure that Use Control Wizards Knapp is selected.

  Knapp

 3. Klikk på Knapp i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

  Knapp

 4. In the design grid, click where you want the command button to be inserted.

  The Command Button Wizard starts.

 5. Follow the directions in the wizard. On the last page, click Finish.

  The wizard creates the command button and embeds a macro in the button's On Click property. The macro contains actions that perform the task you chose in the wizard.

View or edit a macro embedded in a command button

 1. In the Navigation Pane, right-click the form that contains the command button, and then click Design View Knapp or Layout View Knapp on the shortcut menu.

 2. Click the command button to select it, and then press F4 to display its property sheet.

 3. On the Event tab of the property sheet, [Embedded Macro] should be displayed in the On Click property box. Click anywhere in the property box, and then click Verktøy-knappen in the right side of the box.

The Macro Builder is displayed, showing the action or actions that make up the embedded macro.

Til toppen av siden

Create a button by dragging a macro to a form

If you have already created and saved a macro, you can easily create a command button that runs the macro by dragging the macro from the Navigation Pane to a form that is open in Design view.

 1. Open the form in Design view by right-clicking the form in the Navigation Pane, and then clicking Design View Knapp on the shortcut menu.

 2. In the Navigation Pane, locate the macro that you want the new command button to run, and then drag the macro to the form.

  Access automatically creates a command button and uses the macro name as the button's caption. Access also inserts the macro name in the On Click property of the command button so that the macro runs when you click the button. Access uses a generic name for the button, so it is a good idea to type a more meaningful name in the button's Name property. To display the property sheet for the command button while the form is open in Design view, click the button, and then press F4.

For more information about creating macros, see the article Create a user interface macro.

Til toppen av siden

Create a command button without using a wizard

You can create a command button without using the Command Button Wizard. The process involves placing the button on the form and then setting a few properties.

 1. Right-click the form in the Navigation Pane, and then click Design View Knapp on the shortcut menu.

 2. On the Design tab, in the Controls group, ensure that Use Control Wizards is not selected.

  Knapp

 3. Klikk på Knapp i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

  Knapp

 4. Click the location on the form where you want to place the command button.

  Access places the command button on the form.

  Because Use Control Wizards was not selected, Access does not perform any further processing. If the Command Button Wizard starts when you place the command button on the form, you can click Cancel in the wizard.

 5. With the command button selected, press F4 to display its property sheet.

 6. Click the All tab to display all the properties for the command button.

 7. Set the properties to complete the design of the command button, as shown in the following table.

Egenskap

Beskrivelse

Navn

By default, Access gives a new command button the name Command, followed by a number; for example, Command34. Although it is not required, it is a good idea to change the name to something that reflects the function of the button (for example, cmdSalesReport or CloseFormButton). This helps you later, if you need to refer to the button in a macro or event procedure.

Tittel

Type the label that that you want displayed on the command button. For example, Sales Report or Close Form.

Obs!: The caption is not displayed if a picture is specified in the Picture property.

On Click

Use this property to specify what happens when the command button is clicked. To set the property, click in the property box and then do one of the following:

 • To make the command button run an existing saved macro, click the drop-down arrow and click the macro name.

 • To make the command button run an existing built-in function or VBA function, type an equal sign (=) followed by the function name; for example, =MsgBox("Hello World") or =MyFunction(arguments).

 • To build an expression, click Verktøy-knappen and then click Expression Builder.

 • To begin building an event procedure that uses Visual Basic for Applications (VBA) code, click Verktøy-knappen and then click Code Builder.To build a new embedded macro containing the actions that you want the command button to perform, click Verktøy-knappen and then click Macro Builder.

  Obs!: Access databases which contain VBA code must be granted trusted status before the code can be run.

For help with other properties not mentioned here, place the cursor in a property box and press F1.

Til toppen av siden

Customize a command button

Access provides many ways to customize command buttons so that you can have the appearance and functionality you want on your form. For example, you can create a row of command buttons in a tabular or stacked arrangement, or you can make command buttons appear more like hyperlinks.

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp .

