Office
Logg på

Bruke eller endre et lysbildeoppsett

 

Hvert tema i PowerPoint inkluderer et sett med lysbildeoppsett. Et lysbildeoppsett definerer hvordan teksten og annet innhold ordnes i et lysbilde. Hvis de forhåndsutformede oppsettene i et tema ikke fungerer for deg, kan du endre dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om lysbildeoppsett, kan du se Hva er et lysbildeoppsett?

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
29 sekunder

Bruke et lysbildeoppsett i normalvisning

Velg et forhåndsutformet oppsett som samsvarer med slik du vil plassere tekst og andre objektplassholdere på lysbildet.

Hvis du ikke ønsker et oppsett som legger til noe på lysbildet, kan du velge Tomt-oppsettet i trinn 3.

 1. Klikk Normal i kategorien Visning.

 2. Gå til miniatyrbilderuten til venstre i normalvisningen, og klikk lysbildet som du vil bruke et oppsett på.

 3. Klikk Oppsett i kategorien Hjem, og velg deretter oppsettet som du vil bruke.

  Velge og bruke et oppsett på et lysbilde

Endre et lysbildeoppsett i lysbildemalvisning

Hvis du ikke finner et lysbildeoppsett som fungerer med teksten og de andre objektene du skal plassere på lysbildene, endrer du et oppsett i lysbildemalvisningen.

 1. Klikk Lysbildemal i kategorien Visning.

 2. Gå til miniatyrbilderuten til venstre i lysbildemalvisningen, og klikk lysbildeoppsettet som du vil endre

  Velg et oppsett som du vil endre

 3. Gjør ett eller flere av følgende i kategorien Lysbildemal for å endre oppsettet:

  • Hvis du vil legge til en plassholder, klikker du Sett inn plassholder, og deretter velger du en du en plassholdertype i listen.

  • Hvis du vil ordne en plassholder, klikker du kanten på plassholderen til du ser en firehodet pil, og deretter drar du plassholderen til en ny plassering på lysbildet.

  • Hvis du vil slette en plassholder, merker du plassholderen og trykker deretter DEL på tastaturet.

  • Klikk Sett inn oppsett for å legge til et nytt oppsett.

  • Du gir nytt navn til et oppsett ved å gå til miniatyrbilderuten til venstre, høyreklikke oppsettet du vil gi nytt navn, klikke Gi nytt navn til oppsett, skrive inn det nye navnet på oppsettet og deretter klikkeGi nytt navn.

   Viktig!:  Hvis du endrer et oppsett som du har brukt i presentasjonen, kan du gå til normalvisning og bruke det nye oppsettet på disse lysbildene, hvis du vil at de skal få endringene. Hvis du for eksempel endrer demonstrasjonsoppsettet av lysbildene, og lysbildene i presentasjonen bruker demonstrasjonsoppsettet, beholder de det opprinnelige utseendet hvis du ikke tar i bruk det reviderte oppsettet på hver av dem.

 4. Klikk på Lukk malvisningLysbildemal-fanen.

  I de neste trinnene avslutter du prosessen. Du bruker endringene på nytt på lysbildene i presentasjonen, som bruker oppsettet du nettopp endret.

 5. Gå til miniatyrbilderuten normalvisningen, og klikk lysbildet som du vil bruke det oppdaterte oppsettet på.

  (Hvis du vil merke flere lysbilder, trykker du på og holder nede CTRL, og deretter klikker du på hvert lysbilde.)

 6. Klikk på Oppsett i Lysbilder-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter oppsettet du oppdaterte i lysbildemalvisningen.

Endre retningen på lysbildene

En separat hjelpeartikkel beskriver hvordan du bytter mellom liggende og stående papirretninger:

Liggende lysbilderetning  liggende
Stående lysbilderetning stående

Velg et standard lysbildeoppsett

 1. Klikk Oppsett i Normal-visning på fanen Hjem.

 2. Velg et oppsett som passer best til innholdet i lysbildet.

  Klikk på Oppsett på Hjem-fanen for å endre utseendet til lysbildet

Tilpass et lysbildeoppsett

 1. Klikk Lysbildemal på fanen Visning.

  Lysbildemal-kommandoen i PowerPoint for Mac
 2. Lysbildeoppsettene vises som miniatyrbilder i den venstre ruten under lysbildemalen.

  Miniatyrbilderuten viser oppsett under redigering av lysbildemalen
 3. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Klikk oppsettet du vil bruke og tilpass det. Du kan legge til, fjerne eller endre størrelsen på plassholdere, og du kan bruke Hjem-fanen for å endre skrift, farge og andre utformingselementer.

  • Klikk Sett inn oppsett for å legge til et nytt lysbilde, og formater det.

 4. Klikk Lukk mal for å avslutte redigeringen av oppsett.

  Du kan sette inn det reviderte lysbildeoppsettet hvor som helst i presentasjonen.

Lagre endringene som et nytt tema

 1. Klikk Utforming, og pek på et tema.

 2. Klikk pil ned som vises under temapanelet.

 3. Klikk Lagre gjeldende tema, gi temaet et navn, og klikk Lagre. Det nye temaet vil inneholde lysbildeoppsettet du nettopp reviderte og temaet vil være tilgjengelig i temagalleriet.

