Bruke automatisk justering og avstand og nytt figuroppsett i et diagram

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Visio har flere verktøy som hjelper deg med å plassere figurer og koblinger pent og jevnt. Du kan bruke forskjellige verktøy på ulike tider mens du oppretter diagrammer. Noen kan gjøre små justeringer på figur posisjoner, og noen hjelper deg med å omorganisere hele diagrammer. Verktøyene er organisert i disse fire områdene:

 • Automatisk justering & -knappen: Bruk automatisk Juster &-avstand hvis du er fornøyd med oppsettet av diagrammet, men bare vil gjøre det pentere og rette opp koblingene uten å flytte ting mye.

 • Plasserings kommandoer: bruk kommandoene under plassering -knappen hvis du vil rette bare justeringen eller bare avstanden mellom valgte figurer, eller hvis du vil rotere eller vende diagrammet.

 • Side galleri på nytt oppsett : Bruk side galleri for nytt oppsett hvis du vil prøve et nytt oppsett av diagrammet uten nødvendigvis å måtte beholde de opprinnelige posisjonene for figurene.

 • Mal spesifikke oppsetts kommandoer: noen diagrammaler leveres med egne oppsetts kommandoer som er spesielt utformet for denne diagramtypen, inkludert organisasjons kart og maler for idédugnadsdiagram.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Automatisk justering & mellomrom-knappen

Dette alternativet er utformet for å la figurene stå så nært det som er mulig for de gjeldende plasseringene, men justert med hverandre og lik avstand.

 1. Merk figurene du vil justere og flytte, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er valgt, blir alle figurene påvirket.

 2. Klikk hjem -fanen, klikk deretter plassering (i Ordne -gruppen), og velg deretter Juster & plass automatisk.

Plasserings kommandoer

Plassering -knappen er plassert på hjem -fanen i Ordne -gruppen. Klikk pilen for å se kommandoer for justering, avstand og retning av merkede figurer.

Justere figurer

Kommandoene i denne delen justerer figurer uten å endre avstanden. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhånds visning av effekten den vil ha før du utfører endringen.

Slik bruker du automatisk justering
 1. Merk figurene du vil justere.

 2. Klikk på Juster i Ordne -gruppen på hjem -fanen, og klikk deretter på Juster automatisk.

Angi en justerings retning
 1. Merk figuren du vil justere andre figurer etter, og trykk deretter SKIFT og klikk figurene du vil justere til den.

 2. Klikk Juster i Ordne -gruppen i kategorien hjem , og velg et justerings alternativ.

Obs!: De bestemte kommandoene for justering justerer de merkede figurene med primær figuren. Kommandoen automatisk justering justerer imidlertid ikke til en primær figur.

Område figurer

Kommandoene i denne inndelingen har like mellomrommet mellom figurer uten å endre justeringen. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhånds visning av effekten den vil ha før du utfører endringen.

Slik bruker du automatisk avstand
 1. Merk figurene du vil ha plass til, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er valgt, blir alle figurene påvirket.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen i kategorien hjem , og klikk deretter automatisk avstand .

  Dette flytter alle merkede figurer til en angitt avstand fra nær liggende figurer.

 3. Hvis du vil endre avstanden avstand, klikker du plasseringog deretter avstands alternativer , og deretter angir du avstand.

Slik bruker du distribusjons alternativene

Avstands kommandoene fra tidligere versjoner av Visio er fremdeles tilgjengelige, noe som presenterer ulike avstands alternativer.

 1. Merk tre eller flere figurer ved å holde nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurer.

  Obs!: Kommandoene for å distribuere figurer deaktiveres hvis du ikke merker tre eller flere figurer.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen på hjem -fanen, og pek deretter på område figurer.

 3. Velg et distribusjons alternativ. Klikk flere alternativer for distribusjon for å åpne dialog boksen Distribuer figurer .

  • For vertikal fordeling defineres grensene av de øverste og nederste figurene i utvalget.

  • For vannrett distribusjon defineres grensene av figurene lengst til venstre og lengst til høyre i utvalget.

  • Hvis du vil legge til støtte linjer og lime figurene til dem, merker du avmerkings boksen Opprett støtte linjer og lim figurer til dem . Hvis du velger dette alternativet, kan du flytte en ytre støtte linje for å distribuere alle figurene på nytt.

Flytte figurer bort fra side Skift

Hvis et diagram skal skrives ut, kan du kontrollere at ingen figurer deles på side Skift.

 1. Velg figurer du vil flytte bort fra side Skift, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er valgt, blir alle figurene påvirket.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen i kategorien hjem , og klikk deretter Flytt ut side Skift.

