Bruke eller tilpasse et dokumenttema

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan raskt og enkelt formatere et helt dokument for å gi den et profesjonelt og moderne utseende ved å bruke et dokumenttema. Et dokumenttema er et sett med formateringsvalg som omfatter temafarger, temaskrifter (inkludert overskrifts- og brødtekstskrifter) og temaeffekter (inkludert streker og fylleffekter).

Programmer som Microsoft Office Word, Excel og PowerPoint inneholder flere forhåndsdefinerte dokumenttemaer, men du kan også opprette dine egne ved å tilpasse og lagre et eksisterende dokumenttema. Dokumenttemaer deles mellom Office-programmene slik at alle Office-dokumenter kan ha samme, ensartet utseende. I motsetning til Word og Excel inneholder PowerPoint bakgrunn tilpasningsalternativer for stil. For informasjon om hvordan du legger til og tilpasse bakgrunner, kan du se formatere lysbildebakgrunnen.

Obs!: For informasjon om å bruke eller tilpasse et tema i PowerPoint, kan du se Bruk eller opprette temaer i PowerPoint.

Denne artikkelen omhandler temaer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner dokumentmalene, se hvor finner jeg maler?

Bruke et dokumenttema

Hvis du vil endre dokumenttema som brukes som standard i Word og Excel, velger du en annen forhåndsdefinert dokumenttema eller et egendefinert dokumenttema. Dokumenttemaer du bruker, påvirker stilene som du kan bruke i dokumentet.

 1. Hvis du bruker Excel, i kategorien Sideoppsett, klikker du temaer i temaer-gruppen.

  Hvis du bruker Word, i kategorien Utforming klikker du temaer i gruppen Formateringen i dokumentet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke et forhåndsdefinert dokumenttema, klikker du ønsket tema som du vil bruke.

  • Hvis du vil bruke et egendefinert dokumenttema, under Egendefinert, klikker du ønsket tema som du vil bruke.

   Obs!: Egendefinert er bare tilgjengelig hvis du har opprettet ett eller flere egendefinerte dokumenttemaer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte dokumenttemaer, kan du se tilpasse et dokumenttema nedenfor.

 3. Hvis et dokumenttema som du vil bruke ikke er oppført, klikker du Bla gjennom etter temaer for å finne den på datamaskinen eller nettverket. Velg Office-dokument som inneholder temaet du vil bruke, og klikk deretter for å bruke et tema fra ett Office-dokument til en annen, i dialogboksen Velg tema eller dokument med temaåpen.

 4. Du kan søke etter andre dokumenttemaer på Office Online i Office 2007-programmer. Klikk Søk Office Online.

Til toppen av siden

Tilpasse et dokumenttema

Hvis du vil tilpasse et dokumenttema, start ved å endre farger, skrifter eller linje og fyll effektene som brukes. Endringer du gjør ett eller flere av disse temakomponentene umiddelbart påvirker stilene som du har brukt i det aktive dokumentet. Hvis du vil bruke endringene på nye dokumenter, kan du lagre dem som et egendefinert dokumenttema.

Tilpasse temafargene

Temafargene inneholder fire tekst og bakgrunnsfarger, seks aksentfarger og to hyperkoblingsfarger. Fargene i Temafarger knappen Knapp representerer gjeldende tekst og bakgrunnsfarger, og sett med farger ved siden av navnet på Temafarger når du klikker knappen Temafarger representerer fargene utheving og hyperkobling for dette temaet. Når du endrer noen av disse fargene for å opprette ditt eget sett med farger i Temafarger-knappen og siden Temafarger navnet endres tilsvarende temafarger.

 1. Hvis du bruker Excel, på Sideoppsett-fanen, klikk farger i temaer-gruppen.

  Hvis du bruker Word, i kategorien Utforming i gruppen Dokumentformateringen Klikk farger.

 2. Hvis du bruker Excel, klikker du Opprett nye temafarger.

  Hvis du bruker Word, klikker du Tilpass farger.