 2. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en vannrett (tabellformet) eller (stablet) oppsett med kommandoknapper   

   Du kan legge til kommandoknapper et tabellformet eller stablet oppsett til å opprette en rad eller kolonne med nøyaktig justerte knapper. Du kan deretter omorganisere knappene som en gruppe, som gjør det enklere å endre skjemaer. Du kan også bruke formateringsstiler på hele raden eller kolonnen med kommandoknapper samtidig, og du kan skille knappene ved hjelp av rutenettlinjer.

   1. Right-click one of the command buttons that you want to add to the layout, and then point to Layout on the shortcut menu.

   2. Click Tabular Knapp to start a horizontal row of buttons, or click Stacked Knapp to create a vertical column of buttons.

    Access draws borders around the command button to indicate the layout. Each button is paired with a label that you cannot delete — however, you can shrink the label to a very small size, if it is not needed.

    The following illustration shows a command button and its associated label in a tabular layout. Note how the label is in the next higher section — this keeps the labels from repeating for each detail record.

    Kommandoknapp i et tabelloppsett

    The following illustration shows a command button and its associated label in a stacked layout. In a stacked layout, the label and the button are always in the same section.

    Kommandoknapp i et stabeloppsett

   3. Add more command buttons to the layout by dragging them to the layout area. As you drag a command button over the layout area, Access draws a horizontal insertion bar (for a tabular layout) or a vertical insertion bar (for a stacked layout) to indicate where the command button will be placed when you release the mouse button.

    Legge til en knapp i et stablet kontrolloppsett

    When you release the mouse button, the control is added to the layout.

    Knapp lagt til i stablet kontrolloppsett

   4. Flytt kommandoknapper opp eller ned en inndeling i et tabelloppsett    Hvis du vil beholde en kommandoknapp i et tabelloppsett, men vil flytte kommandoknappen til en annen del av skjemaet (for eksempel fra detaljinndelingen i skjemaet hodedelen), gjør du følgende:

    1. Select the command button.

    2. Klikk Flytt opp eller Flytt ned på Ordne-fanen.

     Kommandoknappen flyttes opp eller ned til neste del, men beholdes i tabelloppsettet. Hvis det finnes allerede en kontroll i plasseringen som du flytter denne kontrollen, bytter de to kontrollene steder.

     Obs!: Kommandoene Flytt opp og Flytt ned er deaktivert for stabeloppsett.

   5. Flytte et helt oppsett med kommandoknapper   

    1. Klikk en av kommandoknapper i oppsettet.

     En oppsettvelger vises i øvre venstre hjørnet av oppsettet.

    2. Dra oppsettvelgeren for å flytte oppsettet til en ny plassering.

  • Legge til støttelinjer i et oppsett med kommandoknapper   

   1. Velg kommandoknapper i oppsettet.

   2. Klikk kommandoen rutenett i kategorien ordne, og velg deretter typen rutenett du ønsker.

  • Gjøre en kommandoknapp gjennomsiktig   

   Ved å gjøre en kommandoknapp gjennomsiktig, kan du plassere det over en hvilken som helst objekt i skjemaet og gi dette objektet funksjonaliteten til en kommandoknapp. Du har for eksempel et bilde som du vil dele opp i atskilte, klikkbare områder, som starter en annen makro. Du kan gjøre dette ved å plassere flere, gjennomsiktige kommandoknapper oppå bildet.

   1. Klikk kommandoknappen du vil gjøre gjennomsiktig, og deretter trykker du F4 for å vise egenskapssiden for kommandoknappen.

   2. Klikk i egenskapsboksen gjennomsiktig i kategorien Format på egenskapssiden.

   3. Velg Ja i fra rullegardinlisten.

    Du kan fortsatt se disposisjonen for kommandoknappen i utformingsvisning, men knappen er usynlig i skjemavisning.

    Obs!: Angi en kommandoknapp gjennomsiktig egenskap til Ja er ikke den samme som angi egenskapen Visible til Nei. Begge operasjonene skjuler kommandoknappen, men angi egenskapen gjennomsiktigJa knappen forblir aktivert. Egenskapen Visible til Nei , deaktiveres knappen.