Et annet alternativ er å angi alternativer for automatisk justering og automatisk plassering, slik at disse kommandoene hindres fra å plassere figurer på side Skift.

 • Klikk plassering i Ordne -gruppen i kategorien hjem , og kontroller om det er merket av for unngå side Skift . Hvis ikke, klikker du for å velge den.

Orientere figurer

Alternativene på under menyen Roter figurer roterer eller vender en merket figur.

 • Merk en figur, og klikk deretter den aktuelle kommandoen.

 • Klikk plasseringi Ordne -gruppen i kategorien hjem , og klikk deretter Roter figurer, og velg et alternativ.

Hvis mer enn én figur er merket, vil disse kommandoene rotere eller vende dem mens de har de relative plasseringene til hverandre, som om siden var slått av.

Kommandoene i under menyen Roter diagram kan for eksempel rotere eller vende diagrammets retning, men la figur retningen være slik den var.

Oppsett for side galleri på nytt

Oppsett-siden er plassert i utforming -fanen i Oppsett -gruppen. Hvis du har et enkelt diagram, og du ikke er sikker på den beste måten å ordne det på, merker du figurene du vil ordne på nytt eller klikker utenfor diagrammet for å fjerne et utvalg og påvirke alle figurene. Prøv deretter å holde muse pekeren over de ulike utformingene i galleriet for å se hvilken effekt de har. Du kan se en forhånds visning uten å utføre et oppsett før du klikker på det.

Mal spesifikke oppsetts kommandoer

Hvis malen du bruker for et diagram, har en fane som er beregnet på den bestemte diagramtypen, for eksempel organisasjons kart og maler for idédugnadsdiagram, må du kontrollere om det er en oppsetts kommando for det aktuelle diagrammet. Hvis det er tilfelle, kan du prøve det og se om du liker resultatene.

Automatisk justering & mellomrom-knappen

Knappen automatisk justering _AMP_ mellomrom er plassert på hjem -fanen i Ordne -gruppen. Dette verktøyet er utformet for å la figurene stå så nært det som er mulig for de gjeldende plasseringene, men justert med hverandre og lik avstand.

 1. Merk figurene du vil justere og flytte, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er valgt, blir alle figurene påvirket.

 2. Klikk automatisk justering _AMP_ mellomrom.

Plasserings kommandoer

Plassering -knappen er plassert på hjem -fanen i Ordne -gruppen. Klikk pilen for å se kommandoer for justering, avstand og retning av merkede figurer.

Justere figurer

Kommandoene i denne delen justerer figurer uten å endre avstanden. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhånds visning av effekten den vil ha før du utfører endringen.

Slik bruker du automatisk justering
 1. Merk figurene du vil justere.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen på hjem -fanen.

 3. Klikk automatisk justering.

Angi en justerings retning
 1. Merk figuren du vil justere andre figurer etter, og trykk deretter SKIFT og klikk figurene du vil justere til den.

  Primær figuren har en tykk magenta kontur.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen på hjem -fanen.

 3. Klikk justerings alternativet du vil bruke.

De bestemte kommandoene for justering justerer de merkede figurene med primær figuren. Kommandoen automatisk justering justerer imidlertid ikke til en primær figur.

Område figurer

Kommandoene i denne inndelingen har like mellomrommet mellom figurer uten å endre justeringen. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhånds visning av effekten den vil ha før du utfører endringen.

Slik bruker du automatisk avstand
 1. Merk figurene du vil ha plass til, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er valgt, blir alle figurene påvirket.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen på hjem -fanen.

 3. Klikk automatisk avstand for å flytte alle merkede figurer til en angitt avstand fra nær liggende figurer.

  Hvis du vil endre avstanden, klikker du avStands Alternativer og angir deretter avstanden.

Slik bruker du distribusjons alternativene

Avstands kommandoene fra tidligere versjoner av Visio er fremdeles tilgjengelige, noe som presenterer ulike avstands alternativer.

 1. Merk tre eller flere figurer ved å holde nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurer. Kommandoene for å distribuere figurer deaktiveres hvis du ikke merker tre eller flere figurer.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen på hjem -fanen, og pek deretter på område figurer.

 3. Velg et distribusjons alternativ. Klikk flere alternativer for distribusjon for å åpne dialog boksen Distribuer figurer .

  • For vertikal fordeling defineres grensene av de øverste og nederste figurene i utvalget.

  • For vannrett distribusjon defineres grensene av figurene lengst til venstre og lengst til høyre i utvalget.

  • Hvis du vil legge til støtte linjer og lime figurene til dem, merker du avmerkings boksen Opprett støtte linjer og lim figurer til dem . Hvis du velger dette alternativet, kan du flytte en ytre støtte linje for å distribuere alle figurene på nytt.

