Bruke eller endre et lysbildeoppsett

Alle temaer i PowerPoint inneholder en lysbildemal og et sett med lysbildeoppsett. Lysbildeoppsettet du velger, vil være avhengig av farge, skrifter og hvordan du vil at tekst og annet innhold skal ordnes på lysbildene. Du kan endre de forhåndsutformede oppsettene hvis de ikke fungerer.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du se Hva er et lysbildeoppsett?

Bruke et lysbildeoppsett i normalvisning

Velg et forhåndsutformet oppsett som samsvarer med slik du vil plassere tekst og andre objektplassholdere på lysbildet.

 1. Klikk Normal i kategorien Visning.

 2. Gå til miniatyrbilderuten til venstre i normalvisningen, og klikk lysbildet som du vil bruke et oppsett på.

 3. Klikk Oppsett i kategorien Hjem, og velg deretter oppsettet som du vil bruke.

  Velge og bruke et oppsett på et lysbilde

Endre et lysbildeoppsett i lysbildemalvisning

Hvis du ikke finner et lysbildeoppsett som fungerer med teksten og de andre objektene du skal plassere på lysbildene, endrer du et oppsett i lysbildemalvisningen.

 1. Klikk Lysbildemal i kategorien Visning.

 2. Gå til miniatyrbilderuten til venstre i lysbildemalvisningen, og klikk lysbildeoppsettet som du vil endre

  Velg et oppsett som du vil endre

Gjør ett eller flere av følgende i kategorien Lysbildemal for å endre oppsettet:

 • Hvis du vil legge til en plassholder, klikker du Sett inn plassholder, og deretter velger du en du en plassholdertype i listen.

 • Hvis du vil ordne en plassholder, klikker du kanten på plassholderen til du ser en firehodet pil, og deretter drar du plassholderen til en ny plassering på lysbildet.

 • Hvis du vil slette en plassholder, merker du plassholderen og trykker deretter DEL på tastaturet.

 • Klikk Sett inn oppsett for å legge til et nytt oppsett.

 • Du gir nytt navn til et oppsett ved å gå til miniatyrbilderuten til venstre, høyreklikke oppsettet du vil gi nytt navn, klikke Gi nytt navn til oppsett, skrive inn det nye navnet på oppsettet og deretter klikkeGi nytt navn.

  Viktig!:  Hvis du endrer et oppsett som du har brukt i presentasjonen, kan du gå til normalvisning og bruke det nye oppsettet på disse lysbildene, hvis du vil at de skal få endringene. Hvis du for eksempel endrer demonstrasjonsoppsettet av lysbildene, og lysbildene i presentasjonen bruker demonstrasjonsoppsettet, beholder de det opprinnelige utseendet hvis du ikke tar i bruk det reviderte oppsettet på hver av dem.

Endre retningen på lysbildene

Du kan endre retningen på alle lysbildene til standard, bredformat eller en egendefinert størrelse, og du kan angi stående eller liggende retning for både lysbildene og notatene.

 • Klikk på LysbildestørrelseUtforming-fanen, og velg et alternativ.

  Klikk Egendefinert lysbildestørrelse

 • Hvis du vil endre retningen, klikker du på Egendefinert lysbildestørrelse, og velger deretter retningen du ønsker under Retning.

  Angi retningen for utskriftsjobben
 • Klikk på Egendefinert lysbildestørrelsefor å opprette en egendefinert lysbildestørrelse, og velg deretter Alternativer for skjerm, bredde og høyde på venstre side av dialogboksen Lysbildestørrelse.

Du kan endre retningen på alle lysbildene til standard, bredformat eller en egendefinert størrelse, og du kan angi stående eller liggende retning for både lysbildene og notatene.

 • Klikk på UtskriftsformatUtforming-fanen, og velg et alternativ under Lysbildestørrelse tilpasset til.

 • Hvis du vil endre retningen, klikker du på Lysbilderetning, og velger deretter retningen du ønsker.

 • Klikk på Utskriftsformat, og velg et alternativ for bredde og høyde.

Relatert informasjon

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×