  • Få en kommandoknapp vises som en hyperkobling   

   Hvis du vil, kan du skjule kommandoknapper, men la tittelen være synlig. Resultatet er noe som ser ut som en etikett, men som fungerer som en kommandoknapp. Du kan også understreke tekst i tittelen og endre fargen slik at den ser ut som en hyperkobling.

   1. Klikk kommandoknappen for å merke det og trykk F4 for å vise egenskapsarket.

   2. Klikk i egenskapsboksen Bakgrunnsstil i kategorien Format på egenskapssiden.

   3. I rullegardinlisten, velger du gjennomsiktig.

    Brødteksten i kommandoknappen er skjult, men tittelen forblir synlige.

   4. Hvis du vil understreke eller endre fargen på teksten i tittelen, kan du bruke verktøyene i Skrift-gruppen i kategorien Format.

    Tilgjengelige kommandoer i Access skrift-gruppen

  • Opprette en Avbryt-knapp   

   1. Klikk kommandoknappen, og deretter trykker du F4 for å åpne egenskapsarket.

   2. Klikk Ja i egenskapsboksen avbryte.

    Når en kommandoknapp avbryte er satt til Jaog skjemaet er det aktive skjemaet, kan en bruker velge kommandoknappen ved å klikke den, trykker ESC-tasten eller trykke ENTER når kommandoknappen har fokus. Når egenskapen Avbryt er satt til Ja for en hvilken som helst én kommandoknapp som egenskapen automatisk er satt til Nei for alle andre kommandoknapper i skjemaet.

    Hvis du vil gjøre en Avbryt-knapp Avbryt alle handlingene som har skjedd i et skjema eller en dialogboks, må du skrive en makro eller prosedyre og legge den til egenskapen Ved klikk av-knappen.

    Obs!: I et skjema som gjør at permanent operasjoner (for eksempel sletting), er det lurt å gjøre Avbryt-knappen skjemaets standardkommandoknappen. Hvis du vil gjøre dette, setter du både egenskapen Avbryt og standard til Ja.

  • Vis et bilde på en kommandoknapp    Skriv inn banen og filnavnet for en bildefil (for eksempel BMP, ICO eller DIB-fil) i kommandoknappen bilde -egenskapsboksen. Hvis du ikke er sikker på banen eller filnavnet, klikker du Verktøy-knappen for å åpne bildeverktøyet.

   Bildeverktøy

   Klikk Bla gjennom for å finne bildet du vil bruke, eller klikk ett av bildene i listen Tilgjengelige bilder til å forhåndsvise profesjonelt opprettede bildene som du kan bruke. Hvis du finner et bilde du ønsker, klikker du OK for å legge den til kommandoknappen.

   Access setter egenskapen Bildetype til innebygdesom standard. Når du tilordner grafikk til en kommandoknapp Picture , egenskap, ved hjelp av denne innstillingen, opprettes en kopi av bildet og lagres i Access-databasefilen. Alle endringer i det opprinnelige bildet gjenspeiles ikke i kommandoknappen. Hvis du vil opprette en kobling til det opprinnelige bildet slik at eventuelle endringer av bildet gjenspeiles i kommandoknappen, kan du endre egenskapen Bildetype til koblet. Du må ha den opprinnelige bildefilen i den opprinnelige plasseringen. Hvis du flytter eller gi nytt navn til bildefilen, vises en feilmelding når du åpner databasen, og kommandoknappen viser tittelen i stedet for bildet. Hvis du vil dele det samme bildet i flere steder i databasen, kan du endre egenskapen Bildetype til delt. Du kan nå kan du velge samme bilde på andre kommandoknapper, for eksempel ved å velge bildet navnet på egenskapen bilde.