 3. Klikk-knappen på temaet fargetemaelementet du vil endre, under temafarger.

 4. Velg fargene du vil bruke, under Temafarger. Gjenta trinn 3 og 4 for alle temafargeelementene du vil endre.

  Tips!: Under eksempel, kan du se effekten av endringene du gjør. Hvis du vil se hvordan fargene du velger påvirker stiler som du har brukt i dokumentet, klikker du Forhåndsvisning.

 5. Skriv inn et passende navn på de nye temafargene i Navn-boksen, og klikk deretter på Lagre.

  Tips!: Hvis du vil tilbakestille alle temafargeelementene til de opprinnelige temafargene, klikker du Tilbakestill før du klikker Lagre.

Tilpasse temaskriftene

Temaskrifter inneholder en overskrift og en skrift for brødtekst. Når du klikker Temaskrifter knappen Knapp , kan du se navnet på overskrifts- og brødtekstskrifter brukes for hver temaskrift under Temaskrifter navnet. Du kan endre begge disse skriftene til å opprette ditt eget sett med temaskrifter.

 1. Hvis du bruker Excel, på Sideoppsett-fanen, klikker du skrifter i temaer-gruppen.

  Hvis du bruker Word, i kategorien Utforming klikker du skrifter i gruppen Formateringen i dokumentet.

 2. Hvis du bruker Excel, klikker du Opprett nye temaskrifter.

  Hvis du bruker Word, klikker du Tilpass skrifter.

 3. Velg skriftene du vil bruke, i boksene Skrifttype i overskrift og Skrifttype i brødtekst.

  Tips!: Eksempelteksten oppdateres med skriftene du velger.

 4. Skriv inn et passende navn på de nye temaskriftene i Navn-boksen, og klikk Lagre.

Velg et sett med temaeffekter

Temaeffekter er sett med linjer og fylleffekter. Når du klikker Temaeffekter knappen Knapp , kan du se linjer og fylleffekter som brukes for hvert sett med temaeffekter i grafikken vises med Temaeffekter navn. Selv om du ikke kan opprette ditt eget sett med temaeffekter, kan du velge temaeffekt som du vil bruke i ditt eget dokumenttema.

 1. Hvis du bruker Excel, i kategorien Sideoppsett, klikker du effekter i temaer-gruppen.

  Hvis du bruker Word, i kategorien Utforming klikker du effekter i gruppen Formateringen i dokumentet.

 2. Klikk på effekten du vil bruke.

Til toppen av siden

Lagre et dokumenttema

Du kan lagre eventuelle endringer du gjør i farger, skrifter eller linjen og fylleffekter i et dokument med tema som et egendefinert dokumenttema som du kan bruke til andre dokumenter.

 1. Hvis du bruker Excel, i kategorien Sideoppsett, klikker du temaer i temaer-gruppen.

  Hvis du bruker Word, i kategorien Utforming klikker du temaer i gruppen Formateringen i dokumentet.

 2. Klikk Lagre gjeldende tema.

 3. Skriv inn et passende navn på temaet i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Egendefinert dokumenttema lagres i mappen dokumenttemaer og legges automatisk til i listen over egendefinerte temaer.

Til toppen av siden

Bruke et dokumenttema

Hvis du vil endre dokumenttema som brukes som standard i Word og Excel, velger du en annen forhåndsdefinert dokumenttema eller et egendefinert dokumenttema. Dokumenttemaer du bruker, påvirker stilene som du kan bruke i dokumentet.

 1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

  Båndet i Word eller Båndet i Excel

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke et forhåndsdefinert dokumenttema, under innebygd, klikker du ønsket tema som du vil bruke.

  • Hvis du vil bruke et egendefinert dokumenttema, under Egendefinert, klikker du ønsket tema som du vil bruke.

   Obs!: Egendefinert er bare tilgjengelig hvis du har opprettet ett eller flere egendefinerte dokumenttemaer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte dokumenttemaer, kan du se tilpasse et dokumenttema nedenfor.