Flytte figurer bort fra side Skift

Hvis et diagram skal skrives ut, kan du kontrollere at ingen figurer deles på side Skift.

 1. Velg figurer du vil flytte bort fra side Skift, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er valgt, blir alle figurene påvirket.

 2. Klikk plasseringi Ordne -gruppen på hjem -fanen.

 3. Pek på område figurer, og klikk deretter Flytt bort fra side Skift.

Et annet alternativ er å angi automatisk justering og automatisk plass virke måte, slik at disse kommandoene hindres i å plassere figurer på side Skift.

 1. Klikk plasseringi Ordne -gruppen på hjem -fanen.

 2. Pek på område figurer, og kontroller om det er merket av for unngå side Skift . Hvis ikke, klikker du for å velge den.

Orientere figurer

Kommandoene på under menyen Roter figurer roterer eller vender en merket figur.

 • Merk en figur, og klikk deretter den aktuelle kommandoen.

Hvis mer enn én figur er merket, vil disse kommandoene rotere eller vende dem mens de har de relative plasseringene til hverandre, som om siden var slått av.

Kommandoene i under menyen Roter diagram kan for eksempel rotere eller vende diagrammets retning, men beholde figur retningen slik den var.

Oppsett for side galleri på nytt

Oppsett-siden er plassert i utforming -fanen i Oppsett -gruppen. Hvis du har et enkelt diagram, og du ikke er sikker på den beste måten å ordne det på, merker du figurene du vil ordne på nytt eller klikker utenfor diagrammet for å fjerne et utvalg og påvirke alle figurene. Prøv deretter å holde muse pekeren over de ulike utformingene i galleriet for å se hvilken effekt de har. Du kan se en forhånds visning uten å utføre et oppsett før du klikker på det.

Mal spesifikke oppsetts kommandoer

Hvis malen du bruker for et diagram, har en fane som er beregnet på den bestemte diagramtypen, for eksempel organisasjons kart og maler for idédugnadsdiagram, må du kontrollere om det er en oppsetts kommando for det aktuelle diagrammet. Hvis det er tilfelle, kan du prøve det og se om du liker resultatene.

Gi figurer nytt oppsett

 • Klikk på figurer for nytt oppsettfigur -menyen.

Kommandoen gi figurer nytt oppsett fungerer best med koblede tegninger, for eksempel flyt skjemaer, nettverksdiagrammer, organisasjons kart og trediagrammer.

Kommandoen gi figurer nytt oppsett fungerer også best når figurer er koblet i riktig rekkefølge. I en topp-til-bunn-tegning skal for eksempel start punktet for koblingen Bilde av startpunkt - grønn firkant med X inni være koblet til den øverste figuren, og koblingens slutt punkt Bilde av sluttpunkt, som er et plusstegn i en grønn firkant skal være koblet til den nederste figuren.

Konfigurere figur oppsettet

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil utforme en hel side, må du kontrollere at ingen figurer er merket.

  • Hvis du vil plassere en del av en side, merker du disse figurene.

 2. Klikk Konfigurer oppsettfigur -menyen.

 3. Klikk enten utvalg eller gjeldende sideunder Bruk innstillinger på.

 4. Under plasseringklikker du plasserings alternativene du vil bruke:

  • Basert     Klikk dette alternativet for å angi stilen for hvordan figurene skal plasseres. Se på forhånds visningen for å se om det du har valgt, er det du ønsker. Klikk sirkelformet for tegninger uten noen retning, for eksempel nettverks tegninger.

  • Pakker     Klikk dette alternativet for å angi retningen som brukes til å plassere figurer. Se på forhånds visningen for å se om det du har valgt, er det du ønsker.

  • Tabulatorjustering     Klikk dette alternativet for å angi hvordan figurene skal justeres. Dette alternativet er bare aktivert hvis du velger stilen hierarki plassering.

  • Avstand     Klikk dette alternativet for å angi avstanden mellom figurer.

 5. Klikk koblings alternativene du vil bruke, under koblinger:

  • Basert     Klikk dette alternativet for å angi typen tegnings bane, eller rute, som brukes til å koble sammen figurer. Se på forhånds visningen for å se om det du har valgt, er det du ønsker.

  • Utseende     Klikk dette alternativet for å angi om koblingene er rette eller buede. Se på forhånds visningen for å se om det du har valgt, er det du ønsker.

 6. Hvis du vil bruke koblings alternativene du valgte, merker du avmerkings boksen Bruk ruting stil på koblinger .

 7. Hvis du vil forstørre tegnings siden når figurer plasseres, merker du av for Tilpass siden til tegningen .

 8. Klikk OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×