  • Vise både et bilde og en tittel på en kommandoknapp   

   Du kan vise både tekst og et bilde på en kommandoknapp. Bruk følgende fremgangsmåte:

   1. Legge til et bilde på kommandoknappen ved hjelp av fremgangsmåten som beskrevet tidligere i denne delen.

   2. Velg kommandoknappen. Hvis egenskapssiden ikke vises allerede, trykker du F4 for å vise den.

   3. Skriv inn teksten du vil bruke, i egenskapsboksen Tittel i kategorien Format på egenskapssiden.

   4. Klikk rullegardinpilen i egenskapsboksen Bilde bildetekst ordningen, og velg deretter den ønskede plasseringen. Hvis du vil vise tittelen under bildet, velger du for eksempel nederst. Hvis du vil vise tittelen til høyre for bildet, velger du høyre. Hvis du vil gjøre ordningen avhengig av nasjonale innstillinger, velger du Generelt. Ved hjelp av denne innstillingen, bildeteksten vises til høyre for språk som leses fra venstre mot høyre, og det vises til venstre for språk som leses fra høyre mot venstre.

Til toppen av siden

Hva du vil gjøre?

Legge til en kommandoknapp i et skjema ved hjelp av en veiviser

Opprette en knapp ved å dra en makro i et skjema

Opprette en kommandoknapp uten å bruke en veiviser

Tilpasse en kommandoknapp

Legge til en kommandoknapp i et skjema ved hjelp av en veiviser

Ved hjelp av veiviseren for kommandoen-knappen, kan du raskt opprette kommandoknapper som utfører en rekke aktiviteter, for eksempel skjemaet lukkes, åpne en rapport, finne en post eller kjøre en makro.

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Kontroller at det er merket av for Bruk kontrollveivisere Knapp i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming.

  Knapp

 3. Klikk på Knapp i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

  Knapp

 4. Klikk der du vil at kommandoknappen skal settes inn i utformingsrutenettet.

  Veiviseren for kommandoen knappen starter.

 5. Følg instruksjonene i veiviseren. Klikk Fullfør på den siste siden.

  Veiviseren oppretter kommandoknappen og bygger inn en makro i egenskapen knappens Ved klikk . Makroen inneholder handlinger som kan utføre oppgaven du har valgt i veiviseren.

Vise eller redigere en makro som er innebygd i en kommandoknapp

 1. I navigasjonsruten, høyreklikker du skjemaet som inneholder kommandoknappen, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp eller Oppsettvisning Knapp på hurtigmenyen.

 2. Klikk kommandoknappen for å merke den, og deretter trykker du F4 for å vise egenskapsarket.

 3. Kategorien hendelse på egenskapssiden skal [Innebygd makro] vises i egenskapsboksen Klikk. Klikk hvor som helst i egenskapsboksen, og klikk deretter Verktøy-knappen på høyre side av boksen.

Makroverktøyet vises som viser handlingen eller handlingene som utgjør den innebygde makroen.

Til toppen av siden

Opprette en knapp ved å dra en makro i et skjema

Hvis du allerede har opprettet og lagret en makro, kan du enkelt opprette en kommandoknapp som kjører makroen ved å dra makroen fra navigasjonsruten til et skjema som er åpen i utformingsvisning.

 1. Åpne skjemaet i utformingsvisning ved å høyreklikke skjemaet i navigasjonsruten, og deretter klikke Utformingsvisning Knapp på hurtigmenyen.

 2. Finn makroen du vil bruke den nye kommandoknappen skal kjøre i navigasjonsruten, og deretter drar du makroen i skjemaet.

  Microsoft Office Access 2007 automatisk oppretter en kommandoknapp og bruker navnet på makroen som tittel for knappen. Office Access 2007 setter også inn makronavnet i egenskapen Ved klikk for kommandoknappen slik at makroen kjører når du klikker knappen. Access bruker et generisk navn for knappen, slik at det er lurt å skrive inn et mer meningsfylt navn i knappens navneegenskaper . Hvis du vil vise egenskapssiden for kommandoknappen mens skjemaet er åpen i utformingsvisning, klikker du knappen, og deretter trykker du F4.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter makroer, kan du se artikkelen opprette en makro.

Til toppen av siden

Opprette en kommandoknapp uten å bruke en veiviser

Du kan opprette en kommandoknapp uten å bruke veiviseren for kommandoen-knappen. Prosessen omfatter å plassere knappen på skjemaet, og deretter angir du noen egenskaper.

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp på hurtigmenyen.

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Bruk kontrollveivisere i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming.

  Knapp

 3. Klikk på Knapp i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

  Knapp

 4. Klikk plasseringen i skjemaet der du vil plassere kommandoknappen.

  Kommandoknappen plasseres i skjemaet.

