Bruke en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bruker arbeidsflyten Oversettelsesbehandling, opprettes det kopier av et kildedokument i et bibliotek for oversettelsesbehandling. Kopiene rutes til angitte oversettere for at de skal oversettes. Arbeidsflyten Oversettelsesbehandling er bare tilgjengelig for biblioteker for oversettelsesbehandling.

I denne artikkelen

Hvordan fungerer arbeidsflyten Oversettelsesbehandling?

Legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i et bibliotek for oversettelsesbehandling

Tilpasse en oversetterliste for bruk med en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling

Starte en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling

Fullføre en arbeidsflytoppgave for oversettelsesbehandling

Hvordan fungerer arbeidsflyten Oversettelsesbehandling?

Arbeidsflyt for oversettelsesbehandling er utformet slik at organisasjoner behandle manuell konvertering av dokumenter ved å behandle og spore oppgaven oversettelse oppgavene. Denne arbeidsflyten er tilgjengelig bare for biblioteker for oversettelsesbehandling. Hvis du vil ha mer informasjon om oversettelsesbehandling biblioteker, kan du se opprette et bibliotek for oversettelsesbehandling.

Når du bruker arbeidsflyten Oversettelsesbehandling, arbeider du med en oversetterliste som viser hvem som er ansvarlige for å oversette dokumenter til et bestemt språk. Arbeidsflyten kan konfigureres slik at den startes manuelt eller automatisk for et kildedokument.

Når arbeidsflyten Oversettelsesbehandling startes for et kildedokument, opprettes det en kopi av kildedokumentet for hver oversetter som er angitt i oversetterlisten for språket kildedokumentet er skrevet på. Det angis også automatisk riktig språkegenskap for hvert plassholderdokument, og det opprettes et forhold mellom plassholderen og kildedokumentet. Deretter tilordnes det en oversettelsesoppgave til hver av oversetterne. Arbeidsflytdeltakerne mottar e-postvarsler om sine arbeidsflytoppgaver.

Når en oversetter har fullført en oversettelsesoppgave, markerer vedkommende oppgaven som fullført. Når alle oversettelsesoppgaver i en arbeidsflyt er fullført, markeres arbeidsflyten som fullført.

Arbeidsflyten kan konfigureres slik at hvis kildedokumentet endres mens arbeidsflyten kjører, så avsluttes arbeidsflyten automatisk og alle oversettelsesoppgaver som ikke er fullført, avlyses.

Til toppen av siden

Legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i et bibliotek for oversettelsesbehandling

Du kan legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i et bibliotek for oversettelsesbehandling når du oppretter biblioteket. Du kan også når som helst legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i et eksisterende bibliotek for oversettelsesbehandling.

Opprette et nytt bibliotek for oversettelsesbehandling med en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling

Du kan opprette et bibliotek for oversettelsesbehandling og samtidig legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i biblioteket. Du må ha tillatelsen Administrere lister for å opprette et bibliotek for oversettelsesbehandling for et område.

Opprette et bibliotek for oversettelsesbehandling

 1. Klikk Vis alt områdeinnhold på hurtigstartlinjen, og klikk deretter Opprett.

 2. Klikk Bibliotek for oversettelsesbehandling under Biblioteker.

  1. Skriv inn et navn for biblioteket i feltet Navn. Biblioteknavnet er obligatorisk.

   Navnet vises øverst på biblioteksiden, blir en del av adressen for biblioteksiden og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne biblioteket.

  1. Skriv inn en beskrivelse av hensikten med biblioteket i Beskrivelse-boksen. Beskrivelsen er valgfri.

   Beskrivelsen vises øverst på biblioteksiden under navnet på biblioteket. Hvis du har tenkt å aktivere biblioteket for mottak av innhold via e-post, kan du legge til e-postadressen for biblioteket i beskrivelsen, slik at brukere enkelt kan finne den.

 3. Hvis du vil legge til en kobling til dette biblioteket på hurtigstartlinjen, kontrollerer du at Ja er valgt i Navigasjon-delen.

 4. Hvis du vil at det skal opprettes en versjon hver gang en fil sjekkes inn i biblioteket, klikker du Ja i Dokumentversjonslogg.

  Senere kan du velge om du vil lagre både hovedversjoner og underordnede versjoner, og hvor mange versjoner du vil spore av hver type.

 5. Klikk den typen standardfil som skal brukes som mal for filer som opprettes i biblioteket, i listen i Dokumentmaler-delen.

 6. Klikk Ja i delen Arbeidsflyt for oversettelsesbehandling for å legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i biblioteket.