 3. Hvis et dokumenttema som du vil bruke ikke er oppført, klikker du Bla gjennom etter temaer for å finne den på datamaskinen eller nettverket. Velg Office-dokument som inneholder temaet du vil bruke, og klikk deretter for å bruke et tema fra ett Office-dokument til en annen, i dialogboksen Velg tema eller dokument med temaåpen.

Til toppen av siden

Tilpasse et dokumenttema

Hvis du vil tilpasse et dokumenttema, start ved å endre farger, skrifter eller linje og fyll effektene som brukes. Endringer du gjør ett eller flere av disse temakomponentene umiddelbart påvirker stilene som du har brukt i det aktive dokumentet. Hvis du vil bruke endringene på nye dokumenter, kan du lagre dem som et egendefinert dokumenttema.

Tilpasse temafargene

Temafargene inneholder fire tekst og bakgrunnsfarger, seks aksentfarger og to hyperkoblingsfarger. Fargene i Temafarger knappen Knapp representerer gjeldende tekst og bakgrunnsfarger, og sett med farger ved siden av navnet på Temafarger når du klikker knappen Temafarger representerer fargene utheving og hyperkobling for dette temaet. Når du endrer noen av disse fargene for å opprette ditt eget sett med farger i Temafarger-knappen og siden Temafarger navnet endres tilsvarende temafarger.

 1. Klikk farger i temaer-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Båndet i Word eller Båndet i Excel

 2. Klikk Opprett nye temafarger.

 3. Klikk-knappen på temaet fargetemaelementet du vil endre, under temafarger.

 4. Velg fargene du vil bruke, under Temafarger. Gjenta trinn 3 og 4 for alle temafargeelementene du vil endre.

  Tips!: Under eksempel, kan du se effekten av endringene du gjør. Hvis du vil se hvordan fargene du velger påvirker stiler som du har brukt i dokumentet, klikker du Forhåndsvisning.

 5. Skriv inn et passende navn på de nye temafargene i Navn-boksen, og klikk deretter på Lagre.

  Tips!: Hvis du vil tilbakestille alle temafargeelementene til de opprinnelige temafargene, klikker du Tilbakestill før du klikker Lagre.

Tilpasse temaskriftene

Temaskrifter inneholder en overskrift og en skrift for brødtekst. Når du klikker Temaskrifter knappen Knapp , kan du se navnet på overskrifts- og brødtekstskrifter brukes for hver temaskrift under Temaskrifter navnet. Du kan endre begge disse skriftene til å opprette ditt eget sett med temaskrifter.

 1. Klikk skrifter i temaer-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Båndet i Word eller Båndet i Excel

 2. Klikk Opprett nye temaskrifter.

 3. Velg skriftene du vil bruke, i boksene Skrifttype i overskrift og Skrifttype i brødtekst.

  Tips!: Eksempelteksten oppdateres med skriftene du velger.

 4. Skriv inn et passende navn på de nye temaskriftene i Navn-boksen, og klikk Lagre.

Velg et sett med temaeffekter

Temaeffekter er sett med linjer og fylleffekter. Når du klikker Temaeffekter knappen Knapp , kan du se linjer og fylleffekter som brukes for hvert sett med temaeffekter i grafikken vises med Temaeffekter navn. Selv om du ikke kan opprette ditt eget sett med temaeffekter, kan du velge temaeffekt som du vil bruke i ditt eget dokumenttema.

 1. Klikk effekter i temaer-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Båndet i Word eller Båndet i Excel

 2. Klikk på effekten du vil bruke.

Til toppen av siden

Lagre et dokumenttema

Du kan lagre eventuelle endringer du gjør i farger, skrifter eller linjen og fylleffekter i et dokument med tema som et egendefinert dokumenttema som du kan bruke til andre dokumenter.

 1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

  Båndet i Word eller Båndet i Excel

 2. Klikk Lagre gjeldende tema.

 3. Skriv inn et passende navn på temaet i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Egendefinert dokumenttema lagres i mappen dokumenttemaer og legges automatisk til i listen over egendefinerte temaer.

Til toppen av siden

Se også

Bruke en stil på tekst i Word

Tilpasse eller opprette nye stiler i Word

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×