  Fordi Bruk kontrollveivisere ikke er valgt, utfører ikke Access videre behandling. Hvis kommandoen knappen veiviseren starter når du plasserer kommandoknappen i skjemaet, kan du klikke Avbryt i veiviseren.

 5. Trykk F4 for å vise egenskapsarket ved å klikke kommandoen valgt.

 6. Klikk kategorien alle for å vise alle egenskapene for kommandoknappen.

 7. Angi egenskaper for å fullføre utformingen av kommandoknappen, som vist i tabellen nedenfor.

Egenskap

Beskrivelse

Navn

Som standard får en ny kommandoknapp navnet kommandoen, etterfulgt av et tall. for eksempel Command34. Selv om det ikke er nødvendig, er det lurt å endre navnet til noe som beskriver funksjonen for knappen (for eksempel gjør eller hendelsesprosedyre). Dette hjelper deg senere, hvis du trenger å referere til knappen i en makro eller hendelsesprosedyre.

Tittel

Skriv inn etiketten du vil bruke vises på kommandoknappen. Hvis du for eksempel Salgsrapport eller Lukk skjemaet.

Obs!: Bildeteksten vises ikke hvis et bilde som er angitt i egenskapen bilde .

Ved å klikke

Bruk denne egenskapen til å angi hva som skjer når kommandoknappen klikkes. Klikk i egenskapsboksen for å angi egenskapen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil at kommandoknappen skal kjøre en eksisterende lagret makro, klikk pil ned, og klikk navnet på makroen.

 • Hvis du vil at kommandoknappen skal kjøre en eksisterende innebygd funksjon eller VBA-funksjon, skriver du inn et likhetstegn (=) etterfulgt av navnet på funksjonen; Hvis du for eksempel =MsgBox("Hallo verden") eller =MyFunction(argumenter).

 • Klikk Verktøy-knappen for å bygge et uttrykk, og klikk deretter Uttrykksverktøyet.

 • Klikk Verktøy-knappen for å begynne å bygge en hendelsesprosedyre som bruker Visual Basic for Applications (VBA)-kode, og klikk deretter Kode Builder. Klikk Verktøy-knappen for å bygge en ny innebygd makro som inneholder handlingene du vil bruke kommandoknappen skal utføre, og klikk deretter Makroverktøyet.

  Obs!: Office Access 2007-databaser som inneholder VBA-kode må gis klarert status før koden kan kjøres.

Hvis du trenger hjelp med andre egenskaper som ikke er beskrevet her, plasserer du markøren i en egenskapsboks, og trykk F1.

Til toppen av siden

Tilpasse en kommandoknapp

Office Access 2007 inneholder nye måter å tilpasse kommandoknapper slik at du kan ha samme utseende og funksjonalitet du vil bruke i skjemaet. Hvis du for eksempel du kan opprette en rad med kommandoknapper i en tabell eller stablet sortering, eller du kan gi kommandoknapper slik hyperkoblinger.

 1. Høyreklikk skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knapp .

 2. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en vannrett (tabellformet) eller (stablet) oppsett med kommandoknapper   

   Du kan legge til kommandoknapper et tabellformet eller stablet oppsett til å opprette en rad eller kolonne med nøyaktig justerte knapper. Du kan deretter omorganisere knappene som en gruppe, som gjør det enklere å endre skjemaer. Du kan også bruke formateringsstiler på hele raden eller kolonnen med kommandoknapper samtidig, og du kan skille knappene ved hjelp av rutenettlinjer.

   1. Høyreklikk en av kommandoknappene du vil legge til i oppsettet, og velg deretter Oppsett på hurtigmenyen.

   2. Klikk tabell Knapp for å starte en vannrett rad med knapper, eller klikk Stablet Knapp for å opprette en loddrett kolonne med knapper.

    Access tegner kantlinjer rundt kommandoknappen for å angi oppsettet. Hver knapp knyttes til en etikett som du ikke kan slette – men du kan redusere etiketten til en liten størrelse hvis det ikke er nødvendig.