 7. Klikk Neste for å konfigurere arbeidsflyten for oversettelsesbehandling.

Konfigurere arbeidsflyten for oversettelsesbehandling

 1. Skriv inn et unikt navn for denne arbeidsflyten i Navn-delen på siden Legg til en arbeidsflyt hvis du vil endre navnet fra standardverdien Oversettelsesbehandling.

 2. Angi hvilken oppgaveliste som skal brukes med denne arbeidsflyten, i delen Oppgaveliste.

  • Du kan bruke standardoppgavelisten eller opprette en ny oppgaveliste. Hvis du bruker standardoppgavelisten, er det enkelt for arbeidsflytdeltakerne å finne og vise sine arbeidsflytoppgaver ved hjelp av visningen Mine oppgaver i oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis oppgavene for denne arbeidsflyten involverer eller avslører sensitive eller konfidensielle data du vil holde atskilt fra den generelle oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis organisasjonen skal bruke mange arbeidsflyter, eller hvis arbeidsflytene omfatter mange oppgaver. I så fall kan det være lurt å opprette oppgavelister for hver arbeidsflyt.

 3. Velg logglisten som skal brukes med denne arbeidsflyten, i Loggliste-delen. I logglisten vises alle hendelser som utføres under hver forekomst av arbeidsflyten.

  Du kan bruke standardlisten Logg, eller du kan opprette en ny loggliste. Hvis organisasjonen skal bruke mange arbeidsflyter, kan det være lurt å opprette en egen loggliste for hver arbeidsflyt.

 4. Angi hvem som kan starte en arbeidsflyt, hvordan den kan startes eller når den kan startes i Start alternativer-delen.

  • Det kan være at noen av alternativene ikke er tilgjengelige hvis de ikke støttes av arbeidsflytmalen du valgte.

  • Alternativet Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element er bare tilgjengelig hvis det er aktivert støtte for versjonskontroll av hovedversjoner og underordnede versjoner for biblioteket og hvis arbeidsflytmalen du valgte, kan brukes til innholdsgodkjenning.

 5. Klikk Neste.

 6. Gjør ett av følgende under Liste over språk og oversettere:

  • Hvis du vil angi at det skal brukes en eksisterende oversetterliste når det tilordnes oversetteroppgaver i arbeidsflyten, klikker du Bruk en eksisterende liste over språk og oversettere fra området. Velg deretter listen du vil bruke.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det allerede finnes en oversetterliste for området.

  • Hvis du vil opprette en ny liste med språk og oversettere som skal brukes for forekomster av arbeidsflyten, klikker du Opprett en ny liste over språk og oversettere for denne arbeidsflyten. Skriv inn et unikt navn for listen i Listenavn-boksen, og merk deretter av for Åpne den nye oversetterlisten i et eget vindu hvis du vil begynne å legge til navn i den nye oversetterlisten når du er ferdig med å tilpasse arbeidsflyten.

 7. Angi datointervallet arbeidsflytoppgaver skal fullføres innen, for arbeidsflyter som startes automatisk, i delen Forfallsdato.

  Du har bare mulighet til å angi forfallsdato hvis du valgte at arbeidsflyten skal startes automatisk når dokumenter opprettes eller endres i biblioteket.

 8. Merk av for Når kildedokumentet blir endret i delen Fullfør arbeidsflyten hvis du vil at arbeidsflyten skal fullføres når alle oppgaver er fullført eller når noen endrer kildedokumentet som oversettes.

  Hvis du ikke merker av for dette alternativet, fullføres arbeidsflyten når alle oversettelsesoppgaver er fullført.

 9. Klikk OK.

 10. Hvis du valgte å opprette en ny oversetterliste til bruk med denne arbeidsflyten, og angav at denne listen skulle åpnes i et nytt vindu, åpnes det et eget vindu der du kan begynne å legge til navn i listen.

Til toppen av siden

Legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i et eksisterende bibliotek for oversettelsesbehandling

Du kan når som helst legge til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i et eksisterende bibliotek for oversettelsesbehandling. Du kan også legge til flere arbeidsflyter for oversettelsesbehandling i ett bibliotek hvis du vil ha ulike oversetterlister for ulike kildedokumenter i samme bibliotek, eller ulike oversettelsesregler for ulike kildedokumenter.

 1. Åpne biblioteket for oversettelsesbehandling du vil legge til en ny arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i.

  1. Klikk innstillingene for den typen bibliotek du åpner, på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   Hvis du for eksempel åpner et dokumentbibliotek, klikker du Innstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klikk Arbeidsflytinnstillinger under Tillatelser og behandling.

