Bruke beregningsoperatorer i Excel-formler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Operatorer angir hva slags beregning som du vil utføre på elementene i en formel. Excel følger generelle matematiske regler for beregninger, som er parenteser, eksponenter, multiplikasjon og divisjon, og addisjon og subtraksjoneller forkortelsen PEMDAS (Skriv unnskyldning Mine Kjære tante Marie) . Bruker parenteser, kan du endre den beregningsrekkefølgen.

Typer operatorer. Det finnes fire typer beregningsoperatorer: Operatorer for aritmetikk, sammenligning, tekstsammensetning og referanse.

 • Aritmetiske operatorer

  Med følgende aritmetiske operatorer kan du utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon, kombinere tall og finne numeriske resultater.

  Aritmetisk operator

  Betydning

  Eksempel

  + (plusstegn)

  Addisjon

  =3+3

  – (minustegn)

  Subtraksjon
  Negasjon

  = 3 – 3
  = -3

  * (stjernetegn)

  Multiplikasjon

  =3*3

  / (skråstrek)

  Divisjon

  =3/3

  % (prosenttegn)

  Prosent

  30 %

  ^ (cirkumflekstegn)

  Eksponentiering

  =3^3

 • Sammenligningsoperatorer

  Med følgende operatorer kan du sammenligne to verdier. Resultatet når to verdier sammenlignes ved hjelp av disse operatorene er en logisk verdi, enten SANN eller USANN.

  Sammenligningsoperator

  Betydning

  Eksempel

  = (likhetstegn)

  Lik

  =A1=B1

  > (større enn-tegn)

  Større enn

  =A1>B1

  < (mindre enn-tegn)

  Mindre enn

  =A1<B1

  >= (større enn- eller lik-tegn)

  Større enn eller lik

  =A1>=B1

  <= (mindre enn- eller lik-tegn)

  Mindre enn eller lik

  =A1<=B1

  <> (ikke lik-tegn)

  Ikke lik

  =A1<>B1

 • Tekstsammenligningsoperator

  Med tekstoperatoren & kan du kjede sammen én eller flere tekstverdier og få én enkelt tekststreng.

  Tekstoperator

  Betydning

  Eksempel

  & (og-tegn)

  Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende tekstverdi

  = "Nord" & "over" resulterer i "Nordover".
  Der A1 inneholder «Etternavn» og B1 inneholder «Fornavn», = A1 & "," & B1 resulterer i «Etternavn, Fornavn».

 • Referanseoperatorer

  Med følgende operatorer kan du sette sammen celleområder for bruk i beregninger.

  Referanseoperator

  Betydning

  Eksempel

  : (kolon)

  Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene.

  B5:B15

  , (komma)

  Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én referanse

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (mellomrom)

  Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til celler som er felles for de to referansene

  B7:D7 C6:C8

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×