    Illustrasjonen nedenfor viser en kommandoknapp og den tilknyttede etiketten i et tabelloppsett. Legg merke til hvordan etiketten er i den neste høyere inndelingen – Dette hindrer at etikettene gjentatt for hver detaljpost.

    Kommandoknapp i et tabelloppsett

    Illustrasjonen nedenfor viser en kommandoknapp og den tilknyttede etiketten i et stablet oppsett. I et stabeloppsett etiketten og knappen er alltid i samme inndeling.

    Kommandoknapp i et stabeloppsett

   3. Legge til flere kommandoknapper i oppsettet ved å dra dem til oppsettsområdet. Når du drar en kommandoknapp over oppsettsområdet, tegner en vannrett innsettingslinje (for Tabelloppsett) eller en loddrett innsettingslinje (for stabeloppsett) for å angi hvor kommandoknappen skal plasseres når du slipper museknappen.

    Legge til en knapp i et stablet kontrolloppsett

    Når du slipper museknappen, legges kontrollen i oppsettet.

    Knapp lagt til i stablet kontrolloppsett

   4. Flytt kommandoknapper opp eller ned en inndeling i et tabelloppsett    Hvis du vil beholde en kommandoknapp i et tabelloppsett, men vil flytte kommandoknappen til en annen del av skjemaet (for eksempel fra detaljinndelingen i skjemaet hodedelen), gjør du følgende:

    1. Høyreklikk kommandoknappen, og velg deretter Oppsett på hurtigmenyen.

    2. Klikk Flytt opp en inndeling Knapp eller Flytt ned en inndeling Knapp .

     Kommandoknappen flyttes opp eller ned til neste del, men beholdes i tabelloppsettet. Hvis det finnes allerede en kontroll i plasseringen som du flytter denne kontrollen, bytter de to kontrollene steder.

     Obs!: Kommandoene Flytt opp en inndeling og Flytt ned en inndeling er deaktivert for stabeloppsett.

   5. Flytte et helt oppsett med kommandoknapper   

    1. Klikk en av kommandoknapper i oppsettet.

     En oppsettvelger vises i øvre venstre hjørnet av oppsettet.

    2. Dra oppsettvelgeren for å flytte oppsettet til en ny plassering.

  • Legge til støttelinjer i et oppsett med kommandoknapper   

   1. Høyreklikk en av kommandoknapper i oppsettet, og på hurtigmenyen, pek på Oppsett.

   2. Pek på støttelinjer, og klikk deretter typen rutenett du ønsker.

  • Gjøre en kommandoknapp gjennomsiktig   

   Ved å gjøre en kommandoknapp gjennomsiktig, kan du plassere det over en hvilken som helst objekt i skjemaet og gi dette objektet funksjonaliteten til en kommandoknapp. Du har for eksempel et bilde som du vil dele opp i atskilte, klikkbare områder, som starter en annen makro. Du kan gjøre dette ved å plassere flere, gjennomsiktige kommandoknapper oppå bildet.

   1. Klikk kommandoknappen du vil gjøre gjennomsiktig, og deretter trykker du F4 for å vise egenskapssiden for kommandoknappen.

   2. Klikk i egenskapsboksen gjennomsiktig i kategorien Format på egenskapssiden.

   3. Velg Ja i fra rullegardinlisten.

    Du kan fortsatt se disposisjonen for kommandoknappen i utformingsvisning, men knappen er usynlig i skjemavisning.

    Obs!: Angi en kommandoknapp gjennomsiktig egenskap til Ja er ikke den samme som angi egenskapen Visible til Nei. Begge operasjonene skjuler kommandoknappen, men angi egenskapen gjennomsiktigJa knappen forblir aktivert. Egenskapen Visible til Nei , deaktiveres knappen.

  • Få en kommandoknapp vises som en hyperkobling   

   Hvis du vil, kan du skjule kommandoknapper, men la tittelen være synlig. Resultatet er noe som ser ut som en etikett, men som fungerer som en kommandoknapp. Du kan også understreke tekst i tittelen og endre fargen slik at den ser ut som en hyperkobling.