  Hvis det allerede er lagt til arbeidsflyter for listen, biblioteket eller innholdstypen, åpnes siden Endre arbeidsflytinnstillinger, og du må klikke Legg til en arbeidsflyt for å gå til siden Legg til en arbeidsflyt. Hvis det ikke har vært lagt til arbeidsflyter for listen, biblioteket eller innholdstypen, åpnes siden Legg til en arbeidsflyt når du utfører dette trinnet.

 3. Skriv inn et unikt navn for arbeidsflyten i Navn-delen hvis du ikke vil bruke standardverdien Oversettelsesbehandling.

 4. Angi hvilken oppgaveliste som skal brukes med denne arbeidsflyten, i delen Oppgaveliste.

  • Du kan bruke standardoppgavelisten eller opprette en ny oppgaveliste. Hvis du bruker standardoppgavelisten, er det enkelt for arbeidsflytdeltakerne å finne og vise sine arbeidsflytoppgaver ved hjelp av visningen Mine oppgaver i oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis oppgavene for denne arbeidsflyten involverer eller avslører sensitive eller konfidensielle data du vil holde atskilt fra den generelle oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis organisasjonen skal bruke mange arbeidsflyter, eller hvis arbeidsflytene omfatter mange oppgaver. I så fall kan det være lurt å opprette oppgavelister for hver arbeidsflyt.

 5. Velg logglisten som skal brukes med denne arbeidsflyten, i Loggliste-delen. I logglisten vises alle hendelser som utføres under hver forekomst av arbeidsflyten.

  Du kan bruke standardlisten Logg, eller du kan opprette en ny loggliste. Hvis organisasjonen skal bruke mange arbeidsflyter, kan det være lurt å opprette en egen loggliste for hver arbeidsflyt.

 6. Angi hvem som kan starte en arbeidsflyt, hvordan den kan startes eller når den kan startes i Start alternativer-delen.

  • Det kan være at noen av alternativene ikke er tilgjengelige hvis de ikke støttes av arbeidsflytmalen du valgte.

  • Alternativet Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element er bare tilgjengelig hvis det er aktivert støtte for versjonskontroll av hovedversjoner og underordnede versjoner for biblioteket og hvis arbeidsflytmalen du valgte, kan brukes til innholdsgodkjenning.

 7. Klikk Neste.

 8. Gjør ett av følgende under Liste over språk og oversettere:

  • Hvis du vil angi at det skal brukes en eksisterende oversetterliste når det tilordnes oversetteroppgaver i arbeidsflyten, klikker du Bruk en eksisterende liste over språk og oversettere fra området. Velg deretter listen du vil bruke.

  • Hvis du vil opprette en ny liste med språk og oversettere som skal brukes for forekomster av arbeidsflyten, klikker du Opprett en ny liste over språk og oversettere for denne arbeidsflyten. Skriv inn et unikt navn for listen i Listenavn-boksen, og merk deretter av for Åpne den nye oversetterlisten i et eget vindu hvis du vil begynne å legge til navn i den nye oversetterlisten når du er ferdig med å tilpasse arbeidsflyten.

 9. Angi datointervallet arbeidsflytoppgaver skal fullføres innen, for arbeidsflyter som startes automatisk, i delen Forfallsdato.

  Du har bare mulighet til å angi forfallsdato hvis du valgte at arbeidsflyten skal startes automatisk når dokumenter opprettes eller endres i biblioteket.

 10. Merk av for Når kildedokumentet blir endret i delen Fullfør arbeidsflyten hvis du vil at arbeidsflyten skal fullføres når alle oppgaver er fullført eller når noen endrer kildedokumentet som oversettes.

  Hvis du ikke merker av for dette alternativet, fullføres arbeidsflyten når alle oversettelsesoppgaver er fullført.

 11. Klikk OK.

 12. Hvis du valgte å opprette en ny oversetterliste til bruk med denne arbeidsflyten, og angav at denne listen skulle åpnes i et nytt vindu, åpnes det et eget vindu der du kan begynne å legge til navn i listen.

Til toppen av siden

Tilpasse en oversetterliste til bruk med en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling

Når du starter en arbeidsflyt for oversettelse, opprettes det en kopi av kildedokumentet for hvert av målspråkene som er angitt i oversetterlisten for arbeidsflyten. Deretter tilordnes det automatisk oversettelsesoppgaver til oversetterne som er angitt for disse språkene i oversetterlisten. Hvis det ar angitt mer enn én oversetter for en bestemt oversettelsestype (for eksempel for oversettelse fra norsk til engelsk), sendes det en oversettelsesoppgave til hver av disse oversetterne.

 1. Åpne oversetterlisten for arbeidsflyten hvis den ikke allerede er åpen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Klikk Nytt elementNy-menyen Ny-meny .