Relatert informasjon

Lysbildemaler i PowerPoint for Mac

Bruke temaer i PowerPoint for Mac

Endre og lagre et tema i PowerPoint for Mac

Bruke maler i PowerPoint for Mac

Legge til et nytt lysbildeoppsett i lysbildemalen

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter på Lysbildemal.

 2. Klikk på lysbildemalen i navigasjonsruten. Lysbildemalen er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk på Lysbildemal-fanen, og klikk deretter på Nytt oppsett under Lysbildemal.

  Lysbildemal-fanen, Lysbildemal-gruppen

  PowerPoint setter inn et nytt lysbildeoppsett med plassholdere for tittel og bunntekster.

 4. Gjør eventuelle endringer til det nye lysbildeoppsettet.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer lysbildeoppsettet, kan du se Legge til og fjerne plassholdere fra et lysbildeoppsett.

 5. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til i temaet som brukes i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene til lysbildemalen. Hvis du ønsker å beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du på Lagre temaTemaer-fanen, under Temaer.

Duplisere et lysbildeoppsett i lysbildemalen

Du kan bruke egendefinerte oppsett til å opprette en rekke oppsett som har samme utseende, men forskjellig innhold. For eksempel kan du opprette det første oppsettet med bedriftens logo i venstre hjørne og en plassholder for tekst. Deretter dupliserer du dette egendefinerte oppsettet, og endrer plassholderen til en tabell.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter på Lysbildemal.

 2. Klikk på lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsett er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk på Dupliser oppsettSett inn-menyen.

 4. Gjør eventuelle endringer til det nye lysbildeoppsettet.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer lysbildeoppsettet, kan du se Legge til og fjerne plassholdere fra et lysbildeoppsett.

 5. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til i temaet som brukes i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene til lysbildemalen. Hvis du ønsker å beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du på Lagre temaTemaer-fanen, under Temaer.

Slette et lysbildeoppsett i lysbildemalen

Du kan slette alle lysbildeoppsett fra en lysbildemal, bortsett fra de som er i bruk for den gjeldende presentasjonen.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter på Lysbildemal.

 2. Klikk på lysbildeoppsettet du vil slette, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsett er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk på Lysbildemal-fanen, og deretter klikker du på Slett under Lysbildemal.

  Lysbildemal-fanen, Lysbildemal-gruppen

 4. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til i temaet som brukes i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene til lysbildemalen. Hvis du ønsker å beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du på Lagre temaTemaer-fanen, under Temaer.

Gi nytt navn til et lysbildeoppsett i lysbildemalen

Du kan endre navnet på et lysbildeoppsett. Dette endrer navnet som vises for oppsettet i Nytt lysbilde- eller Oppsett-menyen på Hjem-fanen.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter på Lysbildemal.

 2. Klikk på lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsett er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk på Lysbildemal-fanen, og deretter klikker du på Gi nytt navn under Lysbildemal.

  Lysbildemal-fanen, Lysbildemal-gruppen

 4. Skriv inn det nye navnet i Navn på oppsett-boksen.

 5. Klikk på Gi nytt navn.

 6. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til i temaet som brukes i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene til lysbildemalen. Hvis du ønsker å beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du på Lagre temaTemaer-fanen, under Temaer.

Relatert informasjon

Legge til eller fjerne plassholdere fra et lysbildeoppsett

Endre en lysbildemal

Utforme en presentasjon

Hvert lysbildeoppsett inneholder plassholdere for tekst, bilder, diagrammer, figurer og mer. Når du ordner innholdet i lysbildene, får du en fordel ved å velge et lysbildeoppsett som passer best til innholdet.

Velg et oppsett når du legger til et nytt lysbilde:

 1. Klikk på Ny mappe på fanen Nytt lysbilde.

 2. Velg et oppsett for det nye lysbildet, og klikk deretter på Legg til lysbilde.

Endre oppsettet til et eksisterende lysbilde:

 1. Klikk på OppsettHjem-fanen.

 2. Velg et oppsett som samsvarer bedre med innholdet på lysbildet, og klikk deretter på Endre oppsett.

  Endre oppsettet for et lysbilde

På en telefon:

 1. Trykk på lysbildet med oppsettet du vil definere.

 2. Trykk på Layout Oppsett-knappen på den flytende verktøylinjen lar deg velge et lysbildeoppsett på den flytende verktøylinjen nederst i vinduet

 3. Trykk for å velge lysbildeoppsettet du vil bruke.

  Oppsettet tas i bruk. Du kan fortsette å redigere lysbildet eller gå videre til en annen plassering.

På en telefon:

 1. Trykk på lysbildet med oppsettet du vil definere.

 2. Trykk på Layout Oppsett-knappen på den flytende verktøylinjen lar deg velge et lysbildeoppsett på den flytende verktøylinjen nederst i vinduet

 3. Trykk for å velge lysbildeoppsettet du vil bruke.

  Oppsettet tas i bruk. Du kan fortsette å redigere lysbildet eller gå videre til en annen plassering.

På en telefon:

 1. Trykk på lysbildet med oppsettet du vil definere.

 2. Trykk på Layout Oppsett-knappen på den flytende verktøylinjen lar deg velge et lysbildeoppsett på den flytende verktøylinjen nederst i vinduet

 3. Trykk for å velge lysbildeoppsettet du vil bruke.

  Oppsettet tas i bruk. Du kan fortsette å redigere lysbildet eller gå videre til en annen plassering.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×