   1. Klikk kommandoknappen for å merke det og trykk F4 for å vise egenskapsarket.

   2. Klikk i egenskapsboksen Bakgrunnsstil i kategorien Format på egenskapssiden.

   3. I rullegardinlisten, velger du gjennomsiktig.

    Brødteksten i kommandoknappen er skjult, men tittelen forblir synlige.

   4. Hvis du vil understreke eller endre fargen på teksten i tittelen, kan du bruke verktøyene i Skrift-gruppen i kategorien Utforming.

    Båndet i Access

  • Opprette en Avbryt-knapp   

   1. Klikk kommandoknappen, og deretter trykker du F4 for å åpne egenskapsarket.

   2. Klikk Ja i egenskapsboksen avbryte.

    Når en kommandoknapp avbryte er satt til Jaog skjemaet er det aktive skjemaet, kan en bruker velge kommandoknappen ved å klikke den, trykker ESC-tasten eller trykke ENTER når kommandoknappen har fokus. Når egenskapen Avbryt er satt til Ja for en hvilken som helst én kommandoknapp som egenskapen automatisk er satt til Nei for alle andre kommandoknapper i skjemaet.

    Hvis du vil gjøre en Avbryt-knapp Avbryt alle handlingene som har skjedd i et skjema eller en dialogboks, må du skrive en makro eller prosedyre og legge den til egenskapen Ved klikk av-knappen.

    Obs!: I et skjema som gjør at permanent operasjoner (for eksempel sletting), er det lurt å gjøre Avbryt-knappen skjemaets standardkommandoknappen. Hvis du vil gjøre dette, setter du både egenskapen Avbryt og standard til Ja.

  • Vis et bilde på en kommandoknapp    Skriv inn banen og filnavnet for en bildefil (for eksempel BMP, ICO eller DIB-fil) i kommandoknappen bilde -egenskapsboksen. Hvis du ikke er sikker på banen eller filnavnet, klikker du Verktøy-knappen for å åpne bildeverktøyet.

   Bildeverktøy

   Klikk Bla gjennom for å finne bildet du vil bruke, eller klikk ett av bildene i listen Tilgjengelige bilder til å forhåndsvise profesjonelt opprettede bildene som du kan bruke. Hvis du finner et bilde du ønsker, klikker du OK for å legge den til kommandoknappen.

   Access setter egenskapen Bildetype til innebygdesom standard. Når du tilordner grafikk til en kommandoknapp Picture , egenskap, ved hjelp av denne innstillingen, opprettes en kopi av bildet og lagres i Access-databasefilen. Alle endringer i det opprinnelige bildet gjenspeiles ikke i kommandoknappen. Hvis du vil opprette en kobling til det opprinnelige bildet slik at eventuelle endringer av bildet gjenspeiles i kommandoknappen, kan du endre egenskapen Bildetype til koblet. Du må ha den opprinnelige bildefilen i den opprinnelige plasseringen. Hvis du flytter eller gi nytt navn til bildefilen, vises en feilmelding når du åpner databasen, og kommandoknappen viser tittelen i stedet for bildet.

  • Vise både et bilde og en tittel på en kommandoknapp   

   Som en ny funksjon i Office Access 2007, kan du nå vise både tekst og et bilde på en kommandoknapp. Bruk følgende fremgangsmåte:

   1. Legge til et bilde på kommandoknappen ved hjelp av fremgangsmåten som beskrevet tidligere i denne delen.

   2. Velg kommandoknappen. Hvis egenskapssiden ikke vises allerede, trykker du F4 for å vise den.

   3. Skriv inn teksten du vil bruke, i egenskapsboksen Tittel i kategorien Format på egenskapssiden.

   4. Klikk rullegardinpilen i egenskapsboksen Bilde bildetekst ordningen, og velg deretter den ønskede plasseringen. Hvis du vil vise tittelen under bildet, velger du for eksempel nederst. Hvis du vil vise tittelen til høyre for bildet, velger du høyre. Hvis du vil gjøre ordningen avhengig av nasjonale innstillinger, velger du Generelt. Ved hjelp av denne innstillingen, bildeteksten vises til høyre for språk som leses fra venstre mot høyre, og det vises til venstre for språk som leses fra høyre mot venstre.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×