 3. Velg kildespråket denne oversetteren skal oversette dokumenter fra, i listen i delen Oversetter fra, eller klikk Angi din egen verdi, og skriv inn språket i boksen.

 4. Velg språket denne oversetteren skal oversette dokumenter til, i listen i delen Oversetter til, eller klikk Angi din egen verdi, og skriv inn språket i boksen.

 5. Skriv inn navnet på oversetteren som skal utføre denne typen oversettelse, i Oversetter-delen, eller klikk Bla gjennom for å velge et navn fra katalogtjenesten.

 6. Klikk OK.

 7. Gjenta trinn 2 til 6 for å legge til flere oversettere i listen.

Til toppen av siden

Starte en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling

Hvis en arbeidsflyt for oversettelse er konfigurert slik at den skal startes manuelt, kan du starte den for dokumenter i en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling. Du må minst ha tillatelsen Rediger elementer for å starte en arbeidsflyt. I noen tilfeller må du også ha tillatelsen Administrere lister for å starte en arbeidsflyt fra et dokument.

Obs!: Hvis du vil forsikre deg om at arbeidsflytdeltakerne mottar e-postvarsler og påminnelser om sine arbeidsflytoppgaver når du har startet en arbeidsflyt, kan du be serveradministratoren kontrollere at e-postvarsler er aktivert for området.

 1. Åpne biblioteket for oversettelsesbehandling som inneholder dokumentet du vil starte en arbeidsflyt for.

 2. Pek på dokumentet du vil starte en arbeidsflyt for, klikk pilen som vises, og klikk deretter Arbeidsflyter.

 3. Klikk navnet på arbeidsflyten du vil starte, under Start en ny arbeidsflyt.

 4. Skriv inn eller velg datoen du vil at oversettelsene skal være fullført innen, i boksen Forfallsdato under Be om oversettelse.

 5. Skriv inn meldingen du vil sende med oversettelsesforespørselen.

 6. Klikk Send.

  Arbeidsflyten startes umiddelbart. Det opprettes automatisk en kopi av kildedokumentet for hvert målspråk som er angitt i oversetterlisten for arbeidsflyten. Det opprettes også oversettelsesoppgaver for hver av oversetterne i oversetterlisten. Oppgaven inneholder en forespørsel om å oversette kildedokumentet til et bestemt språk. Hvis det er angitt mer enn én oversetter for en bestemt oversettelsestype (for eksempel for oversettelse fra norsk til engelsk), sendes det en oversettelsesoppgave til hver av disse oversetterne. Hvis e-post er aktivert for området, mottar arbeidsflytdeltakerne også et e-postvarsel om sine oversettelsesoppgaver.

Til toppen av siden

Fullføre en oppgave i en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling

Du må gjøre to ting før en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling er fullstendig fullført:

 • Lagre den oversatte kopien av kildedokumentet til biblioteket for oversettelsesbehandling.

 • Redigere statusen for arbeidsflytoppgaven til Fullført.

Siden det kan ta tid å oversette et dokument, vil du kanskje redigere skjemaet for arbeidsflytoppgaven for å vise at du arbeider med oversettelsesoppgaven før du har fullført den.

 1. Åpne Oppgaver-listen for området, og velg deretter Mine oppgaverVis-menyen for å finne frem til arbeidsflytoppgaven.

  Hvis arbeidsflyten ikke bruker standardoppgavelisten, kan det være at arbeidsflytoppgaven din ikke vises i Oppgaver-listen. Gå til listen eller biblioteket arbeidsflytelementet er lagret i, for å finne frem til arbeidsflytoppgaven din. Pek på ønsket element, klikk pilen som vises, og klikk deretter Arbeidsflyter. Klikk navnet på arbeidsflyten du deltar i, under Arbeidsflyter som kjører på siden Status for arbeidsflyt. Finn frem til arbeidsflytoppgaven under Oppgaver.

 2. Pek på navnet på oppgaven du vil fullføre, klikk pilen som vises, og klikk deretter Rediger element.

 3. Klikk koblingen til dokumentet som skal oversettes, og klikk deretter Åpne.

 4. Det er lurt å sjekke dokumentet ut mens du oversetter det. Klikk Office-knappen, pek på Serveroppgaver og klikk deretter Sjekk ut.

 5. Oversett dokumentet.

 6. Når du er ferdig med å oversette dokumentet, klikker du Microsoft Office-knapp, og deretter klikker du Lagre.

 7. Klikk Microsoft Office-knapp, velg Serveroppgaver, og klikk deretter Sjekk inn.

 8. Velg riktig statusverdi ved siden av Endre oversettelsesstatusen til i skjemaet for arbeidsflytoppgaven, velg for eksempel Pågår eller Fullført.

 9. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×